Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
  >  NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VỀ LỚP HỌC ONLINE "VBA EXCEL OPEN XD360".. <
Xem: 16951|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo

Bộ sưu tập đồ án khổng lồ chuyên ngành xây dựng

    [Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
1#
Website này rất hay và bổ ích cho anh chị em trong ngành XD . Mình rất thích website này vì đc download tài liệu free . Hehe6 o+ G# e8 D7 J! v8 A
Gửi mọi người ! ( mình lượm ở trên mạng ^ ^ )0 C/ B" [) v" A' p' V$ N
1. BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 (3 file rar khoảng 25Mb)* G+ t* I3 F" n( F1 E8 h0 H
http://www.mediafire.com/?m38q43jn4182zm8
; u. u" i$ h  ~0 U; bhttp://www.mediafire.com/?r9evrxrqrcni182* q' Z* ~7 s$ S
http://www.mediafire.com/?qna3374wyd03v3a4 H3 c4 |+ n+ M/ W4 }
2. BÊ TÔNG CỐT THÉP 2(1 file rar khoảng 36Mb)  [7 k0 E4 {6 {0 t4 j% q  g  H
http://www.mediafire.com/?clt5qebhutvlt6u" `( t8 T9 j1 K( n; Z7 ^
3. KIẾN TRÚC DÂN DỤNG(1 file rar khoảng 8Mb)0 F2 x1 M" c' `; M8 a/ S
http://www.mediafire.com/?kly2qcplsdm5xps0 L' e. I) x, M) s
4. KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP(1 file rar khoảng 5Mb)
3 F& X% f: W2 h7 Q1 |http://www.mediafire.com/?926gsfjcxg4cbko
, z; b+ D7 q" O0 K) Y) ^) y! a5. KẾT CẤU THÉP(4 file rar khoảng 73Mb)0 P" B  s; ]6 v; L+ E
part1:http://www.mediafire.com/?i2m8y699ggkdc1r
% D$ R. M' D( w- Y6 `- G) Gpart2:http://www.mediafire.com/?7y4imx1n82744vb: P( {8 o& x6 L8 q) `' B
part3:http://www.mediafire.com/?vxez37m6sjq40q7
, R5 }# b& C1 @& C6 vpart4:http://www.mediafire.com/?q4xnqr3g17dnso6
( q! g  i4 ^1 G8 c8 w+ B& }or:[url]http://www.mediafire.com/?xramh4v5p2sfj28[/url]
2 d5 \7 M4 v. s; n6. NỀN MÓNG(3 file rar khoảng 50Mb)( u5 d# D" i5 A% f" n
part1:http://www.mediafire.com/?clvpaeenwa9ejsy
* J, }3 z& C) l4 B9 }5 d* m1 O* W" H4 }part2:http://www.mediafire.com/?220j9ww30i1812f
  F8 ]% \% e3 t0 A/ b- Vpart3:http://www.mediafire.com/?g9b8o8thcur2jxc8 ^$ b# `0 ^: X" L
7. KỸ THUẬT THI CÔNG 1(4 file rar khoảng 200Mb)$ O! w9 Y: w& k$ p  F2 f
http://www.mediafire.com/?49a421c7tc6z846+ B9 d" U" \! h7 l# j7 n( u
part1:http://www.mediafire.com/?dgtd3d5f7dxz04f
, _: D6 J* X% E/ Opart2:http://www.mediafire.com/?t45hf6fbinj8bm9
* N; Q( y2 ?1 T9 s, Y/ zpart3:http://www.mediafire.com/?33jn5ibbbfvqh478 b/ {3 a0 f; S; H+ J
8. Còn đây là ĐA KTTC1 của thầy Ng Văn Chính
, c6 w, D7 i% khttp://www.mediafire.com/?vb88d077cslp96d# j2 ]  g  ~- Z  ]3 X
9. Còn đây là ĐA KTTC1 của thầy Hiếu
! Q% W; S5 {# Shttp://www.mediafire.com/?clt2pltnctuuaf2
, X6 Z- Q* b! e- z( T10. Còn đây là ĐA KTTC1 của thầy Huỳnh Vinh
& X1 {8 R% v7 Ihttp://www.mediafire.com/?ho9yv4ccsyloojo
9 {1 j9 {9 E; u6 G: f11. TỔ CHỨC THI CÔNG(4 file rar khoảng 320Mb)- R& P4 _/ G8 l: F- D" W8 m( F
http://www.mediafire.com/?acca6ycgj6ajuc4
: {' d: Z6 s4 i& z2 @) |8 a- Y9 h( Fpart1:http://www.mediafire.com/?df79qljrdmlytv9
; g- n7 Q* m# dpart2:http://www.mediafire.com/?rro48u76sdzvd9u
( \/ |  V4 ~( ppart3:http://www.mediafire.com/?o3mso7hhblfgbnu
1 n6 K4 l0 e& u5 [12. Còn đây là ĐA TCTC của thầy Hiếu+ thầy Chính
. r6 ^4 Y% v/ [- h8 e; t0 j5 rhttp://www.mediafire.com/?0wto0mdhe3e42a5; k, `; n! p+ u1 @5 K0 T. B
13. Sách chọn ôtô tự đổ:http://www.mediafire.com/?3tdyneaeqbvmblg
  B5 ~" o* Q  Q6 s! P- J14. ĐM 24-1776 làm ĐA tctc:http://www.mediafire.com/?yi6h6dp2c9eo05s
  g, @! \0 Y: c' ~% a3 K15. ĐA TỐT NGHIỆP' H( D. `: t& A7 B; f1 \
ĐA KÊT CẤU CHÍNH(50%); THẦY PBLỘC HƯỚNG DẪN; BẢO VỆ THÁNG 6 NĂM 2010  [! H4 G. g' I
http://www.mediafire.com/?ppq7divavq8cwuc- C  @6 H0 W* K; ^# F# g7 k
ĐA THI CÔNG CHÍNH(50%); THẦY ĐCTHUẬT HƯỚNG DẪN; BẢO VỆ THÁNG 6 NĂM 20094 p7 D6 A: w4 s* ?6 e+ v7 z
http://www.mediafire.com/?243355hn9yi1ypt1 o8 ?6 B8 G8 Q/ p5 ], Q
ĐA KÊT CẤU CHÍNH(50%); THẦY HMSƠN HƯỚNG DẪN; BẢO VỆ  NĂM 2003, J% d5 g: Z8 [4 _: m; c
http://www.mediafire.com/?vdi2sdsq442d51w
9 _) |8 e% k7 y% K0 l3 IĐA TỐT NGHIỆP(chắc là cái này bảo vệ năm 2000 hay 2001 gì đó)
+ c4 B9 `5 i& v# A9 m( c. yhttp://www.mediafire.com/?xytvtdm72al1 b+ J' c4 |) l" O: T
http://www.mediafire.com/?1djic0xqicq
: C! k9 F9 y- E7 o9 O* {ĐÂY LÀ CÁC TÀI LIỆU+ PHẦN MỀM HỖ TRỢ LÀM ĐA TỐT NGHIỆP:
& z* A" o1 M4 H6 _. l% G  ~3 jMột số TCXD VN:http://www.mediafire.com/?0xhfhe92oifr2ik8 X& M  R2 e* L/ }0 w/ K3 w
Phần mềm nội suy:http://www.mediafire.com/?u8966fgtxt4afmo
3 ?& Z( E1 P; R6 \' ZBộ gõ Unikey4.1 :http://www.mediafire.com/?wzizny0tkyx
( [! |- {" Z7 l9 UPM chuyển đổi các loại FONT:http://www.mediafire.com/?ru2zg69vlo3n9h3
) j& Y+ s% U) y: DPM chuyển hình ảnh từ SAP sang CAD:http://www.mediafire.com/?1qu1k12mtvyvhva# @1 [! I0 t) @& s
PM chuyển hình ảnh từ CAD sang WORD:http://www.mediafire.com/?5ueuad8jjzive0s9 C6 Y" P* q3 M
Hướng dẫn coppy từ EXCEL sang WORD sao cho đẹp(để làm ĐA tốt nghiệp):http://www.mediafire.com/?b3z8dbpdbw0hd5n( i* M+ ^: i! ~) Y
Giáo trình SAP2000(của thầy Thạc Vũ):http://www.mediafire.com/?jn6zpimagc7mu8c5 s* z8 A$ C8 @. P7 N
Thư viện tổng hợp 2D:http://www.mediafire.com/?h3fd3db4ddchts3
" N9 _! y1 g6 d" G1 Y- }
+ ^% Z0 J, O2 {2 j$ G, RSAU NÀY BẠN NÀO LÀM ĐATN KẾT CẤU CHÍNH (50%) THÌ VÀO ĐỊA CHỈ NÀY SẼ RẤT CÓ ÍCH:http://www.mediafire.com/thacvu
% J& q1 o$ T7 i- s( w) y$ Z  W+ NTrong trang này có đầy đủ các loại từ phần mềm,file excel,file hướng dẫn làm ĐATN phần kết cấu chính. $ }0 n: _; F$ w+ B4 S9 l6 W
$ e' o/ a$ b! i1 i
VÀ ĐÂY LÀ TRỌN BỘ SÁCH VỀ THI CÔNG(rất có ích khi làm TN phần thi công chính 50%)) a1 _% i3 s# c/ V
Các biện pháp thi côngfile:///D:/NGUYEN%20DUC%20LINH/download%20interjnet/bo-suu-tap-khong-lo-cac-loai-do-an-chuyen-nganh-xay-dung.35D0EFF4_files/frown.htm4 file rar khoảng 140Mb):. a6 f- M' S: \
http://www.mediafire.com/?bydyh6g18nbsqkf3 d1 Y. s! Q% }5 T) M9 L
http://www.mediafire.com/?o9opp9rpxm63b8a
6 k* C" a) D5 u$ [$ |; F- x- _$ nhttp://www.mediafire.com/?jj0kh092u35gngq3 j5 A5 M6 T3 a
http://www.mediafire.com/?idsfj1wj19mj9af
( B' B8 W; y0 F2 k: sCọc Baret;cọc ép; cọc nhồi :6 V- y3 F; ~3 E3 R7 D
http://www.mediafire.com/?8qi7m6tgf6b67ea
3 r2 n5 t4 s+ _7 a# n0 F6 lhttp://www.mediafire.com/?bc80gmdfw41oq51, M8 p4 i% m( r2 v& G1 Y; X
http://www.mediafire.com/?1c6lc21s0ar62ap
0 `; u* |# K- k5 o0 e( T9 kTài liệu tổ chức:http://www.mediafire.com/?93zw5t19cm87oo9
! G  ~, k; j6 F0 NCông nghệ TOPDOWN,TƯỜNG CHẮN:# ~/ K1 Z; h$ l( O& C. t
http://www.mediafire.com/?qr6yfk97y1b029t
1 r9 m# D" S: _http://www.mediafire.com/?dliqjv4h99blo59# l+ P: o- h( @) E0 |
http://www.mediafire.com/?2jmbga6j1v95c39  e* o/ Y3 l. h; }: `. j# _3 q
......
* m  o; `& P( n16. Đồ án bê tông cốt thép 1:
2 G3 z8 _( M  ~* U$ K. xhttp://www.mediafire.com/?nkmyq0z13ol0 ^8 e" p0 W9 g7 G% ~# G
Thuyết minh:  http://www.mediafire.com/?jmm0jxwctfg. [$ Z9 p1 n  D3 c. o3 f" ^3 O
17. Đồ án Bê tông cốt thép II
; V) _5 P4 L% j% v) C$ Uhttp://www.mediafire.com/?mnbhytv4tmd
) v; @# R# Q  I7 l1 {: x18.  Đồ án Nền móng
" j4 ?5 ]5 r3 r; [7 ^; E0 k* ?http://www.mediafire.com/?1bmmjmiyzzw
6 `& E8 E& c( W8 r; v9 P/ j8 e19.  Đồ án Kết cấu thép
; n8 ^* T& Q& O, [+ v8 J, {http://www.mediafire.com/?dzmmdomdqi4
1 t( t9 n/ I- o. l; ]5 k20. Hướng dẫn thuyết minh đồ án tốt nghiệp3 }; J4 {4 b1 t  y  p) p
http://www.mediafire.com/?0qmtm4njj4j
# j) ]! ]: H4 P" s21.  Đồ án cơ sở kiến trúc& x& Y! s6 N! \& h
http://www.mediafire.com/?tjmfmudimmy. u# N. k# _5 A) z; y8 J/ M8 @
22. Đồ án kết cấu thép và cọc khoan nhồi7 `% Z' N; J% A% a# d" Z) u
http://www.mediafire.com/?iwwyjjajw0z# D; ~3 g- b7 D% Q9 Z
http://www.mediafire.com/?23lmijwzknj
6 z/ }% k& c4 Ghttp://www.mediafire.com/?nmhl4zztluj) j9 s$ {1 \$ y. B! n* M; U. r5 X
http://www.mediafire.com/?jzt0rjzyghg% J9 b5 O4 a" U, z* B, K. p
23. Kho đồ án ngành THXD của DHXD:* s& F5 D  h9 Q" g, v
http://www.4shared.com/dir/4304137/552f473...ot_Nghiep_.html
/ {; q+ z  r, Q& R5 K1 ?) ?0 M24. Một số đồ án mẫu về xây dựng
- q3 O: k5 h. v& n0 y  O& B* O6 phttp://www.4shared.com/account/file/356887..._DATN_hung.html
( j" I  t: G% v. q) rhttp://www.4shared.com/account/file/357541..._chung_beo.html
! l; w1 s0 J9 O+ Z' d  i; m0 @http://www.4shared.com/account/file/351653..._thanh_gia.html( K4 O, z* q8 v* J& Z
25. Đồ án tổ chức thi công  j* X0 U: T1 u2 b& f' `2 c
http://www.mediafire.com/?o01zyiyzimo
! @2 h, t& ]- X4 V4 |3 u26.  Thêm một mẫu đồ án BTCT 1 tiếp
" |$ d6 ?2 W& U+ Chttp://www.mediafire.com/?u5tuf3lrzku5 b$ B+ X. N4 |( l
27. Tiện ích hỗ trợ tính toán kết cấu thép - khung nhà thép bằng file excel.
9 }. j5 u3 ?: E# d1 sRất tiện dụng cho các bác làm đồ án kết cấu thép, thiết kế và tính toán   nhà thép công nghiệp có cái này thì làm chỉ mất 5' là thiết kế xong  thôi  à , cực HOT! z: W) J. Z7 D0 a: x
http://www.mediafire.com/?zzzmytm3wgn
0 u8 D4 y  C. U5 A" e7 y28.  Đồ án kết cấu thép - nhà công nghiệp 1 tầng (Thuyết minh + Bản vẽ)8 T. q" I6 q2 L
http://www.mediafire.com/?hdtj2eoogod
0 B* `  d# F6 Q/ {& V! Y9 N29.  Đồ án thi công. Đây là một số mẫu đồ án môn kỹ thuật thi công, file > 23Mb các bạn có thể tham khảo.+ N) x5 ~8 I  Q9 O% N6 J& X
http://www.4shared.com/get/39727635/ef3540...Thi_cong_1.html
. t2 P+ e* V/ c, C30.  Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công khán đài 4 cột$ A' n. V3 z0 R. g8 I+ v9 ~1 O+ f2 N
http://www.box.net/shared/bfhqti70cs3 K, n9 f$ d' _! h2 O/ @; D9 h
31.  Đồ án tốt nghiệp sàn dự ứng lực K47 DHXD
4 ]7 M5 s$ Z9 P1 Shttp://www.4shared.com/file/55969588...ified=bb8280f1
9 a& [; x; t" i: T4 G32.  Đồ án tốt nghiệp kết cấu nhà thép công nghiệp
$ f1 H( \, U( m# g% @2 t4 t6 Yhttp://www.4shared.com/file/56008664...ified=bb8280f1
3 r' p: @: e: M9 A+ b1 c9 E33.  Đồ án tốt nghiệp - Cọc khoan nhồi' X/ `3 M) ^* i* P8 y& n$ R
Đồ án 1: http://www.4shared.com/file/56463464...ified=bb8280f1
! Y4 o2 c8 O! O! i$ GĐồ án 2: http://www.4shared.com/file/56464279...ified=bb8280f1
0 s. d9 O$ E5 k- K34.  Đồ án thiết kế nhà cao tầng đầy đủ từ đầu tới cuối: 18 tầng, 1 hầm sâu 3.3m, tổng chiều cao 66.35m.
3 r1 j, l3 H2 M4 o0 G+ ~! u. s/ _$ Bhttp://www.box.net/shared/0c27eawgoo: \. }7 J' X* Z- j4 m+ ], ]
35.  Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
4 V+ d; {5 s) ]5 ~; xhttp://www.4shared.com/file/34187342...ified=f9313d65
/ o- W: C/ B" N$ I' c36.  Đồ án thiết kế kiến trúc công trình 8 tầng, tổng chiều cao 32.7m$ Y+ I1 G3 m1 f3 q! X3 \
http://www.box.net/shared/ikcax3s4k42 r* F) G& [' t
37.  Đồ án tốt nghiệp ngành cầu đường bộ& b$ j+ r: I  E0 ]- {
Acad1 : http://www.box.net/public/loxgv6lamd
) _8 c% d3 d* V1 E5 J$ q6 g: WAcad2 : http://www.box.net/public/r03mh7zn8p
9 ]9 G7 `$ c2 k& D. u  X! |1 kWord : http://www.box.net/public/d5qxxpjvp7" M! H% V- N( q% c
38.  Chuyên đề xử lý nền đất yếu : 2 H8 I- D2 O$ q9 w, V" p
http://www.box.net/public/utaaaapdcg' f: ^! [) \" K2 t9 G7 G
39.  Đồ án Tốt Nghiệp đề tài: Thiết kế Công trình Bưu Điện Huế
& ]$ u/ d" a  _( y* T% C6 Vhttp://rapidshare.com/files/86287855/BUU_DIEN_HUE.rar
. G  }; G5 m* f0 w40.  Đồ án tổ chức thi công
& S  T! D  y: n# hhttp://www.box.net/shared/yhw0as9wkg( {0 X, d) w, f1 E  {, {7 h
41.  Đồ án nền móng công trình3 m, I1 b" Q9 g- O& e9 r( k
http://www.box.net/shared/t3fdtuw0gw
, Y. d2 @) I$ G- C/ Q- F5 Q42.  Đồ án kinh tế xây dựng
; u' |+ P6 Q1 A6 b6 u: T' {http://www.mediafire.com/?g5myyt2yezy% E$ v! Q$ j' r6 P1 p) v) i( m
43.  Đố án cấp nước đô thị
/ `8 d, i0 L, ~4 ?Sầm Sơn4 D; s5 {. f  s# y% v+ }* W
http://www.4shared.com/file/63687880/1b49d...on.html?dirPwdV erified=a0a41122
" p! ?* I! M: e. h0 I& y/ KBắc Ninh# o( K" J! W$ J) Y- P
http://www.4shared.com/file/63689297..._BAC_NINH.html
& b) @! I+ t; U2 w( W" I2 {% \Nam Định6 a* c  G9 _' k9 e9 O
http://www.4shared.com/file/63689806/da2c8...html?dirPwdVeri fied=a0a411220 h: t- U. O/ X6 \( g3 h/ J3 x
Bạc Liêu" y! k" P2 O6 j, F! U/ i! r% ?
http://www.4shared.com/file/63688902/643f4...html?dirPwdVeri fied=a0a41122; p  Q- b$ s( o0 G( y# N
Hà Tĩnh
3 a3 h2 W( t1 b9 a" }http://www.4shared.com/file/63688406/6b8a1...html?dirPwdVeri fied=a0a41122) f+ }! f4 V/ D. t/ P" g' ^* [9 C: p
Phước Long
' k' u9 k+ K6 B$ i1 X+ K) w4 fhttp://www.4shared.com/file/63688255/8b79c..._-_Phuoc_Long.h8 b5 @; |0 Y  L$ _- @/ i4 q
tml?dirPwdVerified=a0a41122, H6 p4 D/ R  o  x4 _
44.  Đồ án nước sinh hoạt cho 72000 dân
, t, d$ S( A  Rhttp://www.4shared.com/file/36161768...72000_dan.html2 N) b0 ?- E8 U
45.  Đồ án chuẩn bị kỹ thuật-kỹ thuật môi trường đô thị
; M+ U* h+ |4 F7 }6 Thttp://www.megaupload.com/?d=K4P7NTUA
: e/ u. R+ f) ]0 }- I6 Z5 T46.  Một số đồ án tốt nghiệp khoa chuyên tu - tại chức( @, w: p6 l9 \! Z1 D: m
http://www.box.net/shared/lcbk2qww0o
7 }& i* g' `8 x2 s+ j) Y9 x4 dhttp://www.box.net/shared/tniaxk4ggs
5 y' O( x* b+ `http://www.box.net/shared/yj89uw4gg0" M* ]5 f+ A1 K! i' T
47.  Đồ án môn nền móng: Thiết kế móng băng và móng cọc (bao gồm đầy đủ bản vẽ và thuyết minh tính toán)
2 v# _% r- z5 t) ~+ `http://www.mediafire.com/?ehezyxn3woj
3 N: w! Z8 x- `5 i/ p' _( k48.  Đồ án BTCT 1 - Sườn dầm toàn khối loại bản dầm
3 u. s7 h( F. I) n8 W6 r2 w5 |http://www.mediafire.com/?nh1zhwnwwbm2 o' R( ^7 A( D3 G0 ?
49.  Đồ án BTCT - Thiết kế sàn BTCT toàn khối theo TCXDVN 365-2005
/ U7 f0 l% r2 H4 T+ h3 P( Chttp://www.mediafire.com/?tkzonzmuwiy
0 l  K( U+ y) a4 c5 Z2 K' y% H50.  Đồ án BTCT 1 - Thiết kế sàn sườn có bản loại dầm (đầy đủ bản vẽ và thuyết minh tính toán)
1 l1 u4 ?$ S. n9 t; `' p/ v, Dhttp://www.mediafire.com/?4gqzmztomvm
6 K" w* p9 @9 X' J51.  Đồ án tổ chức thi công nhà công nghiệp
( ?8 ~9 @9 F  _4 s. qhttp://www.mediafire.com/?cg4oyoognzm
- ^$ j/ S7 Q! H0 [) D* O52.  Đồ án quy hoạch cảng
% e: h3 K4 A" ^. }! Nhttp://www.mediafire.com/?ti0mzdmymvd
3 F5 h" b0 x) \3 T4 l, @3 o% @5 x53.  Một số bản vẽ mẫu đồ án thiết kế cầu' a% ]: F+ F* |& O) c: @! ]# m2 R7 ]* K
http://www.mediafire.com/?yvaqnijkfyt* G- C$ A7 p/ l0 X
54.  Đồ án tốt nghiệp kỹ sư cầu đường - Đề tài thiết kế cầu Bà Lớn
* d( P( \0 I4 v# m/ ?+ [& kTải trọng thiết kế H30, XB80, khổ cầu 7.5m x 2x1.5m - Cực kỳ đầy đủ từ   bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công cho tới thuyết minh tính toán . Dung   lượng 6.5Mb

% k- F. M: \, |& h% Ihttp://www.mediafire.com/?nzvyndlfc0y4 `8 E  {: P9 P) i! O' ?" j
55.  Đồ án tốt nghiệp cầu đường - Đề tài thiết kế cầu dây xiên% a5 ~; F1 r/ p
Đầy đủ cả thuyết minh, bản vẽ, biện pháp thi công và một số tiện ích kèm theo
# X( n- E; w  T$ [4 k( i
http://www.mediafire.com/?ym34w4tw4yt2 m# ?6 p* R' ~% T
56.  Tổng hợp một số đồ án Thuỷ công - Thi công cống lộ thiên
- h# f7 }2 y2 R2 b' Vhttp://www.mediafire.com/?3jgtwydrtuy* m# }0 J* J. K
57.  Tuyển tập bài tập và đồ án sinh viên kiến trúc - Từ năm 1 cho đến năm cuối, đủ cả
3 R/ Y! b( w/ G* F7 W- ~http://www.mediafire.com/?1cfxtdchqyy
- v9 y8 k# N2 ~1 g) S$ l1 @# T58.  Một số đồ án mẫu thiết kế Tổ chức thi công nền đường ôtô (4 mẫu đồ án tất cả)8 Y' V$ b: W' t0 J  e( ^
http://www.4shared.com/file/54962886...A_XDND_M1.html
* W9 s+ |+ b8 A' shttp://www.4shared.com/file/54964027...A_XDND_M2.html
1 o, G3 ]: x- v, H5 nhttp://www.4shared.com/file/54964026...A_XDND_M3.html4 \4 ~- |8 w! Y: N. @
http://www.4shared.com/file/54964025...A_XDND_M4.html
8 u, S8 b1 G( I5 r0 s59.  Đồ án đường 3: Thiết kế nút giao thông thành phố
1 P4 S6 e# i4 n, D4 Whttp://www.mediafire.com/?untjz2kdwmm' n/ r5 H; o+ d: [
60.  Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường - Thiết kế đường giao thông
6 d+ |: M9 [2 T( ^) Khttp://www.mediafire.com/?ero4kwatm0z
5 }) _' S7 |' C* T$ K/ z- u0 O( m70.  Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường bộ - Thiết kế tuyến đường tỉnh Quảng Nam
2 U! b+ q% h9 Bhttp://www.mediafire.com/?jgtiqimwjzz
2 t/ X2 e; P! r- _/ Y6 d71.  Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường bộ - Thiết kế tuyến đường tỉnh Quảng Trị
& U4 [' ~  E9 chttp://www.mediafire.com/?0ijzdjnrhxz  ~) U. o% s( y1 u. m0 a
72.  Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường - Thiết kế cầu Super Tee 3x40 và cầu dây văng 99.5 + 210 + 99.5m Super tee 3x40mhttp://www.mediafire.com/?mytwtdhelno% P# \( c& L9 k
73.  Đồ án thiết kế tổ chức thi công mặt đường ôtô
' R. P, P; B& x6 \& C. k3 Uhttp://www.mediafire.com/?wnzrr0e0y22
, X( p9 p0 Y/ e+ j' M0 c74.  Đồ án môn học thiết kế tổ chức thi công nền đường đào (2 mẫu)& w8 ^- C: A5 r/ M( M7 |' L0 E
http://www.mediafire.com/?okv1rczdzjw3 _: @% A8 }' \
75.  Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường
2 h/ m% t8 q7 b5 M' o5 ~4 ?- Thiết kế cầu dầm liên tục BTCT ứng suất trước 56+80+56m và 2 nhịp cầu dẫn BTCT ƯST 2x33m.
9 i% q  K3 J: ^$ u8 U& `- Thiết kế cầu thép liên hợp bản BTCT 9 x 28m; U6 Y, b+ O5 j3 I  k9 Y
- Thiết kế cầu dây văng 3 nhịp 61+125+61m

. I9 ?2 i- R7 m4 Ehttp://www.mediafire.com/?2ujoyyndciy( g1 B/ V& F" L. d
76.  Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường: Thiết kế tính toán cầu qua sông 240m, Y5 x' U# E* Y/ ^1 e. n
- Thiết kế cầu dầm liên tục 70+100+70m
/ @+ Y6 E- h7 C$ u. D" `1 S- Thiết kế cầu dầm Super T căng trước đổ bản sau
* ]; X- F# M: Z- {1 J8 l- Thiết kế cầu dàn thép 3 nhịp 80x80x80m3 ?$ @0 R  d$ n3 i
- THiết kế thi công kết cấu nhịp bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng

8 a8 h) N! ]+ l5 k+ I  Ghttp://www.mediafire.com/?gmnztjhxkjj* b1 P5 X; |% ^: y6 X0 o
77.  Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đương: Thiết kế tính toán cầu 200m
$ T; D- a/ M! g* `# }- Thiết kế cầu liên tục đúc hẫng 60+80+60m: Q  h/ N6 g% p9 r0 h
- Thiết kế cầu dây văng 46+98+46m& A! b+ s1 A. U7 c
- Thiết kế cầu dầm Super T 5x40m
0 B* L3 q; Z6 _; a$ ]
http://www.mediafire.com/?l4yymklzl4a
5 T: h- {' @" l0 Y78.  Mẫu đồ án tốt nghiệp khoa XD - Thiết kế và tính toán nhà chung cư thấp tầng (Bản FULL)9 \9 C# q3 c/ b3 A
Gửi tặng các bạn 1 bộ luận đồ án tốt nghiệp khoa XD khóa 99-04 chuyên đề   thiết kế nhà chung cư thấp tầng , cực kỳ đầy đủ bao gồm:3 z, `# r3 g( s
1. Phần kiến trúc:1 a2 g! ?  f2 P7 `* c' q6 e
- Bản vẽ kiến trúc
7 B* F$ V( ^. Y4 g/ x9 ^( z8 x0 M- Thuyết minh tính toán và lựa chọn phương án kiến trúc
6 y0 W5 ?. h' Z  u/ S: |
http://www.mediafire.com/?jwagrztthnd: y9 D- ~8 O* _4 e; U4 y% t
2. Phần kết cấu:
- U8 H: e2 x5 {* `- Bản vẽ tính toán kết cấu
& i: E( \' B6 ]% i% B7 T# }- Thuyết minh tính toán kết cấu móng, sàn, dầm, cột, thang v.v..

7 x+ l9 o3 R4 B/ Yhttp://www.mediafire.com/?okumzmuyd5f
- j! ?" M+ i" f8 r4 s3. Phần thi công:
# u' f. `7 W7 m- Bản vẽ biện pháp thi công: biện pháp thi công móng, thân, hoàn thiện v.v..
" }0 y0 b  z7 p( u/ c. R6 T- Thuyết minh biện pháp thi công

- I/ X/ g6 q% B$ A5 B# b& Vhttp://www.mediafire.com/?jtyn5tyzjzq
% N# s* T9 }8 @* o$ k& l79.  Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công khán đài 4 cột
1 ?; W0 C' k+ w) R! r8 {7 nhttp://www.mediafire.com/?ijmmhonzmyc* v" _0 c0 c8 U% x! e3 ~& t
80.  Đồ án thiết kế nhà cao tầng đầy đủ từ đầu tới cuối: 18 tầng, 1 hầm sâu 3.3m, tổng chiều cao 66.35m.
9 H5 f5 h% N# c, vhttp://www.mediafire.com/?nf2kmyf1nir3 m4 i  C( y0 Z! R8 o1 v/ U) }9 a
81.  Đồ án thiết kế kiến trúc công trình 8 tầng, tổng chiều cao 32.7m: `( F* f( j6 \$ _
http://www.mediafire.com/?jiozzjdjcvr
+ D. Q" S$ a! b  k82.  Đồ án tốt nghiệp ngành cầu đường bộ
' A; X' o$ @; w) e. tAcad1 : http://www.mediafire.com/?qmn3ztd2hoj
2 V- [! |" P+ u' J3 ?; jAcad2 : http://www.mediafire.com/?z30og2xkzm2+ n. j& T8 i  V. p8 k0 e
Word : http://www.mediafire.com/?5jtg2tmzzz3* m* P8 j1 F" e
83.  Chuyên đề xử lý nền đất yếu :3 T% E" Q! {+ J( O
http://www.mediafire.com/?thzhyzcmnnm
, F8 q1 W  S; B+ W' F84.  Đồ án tổ chức thi công, I/ V5 P# l0 Q
http://www.mediafire.com/?qmmmjmd2rzk1 l6 q' B. s  a7 g* ^  ]8 g, o
85.  Đồ án nền móng công trình
  ~( U/ e. ]1 [3 R$ o1 h) shttp://www.mediafire.com/?mdgg2u2aawm
0 @! Q7 P3 ?; k5 S1 t* y86.  Đồ án tốt nghiệp khoa XD - Thiết kế khách sạn 9 tầng 1 tầng hầm ở Nha Trang
! e" Z/ f" A, RĐầy đủ chi tiết bản vẽ để thi công, bao gồm cả kiến trúc và kết cấu
4 R0 I1 x7 ]% f9 o7 p3 E- L) q
http://www.mediafire.com/?vz5m5oomiyi7 r  l9 _2 H0 T* P
87.  Đồ án tốt nghiệp khoa XD - Trụ sở công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Nội (9 tầng)- u; O$ b' m6 x' H: t' ^1 D
Đầy đủ chi tiết bản vẽ để thi công, bao gồm cả kiến trúc và kết cấu

0 J0 [$ {3 Z) w: e: U" }http://www.mediafire.com/?ymym0jtmtbg0 J: T3 \. c- o* S4 y6 }8 k
88.  Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ xây dựng - Đề tài Công nghệ thi công tường Barrette trong điều kiện đất nền Hà Nội
* c! C! z: L3 L* qhttp://www.mediafire.com/?hwgdiyyji2u
+ P, w1 r# S3 S$ I  y89.  Đồ án xử lý nước thải mía đường
' P9 k, D: R! y* J/ v9 S9 ?6 xhttp://www.mediafire.com/?iyg2gmhozz45 p& D! q2 \$ O' s5 u
90.  Đồ án xử lý nước thải nhà máy giấy công suất 1000m3
# h# p: m  ~% X  r6 ^% hhttp://www.mediafire.com/?mwdnzuijdzo
" S& F4 f) G; V  U/ E, g
Mình up thêm mấy cái đồ án xử lí nước mới sưu tầm nữa nà!Mọi người xem có ích thì tham khảo nha!% X$ @  |0 z& V8 W
91.Bản vẽ Đồ án xử lý nước ngầm 4400m3/ngđ" R& A% e! A' `3 l+ O
92.XLNT Bệnh viện binh dân đa năng
2 [2 `& L6 C6 I4 b3 I93.Đánh giá hiệu quả xư lý kị khí hiếu khí
- q4 R( @3 k2 g) X' v8 f0 K3 a94.Đồ án XLNT nhà máy giấy0 ]/ H- Y( G3 r* w
95. Đồ án XLNT giết mổ
1 T7 W$ G. g0 t% r& q96. Đồ án XLNT mía đường
$ P; O1 E+ H1 ^97. Đồ án cấp nước
8 I) y. Q# p/ r1 K9 W98. Thoát nước Linh Trung/ u7 w6 X/ [- j3 c
99. HTCN Châu Đốc- An Giang
7 h1 e% U" D/ N" \: ?3 A8 r100. CN khu công nghiệp Lê Minh Xuân
/ H( D  g6 G, ^101. Nước thải 5000 dân
6 q  r1 c7 `/ B- ^# N102. XLNTBaiRacDongThanh
: Y" b" r' u+ w* }103. Pham_Dinh_Chuong-_TTTK_XLNT_Nganh_thuoc_da_.rar& E5 R! b4 k% B. C# R
104. Phuong_Thanh_TTTK_XLNT_det_nhuom_Binh_Loi.rar3 u7 `" `0 _+ P" i
105. nghien_cuu_xu_ly_nuoc_ep_rac_tai_cac_tram_trung_ch  uyen_trong_TP.HCM.rar4 x, c! V4 f1 Z7 q; I
106.nghien_cuu_cong_nghe_xu_ly_nuoc_thai_DOP_nha_may_L  G_ViNA_voi_quy_trinh_hieu_khi.rar
$ h2 ]2 C( f4 C  M$ K107. do an cap nap nuoc sam son2 [$ D7 q& Q; E! N& J
108. Đồ án cấp nước hà Tĩnh6 M8 S- o* g( t7 q
109. Đồ án cấp nước Diêu Trì - Phước Long7 g' B) l6 r' w; B/ X& ?6 z
110. Đồ án cấp nước Bạc Liêu3 G% ?! u; T' ]. M, t9 s6 G! Q/ U+ n
111. Đồ án cấp nước thị xã bắc Ninh
5 V" `. T! h0 I2 F2 F2 G" sP/s: Nguồn & pass (nếu có): nuoc.com.vn1 ]/ D; [. B) I& l
Thêm mấy cái đồ án này nữa nà!!!: {! M! Q! R, v# n2 o
112. DA MONG1.. M$ w: D1 O; Y% |9 u/ F/ D( n, G
http://www.ziddu.com/download/6610843/daMONG1.rar.html" L1 y" e9 h9 d; c, f  H  O: H
113.  DA BTCT1/ h2 @# h. v' e$ ?7 P9 O  q7 I
http://www.ziddu.com/download/6610842/Doan...etminh.rar.html! d, l" x! A% o3 k, T! F4 d
114.  DA BTCT23 w* m5 }# |& R* i6 }- v  |: F
http://www.ziddu.com/download/6610841/da...2.rar.html. G2 r0 a, Z1 h5 ~3 J% H
http://www.ziddu.com/download/6610836/Be...2.rar.html
5 o0 R0 ^4 B* C8 g! D$ y6 fhttp://www.ziddu.com/download/6563593/DAbt...thuat1.rar.html
$ T8 }; B! n' W, S2 {) l115.  DA Thep 1+2
9 ]' B4 g. p$ S( _http://www.ziddu.com/download/6610840/dathep1_2.rar.htm
3 H2 r5 k. V& Z" bhttp://www.ziddu.com/download/6610835/dathep1.rar.html
; k+ z( X7 A9 H7 y
116. Ket cau be tong cot thep.dwg) d. G5 _6 E, a+ L& I9 A! P9 \4 V1 t
117. Ket cau nha be tong cot thep.dwg
5 s( {. E8 l' ~- a# C! L118. Ket cau nha thep (CIE).dwg
) \1 `& |( ]% F119. Ki thuat thi cong (DAT).dwg
5 v: k8 \( Y8 h) P" e120. Kien truc dan dung4.dwg
& i% B: S6 T: y) \3 ^$ L121. Ky thuat thi cong lap ghep.dwg
# X; T- T$ _% |7 d4 x, B8 q122. Nen va mong.dwg
% _: C% [+ O7 @' \! C4 ~123.Thong lan 3.rar0 ~/ M. I3 l, ~2 k
124. To chuc thi cong.dwg& v4 t; T- |, I
124. RE: Đồ án tốt nghiệp xây dựng dân dụnghttp://www.mediafire.com/?tmzidjobtmm
+ ~: K% c, j; Yhttp://www.mediafire.com/?hm4mwwwzyre
! U  k2 w  F$ x+ Y2 ^8 Phttp://www.mediafire.com/?zmumgzujj1n5 N* P: F" L( R) y3 i! A
http://www.mediafire.com/?dgyw4mmxd2z! b: m- L$ u3 D* R3 e
http://www.mediafire.com/?uyzgz3fmzhj
' v* f1 }. l, w  ]http://www.mediafire.com/?evigmumknqx
3 K/ e& m& W- b1 }, ahttp://www.mediafire.com/?yd5gxneyw5z
" d% v! T: g, K3 U. _% P& D
2 k) p% I8 E- o* t- g
                                            5 E4 `7 O, c: p4 Z; V, H( A& s
                                                                                       
3 e9 e6 J8 y+ z9 X

Đánh giá

Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
quá hữu ích... like mạnh... ^^~  Đăng lúc 25/7/2013 09:39
rất hay !! ^^  Đăng lúc 21/3/2013 15:50
Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 20/2/2013 21:25
tuyệt vời  Đăng lúc 31/1/2013 11:32
hay quá  Đăng lúc 30/12/2012 22:46
Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
^_^......  Đăng lúc 18/9/2012 21:05
Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 20/8/2012 10:45
Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
RẤT BỔ ÍCH , TÀI LIỆU TUYỆT VỜI!  Đăng lúc 20/4/2012 11:18
Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 20/12/2011 08:45
Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 19/12/2011 21:23

Số người tham gia 34Uy tín +47 Thưởng +46 Thanked +28 Thu lại Lý do
nhok.nguyen1803 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
dotuananhnt + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
samsungb7320 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
taoteching + 1 + 1 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
luongkt92 + 1 + 1 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
quangthang89ht + 1 hay
tuyenk16xdc1 + 2 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
letungsteven + 1 + 1 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
minhchau765 + 1 File rất hay. Thanks!
nhuannguyen + 1 + 2 File rất hay. Thanks!
lamhuynh92 + 1 File đang cần. Thanks!
tuandhbk + 2 + 2 + 1 File Quá tuyệt. Thanks!
se_yeupt + 1 Rất nhiệt huyết!
tinoktin22 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn!
baprangbo242 + 2 + 2 + 1 File Quá tuyệt. Thanks!
nguyenduchuong + 1 + 1 + 1
kiennui + 2 + 2 + 1
heoboo2513 + 2 + 2 + 1 File Quá tuyệt. Thanks!
mydien2708 + 2 + 2 + 1 File Quá tuyệt. Thanks!
phongxmen1983 + 1

Xem tất cả

2#
Đăng lúc 17/11/2012 14:12:59 | Chỉ xem của tác giả
anh ơi..sao link lại die hết rồi..em đang cần mà lại die rồi% p/ O, Y1 i( ?( l  V) N7 l* @
anh có thể up lại giúp em được không ạ
1 n" e/ |- V5 x1 }. O) c8 }& P- @hoặc anh gửi vào mai cho em link cũng được , s0 T/ u# b2 L2 ~5 P
quangdinh88@gmail.com1 r' y  z8 ~9 y: a

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
seaboymnt + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

3#
Đăng lúc 18/8/2014 08:50:08 | Chỉ xem của tác giả
Toàn là link die hết gòi ko có cái nào dùng được hết
6 l, Z* v8 l2 B9 l1 q7 G. I( H
4#
Đăng lúc 17/11/2014 13:36:33 | Chỉ xem của tác giả
Mẫu đồ án tốt nghiệp XDDD, chia sẽ kho đồ án tốt nghiệp đại học ngành xây dựnghttp://goo.gl/cE9QKN
, A( @# Y' R. Z- r# t7 J& e; I5 E7 f% d
Ghét trễ - 0904500078
' L8 _% ~4 v! c. Q0 C! ANhận thiết kế công trình cầu đường phà, san lấp mặt bằng và đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp. Thi công nâng cấp tuyến hẻm.- l' n2 X& L5 z' ^% \* }$ P2 `$ b6 t
Nhận thiết kế nhà dân dụng, nhà cao tầng, nhà thép, hoàn công công trình. Thi công nhà phố, bếp, trang trí nội ngoại thất( A5 M; N- R/ w  @
Làm mô hình kiến trúc, 3D in máy in 3D cắt laser
2 D0 g. Z9 s$ nThi công bảng hiệu đèn led, bảng quảng cáo giá tốt
3 E8 Y/ H- a: x3 l, [Trợ giúp nơi thực tập tốt nghiệp….
: _. c% H7 E0 R% P% j. n# B
* W. h4 G3 b5 ]- V# ?. P4 QLiên hệ: hdbkcons@gmail.com
( e) |1 c7 l) X. v0 _- U) tĐiện thoại: 0904500078 A. Dũng
facebook.com/doanxaydunghcmWeb:https://sites.google.com/site/doanxaydunghcm
: L# \8 B2 U' _' C2 }+ x) }( x% f2 e5 Z( q, i- [

4 W+ F4 U5 y5 l5 J
4 S: f1 V: B+ |2 y# S- |! }
# m, B: O7 u5 \% C8 N, G: a4 G. b+ i

1 O( }9 A9 a2 x: O: c

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 27/11/2014 08:24 , Processed in 0.219871 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách