Chia sẻ Form mẫu- Sơ đồ- Quy trình xây dựng; - VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG XD VIỆT NAM CHUYÊN NGHIỆP

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Anh Trần HòeBùi Quốc HưngTrần Hải Nam - Bokingvan
Xem: 66832|Trả lời: 111
Thu gọn cột thông tin

ý nghĩa các thông số theo phụ lục 03 thông tư 86/2011/TT-BTC

  [Lấy địa chỉ]
duongxd Đăng lúc 2/12/2011 21:41 | Xem tất |Chế độ đọc

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
Cách ghi chỉ tiêu trong phụ lục 03a TT86/2011/TT-BTC
Có nhiều đồng nghiệp thắc mắc về cách ghi các chỉ tiêu trong phụ lục 03a của Thông tư 86/2011/TT-BTC. Xin hướng dẫn các bạn cách ghi như sau:

1. Giá trị hợp đồng: Là giá trị hợp đồng mà chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết theo quy định của pháp luật.
2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: Là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán tạm ứng theo điều khoản của hợp đồng cho nhà thầu chưa được thu hồi đến hết kỳ trước.
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: Là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho phần giá trị khối lượng XDCB đã hoàn thành đến hết kỳ trước (không bao gồm số tiền đã thanh toán tạm ứng).
4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: Là luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng trong kỳ đề nghị thanh toán (cột 9 cộng cột 10 của bảng xác định).
5. Chiết khấu tiền tạm ứng: Là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thu hồi một phần hay toàn bộ giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (điểm 2 nêu trên) theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết.
6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: Là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thanh toán theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết. Trong đó gồm thanh toán tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành.
- Thanh toán tạm ứng (nếu có) hoặc 0.
- Thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành.

Đánh giá

Rất hữu ích! Thanks!: 3.0 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5.0
cho hỏi trong mục đề nghị thanh toán, nếu giả dụ là lần thanh toán thứ 2, thì số tạm ứng đó bằng bn % của giá trị hợp đồng ban đầu hay là giá trị còn lại trong hợp   Đăng lúc 21/10/2015 13:10
Rất hữu ích! Thanks!: 1
  Đăng lúc 20/9/2013 22:45
Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5
  Đăng lúc 26/5/2013 16:21
Rất hữu ích! Thanks!: 5
đúng cái mình cần  Đăng lúc 18/5/2013 08:43
Bác viết hướng dẫn bằng hình ảnh theo phụ lục 3A rồi post lên diễn đàn cho anh em dễ hiểu! Thanks vì đã chia sẻ!  Đăng lúc 6/12/2011 16:20

Số người tham gia 6Uy Tín: +4 Thưởng +4 Thanked +7 Thu lại Lý do
hannhan64 + 1 Bài hay. Cảm ơn!
thanhlang15 + 1 Thích bài này! Thanks!
tht06x5 + 2 Bài hay. Cảm ơn!
buivanduoc + 1 + 1 + 1
dongpm710 + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

nvduct Đăng lúc 13/1/2012 08:36 | Xem tất

Thắc mắc về phụ lục 3a thông tư 86/2011/TT-BTC

Mọi người làm rõ giúp mình ý nghĩa các mục trong phụ lục 3a này nhé. Đặc biệt là mục Lũy kế giá trị thanh toán.
Cảm ơn!

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
binhbong171986 + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fubi Đăng lúc 13/1/2012 09:26 | Xem tất

Về các nội dung - Phụ lục số 03.a (Bảng xác định khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành đề nghị thanh toán) - Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Bộ Tài chính đã hướng dẫn như sau:

1. Giá trị hợp đồng: là giá trị hợp đồng mà chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết theo quy định của pháp luật.

2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng cho nhà thầu chưa được thu hồi đến cuối kỳ trước.

3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu phần giá trị khối lượng XDCB đã hoàn thành đến cuối kỳ trước (không bao gồm số tiền đã thanh toán tạm ứng).

4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: là luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng trong kỳ đề nghị thanh toán (cột 9 cộng cột 10 của bảng xác định).

5. Chiết khấu tiền tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thu hồi một phần hay toàn bộ số tiền tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (điểm 2 nêu trên) theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết.

6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị Kho bạc nhà nước cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết. Trong đó gồm thanh toán tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành.

7. Luỹ kế giá trị thanh toán: gồm 2 phần:

- Thanh toán tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu số tiền tạm ứng theo điều khoản của hợp đồng chưa được thu hồi đến hết kỳ trước (dòng số 2) trừ Chiết khấu tiền tạm ứng (dòng số 5) cộng phần thanh toán tạm ứng (nếu có) của dòng số 6.

- Thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành: là số tiền đã thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành đến hết kỳ trước (dòng số 3) cộng với Chiết khấu tiền tạm ứng (dòng số 5), cộng phần thanh toán giá trị khối lượng XDCB hoàn thành kỳ này (dòng số 6)./.

Chúc bạn thành công!

Đánh giá

Tuyệt vời! Cảm ơn!: 0.0 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 1.5
Rất hữu ích! Thanks!: 5.0 Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 11/8/2015 09:20
Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 0
  Đăng lúc 8/6/2014 17:31
Rất hữu ích! Thanks!: 5 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 0
  Đăng lúc 11/1/2014 22:26
Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 1
  Đăng lúc 20/9/2013 22:46
Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5
  Đăng lúc 26/5/2013 16:22

Số người tham gia 10Uy Tín: +17 Thưởng +20 Thanked +10 Thu lại Lý do
anhuan_0902 + 2 Bài hay. Cảm ơn!
binhbong171986 + 2 + 2 + 1 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
hcnguyen + 3 + 3 + 1
DangvietHai + 3 + 3 + 1 Bài hay quá. Cảm ơn!
boy_civil + 3 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

nvduct Đăng lúc 13/1/2012 10:29 | Xem tất
Em đang thắc mắc mục Lũy kế giá trị thanh toán.
Nó gồm 2 phần: phần lũy kế giá trị thanh toán tạm ứng thì ok. Còn phần lũy kế giá trị thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành em chưa hiểu lắm, tại sao lại cộng với Chiết khấu tiền tạm ứng như thế khi cộng hai phần này lại với nhau thì giá trị Chiết khấu tiền tạm ứng triệt tiêu à?

Đánh giá

theo mình hiểu vậy. :P  Đăng lúc 13/1/2012 12:09
Giá trị đã TT = Giá trị thanh toán theo đợt - các khoản khấu trừ (Tạm ứng _ bảo hành,...) Đăng lúc 13/1/2012 12:08
Giá trị lũy kế TT = Tiền tạm ứng+ giá trị đã thanh toán  Đăng lúc 13/1/2012 12:02
Chiết khấu tạm ứng: thường trừ đi sau mỗi lần thanh toán Thanh toán tạm ứng: tạm ứng ban đầu khởi công >> tính lũy kế giá trị thanh toán  Đăng lúc 13/1/2012 12:01
Tiền thanh toán tạm ứng # chiết khấu tạm ứng : bạn à  Đăng lúc 13/1/2012 12:00

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fubi Đăng lúc 13/1/2012 14:11 | Xem tất
nvduct gửi lúc 13/1/2012 10:29
Em đang thắc mắc mục Lũy kế giá trị thanh toán.
Nó gồm 2 phần: phần lũy kế giá trị  ...

Đọc văn bản lằng nhằng câu từ khó hiểu. Thật ra vấn đề rất đơn giản nếu hiểu rõ nguyên lý và bản chất. Mình sẽ giúp bạn hiểu nó qua 1 ví dụ. Trước khi đi vào ví dụ mình làm rõ:

  • Tạm ứng: là khoản tiền mà CĐT chuyển trước cho nhà thầu ngay sau khi ký hợp đồng mà nhà thầu chưa hề thi công gì cả.
  • Thanh toán: là sau khi nhà thầu đã thi công hoàn thành 1 lượng khối lượng nào đó theo hợp đồng (ví dụ: 50%, 70%, 90%..) sẽ được CĐT trả 1 khoản tiền tương ứng với khối lượng đã hoàn thành.
Bây giờ là ví dụ:
* Hai bên A-B ký hợp đồng thi công đổ bê tông nền với giá trị như sau:
1.000 m3 x 1.000.000 đồng/m3 = 1.000.000.000 đồng

* Nội dung hợp đồng quy định:
1. Tạm ứng: 30% giá trị hợp đồng = 300.000.000 đồng

2. Thanh toán: làm 3 đợt
+ Đợt 1: khi hoàn thành 50% giá trị hợp đồng (500.000.000 đồng) được thanh toán:
100% giá trị KL hoàn thành đợt 1 - 50% giá trị đã tạm ứng (300 triệu/2 = 150 triệu).

+ Đợt 2: khi hoàn thành 80% giá trị hợp đồng (800.000.000 đồng) được thanh toán:
100% giá trị KL đợt 2 (300.000.000 đồng) – 50% giá trị đã tạm ứng (150 triệu).

+ Đợt 3: khi hoàn thành 100% giá trị hợp đồng (1 tỷ đồng) được thanh toán số tiền còn lại với điều kiện nhà thầu xuất bảo lãnh bảo hành có giá trị = 5% giá trị HĐ.

Với ví dụ này, bảng thanh toán phụ lục 3a bạn biết áp dụng không?

Đánh giá

Hữu ích lắm! Thanks!: 3.0 Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5.0
Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 2.5 Rất hữu ích! Thanks!: 1.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
Ví dụ cái dễ hiểu ngay.tks anh  Đăng lúc 11/8/2015 09:23
Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 0
  Đăng lúc 8/6/2014 17:35
Rất hữu ích! Thanks!: 1
  Đăng lúc 20/9/2013 22:46
Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5
  Đăng lúc 26/5/2013 16:23
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5
Rất rõ và dễ hiểu !  Đăng lúc 11/4/2012 18:52

Số người tham gia 2Uy Tín: +3 Thưởng +3 Thanked +3 Thu lại Lý do
manhhung.kta + 2 Chuyên nghiệp. Cảm ơn!
nvduct + 3 + 3 + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

nvduct Đăng lúc 13/1/2012 15:17 | Xem tất
Em lấy ví dụ nhé:
Giá trị hợp đồng: 100 tỷ
Tạm ứng 10%= 10 tỷ (đã nhận đủ)
Giá trị khối lượng thực hiện đợt 1: 16 tỷ
Giá trị khối lượng thực hiện đợt 2: 8 tỷ
Thu hồi tạm ứng đợt 1: 2 tỷ
Thu hồi tạm ứng đợt 2: 1 tỷ
Vậy em làm như sau đúng ko ạ?

11.JPG

Đánh giá

Rất hữu ích! Thanks!: 0.5 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 0.0
cái cột 4 phải là 8 tỷ lũy kế thanh toán bằng 31 tỷ nhưng ko phải là bằng 7+24; mà bằng 7+16+8 - tiền tạm ứng  Đăng lúc 14/7/2015 09:35
Rất hữu ích! Thanks!: 0 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 0
  Đăng lúc 8/6/2014 17:47
Rất hữu ích! Thanks!: 1
  Đăng lúc 20/9/2013 22:47
Khi bạn hiểu mục đích Bảng này dùng để làm gì thì bạn sẽ NGỘ ra các thông số trong đó và tính nó ntn là đúng.  Đăng lúc 13/1/2012 21:33
Trong khi đó với bài 2#, mình đã chú thích và ghi rõ công thức tính của từng dòng giá trị 1,2...6. Bạn đọc lại bài 2# và so với kết quả bạn tính nhé.  Đăng lúc 13/1/2012 21:12

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

nvduct Đăng lúc 15/1/2012 09:42 | Xem tất
Trả lời nvduct Bài mới

Vấn đề em đang gặp phải là thế này anh à: Ở mục 6 (giá trị đề nghị thanh toán kỳ này) chủ đầu tư lại chưa có tiền để thanh toán thế nên mục Lũy kế giá trị thanh toán em ko chắc chắn có cộng giá trị thanh toán kỳ này vào hay ko? Vì theo cách hiểu thì cái hay của cái bảng này là mục Lũy kế giá trị thanh toán là cái nói về giá trị thực nhận được của nhà thầu.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fubi Đăng lúc 15/1/2012 11:20 | Xem tất
nvduct gửi lúc 15/1/2012 09:42
Trả lời nvduct Bài mới

Vấn đề em đang gặp phải là thế này anh à: Ở mục 6 (giá trị ...

Bảng 3a là bảng ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN khối lượng hoàn thành. Nó là căn cứ để Chủ đầu tư thanh toán cho bên B. Nó là cái có trước. Thanh toán là cái xảy ra sau. Do đó, cái bảng HIỆN TẠI này làm sao mà thể hiện được cái TƯƠNG LAI "CĐT trả hay không trả" cho nhà thầu. Nhấn mạnh: bảng 3a là bảng ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN.
- Cụ thể hơn: tại cái bảng 3a đợt này, giá trị thanh toán cộng dồn được diễn nôm như sau:
  + NẾU (tức là có thể có, có thể không) đợt này, CĐT thanh toán cho B đủ tiền theo ĐỀ NGHỊ, thì tổng giá trị thanh toán SẼ là...đồng.

* Tức là sau khi nhà thầu nộp bảng 3a đợt này, CĐt thanh toán hay không là 1 việc khác. Nếu CĐt không thanh toán đợt này thì ở đợt thanh toán tiếp theo (bảng 3a tiếp theo) sẽ thể hiện rõ ở đợt trước CĐT đã thanh toán hay không thanh toán.
Bạn thử lập thêm bảng đợt thanh toán lần 3 đi sẽ hiểu ngay vấn đề.
Đến đây chắc bạn đã rõ?

* Tóm lại:
nguyên lý mục đích của bảng 3a là giúp các chủ thể dự án trả lời được mấy câu hỏi cơ bản sau:
1. Giá trị đề nghị thanh toán đợt này là bao nhiêu? kèm theo chi tiết của nó (Kl x đơn giá)
2. Trước đợt thanh toán này, CĐt đã trả cho nhà thầu bao nhiêu rồi?
3. Nếu kể cả giá trị đợt thanh toán lần này, thì CĐt thanh toán được bao nhiêu?
4. Số tiền đã tạm ứng đã trừ bớt dần trong các đợt thanh toán đã là bao nhiêu?


p/s:
- Nắm rõ mục đích bảng 3a là chúng ta rõ các thông số trong đó. Nếu có gì bạn chưa rõ, bạn cứ thảo luận thêm nhé.

Thân ái!Đánh giá

Tuyệt vời! Cảm ơn!: 1.0 Hữu ích lắm! Thanks!: 1.0
Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5.0
Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5
  Đăng lúc 26/5/2013 16:23
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 1 Hữu ích lắm! Thanks!: 1
Anh fubi giải thích rất dễ hiểu. Cảm ơn anh.  Đăng lúc 16/1/2012 09:30

Số người tham gia 5Uy Tín: +11 Thưởng +11 Thanked +5 Thu lại Lý do
leokei168 + 1 Đồng tình. Cảm ơn!
latdatktxd + 2 + 2 + 1 Viết rất hay. Thanks!
minhluong + 3 + 3 + 1 Bài hay quá. Thanks!
emthang + 3 + 3 + 1
nvduct + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| duongxd Đăng lúc 21/7/2012 23:10 | Xem tất
ban cân  hiểu rằng giá trị  xây lắp thực hiện dược là như vậy nhưng chủ đầu tư không có đủ tiền thanh toán như vậy thì bạn nên đề nghị thanh toán đúng với số tiền mà chủ đầu tư có.không nhất thiết cứ phải đề nghị thanh toán bằng với giá tri xây lắp thực hiện được.duongxd trong 21/7/2012 23:17 đã trả lời thêm:
Còn nếu bạn cứ đề nghị bằng giá trị thưc hiện đươc cũng không sao nhung o lần thanh toán tiếp theo bạn cứ làm bình thường.giá trị của lần trước chủ đầu tư chua thanh toán hết thì lần này họ phải tự thanh toán giá trị còn lại của đợt trước mà mình chỉ cần có đơn đề nghị thanh toán thoi.  

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

mair6i Đăng lúc 27/9/2012 15:14 | Xem tất
chào các anh chị !. Em lần đầu làm bảng đề nghị thanh toán, đang thắc mắc về mục 09 lũy kế giá trị thanh toán gồm 2 phần, tam ứng từng đợt. Anh chị giúp em tính sao cho hợp lý, hiểu rõ được không ạ. Em xin cảm ơn.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

soixich_hp4 Đăng lúc 27/9/2012 18:49 | Xem tất
mair6i gửi lúc 27/9/2012 15:14
chào các anh chị !. Em lần đầu làm bảng đề nghị thanh toán, đang thắc mắc về mục 09 ...

Lũy kế giá trị thanh toán bao gồm:
Thanh toán tạm ứng: là số tiền mà CĐT đã tạm ứng cho nhà thầu chưa thu hồi đến hết kì trước (số 2) - chiết khấu tạm ứng (số 5) + số tiền tạm ứng tiếp kì này (số 6).
Thanh toán KL hoàn thành: là số tiền ( ở dòng số 3) + chiết khấu (số 5) + KL thanh toán kỳ này (số 6)Thực tế: Cái chiết khấu tạm ứng thực tế là do thỏa thuận giữa CĐT và kho bạc NN, nên trước khi bạn làm về vấn đề này nên trao đổi với bên kho bạc xem như thế nào. Giá trị tạm ứng tiếp kì này thường = giá trị chiết khấu tạm ứng để (5+6 =0).mà( để đỡ phải thu hồi lại số tiền đã thanh toán cho nhà thầu. Bạn nên đọc kỹ hợp đồng về điều khoản thanh toán xem cụ thể hơn.

Đánh giá

Rất hữu ích! Thanks!: 1.0
Rất hữu ích! Thanks!: 1
  Đăng lúc 20/9/2013 22:48

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

dungha712 Đăng lúc 20/10/2012 10:59 | Xem tất
CHO MÌNH HỎI LÀ Ở CỌT SỐ 8 MÌNH PHẢI ĐIỀN NHƯ THẾ NÀO THEO HỢP DỒNG ĐIỀU CHỈNH GIÁ, MINH ĐANG LÀM THANH QUYẾT TOÁN CỦA 1 DỰ ÁN VỐN CỦA WB,MONG CÁC BẠN CHỈ DÙM MÌNH VẤN ĐỀ NÀY VỚI

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

soixich_hp4 Đăng lúc 20/10/2012 11:05 | Xem tất
dungha712 gửi lúc 20/10/2012 10:59
CHO MÌNH HỎI LÀ Ở CỌT SỐ 8 MÌNH PHẢI ĐIỀN NHƯ THẾ NÀO THEO HỢP DỒNG ĐIỀU CHỈNH GI ...

Nếu đơn giá điều chỉnh thi thanh toán có nhiều phương án tùy theo cách làm của từng KBNN:
- Có nơi để là đơn giá điều chỉnh .
- Có nơi để là giá chênh lệch (= giá sau điều chỉnh - giá ban đầu)
--> Bạn phải hỏi thực tế KBNN đó họ hướng dẫn kiểu gì vì mỗi nơi 1 khác

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

forever_958 Đăng lúc 31/10/2012 21:13 | Xem tất
fubi gửi lúc 13/1/2012 09:26
Về các nội dung - Phụ lục số 03.a (Bảng xác định khối lượng xây dựng cơ bản hoàn  ...

Giải thích rất rõ ràng, rất dễ hiểu, rất chính xác, chuẩn không cần chỉnh! thanks!

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
phuongly + 1 Thích bài này! Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

phamthuynhung Đăng lúc 21/11/2012 10:59 | Xem tất
Các anh chị giúp em mới. Em làm hồ sơ thanh toán lần 2 nhưng em chưa biết đưa các chỉ tiêu trong bảng 03a- Bảng XĐ GTKLCV hoàn thành theo HĐ ĐNTT: Công trình bên em là xây dựng TT y tế có giá trị hợp đồng: 10.615.753.000; KL hoàn thành lần 1: 5.857.340.000; KL hoàn thành lần này: 4.231.100.000, đã được TT tạm ứng giá trị HĐ 30%: 3.184.000.000(Trong TT lần 1 đã thu hồi hết tạm ứng), TT lần 1: Thu hồi hết tạm ứng 3.184.000.000 và TT thêm: 320.610.000. Tổng TT: 3.504.610.000. Lũy kế KL thực hiện đến Ckỳ này: 10.088.440.000. Vậy em đưa vào các chỉ tiêu như thế nào cho đúng. Anh chị nào biết giúp em mới. email của em: duocpham2sonla@gmail.com. Cảm ơn các anh chị.


phamthuynhung trong 21/11/2012 11:27 đã trả lời thêm:
Dạ em gửi, anh xem giúp em xem em đưa vào các chỉ tiêu như vậy đã đúng chưa nhé.


phamthuynhung trong 21/11/2012 11:30 đã trả lời thêm:

Đánh giá

bạn gửi cả bảng PL kèm theo lên thì tốt  Đăng lúc 21/11/2012 11:04

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

doanminhanh Đăng lúc 21/11/2012 13:48 | Xem tất
Bạn gửi kèm file excel để anh em diễn đàn có thể giúp bạn!

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

phamthuynhung Đăng lúc 21/11/2012 13:53 | Xem tất
Bài được phamthuynhung sửa lúc  21/11/2012 15:42

i=s] Bài được phamthuynhung sửa lúc  21/11/2012 14:02

Sao em đính kèm tập tin rồi mà không thấy hiện file đính kèm lên vậy a? BANG XD GIA TRI TT.xls (19 KB, Lượt tải về: 3633)

Đánh giá

Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5.0
Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5
  Đăng lúc 26/5/2013 16:25
bạn có bảng thanh toán lần 1 không? Vì nếu thu hồi hết tạm ứng thì thực chất số tiền bạn nhận dc chỉ là 320.610.000 mà thôi  Đăng lúc 21/11/2012 15:25
tớ xem qua lại dòng 3 không tính tiền tạm ứng. Nó là số tiền đã thanh toán KL hoàn thành.  Đăng lúc 21/11/2012 15:18
tạm ứng thu hồi nhanh vậy ah bạn. Hịc  Đăng lúc 21/11/2012 15:07
chỉ là 3.504.610.000 thui bạn  Đăng lúc 21/11/2012 15:07

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

soixich_hp4 Đăng lúc 21/11/2012 15:57 | Xem tất
phamthuynhung gửi lúc 21/11/2012 10:59
Các anh chị giúp em mới. Em làm hồ sơ thanh toán lần 2 nhưng em chưa biết đưa các ch ...

tt.JPG
trong lần thanh toán 1 của bạn số tiền chiết khấu tiền tamj ứng là : 3.184.000.000; sau đó lại thanh toán tạm ứng tiếp lại là 3.184.000.000 phải không? và bạn dc thanh toán thêm là 320.610.000. đồng. Thì trong lần 2 thanh toán KL Xây dựng hoàn thành chỉ là 320.610.000 đ như bạn nói và tiền thanh toán tạm ứng tiếp kia sẽ ko tính vào dòng 3 đó. Dòng 3 đó là số tiền thanh toán thực tế mà nhà thầu nhận được ko phải là số tiền hoàn thành lần 1 là 5.857.340.000.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

phamthuynhung Đăng lúc 21/11/2012 16:10 | Xem tất
Anh ko hiểu ý em rồi tức là Tổng khối lượng hoàn thành kỳ I: 5.857.340.000. Nhưng mới được tạm ứng theo HĐ 30%: 3.184.000.000 và khi làm hồ sơ TT lần 1 họ chỉ TT thêm 320.610.000 do chưa có vốn. Tổng cộng TT: 3.504.610.000.như vậy lần 1 họ chưa TT hết.  Lần 2 này chúng em làm hồ sơ TT KL hoàn thành lần 2: 4.231.100.000.


phamthuynhung trong 21/11/2012 16:29 đã trả lời thêm:
Vâng ạ, nhưng cộng với cả phần thu hồi tạm ứng nữa thì được TT kỳ 1 là: 3.504.610.000 tức là kỳ 1 TT vẫn còn nợ lại: 2.352.730.000.

Đánh giá

em phân biệt Kl hoàn thành với só tiền thanh toán thực tế mà nhà thầu nhận dc, 2 cái này khác nhau đó  Đăng lúc 21/11/2012 16:14
uhm. thế thực tế bọn em nhận dc số tiền thanh toán KL hoàn thành là 320.610.000 phải không???  Đăng lúc 21/11/2012 16:13

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

mthkts Đăng lúc 26/5/2013 15:58 | Xem tất
Anh chị nào có bảng PL 03a đối với công việc tư vấn ks địa hình cho xin với. Cám ơn nhiều.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

nguyenhoang278 Đăng lúc 31/10/2013 11:13 | Xem tất
Cám ơn bác vì bài chia sẻ. Nhưng thực sự hướng dẫn này chưa đủ rõ ràng với nhiều người mới vào nghề. Bác nên có những ví dụ trực quan hơn để mọi người dễ hiểu hơn ah.


nguyenhoang278 trong 31/10/2013 11:31 đã trả lời thêm:
Bác ơi với 1 số anh chị em mới vào nghề thì những hướng dẫn của Bộ Tài chính này vẫn còn nhiều từ "chuyên môn" khó hiểu đấy bác ah ^^. Bác kiếm cái ví dụ nào đó cho anh e có cái nhìn trực quan. Đôi khi máy móc cũng là 1 cách tiếp cận vấn đề trực quan đấy ah. E có cái vd này bác giúp anh e nhé. E là "mem mới" k dám qua mặt "Tổng Quản" ah ^^.
Giá trị hợp đồng Liên danh: 2.500.000.000. Trong đó:
Cty A(Đứng đầu liên danh): 1.200.000.000 (Thực hiện công tác KS địa hình 500tr, Lập dự án 700tr)
Cty B (thành viên liên danh): 1.300.000.000 (Thực hiện công tác KS địa chất 1.300 triệu)
Điều kiện trong HD: 1. Thanh toán cho nhà thầu 30% tổng giá trị HD(ngay sau khi HD dc ký)
2. Thanh toán lần 1: sau khi nhà thầu hoàn thành và được bên A nghiệm thu toàn bộ công tác ks xd, bên A sẽ thanh toán cho bên B 90% chi phí khảo sát và khấu trừ hết phần chi phí ks đã tạm ứng.
3. Thanh toán lần 2: sau khi nhà thầu hoàn thành và được bên A nghiệm thu toàn bộ công tác lập dự án đầu tư xd, bên A sẽ thanh toán cho bên B 90% chi phí lập dự án và khấu trừ hết phần chi phí lap dự án đã tạm ứng.
4. Lần 3: Sau khi 2 bên đã thông nhất tài liệu quyết toán, bên A sẽ thanh toán toàn bộ giá trị còn lại của HD cho bên B.
Bác giúp anh e làm NTTT 2 lần (Lần 1 NT công tác KS, lần 2 NT công tác Lập dự án) theo TT 86 nhé bác. E đảm bảo sau khi bác hoàn thành cái ví dụ này có lẽ 99% các bạn sẽ hiểu cặn kẽ cái thông tư 86 kia. (1% còn lại chưa hiểu thì chắc nên chuyển nghề ^^)


nguyenhoang278 trong 31/10/2013 11:47 đã trả lời thêm:
E thích câu: "Mình muốn bạn NGỘ được là đúng hay sai mà không cần hỏi ai nữa. Vì còn hỏi là bạn vẫn còn chưa rõ ở điểm nào đó" vì nó khá giống 1 câu nói của thầy e. Nhưng bác ơi. Để "Ngộ" được ra rồi thì e nghĩ họ k vào trang của mình nữa mất ^^.
Nếu coi bài vd của bạn này là 1 bài toán, bác chấm cho mỗi mục từ 1 đến Lũy kế giá trị là 1 điềm/mục thì bài làm của bạn này được bn điểm ah?


nguyenhoang278 trong 31/10/2013 11:55 đã trả lời thêm:
Chuẩn rồi. Nhưng bác còn thiếu tí ^^: "BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN" . Có mấy cái chữ đó cũng rõ nghĩa hơn bác nhỉ.

Đánh giá

Bạn nêu ví dụ nhưng cách bạn nói thể hiện rằng bạn đã biết. Vậy tại sao chính bạn k chia sẻ cái biết của mình qua bài toán bạn nêu đi thì tốt hơn.  Đăng lúc 31/10/2013 13:32
Vì cách đọc qua loa là thể hiện rất rõ tính thiếu chuyên nghiệp. Thân ái!  Đăng lúc 31/10/2013 11:34
Cá nhân Tôi rất dị ứng với những đồng nghiệp, nhất là SV mới ra trường mà đã lười đọc kỹ.  Đăng lúc 31/10/2013 11:33
SV ra trường đi làm tức là phải biết tự đọc và có cách đọc đúng.  Đăng lúc 31/10/2013 11:32
Còn SV Tây thì nghiên cứu rất kỹ, họ đọc kỹ, ngẫm kỹ, chứ k đọc qua loa nên cái gì cũng sâu sắc.  Đăng lúc 31/10/2013 11:32

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

vtthanyeu Đăng lúc 16/6/2014 20:20 | Xem tất
e được giao làm bảng đề nghị thanh toán đợt 2(đợt cuối). Nhưng có một vấn đề xảy ra là lũy kế hoàn thành đợt 1 là 1.919.797.000đ nhưng trong mục 6 lại ghi giá trị thanh toán là 1.775.053.000đ. Vậy đợt 2 e trình bày như hình có được không ạ bởi mục 6 không giống với mẫu của phụ lục 3a.

agab.png

Số người tham gia 1Thanked +2 Thu lại Lý do
lamxd_cd2 + 2

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

hunterkilluka Đăng lúc 27/7/2014 12:28 | Xem tất
Mình thấy bài viết này từ rất lâu rồi, nhưng đối với những người mới làm thanh toán lần đầu thì nó rất là quan trọng. Hầu hết các thông số trong phụ lục 3a đã được anh Bình chỉ ra rất rõ ràng, tuy nhiên vẫn có rất nhiều người hiểu nhầm. Sau đây mình sẽ chỉ ra các vấn đề dễ gây nhầm lẫn và công thức tính cho các thông số:
1. Giá trị hợp đồng: ghi trong hợp đồng.
2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:
= giá trị tạm ứng (trong hợp đồng) - lũy kế giá trị chiết khấu tạm ứng đến cuối kỳ trước
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
Nhiều người nhầm lẫn đây là lũy kế giá trị khối lượng hoàn thành đến hết kỳ trước (cột 9 trong phụ lục 3a).Nếu các kỳ thanh toán trước nhà thầu đề nghị thanh toán bao nhiêu chủ đầu tư đều đồng ý thanh toán chừng đó thì 2 giá trị này bằng nhau. Còn trường hợp nhà thầu đề nghị thanh toán là A nhưng chủ đầu tư chỉ thanh toán là B<A thì khác nhau.
4.Lũy kế giá trị KL thực hiện đến cuối kỳ này: = cột 9+ cột 10
5. Chiết khấu tiền tạm ứng:
Trước khi thi công chủ đầu tư cho nhà thầu ứng trước 1 số tiền (mục 2). Số tiền này chủ đầu tư thu hồi lại trong các đợt thanh toán. Cách tính thì theo trong hợp đồng.
6. Giá trị thanh toán kỳ này:
6a. Thanh toán tạm ứng (nếu có): vấn đề này có rất nhiều người hiểu nhầm cho rằng đây là phần tiền bị thu hồi dần số tiền đã được tạm ứng và còn đặt giá trị âm (-). Giá trị thu hồi đó là ở mục 5 rồi. Anh em để ý chữ "thanh toán" trong thanh toán tạm ứng. Thanh toán là chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu chứ không phải là thầu trả tiền cho chủ đầu tư. Còn thanh toán tạm ứng ở đây là giá trị nhà thầu được chủ đầu tư cho ứng tiếp. VD khi công trình có phát sinh KL thì nhà thầu cần ứng thêm tiền hoặc trong hợp đồng quy định số tiền tạm ứng được chia ra nhiều lần. Thông thường các dự án hiện nay giá trị tạm ứng chỉ có 1 lần đầu dự án vì vậy giá trị này thường =0.
6b. Thanh toán giá trị KL hoàn thành (kỳ này):
= lũy kế thực hiện đến cuối kỳ này - số tiền thanh toán đến cuối kỳ trước - chiết khấu tạm ứng kỳ này
= (4)-(3)-(5)
Chỗ này có 2 vấn đề:
thứ nhất có người phân vân có trừ chiết khấu tạm ừng kỳ này k?
Trả lời là có (xem thêm phụ lục trong văn bản 282/QĐ-KBNN ngày 20/4/2012 của kho bạc nhà nước)
Thứ hai có người nhầm: giá trị KL hoàn thành kỳ này= cột 10-(5)
Sai khi kỳ trước chủ đầu tư không thanh toán hết số tiền nhà thầu đề nghị thanh toán.
7. Lũy kế giá trị thanh toán.
vấn đề này a Bình chỉ quá rõ rồi, mình chỉ nêu lại công thức
7a. = (2)-(5)+(6a)
7b. = (3)+(5)+(6b)
Tuy nhiên mục 7 này có 1 vấn đề nhỏ: có những mẫu sẽ có 7 mục (có cả 7a và 7b rõ ràng), có những mẫu có 7 mục nhưng k có 7a và 7b lại có mẫu có 6 mục và dòng cuối cùng là lũy kế giá trị thanh toán
Khi đó: 7=7a+7b=(2)+(3)+(6)
Phần cuối mình xin nêu lại các câu hỏi của a Bình để làm rõ bản chất của phụ lục 3a
Phụ lục 3a là giúp chủ đầu tư trả lời các câu hỏi:
giá trị nhà thầu đề nghị thanh toán đợt này? (trả lời 6)
Trước đợt này chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu bao nhiêu rổi? (trả lời 3)
Nếu tính cả đợt này thì chủ đầu tư sẽ trả cho nhà thầu bao nhiêu? (7b)
Số tiền tạm ứng nhà thầu chưa hoàn trả lại cho chủ đầu tư là bao nhiêu? (7b)
Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho nhiều người.

Đánh giá

Nhầm xíu (4)>(7b)  Đăng lúc 3/3/2016 11:45
Lũy kế dòng (4) vẫn ghi là 9 tỷ để theo dõi KL hoàn thành. Vì vậy, (4)>(7). Chứ nếu nó bằng nhau thì việc gì phải công thức lằng nhằng thế cho mệt !!!!!  Đăng lúc 3/3/2016 10:14
Cho nên mình hiểu mấu chốt là ở giá trị đề nghị thanh toán. Ví dụ KL NT đã làm 9, tỷ, nhưng theo HĐ đc thanh toán các mốc 8 tỷ, 10 tỷ. Vậy chỉ đc đề nghị thanh toán 8   Đăng lúc 3/3/2016 10:05
Kho bạc căn cứ Kl, tiến độ và HĐ để giải ngân vốn cho CĐT theo kế hoạch vốn của năm đã duyệt cho Dự án  Đăng lúc 3/3/2016 09:53
CĐT ko Toán đủ cho NT thì việc của CĐT vs NT, đây là CĐT làm đề nghị cấp vốn với kho bạc.  Đăng lúc 3/3/2016 09:51

Số người tham gia 7Thanked +14 Thu lại Lý do
newstarting + 2 Thích bài này! Thanks!
NAPOLEONIII + 2 Thích bài này! Thanks!
M@trixs + 2 Thích bài này! Thanks!
quynhxd88 + 2 Đồng tình. Cảm ơn!
nguyenvanphon + 2 Số tiền tạm ứng nhà thầu chưa ho.

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

pele_tk Đăng lúc 8/8/2014 09:23 | Xem tất
Các bạn giúp mình với:
- Gtri hợp đồng là 10 tỷ
- tạm ứng 20% ban đầu, khấu trừ chia làm 3 đợt.
- tt đợt 1: Sau khi nhà thầu thực hiện luỹ kế được khoảng 25% giá trị hợp đồng, hai bên tiến hành nghiệm thu và xác nhận khối lượng hoàn thành, Chủ đầu tư sẽ thanh toán 85% giá trị nghiệm thu đợt 1 và có khấu trừ 1/3 giá trị tạm ứng hợp đồng.
- tt đợt 2: Sau khi nhà thầu hoàn thành khối lượng luỹ kế từ khởi công đạt được khoảng 50% giá trị hợp đồng, hai bên tiến nghiệm thu và xác nhận khối lượng hoàn thành, Chủ đầu tư thanh toán tiếp 85% giá trị nghiệm thu luỹ kế đến đợt 2 và khấu trừ 1/3 giá trị tạm ứng hợp đồng và giá trị thanh toán đợt 1.
- tt đợt 3: Sau khi nhà thầu hoàn thành khối lượng luỹ kế từ khởi công đạt được 75%, hai bên tiến hành nghiệm thu và xác nhận khối lượng hoàn thành, Chủ đâu tư thanh toán tiếp 85% giá trị nghiệm thu có khấu trừ 1/3 giá trị tạm ứng hợp đồng và trừ các đợt thanh toán 1, thanh toán 2.
- tt đợt 4: Sau khi nhà thầu hoàn thành luỹ kế đạt được 100% khối lượng theo hợp đồng, hai bên tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, Chủ đầu tư thanh toán 95% giá trị hợp đồng (theo giá trị nghiệm thu thực tế luỹ kế từ khởi công) trừ tạm ứng, thanh toán đợt 1, 2, 3
- tt đợt 5: thanh toán tiền bảo hành 5% giá trị còn lại của hợp đồng (theo giá trị nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng) Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu khi hết thời hạn bảo hành công trình. Trường hợp nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư chứng thư bảo lãnh bảo hành của ngân hàng có giá trị 5% giá trị nghiệm thu thanh toán, Chủ đầu tư sẽ thanh toán khoản tiền này cho nhà thầu.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

hunterkilluka Đăng lúc 13/8/2014 16:08 | Xem tất
pele_tk gửi lúc 8/8/2014 09:23
Các bạn giúp mình với:
- Gtri hợp đồng là 10 tỷ
- tạm ứng 20% ban đầu, khấu trừ chia ...

Chưa hiểu bạn cần giúp cái gì? Mình nghĩ công thức phía trên rất tỷ mỷ rồi mà.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

phanduchienxd45 Đăng lúc 31/10/2014 15:06 | Xem tất
hunterkilluka gửi lúc 27/7/2014 12:28
Mình thấy bài viết này từ rất lâu rồi, nhưng đối với những người mới làm thanh to ...

TÔI CŨNG ĐANG LÀM THANH TOÁN, CŨNG BỊ NHỮNG VƯỚNG MẮC VỀ MỤC SỐ 6 VÀ 6B, MỤC 7
THÌ MỖI ĐƠN VỊ HƯỚNG DẪN 1 CÁCH XONG CŨNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN HIỂU NHƯ SAU:
MỤC 6 = 6A+AB
       6A = O ĐỒNG (TẠM ỨNG TRƯỚC)
       6B = GIÁ TRỊ THỰC HIỆN XDCB CỦA KỲ NÀY
THÌ KHÔNG THỂ MỤC 6= MỤC (4 -3 -5)
MỤC 7 = MỤC (3) + MỤC (6)
NẾU MÀ KỲ TT SỐ 1 CHƯA ĐC THANH TOÁN HẾT, THÌ KỲ SỐ 2 CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ LẠI THEO KIỂU MỤC (4-3-5). NÊN MỤC 7 SẼ KHÁC MỤC 4 TRÔNG TRƯỜNG HỌP NÀY.
TÔI ĐÃ ĐƯỢC KHO BẠC - TCKH SƠN TÂY HƯỚNG DẪN NHƯ VẬY, VÀ ĐƯỢC CHẤP THUẬN

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

hunterkilluka Đăng lúc 1/11/2014 06:52 | Xem tất
phanduchienxd45 gửi lúc 31/10/2014 15:06
TÔI CŨNG ĐANG LÀM THANH TOÁN, CŨNG BỊ NHỮNG VƯỚNG MẮC VỀ MỤC SỐ 6 VÀ 6B, MỤC 7
TH ...

Nếu kỳ thanh toán số 1 chưa được thanh toán hết thì tại sao kỳ số 2 không được đề nghị thanh toán các hạng mục chưa được thanh toán của kỳ 1? Đây là bảng giá trị của nhà thầu đề nghị chủ đầu tư thanh toán, tại sao ngân hàng có quyền can thiệp vào? nhà thầu đề được thanh toán là chính đáng. còn chủ đầu tư có cho thanh toán hay không là quyền của chủ đầu tư. Nếu như các đợt 1 thanh toán không hết cho nhà thầu thì lúc nào nhà thầu mới có quyền đề nghị thanh toán?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

huynhngocthi Đăng lúc 10/12/2014 13:16 | Xem tất
ôi sao mình cũng đang đau đầu về vấn đề này đây. đọc miết mà không nhập tâm.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

nguyenvanphon Đăng lúc 15/12/2014 19:29 | Xem tất
hunterkilluka gửi lúc 27/7/2014 12:28
Mình thấy bài viết này từ rất lâu rồi, nhưng đối với những người mới làm thanh to ...

Số tiền tạm ứng cho nhà thầu chưa hoàn trả cho chủ đầu tư  nếu tính cả đợt này là bao nhiêu? (7a)

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

ndunghuong Đăng lúc 16/12/2014 19:24 | Xem tất
Mình up file phụ lục 3a các lần thanh toán đã có sẵn công thức tính các mục 2;3;4;5;6;7 lên. Có gì thiếu xót mong nhận được sự góp ý

PL3a-TT86.rar

29.14 KB, Lượt tải về: 224

Giá: 2 điểmThưởng  [Danh sách mua]

Số người tham gia 1Thanked +2 Thu lại Lý do
uhthitaianh + 2 ff

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

NguyenHaNam1 Đăng lúc 16/7/2015 13:56 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

quangdang731988 Đăng lúc 11/8/2015 08:02 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

wsongbiec11 Đăng lúc 11/9/2015 19:00 | Xem tất
ai biết phần đơn giá thanh toán có thể giải thích hộ mình dc ko .

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| duongxd Đăng lúc 15/9/2015 10:50 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

quangdang731988 Đăng lúc 17/9/2015 09:38 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

ducchinhvn2003 Đăng lúc 23/12/2015 15:10 | Xem tất
quangdang731988 gửi lúc 17/9/2015 09:38
theo bạn phải chỉnh sửa thế nào ạ

Sai số tiền thanh toán bằng chử và lũy kế giá trị thanh toán, Chiết khấu tiền tạm ứng chứ ko phải triết :)

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

ducchinhvn2003 Đăng lúc 23/12/2015 15:12 | Xem tất
quangdang731988 gửi lúc 17/9/2015 09:38
theo bạn phải chỉnh sửa thế nào ạ

Sai ở số tiền thanh toán bằng chữ, lũy kế giá trị thanh toán và lỗi chính tả chiết khấu chứ không phải triết khấu :)

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

ducchinhvn2003 Đăng lúc 23/12/2015 15:22 | Xem tất
Em vẫn có 1 thắc mắc: Mục số 7: Lũy kế giá trị thanh toán
Theo hướng dẫn số 282 của KBNN thì có 2 phần: 7a: Thanh toán tạm ứng và 7b: Thanh toán Khối lượng XDCB hoàn thành. Em làm như thế mà ra KBNN bảo sai, mục 7 chỉ có lũy kế giá trị thanh toánNhờ các Bro góp ý ạ
Untitled.jpg

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

ducchinhvn2003 Đăng lúc 23/12/2015 15:25 | Xem tất
ducchinhvn2003 gửi lúc 23/12/2015 15:22
Em vẫn có 1 thắc mắc: Mục số 7: Lũy kế giá trị thanh toán
Theo hướng dẫn số 282 của  ...

Ps: Mục 7a: Thanh toán tạm ứng bằng 2-5+6a

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

amhere Đăng lúc 26/12/2015 23:56 | Xem tất
Xin chào các anh chị trong diễn đàn, tôi muốn hỏi phần này (thuộc phụ lục 3A):
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: Là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho phần giá trị khối lượng XDCB đã hoàn thành đến hết kỳ trước (không bao gồm số tiền đã thanh toán tạm ứng). Vậy đợt TT thứ 2: (3)=(7b)-(7a)???
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: Là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho phần giá trị khối lượng XDCB đã hoàn thành đến hết kỳ trước (không bao gồm số tiền đã thu hồi tạm ứng). Vậy đợt TT thứ 2: (3)=(7b)???
Vậy: cái nào đúng???
Xét thêm trường hợp: bên B đã tạm ứng X(đ). Đến đợt TT thứ 1, bên A thanh toán thêm Y(đ) (thêm tức là bên A chuyển vào tài khoản bên B là Y(đ) nữa). Vậy: mục (3) của đợt 2 là Y(đ) hay là (7b) của đợt 1.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

amhere Đăng lúc 27/12/2015 20:14 | Xem tất
Nhờ mọi người giải đáp giúp thắc mắc này nhé!

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

amhere Đăng lúc 6/1/2016 20:27 | Xem tất
amhere gửi lúc 27/12/2015 20:14
Nhờ mọi người giải đáp giúp thắc mắc này nhé!

Vì không có ai giải đáp nên tôi đã mò và gửi lên để anh em nào cần thì dùng. Hy vọng phù hợp với mấy bạn mới ra trường. Đây là file thanh toán theo Phụ lục 3A TT86 kết hợp QĐ 282 của Kho bạc. Trong file có công thức và ghi chú "dễ hiểu".

Phu luc 3A_TT 86 va QD 282.xls

37 KB, Lượt tải về: 1791

Test

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

KTPhuong Đăng lúc 20/1/2016 15:10 | Xem tất
hunterkilluka gửi lúc 27/7/2014 12:28
Mình thấy bài viết này từ rất lâu rồi, nhưng đối với những người mới làm thanh to ...

Cảm ơn bài viết của a rất nhiều. Đúng là những điều mà em bị nhầm .
Phần cuối ý nghĩa của PL.3a. A giải thích giúp em: số tiền tạm ứng nhà thầu chưa hoàn trả lại cho chủ đầu tư là bao nhiêu thuộc mục 7b. Em chưa hiểu ạ.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

KTPhuong Đăng lúc 20/1/2016 15:15 | Xem tất
hunterkilluka gửi lúc 27/7/2014 12:28
Mình thấy bài viết này từ rất lâu rồi, nhưng đối với những người mới làm thanh to ...

Cảm ơn bài viết của a rất nhiều. Đúng là những điều mà em bị nhầm .
A giải thích giúp em: Phần cuối ý nghĩa của PL.3a số tiền tạm ứng nhà thầu chưa hoàn trả lại cho chủ đầu tư là bao nhiêu sao lại nằm ở  mục 7b vậy ạ ?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

phudu87 Đăng lúc 20/1/2016 15:30 | Xem tất
KTPhuong gửi lúc 20/1/2016 15:15
Cảm ơn bài viết của a rất nhiều. Đúng là những điều mà em bị nhầm .
A giải thí ...

Chào bạn! Mình xin giải thích trường hợp của bạn như sau:
Mục 7b: số tiền tạm ứng nhà thầu chưa hoàn trả lại cho chủ đầu tư là số tiền sau đợt thanh toán lần này Nhà thầu còn chưa trả số dư nợ tạm ứng

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

KTPhuong Đăng lúc 20/1/2016 16:15 | Xem tất
phudu87 gửi lúc 20/1/2016 15:30
Chào bạn! Mình xin giải thích trường hợp của bạn như sau:
Mục 7b: số tiền tạm ứng  ...

Bạn ơi nhưng giá trị ở mục 7b là lũy kế giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành. Thì sao lại là số tiền tạm ứng nhà thầu chưa hoàn trả lại cho chủ đầu tư ? Giải thích giúp mình với nhé

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

KTPhuong Đăng lúc 20/1/2016 16:21 | Xem tất
amhere gửi lúc 6/1/2016 20:27
Vì không có ai giải đáp nên tôi đã mò và gửi lên để anh em nào cần thì dùng. Hy ...

bạn ơi, theo cách tính của bạn thì mục 6b= cột 10 (thực hiện kì này) - mục 5 (chiết khấu tạm ứng)

nhưng theo a Fubi hướng dẫn thì 6b = (4) - (3) - (5)

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

amhere Đăng lúc 2/3/2016 16:37 | Xem tất
Mình không thấy công thức bạn nêu mà anh fubi trình bày ở chỗ nào. Nhưng ý nghĩa của mục số 6 là "Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này". Do đó phần (a) và (b) đều phải của kỳ này nên làm sao có thể lấy lũy kế (4) được?
Lâu quá mình không ghé bài xem. Gửi bạn QĐ 282 tham khảo, kết hợp với TT 86 là ra. Đồng thời VD của mình là tính cho tất cả các đợt, đợt 3 là đợt cuối, CĐT giữ lại 10%, bạn chia lũy kế thanh toán với giá trị trong hợp đồng là 90%. Mình kết hợp 3 VB: TT86, QĐ 282, và ví dụ tự làm mình thấy hợp lý. Nếu có gì sơ sót với ý nghĩa, mong có sự giải đáp. Vì chủ đề quá lâu nên các thành viên ưu tú dường như không lướt qua hay sao ấy.
P/s: Mình thêm điểm tải 2 điểm, nếu có ai góp ý không nên để điểm, mình sẽ xóa ngay, tùy sở thích các bạn.

QD 282_2012_KBNN (huong dan cach ghi cac thong so thong tu 86).doc

320 KB, Lượt tải về: 8

Giá: 2 điểmThưởng  [Danh sách mua]

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

anhluoc Đăng lúc 3/3/2016 11:33 | Xem tất
(1) = Xem HĐ
(2) = Tổng tiền đã ứng các đợt - Tổng tiền đã Khấu trừ các đợt
(3) đợt này =(7b) đợt trước = Số tiền đã giải ngân cho phần KL (k bao gồm phần "thanh toán" tạm ứng)
(4) = Giá trị tất tần tất KL trong HĐ đã hoàn thành cho đến thời điểm Đề nghị thanh toán.Chỉ việc lấy từ bảng KL cộng lại.
(5)= Cái này lấy theo quy định của HĐ có số liệu cụ thể, chỉ việc dở HĐ ra đối chiếu với đợt TT mà làm.
(6)=(6a)+(6b)
(6a)= Thanh toán tạm ứng (Trong TH CĐT cho ứng nhiều đợt), nếu chỉ ứng 1 lần thì 6a=0
(6b)= Đang lăn tăn nhất ở cái này, nhưng theo mình thì nó là giá trị theo Giai đoạn thanh toán đã thống nhất trong HĐ và đương nhiên phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị KL đã hoàn thành của kỳ này trừ đi phần khấu hao. Do HĐ quy định.
(7)=(7a)+(7b)
(7a) = Tổng tiền CĐT cho NT ứng các đợt - Tổng tiền đã khấu hao các đợt . Tính đến cả đợt đề nghị này.
(7b) = (3)+(6b)+(5). CĐT sẽ thanh toán tiền Kl cho Nt theo 2 nguồn tiền, một ở trong kho bạc (6b) và một phần ở trong số tiền NT đã ứng còn lại chưa thu hồi (2). CĐT thu hồi tiền tạm ứng bằng cách chuyển qua thanh toán KL, giá trị thu hồi chính là giá trị khấu hao (5). Do đó Tiền KL đã đc thanh toán phải cộng thêm tiền khấu hao tạm ứng.
Đây là đề nghị cấp vốn của CĐT với Kho bạc (Đơn vị giữ vốn) . Còn chuyện CĐT không thanh toán đủ cho NT là việc khác. NT có quyền làm công văn gửi CĐT đề nghị thanh toán (xử lý công nợ).
Mình hiểu như vậy không biết có chuẩn ko ? Mong ae chia sẻ !

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
whywhywhyd + 1 Rất chuyên nghiệp! Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

amhere Đăng lúc 3/3/2016 22:55 Từ di động | Xem tất
Mình ko có máy để thử. Bạn thử bỏ c thức của bạn vào file của mình xem thế nào.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phòng tối|Phiên bản Mobile|Lưu trữ|Tìm bạn|Chia sẻ "Form mẫu- Sơ đồ- Quy trình xây dựng"  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 19/2/2018 11:15 , Processed in 0.197101 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách