Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 14272|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5409)

Số người tham gia 17Uy tín +16 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
vietacc + 1 File đang cần. Thanks!
tunglemhcm + 2 cám ơn
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,6 X5 a* k3 e) y$ a
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ( z: `0 t/ ]' W2 Z9 b1 D9 v2 j
Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
5 d7 F7 Q1 R9 w' J5 |; RTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em7 ?# }! I* _% K4 G6 K
xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10 8 o0 K9 H+ z# T5 N# }- z- L
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
; j; ]4 _0 h- wTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
- D2 d# R: f1 ]3 K5 G5 Z9 x4 n
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có.
3 E: }" t; g7 a& z0 d+ j1 Ftại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn., K; W0 L& L2 V2 i4 O: R( |
chúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28
, d, e1 p) p, ]% g: r7 a$ ]...
8 l& T/ b% D! t! {) b
cảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35
7 u( @$ V  h/ L; Y* A& DHi cả nhà,& Y8 T- v. w, `
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
' ?0 y) \+ \! l6 k+ G% `Thanks ...
% S/ t2 u% O- z3 s
Thanks Bác,* P. u: O9 `4 g8 D& R5 o9 J; {3 q
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;


: Z$ a4 e2 F8 n8 Z. P7 V1 ]9 J3 L# u, x  [+ R4 f5 U
/ F) h6 b8 y5 y2 u( B/ c

* i5 p9 T+ o* [& `- U+ |5 H+ \3 A2 K3 t  ^' x0 z. V  m, `3 v

; J- Q9 f9 s0 A: P1 x0 B- v- h, V
0 [) u5 j' S, L: r6 Z6 O) I7 H) s) k9 x$ x! ^5 o3 Q3 Z
& e: N2 Y4 [) s& K  v

0 v$ D2 ^6 r( }) m. x  u
* F. {' w4 h; L% f7 H, [2 [0 i1 x8 x. A0 G. V
% R, K' d7 e' U

: p( m: E  U* e$ N% U  Z; B- _# e& e: c2 F

% I" M" T8 g- ^: b* t& J( r+ S
3 x& D, |. c( C9 U' X# }  o( }
8 n5 W' C( q5 D' p2 r* `& h1 N
, t5 ]5 q# p( E$ N# @* ~* j* m$ p; \: l
' d" ^; J6 c/ H1 i8 V
3 k7 ^: Z3 k/ D0 G2 }% R) ~

2 M. B% x1 P/ o& ]* C) z& Q! z  P4 s7 c+ d9 B* a6 R1 d1 Q3 `& U5 L2 h

& l0 y- ~) F) i; U% T3 F- m# T7 z% p7 u( s
; W' G' ?' [/ ~  u. U) U1 ~& {
5 p9 f6 n. i" K, y9 O* t0 M

; Y" C; Y3 @) w; U  `; c8 C# V
( _. @* U% k9 K/ u- D$ I; b
7 U9 u* [3 F4 I) U4 U' f
) g: S, Z  ~9 f! b
, n# h; X& [* N- D7 Q' w* a* J4 M1 a# d

5 N% C) m; S7 N9 b' S. A5 ^# A8 |. R# B) ^, `
; X9 @# b) W3 W' G# C: D- a1 @- @

. h: e( o5 e1 r6 V, P6 K- N/ ~" p$ q$ i5 i: i* F# u( @( O, w

+ `# m( E, ^- k
4 j0 V+ X" y! s$ C1 g, E1 O; l& p9 y" O( h' Q& V

* Y2 K+ l1 Q4 w( e
& w- E- |$ ?# L' G3 t+ G: x4 P0 O2 e$ `; p

! x0 J/ l( i7 d2 E5 e
9 w) c4 h2 A5 `* }
4 `, G; Q8 A$ `8 l& O" A) A4 O9 f/ Y0 M' O# ^5 d* ^
, N6 O- X, t( u' D4 R8 A2 T  N+ N
+ O& X6 _9 [& P: D( a: l

9 F5 ?+ R7 Q/ v0 o* k2 o5 K& P8 ^% Z' s

3 i3 W3 i4 L0 B; w' G) o) {& c- @* N
1 a/ h) E; {0 ?1 s" ~" F6 E( r! g" |6 R- l

( J) G- F# N$ x8 u6 _+ [: d# D$ [+ @! C3 i& e" v+ J0 F% i

  ^+ q3 P! \2 y
. t% [- V  P; }
3 Y! m3 _& x- }# q- w& j: \; u/ @
$ I/ o( J2 X; M+ }' g, T6 p0 |+ ~8 I' _/ b) c) s8 B: b

$ [! f! P9 j4 b! T- ]
6 g  Z5 G3 l) L% B) }/ f# u! D1 g+ z
2 i3 C: \0 T" i" |

  W: L7 u3 T- m$ U1 x9 }: K7 C
# c* P5 b, t$ I) b$ H3 l2 B( G/ z! L$ v! z) ~- m: ?

1 _! Q9 e4 v4 ^0 J2 ?
0 V' G( u# i" ^' L: S. R; ^5 k3 D: [
7 S1 ~; F5 R, r- [8 i
" q, }4 ?, w% B
0 A! U8 J+ _7 e9 L. _$ i

  T+ T; p& w3 j
% e( _' M* ?* o' ^* s' o. G2 j0 G( C( y* m: S

  y' P" y4 i% I: _  O4 c8 h6 I2 D  w( l9 T0 M# D
& c; [0 b- N) y& B
0 ]; q% `3 l9 ]- r5 _( Y- y; A
* d1 p$ h9 z- R+ k' K- [
; ~6 d4 W9 |- B0 g  t8 E* c7 x2 \) C& I
. @, L! f$ t1 f9 `# K

2 J3 f- o; o4 c( T
$ q( O, I1 M: p1 J' o9 y8 G4 i+ Y9 `: d; X% C; D" G8 g. w

& q0 q6 M0 J- H" y: G. y8 m9 p9 h$ d; W
" V0 {" S, z- ~1 |( b( m
8 l. m6 _/ W1 Y+ h& B4 e
4 p* x- I' w+ {: w) E* A
5 ]7 @  z  S4 R' Y) i* ]

( j- e7 e& B% p) g
2 X+ @2 o6 m. _6 R3 O  g; y* y9 O5 |+ f) d$ E

5 [$ g0 B" h% L& E6 ~- H* T8 B( A, H/ N! e, ^

9 I& |# H7 G& q+ D# B* ]/ N# b. D" t" o* Q( o5 @
& u6 j  K5 p: H# k9 D8 _4 R- U
- |' Y: F& I( {: u4 u

0 O9 Y3 J/ H$ ~  p: O
: B& h5 D9 l! J& {' k) J
6 e. _- a; {$ M$ J1 h7 ?5 P1 y/ o7 T* k
4 L: q/ ~' b+ \3 Z$ n

9 r7 R  m4 D7 {' r
, C+ R8 a; j# e+ c$ U) ~1 I, [" [
9 T5 a4 Z, Q. ^$ }* H& C/ x7 m2 C

- C" a* Y( D+ w5 s: d, k
, }/ o" E/ M* n$ u7 C  w8 R# f- ?& V
& t* u3 N7 u: o5 e% c
4 w- U' z4 y2 i7 }
$ o4 \% Q$ `4 e$ ?5 i
/ G0 T3 ?) T" M. f4 Y1 r* c7 g+ \
) {8 c* C! W8 W, M3 M2 D% v  _' I" O

7 Y  r4 \: J; g* h; R; u2 n6 ^$ d+ m7 h9 o) f7 p

1 k5 K! n- ], Z4 @
  d  w% G: ~( v' Z" R$ V2 ~6 ?8 C7 _. {0 d0 v, N5 ~# w8 \( S
* F8 |  @0 S' O9 N! a0 o7 |3 F
4 S9 B& W; G/ T- c
' n+ q: y4 t' y! T6 G' u5 b
' R) k2 Q; x! n' `8 T

8 ^+ r8 Q( B) f  f, m& v
2 q# T: E* X% A3 `3 o$ F
! F8 s0 W: s, V
$ F" M6 ]1 h5 ~9 u$ y9 c9 A$ Z: b8 p
1 z& W4 t! T/ _! v* J- [# i6 G$ ]5 C  C& B6 Q4 h. i$ B% X& K

$ {0 D! r& ^4 c7 r$ q0 k' X) [+ I# D

2 B3 C8 _! N% p* D
3 h/ V1 A2 {2 C6 K2 F) ~3 Q5 h
0 X7 ~. \7 I0 O5 g
3 W8 T  N7 {) r( l; p3 m9 F0 Z" G+ z  c2 b! r7 ]6 o

3 W: b, W/ C8 }: I. y9 d& [$ Q: O( n5 ~* w8 D* S

: @8 Y- c* g( W; O( a9 s) N4 ]7 F. a

2 ?3 k4 Y9 N# ~' W, |1 W5 v7 I' f, @, d* i
! ]( ]. ^7 M7 G* g' J
' R0 ~4 i8 j& G  P$ ~, T8 ?& r% l
) @# p1 N# G. Z- n( s

$ L" s9 _+ s! G$ Z" Z; a$ W* h6 d7 D9 E! ]- o
! N% A3 K; F' [: y: |- V9 b

6 @) o2 I! l+ c0 S$ {! S% s) t1 ?
5 c4 {: ]6 U. S* y) i. W; v! r7 i, Q. w% X5 E# L7 _
, w2 ]; b) U) G5 u& _' j. s
2 d- _) g+ G1 k* _

" O* }* H5 P) S, _3 L9 [  ?8 Q, I7 m: m9 ]2 n! c+ r7 ?& b, E8 G
, v+ ~7 }! z) L) E2 t- X: H" {
) k  K5 G$ }9 R; Y6 k: v& g0 W2 u2 b
6 i  s, y1 @/ Q+ S
; a1 W9 P  S  @5 P8 W

% ^+ I$ G' Z% x3 g8 R  w  l* Z' o  t+ Z4 D

4 y$ ]1 h7 b- s; I) M% Z' `0 ^; \& y+ e% w
0 D0 M5 ~" ]8 h" A  a2 |( u% X
1 `8 t4 y; ~9 Y& s/ I  t# p" ~
+ A+ _1 B" l2 b/ e6 B9 H
4 F9 x4 @, A6 w3 X
8 i, y3 a% a+ B8 [% E

0 Y! I! o4 ]5 H9 M( p
7 i/ U0 q, x1 [5 W+ ^/ N
5 Z, e8 }! k  f8 V# f
: D) j/ m. o* q2 g9 e4 B9 }& x9 p( {( Q0 z9 k% l  L

  p" t' X; Y, H& f/ r: @2 g; i( N/ X' w$ B% j

* ]; I& ?; C% T$ B% h& [$ j( S' R# Z7 c# J+ N: m: b2 }
+ g7 b* W: [: C. R1 \6 J$ X% I( |
  d0 L) p& B5 ~% ?/ n1 Z" K1 B$ A

. W3 R, C9 q5 j. y1 m1 y
% \: J3 m. |* S' `3 q
8 Y/ S  @6 A: ~: ]$ ~2 i
7 Q* x. A3 q& L) ^* F, z* B' o7 E5 {$ v, G1 o9 I, \

5 L- N* ]7 U* ]9 l# W) G6 q
( `. W4 b; t# f1 Y# b/ z" E7 b# i+ S/ w" u2 l8 E* k

/ O2 l9 o5 \- K6 k% T! a
5 m) P6 e2 T) u/ k  i
" k5 m2 i. w* S/ G( V$ m7 a/ v
4 H. u9 G8 O$ {- d. A# H
7 u; L2 r  e; S& ^) ?) w" ^9 c; T! q* N' p2 `

: I/ g; {& V" \; T' \/ j. g
4 Q9 z3 f* h" G8 T0 k3 d) m& p) b; I3 h8 d8 f) F

& {8 k2 B% S+ ~. y6 e7 o2 A, U; u/ T

: F. N9 v! C* l7 r# ~
* f- f2 a& s  \
" ]# W; a  {# [$ F* t# N' w
/ s$ ]+ @$ [2 ~' x
* ]; @) o& T) W+ t" a/ |- {7 |
( u8 n- n% q, @3 \4 m9 K9 q6 q' @! w6 \. U: m* Q1 j' r
1 |# r7 B9 ~! S3 g4 P; |

9 M( X  W7 Y. g9 o& h9 _+ K' I( Y, E( I3 {, j

# _: J  v3 u  Q) p
3 ~4 d2 u" q; ]& y3 e  m. U7 ~- _
- P) x- J/ k5 E& j! k! p# a8 }: C9 V0 ], \! U, B
- f: R8 E% A& r  P* ?

8 b$ s% O9 s# |5 U4 r% d# k/ a. i* m: `. W9 W# @5 Z0 e) u: [+ f0 |
  U8 [9 {2 i$ [/ t
+ p. z& ~7 G2 N0 \

) O) l# v% C' i7 [" F) C
4 t3 A2 l$ E$ l0 Z
3 E- C- k( \& G
, v1 v& T/ |* `8 p1 v' y0 W/ ?/ y: B# d

' w9 s/ A4 o% Y; S( g) A
9 e! g# |) N+ [, k; ~2 i$ X' f- N% [
2 d: B; W; Z& I' w9 O& Z4 h/ Y4 P: ?6 q$ z- W

  W$ [  k; p2 k' G# G- S: y) |5 a4 S& ?0 d) |& Y7 P& {, R

$ }# {% X' O  D) T& t) e' `0 _! c( y2 ]* i8 x
' j8 S7 F0 n: m: Q0 A  r2 T. k
; ?1 |7 g% O" s
' D/ \9 @; T; K) T, V" d
% O& c! v& `- @) n5 V0 R
: Q# P2 O! i6 [, t4 g
" v7 l$ S% o) L. B% U
9 I9 i" O3 i% e4 b
0 H' _/ {4 U5 N5 p  A

/ R2 f/ W( [, F4 t: j
; r7 `  D3 i  ?
/ z5 S& d2 K/ c) m( n  j, [
/ L. Y3 i8 ^- q& n9 f% z
6 J4 G6 ]" J3 n1 z" s" s5 G$ D. n4 e4 Y

( }  v1 E. n, K: n% f1 m# H
* S& ?9 a; k- V5 l6 c. I: e
. L6 _" {0 G" K7 C+ S0 s! o7 ~2 ]5 n5 x; j

6 i+ x. o0 M6 }, Q/ b5 e+ k  _! Z4 |8 Q) Y$ s
$ k; k; f- k: d& F* r$ ]8 a: f$ ]
* n# `+ I; z; J7 A+ q8 @

3 Y8 s# e% S9 I
: Y: x0 i" k/ u, a$ N
" b; n6 E+ G% u" l
) o) O0 O6 }/ Q2 I6 C2 d8 P! S+ E/ `) Z" |: H7 h

- s, r0 A8 y5 S1 O) y" Z8 h8 g% _" |
- Q6 r5 L- v2 ?$ `- l, ?

( L$ v1 @" e6 }; L! C( w- g5 Z# _. ^; `: H" N

) ~$ P8 n0 f9 L$ e. [2 n6 `0 ~; ?& L; @3 }% d: s3 i$ r1 G% G+ A

# M# b# t& @8 Y' |, G( ?7 e9 }8 O$ h, n; [( t2 \; `1 l
0 g4 _& T3 \4 h
" C' @" B9 K" l$ Y; b6 l1 R: _3 H

, t, C0 m# q" g6 o  c7 J
$ m! i0 D- n8 W/ _0 O$ O5 B% X- e
1 l8 K5 j; Z: P* @4 ^4 Z, z' V( h+ g- C0 `0 p6 N
4 v: F, x9 X9 @8 d, k
' H' e) \. b2 Z
0 Z! m; L1 F4 ^, `% e' }7 Z) b$ {8 N7 R

2 j0 ^$ b$ }- |' k9 c) b' @. U7 ]/ K; p' M2 P) R

6 B$ Q: y1 z( g+ e
* C7 t' W) F  R4 n* T8 p% x. u
' V$ f9 c; R# D  B! G) \' ?. |" V- ]3 g1 p2 [' E" w
6 i! e+ a! K& B# K; o
% S* S( Z3 K4 c: x! h( ~. ~# g

  n6 m- f; m& E( x. j+ u& s1 x- h* ~1 y  M: a: Z" ~
3 l5 z3 u- x' l) }
$ ]1 ^, w8 ]. x4 |; m0 r8 j
+ x7 `$ A% ?' a

* u' Q; e$ V! h3 l3 p
3 u9 t' p- L( n. t' O
% U9 V0 K& p- ?5 ?* ~# f
$ p& N0 l5 G9 Y# ?
+ V, `' l' c9 A; b' }7 a# q2 B3 Q
7 a: A3 e6 r* T* y( O# U7 A9 f& p! b9 E
& m+ L+ t8 D# Q0 I$ a
3 {% F1 g  W' @1 Y

/ F1 @6 z3 t6 _, [; ~" S0 v8 C+ D8 p& V

7 Z# E8 I$ i6 Q5 y( V# {/ A$ g" x" E9 b

% L& h$ M' j4 S5 `6 f! E# L/ |) P: u2 ~/ y+ h

& [/ v6 e/ \5 X3 T9 a0 L# w( s' t1 }

9 a& q4 T% o4 R6 s) L5 x& z
- [: y/ Z3 G& _. p# c% B& G. F% Q" N6 o7 e! ^. v
; j" g5 P0 t3 S. {

" T0 U4 u$ P; G. U+ `: A. D) H: n6 s9 j

( @1 ]" k: ?. C, Y4 I3 i. B5 ^) p8 r& G: \: A2 @1 i

2 }9 V7 F- |- N' }% b5 f
5 \/ J; U  E# S: B; C2 o: e
, y, n) ^  x( ]% [) ?' T; [5 t$ i) h6 U- m) U

$ R7 t& p/ }7 }6 Z% d# ]0 z
0 m+ k8 }. e# q5 K; z% N$ X/ l' |2 G/ K
  J' u: Y6 x, V) V8 O
, o. N2 X* _* Q. K$ d
' S, M; ~  s: D  Y, [( n& r

$ s. p4 g+ M) a# _' a( X6 ~* p5 `5 H9 b: D
. q6 N! y  H( r+ c
# n( J. h; |7 Z1 T: A# f

8 T$ y1 u& e2 F+ N4 t$ w- b$ q: V) s1 e" b+ u0 ^  ]

2 c) s: n0 S& U, n" O2 g( P# z5 u  K3 n' n) E$ N; y$ m, H

: p: k+ Y' X  [4 \
, ~# v8 b1 E! C, h4 c& l- P4 O4 i2 v/ V9 ^
* q' g6 \+ f* D: d; i

8 a# ]/ `4 t7 g4 h1 ~- f0 N2 U3 }5 }4 d  b9 q7 b& v7 S" V* C

( H! W- |' r  i: }" f1 ]- q' g% i2 E- f& z3 n
, G* T) Z7 l9 j# `

& t+ x, D+ u* h+ B: K! P  ?; O2 K. v# b
kkkkkkkkkkkkkk
' z/ Z' G! [! U0 G: q3 k  `

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 17/1/2017 17:01 , Processed in 0.218593 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách