Chia sẻ Form mẫu- Sơ đồ- Quy trình xây dựng; - VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG XD VIỆT NAM CHUYÊN NGHIỆP

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Anh Trần HòeBùi Quốc HưngTrần Hải Nam - Bokingvan
Xem: 48313|Trả lời: 25
Thu gọn cột thông tin

[Chứng chỉ- Hành nghề] Yêu cầu, quyền hạn, trách nhiệm của Tư vấn giám sát

  [Lấy địa chỉ]
huuthua3 Đăng lúc 21/6/2010 16:16 | Xem tất |Chế độ đọc

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x

I.Yêu cầu đối với tư vấn giám sát

Để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao, TVGS cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

1. Nắm vững các văn bản, quy phạm, pháp luật về quản lý và đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước (hoặc của ngành hiện hành).

2. Có hiểu biết tốt về tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật.

3. Có hiểu biết tốt về công tác xây lắp chủ yếu.

4. Tận tâm, trung thực trong công tác giám sát.

5. Là kỹ sư được đào tạo chuyên ngành và có kinh nghiệm công tác tối thiểu là 3 năm trong lĩnh vực phụ trách, có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

6. Nắm vững các căn cứ pháp lý về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện hành của Nhà nước và của Bộ, Ngành liên quan.

7. Nắm vững nội dung của hồ sơ thiết kế được duyệt, các điều kiện kỹ thuật riêng áp dụng cho các hạng mục công trình do Tổ chức Tư vấn Thiết kế lập. Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp. Các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, các quy trình, quy phạm về thi công, nghiệm thu hiện hành của Nhà nước và Ngành có liên quan.

8. Nắm vững biện pháp và trình tự thi công được áp dụng.

9. Nắm được tiến độ và yêu cầu nhân lực, máy móc thiết bị cần phải có để thực hiện công việc, đặc biệt là yêu cầu trình độ lành nghề của công nhân tương ứng với công việc họ thực hiện.

10. Phân tích đánh giá được chất lượng hoàn thành.

11. Hiểu và thực hiện đúng công tác nghiệm thu.

12. Khi phát hiện sai lỗi thì lập biên bản thông báo cho Ban QLDA, cấp trên trực tiếp hoặc cán bộ phụ trách kỹ thuật của nhà thầu (đối với sai lỗi của thi công) hoặc cho tổ chức thiết kế (đối với sai lỗi thiết kế) để khắc phục.

II. Nhiệm vụ của Tư vấn Giám sát

1) Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng;

2) Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng bao gồm:

- Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;

- Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

3) Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm:

- Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình;

- Tư vấn Giám sát phải theo dõi quá trình lấy mẫu và kiểm tra kết quả thí nghiệm của tổ chức xây lắp (thí nghiệm dung trọng đất, đúc mẫu, kiểm tra cường độ bê-tông, chất lượng mối hàn v.v…)

- Tư vấn Giám sát phải lập các biên bản nghiệm thu các loại vật liệu xây dựng, cấu kiện thiết bị được vận chuyển đến công trường nhằm loại bỏ các loại vật tư, vật liệu chất lượng xấu, không rõ nguồn gốc, không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật và không cho phép sử dụng chúng khi chưa có biện pháp xử lý kỹ thuật.

- Kiểm tra sự phù hợp về danh mục, quy cách, chủng loại và tính năng của vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị sẽ đưa vào sử dụng trong công trình do Nhà thầu lập và trình trước khi thi công so với hồ sơ thiết kế được duyệt và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành được áp dụng.

- Tham gia kiểm định chất lượng và số lượng thiết bị công nghệ.

- Giám sát thực hiện các thí nghiệm hoặc kiểm tra thủ tục hợp pháp của các chứng chỉ thí nghiệm.

- Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì kiến nghị chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.

4) Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao gồm:

- Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống toàn bộ quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;

- Giám sát tiến độ thi công, theo dõi kế hoạch tiến độ thi công để thực hiện việc giám sát chất lượng xây lắp kịp thời.

- Ngăn chặn kịp thời những sai phạm kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động của đơn vị thi công phát hiện kịp thời những sai lỗi của thiết kế (kể cả tài liệu khảo sát, đo đạt……) và thi công xây lắp. Phối hợp với cán bộ kỹ thuật của đơn vị xây lắp (KTB) để kịp thời phát hiện sai sót ngăn ngừa hiện tượng làm không đúng thiết kế, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật thi công, và các cam kết về chất lượng trong hợp đồng giao nhận thầu; kiểm tra xác nhận các khối lượng công trình phát sinh hợp lý do hoàn cảnh khách quan theo nhiệm vụ và thẩm quyền được giao (tăng giảm khối lượng, thay đổi quy cách vật liệu xây dựng, hậu quả, thiên tai…) làm cơ sở cho việc lập dự toán bổ sung và thanh quyết toán công trình.

- Trong kiểm tra theo giai đoạn cần xác định khối lượng, đánh giá chất lượng bộ phận, hạng mục công trình đã hoàn thành làm cơ sở nghiệm thu bộ phận hạng mục công trình.

- Những khối lượng thực hiện mà Tư vấn Giám sát và KTB chưa thống nhất đánh giá tình trạng chất lượng thì Tư vấn Giám sát phải kịp thời đề đạt lên Ban QLDA không để ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công công trình.

- Các bộ phận công trình sẽ bị che lấp hoặc những bộ phận quan trọng chủ yếu của công trình phải được kiểm tra đánh giá chất lượng công tác xây lắp đã hoàn thành, nghiệm thu bộ phận đó trước khi che lấp để thi công các công việc tiếp theo.

- Tham gia giải quyết hoặc giám sát việc xử lý các sự cố chất lượng công trình (nếu có) tùy theo tình hình, yêu cầu cụ thể và nhiệm vụ được phân công.

- Tư vấn Giám sát phải ghi vào nhật ký công trình hoặc lập các biên bản hiện trường, biên bản giải quyết kỹ thuật những vấn đề sau:

a. Sự sai phạm so với thiết kế, các thiếu sót và các vi phạm những điều kiện kỹ thuật trong công tác xây lắp.

b. Các yêu cầu cụ thể, biện pháp khắc phục các khuyết tật; các sai phạm so với thiết kế và sự vi phạm các điều kiện kỹ thuật xác định rõ yêu cầu về thời gian để khắc phục các thiếu sót đó. Ghi rõ xử lý lần 1, xử lý lần 2. Sau lần yêu cầu thứ 2 mà đơn vị xây lắp vẫn chưa khắc phục triệt để thì phải kiến nghị ngay với cấp trên trực tiếp để yêu cầu xử lý.

c. Các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các đề xuất của tổ chức xây lắp đã được thiết kế chấp nhận bằng văn bản và của cán bộ giám sát tác giả thuộc cơ quan thiết kế.

d. Những dữ kiện cơ bản xảy ra trong ngày như thời tiết, diễn biến công tác ở từng vị trí, nhận xét qua sự chứng kiến công tác về tình hình chất lượng thi công công trình; ý kiến của những người liên quan đến công tác thi công và ý kiến giải quyết của tư vấn thiết kế và ý kiến của giám sát của nhà thầu.

- Tham gia vào các cuộc họp trao đổi về: Các biện pháp khắc phục sai lỗi, các kết cấu phức tạp, quan trọng cần quan tâm đặc biệt khi thi công (do tổ chức thiết kế trình bày). Hoặc giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.

- Tư vấn Giám sát là thành viên tham gia tiểu ban kỹ thuật của Hội đồng nghiệm thu cơ sở; kiểm tra, nghiệm thu bộ phận; hạng mục công trình và toàn bộ công trình.

- Tư vấn Giám sát tiến hành kiểm tra xác nhận bản vẽ hoàn công;

- Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của Qui trình này;

- Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng;

- Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế kiến nghị BQLDA ; Tư vấn thiết kế điều chỉnh;

- Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;

- Tư vấn Giám sát có trách nhiệm bảo quản các tài liệu được thiết lập trong quá trình xây, lắp sửa đổi thiết kế trong quá trình thi công (nếu có), biên bản nghiệm thu, hồ sơ hoàn công để bàn giao cho tổ chức tiếp nhận đưa công trình vào sử dụng và cơ quan lưu trữ quản lý.

- Các Tư vấn Giám sát có nhiệm vụ báo cáo tình hình, chất lượng bộ phận, hạng mục công trình mình phụ trách theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng 6 tháng, năm cho Ban QLDA.

Các nhiệm vụ trên cùng với các trách nhiệm dưới đây của Tư vấn Giám sát không làm giảm trách nhiệm của Tổng thầu xây lắp và của các nhà thầu thành viên đối với chất lượng công trình mà Tổng thầu thực hiện theo hợp đồng.

III. Quyền hạn của Tư vấn Giám sát

1. Yêu cầu các đơn vị thi công công trình thực hiện đúng thiết kế được duyệt tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật và chế độ thể lệ quản lý xây dựng cơ bản. Ý kiến của Tư vấn Giám sát ghi trong nhật ký công trình là một yêu cầu bắt buộc các đơn vị thi công phải xem xét giải quyết thỏa đáng, kịp thời.


2. Không nghiệm thu xác nhận những khối lượng xây lắp và đề nghị không thanh toán các dạng khối lượng sau:

+ Các khối lượng đã thực hiện không đúng thiết kế mà chưa được xử lý thỏa đáng, không đảm bảo chất lượng.

+ Các khối lượng chưa được kiểm tra, nghiệm thu.

+ Các công tác xây lắp đã hoàn thành có sử dụng các loại vật liệu không đảm bảo yêu cầu của thiết kế.

3. Ngừng có thời hạn phần việc xây lắp không bảo đảm chất lượng hoặc phát hiện các biến dạng đáng ngờ, có nguy cơ xảy ra sự cố đột biến đồng thời phải báo cáo nhanh cho Ban QLDA cho lãnh đạo đơn vị xây lắp, thiết kế biết để giải quyết và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

IV. Trách nhiệm của Tư vấn Giám sát

Tư vấn Giám sát hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Ban QLDA và pháp luật về việc:

1. Xác nhận không đúng với tổ chức xây lắp các khối lượng đã thực hiện không đúng thiết kế, không đúng với điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu công tác xây lắp không đảm bảo chất lượng.

2. Lập biên bản không đúng với thực tế và các tài liệu khác trong quá trình giám sát kỹ thuật.

3. Để tổ chức xây lắp thi công không phù hợp với thiết kế và không có lý do đầy đủ.

4. Các quyết định của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.

5. Tư vấn Giám sát không được phép kiêm nhiệm các công trình của tổ chức xây lắp hoặc tổ chức thiết kế công trình mình phụ trách hoặc thực hiện nhiệm vụ riêng của các cơ quan này giao cho.

6. Tư vấn Giám sát không được tự ý quyết định cho thay đổi thiết kế đã được duyệt trong quá trình xây dựng. Việc thay đổi thiết kế chỉ tiến hành theo thủ tục đã được quy định.

7. Ngoài ra Tư vấn Giám sát còn có trách nhiệm đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công thi công đúng tiến độ và phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị và pháp luật Nhà nước về sự thiếu trách nhiệm, thiếu khách quan trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Đánh giá

Hữu ích lắm! Thanks!: 5.0 Rất hữu ích! Thanks!: 0.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 6/6/2016 10:35
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 21/5/2016 14:38
tột  Đăng lúc 4/9/2015 19:48
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 18/4/2015 23:33
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 7/10/2014 10:36

Số người tham gia 27Uy Tín: +9 Thưởng +9 Thanked +36 Thu lại Lý do
nuduta + 2 Kinh nghiệm. Cảm ơn anh nhé
sonnv04041985 + 1 Thích bài này! Thanks!
jayoo002 + 1
hiepnguyen.vn + 1
must44xd + 2

Xem tất cả

Nằm trong bộ sư tập

  • · TVGS|Chủ đề: 1, Theo dõi : 0
  • · TVGS|Chủ đề: 1, Theo dõi : 0

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

RONG Đăng lúc 24/1/2013 15:06 | Xem tất
tôi nghe thấy có người bảo tư vấn giám sát được phép kiểm tra khối lượng cho nhà thầu trong vòng hai tuần, nhưng tôi tham khảo không tìm thấy ở đâu, có ai biết xin giúp tôi với xin cam ơn!

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

mrkhoai Đăng lúc 25/7/2014 08:33 | Xem tất
RONG gửi lúc 24/1/2013 15:06
**** Tác giả bị cấm hoặc bị xóa, nội dung tự động bị ẩn ****

Thời gian kiểm tra và trả lời hồ sơ của Tư vấn giám sát thường do Chủ đầu tư đưa ra và tùy theo công trình bạn ah. Nhưng điều kiện đưa ra là thế nhưng Tư vấn đã muốn làm khó và kéo dài thời gian thì cũng nhiều lý do lắm.                    

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

hoangtungnd226 Đăng lúc 28/7/2014 16:55 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

minhhoangla Đăng lúc 1/8/2014 21:34 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

namde.lee Đăng lúc 10/10/2014 08:51 | Xem tất
xin trích dẫn nguồn bài viết của bạn (anh/chị) được không, e muốn tìm hiểu thêm về quyền hạn, nhiệm vụ của tổng thầu thi công, có gì giống và khác với giám sát không ạ.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

huutin1990 Đăng lúc 20/10/2014 21:54 | Xem tất
Nhà ở tư nhân, nhà thầu không có bản vẽ TKKT thì TVGS làm việc gì ngoài việc kiểm soát kỹ thuật, chất lượng và khối lượng các bro ơi

Đánh giá

1. Có bản vẽ: thì giám sát trên bản vẽ + kinh nghiệm + kiến thức chuyên môn. 2. Không có bản vẽ: giám sát trên kinh nghiệm + kiến thức sâu chuyên môn.  Đăng lúc 21/10/2014 10:04

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

ngochoang87 Đăng lúc 21/10/2014 19:10 | Xem tất
bên mình toàn gọi là mấy thằng giám sát,vì mấy ông này toàn lợi dụng quyền hạn,bắt hết cái này cái kia,phát điên vì mấy ông ấy luôn,

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

huutin1990 Đăng lúc 27/10/2014 19:27 | Xem tất
ngochoang87 gửi lúc 21/10/2014 19:10
bên mình toàn gọi là mấy thằng giám sát,vì mấy ông này toàn lợi dụng quyền hạn,bắ ...

Không phải là bắt hết cái này tới cái kia để làm khó làm dễ mà do bạn thi công sai hết chổ này tới chổ khác mới bị bắt ! Bạn làm đúng kỹ thuật đi, ai bắt bẽ được bạn ???

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

huutin1990 Đăng lúc 27/10/2014 19:29 | Xem tất
huutin1990 gửi lúc 20/10/2014 21:54
Nhà ở tư nhân, nhà thầu không có bản vẽ TKKT thì TVGS làm việc gì ngoài việc kiểm s ...

Bác fubi cho e hỏi: "kiến thức sâu chuyên môn" là sao, e chưa rõ lắm?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

huanpro_utc Đăng lúc 8/11/2014 08:59 | Xem tất
mọi người tư vấn cách giải quyết vấn đề này tí.
Công ty em là chủ đầu tư thực hiện đầu tư 1 công trình TMĐT khoảng 6 tỷ, do cán bộ trình KHĐT chưa có chuyên môn nên trong kế hoạch đấu thầu được phê duyệt phần Giám sát thi công là CĐT tự thực hiện để tiết kiệm chi phí cho CĐT. Nhưng cán bộ của CĐT về giám sát không có ai có chứng chỉ hành nghề về giám sát và trong khi thi công cũng không có ai giám sát, dẫn tới khi hoàn thành công trình phần nghiệm thu công việc ,hoàn thành đưa vào sd, bản vẽ hoàn công, rồi nhất nhiều văn bản khác nữa ko có ai ký với chức danh là giám sát thi công cả, Vậy giờ có cách nào để giải quyết vđ này ko? Thanks!

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

mrkhoai Đăng lúc 8/11/2014 10:19 | Xem tất
huanpro_utc gửi lúc 8/11/2014 08:59
mọi người tư vấn cách giải quyết vấn đề này tí.
Công ty em là chủ đầu tư thực hi ...

Cũng đến bó tay với BQL của nhà bạn thi công cũng ko ai giám sát, thi công xong công trình cũng không biết ai ký hồ sơ chất lượng và khối lượng. Nguyên tắc thì sai từ ban đầu rồi, bây giờ chắc chỉ còn cách chữa cháy nhưng ko tiện nói ra                          

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

huanpro_utc Đăng lúc 8/11/2014 13:34 | Xem tất
thì biết là sai từ đầu rồi, bây giờ mới tìm cách chữa mà, mrkhoai có cách gì chữa thì nói giúp coi

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

mrkhoai Đăng lúc 8/11/2014 15:32 | Xem tất
huanpro_utc gửi lúc 8/11/2014 13:34
thì biết là sai từ đầu rồi, bây giờ mới tìm cách chữa mà, mrkhoai có cách gì chữa  ...

Toàn cách tầm bậy thôi bạn ah. Chỉ để hợp thức hóa hồ sơ thôi         

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
huanpro_utc + 1 Cảm ơn quan tâm của bạn nhiều!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

huanpro_utc Đăng lúc 8/11/2014 17:14 | Xem tất
bạn thử nói mình coi xem nó tầm bậy cỡ nào nào, mình cũng có 1 phương án nhưng ko biết là có được ko, giờ chỉ hoàn thiện để khép kín hồ sơ thôi mà

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

lamk49 Đăng lúc 21/8/2015 20:19 | Xem tất
Cho mình hỏi. nếu có sai phạm, thì trước pháp luật, tư vấn giám sát và kỹ thuật ký trong hồ sơ hoàn công, ai chịu trách nhiệm.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

sudoan309 Đăng lúc 31/7/2017 17:12 | Xem tất
ngochoang87 gửi lúc 21/10/2014 19:10
bên mình toàn gọi là mấy thằng giám sát,vì mấy ông này toàn lợi dụng quyền hạn,bắ ...

Do trình độ của ông thi công không có nên tvgs chỉ mà ông bảo thủ không nghe. không biết thì phải học hỏi, cố thủ thì về nhà cấy lúa đi.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phòng tối|Phiên bản Mobile|Lưu trữ|Tìm bạn|Chia sẻ "Form mẫu- Sơ đồ- Quy trình xây dựng"  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 11/12/2017 10:59 , Processed in 0.136660 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách