Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
  >  HÃY BỚT 1LY CAFE/1 NĂM ĐỂ CHUNG TAY CÙNG XD360 THIỆN NGUYỆN GIÚP HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 01/2015. <
Xem: 11268|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 4990)

Số người tham gia 15Uy tín +13 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,
$ @& a6 }. {' v9 O7 o* k: hCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
/ Y/ Z6 [: w% a% Z0 x( RThanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em0 W: s% V7 P; L
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
, s% l: @) T" V  {0 K. k7 O xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 63)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10
- k% H: H# j9 M. K- a4 q& [/ YTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em6 |1 \0 }+ `: m
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
# c3 u& I7 R( S' s* S
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có.
0 Z9 I. i+ B! atại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.% v) {" t2 l4 x+ C9 M
chúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28 ( d6 P! [5 M. O
...
' O' _; K% O- k
cảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35 ! X5 R+ Z, A9 W& q
Hi cả nhà,$ P- @; @. m5 e6 x" b
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
& m" J+ o$ V$ T+ Y+ L! AThanks ...

7 }4 ]- I, U5 U8 q6 V) @" NThanks Bác,6 U; d4 u- N) q7 B% I
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;


+ S) _5 O7 ~' g
' q* ^; c+ y& m" ^2 t) [6 c0 J# m+ }5 `& h' ~3 p

& Y7 `0 t4 G, p) O3 }2 r2 g7 b5 }6 o' }
# ~% N2 k4 i; j) o

5 Q' C/ [! {% u9 K( @3 i9 k- q$ P; Y* \, |
. K4 o% ?3 r# {1 v( @

3 M9 r# P. J* m! Y8 \
1 J- u% v4 L8 n. N1 g- b6 K9 X, ^/ d) v! v5 O

& |) L- k+ [8 F7 L) a, l; J$ R" @# e$ J" M6 n
+ G! [6 F6 M% j
4 G, G! M% l7 [

0 J$ D9 X/ ]! k  B% \  a  Q: b5 B, Z

9 O8 @( v6 f1 I! Q, r3 D! C
# k* b' W+ R' S3 ]4 }
* q7 ?6 A0 }% G; P7 v" J$ k7 Q
2 }( }6 [/ A3 B
- H- Q8 W+ C2 m& h' s; K8 O+ U6 x) o0 L: l; U( |( L# [

. y; h/ n9 n6 A: J5 l- |# E% o3 I# U

- ~, g. ^' U1 N- n; B/ [% j* {( B# C5 N$ g2 m1 C( y

3 m5 }, T8 r- U- j# Q8 `$ h, J- i6 _& ]$ v/ a% g; X  h
5 v2 K  F! e  f+ ?' P" U

4 M* C# s2 `( r( y" X6 b0 j& }0 s  _2 J) z7 F% y
8 K$ G, O6 S" ]+ |  P

6 R: n) y/ t6 d. \+ ]4 h
, i- |: j* z( y# ^9 f. w. I6 B* p/ |4 ]

3 u/ z6 b$ y% w5 i. ~4 j6 `
  K2 z. ~- j  J6 g9 _* F0 Q  V, I4 y6 u' w; F
. W! e! k5 q) h
: X$ [1 ~# k6 U$ ~! ~7 I8 d/ x  ~. |
8 N% M# a! h% X9 E5 i; {8 v. p
! y; X; @8 \& G6 x- u& P  S
, R- a: L# W6 H* j

6 \- w7 p9 q* L" L& Y' ~! }4 L
: Q- q" I6 e( \2 G3 A- d
3 ]& b  O8 ~1 P4 b) m1 y2 ~1 Z$ u0 e: |5 v0 H' l$ q$ r% l2 H
! j5 n/ x% C9 g) e0 R& O" F
- ?4 v% M- J( R+ y
; N" M6 g$ D; o, V; l. P
1 H4 j% i2 Z+ i0 `' ?
# K7 Q8 m& _! k% O/ v/ W8 O( S  I& \! o
7 `; b8 `7 a9 S/ h5 b7 m6 B4 L

, ?& m/ P- Q; d4 `4 W* m& Y
  @* [9 Y  H+ L( w+ |
6 }/ F7 g2 P" H; U( ~2 D2 [: m" q$ k, X! A9 y* z
0 @/ t8 e" ^1 [7 f4 D7 L

; C' K# D% n# s% L1 G' b2 {" C  L2 i0 @. [7 u" l

: T. i! z) t2 ~: Y9 a8 z: y/ E
0 P) x! L9 C( @/ Q( L6 e+ R/ U4 N' f  J! n
2 c9 c8 p* Y# g1 _7 p' ~7 a

/ N- j; k6 M5 M4 J8 N8 L0 n4 d8 z$ L% y' X/ {2 M: w& o
9 K7 r' x: S8 ]/ }4 y3 {$ R
( Q) ]* ^* i# b1 e& |2 x* J
% t3 }0 T! a0 p, F1 n/ Z

, G  E2 t0 }& _0 t$ L8 d2 B, O5 _, p: O0 j& h$ w/ G/ Q
" m2 G3 Q5 l0 P
) P1 h8 H  f7 B2 C
+ |/ W  n* a% N+ E  @1 [# i
* f. Q- ~* w1 c; z

! \) q5 x/ A  h6 b- g
5 E5 j; T& \  x, g: k
, `  C" m1 G: Q2 q& I# A" I( |+ m! j; c4 P) C' Y/ X# Z* S
$ A& C' g8 J& I8 U, G2 B
9 E. A: A) Z& f

: |* \7 u5 W7 B" a5 e- D# {2 c, r  ^2 ]
8 i( C; g* U- X; l4 b  T! r
) f! P+ N) Y, \8 U
% K9 e1 c1 U' `8 v) @0 {4 e0 i

8 w9 w  Z: W* T) }- C/ G6 G" c
4 `- V# F6 G* C) f7 l$ f# {* [
% S& `. ?8 I0 w8 a+ U. i$ x9 ]8 ~( t8 n* H0 J
1 \; ]& d5 g5 j

2 k" @4 ~& c" Z/ m" k- B4 H% H
4 I, \' P( c. O  V
1 M: P( m. v, L2 o( O! m% w
% V/ ]5 x2 g0 ?# T9 G: \+ m1 t0 R  ?/ s2 e" `$ {

) r! j- m2 D1 N0 l( F4 H  D( y  ^  }
4 S! P/ Y% x4 a5 R
+ u% [; n1 G: N. x) J( o. W
  U7 s( k6 p( W$ {, h6 J0 U+ n$ q( G) {4 M! L2 `
  f. F) b# ?" t
# j7 D! ^( p7 K; r7 i+ S
& m$ v: a8 n* g8 d! K( s/ A
5 _' z" c* d2 P

: X4 A( c9 u% H4 I+ A
3 f( Z1 s' _+ [! q9 e$ I" f; X# T
" A! u) ?9 P" K3 J' N, A% r! v7 {
) T7 K: @8 n7 Y  E5 r: v' {% L8 `2 Q& U3 Q

2 z+ I, G: P$ U; b' Z9 Y$ q* r. z. n" F- G
- B9 |) a( j5 B, |5 d

. G* r' I4 o0 V. h" @& @1 ]4 J* V
! a+ ~/ c* f" O1 p: E& ~8 _
( x4 ~; b% H! H: Y0 Z! d
" l* c& C: G, l" `$ Y/ t
  E5 f! G- E3 `8 S# W; I; [2 s9 H3 ^8 B' {! e
6 z" K+ l% ]% x8 ?+ ]

; x- s! V$ ^) H  K
' [5 Y8 }( D3 J5 ]3 D, K0 m3 }
  ^( N- r$ X" p( v6 ^' R7 @
0 O+ I, W4 C( |! C( L! o4 t# R( K6 b  B
& F3 X% O! a, [. }
0 L, G$ |2 w' E' j. Q+ m" n" ]
& I5 S+ }2 a' c  _+ t, V/ e' F
" L/ V* z+ Q+ Q& J

. t* K- a( h) \$ S/ _; J+ E' J* U

8 y, _0 L8 {  K1 c8 M. T1 T
; b+ E" g: L" [& q/ c
4 x! H% q  E* H/ }" e* `1 Q! `5 a" e8 u

/ z, q* {' \( g3 M* h& x
6 U/ s% e- B0 q2 Q. h5 a4 \( y! k3 G
8 A8 ^' b. D% m& Q+ }8 G/ i/ W2 Y8 l! I$ D6 F' Y' U6 ]

. ^1 T, O7 t* S. z5 w/ o5 [4 \; f  A! ?  d$ \6 ^1 T3 f
4 a4 ^7 z$ V6 T
# w8 D& Y6 e  q$ |$ R$ K  N

: u+ ^& ]+ V6 y! u7 G! G. G' Z
: u9 }& x0 ~) ]2 _. r6 u
/ d! Q( Z) @6 c
; v. v- R# {7 S6 \: @7 g
4 H+ m3 J) a# E0 M: @# ^9 ~6 c; w" {$ [  ~! \/ J' u9 h
$ F: ]# w- v; P; Z- r9 b

( ?4 Z! K) P: D( T
8 M8 _1 U! ^; ^0 u- `8 T: b" S4 R" J' n, X1 v
9 M) u0 m# J. z, q

( d3 P' Z$ U, Y  g
8 [& j0 i% W* ~! i; \) j, v
/ k/ k3 i6 l! n/ n# g2 E$ l. N
' {; `7 ^; [, U! k" k
  t9 h; m/ k% p* v6 h5 H) ]; x" q8 w. G) Q0 S
, v; c2 `/ g! a" ^: g( A. |. U
- v5 C: y. E, B5 w& E$ T! t* L6 K0 V8 |

: W% y' b- z: N5 g5 G; o/ I6 E
# V+ i. q% V/ V' `  j& o! `, T: p4 V- M

5 K: m) ^$ D, Q* _* w, f9 h8 F8 Z9 x$ j( `

. @6 E' N" u9 R, F
6 g, b# u% Q( I9 F/ `4 e% X  s5 y
. d9 C4 f; X9 n) D2 S

/ i" U% S/ |4 [! H. S- A+ U% N, T

+ S1 Q0 P- K5 `
6 v2 Z9 r2 {! j3 u2 T* t: h% m# p0 A! c: p3 R) w9 F
/ ~# ?0 H: q1 t
* H3 J- h3 A. A
: c, t9 m3 J7 Y  y& ?5 l
! W) \; e. K: X4 K9 V
; U6 Y2 e! x: r/ M- H: E

% e( x/ ]1 Z8 A. O
* M) u/ w2 P) p# ?# U# V
9 T3 C/ U* D7 D' g- m- S0 F! h
! w! W1 q9 r' D* `7 S6 v2 i, ]& f' d: Z
/ l: Y- D* D  s  A3 `/ q# i; j( d6 K: f& |2 N3 B; P0 b1 B* Q( |+ e
7 I/ p& V9 Y' E3 n( `9 @0 M0 d1 ^

' F# e: l' c; `3 Q7 ~
! [7 a. m& A3 ?/ \, H2 o7 z, S# z" g- T! B# a
7 E$ U0 ^, Y' o: P) Z2 j
5 r# I( n; T# u# w, |: y' Z

9 H. E7 P3 y. f1 P1 F# r% }
7 L4 C% \2 {2 l9 i/ ]8 d! r+ u9 o7 l* V1 V) c" O' T
2 J5 g. ^- Q2 k7 [
+ w, c: s6 R; q' a$ D% ^3 n  M: p) t

' N4 d) f% @, W' w0 |/ S
2 B- \4 u2 p3 f/ y. G! Z6 q5 S8 Y) j5 ]

8 c/ K4 t& ~2 D1 r1 G
, w! |% A% L+ M4 ^1 b7 d- \
2 u4 [4 n& j  k2 ]; G9 r% _% y$ M; p, Z; X6 U# p

2 _# r3 |% d' d
* k2 j1 J# X4 q  z* `8 S% N/ d1 t% ^' c6 J3 J5 }6 Z( \/ [. E

3 y7 A- n6 d2 H% ?- C+ ^$ R
& G/ k, J$ `6 p9 ^
; X0 ^' g$ A1 m( j$ P1 Y& ^6 l; l& u4 B& X

6 [/ m+ C7 u$ p9 l
( Q" h3 V0 M, }3 H2 L% N: L8 T3 `$ s3 Q+ m

( p. e. D5 O: z  h1 H& f( I5 i$ s+ T% {- L; M
& ]. v+ x) g9 A5 N; U% p
8 Y  B1 U% h0 W% y: ~* x: q
7 l/ q, \& f, N9 s* S
  ^6 |8 t' \8 K: G! Q- J
2 w/ |' |$ n* U" x3 M+ @
& g" ]1 Z; U3 b" [  y
" |( D$ Q8 Y/ {+ J
1 V$ w) R8 ~: M" N- C- V" S

: ^' p! Z* K& @. z! W' R! D; c' I; ^2 V: i" I% ^* T- h
7 F# k% `. `1 B+ b. k6 j* N
# D9 w3 Y4 T  V" v3 I8 _+ \8 U
* p) e* y- u4 {3 m

) q- j: I" S) S5 |2 e% T* J
$ I: ~$ J. U: Q% [; E3 g: P
$ r/ @4 T( s/ m: h! J, D% U
) Y8 N3 h$ z( ~& ]# b1 U( q
+ H& |# e" }1 _* x' ~8 A4 I
9 Q* w2 i# R8 }' R
$ i2 m% G- t4 g
4 [# A  Y' M8 q# f9 E- K) L+ k0 Z' M# a7 _

! V- r% _- z; [) V# K) \
% Z% ^7 Z1 ^2 W' E4 Q& t+ z
: L5 y. K" |1 C6 t
6 g  u: T* J# A* U4 m1 d0 y+ h( e: L) f1 x% C* `2 H& q9 T* ]6 O

4 {% J( |, R0 [4 f0 z# x0 }9 d) n* r! I6 q3 A- a

* }; w( V! }) e: }- n3 B4 A; o9 e# w  i& d8 q4 A* Z9 w
7 c* F6 p& U- t1 `( ?

, `  ^# @2 W4 a7 w
( `4 C' W. \6 w  X' b7 m. a: e* i- \  j' l5 Y8 l3 i  v

+ Q% n/ y. L! J: U2 o, L+ V: H9 u9 k! K8 _$ V) `3 L" E

+ o) c- [! [0 o' Q8 z" W/ e0 U% G8 Q0 G! D1 ?0 E

2 g9 y, R2 |. U" k! X  J+ `4 V  G: Q! r
8 U7 N# Z6 L8 r$ b4 w3 s* T
5 l2 j$ `& b% z+ R: A7 E' e
/ a: K. X: E. i
+ r: s9 s, z5 h/ N. F1 P# U  @
8 ?* F1 ^& _- T% e- A9 I
4 L* e7 }, l9 k
' ?) J* T8 B* F$ H2 W. e
% B+ |; y+ \" s; v

4 [- `- G! q" |' h: L$ k1 N' W# N' N9 o. t% ^8 [
: e8 H6 u3 n6 p& G! v8 y
, Y) x8 _! Q# O! c) p3 j: V

8 a" D" F: h+ Q' c
5 e3 @: X5 R9 U, z0 q
& X  H2 G8 Q* \0 B1 O. }. x. U5 B. U% M! T; z* f* l, n. {) o
9 g5 w- K; x6 x1 l" e, A9 c

% J# a; u4 a6 ]8 \. o, p- q7 V( v( D6 h" W' p  O- u" e5 I8 m

6 p+ \4 H. U# k, d7 c- S) A* Z3 B( X1 \4 c% B: r

9 J0 J  w& j4 C! p/ p/ b5 V4 Z# _& s% z) `# @: q7 e& A7 h
8 j- {: Y" `; f3 s8 r

! x; J0 t/ T4 k% _* ~
6 f  r( x& K% r/ A1 a4 j4 f7 X2 U8 X/ g* _
8 l# r# g6 ]9 I# Y0 ?7 @0 {
+ ~4 ?+ H7 I; b. p2 f. F# O
* s9 I6 a# @9 }! V6 a; _

9 p& L  U: ~/ C0 d7 N
/ T: `! [0 s6 [% A, X
- ~2 d1 ^6 ?* f  J7 T: ^
- x8 y2 d7 e3 {& u' I+ Q& T1 N
1 w( p% E6 y1 v+ y4 T
- z% w  k- e2 P- _2 c% v; ~. x/ G/ S& x" n5 ]2 y

; j& p/ t  y! j$ ]( _# c2 \
' c/ H. p( U# h7 T$ O/ f
6 `6 ^1 [3 v, `4 C8 Q0 c  L8 m
& g2 B  R# \) }6 e, K2 l7 \# \7 D' {- C" X- I& k
/ ]" O1 L: b4 B. u7 X+ X

7 J- X( [) ~/ @# Y* D
4 I7 Z0 x6 u( s& f7 \8 w0 W. R. X" Q, J% ]2 n8 y) p: s

" z4 W& I2 I+ ?2 E
2 [+ E8 _9 J% c
2 Q9 P9 y$ t- m2 I1 z+ Q; g0 X' S+ O; H  _

* {6 e  ~1 W8 X9 ~9 P8 e, v8 t- S, j0 u1 l8 w% F
8 i" U; Z2 G" w& O9 ]" y! K. G3 [, [
/ J0 S: y3 _1 J" Q4 t5 {% r: q' M

+ U: x8 m$ c8 ?0 L1 A- x6 p
4 q' a. A: a+ {$ U, W- V$ f
! g% b( O6 C9 I8 `5 G' v5 |! M' j& e/ K
: D3 ~( {, i2 `& F8 w# X2 |+ D
3 y# T. i3 C8 F, `1 m
7 g2 b0 _: p' k) _
5 ]5 ~( d1 I6 f' }* G# I+ i, c

" [% K: W4 e- P' a' b& H# G
0 I' G8 M, C9 n( D* Z! M& d5 |7 D, l6 z! l: M' v0 U! d% r

% X. y9 s5 f- Y* y) q9 {& f7 h2 a" X- |. @. W& S
" [& W+ i( R0 \

! ^5 _& x, N2 F9 K8 r- h! H0 @5 q* w( `4 v; L
& }: f% [- n6 n* y

6 b! ~, z& o& @* `& J  v+ E5 A  c3 R# _: T
* |. x1 `" Q5 t  M- K1 q4 q/ P

+ ?4 A) R  l- c, x8 w( W5 h" F7 z: I3 A8 K
% B% Y& X. }1 T6 k& W6 D/ j9 n' @8 W  i# x
/ v) [$ h7 u/ O( A; A, j7 r; Y/ y9 k

, t' y* g  U) n, L4 |* v7 w0 e, g. k* R% k" O
5 |3 s1 |" I7 q. B* v, o

7 @4 U  s, y/ v3 [; m0 S, e( w" ~
7 O& x( n+ g0 g3 i' x2 B5 w( s3 a7 _4 r# J! A

& v- [# J! N, n. u4 C' n4 x9 o9 j! W' d+ K& h4 F$ I
, b1 u" x. Z% r* k* [* h

/ x, ^3 A6 l* d# a7 R, K3 l; [7 l
kkkkkkkkkkkkkk
& h% f( ~4 y* J9 b" A  b* y2 K6 b; J

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 26/1/2015 00:44 , Processed in 0.213968 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách