Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 7715|Trả lời: 0

Một số câu hỏi bảo vệ tốt nghiệp ngành cầu

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/8/2011 14:41:46 | Xem tất |Chế độ đọc
CÂU HỎI ÔN TẬP CHUYÊN NGÀNH CẦU:
Thiết kế sơ bộ:
Câu 01: Cácsố liệu cần thiết để thiết kế công trình cầu là gì?
Câu 02: Nhịpkinh tế là gì? Tại sao phải áp dụng nhịp kinh tế? Không áp dụng có được không?
Câu 03: Tảitrọng tác dụng lên móng cọc mố gồm những tải trọng nào? Trình bày cách xácđịnh? Vẽ đường ảnh hưởng áp lực tác dụng lên mố.
Câu 04: Tảitrọng tác dụng lên móng cọc trụ gồm những tải trọng nào? Trình bày cách xácđịnh? Vẽ đường ảnh hưởng áp lực tác dụng lên trụ.
Câu 05:Trình bày cách xác định sức chịu tải của cọc theo trường hợp đất nền của mốhoặc trụ.
Câu 06: Sosánh ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng giữa 3 phương án thiết kế sơ bộ của đồ ánđưa ra?
Câu 07: Ưuđiểm của dầm super T có gì nổi bật so với các phương án khác? Trình bày và điểmnổi bật đó.
Câu 08: Hệsố phân phối ngang khi tính toán thiết kế sơ bộ tại sao lại sử dụng các phươngpháp tính toán khác nhau.
Câu 09: Cácchỉ tiêu quan trọng khi phân tích chọn phương án thiết kế kỹ thuật là gì?
Câu 10: Ýnghĩa các mực nước trong thiết kế cầu?
Câu 11: Ýnghĩa của số liệu địa chất và mặt cắt lòng sông trong thiết kế cầu?
Câu 12: Căncứ vào đâu để chọn chiều dài các nhịp và khổ cầu trong các phương án?
Câu 13: Nhữngcăn cứ để bố trí gối cầu? khi nào bố trí gối cố định? Khi nào bố trí gối di động?
Câu 14:Trình bày nhiệm vụ của bản giảm tải (bản quá độ)?
Câu 15: Vẽđường ảnh hưởng nội lực của các thanh trong kết cấu giàn? Xác định nội lực cácthanh giàn?
4 Q: j( Z9 T9 @& x, P) N$ i& j
Thiết kế kỹ thuật:
(Cầu dầm đơn giản)
Phần thiết kế bản mặt cầu:
Câu 01:Trình tự thiết kế bản mặt cầu? Trình bày tính toán xác định mômen giữa nhịp khibản làm việc cục bộ? – chú ý sơ đồ tính.
Câu 02:Trình bày tính toán xác định lực cắt tại các tiết diện trong bản khi bản làmviệc cục bộ? – chú ý sơ đồ tính.
Câu 03: Giảithích tại sao bản mặt cầu vừa làm việc cục bộ vừa làm việc cùng kết cấu nhịp?
Câu 04:Trình bày nhiệm vụ các loại cốt thép bố trí trong bản mặt cầu?
Câu 05: Tạisao phải bố trí vút bản mặt cầu? nhiệm vụ của vút bản mặt cầu?
Câu 06:Trình bày cách xác định nội lực do bản làm việc cùng kết cấu nhịp?
Câu 07: Vẽđường ảnh hưởng mô men tại giừa nhịp bản trong trường hợp bản làm việc cục bộ,đường ảnh hưởng mômen tại giữa nhịp bản bất kỳ theo trường hợp bản cùng làmviệc với kết cấu nhịp.
Câu 08:Trình bày tổ hợp tải trọng trong tính toán bản mặt cầu?
Câu 09: Bảnmặt cầu trong kết cấu phương án thiết kế kỹ thuật là bản kê hai cạnh hay bốcạnh? Khi nào bản hai cạnh khi nào bản kê bố cạnh?
Câu 10:Trình bày công thức xác định nội lực trong bản mặt cầu (trường hợp tiêu chuẩn,trường hợp tính toán) giải thích các đại lượng trong công thức?
Câu 11: Khitính toán bản mặt cầu tính toán theo trạng thái giới hạn nào? Các giới hạn đólà gì? Nội lực lây ra sao?
Câu 12: Ý nghĩa biểu đồ bao nội lực trong tính toán thiết kế bản- Biểu đồ bao vật liệu nếu có.
(Cầu dầm liên tục)
Câu01: Trình bày các loại tải trọng thiết kế theo tiêu chuẩn sử dụng trong đồ án.
Câu02: Trình bày các bước thiết kế bản mặt cầu? Vẽ các đường ảnh hưởng tại cáctiết diện?
Câu03: Trình bày phương pháp xếp tải trọng trong tính toán bản?
Câu04: Trình bày các nội dung tính toán thiết kế kiểm tra bản mặt cầu?
Câu05: Các trạng thái giới hạn sử dụng trong tính toán bản mặt cầu?
Phần thiết kế kết cấu nhịp:
Câu 01:Trình bày xác định hệ số phân phối ngang?
Câu 02:Trình bày công thức xác định nội lực tại các mặt cắt: [Mômen (ôtô+người, xe đặcbiệt), lực cắt (ôtô+người, xe đặc biệt)]. Giải thích các đại lượng trong côngthức.
Câu 03: Cáchệ số trong tính toán nội lực theo quy trình thiết kế đã dùng trong đồ án.
Câu 04: Nguyêntắc xác định các mặt cắt tính toán kiểm tra trong kết cấu nhịp?
Câu 05: Các nộidung kiểm tra trong tính toán thiết kế kết cấu nhịp.
Câu 06: Dầmbê tông cốt thép ứng suất trước có ưu điểm gì so với dầm bê tông thường? Nó cócho phép xuất hiện vết nứt không? Tại sao?
Câu 07:Trình bày kiểm tra ổn định chống nứt theo ứng suất pháp? Nội dung 1-2.
Câu 08:Trình bày kiểm tra ổn định chống nứt theo ứng suất pháp? Nội dung 2-3.
Câu 09:Trình bày kiểm tra ổn định chống nứt theo ứng suất pháp? Nội dung 1-4.
Câu 10:Trình bày kiểm tra ổn định chống nứt theo ứng suất pháp? Nội dung 1-3.
Câu 11:. d& w" X+ P1 w9 n5 l0 O" N
Khi tính toán kết cấu nhịp cầu tính toán theo trạngthái giới hạn nào? Các giới hạn đó là gì? Nội lực lấy ra sao?
Câu 12: Giảithích tại sao kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước không cho phép xuất hiệnvết nứt.
Câu 13: Trìnhbày các loại cốt thép và nhiệm vụ của nó trong dầm.
Câu 14: Trìnhbày các loại mất mát ứng suất trong tính toán thiết kế kết cấu ứng suất trước.
Câu 15:Trình bày các loại tải trọng tính toán tác dụng lên kết cấu nhịp, các hệ sốvượt tải.
(Cầu dầm liên tục)
Câu 01: Trình bày qua trình diễnbiến nội lực trong kết cầu nhịp? Dùng biểu đồ nội lực minh hoạ.
Câu 02: Vẽ các đường ảnh hưởngtại các tiết diện đặc trưng của kết cấu nhịp.
Câu 03: Trình bày các loại tảitrọng và công thức xác định nội lực tại các tiết diện trong tính toán thiết kếkết cấu nhịp?
Câu 04: Trình bày nguyên tắcxếp tải trọng trong tính toán nội lực.
Câu 05: Các nội dung kiểm toántrong thiết kế dầm.
Câu 06:Trình bày nhiệm vụ cácloại cốt thép trong dầm.
Phần thiết kế mố trụ:
Câu 01: Các loại tải trọng tácdụng lên trụ trong tính toán, Trình bày các tổ hợp tải trọng?
Câu 02: Nhiệm vụ các loại cốtthép trong mố, trụ cầu?
Câu 03: Trình bày xác định phảnlực mố, trụ:
Câu 04: Các nôi dung kiểm toáncác mặt cắt ngang mố, trụ?
Câu 05: Trình bày trình tựthiết kế tru cầu?
Câu 06: Các tính toán thiết kếmóng mố, trụ các nội dung kiểm tra?
Câu 07: Độ chối là gì làm thếnào để xác định độ chối?
Câu 08: Trình bày các loai tảitrọng tác dụng lên mố cầu khi tổ hợp nội lực.
Câu 09: Trình bày các loai tảitrọng tác dụng lên trụ cầu khi tổ hợp nội lực.
Phần thiết kế thi công:
(Kết cấu nhịp)
Câu 01: Trình bày công nghệthi công kết cấu nhịp?
Câu 02: Trình bày tính toán cácđịnh cốt thép neo khối K0 vào trụ.
Câu 03: Trình bày tính toánvai kê thi công khối K0.
Câu 04: Kỹ thuật điều chỉnh cáckhối đúc trước khi hợp long?
Câu 05: Kỹ thuật vận hành xe đúc?
Câu 06: Trình bày kỹ thuật căngkéo cốt thép ứng suất trước trong thi công.
(Mố trụ)
Câu 01: Trình bày công nghệthi công mố, trụ?
Câu 02: Các giả thiết trong tínhtoán giàn thi công khối K0.
Câu 03: Trình bày tính toán bịtđáy nếu có trong đồ án.
Câu 04: Trình bày tính toán vánkhuôn thi công mố, trụ.
Câu 05: Công nghệ thi công cọckhoan nhồi?
Câu 06: Các sụ cố thường xãyra và cách khắc phục trong thi công cọc khoan nhồi và mố,trụ

Số người tham gia 4Uy tín +4 Thưởng +4 Thanked +4 Thu lại Lý do
ledung84 + 1 File đang cần. Thanks!
aladdin_3290 + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
ngoanh + 2 + 2 + 1 hay
dona + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 25/6/2018 15:26 , Processed in 0.108513 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách