Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 12141|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5146)

Số người tham gia 15Uy tín +13 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,
' K9 c4 k1 D/ f% }- ACho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ# i+ R& m2 `7 T, @
Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
9 V; r5 V. ]$ L  g1 z1 ^Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em% [! e! @4 H3 O, Q# T! a* @( m
xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10
$ f3 w4 o7 A; N% R9 uTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
; P- t1 I9 e0 X; G4 C3 [Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
. S7 o, U! k% I* u: k
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có.
" Z3 B4 O0 G" C: ztại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.
, g3 q9 Y7 V/ [. O9 pchúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28 ; q2 a& W# O% b" g" [# l
...
$ l% K8 @0 V8 R3 o# Z, J
cảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35
1 \$ z+ _. M+ c6 Z9 OHi cả nhà,9 S3 b: {: H; F
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ/ Y' p  I9 y. `0 x3 H' p
Thanks ...
% K& h6 F* B6 B, T. S$ h
Thanks Bác,
0 f0 w4 Z$ n/ M1 P. _  E. xBác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;

' ~- A: i% G, w- O  S6 U' T

' a: B% p2 p9 w3 _  y  F6 J8 p' W2 j, Y- f. m6 E
7 q2 d: \3 N0 C( A+ l2 ?
1 \# t. N; T+ e4 ?$ w: v

1 }8 L( |5 |# s' c
( c& E7 N! F6 c7 b' t1 S9 B& ^  I$ J

, b0 [) d" o2 Q" G! \9 I/ v; ]1 }% M# }1 A" i

0 L9 H" q; ]( q1 n, O
9 k; k9 a4 B2 @7 X" A& Y# |0 ~; j# N% {. f0 i1 G# W2 J5 s

) F; f! q2 W  `' O" t$ C
8 {& I% s4 g2 r3 ]6 ?0 d2 h
3 t1 D. \# ^  B2 W. r4 j( \3 U3 d6 z  r0 u$ ^
' P) s7 E& s8 e

$ w5 G6 U# k* {, E. {# ^2 r
0 q5 {' F  D! I  m% A# k+ Z% l! G: m& Q

6 s$ A: T  V! d" T
1 ^0 H, D8 N. V7 Q" V1 ?% f9 s% u6 I/ @- {5 V) W- ~
5 f: O2 A7 j- B' |1 Y. U4 \/ k7 W
! n9 T4 m6 H. B3 ^
, n4 G9 i1 T% J! _3 Z9 e

. f# C* I+ j$ M; ]8 p5 t( B( `! Z4 \) {/ ~
7 C  V. @0 Z; A
! w# e, ?. {& `6 a

0 n  S" ~! Y) O/ {4 j+ c
3 I& ~. q: t; o; F7 e$ s: {( E2 W# f: J
7 H$ Q, w  D/ Y" S- q$ k# d
# _  F5 H* H$ I) N5 Y

& z  ?( P* {: ?! C4 r7 h
( s+ r+ H# [/ [5 v7 i! x( ], f: p* l2 ?5 A
, Y5 z4 U  a' U2 e4 K5 ?) R8 L
. I- L" i8 }* M( y$ J

" @4 o& w6 [% v9 Y3 r: n
3 {: P3 B2 {# |( [6 D. s& n& q; k8 s# T2 c9 c7 ~3 a' ~8 @, F3 _

4 `* M2 @" f/ G' H4 p5 Y* Z/ G# L  S9 G0 y- Q# s

( ^3 z9 A1 a3 G; p+ x) T' k2 T8 r# V! q8 E  c- R

- V, K- s4 l1 c* g7 }+ y
" f% P5 T  ~: E% a) t
  i1 n8 N, R( f- W
+ t1 J0 v/ a; {+ e% {" b" r7 ?- T& w4 M& |# n
% o+ x) n' O4 P. v7 I; Q. n5 K) j

1 e+ W1 J- \+ @) s3 E5 ^% p' J! k. T% z
, `: B9 p* h3 c/ ]( o
7 Q% I+ j" d* f3 [* D4 F
* L4 f* Z  O7 F3 b

4 t2 W1 w2 V; |: k6 i4 f6 t" B
  g8 [' i4 _$ |  }3 e% {9 g8 L' x6 E. x' S. o1 Q

. z( n6 n4 c( g2 R' X+ u- P+ Q! r7 g9 \1 o7 `
3 U' ~1 C$ t* `+ C$ m2 F1 F

* [, n& \( d  o' I6 D5 h1 o/ v
" L8 d: m( r8 F0 _4 w: p+ x; e, c8 z  ]  K5 b, H( q

$ T' ~" d9 s$ q* P* V  ^1 L) X- a: `) v3 }' R! D0 A
+ X4 g& z# c9 f$ c
' `5 k) D0 ^' l! [) Q0 Y  ]2 f: S

( u+ F/ Q, u: a+ m1 ?: l! s
% L/ F3 U4 Z' O6 I# h0 n5 B6 r' E+ z2 w9 _

5 ^# ?: D# E3 o- M
" g/ b9 j$ Q- O; Y1 A
1 S$ i) b4 O) U/ V2 a  O1 b* ]- l7 l- R% Y
3 O5 N" B  P( G* C6 c. }2 X

5 D& i7 k$ h6 o' k: M- m# m9 h
& v5 R0 F5 m9 \- H8 d  S- B- j  c- ^8 F7 [1 G( g) g, _
; h. d4 l& `* g4 S
. x" k0 B0 p7 x
. y) ~* k, `/ @

8 U! B2 Q9 O% n5 g: Z; O  d
0 k7 h/ Z( J; M: k/ N2 |9 f9 Y, z# T/ c1 {0 R2 F8 z6 c+ z5 F9 k

* U' r! c$ O7 k4 u8 I% i; ^$ O+ I- E+ ^- G* y( Q* N, \0 K( H& U
" ]2 Y' J! B: Y+ }* t2 U

* T! J: J0 U, E0 L
6 z" w1 o, U  v9 u# g" Z5 {7 x# x# K$ }+ B

( E# s2 |# a- \) _% k, i+ q+ x; @9 q: \7 ~- Z
( d3 ^/ o" }+ Y8 L7 m2 `3 ~5 b
! I( Q% V7 I% c$ D# ^
6 g2 [% S# _" \; I2 y5 v5 {) k
4 G5 w% j$ E1 t

' u1 e+ m4 O2 m' W3 \2 @
" ^+ ?( y. j# F+ J5 ?$ G( u
: `0 F* t! R0 i( ]& b/ W1 w; x" ?

: L9 d, l" J! ~9 S& T# B4 n5 q, r" Z* Z8 w$ p0 Z

4 y- L. X! C: X2 f; ~
) l+ Q: G/ k0 S3 e
4 ?, m4 P0 I% e2 ?3 g! l! L/ j, N2 b7 g4 I/ y. ~+ K' v* n8 f
8 D7 l& x7 J" ~" t2 O
# s1 [4 r4 W9 P" m& e) y

- c$ I- Q, c5 n- ?' l( J' [% U
: c8 u" z$ S$ L0 R
2 U# W3 y9 t) Y, i6 i+ n% A$ o" t
% v) c0 B( z$ q6 _
: g8 ?, O! A9 ?& L. A7 O0 C& @0 p4 |- V; h
4 v) s( ~8 d. m+ Y; T

: {5 |. H. r# i# X. A' `2 [$ J% q# S, m7 ]& O1 [- D

4 a+ L4 x4 l( S* A! n8 U( P( t+ V( T1 `
" M& S* _/ R. r+ [

( o. d0 N3 k! D! Q& n# ~% C* u
6 F, E7 m, q- J5 O  g
# [. Q( ?: F8 }
" i& y7 W9 \$ {2 M; W5 d* I& _1 O5 e& k& q) n- X

& e* H+ J6 c- I9 j
7 l1 Z$ Z) ]. s% _' J- q. S' D& }/ B; h8 p, z) P3 _
  H6 Q- O3 x; ^- H' c/ N4 P% Y

: J$ C& L' i4 O
, _9 e9 l6 P- {& O9 s$ Z$ R
) U4 @- P. |6 V: ~" J+ k0 W. u# B5 t! D# h: [6 K

# P" U# w- [% ?
& Q, `2 {' b- G+ ?! C" e& Y2 y4 A8 t- c5 H6 z3 b+ t
8 l; ]9 Y1 U0 {1 `7 f% C- z
2 r) L% J) T) ~) r2 h- Z
- T7 q% t, ?* B; y" W
* G7 y* b: v: @6 `/ i
( _7 J. T& K% r6 I

/ k: `3 }' E; [2 u
+ F* `; M/ \6 R& t; R. a$ A9 t8 Q  W) Q% u. _
- G/ i1 Z+ a% [
2 A! f+ H; h  H
" A" ]. T) p0 e5 Z4 ^8 Z0 X; t! o

; c. M, T! q3 I) w
. N1 `9 J: b  K+ `
' ^+ u, J* x1 O9 U# [" a9 z% Q
! D6 o! q* c: V) c" p* y9 A' z* D9 b* z+ J, F

  q8 Z' F$ S# k, }% A& r# I/ s0 H9 ^% M, ^: E8 {
9 x( U3 y1 }4 d- j4 i

/ f4 E% r2 o5 o$ |9 @* J& P" F5 H9 T3 j) s: w3 D* O& C

$ u  [3 }9 T% p. {4 f' F
. j3 g0 d" o/ l+ _& Q5 o
7 e/ a: Q7 D" h7 Z' {# C9 Q/ s; t5 M4 L3 ?$ O( X( z- t
+ ^; ]' R1 Y! i9 O

  V- k4 o3 C$ n
  t+ a. O* t  S, [$ ]# ?1 j1 B2 c6 \% k
7 R9 Y% x5 s, Y

) \7 J: v) p& i# N! f) S. D7 t/ G$ {+ D$ h0 W! M5 Q4 q
; `- X7 L3 i% |2 x( A# Q" A4 D

+ A# S5 }3 d$ x# r! w$ H0 {& V  _0 R4 b4 S  u" M' P; m& m3 i0 F

* w% _' W( j' J% ~* J
( X4 g  ]3 ]0 V
" x9 P0 S* I! C9 R' S* P' ]$ z; F/ ?% R8 P; Q

9 l9 K$ q5 f& I' K- T* P; j# @! ?3 `- ^8 G+ m
3 C# n8 W, o7 ^# [; Y
7 @0 i8 u0 U. r1 T6 f6 A2 K
4 q' t2 c5 Q: t: T+ C- I4 U

0 |0 X- P1 K: ?  ~! B4 T6 ~1 L1 X4 ^6 a# h- f

3 B8 u- H. k; w+ |6 F3 C+ n
% W- O; E5 {2 y: Z" D
& Y0 G8 G- V0 T* x
* v1 i0 \8 \  J; f7 O7 h
) t1 f6 a$ G& C2 J. V: A/ i% V& _% N9 J/ V7 [
$ H6 C( n1 y7 r6 ^: ?

5 M! c7 C1 z2 x7 e
  A3 K0 b- o" k. J- h& b2 E3 W4 x5 Y
9 _2 q: _1 x* G/ j0 m
0 Z6 k/ i- P6 g3 o  ~) W, p8 l, r- e1 [  ]* ?8 u& r

$ z6 H5 H3 l. |) k: F2 z% m; w) h- b8 K4 F

7 u# Z. ]' Q! K+ w
- A& p- ]5 D2 e
4 D  o2 a* y7 }$ e5 X  O( [* H; A3 D8 d1 |% O: f5 ?  d

- \& G# ?2 r( B* y  z- \% u% z. `  [* ^9 T5 v7 l+ }

% e. m4 d1 M& t* k7 Q0 L9 I3 o  p$ j! Z% }& @5 i: }2 P

/ l% B0 s, |- e3 \" P4 O2 X8 T" V1 _  Y, L" Y/ ^

/ c8 k* v+ M' U, O$ r! J; e) T3 z' A; ]+ F  f/ `  S9 e+ z& M

: p/ T5 K$ ~, M4 s+ M+ g
- k1 ~  x( q: i) s  ?" t6 ]! T
# ^# A0 e/ f8 Y( Z9 k1 a! r4 z: B5 ~" Y) d0 X

5 M1 z* j  O$ P: z* v' t" m7 A# d+ |/ w

1 u4 H  D& z" _, n% u. J
1 O4 S$ z& Z; g  F
4 K$ s  j" S' m  [6 Q% s' m  y) w. p5 U

& [- ~2 G) D8 `+ o8 x- \* n! @9 T, {3 a# _

2 ^# z) e" ?& O% R: O2 N
0 h) Y8 }% |% q  Z8 q% R. C+ f8 C0 K0 {; m# S9 g  M) m2 ~" n
% S* d: N, g$ [* K0 Y

9 E/ v9 g2 V. W, T* {. ]6 _
& x6 V0 _4 a$ `0 p% [5 |# S3 q  d! G! T/ `1 j

2 P: \7 S5 x# c% ~# _' @  y% M! j+ c2 D  {

% K6 ]; Z' B: Y$ b: s5 x& E- ?4 y1 }1 x! d5 I: L3 a' s1 m

* c5 @% W; H6 N  v) b7 J, ]/ l* N
  ~- ~. Y# z9 K- N/ y
) {" {6 @: N% N7 [6 j- T; l; R$ ]3 v% ~- l+ R6 N7 w
" i8 ?0 V' P& U2 r$ s: r; o

# j( M% }; m/ C
5 Q. C8 |6 x/ @, Q: `  A2 m7 r  x) Z, ]% t" P
; ?# e$ P+ v- K

3 b8 i9 M2 K' ^1 z- T7 M, V: R% t4 P- `! {  J
, a' b0 |3 Z. i
7 ^2 k9 Q) Z  m) l9 }- n
" g$ E! y" a% N' a2 f# j
7 W6 r" J. I, o$ e

( }' U! ^& x5 S' i. D; |4 Q4 q/ ?% G& T+ ^/ i9 J/ `& X7 O
6 ]& S$ W! R1 \; f" T6 D
* \+ W1 w* l% s# t0 i0 m

8 ]9 s; {& O1 \) f+ G' X, V5 ?: W0 h+ c, X& n( k9 Q
) Q+ Z& }* A; h6 O, [! ^8 G

  B( h/ j. H5 \+ L6 ]
6 M% J9 ~& z: x$ y6 q& D( [! Z. [( T2 I# n: w& B$ N, A# }
# b+ Q1 m2 G* M/ ^. J# P

5 d. K0 ^" A1 I/ ]
  m  @/ U" y( w1 S9 W" n# w# b; j

7 y* s1 D) ]7 ~5 n: A+ K  e+ n4 U  _; d% A: K# n: G

2 \! K9 Z2 y, C6 i* e9 _8 ?/ ~, N8 E6 _' e2 J) E

& X1 Y0 A+ M8 F# J! U7 G2 l1 `/ H' l  x( H. [
3 S& P- A. C) O
% p  R# _* |4 R

7 U/ i5 m9 _( O; t$ M- a" B- s' Y* J6 P8 p3 M4 P

+ Y& @* M' U( U7 I
, i! \7 n2 k! ?# Q2 M$ ]5 u4 g& Z6 S4 {8 E& X( p% i! w

+ M& y4 M. h  B
; ~) w& i8 U! A0 _9 \& {% w; q
' x" {$ }! a0 H+ C) [  s
! O6 G" @5 m. M2 m. K
1 [6 A3 f. |, X: O; y& x) h5 ?! f# M, J) J1 g+ l

3 I& L8 V& l, L
; |; V( ~1 a6 p' a) l  b2 n0 ]
6 h8 x7 r1 }. G) p0 o" F  x$ B5 ], o& q& T1 o" t5 o, U
/ b& `: c) }+ ~1 b  A% j

0 \3 j. J0 l- o- f: W3 g( k3 b9 G1 L+ w* R7 t# L2 W( T
4 {. h4 ^! a9 r& i$ b+ `
; i; M8 j* U1 L9 F

4 o% E- }7 J' T% \' m2 M( r  q+ U; N) A' X$ c. X+ j' W

' R; k( d8 z6 }' x' n  X
3 }* l  Z! F& F' O) k, N- i
3 Z: u+ {1 m7 O" o& D
+ g& C( W) ^& K1 T3 x9 n% X: I4 [, }) v  G

8 [* K% d) f1 I$ o& M) w, }1 S. N
- K. B% O( G! u( m; M7 J3 Y+ o; g! w7 g3 k4 f
' V, N, o9 X- J
6 P9 X+ ?$ m* d. P% D. A7 ?
  W% M+ ^: k! x- d, Z, R5 \3 j7 a

% B9 N" K% m: K! L' c& Q' i- o* v$ V3 ?1 L
2 {3 t8 T2 ?4 y7 P; ^2 Q% d

5 U. Y6 U% M" c( e8 n2 S; [1 y" c7 x! q& W! V% w* C

5 l1 k9 u7 M/ A1 @7 a% H& O. e& s2 d, o& B; Y
/ e" c+ ~# {  Y; _0 F

6 c3 e# [6 y, K9 k+ f3 N$ D
- |! t4 K4 J' n* e! l- ~( |. K
  v5 V# M, O$ b6 I* x  v% O7 C1 T' C2 O) y! Y; h! M
' d$ z* V4 l* r4 V, W; ~* Y) C% q
# c% }+ {+ O  v; K( x
3 X5 z, x5 F  y' q& C

9 ]3 v' p2 l2 Z7 r/ i
3 k9 T+ j6 w! K0 s4 u5 V# k1 k& A; g) l/ D9 p
; ]$ x8 ?, N! `; G

/ O6 m% y. O* X/ @
$ ^1 Q9 M" }2 L
3 \3 a9 y9 \) q; V
3 ~4 K  p' V, n* w/ i- h) \9 f/ D1 H9 a! y  D/ [7 s" c
+ V: R) z" Q) f. d

! X7 [6 b- ?# D+ g. [$ p" l+ D: u$ P
  _! y+ g8 O; O0 d1 O* ^

- _& c; o$ r3 k9 _( m& G# v& N7 B. R: W! V& S, n& Y$ }! p, b8 U
- d) H7 ~' d8 _/ c3 [
, M" y3 I9 T7 b+ {1 c
, ^4 j% L  h: t% @( c
, V/ Z6 e2 P- _: r
$ d1 z* L8 H5 Q
  X7 }/ w/ ]8 |1 W0 S

# L6 l$ \+ x$ L% p" z: K1 P
4 B5 r$ g7 D+ V
  r4 A6 z# ]5 @. n3 }) C. N/ |/ i0 S8 m. ^) e  T, J7 y9 ]9 n0 v
! m' O$ H8 L7 v$ V; u

" _' c' L* y- q, |% O/ h  n
0 t/ g) w$ R0 _! rkkkkkkkkkkkkkk
( d" X' l' b* I

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 3/7/2015 14:51 , Processed in 0.267607 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách