Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 25535|Trả lời: 2

Bộ sưu tập đồ án khổng lồ chuyên ngành xây dựng

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 19/12/2011 20:47:21 | Xem tất |Chế độ đọc
Website này rất hay và bổ ích cho anh chị em trong ngành XD . Mình rất thích website này vì đc download tài liệu free . Hehe8 _& d9 h1 b1 B7 p
Gửi mọi người ! ( mình lượm ở trên mạng ^ ^ )* q! t4 ^$ `7 n1 J1 O6 C
1. BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 (3 file rar khoảng 25Mb)* W, b& K! U5 Z: Q1 w
http://www.mediafire.com/?m38q43jn4182zm8
5 y2 j9 d/ G1 C# G. o3 F* A. \http://www.mediafire.com/?r9evrxrqrcni182
: E6 l6 e3 Q- `' q; }) i7 Hhttp://www.mediafire.com/?qna3374wyd03v3a* v* W% o7 u/ y2 `7 d' x# L; u
2. BÊ TÔNG CỐT THÉP 2(1 file rar khoảng 36Mb)" \) G3 p) g' ]% r- L( u8 q
http://www.mediafire.com/?clt5qebhutvlt6u
2 e5 z  j% l9 B( _( {8 U3. KIẾN TRÚC DÂN DỤNG(1 file rar khoảng 8Mb)
) x/ n  `& {) A, ]) l3 L2 whttp://www.mediafire.com/?kly2qcplsdm5xps
: i$ V5 R+ ^; J4. KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP(1 file rar khoảng 5Mb)
0 b" ?0 f' D; A. Ahttp://www.mediafire.com/?926gsfjcxg4cbko
3 }" \( k1 F4 `% j1 l- ^  W+ U5. KẾT CẤU THÉP(4 file rar khoảng 73Mb)2 u! k2 Q3 [) y2 l( d6 ^% S3 G9 t  `
part1:http://www.mediafire.com/?i2m8y699ggkdc1r& ?7 Q* ]3 `  b9 i
part2:http://www.mediafire.com/?7y4imx1n82744vb0 v# F3 P2 V8 \1 D3 ~
part3:http://www.mediafire.com/?vxez37m6sjq40q7
, k5 ~+ J3 t/ n6 ]& spart4:http://www.mediafire.com/?q4xnqr3g17dnso69 H0 }4 r- Y. {8 @% A9 S& J3 o+ e
or:[url]http://www.mediafire.com/?xramh4v5p2sfj28[/url]
+ o  \* a* b; y3 k! J% \6. NỀN MÓNG(3 file rar khoảng 50Mb)
* n( m$ t3 `% J  O; T1 E- H, q* H  Ipart1:http://www.mediafire.com/?clvpaeenwa9ejsy9 [# B: B" k7 R1 J5 m
part2:http://www.mediafire.com/?220j9ww30i1812f
4 L! c) V" [% J# m$ h7 Dpart3:http://www.mediafire.com/?g9b8o8thcur2jxc
; G! L" U! V3 q9 ?$ O& f  ]3 M7. KỸ THUẬT THI CÔNG 1(4 file rar khoảng 200Mb)
2 J. w% s- T9 o' {+ t0 `http://www.mediafire.com/?49a421c7tc6z846
9 W* c2 Q) I9 l6 F& ]part1:http://www.mediafire.com/?dgtd3d5f7dxz04f
& w$ D, e2 v; q, o  [% Apart2:http://www.mediafire.com/?t45hf6fbinj8bm98 M8 l& r! g, ^
part3:http://www.mediafire.com/?33jn5ibbbfvqh47( ^( r9 E+ a/ O# C8 h" B
8. Còn đây là ĐA KTTC1 của thầy Ng Văn Chính
( }5 ?9 U# y, ohttp://www.mediafire.com/?vb88d077cslp96d
. p  h: y  L! ?9 }; W9. Còn đây là ĐA KTTC1 của thầy Hiếu
( s8 S) W5 b6 i9 }http://www.mediafire.com/?clt2pltnctuuaf2, u; v8 P' g9 ^+ O( Y
10. Còn đây là ĐA KTTC1 của thầy Huỳnh Vinh
  ~  L9 L) i; t& chttp://www.mediafire.com/?ho9yv4ccsyloojo2 E: Z( C: ^1 j) X
11. TỔ CHỨC THI CÔNG(4 file rar khoảng 320Mb)
/ J4 q2 Q( ]0 k3 m+ L3 ?# O2 k9 uhttp://www.mediafire.com/?acca6ycgj6ajuc41 r6 ?/ d, C& p% T( A+ J" [
part1:http://www.mediafire.com/?df79qljrdmlytv9
6 }- e; S! ?2 S3 [part2:http://www.mediafire.com/?rro48u76sdzvd9u
6 I0 C# Q8 c, I# Vpart3:http://www.mediafire.com/?o3mso7hhblfgbnu8 w* F, Y% d, ^' G) ]; j+ f8 Q; f
12. Còn đây là ĐA TCTC của thầy Hiếu+ thầy Chính + j9 ]$ s9 D5 E3 ^
http://www.mediafire.com/?0wto0mdhe3e42a5
, d! C" s. l4 ?: ]) J" z! y2 |13. Sách chọn ôtô tự đổ:http://www.mediafire.com/?3tdyneaeqbvmblg" Z# [) B9 c4 f% D9 M; T
14. ĐM 24-1776 làm ĐA tctc:http://www.mediafire.com/?yi6h6dp2c9eo05s
( n) Y8 ~$ g& l, u15. ĐA TỐT NGHIỆP$ O7 M. ?. ~! K3 z$ z4 k( S! B
ĐA KÊT CẤU CHÍNH(50%); THẦY PBLỘC HƯỚNG DẪN; BẢO VỆ THÁNG 6 NĂM 2010
% F/ D5 x, Y1 `) m* s- M# Mhttp://www.mediafire.com/?ppq7divavq8cwuc, R5 k7 ]- ]4 S5 N% W
ĐA THI CÔNG CHÍNH(50%); THẦY ĐCTHUẬT HƯỚNG DẪN; BẢO VỆ THÁNG 6 NĂM 2009" S$ E+ s# O; E! f
http://www.mediafire.com/?243355hn9yi1ypt- ]6 h7 ]9 {9 M" J
ĐA KÊT CẤU CHÍNH(50%); THẦY HMSƠN HƯỚNG DẪN; BẢO VỆ  NĂM 2003
% A0 I. ~/ r: z+ c$ h9 `http://www.mediafire.com/?vdi2sdsq442d51w
( A" B) N# @2 R0 s( _- eĐA TỐT NGHIỆP(chắc là cái này bảo vệ năm 2000 hay 2001 gì đó)
" y* ^9 n8 L; p+ B! Qhttp://www.mediafire.com/?xytvtdm72al# U8 d  T  o0 |+ @% K  B
http://www.mediafire.com/?1djic0xqicq' B. c3 F+ K- g
ĐÂY LÀ CÁC TÀI LIỆU+ PHẦN MỀM HỖ TRỢ LÀM ĐA TỐT NGHIỆP:
4 |: \' K# [% I9 ?Một số TCXD VN:http://www.mediafire.com/?0xhfhe92oifr2ik
% y- d. ^, g( w  E- i+ N) jPhần mềm nội suy:http://www.mediafire.com/?u8966fgtxt4afmo) ^3 a6 w6 a# u* c6 k
Bộ gõ Unikey4.1 :http://www.mediafire.com/?wzizny0tkyx
0 V- n/ J& b% cPM chuyển đổi các loại FONT:http://www.mediafire.com/?ru2zg69vlo3n9h36 K0 q# k8 A& |5 H* E
PM chuyển hình ảnh từ SAP sang CAD:http://www.mediafire.com/?1qu1k12mtvyvhva
3 S/ b8 Q- k: h6 D$ {' o" }& rPM chuyển hình ảnh từ CAD sang WORD:http://www.mediafire.com/?5ueuad8jjzive0s1 [& b2 y4 A, M+ e& w7 g: R8 y: G
Hướng dẫn coppy từ EXCEL sang WORD sao cho đẹp(để làm ĐA tốt nghiệp):http://www.mediafire.com/?b3z8dbpdbw0hd5n' H& S: G( P: Z6 |4 J
Giáo trình SAP2000(của thầy Thạc Vũ):http://www.mediafire.com/?jn6zpimagc7mu8c
# K) w3 G$ _9 A4 `Thư viện tổng hợp 2D:http://www.mediafire.com/?h3fd3db4ddchts39 E/ i2 z; e: z2 ?# i' F8 c! o4 l
) U; `  t, A) b1 E% L* E+ L' m
SAU NÀY BẠN NÀO LÀM ĐATN KẾT CẤU CHÍNH (50%) THÌ VÀO ĐỊA CHỈ NÀY SẼ RẤT CÓ ÍCH:http://www.mediafire.com/thacvu
. K/ b# E: |" m$ \0 M$ |6 HTrong trang này có đầy đủ các loại từ phần mềm,file excel,file hướng dẫn làm ĐATN phần kết cấu chính.
' \4 L! @; h  {- ~: I7 M5 N2 k( @% x9 L* Q8 C2 T, z
VÀ ĐÂY LÀ TRỌN BỘ SÁCH VỀ THI CÔNG(rất có ích khi làm TN phần thi công chính 50%): y# V* J& E. F/ c- Y4 m
Các biện pháp thi côngfile:///D:/NGUYEN%20DUC%20LINH/download%20interjnet/bo-suu-tap-khong-lo-cac-loai-do-an-chuyen-nganh-xay-dung.35D0EFF4_files/frown.htm4 file rar khoảng 140Mb):
2 E; _4 A9 s8 i0 N: Rhttp://www.mediafire.com/?bydyh6g18nbsqkf
$ G  b4 ^7 C) z: K' U* o( j" Shttp://www.mediafire.com/?o9opp9rpxm63b8a
2 Q8 ?8 V) A5 @9 T6 u* f' P% ihttp://www.mediafire.com/?jj0kh092u35gngq$ ?/ [, n, I) X: U8 @
http://www.mediafire.com/?idsfj1wj19mj9af
- ^$ G% V% C" f7 J# j& A( nCọc Baret;cọc ép; cọc nhồi :. {& x! e0 z) W* O6 I
http://www.mediafire.com/?8qi7m6tgf6b67ea7 m2 K6 u5 R' q1 j* s" ^* P, L7 b
http://www.mediafire.com/?bc80gmdfw41oq51
) Y3 N, J7 T, U* s' U( f) S( Ihttp://www.mediafire.com/?1c6lc21s0ar62ap, \: U/ f( v  f" \+ Y3 F
Tài liệu tổ chức:http://www.mediafire.com/?93zw5t19cm87oo9' {* ^3 b$ W( L& g0 E. S0 ~+ `  a% x
Công nghệ TOPDOWN,TƯỜNG CHẮN:0 T/ Y( j( J) ~; X, A" i
http://www.mediafire.com/?qr6yfk97y1b029t
' h5 E3 s6 [6 [, I- S+ Zhttp://www.mediafire.com/?dliqjv4h99blo59
& ^7 c, d9 A; n3 P0 i0 `% x" `http://www.mediafire.com/?2jmbga6j1v95c39* H- f4 l7 j( b( N9 ]$ @
......4 G6 Z; i8 d4 b, {+ y8 G4 |+ p9 t
16. Đồ án bê tông cốt thép 1:( h% g6 K: }9 D: [* n& F
http://www.mediafire.com/?nkmyq0z13ol
* z2 i" w1 R9 M) ]/ {" b" b( AThuyết minh:  http://www.mediafire.com/?jmm0jxwctfg
9 {- n, O3 d7 X! H# E* n17. Đồ án Bê tông cốt thép II
# z; @$ `3 n" h4 _3 T$ Shttp://www.mediafire.com/?mnbhytv4tmd
; N( e& f) U, V. Y: U, [) A18.  Đồ án Nền móng
: K1 u# B# M: g0 n( s. ahttp://www.mediafire.com/?1bmmjmiyzzw
+ ~) B3 R! d4 H! l, O. s19.  Đồ án Kết cấu thép1 d* `$ X8 e6 M% W% e6 Y
http://www.mediafire.com/?dzmmdomdqi4
+ T- d# z* B! y1 Y( @2 Y20. Hướng dẫn thuyết minh đồ án tốt nghiệp/ |* _7 J  O, O: K: t) q  J
http://www.mediafire.com/?0qmtm4njj4j
5 g6 o% _. i0 h. i, q  `/ Z21.  Đồ án cơ sở kiến trúc
7 {2 m2 G: X- g4 l( chttp://www.mediafire.com/?tjmfmudimmy
' z* m1 k+ Y* S! T) t2 {22. Đồ án kết cấu thép và cọc khoan nhồi- _1 |8 }3 K9 c
http://www.mediafire.com/?iwwyjjajw0z# c( P9 O2 [8 q- u5 g% o  q
http://www.mediafire.com/?23lmijwzknj+ S/ J& p# c. B4 B2 m& Z
http://www.mediafire.com/?nmhl4zztluj9 Z; `2 e, i( o$ E' g
http://www.mediafire.com/?jzt0rjzyghg
4 \$ J; X* m) ~2 J& O23. Kho đồ án ngành THXD của DHXD:, A6 ~" E; I# G& E% f4 E- R9 a
http://www.4shared.com/dir/4304137/552f473...ot_Nghiep_.html
5 |/ v% d. n8 ?6 O24. Một số đồ án mẫu về xây dựng+ V* M8 d+ ^, R- y+ M5 B6 f: ?
http://www.4shared.com/account/file/356887..._DATN_hung.html- U. W  X7 u; t, Q5 f( L/ _1 B
http://www.4shared.com/account/file/357541..._chung_beo.html; `+ Z/ r; |; \2 H8 u; X
http://www.4shared.com/account/file/351653..._thanh_gia.html
; b9 D6 ~+ v8 Y! ^8 N$ v25. Đồ án tổ chức thi công) k4 s2 g* @! W3 I% i5 \) O
http://www.mediafire.com/?o01zyiyzimo
. T) L( n2 a- ~) g( h+ j! C& q26.  Thêm một mẫu đồ án BTCT 1 tiếp
! P7 A6 X8 m# b/ _http://www.mediafire.com/?u5tuf3lrzku) C7 e' ?  h1 o* a
27. Tiện ích hỗ trợ tính toán kết cấu thép - khung nhà thép bằng file excel.
% x( Z0 q3 ]/ W& dRất tiện dụng cho các bác làm đồ án kết cấu thép, thiết kế và tính toán   nhà thép công nghiệp có cái này thì làm chỉ mất 5' là thiết kế xong  thôi  à , cực HOT" m% Q8 T! J6 d$ \$ X$ z
http://www.mediafire.com/?zzzmytm3wgn" S) M% m, e2 p8 w
28.  Đồ án kết cấu thép - nhà công nghiệp 1 tầng (Thuyết minh + Bản vẽ)
" X( P  X. U+ }4 O! _http://www.mediafire.com/?hdtj2eoogod
6 G- Z/ x8 A* i29.  Đồ án thi công. Đây là một số mẫu đồ án môn kỹ thuật thi công, file > 23Mb các bạn có thể tham khảo.
- y' L1 M/ w+ h. @- t4 zhttp://www.4shared.com/get/39727635/ef3540...Thi_cong_1.html
0 |, S9 [) v1 @- {30.  Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công khán đài 4 cột* k+ b5 n. k* ?) e3 K
http://www.box.net/shared/bfhqti70cs$ }1 x* K0 \6 Z* s& J$ S3 s
31.  Đồ án tốt nghiệp sàn dự ứng lực K47 DHXD6 A- ]8 p8 l0 d% ^) U6 F- F
http://www.4shared.com/file/55969588...ified=bb8280f1
9 I7 b/ i+ m5 I& R7 F32.  Đồ án tốt nghiệp kết cấu nhà thép công nghiệp
7 i4 a9 E0 A2 y. C1 l% fhttp://www.4shared.com/file/56008664...ified=bb8280f14 _6 v( a/ a! {1 J- X# q
33.  Đồ án tốt nghiệp - Cọc khoan nhồi8 L, I# {0 O  v; x) R" N! i
Đồ án 1: http://www.4shared.com/file/56463464...ified=bb8280f1, _8 M1 d/ \9 D1 A1 B3 c% B
Đồ án 2: http://www.4shared.com/file/56464279...ified=bb8280f1
: G; ^& `' x4 d2 W0 z34.  Đồ án thiết kế nhà cao tầng đầy đủ từ đầu tới cuối: 18 tầng, 1 hầm sâu 3.3m, tổng chiều cao 66.35m.
8 p5 ^' Q1 {. r) h0 h* N' k* Jhttp://www.box.net/shared/0c27eawgoo
% c1 J: F* G1 M35.  Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
- T, R+ k  M0 Chttp://www.4shared.com/file/34187342...ified=f9313d65
  b# }0 \& {5 I36.  Đồ án thiết kế kiến trúc công trình 8 tầng, tổng chiều cao 32.7m
+ P7 p) S. y$ G6 u# x) ghttp://www.box.net/shared/ikcax3s4k47 S0 e; s4 Q2 S) p
37.  Đồ án tốt nghiệp ngành cầu đường bộ. s  J  D- E, b' C8 j% o5 y! Z0 Q
Acad1 : http://www.box.net/public/loxgv6lamd
: v- R6 [' O9 P/ \; aAcad2 : http://www.box.net/public/r03mh7zn8p
4 ~- C7 U! \; Z. X+ ?" j( wWord : http://www.box.net/public/d5qxxpjvp7
" O, J; t! V& A2 R$ h0 t+ w- Q+ V1 q2 q8 E38.  Chuyên đề xử lý nền đất yếu :
% \% W! {' \# R# \http://www.box.net/public/utaaaapdcg$ Y7 H( M- s2 j1 s6 Y/ }
39.  Đồ án Tốt Nghiệp đề tài: Thiết kế Công trình Bưu Điện Huế
; e  p: V% F  T# x0 Vhttp://rapidshare.com/files/86287855/BUU_DIEN_HUE.rar
& L4 t& O  l( J) j( e! c; T40.  Đồ án tổ chức thi công
+ s2 a& P% `2 u5 u( O7 \: v5 Khttp://www.box.net/shared/yhw0as9wkg$ O! L' d: @4 v, G
41.  Đồ án nền móng công trình! u$ F' d: }4 |
http://www.box.net/shared/t3fdtuw0gw
+ Y  i( B5 V+ v$ H42.  Đồ án kinh tế xây dựng5 a1 \/ ?9 n* D$ r$ i1 V- V
http://www.mediafire.com/?g5myyt2yezy
! W; ?: ^6 k$ V  [43.  Đố án cấp nước đô thị/ k( U7 T7 o' L& c
Sầm Sơn
# {9 t# ~. j# ~" T1 chttp://www.4shared.com/file/63687880/1b49d...on.html?dirPwdV erified=a0a41122* `- N( ~6 o! e4 i* M5 ]4 w8 ^
Bắc Ninh
9 F( p6 o( E2 P" s# b% O8 hhttp://www.4shared.com/file/63689297..._BAC_NINH.html
7 ?) V% |/ `' V4 V: G  P  Q; jNam Định
3 R7 ~! r- j( Q3 V" h. D; Ghttp://www.4shared.com/file/63689806/da2c8...html?dirPwdVeri fied=a0a41122
) @8 a$ A4 Z- e/ g: NBạc Liêu) d7 n; P8 q, \+ o: W' U
http://www.4shared.com/file/63688902/643f4...html?dirPwdVeri fied=a0a41122
1 w" |+ u5 q9 c' MHà Tĩnh# x# w) F# L: q: O
http://www.4shared.com/file/63688406/6b8a1...html?dirPwdVeri fied=a0a41122* A9 D8 G/ a& R4 `9 _" [1 o% q
Phước Long% E. Q$ T' @  A+ q8 a, h+ y
http://www.4shared.com/file/63688255/8b79c..._-_Phuoc_Long.h
8 }9 c. ?! j7 ?- T. c3 Gtml?dirPwdVerified=a0a41122
' \6 a- j' h. ~0 L$ @( F. M44.  Đồ án nước sinh hoạt cho 72000 dân: u' R4 G, y" y5 L* Z6 C
http://www.4shared.com/file/36161768...72000_dan.html/ K; m1 H; A" W" {
45.  Đồ án chuẩn bị kỹ thuật-kỹ thuật môi trường đô thị
6 ~3 M0 K) A0 W# Ehttp://www.megaupload.com/?d=K4P7NTUA
" c4 m) C4 g* x! G46.  Một số đồ án tốt nghiệp khoa chuyên tu - tại chức- d& X1 Z% k2 \3 u: h0 X
http://www.box.net/shared/lcbk2qww0o
8 ~# Q  m/ |" w; g( u& B1 khttp://www.box.net/shared/tniaxk4ggs
* E$ j9 f8 k' ^3 g+ Hhttp://www.box.net/shared/yj89uw4gg0
, ]8 L' j  Y. \( w$ {47.  Đồ án môn nền móng: Thiết kế móng băng và móng cọc (bao gồm đầy đủ bản vẽ và thuyết minh tính toán). Y: G* b$ ^6 c. }+ a' L3 ^
http://www.mediafire.com/?ehezyxn3woj3 p% z1 h2 C. u1 q5 G6 H' Q. e. h
48.  Đồ án BTCT 1 - Sườn dầm toàn khối loại bản dầm
  b0 G* i+ b: ?http://www.mediafire.com/?nh1zhwnwwbm4 f" w9 S7 `+ r! ]# H
49.  Đồ án BTCT - Thiết kế sàn BTCT toàn khối theo TCXDVN 365-2005
8 ^& ]4 m$ |6 o7 {. lhttp://www.mediafire.com/?tkzonzmuwiy
1 N1 R1 r  I! A5 T6 p50.  Đồ án BTCT 1 - Thiết kế sàn sườn có bản loại dầm (đầy đủ bản vẽ và thuyết minh tính toán)8 v! }5 n% }6 v9 O+ I6 V- q. q* G
http://www.mediafire.com/?4gqzmztomvm
% `& d, G; R+ e, _51.  Đồ án tổ chức thi công nhà công nghiệp
! I0 s3 f& P& |+ `( shttp://www.mediafire.com/?cg4oyoognzm
. N9 {. _. T0 C' ~2 ]52.  Đồ án quy hoạch cảng
3 F- Q$ K+ O4 Y. Chttp://www.mediafire.com/?ti0mzdmymvd
/ c! n. V7 M2 V1 K- e4 b. B53.  Một số bản vẽ mẫu đồ án thiết kế cầu
$ `" K8 h+ q" M6 }( ~- _) y4 Bhttp://www.mediafire.com/?yvaqnijkfyt
  t- G9 @8 v8 V/ A; y+ X54.  Đồ án tốt nghiệp kỹ sư cầu đường - Đề tài thiết kế cầu Bà Lớn  C. s) m6 A  Y$ S6 j' f" _
Tải trọng thiết kế H30, XB80, khổ cầu 7.5m x 2x1.5m - Cực kỳ đầy đủ từ   bản vẽ thiết kế, biện pháp thi công cho tới thuyết minh tính toán . Dung   lượng 6.5Mb

* M+ n  O7 d5 rhttp://www.mediafire.com/?nzvyndlfc0y
! v$ `6 V- u8 _' L7 P" I55.  Đồ án tốt nghiệp cầu đường - Đề tài thiết kế cầu dây xiên* X/ x8 S" ^+ q; {' C7 h
Đầy đủ cả thuyết minh, bản vẽ, biện pháp thi công và một số tiện ích kèm theo

" b4 x2 A- c) q! t  Ihttp://www.mediafire.com/?ym34w4tw4yt
/ E. n6 O3 E* k56.  Tổng hợp một số đồ án Thuỷ công - Thi công cống lộ thiên
% D- G* I, K/ U3 U6 |+ Qhttp://www.mediafire.com/?3jgtwydrtuy" U/ X3 t8 d1 O  ]/ L) ^5 i* N
57.  Tuyển tập bài tập và đồ án sinh viên kiến trúc - Từ năm 1 cho đến năm cuối, đủ cả. Y; H! `2 |0 O6 T  t
http://www.mediafire.com/?1cfxtdchqyy2 }6 N/ {& I" q6 r- d4 g
58.  Một số đồ án mẫu thiết kế Tổ chức thi công nền đường ôtô (4 mẫu đồ án tất cả)
! h6 o# e9 @4 f2 Thttp://www.4shared.com/file/54962886...A_XDND_M1.html9 D* G8 U0 I. m+ k. g
http://www.4shared.com/file/54964027...A_XDND_M2.html5 m' x: J8 O8 N, P- J
http://www.4shared.com/file/54964026...A_XDND_M3.html
4 H5 U8 ?- U/ G# y( X0 V' fhttp://www.4shared.com/file/54964025...A_XDND_M4.html
' f# b9 E9 u. h( f7 ]59.  Đồ án đường 3: Thiết kế nút giao thông thành phố
3 L! n9 z: [4 v% d3 R7 i* W3 hhttp://www.mediafire.com/?untjz2kdwmm: K, W7 o+ g0 n- b! L4 o
60.  Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường - Thiết kế đường giao thông7 |8 S& V; G, `: }& g! k
http://www.mediafire.com/?ero4kwatm0z
% E& [' l, O+ G6 {70.  Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường bộ - Thiết kế tuyến đường tỉnh Quảng Nam9 B. @6 q2 g1 j$ x- y
http://www.mediafire.com/?jgtiqimwjzz* o8 @" G& S1 C6 ~
71.  Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường bộ - Thiết kế tuyến đường tỉnh Quảng Trị
% i, r3 A) T6 b0 Phttp://www.mediafire.com/?0ijzdjnrhxz: `- N/ d* z( ?: q" t! `
72.  Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường - Thiết kế cầu Super Tee 3x40 và cầu dây văng 99.5 + 210 + 99.5m Super tee 3x40mhttp://www.mediafire.com/?mytwtdhelno) G1 F3 l: u4 B
73.  Đồ án thiết kế tổ chức thi công mặt đường ôtô3 v8 o$ P* }  i% e. c! Q* M8 s
http://www.mediafire.com/?wnzrr0e0y22' W$ _. R7 j' }) }2 \& K
74.  Đồ án môn học thiết kế tổ chức thi công nền đường đào (2 mẫu)
; q- f, u6 Z  b8 r# ]http://www.mediafire.com/?okv1rczdzjw' p! s2 r1 z0 M9 S
75.  Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường5 O) `  [' A- u5 v& G6 X8 D
- Thiết kế cầu dầm liên tục BTCT ứng suất trước 56+80+56m và 2 nhịp cầu dẫn BTCT ƯST 2x33m.
5 ?4 t; g% s  Y7 q$ i4 N; g' c- Thiết kế cầu thép liên hợp bản BTCT 9 x 28m& |. o; Y# n/ o" \" E  ^) K9 X
- Thiết kế cầu dây văng 3 nhịp 61+125+61m
- B$ [7 D$ T5 J
http://www.mediafire.com/?2ujoyyndciy* g9 c# F' I+ ^
76.  Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường: Thiết kế tính toán cầu qua sông 240m
) R0 s  c$ m; h0 R- Thiết kế cầu dầm liên tục 70+100+70m
, s. k5 B" s9 f  \5 b7 c- _$ l- Thiết kế cầu dầm Super T căng trước đổ bản sau0 b( X- N% L, h' F  s) }3 u5 ^
- Thiết kế cầu dàn thép 3 nhịp 80x80x80m$ h# G% w7 p6 e( g3 T
- THiết kế thi công kết cấu nhịp bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng

- c" K! v; n( t# \" z0 _! whttp://www.mediafire.com/?gmnztjhxkjj& n/ J) k; ?& M" \, @
77.  Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đương: Thiết kế tính toán cầu 200m7 e: U# t9 F# j5 u
- Thiết kế cầu liên tục đúc hẫng 60+80+60m$ a, G0 y" F/ {# B) H4 t
- Thiết kế cầu dây văng 46+98+46m
+ q8 S3 [4 x( @$ x1 A# t/ F- Thiết kế cầu dầm Super T 5x40m
! w6 y7 b: c7 R7 v4 l
http://www.mediafire.com/?l4yymklzl4a$ |# i$ r* c0 _5 Q" r0 J3 b
78.  Mẫu đồ án tốt nghiệp khoa XD - Thiết kế và tính toán nhà chung cư thấp tầng (Bản FULL)
' g' B0 k, P& C, s4 N8 bGửi tặng các bạn 1 bộ luận đồ án tốt nghiệp khoa XD khóa 99-04 chuyên đề   thiết kế nhà chung cư thấp tầng , cực kỳ đầy đủ bao gồm:+ v$ C- S. K1 ]2 k6 K0 v
1. Phần kiến trúc:
, W9 H2 Z7 l, D! @- Bản vẽ kiến trúc- I5 M, B* V5 N+ u
- Thuyết minh tính toán và lựa chọn phương án kiến trúc
4 n5 u, H$ d! y1 K2 J) I. P
http://www.mediafire.com/?jwagrztthnd
( E7 g5 i* w  E+ p: G( a2. Phần kết cấu:9 r5 w& M: `# Y; h
- Bản vẽ tính toán kết cấu' s. K% _& y& ]
- Thuyết minh tính toán kết cấu móng, sàn, dầm, cột, thang v.v..
. p' t7 a# a8 N
http://www.mediafire.com/?okumzmuyd5f5 Q  `- [4 J1 [) g0 ?/ b
3. Phần thi công:
3 u  P- \5 F, e' @- Bản vẽ biện pháp thi công: biện pháp thi công móng, thân, hoàn thiện v.v..
! M& D; M, u4 e; ]7 _- Thuyết minh biện pháp thi công

( n' |; D" e) \http://www.mediafire.com/?jtyn5tyzjzq
4 d1 _, R* a: V0 T79.  Thuyết minh đồ án kỹ thuật thi công khán đài 4 cột# M4 E6 a0 g+ q( f6 l" j# U5 L" k
http://www.mediafire.com/?ijmmhonzmyc
1 A) V, N" ^' w80.  Đồ án thiết kế nhà cao tầng đầy đủ từ đầu tới cuối: 18 tầng, 1 hầm sâu 3.3m, tổng chiều cao 66.35m.8 N4 X% a  b* w
http://www.mediafire.com/?nf2kmyf1nir. a. Z& ?( @! _  {1 Y
81.  Đồ án thiết kế kiến trúc công trình 8 tầng, tổng chiều cao 32.7m* w0 ~. G) [" o% W$ Q& c& c
http://www.mediafire.com/?jiozzjdjcvr
  X; ]2 v5 C8 h" o0 e+ v82.  Đồ án tốt nghiệp ngành cầu đường bộ" {7 V0 W- i0 y; V& S: i( _
Acad1 : http://www.mediafire.com/?qmn3ztd2hoj
; D* x9 ]" N, ]6 a6 w# H* j6 sAcad2 : http://www.mediafire.com/?z30og2xkzm2
, n; g6 i8 T+ n4 p$ ^7 P& [Word : http://www.mediafire.com/?5jtg2tmzzz3' d4 i5 g/ `6 w
83.  Chuyên đề xử lý nền đất yếu :. m7 k$ b+ ^; Q8 e7 Y7 |0 k
http://www.mediafire.com/?thzhyzcmnnm2 m6 r! {. B4 q0 B! u$ u
84.  Đồ án tổ chức thi công3 y3 P7 D& Y# l- ^% a
http://www.mediafire.com/?qmmmjmd2rzk9 t" Y% g+ a9 r& j/ O+ O
85.  Đồ án nền móng công trình
; O/ r. W; L7 j2 L; i4 X7 n7 ~http://www.mediafire.com/?mdgg2u2aawm' G# x1 M6 b; {
86.  Đồ án tốt nghiệp khoa XD - Thiết kế khách sạn 9 tầng 1 tầng hầm ở Nha Trang
, P  ]4 F# M' T1 W4 tĐầy đủ chi tiết bản vẽ để thi công, bao gồm cả kiến trúc và kết cấu

& s' H1 `* C& D; @) _0 z4 T" t- I8 \http://www.mediafire.com/?vz5m5oomiyi
* X$ m" z) o4 O2 A& _9 a87.  Đồ án tốt nghiệp khoa XD - Trụ sở công ty bảo hiểm nhân thọ Hà Nội (9 tầng)% k( z& |8 n- N6 L, t2 K$ l
Đầy đủ chi tiết bản vẽ để thi công, bao gồm cả kiến trúc và kết cấu

( h& v; ^, E" U/ _# lhttp://www.mediafire.com/?ymym0jtmtbg4 N0 z9 T/ j( b
88.  Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ xây dựng - Đề tài Công nghệ thi công tường Barrette trong điều kiện đất nền Hà Nội
6 ^7 S5 E) w/ t* @. Rhttp://www.mediafire.com/?hwgdiyyji2u( b5 U, f" s5 D( X# j. u* w
89.  Đồ án xử lý nước thải mía đường
8 z( [  v. R7 H8 u8 W( Q+ ~http://www.mediafire.com/?iyg2gmhozz4/ u) R- W( {+ G9 Y" @% b8 z6 W
90.  Đồ án xử lý nước thải nhà máy giấy công suất 1000m3$ F7 z1 z4 G: E$ a3 Y
http://www.mediafire.com/?mwdnzuijdzo
' K* q, h. X! A+ L) ^
Mình up thêm mấy cái đồ án xử lí nước mới sưu tầm nữa nà!Mọi người xem có ích thì tham khảo nha!' v( `  u0 r! H& o
91.Bản vẽ Đồ án xử lý nước ngầm 4400m3/ngđ! R3 s. j4 L6 O* x4 l) z% D% S
92.XLNT Bệnh viện binh dân đa năng& A, L1 G7 Q% I) g$ Q5 a7 x; }: l4 v
93.Đánh giá hiệu quả xư lý kị khí hiếu khí
  N. R; w0 F* u" B2 _# i94.Đồ án XLNT nhà máy giấy
) ^! K5 Q2 S' r, z& {/ O2 F95. Đồ án XLNT giết mổ
! R/ {* l4 X, c9 S5 F- L96. Đồ án XLNT mía đường
. U) j# h/ X, T+ M, t97. Đồ án cấp nước/ t' x/ P& C1 R3 w
98. Thoát nước Linh Trung* |1 P  c9 z/ F8 ]3 v
99. HTCN Châu Đốc- An Giang
! j) L8 n. A( w& F2 X& w! I& G100. CN khu công nghiệp Lê Minh Xuân& X3 W( D' Y0 N/ l9 F5 A+ M
101. Nước thải 5000 dân
/ I& ]6 x$ _# c+ x+ b2 R( W2 ~8 U102. XLNTBaiRacDongThanh- \& E! f2 H+ e7 Q  I
103. Pham_Dinh_Chuong-_TTTK_XLNT_Nganh_thuoc_da_.rar
; R9 f2 P6 c6 t104. Phuong_Thanh_TTTK_XLNT_det_nhuom_Binh_Loi.rar
2 G3 `: E4 K9 u105. nghien_cuu_xu_ly_nuoc_ep_rac_tai_cac_tram_trung_ch  uyen_trong_TP.HCM.rar, a/ P/ o5 T9 M0 a
106.nghien_cuu_cong_nghe_xu_ly_nuoc_thai_DOP_nha_may_L  G_ViNA_voi_quy_trinh_hieu_khi.rar
7 z, l, Z, ~1 M4 L107. do an cap nap nuoc sam son1 h7 q0 ^$ \& c* l
108. Đồ án cấp nước hà Tĩnh- I+ ]% q! O  C& @* _3 |1 c
109. Đồ án cấp nước Diêu Trì - Phước Long
" `- [( n8 O  _110. Đồ án cấp nước Bạc Liêu
3 I  O2 k7 q4 c! a# P/ e/ z1 {$ H111. Đồ án cấp nước thị xã bắc Ninh3 A+ [/ ?9 N5 ?4 V* c8 H
P/s: Nguồn & pass (nếu có): nuoc.com.vn- k! `& Q$ a$ i
Thêm mấy cái đồ án này nữa nà!!!
0 f0 {- R+ K$ m' H. P' z* q112. DA MONG1.3 L% V& k. K& @% z) h" u5 e3 c
http://www.ziddu.com/download/6610843/daMONG1.rar.html
3 _4 @. b6 E6 b113.  DA BTCT14 e% y7 Y8 U( J" T' y+ A
http://www.ziddu.com/download/6610842/Doan...etminh.rar.html; r% F4 {& v, L
114.  DA BTCT2
+ K/ L1 Q: n1 Ohttp://www.ziddu.com/download/6610841/da...2.rar.html
  r$ W  ~8 ?- I  Nhttp://www.ziddu.com/download/6610836/Be...2.rar.html
: ]! w7 ^# s1 E* Dhttp://www.ziddu.com/download/6563593/DAbt...thuat1.rar.html8 R" c  E/ C) L9 Q
115.  DA Thep 1+2
" q& e4 u& F6 c2 B% W: T, I+ ohttp://www.ziddu.com/download/6610840/dathep1_2.rar.htm
: d. P9 x& F# rhttp://www.ziddu.com/download/6610835/dathep1.rar.html

/ T& C) @5 k7 H  n0 {116. Ket cau be tong cot thep.dwg' [$ l( W9 W# Z4 t. [2 a
117. Ket cau nha be tong cot thep.dwg" w- r, g: C$ }
118. Ket cau nha thep (CIE).dwg
3 o7 T# \" j3 n% }8 f( ]& S+ ~119. Ki thuat thi cong (DAT).dwg' v% u( W" n* Q5 P! F
120. Kien truc dan dung4.dwg
' `) K" W7 g1 ]2 ~+ Q! o1 x  K. W' T3 Z121. Ky thuat thi cong lap ghep.dwg" t9 t- ?: Z% F& m
122. Nen va mong.dwg! I1 A6 n& c! T" \: E/ ^
123.Thong lan 3.rar
! f. c( y6 Q6 ^124. To chuc thi cong.dwg
4 A1 r3 ?5 A1 P6 v  x124. RE: Đồ án tốt nghiệp xây dựng dân dụnghttp://www.mediafire.com/?tmzidjobtmm' k6 _4 c3 f' p$ k9 h6 @3 m
http://www.mediafire.com/?hm4mwwwzyre" o5 v2 \1 n3 X* S
http://www.mediafire.com/?zmumgzujj1n
) F' T1 K7 V" N% G6 c; ]+ ~7 ]2 ahttp://www.mediafire.com/?dgyw4mmxd2z8 y5 _/ i, ]- O$ V! G: A/ v+ k
http://www.mediafire.com/?uyzgz3fmzhj9 G' V! k6 r' j
http://www.mediafire.com/?evigmumknqx. k4 x% R) ]  C+ p! K" p
http://www.mediafire.com/?yd5gxneyw5z
& k3 s; o5 \' ?& x
& Q! r6 D1 t. G, A8 h5 O) Z
                                            
: y8 G4 F3 ~6 I2 E9 `                                                                                       
+ T) S: s  Q: z8 s7 E

Đánh giá

Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
quá hữu ích... like mạnh... ^^~  Đăng lúc 25/7/2013 09:39
rất hay !! ^^  Đăng lúc 21/3/2013 15:50
Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 20/2/2013 21:25
tuyệt vời  Đăng lúc 31/1/2013 11:32
hay quá  Đăng lúc 30/12/2012 22:46
Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
^_^......  Đăng lúc 18/9/2012 21:05
Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 20/8/2012 10:45
Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
RẤT BỔ ÍCH , TÀI LIỆU TUYỆT VỜI!  Đăng lúc 20/4/2012 11:18
Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 20/12/2011 08:45
Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 19/12/2011 21:23

Số người tham gia 34Uy tín +47 Thưởng +46 Thanked +28 Thu lại Lý do
nhok.nguyen1803 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
dotuananhnt + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
samsungb7320 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
taoteching + 1 + 1 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
luongkt92 + 1 + 1 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
quangthang89ht + 1 hay
tuyenk16xdc1 + 2 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
letungsteven + 1 + 1 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
minhchau765 + 1 File rất hay. Thanks!
nhuannguyen + 1 + 2 File rất hay. Thanks!
lamhuynh92 + 1 File đang cần. Thanks!
tuandhbk + 2 + 2 + 1 File Quá tuyệt. Thanks!
se_yeupt + 1 Rất nhiệt huyết!
tinoktin22 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn!
baprangbo242 + 2 + 2 + 1 File Quá tuyệt. Thanks!
nguyenduchuong + 1 + 1 + 1
kiennui + 2 + 2 + 1
heoboo2513 + 2 + 2 + 1 File Quá tuyệt. Thanks!
mydien2708 + 2 + 2 + 1 File Quá tuyệt. Thanks!
phongxmen1983 + 1

Xem tất cả

Nằm trong bộ sư tập

  • · DA|Chủ đề: 1, Theo dõi : 0

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 18/8/2014 08:50:08 | Xem tất
Toàn là link die hết gòi ko có cái nào dùng được hết) ]( g; K3 o% Z6 e  i1 q

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 20/3/2017 20:02:15 | Xem tất
Link ở đây đã die hết rồi hay sao á, cứ bấm vô link là bị out. Có ai biết tại sao không?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 31/3/2017 05:22 , Processed in 0.145487 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách