Chia sẻ Form mẫu- Sơ đồ- Quy trình xây dựng; - VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG XD VIỆT NAM CHUYÊN NGHIỆP

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
  >  Cùng Giao lưu- Hợp tác: XD360 Tổ chức đồng thời offline & Online "HNội- ĐNẵng- SGòn + Các địa phương": 26/10/2014 <
Mở cột thông tin

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Giang

[Lấy địa chỉ]
thangkt87 Đăng lúc 2/7/2013 19:49 | Xem tất |Chế độ đọc

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
* Em đang chạy dự toán 1 công trình ở tỉnh bắc giang bằng phần mềm acit, bộ đơn giá 77,78,79 ban hành năm 2006
* Các bác cho em hỏi bộ đơn giá này có phải mới nhất không? - Bộ đơn giá này tương ứng với ĐM nào?
* Trong khi chạy có các mã bê tông không dùng đá mà dùng sỏi( thêm S đằng sau mà công việc) - mình không hiểu tại sao trong bộ định mức 1776 không có mã này
* Trong khi chạy phân tích vật tư thì mã này không chạy ra vật liệu sỏi( nếu thay bằng đa thì có chạy ra đá) - dẫn đến bảng phân tích vật tư cũng không có vật liệu sỏi.
* Trong khi áp TĐVT, PLV, GVT, ĐMVT lấy theo thế nào vậy?
Mong các bác hồi âm sớm, em đang cần gấp !

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP