Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 4489|Trả lời: 0

biện pháp thi công

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 21/5/2012 16:39:19 | Xem tất |Chế độ đọc
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC  THI CÔNG
CÔNG TRÌNH: NHÀ MÁY PEPSI
HẠNG MỤCẮP ĐẶT HỆ THỐNG HÚT NHIỆT
I- BỐ TRÍ TỔNG MẶT BẰNG THICÔNG.
1. Tiếp nhận mặt bằng thi công:
Ngay sau khi nhận đượcthông báo trúng thầu của chủ đầu tư, nhà thầu sẽ cử  đại diện đến công trìnhvà nhận bàn giao mặt bằng hiện trạng, hệ thông tim trục định vị, cao độ chuẩnvà ranh giới công trường. biên bản bàn giao mặt bằng được lập theo qui địnhhiện hành.
Trên cơ sở các timtrục, cao độ chuẩn đã được bàn giao, nhà thầu sẽ kiểm tra đối chiếu với hồ sơthiết kế, nếu có vấn đề gì không hợp lý, nhà thầu sẽ thông báo với chủ đầu tưđể có biện pháp giải quyết kịp thời. Sau đó, nhà thầu sẽ xây dựng hệ thống mốcdẫn phục vụ thi công trên toàn công trường và có biện pháp bảo vệ tim cọc mốcvà cao độ chuẩn trong suốt quá trình thi  công.
Nhà thầu sẽ xây dựngcác hạng mục phụ trợ, lắp đặt các loại đèn báo hiệu, chiếu sáng phục vụ an toàngiao thông và an toàn lao động.
Trước khi vào thi côngnhà thầu trình báo với chủ đầu tư về thời gian thi công công trình và phối hợpvề công tác giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh chung trong khu vực.
2. Các hạng mục phụ trợ phục vụthi công:
a. Kho dụng cụ
Để chứavật tư nhỏ, máy móc dụng cụ cầm và được đặt ngay sát văn phòng công trường.
b.Nhà vệ sinh công cộng:
Nhà vệ sinh tạm dùngchung của công trường đặt ở góc công trường và cuối hướng gió chính. Nhà vệsinh này luôn được vệ sinh, cọ rửa sạch sẽ để đảm bảo yêu cầu vệ sinh môitrường chung trong công trình. Nước thoát được đi qua bể phốt bán tự ngoại đểxử lý trước khi thải ra ống thoát chung của khu vực.
3. Điện phục vụ thi công và sinhhoạt:
Nguồn điện sẽ được lấytừ tủ điện của công trình qua hộp đồng hồ do chủ đầu tư cấp nguồn, để đề phòngkhi công trình đang thi công sử dụng điện bị mất điện ta cần bố trí thêm máyphát nhỏ.
4. Nước phục vụ thi công và sinhhoạt:
Sử dụng mạng lưới nướcchung của khu vực. Có các bồn chứa nước để phục vụ thi công và tích nước phòngkhi nước từ mạng lưới khu vực không thể cung cấp được..
5. Hệ thống phòng cháy chữa cháy:
Để đề phòng và Xử lýcháy nổ trong quá trình thi công, nhà thầu sẽ đặt các bình cứu hoả tại những vịtrí cần thiết dễ xảy ra hoả hoạn.
Hàng ngày sẽ có cán bộchuyên trách của công trường đi kiểm tra thường xuyên về việc phòng cháy nổ.
6. Việc hoàn trả mặt bằng sau khibàn giao công trình:
Sau khi thi công xong,toàn bộ máy móc, trang thiết bị thi công sẽ được tháo dỡ, chuyển ra khỏi phạmcông trường và dọn dẹp sạch sẽ để bàn giao công trình cho chủ  đầu tư đưavào sử dụng
  
  
  
  
  
  

+ ]( L0 ~4 K% e. J3 K4 @* V( l& h
II. BỐ TRÍ BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG
Sơ đồ tổ chức tại hiệntrường
  
  
  
  
  
  
III. KỸ THUẬT THI CÔNG
Các yêu cầu kỹ thuật:
1. Tiến hành khảo sát thực tế trước khi thi công.
2. Lấydấu vị trí lắp đặt máy, vị trí các tuyến ống gió, ống dẫn gas chính, vị trínguồn điện cấp cho các máy điều hoà. Khi xác định phải bao quát hết tất cả cáctrường hợp để định vị được vị trí tối ưu nhất mới tiến hành thi công lắp đặt.Các công việc này phải do các cán bộ kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm thực hiện vànếu có sự thay đổi so với thiết kế thì phải bàn bạc và phải được sự nhất trícủa chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát rồi mới tiến hành thi công.

# I8 h% I) q' p$ i5 B; c+ f$ v0 a# ]% c9 S3. Căn cứ vào các vị trí đã được vạch dấu tiến hành lắp đặt các giá đỡ, giátreo, kiểm tra tải trọng của các giá treo, giá đỡ này.
  {: ^% `# N4 Z0 }' U  X
4. Lắp đặt các đường ống nước, ống gió và thử áp lực .

2 [7 r" b. \& o) D# ]& B5. Gia công, chế tạo các đường ống gió.
# ^) q- A7 N. b. c) m' z' C
6.Lắp đặt các đường điện chính.

, O4 J, _$ }4 {1 D8 m7 z7.Lắpđặtcácthiếtbị.
8 g7 |' M$ B$ P$ k! ~& ^, u
8. Kết nối các đường ống nước, đường ống gió.
: j: o; o, O) q& |# K. v2 N
9. Thử áp lực toàn bộ hệ thống.
- z+ T# z- w9 M8 M/ N
10. Bọc cách nhiệt, cách âm các tuyến ông gió.

7 R) p  T* j7 ]3 l) F11. Đấu nối điện.

. }- B; R7 A: f, L4 h/ |. r" O12. Hoà thiện hệ thống.
0 u0 E" f8 K; u9 K1 v
13. Hiệu chỉnh, cân chỉnh hệ thống.

4 ?/ F6 m% T7 p- Q3 o0 M& X14. Vận hành, chạy thử.

, f( `6 s8 j5 N& y7 x9 ?15. Chuyển giao công nghệ, hướng dẫn vận hành, sử dụng.
4 A  z- a) [) I8 U: o6 O! P2 N; n# u
16. Tiến hành bàn giao toàn bộ hệ thống.

& _, Z8 T, k) ?5 v
% `1 H% e4 ?- X& d* W, K8 J$ ?
' F2 z3 f0 H) N/ g5 c
Vệ sinh công nghiệp
1 h# ^- i7 `& s& z/ W3 b) Y/ v0 Y

& k: t2 p( k- v( {! D/ |7 nQuá trình thay thế lắp đặt làm theo phương án cuốn chiếu, làm khu vực nào dứtđiểm khu vực đó. Trong quá trình lắp đặt, thường xuyên phải tiến hành vệ sinhcông nghiệp các khu vực thi công để đảm bảo an toàn vệ sinh. Sau khi lắp đặthoàn chỉnh hiệu chỉnh và chạy thử toàn bộ hệ thống tiến hành tổng vệ sinh toànbộ công trình để chuẩn bị công tác đo đạc, chuyển giao công nghệ và bàn giaonghiệm thu.
. g: l( k! N2 e' h. ?; x; E1 F4 \9 F6 M7 ]# R7 E* f  m
Kiểm tra đo đạc các thông số của toàn bộ hệ thống, hướng dẫn chuyển giao côngnghệ kỹ thuật và tiến hành nghiệm thu tổng thể công trình
0 w* O% Q, f" U8 ]+ X9 \$ H) ~& T9 T
Các thủ tục tiến hành trước khi vào thi công

# N8 U! r2 \* M; B0 R; {- Nhận bàn giao mặt bằng, thống nhất kế hoạch triển khai công việc với Ban quảnlý công trình.
6 |. x& e' X9 x
- Chuẩn bị kho vật tư, thiết bị thi công và công tác bảo vệ.

2 J( W8 b# Q4 I7 |( u$ l/ a- Mở nhật ký công trình.

9 n/ a0 ?9 g! k# t- Tập trung cán bộ, công nhân tham gia thi công để phổ biến kế hoạch thi công
và học antoàn lao động, nội quy công trường.
- D3 c! P2 T1 H$ `& b+ M% I1 b1 Q
- Tập kết vật tư theo kế hoạch cho các hạng mục công việc.

* s$ u8 i1 c" z  X- Triển khai các công việc thi công.
4 R, S. r" w( L1 S9 N$ _

' p. H* |& C8 s4 i( C8 Z/ a" YViệc lắp đặt hệ thống điều hoà không khí được tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩnlắp đặt hệ thống điều hoà không khí và xây dựng hiện hành trong nước và cáctiêu chuẩn xây lắp khác có liên quan. Tất các công việc lăp đặt, thi công phảidựa trên cơ sở các bản vẽ thiết kế thi công chi tiết được xác định thực tế hiệntrường và được sự đồng ý của Ban quản lý công trình. Biện pháp triển khai cụthể như sau.
IV. LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG:
đầu cốt có đánh số.
5 C0 H. l. w8 ~$ B, o
* Khi kiểm tra xong toàn bộ mới được phép đấu điện nguồn vào các automát.
Sau khi đã hoàn tất các công việc lắp đặt, tiến hành :
; L5 d  W6 h# ^" l- z4 u5 b
# ~: w) N! H/ c8 c$ y" v; V: |9 ?
* Kiểm tra hệ thống ống dẫn khí, dẫn nước và các thiết bị tương ứng.

8 h, s7 F& v0 M+ P  b- ]* Thực hiện các chỉ định hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị.
0 |& F9 X% X3 X' }. A
* Cung cấp điện động lực để chạy thử, kiểm tra, hiệu chỉnh các thông số liên
quan đến từng phần của tổ máy lạnh bao gồm :
% v, O, @4 K, P
o Kiểm tra các thông số điện áp cấp vào máy lạnh.
1 z5 S6 Q8 ^; A7 j0 W4 ?
o Chạy thử, quạt gió tải lạnh của máy lạnh và tiến hành kiểm tra dòng điện củacác động cơ quạt theo thông số định mức của nhà sản xuất thiết bị., A! y3 W; P! b9 y) ^; O7 R
o Tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống (ống gió, hệ thống điện động lực...)trong trạng thái các thiết bị sẵn sàng hoạt động,
" d% ~! \% D8 d' Y, z" g

6 T7 T! g6 y9 x9 o) b3 m% ]Sau khi thực hiện xong các bước nói trên tiến hành chạy máy nén.' O, G7 L4 {1 K/ J, D! N
* Khởi động máy nén.
+ Z  y0 M" H8 D3 [3 R1 B5 K
* Kiểm tra các thông số điện áp, dòng điện và các thông số áp suất...1 S6 p( `! n* ?, ~
* Kiểm tra các thông số trong phòng được điều hoà : Đo đạc các thông số kỹthuật bao gồm : nhiệt độ ,tốc độ gió tại miệng gió và các khu vực lân cận.
( s9 D/ b3 `* m' b* Trình tự trên được thực hiện dưới sự giám sát của kỹ sư chuyên ngành có tráchnhiệm và được ghi chép lại bằng các biên bản đưa tổ máy lạnh thay thế mới vàohoạt động.
4 O4 a! k$ R; O2 K* c% m0 \# _3 u
9 I1 l6 H" e5 W# R' v
Kết quả chạy thử cho thấy tổ máy lạnh vận hành tốt, về phương diện kỹ thuật thìmới đưa vào vận hành thường xuyên. Toàn bộ tổ máy lạnh được chạy thử với sự cómặt của chuyên gia chính Hãng sản xuất tổ máy lạnh. Các công việc trên kết thúcsẽ tiến hành thay thế các tổ máy lạnh tiếp theo.

4 u2 ]/ ^* f/ G: b2 I% i
+ g' ^# w& i0 }% S; y; vCông tác đấu nối hệ thống điềukhiển trung tâm

  m  `  g7 ?3 y7 f( RĐây là một công tác rất quan trọng, sau khi tất cả các tổ máy lạnh đã được lắpđặt và đưa vào hoạt động thì mới thực hiện việc đấu nối với tủ điều khiển trungtâm cho cả hệ thống điều hoà thông qua hệ điều khiển trung tâm để điều khiểncác tổ máy điều hoà hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

  @8 A- }( V8 J) E/ q9 C
. f8 ~0 w- b) G; N% @Trình tự thi công như sau:
6 [6 P  b' R" a: n; e" R" s
* Đấu nối từng thiết bị với tủ điều khiển trung tâm.
6 o/ w  l7 h- L+ B! y+ ~% K
* Thử liên động từng thiết bị đảm bảo mới tiến hành đến thiết bị tiếp theo.
6 ?" R+ k" W3 Q) h* Hiệu chỉnh toàn bộ hệ thống và chạy thử theo các chế độ như đã thiết kế trêncơ sở yêu cầu sử dụng của chủ đầu tư.
! {, p2 Q2 f9 z# m7 F+ K

/ B/ e. U4 i6 |Để tiến hành thi công hệ thống nhanh, đảm bảo an toàn cũng như đáp ứng tiến độđề ra theo yêu cầu, vấn đề trang thiết bị phục vụ thi công cũng rất cần thiết.Ở đây chúng tôi sẽ huy động đầy đủ các máy móc thiết bị của công ty cũng nhưmột số máy móc chuyên dụng thuê nhằm đảm bảo hiệu quả và chất lượng thi côngcông trình tốt và hiệu quả cao nhất.
7. Các biện pháp đảm bảo an toàntrong quá trình thi công:
-           Các thiết bị điện như Aptomat, cầu dao, công tắc phải để nơi thuận tiện, antoàn khi sử dụng, có hộp kín bao che và biển báo hiệu. Các thiết bị máy móc cósử dụng điện phải nối đất bảo vệ an toàn và phải được bảo vệ đoạn mạch và quátải. Chỉ có công nhân điện đã qua huấn luyện an toàn mới được làm công tác vềđiện. Thực hiện đúng quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng(TCVN 5308-91) cóđủ lực lượng và phương tiện phòng cháy chữa cháy.
V. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ :
1. Yêu cầu chung
Tất cả các loại vật tưsử dụng cho công trình phải có lý lịch rõ ràng của sản xuất hoặc nhà cung cấp ,bao gồm :
-                          Chứng chỉ của nhà sản xuất
-                          Bản thuyết minh về tính năng kỹ thuật của vật liệu
-                          Bản thuyết minh về qui trình lắp đặt và sử dụng.
-                          Bản kết quả kiểm nghiệm của cơ quan kiểm nghiệm về các chỉ tiêu kỹ thuật củavật liệu.
-                          Thời hạn sử dụng và bảo hành.
Vật liệu đến côngtrường phải được kiểm tra, nghiệm thu chất lượng trước khi nhập kho.
tất cả các chứng chỉ,biên bản, kết quả mẫu thử phải được cung cấp cho chủ đầu tư 1 bộ.
1.                            Các vật tư khác :
-                          Các loại vật tư khác trước khi đưa vào sử dụng phải trình mẫu để bên a phêduyệt, vật tư đưa vào công trình phải có giấy chứng nhận và bảo hành của cơ sởsản xuất hoặc nhà cung cấp, giấy xác nhận kiểm nghiệm của cơ quan chuyên ngànhđối với các loại vật tư thiết bị đặc biệt.
-                          Chất lượng của vật liệu được đánh giá chủ yếu trên cơ sở tiêu chuẩn Việt Nam.
VI. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH
1. Sử dụng vật tư vật liệu
Mọi vật tư,vật liệu,thiết bị đưa vào sử dụng cho công trình phải đảm bảo đúng chủng loại, qui cách,nguồn gốc và chất lượng theo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và phải được đệ trìnhcho chủ đầu tư phê duyệt trước.
Những vật tư chủ yếunhư: xi măng, gạch xây, cát, đá, trước khi đưa vào sử dụng đều phải qua thínghiệm về các chỉ tiêu nén, kéo, độ sạch, cỡ hạt các chỉ tiêu này phải đạt kỹthuật cho phép mới được sử dụng.
Các loại vật tư thicông được sử dụng tại  công trình bao gồm:
Xi măng pooclăng theo tiêu chuẩn tcvn 2682-1992 do các liên doanh trong nước sản xuất
2. Xe, máy móc  phục vụ thicông và thiết bị thí nghiệm, kiểm tra:
Xem bảng phụ lục kèmtheo
3. Biện pháp quản lý và kiểm trachất lượng trên công trường
Qua thực tế thi côngcác công trình, nhà thầu đã đúc rút kinh nghiệm và hình thành hệ thống quản lýchất lượng công trình gồm 3 cấp:
Các tổ đội sản xuất,đại diện là tổ trưởng, đội trưởng đồng thời là người trực tiếp chỉ huy thi côngcó trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng trong quá trình thi công.
Ban Chỉ Huy công trìnhvà các cán bộ kỹ thuật giám sát thi công là những người chịu trách nhiệm chínhvề chất lượng từng phần việc trong lĩnh vực mình phụ trách và cả công trình,tiến hành kiểm tra các công việc hàng ngày của tổ đội thi công trên cơ sở cáctiêu chuẩn hiện hành và các yêu cầu cụ thể của công trình, phối hợp với chủ đầutư và kỹ sư tư vấn tiến hành làm các thủ tục nghiệm thu từng phần việc trongquá trình thi công .
Cán bộ chuyên trách vềquản lý chất lượng của công ty là người có kinh nghiệm và năng lực sẽ thườngxuyên theo dõi và kiểm tra chất lượng công trình, nhắc nhở và yêu cầu chủ nhiệmcông trình có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, có quyền đình chỉ thicông khi thấy chất lượng không đảm bảo. cán bộ chuyên trách có thể phối hợpcùng chủ nhiệm công trình chuẩn bị các điều kiện và đề nghị  nghiệm thuhai bên a và b nghiệm thu các giai đoạn thi công và tổng nghiệm thu bàn giaohạng mục và toàn bộ công trình .
4. Tiến độ thi công:
Căn cứ vào nhu cầu củabên a, vào năng lực của nhà thầu và thực tế thi công trên công trình, thời gianthi công công trình nhà thầu thể hiện trong bản vẽ tiến độ thi công.
Để thực hiện tốt tiếnđộ thi công đặt ra, nhà thầu sẽ cố gắng thi công cuốn chiếu theo phân đoạn,phân đợt, sẽ tăng cường quan hệ với tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát để giảiquyết nhanh chóng các vấn đề nảy sinh trong quá trình thi công đồng thời nhàthầu sẽ tính toán để dự trữ nhân lực, thiết bị và vật tư đủ để đáp ứng kịp thờicho tiến độ.
Suốt quá trình thicông nhà thầu luôn có kế hoạch lập tiến độ 2 tuần, từ đó có những điều chỉnhkịp thời để không ảnh hưởng đến tiến độ tổng của công trình.
Trong trường hợp cónhững sự cố như mưa bão làm chậm tiến độ, nhà thầu sẽ làm tăng ca, tăng thiếtbị máy móc và tăng nhân công để bù vào thời gian chậm.
VII. AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
1. An toàn lao động
Để đảm bảo cho conngười, máy móc thiết bị, nhà thầu sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các nội qui, quiphạm kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động theo qui định hiện hành của nhà nước .
Nhà thầu sẽ áp dụngcác biện pháp sau trên công trường :
+ Thành lập bộ máy hoạtđộng về công tác an toàn lao động ,có mạng lưới an toàn viên cơ sở và hoạt độngcó hiệu quả .
+ Toàn bộ công nhânlàm việc trên công trường đều được học nội qui an toàn trong  lao động.khi làm việc phải đội mũ cứng, mặc quần áo bảo hộ lao động, đi giầy bảo hộ laođộng và đeo kính khi cần thiết .
+ Chấp hành nghiêmchỉnh chế độ kiểm tra định kỳ về công tác bảo hộ và an toàn lao động .
+ Lập biện pháp antoàn chi tiết cho từng công việc. biện pháp được đưa ra phổ biến, huấn luyệncho những người trực tiếp thi công .
+ Khi thi công trêncao có lan can và lưới an toàn.
+ Thi công phần đàgiáo, cốt pha, sàn công tác phải nghiệm thu xong, đảm bảo an toàn mới được sửdụng.
+ Vật liệu thu dọnđược đổ vào nơi qui định. cấm ném các vật tư từ trên cao xuống dưới đất hoặccác vật từ dưới đất lên.
+ Sử dụng đúng loạithợ cho từng loại hình công việc, thợ máy phải có chứng chỉ vận hành.
+ Các thiết bị máy mócsử dụng phải được kiểm định, có đủ lý lịch máy và được cấp giấy phép sử dụngtheo qui phạm để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
+ Khu vực trạm trộnphía trên được làm mái che an toàn cho người vận hành, các máy có bảng nội quivận hành máy,có biển báo, cấm người không có nhiệm vụ vào hàng rào phân cáchkhu vực nguy hiểm .
+ Trong thời gian làmviệc tại hiện trường, nghiêm cấm mọi người uống rượu bia hoặc sử dụng chất kíchthích.
+ Tại văn phòng côngtrường có tủ thuốc cấp cứu, có bảng các số điện thoại cần thiết như cấp cứu,cứu hoả, công an ban chỉ huy công trường có hợp đồng với bệnh viện địaphương  về việc vận chuyển và cấp cứu tai nạn trên công trường.
+ Mạng điện thi côngđược cố định trên cột cao và chắc chắn, có tủ phân phối điện và các thiếtbị  đều có attômat tiếp địa tốt và đặt cách mặt đất tối thiểu 1,2 m. hệthống điện chiếu sáng đảm bảo đủ ánh sáng khi thi công ban đêm
+ Nhà thầu sẽ cung cấpvà đặt các bình cứu hỏa tại văn phòng công trường, tại  các kho và nhữngnơi nguy hiểm dễ xảy ra hoả hoạn.
+ Có biện pháp tuyêntruyền, giáo dục nội qui an toàn lao động cho cán bộ và công nhân. tại những vịtrí thoáng, dễ nhìn nhà thầu sẽ kẻ những khẩu hiệu mang tính nhắc nhở mọi ngườitham gia lao động trên công trường về ý thức an toàn lao động.
+ Nghiêm cấm nhữngngười không có nhiệm vụ ra vào công trường.
+ Đối với việc điềukhiển vận hành máy móc thiết bị: trước khi sử dụng phải tiến hành kiểm tra toànbộ hệ thống an toàn của xe, máy, thiết bị, giàn giáo và trang bị phòng hộ laođộng đảm bảo an toàn mới cho tổ chức thi công. khi thi công về đêm phải đảm bảođủ ánh sáng.
.
$ B- I8 N0 p2 l
  
  
  
  
  
  
6 j3 V( \1 J  Y) A$ a  b! W6 r
  
  
  
  
  
  

5 Q# S' s2 E( f+ e- J9 i
  
  
  
  
  
  

4 ]9 U) S6 g# Y, _0 ]
  
  
  
  
  
  
0 @0 a' i0 z5 x( k! C+ p1 P$ }  F
  
  
  
  
  
  

4 V, o* ?( w+ X0 a1 I0 _' x9 H) C+ E
2. Bảo hiểm
Nhà thầu tiến hành muacác loại bảo hiểm sau:
+ Bảo hiểm tai nạn vàbảo hiểm xã hội cho người lao động .
+ Bảo hiểm trách nhiệmcho bên thứ 3.
+ Bảo hiểm thiết bị vàxe cộ thi công
3. Bảo vệ môi trường xung quanh
Nhà thầu tuyệt đốituân những quy định về đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trìnhxây dựng.
Khu vực lán trại sinhhoạt tạm trong công trường phải được đảm bảo vệ sinh, hệ thống thoát nước thảivà nước sinh hoạt được làm cẩn thận và phải được nối với đường ống thoát nướcchung của khu vực .
Các thiết bị máy mócthi công cũng phải đảm bảo về điều kiện chống ồn bằng lắp hệ thống giảm thanh,mức độ thải khí cũng phải đạt trong giới hạn cho phép.
4. Phòng chống cháy nổ trong thicông
Toàn thể cán bộ côngnhân viên và công nhân trong công trường đều được hướng dẫn về các biện phápngăn ngừa, phòng chống cháy nổ trong thi công, các cách sử dụng các dụng cụ,phương tiện cứu hỏa khi có hỏa hoạn xảy ra.
Nhà thầu sẽ niêm yếtcác qui định về pccc, các bảng chỉ dẫn và biển báo tại những vị trí dễ gây hỏahoạn để mọi người dễ dàng nhận biết.
Nhà thầu sẽ bố trí bảovệ công trường kiểm soát mọi đối tượng và không cho mang vào công trường bất cứnhững vật liệu hay hoá chất dễ gây cháy nổ. nhà thầu sẽ bố trí một số bình bọtxung quanh công trình và đặc biệt là những vị trí dễ sinh ra hỏa hoạn để kịpthời sử dụng khi có hoả hoạn xảy ra. cán bộ của công trường sẽ thường xuyên đikiểm tra và nhắc nhở mọi người nhằm hạn chế những nguy cơ gây hoả hoạn để mọi ngườicùng lưu ý..     
                                                                         Ngày 22 tháng 05 năm 2012
                                                                                                            

$ ^- L( ^8 l& ?! l& \# h3 l: `

Đánh giá

Bạn Gửi File để anh em tham khao cho dễ.  Đăng lúc 21/5/2012 16:50
sao hok thấy file thế bạn ?  Đăng lúc 21/5/2012 16:41

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
duynguyendn + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 26/4/2018 07:08 , Processed in 0.125853 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách