daodu1993 Tại 22/9/2017 15:11

[Hỏi] Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

Theo luật xây dựng số 50 điều 91. Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng gồm:a) Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng;b) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng;c) Bảo hiểm đối với vật tư, vật liệu, phương tiện, thiết bịthi công, người lao động;d) Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba;đ) Bảo hiểm bảo hành công trình xây dựng.2. Trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tưxây dựng được quy định như sau:a) Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xâydựng đối với công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường, côngtrình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp; (quyđịnh tại phụ lục II ND46).b) Nhà thầu tư vấn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tưvấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng củacông trình xây dựng từ cấp II trở lên;c) Nhà thầu thi công xây dựng mua bảo hiểm đối với người laođộng thi công trên công trường.3. Khuyến khích chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu xâydựng mua các loại bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng, trừ trường hợp quyđịnh tại khoản 2 Điều này.Có nghĩa là CĐT mua bảo hiểm đối vs những công trình quyđịnh nêu trên đúng ko. Hiện tại mình thấy công trình xây dựng lớn, nhỏ, 5 tỷ, 3tỷ zì ông chủ đầu tư đều có gói bảo hiểm công trình và chi phí tra theo TT329/TT-BTC. Mình cũng đọc cái thông tư đó rồi và cũng như luật xây dựng quyđịnh, ko biết tra kiểu zì. Các bác giải thích giúp e cái gói bảo hiểm đó cóbắt buộc có hay ko ?

seaboymnt1 Tại 22/9/2017 16:09

Thông tư nói rất rõ ràng (Bắt buộc) Cứ theo luật mà làm thôi

hang.ktxd2 Tại 22/9/2017 16:14

Đã là luật thì mình phải làm theo thôi

daodu1993 Tại 22/9/2017 16:17

seaboymnt1 gửi lúc 22/9/2017 16:09
Thông tư nói rất rõ ràng (Bắt buộc) Cứ theo luật mà làm thôi

kết luận công trình nhỏ vài tỷ có phải mua hay ko ?.

daodu1993 Tại 22/9/2017 16:23

PHỤ LỤC II
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN AN TOÀN CỘNG ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ)
Đường giao thông
Đường ô tô cao tốc        Mọi cấp
Đường ô tô, đường trong đô thị        Cấp I trở lên
Bến phà        Cấp II trở lên
Thì nghĩa là công trình giao thông cấp IV có bắt buộc ko

seaboymnt1 Tại 22/9/2017 16:32

daodu1993 gửi lúc 22/9/2017 16:23
PHỤ LỤC II
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN AN TOÀN CỘNG...

Suy nghĩ tý đi bạn. Nói rất rõ rồi
Điều 4. Đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
1. Trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước, chủ đầu tư hoặc nhà thầu trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình sau:

a) Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);. Nằm trong phạm vi này thì bắt buộc hết. còn không thì thôi.

seaboymnt1 Tại 22/9/2017 16:36

daodu1993 gửi lúc 22/9/2017 16:17
kết luận công trình nhỏ vài tỷ có phải mua hay ko ?.
Tất cả các công trình thuộc tại Điều 4. Đối tượngphải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Nghị định 119/2015/NĐ-CPCông trình 1 đồng củng phải mua

kiepphandoi Tại 22/9/2017 16:49

daodu1993 gửi lúc 22/9/2017 16:23
PHỤ LỤC II
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN AN TOÀN CỘNG...

1. Câu trả lời là: Bắt buộc phải mua.
2. Nhưng nảy sinh ra 1 vấn đề là: Công trình dưới cấp III không có quy định trong 329 thì tính làm sao?
Trong 329 cũng nêu rõ là những công trình không có quy định trong phụ lục thì dựa trên thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và bên bán bảo hiểm. Như vậy lúc lập TMDT thì chi phí bảo hiểm xác định như thế nào với các công trình không nằm trong phụ lục của 329. Xác định như sau:
a. Xác định theo thông tự thì dựa trên báo giá của đơn vị bên bảo hiểm. Ưu điểm: chính xác và dễ giải trình. Khuyết điểm: Khó vì các công trình nhỏ tiền bảo hiểm rất ít, rủi ro cao, gọi cho bên bảo hiểm chưa chắc người ta đã tiếp.
b. Tạm tính theo QD 33/2004 của BTC. Ưu điểm: có hệ số, nhân vào là ra số tiền, đơn giản. Khuyết điểm:
Không có cơ sở để giải trình, nếu bên thẩm định bắt tới cùng thì cũng phải quay lại cách (a).
Đây là 1 trong những khó khăn khi lập TMDT, bạn chỉ có thể theo bên thẩm định nguồn vốn muốn sao thì mình theo vậy, tùy theo từng vùng từng địa phương mà lập.

vanthanh88 Tại 22/9/2017 17:33

kiepphandoi gửi lúc 22/9/2017 16:49
1. Câu trả lời là: Bắt buộc phải mua.
2. Nhưng nảy sinh ra 1 vấn đề là: Công trình...

Bây h mình vẫn tạm tính theo QD 33/2004. Giao việc thỏa thuận và cách ký hợp đồng cho CDT hj

daodu1993 Tại 23/9/2017 08:48

kiepphandoi gửi lúc 22/9/2017 16:49
1. Câu trả lời là: Bắt buộc phải mua.
2. Nhưng nảy sinh ra 1 vấn đề là: Công trình...

Luật zì ngôn từ khó hiểu, ghi cha là trừ cái ông quốc phòng, an ninh còn lại mua hết cha nó đi. ghi vậy rồi dò trong TT329 thì tỷ lệ % chỉ có 1 số công trình còn lại thì méo có. trường hợp những công trình nhỏ thì tính chi phí bảo hiểm trong tổng mức đầu tư bằng cách zì.
"Trong 329 cũng nêu rõ là những công trình không có quy định trong phụ lục thì dựa trên thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và bên bán bảo hiểm" (mình tìm hoài ko thấy có dòng đó, bạn làm ơn trích dẫn dòng đó ở điều nào giúp với ạ.

daodu1993 Tại 23/9/2017 09:05

Em trích dẫn cho các bác xem đây.
"Chi tiết câu hỏi :
Tôi muốn hỏi: Theo Thông tư 329/2016/TT-BTC, công trình đê điều, kè bờ sông, bờ biển có chiều dài từ 1.000m trở lên thì phí bảo hiểm 10% giá trị công trình, vậy công trình kè có chiều dài dưới 1.000m thì phí bảo hiểm tính như thế nào?
Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:
Đề nghị ông Tuấn xác định rõ công trình xây dựng có thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng hay không.

Trường hợp công trình xây dựng không thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 7, Điều 3 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP.

Trường hợp công trình xây dựng thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, thì theo Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 329/2016/TT-BTC quy định phí bảo hiểm và thanh toán phí bảo hiểm như sau:

"1. Phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng được xác định theo Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể như sau:

a) Đối với công trình xây dựng được bảo hiểm có giá trị dưới 700 tỷ đồng, không bao gồm phần công việc lắp đặt hoặc có bao gồm phần công việc lắp đặt nhưng chi phí thực hiện phần công việc lắp đặt thấp hơn 50% tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm: Phí bảo hiểm được xác định theo Điểm 1, Khoản I Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Đối với công trình xây dựng được bảo hiểm có giá trị dưới 700 tỷ đồng, có bao gồm công việc lắp đặt và chi phí thực hiện phần công việc lắp đặt chiếm từ 50% trở lên tổng giá trị hạng mục công trình xây dựng được bảo hiểm: Phí bảo hiểm được xác định theo Điểm l, Khoản II Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Đối với các công trình xây dựng chưa được quy định tại Điểm 1, Khoản I và Điểm 1, khoản II Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc công trình xây dựng có giá trị từ 700 tỷ đồng trở lên, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ trên cơ sở bằng chứng chứng minh doanh nghiệp đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận nhận tái bảo hiểm theo đúng quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ mà doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp cho bên mua bảo hiểm."

Vậy có nghĩa là các công trình ko thuộc cái phụ lục II thì ko thuộc đối tượng phải mua nhưng khuyến khích CĐT áp dụng theo khoản 7 điều 3 nghị định 119

daodu1993 Tại 23/9/2017 20:46

vanthanh88 gửi lúc 22/9/2017 17:33
Bây h mình vẫn tạm tính theo QD 33/2004. Giao việc thỏa thuận và cách ký hợp đồng ch ...

"Trong 329 cũng nêu rõ là những công trình không có quy định trong phụ lục thì dựa trên thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và bên bán bảo hiểm" trich dẫn điều nào bác biết ko chỉ dùm với.
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Hỏi] Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng