Chia sẻ Form mẫu- Sơ đồ- Quy trình xây dựng; - VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG XD VIỆT NAM CHUYÊN NGHIỆP

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Anh Trần HòeBùi Quốc HưngTrần Hải Nam - Bokingvan
Xem: 5736|Trả lời: 9
Thu gọn cột thông tin

[Dự Toán, định giá] Hỏi-Đáp chi phi quy hoạch

[Lấy địa chỉ]
xd360 Đăng lúc 18/6/2010 10:09 | Xem tất |Chế độ đọc

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x

Bạn Đậu Hùng Cường ở địa chỉ dauhungcuong@gmail.com hỏi:
                                

                                        cách tính chi phi quy hoạch                                


Kính gửi Viện Kinh tế xây dựng!
Căn cứ quyết định số06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của BỘ trưởng bộ Xây dựng về việc banhành định mức chi phí quy hoạch xây dựng, tại bảng 4: Định mức chi phílập đồ án QH chi tiết xây dựng đô thị.
Quy mô 100 ha tương ứng định mức chi phí 7 triệu đồng/ha
Quy mô 200ha tưng ứng định mức chi phí  là 4,2 trđ/ha
Theo cách tính nội suy thì quy mô 175 ha tương ứng định mức chi phí là 4,892trđ/ha
Vậyvới quy mô 100 ha thì chi phí lập QH 1/500 là 700.000.000 đồng, quy mô200ha thi chi phí lập quy hoạch 1/500 là 840.000.00 đồng và quy mô 175ha thì chi phí lập QH 1/500 là 856.100.000 đồng
Vậy xin quý việngiải thích tại sao định mức chi phí lập quy hoạch 1/500 của 200ha lạinhỏ hơn định mức lập quy hoạch của 175 ha. để xãh định được chi phí lậpquy hoạch 1/500 của 175ha thì bằng chách nào để xác định .
Kinh mong được sự giúp đỡ của quý viện.
Xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời:

Sau khi nghiên cứu, Viện Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Về hình thức của văn bản:
Quyếtđịnh số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng vềđịnh mức chi phí quy hoạch xây dựng là quyết định bắt buộc áp dụng, cácđồ án quy hoạch xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước đều phảituân theo những quy định tại văn bản này.
2. Về phương pháp xác địnhchi phí quy hoạch xây dựng theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày03/02/2005 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng:
Bảng số 04 Mục III tại Quyếtđịnh số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 quy định về trị số định mức lậpđồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tính bằng tiền. Theo hướng dẫntại Mục 12 Phần I (Quy định chung và hướng dẫn áp dụng) tại Quyết địnhsố 06/2005/QĐ-BXD, khi quy mô của đồ án quy hoạch xây dựng trong khoảnggiữa hai quy mô quy định tại Quyết định trên thì định mức chi phí quyhoạch xây dựng được xác định theo phương pháp nội suy. Bạn có thể thamkhảo công thức nội suy sau:

Gtt = Ga – (Ga-Gb)*(Qtt-Qa)/(Qb-Qa)


Trong đó:
- Gtt là định mức chi phí quy hoạch cần xác định tính bằng triệu đồng/ha.   
-Ga là định mức chi phí quy hoạch tính bằng triệu đồng/ha của đồ án quyhoạch cận dưới (có quy mô nhỏ hơn đồ án quy hoạch đang tính toán).   
-Gb là định mức chi phí quy hoạch tính bằng triệu đồng/ha của đồ án quyhoạch cận trên (có quy mô lớn hơn đồ án quy hoạch đang tính toán).
- Qtt là quy mô của đồ án quy hoạch đang tính toán chi.   
- Qa là quy mô của đồ án quy hoạch cận dưới.
- Qb là quy mô của đồ án quy hoạch cận trên.

Phòng Đô thị - Viện Kinh tế Xây dựng

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

giakhanh206 Đăng lúc 5/8/2010 13:38 | Xem tất
Cách thẩm định chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại tp Hà Nội

Bạn Hung Vo Quoc ở địa chỉ vohung1974@yahoo.com.vn

hỏi: Cách thẩm định chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại tp Hà Nội                                

Tôi hiện đang thẩm định dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị tỷ lệ 1/500 do đơn vị tư vấn trình. Tại dự toán này có phần chi phí xin chỉ giới đường đỏ tính riêng và phần chi phí lập quy hoạch theo định mức được quy định tại Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng.
Vậy việc tính chi phí xin chỉ giới đường đỏ tính riêng như vậy có đúng không? hay là phần chi phí xin chỉ giới đường đỏ đã nằm trong định mức chi phí lập đồ án quy hoạch rồi?
Kinh mong sớm nhận được trả lời để tôi có cơ sở thẩm định dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch trên.
Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:Vấn đề bạn hỏi Viện Kinh tế xây dựng xin giải đáp như sau:

Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tính theo định mức chi phí ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là chi phí để hoàn thành việc lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị. Theo quy định, nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị bao gồm cả chỉ giới đường đỏ của đồ án. Tuy nhiên, do việc quy định các chi phí có liên quan đến việc xin chỉ giới đường đỏ là khác nhau giữa các địa phương nên chi phí lập đồ án quy hoạch nói trên chưa bao gồm chi phí xin chỉ giới đường đỏ.


Phòng Kinh tế đô thị - Viện Kinh tế xây dựng

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

giakhanh206 Đăng lúc 17/3/2011 11:14 | Xem tất
Câu hỏi của bạn Phạm Văn Tùng Tại hòm thư phamvantung@gmail.com hỏi :
Qua Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng nhận được Phiếu chuyển văn bản số 50 /TTĐT-BĐ ngày 10/2/2011 của công dân Phạm Văn Tùng công tác tại Phòng Quản lý đô thị huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai có đề nghị hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD thì chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị là chi phí cho các hoạt động của cơ quan quản lý quá trình lập quy hoạch (có thể hiểu là bên A). Vì vậy, cơ quan quản lý quá trình lập quy hoạch và cơ quan quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch là một; Cơ quan quản lý quy hoạch có thể là cấp Bộ, ủy ban nhân dân các cấp hoặc các Sở, ban, ngành được phân cấp quản lý;

2. Cũng như điểm 1 nói trên thì chi phí cho hoạt động của cơ quan quản lý quá trình lập quy hoạch và cho cơ quan quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch là một (khác với chi phí quản lý trong chi phí lập đồ án quy hoạch của đơn vị lập đồ án quy hoạch- có thể hiểu là của bên B) và chi phí này để thực hiện nội dung nhiệm vụ quản lý quy hoạch theo điều 34 của Luật Xây dựng, điều 23 của Luật Quy hoạch đô thị và các hướng dẫn thi hành Luật có liên quan;

3. Theo khoản 2 điều 9 của Thông tư số 17/2010/TT-BXD, đối với trường hợp thuê đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch hoặc thuê tư vấn lập dự toán thì chi phí thuê tư vấn được xác định thông qua hợp đồng ký kết giữa các bên để làm cơ sở cho việc thanh toán;

4. Theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD thì đề cương nhiệm vụ là một phần của nội dung nhiệm vụ quy hoạch;

5. Theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD thì chi phí cắm mốc giới theo quy hoạch ra ngoài thực địa chưa được tính trong chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị và được xác định bằng cách lập dự toán hoặc xác định theo các quy định hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy công việc cắm mốc giới theo quy hoạch được thực hiện sau khi đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc phê duyệt dự toán của công việc này do ủy ban nhân dân các cấp quản lý quy hoạch phê duyệt.

 
Vụ Kinh tế Xây dựng

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

giakhanh206 Đăng lúc 21/3/2011 16:50 | Xem tất
ffice:smarttags" name="place">ffice:smarttags" name="country-region">

BỘ XÂY DỰNG

-------------------

Số: 364/BXD-KTXD

V/v: Chi phí tư vấn lập quy hoạch hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2010-2020 (Quy hoạch điện VII).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2011

 

 

Kính gửi: Bộ Công thương

 

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1280/BCT-NL ngày 15/2/2011 của Bộ Công thương về chi phí tư vấn lập quy hoạch hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2010-2020 (Quy hoạch điện VII). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đề cương và dự toán chi phí Đề án lập Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII) đã được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 3038/QĐ-BCT ngày 18/6/2009. Chi phí tư vấn lập Quy hoạch điện VII được xác định bằng dự toán căn cứ nội dung công việc tư vấn phải thực hiện, sản phẩm công việc tư vấn. Dự toán chi phí bao gồm các chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế…

Bộ Công thương căn cứ vào dự toán chi phí do đơn vị tư vấn lập, xem xét số lượng chuyên gia, tiền lương chuyên gia phù hợp với nội dung công việc và sản phẩm tư vấn Quy hoạch điện VII đã phê duyệt. Chi phí tiền lương chuyên gia căn cứ mức tiền lương thực tế đã được kiểm toán là phù hợp với quy định hiện hành. Bộ Công thương căn cứ dự toán được lập để xem xét phê duyệt giá trị dự toán nhưng không vượt giá trị như đề nghị tại văn bản số 1280/BCT-NL.

Bộ Công thương căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, KTXD, S(8).

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Trần Văn Sơn

 

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

giakhanh206 Đăng lúc 25/3/2011 13:14 | Xem tất
  
BỘ XÂY DỰNG
  
-------------------
  
Số: 364/BXD-KTXD
  
V/v: Chi phí tư vấn  lập quy hoạch hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2010-2020 (Quy hoạch điện  VII).
  
  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
----------------------------
  
Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2011
  
Kính gửi: Bộ Công thương
BộXây dựng đã nhận văn bản số 1280/BCT-NL ngày 15/2/2011 của Bộ Công thương vềchi phí tư vấn lập quy hoạch hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2010-2020 (Quy hoạchđiện VII). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Đềcương và dự toán chi phí Đề án lập Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia giaiđoạn 2011-2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII) đã được BộCông thương phê duyệt tại Quyết định số 3038/QĐ-BCT ngày 18/6/2009. Chi phí tưvấn lập Quy hoạch điện VII được xác định bằng dự toán căn cứ nội dung công việctư vấn phải thực hiện, sản phẩm công việc tư vấn. Dự toán chi phí bao gồm cácchi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước,thuế…
BộCông thương căn cứ vào dự toán chi phí do đơn vị tư vấn lập, xem xét số lượngchuyên gia, tiền lương chuyên gia phù hợp với nội dung công việc và sản phẩm tưvấn Quy hoạch điện VII đã phê duyệt. Chi phí tiền lương chuyên gia căn cứ mứctiền lương thực tế đã được kiểm toán là phù hợp với quy định hiện hành. Bộ Côngthương căn cứ dự toán được lập để xem xét phê duyệt giá trị dự toán nhưng khôngvượt giá trị như đề nghị tại văn bản số 1280/BCT-NL.
BộCông thương căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện./.
  
Nơi nhận:
  
- Như trên;
  
- Lưu VP, KTXD,  S(8).
  
  
  
KT. BỘ TRƯỞNG
  
THỨ TRƯỞNG
  
(Đã ký)
  
  
  
  
Trần Văn Sơn
  

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

giakhanh206 Đăng lúc 25/5/2011 16:25 | Xem tất
Vấn đề liên quan đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 2011-05-24 09:54:03.873
Câu hỏi của bạn Nguyễn Tuấn Hùng Tại hòm thư hung_tvtkxd@yahoo.com.vn hỏi :
Tôi có một số thắc mắc về lập dự toán quy hoạch đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn với 02 nội dung sau:
1. Hiện Công ty chúng tôi đang lập dự toán kinh phí thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, đồ án quy hoạch được thiết kế tỷ lệ 1/2000. Nhưng khi chúng tôi lập dự toán theo Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 và áp dụng bảng số 5 để tính toán thì định mức bảng số 5 chỉ quy định chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp tỷ lệ 1/500. Vậy đề nghị Quý Vụ hướng dẫn công ty chúng tôi áp dụng để lập dự toán kinh phí theo đúng nội dung Thông tư 17/2010/TT-BXD.

2. Công ty chúng tôi vừa thực hiện xong thiết kế quy hoạch chi tiết Điều chỉnh và Mở rộng khu công nghiệp và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, với quy mô là: 1100 Ha.
Trong đó:           - Quy mô thiết kế điều chỉnh là: 750ha
                        - Quy mô thiết kế làm mới mở rộng là: 350ha
Như vậy Công ty chúng tôi khi lập dự toán kinh phí có phải tách 2 quy mô điều chỉnh và mở rộng ra không hay là vẫn lập dự toán chung cho tất cả quy mô 1100ha?
Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo khoản 2, Điều 30 của Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 quy định: bản vẽ của đồ án quy hoạch chi tiết được thể hiện theo tỷ lệ 1/500. Do vậy, công ty bạn cần lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp theo tỉ lệ quy định là 1/500, sau đó lập dự toán kinh phí thiết kế áp dụng bảng số 5 của Thông tư số 17/2010/TT-BXD để tính toán.
Công ty của bạn đã thực hiện thiết kế quy hoạch chi tiết Điều chỉnh và Mở rộng khu công nghiệp và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt với quy mô là 1100 ha, do vậy công ty bạn có thể lập dự toán chung cho tất cả quy mô 1100 ha này.

Vụ Kinh tế Xây dựng

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

giakhanh206 Đăng lúc 22/6/2011 17:00 | Xem tất
Vấn đề liên quan đến côngtác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 2011-05-24 09:54:03.873
Câu hỏi của bạn NguyễnTuấn Hùng Tại hòm thư hung_tvtkxd@yahoo.com.vnhỏi :
Tôi có một số thắc mắc về lậpdự toán quy hoạch đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn với 02 nội dung sau:
1. Hiện Công ty chúng tôi đang lập dự toánkinh phí thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, đồ án quy hoạchđược thiết kế tỷ lệ 1/2000. Nhưng khi chúng tôi lập dự toán theo Thông tư số17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 và áp dụng bảng số 5 để tính toánthì định mức bảng số 5 chỉ quy định chi phí lập đồ ánquy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp tỷ lệ 1/500. Vậy đề nghị QuýVụ hướng dẫn công ty chúng tôi áp dụng để lập dự toán kinh phí theo đúng nộidung Thông tư 17/2010/TT-BXD.
2. Công ty chúng tôi vừa thựchiện xong thiết kế quy hoạch chi tiết Điều chỉnh và Mở rộng khu côngnghiệp và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, với quy mô là: 1100 Ha.
Trong đó:          - Quy mô thiết kế điều chỉnh là: 750ha
                       - Quy mô thiết kế làm mới mở rộng là: 350ha
Như vậy Công ty chúng tôikhi lập dự toán kinh phí có phải tách 2 quy mô điều chỉnh và mở rộng ra khônghay là vẫn lập dự toán chung cho tất cả quy mô 1100ha?
Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinhtế Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo khoản 2, Điều 30 củaLuật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 quy định: bản vẽcủa đồ án quy hoạch chi tiết được thể hiện theo tỷ lệ 1/500. Do vậy, công tybạn cần lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp theo tỉ lệ quyđịnh là 1/500, sau đó lập dự toán kinh phí thiết kế áp dụng bảng số 5 của Thôngtư số 17/2010/TT-BXD để tính toán.
Công ty của bạn đã thực hiệnthiết kế quy hoạch chi tiết Điều chỉnh và Mở rộng khu công nghiệp và đã đượccấp có thẩm quyền phê duyệt với quy mô là 1100 ha, do vậy công ty bạn có thểlập dự toán chung cho tất cả quy mô 1100 ha này.

Vụ Kinh tế Xây dựng

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

kieungocan Đăng lúc 6/4/2012 11:32 | Xem tất
Hien nay cong ty chung toi dang lam Quy hoach chi tiet 1/500 QH nuoi tom tren cat voi dien tich 160ha, Va QH chi tiet 1/500 chan nuoi chuong trai chan nuoi heo:  thi chung toi ap dung thong tu nao de tinh du toan kinh phi, Xin Vu Kinh te huong dan
Xin cam on

Đánh giá

chắc là theo TT 17/2010 bảng II.3 (P/s: Đây là diễn đàn xd chứ ko phải vụ kinh tế)  Đăng lúc 6/4/2012 12:46

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

closefriend Đăng lúc 9/4/2012 18:32 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

hahuychuyen Đăng lúc 18/12/2012 14:26 | Xem tất
Công ty chúng tôi đang lập quy hoạch chi tiết 1:2000 khu đô thị mới Quy mô 21ha . theo quy chuẩn xây dựng số 04/2008/QĐ-BXD về quy chuẩn Quốc gia về Quy hoạch xây dựng. thì có 2 loại QH chi tiết 1/2000 và  QH chi tiết 1/500. Nhưng theo TT 17/2010/TT-BXD thì chỉ có bảng 8 là QH chi tiết 1/500.
Xin hỏi làm thế nào để tính chi phí lập QH chi tiết 1/2000.

Đánh giá

Tự lập dự toán. Không cần định mức hệ số.  Đăng lúc 18/12/2012 21:58

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phòng tối|Phiên bản Mobile|Lưu trữ|Tìm bạn|Chia sẻ "Form mẫu- Sơ đồ- Quy trình xây dựng"  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 26/4/2018 07:07 , Processed in 0.121828 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách