Chia sẻ Form mẫu- Sơ đồ- Quy trình xây dựng; - VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG XD VIỆT NAM CHUYÊN NGHIỆP

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Cập nhật Bài giảng mẫu VBA Excel (09h 15/4/2014)Danh sách lớp VBA excel 1.14VBA-XD360
Xem: 27446|Trả lời: 20

ý nghĩa các thông số theo phụ lục 03 thông tư 86/2011/TT-BTC     [Lấy địa chỉ]Rank: 2Rank: 2

Trạng thái: Offline
Status
0
Online
4 Giờ
Quyền đọc
10
Uy Tín:
17 điểm
Thưởng
166 điểm
Thanked
9 lần
Chủ đề
1
Bài viết
6
Đăng lúc 2/12/2011 21:41:31 |Hiện toàn bài
Cách ghi chỉ tiêu trong phụ lục 03a TT86/2011/TT-BTC
Có nhiều đồng nghiệp thắc mắc về cách ghi các chỉ tiêu trong phụ lục 03a của Thông tư 86/2011/TT-BTC. Xin hướng dẫn các bạn cách ghi như sau:

1. Giá trị hợp đồng: Là giá trị hợp đồng mà chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết theo quy định của pháp luật.
2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: Là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán tạm ứng theo điều khoản của hợp đồng cho nhà thầu chưa được thu hồi đến hết kỳ trước.
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: Là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho phần giá trị khối lượng XDCB đã hoàn thành đến hết kỳ trước (không bao gồm số tiền đã thanh toán tạm ứng).
4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: Là luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng trong kỳ đề nghị thanh toán (cột 9 cộng cột 10 của bảng xác định).
5. Chiết khấu tiền tạm ứng: Là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thu hồi một phần hay toàn bộ giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (điểm 2 nêu trên) theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết.
6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: Là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thanh toán theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết. Trong đó gồm thanh toán tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành.
- Thanh toán tạm ứng (nếu có) hoặc 0.
- Thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành.

Đánh giá

Rất hữu ích! Thanks!: 3.0 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5.0
TRONGTHOAI89  Rất hữu ích! Thanks!: 1
  Đăng lúc 20/9/2013 22:45
duychu  Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5
  Đăng lúc 26/5/2013 16:21
khocinfo  Rất hữu ích! Thanks!: 5
đúng cái mình cần  Đăng lúc 18/5/2013 08:43
lequangtuan1710  Bác viết hướng dẫn bằng hình ảnh theo phụ lục 3A rồi post lên diễn đàn cho anh em dễ hiểu! Thanks vì đã chia sẻ!  Đăng lúc 6/12/2011 16:20
Đã có 2 đánh giáUy Tín: Thưởng Thanked Thu lại Lý do
dongpm710 + 1
DangvietHai + 3 + 3 + 1 Bài hay quá. Cảm ơn!

Tổng đánh giá: Uy Tín: + 3  Thưởng + 3  Thanked + 2   Xem tất cảRank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Trạng thái: Online
Status
0
Online
230 Giờ
Quyền đọc
10
Uy Tín:
295 điểm
Thưởng
5617 điểm
Thanked
150 lần
Chủ đề
7
Bài viết
120
Đăng lúc 13/1/2012 08:36:15 |Hiện toàn bài

Thắc mắc về phụ lục 3a thông tư 86/2011/TT-BTC

Mọi người làm rõ giúp mình ý nghĩa các mục trong phụ lục 3a này nhé. Đặc biệt là mục Lũy kế giá trị thanh toán.
Cảm ơn!
Đã có 1 đánh giáThanked Thu lại Lý do
binhbong171986 + 1

Tổng đánh giá: Thanked + 1   Xem tất cả

Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang!
*mr.LEO.ht*

Dùng đạo cụ Báo cáoTỔNG QUẢN LÝ

Chia sẻ cùng thành công!

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Trạng thái: Offline
Status
2
Online
2659 Giờ
Quyền đọc
200
Uy Tín:
34675 điểm
Thưởng
51523 điểm
Thanked
14869 lần
Chủ đề
485
Bài viết
9323
Đăng lúc 13/1/2012 09:26:52 |Hiện toàn bài
nvduct gửi lúc 13/1/2012 08:36
Mọi người làm rõ giúp mình ý nghĩa các mục trong phụ lục 3a này nhé. Đặc biệt là  ...

Về các nội dung - Phụ lục số 03.a (Bảng xác định khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành đề nghị thanh toán) - Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Bộ Tài chính đã hướng dẫn như sau:

1. Giá trị hợp đồng: là giá trị hợp đồng mà chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết theo quy định của pháp luật.

2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng cho nhà thầu chưa được thu hồi đến cuối kỳ trước.

3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu phần giá trị khối lượng XDCB đã hoàn thành đến cuối kỳ trước (không bao gồm số tiền đã thanh toán tạm ứng).

4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: là luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng đến cuối kỳ trước cộng với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng trong kỳ đề nghị thanh toán (cột 9 cộng cột 10 của bảng xác định).

5. Chiết khấu tiền tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thu hồi một phần hay toàn bộ số tiền tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (điểm 2 nêu trên) theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết.

6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị Kho bạc nhà nước cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết. Trong đó gồm thanh toán tạm ứng (nếu có) và thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành.

7. Luỹ kế giá trị thanh toán: gồm 2 phần:

- Thanh toán tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu số tiền tạm ứng theo điều khoản của hợp đồng chưa được thu hồi đến hết kỳ trước (dòng số 2) trừ Chiết khấu tiền tạm ứng (dòng số 5) cộng phần thanh toán tạm ứng (nếu có) của dòng số 6.

- Thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành: là số tiền đã thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành đến hết kỳ trước (dòng số 3) cộng với Chiết khấu tiền tạm ứng (dòng số 5), cộng phần thanh toán giá trị khối lượng XDCB hoàn thành kỳ này (dòng số 6)./.

Chúc bạn thành công!

Đánh giá

Tuyệt vời! Cảm ơn!: 0.0 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 2.0
Rất hữu ích! Thanks!: 5.0
tnquan_mu  Rất hữu ích! Thanks!: 5 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 0
  Đăng lúc 11/1/2014 22:26
TRONGTHOAI89  Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 1
  Đăng lúc 20/9/2013 22:46
duychu  Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5
  Đăng lúc 26/5/2013 16:22
mydien2708  Bác Fubi đúng là ... "Tổng quản". Thanks  Đăng lúc 21/7/2012 14:41
huongduong  Tuyệt vời! Cảm ơn!: 0
  Đăng lúc 17/1/2012 08:59
Đã có 9 đánh giáUy Tín: Thưởng Thanked Thu lại Lý do
binhbong171986 + 2 + 2 + 1 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
hcnguyen + 3 + 3 + 1
DangvietHai + 3 + 3 + 1 Bài hay quá. Cảm ơn!
boy_civil + 3 + 3 + 1 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
forever_958 + 3 + 3 + 1 Viết rất hay. Giải thích thể là qu.
tuyentnn + 3 Rất thực tiễn. Cám ơn!
nadi090909 + 1 Viết rất hay. Thanks! viết như thế .
emthang + 3 + 3 + 1
tranghuyen510 + 1

Tổng đánh giá: Uy Tín: + 17  Thưởng + 20  Thanked + 8   Xem tất cả

SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG... ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Trạng thái: Online
Status
0
Online
230 Giờ
Quyền đọc
10
Uy Tín:
295 điểm
Thưởng
5617 điểm
Thanked
150 lần
Chủ đề
7
Bài viết
120
Đăng lúc 13/1/2012 10:29:30 |Hiện toàn bài
Em đang thắc mắc mục Lũy kế giá trị thanh toán.
Nó gồm 2 phần: phần lũy kế giá trị thanh toán tạm ứng thì ok. Còn phần lũy kế giá trị thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành em chưa hiểu lắm, tại sao lại cộng với Chiết khấu tiền tạm ứng như thế khi cộng hai phần này lại với nhau thì giá trị Chiết khấu tiền tạm ứng triệt tiêu à?

Đánh giá

ndchien304  theo mình hiểu vậy. :P  Đăng lúc 13/1/2012 12:09
ndchien304  Giá trị đã TT = Giá trị thanh toán theo đợt - các khoản khấu trừ (Tạm ứng _ bảo hành,...) Đăng lúc 13/1/2012 12:08
ndchien304  Giá trị lũy kế TT = Tiền tạm ứng+ giá trị đã thanh toán  Đăng lúc 13/1/2012 12:02
ndchien304  Chiết khấu tạm ứng: thường trừ đi sau mỗi lần thanh toán Thanh toán tạm ứng: tạm ứng ban đầu khởi công >> tính lũy kế giá trị thanh toán  Đăng lúc 13/1/2012 12:01
ndchien304  Tiền thanh toán tạm ứng # chiết khấu tạm ứng : bạn à  Đăng lúc 13/1/2012 12:00
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang!
*mr.LEO.ht*

Dùng đạo cụ Báo cáoTỔNG QUẢN LÝ

Chia sẻ cùng thành công!

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Trạng thái: Offline
Status
2
Online
2659 Giờ
Quyền đọc
200
Uy Tín:
34675 điểm
Thưởng
51523 điểm
Thanked
14869 lần
Chủ đề
485
Bài viết
9323
Đăng lúc 13/1/2012 14:11:56 |Hiện toàn bài
nvduct gửi lúc 13/1/2012 10:29
Em đang thắc mắc mục Lũy kế giá trị thanh toán.
Nó gồm 2 phần: phần lũy kế giá trị  ...

Đọc văn bản lằng nhằng câu từ khó hiểu. Thật ra vấn đề rất đơn giản nếu hiểu rõ nguyên lý và bản chất. Mình sẽ giúp bạn hiểu nó qua 1 ví dụ. Trước khi đi vào ví dụ mình làm rõ:


  • Tạm ứng: là khoản tiền mà CĐT chuyển trước cho nhà thầu ngay sau khi ký hợp đồng mà nhà thầu chưa hề thi công gì cả.
  • Thanh toán: là sau khi nhà thầu đã thi công hoàn thành 1 lượng khối lượng nào đó theo hợp đồng (ví dụ: 50%, 70%, 90%..) sẽ được CĐT trả 1 khoản tiền tương ứng với khối lượng đã hoàn thành.

Bây giờ là ví dụ:

* Hai bên A-B ký hợp đồng thi công đổ bê tông nền với giá trị như sau:

1.000 m3 x 1.000.000 đồng/m3 = 1.000.000.000 đồng


* Nội dung hợp đồng quy định:

1. Tạm ứng: 30% giá trị hợp đồng = 300.000.000 đồng


2. Thanh toán: làm 3 đợt

+ Đợt 1: khi hoàn thành 50% giá trị hợp đồng (500.000.000 đồng) được thanh toán:

100% giá trị KL hoàn thành đợt 1 - 50% giá trị đã tạm ứng (300 triệu/2 = 150 triệu).


+ Đợt 2: khi hoàn thành 80% giá trị hợp đồng (800.000.000 đồng) được thanh toán:

100% giá trị KL đợt 2 (300.000.000 đồng) – 50% giá trị đã tạm ứng (150 triệu).


+ Đợt 3: khi hoàn thành 100% giá trị hợp đồng (1 tỷ đồng) được thanh toán số tiền còn lại với điều kiện nhà thầu xuất bảo lãnh bảo hành có giá trị = 5% giá trị HĐ.


Với ví dụ này, bảng thanh toán phụ lục 3a bạn biết áp dụng không?

Đánh giá

Hữu ích lắm! Thanks!: 3.0 Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5.0
Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5.0 Rất hữu ích! Thanks!: 1.0
TRONGTHOAI89  Rất hữu ích! Thanks!: 1
  Đăng lúc 20/9/2013 22:46
duychu  Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5
  Đăng lúc 26/5/2013 16:23
vanngoc.2105  Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5
Rất rõ và dễ hiểu !  Đăng lúc 11/4/2012 18:52
duynguyendn  Hữu ích lắm! Thanks!: 3
  Đăng lúc 13/1/2012 14:13
Đã có 1 đánh giáUy Tín: Thưởng Thanked Thu lại Lý do
nvduct + 3 + 3 + 1

Tổng đánh giá: Uy Tín: + 3  Thưởng + 3  Thanked + 1   Xem tất cả

SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG... ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Trạng thái: Online
Status
0
Online
230 Giờ
Quyền đọc
10
Uy Tín:
295 điểm
Thưởng
5617 điểm
Thanked
150 lần
Chủ đề
7
Bài viết
120
Đăng lúc 13/1/2012 15:17:55 |Hiện toàn bài
Em lấy ví dụ nhé:
Giá trị hợp đồng: 100 tỷ
Tạm ứng 10%= 10 tỷ (đã nhận đủ)
Giá trị khối lượng thực hiện đợt 1: 16 tỷ
Giá trị khối lượng thực hiện đợt 2: 8 tỷ
Thu hồi tạm ứng đợt 1: 2 tỷ
Thu hồi tạm ứng đợt 2: 1 tỷ
Vậy em làm như sau đúng ko ạ?

11.JPG

Đánh giá

Rất hữu ích! Thanks!: 1.0
TRONGTHOAI89  Rất hữu ích! Thanks!: 1
  Đăng lúc 20/9/2013 22:47
fubi  Khi bạn hiểu mục đích Bảng này dùng để làm gì thì bạn sẽ NGỘ ra các thông số trong đó và tính nó ntn là đúng.  Đăng lúc 13/1/2012 21:33
fubi  Trong khi đó với bài 2#, mình đã chú thích và ghi rõ công thức tính của từng dòng giá trị 1,2...6. Bạn đọc lại bài 2# và so với kết quả bạn tính nhé.  Đăng lúc 13/1/2012 21:12
fubi  Mình muốn bạn NGỘ được là đúng hay sai mà không cần hỏi ai nữa. Vì còn hỏi là bạn vẫn còn chưa rõ ở điểm nào đó.  Đăng lúc 13/1/2012 21:11
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang!
*mr.LEO.ht*

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Trạng thái: Online
Status
0
Online
230 Giờ
Quyền đọc
10
Uy Tín:
295 điểm
Thưởng
5617 điểm
Thanked
150 lần
Chủ đề
7
Bài viết
120
Đăng lúc 15/1/2012 09:42:27 |Hiện toàn bài
Trả lời nvduct Bài mới

Vấn đề em đang gặp phải là thế này anh à: Ở mục 6 (giá trị đề nghị thanh toán kỳ này) chủ đầu tư lại chưa có tiền để thanh toán thế nên mục Lũy kế giá trị thanh toán em ko chắc chắn có cộng giá trị thanh toán kỳ này vào hay ko? Vì theo cách hiểu thì cái hay của cái bảng này là mục Lũy kế giá trị thanh toán là cái nói về giá trị thực nhận được của nhà thầu.
Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang!
*mr.LEO.ht*

Dùng đạo cụ Báo cáoTỔNG QUẢN LÝ

Chia sẻ cùng thành công!

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Trạng thái: Offline
Status
2
Online
2659 Giờ
Quyền đọc
200
Uy Tín:
34675 điểm
Thưởng
51523 điểm
Thanked
14869 lần
Chủ đề
485
Bài viết
9323
Đăng lúc 15/1/2012 11:20:22 |Hiện toàn bài
nvduct gửi lúc 15/1/2012 09:42
Trả lời nvduct Bài mới

Vấn đề em đang gặp phải là thế này anh à: Ở mục 6 (giá trị ...

Bảng 3a là bảng ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN khối lượng hoàn thành. Nó là căn cứ để Chủ đầu tư thanh toán cho bên B. Nó là cái có trước. Thanh toán là cái xảy ra sau. Do đó, cái bảng HIỆN TẠI này làm sao mà thể hiện được cái TƯƠNG LAI "CĐT trả hay không trả" cho nhà thầu. Nhấn mạnh: bảng 3a là bảng ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN.
- Cụ thể hơn: tại cái bảng 3a đợt này, giá trị thanh toán cộng dồn được diễn nôm như sau:
  + NẾU (tức là có thể có, có thể không) đợt này, CĐT thanh toán cho B đủ tiền theo ĐỀ NGHỊ, thì tổng giá trị thanh toán SẼ là...đồng.

* Tức là sau khi nhà thầu nộp bảng 3a đợt này, CĐt thanh toán hay không là 1 việc khác. Nếu CĐt không thanh toán đợt này thì ở đợt thanh toán tiếp theo (bảng 3a tiếp theo) sẽ thể hiện rõ ở đợt trước CĐT đã thanh toán hay không thanh toán.
Bạn thử lập thêm bảng đợt thanh toán lần 3 đi sẽ hiểu ngay vấn đề.
Đến đây chắc bạn đã rõ?

* Tóm lại:
nguyên lý mục đích của bảng 3a là giúp các chủ thể dự án trả lời được mấy câu hỏi cơ bản sau:
1. Giá trị đề nghị thanh toán đợt này là bao nhiêu? kèm theo chi tiết của nó (Kl x đơn giá)
2. Trước đợt thanh toán này, CĐt đã trả cho nhà thầu bao nhiêu rồi?
3. Nếu kể cả giá trị đợt thanh toán lần này, thì CĐt thanh toán được bao nhiêu?
4. Số tiền đã tạm ứng đã trừ bớt dần trong các đợt thanh toán đã là bao nhiêu?


p/s:
- Nắm rõ mục đích bảng 3a là chúng ta rõ các thông số trong đó. Nếu có gì bạn chưa rõ, bạn cứ thảo luận thêm nhé.

Thân ái!Đánh giá

Tuyệt vời! Cảm ơn!: 1.0 Hữu ích lắm! Thanks!: 1.0
Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5.0
duychu  Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5
  Đăng lúc 26/5/2013 16:23
tranghuyen510  Tuyệt vời! Cảm ơn!: 1 Hữu ích lắm! Thanks!: 1
Anh fubi giải thích rất dễ hiểu. Cảm ơn anh.  Đăng lúc 16/1/2012 09:30
Đã có 4 đánh giáUy Tín: Thưởng Thanked Thu lại Lý do
latdatktxd + 2 + 2 + 1 Viết rất hay. Thanks!
minhluong + 3 + 3 + 1 Bài hay quá. Thanks!
emthang + 3 + 3 + 1
nvduct + 3 + 3 + 1

Tổng đánh giá: Uy Tín: + 11  Thưởng + 11  Thanked + 4   Xem tất cả

SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG... ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 2Rank: 2

Trạng thái: Offline
Status
0
Online
4 Giờ
Quyền đọc
10
Uy Tín:
17 điểm
Thưởng
166 điểm
Thanked
9 lần
Chủ đề
1
Bài viết
6
Đăng lúc 21/7/2012 23:10:54 |Hiện toàn bài
ban cân  hiểu rằng giá trị  xây lắp thực hiện dược là như vậy nhưng chủ đầu tư không có đủ tiền thanh toán như vậy thì bạn nên đề nghị thanh toán đúng với số tiền mà chủ đầu tư có.không nhất thiết cứ phải đề nghị thanh toán bằng với giá tri xây lắp thực hiện được.duongxd trong 21/7/2012 23:17 đã trả lời thêm:
Còn nếu bạn cứ đề nghị bằng giá trị thưc hiện đươc cũng không sao nhung o lần thanh toán tiếp theo bạn cứ làm bình thường.giá trị của lần trước chủ đầu tư chua thanh toán hết thì lần này họ phải tự thanh toán giá trị còn lại của đợt trước mà mình chỉ cần có đơn đề nghị thanh toán thoi.  

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 1

Trạng thái: Offline
Status
0
Online
0 Giờ
Quyền đọc
10
Uy Tín:
2 điểm
Thưởng
13 điểm
Thanked
1 lần
Chủ đề
0
Bài viết
1
Đăng lúc 27/9/2012 15:14:31 |Hiện toàn bài
chào các anh chị !. Em lần đầu làm bảng đề nghị thanh toán, đang thắc mắc về mục 09 lũy kế giá trị thanh toán gồm 2 phần, tam ứng từng đợt. Anh chị giúp em tính sao cho hợp lý, hiểu rõ được không ạ. Em xin cảm ơn.

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Trạng thái: Offline
Status
0
Online
606 Giờ
Quyền đọc
10
Uy Tín:
4180 điểm
Thưởng
10460 điểm
Thanked
2042 lần
Chủ đề
100
Bài viết
1800
Đăng lúc 27/9/2012 18:49:29 |Hiện toàn bài
mair6i gửi lúc 27/9/2012 15:14
chào các anh chị !. Em lần đầu làm bảng đề nghị thanh toán, đang thắc mắc về mục 09 ...

Lũy kế giá trị thanh toán bao gồm:
Thanh toán tạm ứng: là số tiền mà CĐT đã tạm ứng cho nhà thầu chưa thu hồi đến hết kì trước (số 2) - chiết khấu tạm ứng (số 5) + số tiền tạm ứng tiếp kì này (số 6).
Thanh toán KL hoàn thành: là số tiền ( ở dòng số 3) + chiết khấu (số 5) + KL thanh toán kỳ này (số 6)Thực tế: Cái chiết khấu tạm ứng thực tế là do thỏa thuận giữa CĐT và kho bạc NN, nên trước khi bạn làm về vấn đề này nên trao đổi với bên kho bạc xem như thế nào. Giá trị tạm ứng tiếp kì này thường = giá trị chiết khấu tạm ứng để (5+6 =0).mà( để đỡ phải thu hồi lại số tiền đã thanh toán cho nhà thầu. Bạn nên đọc kỹ hợp đồng về điều khoản thanh toán xem cụ thể hơn.

Đánh giá

Rất hữu ích! Thanks!: 1.0
TRONGTHOAI89  Rất hữu ích! Thanks!: 1
  Đăng lúc 20/9/2013 22:48
Hạnh phúc nhất của một chàng trai có lẽ là được nghe Mỹ Tâm hát, được chạy trên bờ biển với Mai Phương Thúy và được lạc vào rừng với Lý Nhã Kỳ

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 1

Trạng thái: Offline
Status
0
Online
0 Giờ
Quyền đọc
10
Uy Tín:
2 điểm
Thưởng
11 điểm
Thanked
1 lần
Chủ đề
0
Bài viết
1
Đăng lúc 20/10/2012 10:59:17 |Hiện toàn bài
CHO MÌNH HỎI LÀ Ở CỌT SỐ 8 MÌNH PHẢI ĐIỀN NHƯ THẾ NÀO THEO HỢP DỒNG ĐIỀU CHỈNH GIÁ, MINH ĐANG LÀM THANH QUYẾT TOÁN CỦA 1 DỰ ÁN VỐN CỦA WB,MONG CÁC BẠN CHỈ DÙM MÌNH VẤN ĐỀ NÀY VỚI

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Trạng thái: Offline
Status
0
Online
606 Giờ
Quyền đọc
10
Uy Tín:
4180 điểm
Thưởng
10460 điểm
Thanked
2042 lần
Chủ đề
100
Bài viết
1800
Đăng lúc 20/10/2012 11:05:22 |Hiện toàn bài
dungha712 gửi lúc 20/10/2012 10:59
CHO MÌNH HỎI LÀ Ở CỌT SỐ 8 MÌNH PHẢI ĐIỀN NHƯ THẾ NÀO THEO HỢP DỒNG ĐIỀU CHỈNH GI ...

Nếu đơn giá điều chỉnh thi thanh toán có nhiều phương án tùy theo cách làm của từng KBNN:
- Có nơi để là đơn giá điều chỉnh .
- Có nơi để là giá chênh lệch (= giá sau điều chỉnh - giá ban đầu)
--> Bạn phải hỏi thực tế KBNN đó họ hướng dẫn kiểu gì vì mỗi nơi 1 khác
Hạnh phúc nhất của một chàng trai có lẽ là được nghe Mỹ Tâm hát, được chạy trên bờ biển với Mai Phương Thúy và được lạc vào rừng với Lý Nhã Kỳ

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 1

Trạng thái: Offline
Status
0
Online
0 Giờ
Quyền đọc
10
Uy Tín:
2 điểm
Thưởng
16 điểm
Thanked
1 lần
Chủ đề
0
Bài viết
1
Đăng lúc 31/10/2012 21:13:00 |Hiện toàn bài
fubi gửi lúc 13/1/2012 09:26
Về các nội dung - Phụ lục số 03.a (Bảng xác định khối lượng xây dựng cơ bản hoàn  ...

Giải thích rất rõ ràng, rất dễ hiểu, rất chính xác, chuẩn không cần chỉnh! thanks!

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 1

Trạng thái: Offline
Status
0
Online
0 Giờ
Quyền đọc
10
Uy Tín:
6 điểm
Thưởng
30 điểm
Thanked
3 lần
Chủ đề
0
Bài viết
3
Đăng lúc 21/11/2012 10:59:18 |Hiện toàn bài
Các anh chị giúp em mới. Em làm hồ sơ thanh toán lần 2 nhưng em chưa biết đưa các chỉ tiêu trong bảng 03a- Bảng XĐ GTKLCV hoàn thành theo HĐ ĐNTT: Công trình bên em là xây dựng TT y tế có giá trị hợp đồng: 10.615.753.000; KL hoàn thành lần 1: 5.857.340.000; KL hoàn thành lần này: 4.231.100.000, đã được TT tạm ứng giá trị HĐ 30%: 3.184.000.000(Trong TT lần 1 đã thu hồi hết tạm ứng), TT lần 1: Thu hồi hết tạm ứng 3.184.000.000 và TT thêm: 320.610.000. Tổng TT: 3.504.610.000. Lũy kế KL thực hiện đến Ckỳ này: 10.088.440.000. Vậy em đưa vào các chỉ tiêu như thế nào cho đúng. Anh chị nào biết giúp em mới. email của em: duocpham2sonla@gmail.com. Cảm ơn các anh chị.


phamthuynhung trong 21/11/2012 11:27 đã trả lời thêm:
Dạ em gửi, anh xem giúp em xem em đưa vào các chỉ tiêu như vậy đã đúng chưa nhé.


phamthuynhung trong 21/11/2012 11:30 đã trả lời thêm:

Đánh giá

soixich_hp4  bạn gửi cả bảng PL kèm theo lên thì tốt  Đăng lúc 21/11/2012 11:04

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

Trạng thái: Offline
Status
0
Online
18 Giờ
Quyền đọc
10
Uy Tín:
156 điểm
Thưởng
949 điểm
Thanked
84 lần
Chủ đề
0
Bài viết
63
Đăng lúc 21/11/2012 13:48:22 |Hiện toàn bài
Bạn gửi kèm file excel để anh em diễn đàn có thể giúp bạn!

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 1

Trạng thái: Offline
Status
0
Online
0 Giờ
Quyền đọc
10
Uy Tín:
6 điểm
Thưởng
30 điểm
Thanked
3 lần
Chủ đề
0
Bài viết
3
Đăng lúc 21/11/2012 13:53:17 |Hiện toàn bài
Bài được phamthuynhung sửa lúc  21/11/2012 15:42

i=s] Bài được phamthuynhung sửa lúc  21/11/2012 14:02

Sao em đính kèm tập tin rồi mà không thấy hiện file đính kèm lên vậy a? BANG XD GIA TRI TT.xls (19 KB, Lượt tải về: 170)phamthuynhung trong 21/11/2012 13:59 đã trả lời thêm:
http://xaydung360.vn/diendan/forum.php?mod=attachment&aid=MzQ1M3xjY2NkOWY2ZmQ3MThkYTA3MzFkMjc4MjBmNmJiMmNmY3wxMzk3NjU1ODQ0&request=yes&_f=.xls


phamthuynhung trong 21/11/2012 14:54 đã trả lời thêm:
Nếu cộng thêm 320.610.000 nữa thì số tiền đã TT KL hoàn thành kỳ trước là 6.177.950.000 thì lại càng không đúng vì thực tế bên em mới được TT tổng cộng là: 3.504.610.000. Em đang băn khoăn chỉ tiêu 3 là là tổng số tiền đã TT hay tổng KL hoàn thành lần 1.


phamthuynhung trong 21/11/2012 15:13 đã trả lời thêm:
Nhưng em đem ra kho bạc họ bảo chỉ tiêu 3 phải ghi là 5.857.340.000 tức là giá trị hoàn thành lần 1 chứ không phải là tổng số tiền đã TT kỳ 1. Em chẳng hiểu thế nào mới đúng nữa.


phamthuynhung trong 21/11/2012 15:39 đã trả lời thêm:
Để em gửi cho anh Bảng TT kỳ 1 nhé. BANG XD GIA TRI TT kỳ 1.xls (21.5 KB, Lượt tải về: 116)

Đánh giá

Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5.0
duychu  Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5
  Đăng lúc 26/5/2013 16:25
soixich_hp4  bạn có bảng thanh toán lần 1 không? Vì nếu thu hồi hết tạm ứng thì thực chất số tiền bạn nhận dc chỉ là 320.610.000 mà thôi  Đăng lúc 21/11/2012 15:25
soixich_hp4  tớ xem qua lại dòng 3 không tính tiền tạm ứng. Nó là số tiền đã thanh toán KL hoàn thành.  Đăng lúc 21/11/2012 15:18
soixich_hp4  tạm ứng thu hồi nhanh vậy ah bạn. Hịc  Đăng lúc 21/11/2012 15:07
soixich_hp4  chỉ là 3.504.610.000 thui bạn  Đăng lúc 21/11/2012 15:07
soixich_hp4  ờ. ko để ý. Giá trị ở chỉ tiêu 3 là đúng rồi đó. ĐÓ là tổng sổ tiền đã tạm ứng và số tiền thanh toán đợt 1  Đăng lúc 21/11/2012 15:00
soixich_hp4  dòng 3 bạn cộng thêm giá trị 320.610.000 là OK  Đăng lúc 21/11/2012 14:33

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Trạng thái: Offline
Status
0
Online
606 Giờ
Quyền đọc
10
Uy Tín:
4180 điểm
Thưởng
10460 điểm
Thanked
2042 lần
Chủ đề
100
Bài viết
1800
Đăng lúc 21/11/2012 15:57:24 |Hiện toàn bài
phamthuynhung gửi lúc 21/11/2012 10:59
Các anh chị giúp em mới. Em làm hồ sơ thanh toán lần 2 nhưng em chưa biết đưa các ch ...

tt.JPG

trong lần thanh toán 1 của bạn số tiền chiết khấu tiền tamj ứng là : 3.184.000.000; sau đó lại thanh toán tạm ứng tiếp lại là 3.184.000.000 phải không? và bạn dc thanh toán thêm là 320.610.000. đồng. Thì trong lần 2 thanh toán KL Xây dựng hoàn thành chỉ là 320.610.000 đ như bạn nói và tiền thanh toán tạm ứng tiếp kia sẽ ko tính vào dòng 3 đó. Dòng 3 đó là số tiền thanh toán thực tế mà nhà thầu nhận được ko phải là số tiền hoàn thành lần 1 là 5.857.340.000.
Hạnh phúc nhất của một chàng trai có lẽ là được nghe Mỹ Tâm hát, được chạy trên bờ biển với Mai Phương Thúy và được lạc vào rừng với Lý Nhã Kỳ

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 1

Trạng thái: Offline
Status
0
Online
0 Giờ
Quyền đọc
10
Uy Tín:
6 điểm
Thưởng
30 điểm
Thanked
3 lần
Chủ đề
0
Bài viết
3
Đăng lúc 21/11/2012 16:10:09 |Hiện toàn bài
Anh ko hiểu ý em rồi tức là Tổng khối lượng hoàn thành kỳ I: 5.857.340.000. Nhưng mới được tạm ứng theo HĐ 30%: 3.184.000.000 và khi làm hồ sơ TT lần 1 họ chỉ TT thêm 320.610.000 do chưa có vốn. Tổng cộng TT: 3.504.610.000.như vậy lần 1 họ chưa TT hết.  Lần 2 này chúng em làm hồ sơ TT KL hoàn thành lần 2: 4.231.100.000.


phamthuynhung trong 21/11/2012 16:29 đã trả lời thêm:
Vâng ạ, nhưng cộng với cả phần thu hồi tạm ứng nữa thì được TT kỳ 1 là: 3.504.610.000 tức là kỳ 1 TT vẫn còn nợ lại: 2.352.730.000.

Đánh giá

soixich_hp4  em phân biệt Kl hoàn thành với só tiền thanh toán thực tế mà nhà thầu nhận dc, 2 cái này khác nhau đó  Đăng lúc 21/11/2012 16:14
soixich_hp4  uhm. thế thực tế bọn em nhận dc số tiền thanh toán KL hoàn thành là 320.610.000 phải không???  Đăng lúc 21/11/2012 16:13

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 3Rank: 3Rank: 3

Trạng thái: Offline
Status
0
Online
4 Giờ
Quyền đọc
10
Uy Tín:
26 điểm
Thưởng
261 điểm
Thanked
11 lần
Chủ đề
4
Bài viết
11
Đăng lúc 26/5/2013 15:58:16 |Hiện toàn bài
Anh chị nào có bảng PL 03a đối với công việc tư vấn ks địa hình cho xin với. Cám ơn nhiều.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký mới

Lưu trữ|Tìm bạn|Chia sẻ "Form mẫu- Sơ đồ- Quy trình xây dựng" Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 16/4/2014 20:44 , Processed in 0.102217 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên