Chia sẻ Form mẫu- Sơ đồ- Quy trình xây dựng; - VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG XD VIỆT NAM CHUYÊN NGHIỆP

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Anh Trần HòeBùi Quốc HưngTrần Hải Nam - Bokingvan
Xem: 7150|Trả lời: 3
Thu gọn cột thông tin

Tìm hiểu về hình thức tổng thầu trong xây dựng

[Lấy địa chỉ]
naruto179 Đăng lúc 21/8/2012 22:56 | Xem tất |Chế độ đọc

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
ACE nào biết chi tiết về tổng thầu chỉ cho e biết với. Không biết hình thức tổng thầu có khác gì với các hình thức khác không? Có văn bản, quy định nào nói về tổng thầu không ACE nhỉ ?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fubi Đăng lúc 22/8/2012 08:01 | Xem tất
1. Văn bản: Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng:

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP về  hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Nghị định này quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên trên lãnh thổ Việt Nam.

Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước được khuyến khích áp dụng các quy định tại Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2010


2. Trích dẫn:

Điều 3 của Nghị định:

b) Hợp đồng thicông xây dựng công trình (viết tắt là hợp đồng thi công xây dựng) là hợp đồngđể thực hiện việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phầnviệc xây dựng theo thiết kế xây dựng công trình; hợp đồng tổng thầu thi côngxây dựng công trình là hợp đồng thi công xây dựng để thực hiện tất cả các công trìnhcủa một dự án đầu tư.

c) Hợp đồng cungcấp thiết bị công nghệ (viết tắt là hợp đồng cung cấp thiết bị) là hợp đồngthực hiện việc cung cấp thiết bị để lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ; hợp đồng tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ là hợp đồng cungcấp thiết bị cho tất cả các công trình của một dự án đầu tư.

d) Hợp đồng thiếtkế và thi công xây dựng công trình (viết tắt là EC) là hợp đồng để thực hiệnviệc thiết kế và thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình; hợp đồng tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình là hợp đồng thiết kế và thi côngxây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư.

đ) Hợp đồng thiếtkế và cung cấp thiết bị công nghệ (viết tắt là EP) là hợp đồng để thực hiệnviệc thiết kế và cung cấp thiết bị để lắp đặt vào công trình xây dựng theothiết kế công nghệ; hợp đồng tổng thầu thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ là hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ cho tất cả các công trìnhcủa một dự án đầu tư.

e) Hợp đồng cungcấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (viết tắt là PC) là hợpđồng để thực hiện việc cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng côngtrình, hạng mục công trình; hợp đồng tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ vàthi công xây dựng công trình là hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thicông xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư.

g) Hợp đồng thiếtkế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (viết tắt là EPC) là hợp đồng để thực hiện các công việc từ thiết kế, cung cấp thiết bị côngnghệ đến thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình; hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng tấtcả các công trình của một dự án đầu tư.

h) Hợp đồng tổng thầu chìa khóa trao tay là hợp đồng xây dựng để thực hiện toàn bộ các công việc lậpdự án, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trìnhcủa một dự án đầu tư xây dựng công trình.



Kết luận:
- Vậy có 7 loại Tổng thầu (chữ xanh ở trên).
Ngoài ra liên quan đến tổng thầu có 2 khái niệm rất quan trọng: thầu chính và thầu phụ
1. Hợp đồng thầu chính là hợp đồng xây dựngđược ký kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu chính hoặc tổng thầu.
2. Hợp đồng thầu phụ là hợp đồng xây dựngđược ký kết giữa nhà thầu chính hoặc tổng thầu với nhà thầu phụ.

Đánh giá

Tuyệt vời! Cảm ơn!: 2.0 Hữu ích lắm! Thanks!: 2.0
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 2 Hữu ích lắm! Thanks!: 2
Thanks  Đăng lúc 22/8/2012 09:38

Số người tham gia 3Uy Tín: +6 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
daicapmu + 1 + 1 + 1
minhco08 + 2 + 2 + 1 Viết rất hay. Thanks!
vudoanthap + 3 + 3 + 1 Đồng tình. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

td.bitexco Đăng lúc 22/8/2012 08:29 | Xem tất
Bạn có thể tham khảo cái này:
THÔNG TƯ
CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 03/2004/TT-BXD NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HÌNH THỨC TỔNG THẦU XÂY LẮP
CÁC DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU
Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng banhành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị địnhsố 12/2000/NĐ-CP và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ.
Căn cứ văn bản số 797/CP-CN ngày 17/6/2003 củaChính phủ về các dự án điện khởi công năm 2003 - 2004 và văn bản số 400/CP-CNngày 26/3/2004 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế đối với các dự án thuỷđiện.
Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dựán nguồn điện đồng thời phát huy nội lực và tạo điều kiện nâng cao năng lực chocác doanh nghiệp nhà nước; Thủ tướng Chính phủ đã cho phép áp dụng hình thứcTổng thầu xây lắp do các tổ hợp nhà thầu hình thành từ các Tổng công ty, Côngty nhà nước để thực hiện thi công xây lắp các dự án nguồn điện; danh sách nhàthầu của các tổ hợp đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ định, công việc được phângiao cho từng nhà thầu thành viên đã được các nhà thầu và chủ đầu tư thốngnhất. Tổ hợp có một nhà thầu chính đứng đầu gọi là tổng thầu, các nhà thầu cònlại gọi là nhà thầu thành viên. Tổng thầu có trách nhiệm tổ chức điều hànhchung công trường, điều phối việc thi công xây lắp của các nhà thầu thành viênđể đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án.
Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung thực hiệnhình thức tổng thầu xây lắp các dự án nguồn điện như sau:
I. PHƯƠNG THỨC KÝ KẾT VÀ LOẠI HỢPĐỒNG KINH TẾ
1. Phương thức ký kếthợp đồng: Căn cứ văn bản chỉ định thầu của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư và tổhợp nhà thầu thỏa thuận ký kết hợp đồng kinh tế về thi công xây lắp theo mộttrong hai phương thức sau đây:
a) Phương thức thứ nhất(sau đây gọi là phương thức 1): Chủ đầu tư ký hợp đồng với tổng thầu (là đạidiện cho các nhà thầu thành viên của tổ hợp), sau đó tổng thầu ký hợp đồng vớitừng nhà thầu thành viên để thực hiện phần công việc đã được phân giao theo vănbản thoả thuận giữa các nhà thầu thành viên của tổ hợp và được chủ đầu tư chấpthuận.
Theo phương thức này,tổng thầu chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về khối lượng, tiến độ, chất lượngcủa toàn bộ công tác xây lắp của dự án theo hợp đồng đã được ký kết với chủ đầutư. Các nhà thầu thành viên của tổ hợp chịu trách nhiệm trước tổng thầu về việcthực hiện phần công việc do mình đảm nhận theo hợp đồng đã được ký kết với tổngthầu.
Theo văn bản số797/CP-CN ngày 17/6/2003 của Chính phủ thì các dự án thuỷ điện: Plei Krông, AVương, Quảng Trị, Bản Lả và Buôn Kướp, việc ký kết hợp đồng kinh tế được thựchiện theo phương thức này.
b) Phương thức thứ hai(sau đây gọi là phương thức 2): Chủ đầu tư ký hợp đồng trực tiếp với từng nhàthầu thành viên của tổ hợp để thực hiện phần công việc đã được phân giao chotừng nhà thầu.
Theo phương thức này,từng nhà thầu thành viên của tổ hợp chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về khốilượng, tiến độ, chất lượng công tác xây lắp do mình đảm nhận theo hợp đồng đãđược ký kết với chủ đầu tư, đồng thời các nhà thầu thành viên phải tuân thủ sựđiều hành chung của tổng thầu. Tổng thầu chịu trách nhiệm tổ chức điều hànhchung công trường để đảm bảo tiến độ thi công của toàn bộ dự án.
c) Ngoài trách nhiệm vềkhối lượng, tiến độ, chất lượng công tác xây lắp do mình đảm nhận theo hợpđồng, tổng thầu và các nhà thầu thành viên đều phải chịu trách nhiệm trước thủtrưởng cơ quan quản lý cấp trên và trước Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ đượcgiao.
2. Loại hợp đồng: Hợpđồng kinh tế được ký kết theo phương thức 1 hoặc phương thức 2 là loại hợp đồngcó điều chỉnh giá theo quy định hiện hành.
3. Để giảm bớt thủ tụchành chính, tiết kiệm thời gian thực hiện dự án, khuyến khích chủ đầu tư khoángọn cho các nhà thầu thực hiện các công việc như: Chuẩn bị công trường, xâydựng lán trại, xây dựng các công trình phụ trợ và công cộng phục vụ côngtrường. Chủ đầu tư phải công khai dự toán các công việc giao khoán cho nhà thầubiết và thực hiện việc thanh toán đảm bảo quyền lợi của các bên.
II. YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1. Chủ đầu tư, tổng thầuvà nhà thầu thành viên thoả thuận đưa vào hợp đồng các nội dung chủ yếu: Phạmvi công việc, trách nhiệm các bên tham gia hợp đồng, cách thức quản lý côngtrường, tổ chức quản lý khối lượng, chất lượng công trình, tiến độ thi công,nghiệm thu, thanh toán phù hợp với phương thức ký kết hợp đồng.
Các điều khoản quy địnhvề việc thanh toán của các hợp đồng giữa chủ đầu tư, tổng thầu và nhà thầuthành viên phải thống nhất và phù hợp với pháp luật về hợp đồng.
2. Trường hợp kýkết hợp đồng theo phương thức 1 thì hợpđồng giữa chủ đầu tư và tổng thầu phải đảm bảo: Chủ đầu tư giao tổng thầu thựchiện và chịu trách nhiệm về khối lượng, tiến độ, chất lượng của toàn bộ côngtác xây lắp của dự án. Tổng thầu phải có đủ thẩm quyền chỉ đạo điều hành toànbộ công trường để đảm bảo khối lượng, tiến độ và chất lượng công trình; Đồngthời tổng thầu có quyền xem xét, điều chỉnh phạm vi khối lượng công việc củacác nhà thầu thành viên trong trường hợp các nhà thầu thành viên không đáp ứngyêu cầu về tiến độ, chất lượng công việc được phân giao.
Hợp đồng giữa tổng thầuvà nhà thầu thành viên phải đảm bảo: Tổng thầu giao nhà thầu thành viên thựchiện và chịu trách nhiệm về khối lượng, tiến độ và chất lượng phần công việcđược phân giao.
Trường hợp chủ đầu tưthanh toán thông qua tổng thầu thì hợp đồng giữa chủ đầu tư và tổng thầu phảicó điều khoản chế tài để tránh tình trạng tổng thầu chiếm dụng vốn hoặc khôngchuyển tiền đầy đủ và kịp thời cho nhà thầu thành viên theo hợp đồng đã ký kết.
3. Trường hợp ký kết hợpđồng theo phương thức 2 thì hợp đồng giữa chủ đầu tư và từng nhà thầu thànhviên phải đảm bảo: Chủ đầu tư giao nhà thầu thành viên thực hiện và chịu tráchnhiệm về khối lượng, tiến độ, chất lượng phần công việc được phân giao. Nhàthầu thành viên cam kết phải tuân thủ sự chỉ đạo điều hành chung của tổng thầutại công trường. Hợp đồng phải thể hiện rõ việc nghiệm thu, bàn giao, thanhtoán và bảo hành thi công xây lắp công trình, phải có chế tài trong trường hợpnhà thầu thành viên vi phạm cam kết hoặc không tuân thủ sự chỉ đạo điều hànhcủa tổng thầu.
Hợp đồng giữa chủ đầu tưvà thành viên tổ hợp là tổng thầu, ngoài các yêu cầu trên, chủ đầu tư phải tạođủ điều kiện để tổng thầu thực hiện được vai trò chỉ đạo điều hành công trườngđặc biệt là các công việc như: Phân công xây dựng và sử dụng các công trình phụtrợ để tránh lãng phí, phân công sử dụng và bảo vệ mặt bằng công trường, chủtrì giao ban công trường để chỉ đạo thực hiện tiến độ thi công xây lắp côngtrình.
III. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆMTHU
1. Công tác quản lý chấtlượng công trình xây dựng thuộc các dự án nguồn điện được thực hiện theo Quyđịnh quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
2. Lập thiết kế bản vẽthi công và dự toán chi tiết: Tổng thầu và các nhà thầu thành viên có tráchnhiệm tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chi tiết các hạng mụccông trình, giao cho ban quản lý dự án làm thủ tục phê duyệt theo quy định.Tổng thầu là đầu mối phối hợp với các nhà thầu thành viên để lập thiết kế bảnvẽ thi công và dự toán chi tiết đảm bảo tiến độ chung và phù hợp với hồ sơthiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt.
Tổng thầu và các nhàthầu thành viên được hưởng thiết kế phí phần lập thiết kế bản vẽ thi công và dựtoán chi tiết bằng 40% giá trị chi phí thiết kế theo quy định tại Quyết định số12/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
3. Công tác nghiệm thu
a) Hợp đồng được ký theophương thức 1:
- Nghiệm thu công việc,bộ phận: Chủ đầu tư tổ chức và trực tiếp nghiệm thu công việc, bộ phận côngtrình do tổng thầu và từng nhà thầu thành viên thực hiện. Khi nghiệm thu côngviệc, bộ phận công trình do các nhà thầu thành viên thực hiện, tổng thầu có thểtham gia cùng với chủ đầu tư.
- Nghiệm thu giai đoạn,hạng mục công trình hoàn thành: Chủ đầu tư tổ chức và trực tiếp nghiệm thu giaiđoạn và hạng mục công trình do tổng thầu và từng nhà thầu thành viên thực hiện.Tổng thầu phải tham gia cùng với chủ đầu tư nghiệm thu giai đoạn, hạng mục côngtrình do các nhà thầu thành viên thực hiện, đồng thời bàn giao hạng mục côngtrình hoàn thành cho chủ đầu tư.
Từng nhà thầu thành viêncó trách nhiệm hoàn thành hồ sơ hoàn công và các tài liệu liên quan phục vụcông tác nghiệm thu và bàn giao phần việc do mình đảm nhận.
b) Hợp đồng được ký theophương thức 2:
- Nghiệm thu công việc,bộ phận: Chủ đầu tư tổ chức và trực tiếp nghiệm thu công việc, bộ phận côngtrình do tổng thầu và từng nhà thầu thành viên thực hiện.
- Nghiệm thu giai đoạn,hạng mục công trình hoàn thành: Chủ đầu tư tổ chức và trực tiếp nghiệm thu giaiđoạn, hạng mục công trình do từng nhàthầu thành viên thực hiện có sự tham gia của tổng thầu.
- Từng nhà thầu thànhviên có trách nhiệm hoàn thành hồ sơ hoàn công và các tài liệu liên quan phụcvụ công tác nghiệm thu và bàn giao phần việc do mình đảm nhận.
IV. TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN
1. Tạm ứng: Do đặc điểmcác dự án nguồn điện có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp thiết kế kỹ thuật - tổngdự toán chưa thể phê duyệt ngay, nhà thầu phải huy động một lượng lớn thiết bị,vật tư và nhân lực để triển khai thi công..., để giảm bớt khó khăn cho nhàthầu, chủ đầu tư và các tổ hợp nhà thầu có thể thống nhất, kiến nghị Thủ tướngChính phủ cho phép tạm ứng vốn để tạo điều kiện cho nhà thầu đảm bảo tiến độ đãđề ra.
2. Thanh toán khối lượngcông việc hoàn thành:
a) Giá trị thanh toán:Khi nhà thầu đã làm đủ hồ sơ, thủ tục thanh toán theo quy định thì chủ đầu tưphải thanh toán 100% giá trị khối lượng công việc hoàn thành. Trường hợp chưacó đủ hồ sơ, thủ tục thanh toán thì chủ đầu tư tạm thanh toán cho nhà thầu 80%giá trị khối lượng đã thực hiện theo đơn giá tại địa phương.
b) Hợp đồng được ký theophương thức 1 thì việc thanh toán được thực hiện theo một trong haicách sau:
- Chủ đầu tư thanh toángiá trị khối lượng xây lắp do các nhà thầu thành viên thực hiện thông qua tổngthầu; Sau đó tổng thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ kịp thời cho các nhàthầu thành viên theo đúng hợp đồng đã ký kết và các thỏa thuận khác.
- Chủ đầu tư thanh toántrực tiếp giá trị khối lượng xây lắp cho từng nhà thầu thành viên sau khi có sựchấp thuận của đại diện có thẩm quyền của pháp nhân tổng thầu.
c) Hợp đồng được ký theophương thức 2 thì chủ đầu tư thanh toán trực tiếp giá trị khối lượng xây lắpcho từng nhà thầu thành viên theo hồ sơ nghiệm thu và hợp đồng đã ký kết.
3. Các công tác xây lắpchưa có trong hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật do nhà nước ban hành thì chủđầu tư thoả thuận với Bộ Xây dựng để tổ chức lập định mức kinh tế kỹ thuật cáccông tác đó và trình duyệt theo quy định.
Đối với các công tác xâylắp phải lập đơn giá riêng thì chủ đầu tư tổ chức lập đơn giá riêng và trìnhduyệt theo quy định.
V. CHI PHÍ TỔNG THẦU
Theo phương thức tổngthầu xây lắp, tổng thầu có trách nhiệm tổ chức quản lý điều hành công trường,điều phối các nhà thầu thành viên thực hiện thi công xây lắp đảm bảo khốilượng, tiến độ, chất lượng dự án. Do vậy, tổng thầu được hưởng chi phí quản lýtheo quy định tại Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 và Thông tư số07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựng. Mức chi phí tổng thầu được hưởngbằng 40% chi phí quản lý dự án. Trường hợp chi phí quản lý dự án theo quy địnhhiện hành không đủ cho hoạt động của ban quản lý dự án và tổng thầu thì chủ đầutư và tổng thầu thống nhất đề xuất với cơ quan có thẩm quyền bổ sung chi phí vàđưa vào tổng dự toán.
VI. BẢO LàNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
Các dự án nguồn điệnđược chỉ định thầu có quy mô và tổng mức đầu tư lớn, điều kiện thi công khókhăn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ định tổ hợp các nhà thầu là các doanh nghiệpnhà nước có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện từng công việc cụ thể củadự án; Để giảm bớt thủ tục và khó khăn về vốn cho các nhà thầu, chủ đầu tư vànhà thầu thống nhất có thể không cần áp dụng hình thức bảo lãnh thực hiện hợpđồng đối với các nhà thầu đã được chỉ định thực hiện các dự án này. Trường hợpchủ đầu tư không yêu cầu phải nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng thì tổng thầukhông được yêu cầu các nhà thầu thành viên nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng
VII. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CÔNG TRUỜNG
1. Tổ hợp nhà thầu phảicó văn bản thoả thuận, thống nhất về phân chia công việc và trách nhiệm củatừng nhà thầu; vai trò điều hành công trường của tổng thầu; việc phối hợp sửdụng hợp lý các công trình phụ trợ, các công trình phục vụ thi công để tránhlãng phí; sử dụng và bảo vệ mặt bằng công trường.
2. Tổng thầu chịu trách nhiệmđiều hành công trường, giao ban, đôn đốc về tiến độ, thực hiện việc điều hànhcông trường theo văn bản thỏa thuận của tổ hợp nhà thầu và những việc liên quankhác theo hợp đồng đã ký kết.
Các nhà thầu thành viêncủa tổ hợp phải tuân thủ sự chỉ đạo điều hành của tổng thầu về việc điều hànhcông trường.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thông tư này có hiệulực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
2. Các cơ quan, đơn vị,doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này; nếucó vướng mắc phản ánh về Bộ Xây dựng để giải quyết.


Đánh giá

Hữu ích lắm! Thanks!: 3.3 Tuyệt vời! Cảm ơn!: 2.5
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 3 Hữu ích lắm! Thanks!: 3
  Đăng lúc 28/8/2012 22:36
TT03 vẫn còn hiệu lực, về nguyên lý thì TT03 hướng dẫn cho cơ chế 797-400 về các dự án nguồn điện được chỉ định thầu. Hiện tại các DA này vẫn đang làm   Đăng lúc 22/8/2012 10:04
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 2 Hữu ích lắm! Thanks!: 2
thanks  Đăng lúc 22/8/2012 09:40
Hữu ích lắm! Thanks!: 5
Vinh kiểm tra giúp thông tư 03/2004/TT-BXD còn hiệu lực không nhé. Thanks!  Đăng lúc 22/8/2012 09:35

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fubi Đăng lúc 22/8/2012 14:51 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phòng tối|Phiên bản Mobile|Lưu trữ|Tìm bạn|Chia sẻ "Form mẫu- Sơ đồ- Quy trình xây dựng"  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 25/6/2018 15:25 , Processed in 0.119719 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách