Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 12948|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5261)

Số người tham gia 16Uy tín +15 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
tunglemhcm + 2 cám ơn
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,; f4 M' Y7 J' u6 d
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
- P: \$ b) O  c1 {/ i! z/ LThanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
9 S/ `, A# X6 T$ kTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
9 H( h% h" b. t" ^7 M  i7 S) W6 \8 U! [ xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10
( \7 n) O* L8 h% z. A, q# PTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
5 O$ B' @. w6 H. G8 ~Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
1 h7 h& v8 F$ Z) i
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có.
- F% O' d0 J2 C& ^tại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.* c' q3 h5 N3 G' b6 s: _
chúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28
4 A9 k2 c+ T& [8 W/ M" M8 e...
9 y. X9 Q2 h* u& t* \  A( Z) ?
cảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35
. Q3 s. S' i8 d' m; k+ f% K- |& QHi cả nhà,
( ~% ~* R" |- ?2 e. cCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ2 O, F+ g2 i/ ^6 a- o) j- l
Thanks ...

; K/ i3 r1 ^: _6 K+ nThanks Bác,3 x' i9 x# `) Q  q
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;

4 R' j  P# N  _, O
& m& D6 ~5 D& U+ {

3 M) _# {* u' R% |0 z
! Z5 v! h4 V7 C
. Q, d' g9 P, e1 \5 I
9 [; v8 a4 ?1 X8 N5 Z$ R$ Q' ~6 C- [; o* j0 X- O

9 f) {5 x7 ]$ N* q& N( u9 E. J/ s! B/ F: ?
4 _9 N$ n+ a$ P0 x* |  X4 R9 k1 _

' W1 x3 P7 J/ g1 w8 i2 P$ ^
* A# q* ~+ m" V$ e
! K9 u' A' D# g) _- w4 {
0 C4 u2 v/ d8 H7 Y1 ^& N7 X, c) t
4 u0 K5 ?! q/ U* v0 R
3 P/ b; \0 c0 F$ e2 U$ N* D2 Z. X
7 T$ Y  O% Z0 C" Z  r1 K- l1 {3 z9 W

" F" l7 ]# J; ~4 o  T' O7 y$ v  b5 c6 u$ q& j, Z) h; L! ~, F7 i/ r

0 V1 M) k# O8 @3 A
* `8 h# |8 c  T0 \; I2 i+ U- i
3 p! U6 `6 a( s/ Y3 v& B5 s! I$ _" L
% X; P1 f- }* }" ~
3 l5 C& R: C0 }) E- Y# P7 F) N$ w

1 Z. K8 t: d8 Q( S- L6 V
: T1 W  r: h5 M' c# U2 o4 X
+ F9 g1 c- N& I9 {% l0 x0 x8 I6 K" _# T

& s( k. C7 o: }4 W: a2 v3 t) s; _) n9 n) R% P6 @! M
* b' p2 G, o4 W

$ i! O9 O. d+ Z9 I
. ^& o' Q9 o3 Y1 l- [( S
# z9 m' p% t4 e; w
% B: x+ e+ t  R1 w  z% H  R. b  ]- @

6 }7 [0 }' ?! h5 N) `) N/ ]
% C9 k( L% G& l2 @2 f' v
/ R$ B3 i- e7 u& w" M2 @! H! y5 K, @
6 p- ~: L% ~- H+ s5 H2 n  K# P3 R
9 U& q. S" ]0 j* V- g) {3 G
/ j2 [! ], m8 w2 e
# K, y  k+ N/ ~3 ?& `3 z
9 ^6 Q: r0 Y( a- L
: L+ m/ d: e. `; h8 Z4 x

3 {% X' l1 K5 S8 F& }% F5 C7 p, r# M

* D7 u( ?0 O, O
' L8 D( |, V/ a; W  W2 l7 M0 e: |( B! t: C

' [- n$ P2 d# Z/ T
' \1 w3 s; A# P% {* n# ]$ m( ~0 ~: i6 q, x, J0 _
- k' b* k" \4 t0 h* G4 k

; k: |' g. n4 ?! e4 ?; d1 U5 p- D4 Q

2 I  Y1 t7 n) E# z& ]; Q& z
, |0 b  k. E# y$ q9 H2 A( R7 j
+ P1 N4 T6 b6 R' N# R  z! g( @5 }1 E; B
, v5 A- J" U& h, b
! q! p, t: e8 i# U

* S& [6 Y* A" b8 l" U- x1 S  v' @

2 i6 b& G9 g6 M2 X; L5 l
- X! m2 C# z& @3 _3 u' V, ~' T# h0 J4 l5 c
, ~: \& l# y! K5 D/ \( l

7 R  c5 H- K. y& c2 n* K% g( d2 H

! L+ Q5 K2 `/ t3 v8 `$ E$ ]  P9 ~3 |0 e5 z& w  f% m
& t& ^5 S' f& D/ Z9 Z# W
- u* M8 a! K. q3 O2 ?2 R

$ f6 P. ~8 z7 w! @: ^- ^+ z* c4 K) f5 d7 K1 L/ E

6 g+ m+ g  ?6 v$ |' |6 m0 h
8 b( m3 c( ?/ L0 ~2 w. C- s) Y* x8 z* ~8 R

' h- f! \# z& V& [) c
+ [+ ]! `2 i% G* Q; l- P6 v% v) U0 m! J+ K3 E' y; \! L9 v- b  i
! Z; ^+ F# D. }2 u: r9 O
4 G4 X2 _" E# N8 l

1 z, p& e  Z; o/ s8 K  F5 L5 M% i0 u5 O
5 s7 b7 [) ^7 w, o' e! Q  h, G
4 k0 N6 P, s. X9 }+ i

3 o5 R* H0 j( H; ^+ w3 {8 [
; L: z" I9 q  w+ E* V& v' k: l
1 P4 O9 q2 [3 l
% w. d. z) [4 {5 q! b  b1 T4 T0 A5 X. R& y
9 O! i! e, c/ A0 ~8 H9 e

% h- t3 D; T" U6 ^" J. o0 c$ F& p- Q1 x7 t

% \) w% W! l# b2 h  |4 c2 r% Q5 A# O$ T( y5 [, |

' e! Q! `8 d. K6 X0 c* W
9 p0 u  y/ U9 Y. C
1 v3 D, \1 w' C# L- t4 ]/ }, S9 Y4 ?3 m$ x
5 Q6 c; e8 T" m5 Y; A9 ?+ h! c% S

$ f0 u& R' t1 k# T6 r. }* L3 U5 n; T! G& {( m8 G

! S% e! f, X: u- O
4 y: R# }/ t. E) R1 m/ s' p* j, t" z) Y- D. D0 y/ Z

) H: [" y; Z4 ^3 @. C( c' J5 s% m$ w- V% p3 O
% L$ W4 u1 {! m
7 i5 n( ?: Q/ d: T; Q

. m* E  f. C9 G) N1 w" g
+ i! g- n( Q. I5 R0 _3 H: Q: s3 ^" N* ~+ o$ u9 X) F2 Q
+ T3 Z0 U! f0 T! R+ B) ?; D

+ S, a7 e/ H) l& Q1 _) b9 O' E4 h  T

& B1 R+ ?! P( f$ O" {
0 N, H% c# B7 E/ _
5 M0 w. [5 e4 Q- z6 a5 J
3 }5 t) `, k8 `  X
" f/ J; b( n, Y6 }9 `& W6 k( }, q0 U# y  j8 u
+ N! M" L6 x+ d1 o  }) f

5 W) N1 Z7 w  M5 H4 a( B0 M* c: J  H
8 l) e" c1 s2 f8 T
: g9 h* D, |9 F3 _/ d( ^9 w
' a. |/ z' j3 D% u$ T- L0 |. i
: b5 ]8 `. R5 q# ^" k7 x1 t+ f1 D
: g6 W3 |3 C. ^' c( T' I/ U

8 O6 e& D- X! X( N1 ]! u
7 }  a; }, a6 b. `, \$ P" }0 X/ }. T9 m# Q. Z0 W$ K

6 |3 b0 _4 }; T9 f; z1 o9 J1 k# y3 ]$ g& c. h# J2 a$ I4 j

" V. B  h4 F$ Z9 ?* R- J# u
/ I* N( p1 i9 s, _: X+ H# d3 t( M- c" D, m

" O# x' [  `& ]+ l5 M( Q1 u; V
  {8 b/ j" L, m: q; J
8 Z& K, q' W% c. {! B1 {6 A
& W' ]3 L! }4 i' w% ^9 R9 n+ E
2 c, a5 m/ t1 X1 f5 Y5 [
% y3 Y1 Q" J$ R  P8 E% ^1 M

* n8 o9 j7 z, J
3 M3 v- P7 B# ?0 j3 q+ r4 g
  W- v. N' F2 g4 `# C3 ?# S/ I6 X( t2 r, h

! K0 o, r/ Y6 B& c
% f5 y% @1 T, @# j/ l  s0 ~* e9 a! g" ^

4 r" C% W, @6 ]3 ^
6 A% v; A, F+ v/ _6 F
. k4 E; P  ]0 R. g$ i( s- O
# c  l6 z/ R4 N
: ~( f: B, S+ P- r( R8 g/ ]( [+ B6 f' }* w4 u

! d$ K" b" @3 z* S, B' I+ g$ r$ @4 B0 P( z0 K# `
2 s# o: b( L* n& n

. o$ h: }" H: U0 V) ~; q
. g9 R" P5 w: v: U  [! a' g7 Z2 b
% `; n; C4 B3 ]( P6 G2 j7 i" V/ m+ c, m; @+ h$ O
7 L& r+ D+ H2 W1 N2 J$ {

$ j) h5 Y8 s. c, P
9 M& T' w0 O3 T6 m6 A5 _( W+ S2 N' l# p1 `
. U. _+ J+ v  H

; ~8 Q; z2 u& F7 w) C! S8 [1 ?& V2 K' f! c9 N5 l; u
( s8 U* o2 H9 R7 i6 R3 t
2 x1 N9 e8 W" e  b% B- {/ \

/ ]7 H$ M" d4 H4 k% Q1 l
( w$ f' N  n# X$ j+ `  Q
8 ~% o5 }2 i9 e# u0 Y7 Z6 U) F- d/ L

5 U7 M6 U* j" ?4 x& v3 [- W
1 f/ Z. b3 @8 {" j8 u! _1 a1 ?* R/ f; D1 n7 b" I: y4 }$ E0 O. I

) T  m, z( o  V9 O; Y, C) i
  Y" \& g" S7 R3 [( K2 W5 l) A0 ~' m/ e7 p
; g$ \: |$ }+ Y) f1 U/ s; C

& A+ p$ K2 }, _1 s& t0 L6 N, i( ?3 ?3 C' q1 m6 ~  g

# X6 ^& j9 k3 d1 _; y8 G
( \0 R5 A0 @, F: [- f, S
# z9 b( B3 B4 @9 h; g! }6 R% J! C+ R0 e8 Z1 \
: x9 K) z3 B6 j

5 l6 W7 ^; a. n# [1 X  t% {; o& ~% g9 ?3 k3 U3 P3 J4 d

5 ]: |7 T5 ^" T: b: X
5 m1 `1 l: V( ~6 c5 R& K; o: ~2 B7 O4 T
, V# ?: j  l# f! a4 `" T4 S. U, ~/ V$ T! V5 _$ a/ h! I9 y
6 F  h" O* g8 X

8 Y, v" Y1 g( J/ X- j5 Y
: z- I- W) m4 v  `; p' [3 d1 i! J3 C" Q2 Y, P* W' F. R- Q& _. g1 N

8 S" Y9 O% `5 e  \9 G5 ]  |) W. ]6 A5 m( ?+ e# i9 d+ E$ R2 g

/ b- U& A. z5 O8 w' A! [5 X2 U9 @. A0 d/ {) C0 \
7 a* E9 r; V2 Y  p" }9 C

3 E1 i+ J  Q7 c( P
. G: [/ ~8 ]3 B5 _7 R$ ^1 d; V
  B) A8 ?5 j4 `
: S/ Y/ n& X! T6 ?( W& O( x
- u; F2 ]0 i' _6 j$ S, V, Q4 G/ [

" ~8 G( H( _! r" |
6 o0 a& w- [! P# j$ v3 e; A) i
% O, p9 m2 {4 j# j0 L, ~" P5 p6 O6 {
% |2 c; Z* g/ ?' O' @- V+ X
0 k8 B  f# I2 ~$ ?/ M
+ s# c& N  ^8 [, V7 [* U' H
" q) Q' z9 y, t6 v! A; U! O$ H+ Q
* b6 }3 H0 j( q2 l, `
- f9 W' Z7 {; h/ a

4 w9 W. v  J, p  ~# d8 t  F0 i) G: Z; H5 e- @; D1 @+ d' T2 [

+ _) H# a. h7 x/ c  m0 s' I- e2 m6 R. f

) x6 i- Y  q& r4 @; L: p& d+ W, N1 m; ^# H7 d$ I: B. @6 c, u
/ J4 c) @. i6 I) I. m( _
8 F" a2 a$ }; Z5 z) _6 A& P' g

/ a3 v" h+ i1 U- E5 u( S) h! K* l. M. G
1 `; e9 b) O; f# q

+ r# C+ r+ `3 _2 O% q2 X
8 v* \! g( D* J& j2 W7 X: H. ^# S0 A: `+ z: s, f" l) S
. I" A" F, _+ I1 Y, W1 V, d7 K

' q+ \1 [8 Y1 C1 r1 m8 H8 Y4 h! H( z! Q
4 l* E; w) X  @6 }& i
2 l3 H. p: k3 Y* \$ S' W1 x% K

3 \  k7 \5 E) I8 f( c+ ?
$ S! J0 @- K5 P+ M" o: ^4 u
6 f- f2 @$ x+ N- p. @: U0 [/ L( A7 O

' Z% {- U2 P% F8 Y; w
- C- @5 g8 J8 r3 l) |  l. Q) J. c9 \, j  _- _& }, l: E
: b' l8 q- x* L6 w( [& g! I
0 P$ ~( P) F! T2 K

, q$ x# q( a0 b8 d/ q' G5 O
9 W4 |/ g3 x( \: T# R0 q/ C6 Z' U0 V) [- c( i( ?
2 f8 b: @( C% N1 h1 M3 T  d4 D

! h# k* k9 v& }0 n# t; l# V  q7 i- j8 X0 @. }  g+ m
/ N( @$ i6 F, u( ?
' l$ f3 H. b) P+ R

& ]8 k. l, S& b3 L! J9 p, r
9 A3 r9 Q. v) e2 b6 x% N$ z) x$ g( G) d  @5 T5 q

, {+ V$ V3 p- ~* d0 p9 D0 t' I
9 t3 `* H4 C* z7 C5 A1 h! J: ~/ e  I' o" m6 v) q. B: ^5 ?7 M' F4 S/ P3 B
& K, {. L$ S8 Y" y0 v: D& i
% F" M$ a( \$ o9 `0 N
' l8 X0 b! Z2 a( N/ G- S. s

: ~# b" s9 ^; {+ A7 n4 v* ]& \6 e7 e% b  [1 O' ~. Q* }" G) H( ]4 B
" ?3 z1 w' f. ?( Y! u4 i8 G

6 ~, p( g( _: O/ Q5 p
; K% Z( B( y# p/ ]2 j" S8 x
9 r7 q( T# J6 E, R2 \
6 G2 r. ?4 H: k# _* }
5 Y+ X0 I- q) X5 n& s2 S
2 y$ m) S4 Y8 o' {- d1 Q; ^% g8 L
0 J! @5 k, T+ F* B6 o5 Y0 {' t5 _  R0 f

& x" f! K  b5 s$ W: h' K
# S$ a4 y% I* a' |/ Q% T
4 k8 Z$ ^5 d, O' L1 Y) Y9 t. ^# L* o5 {- U1 s, I2 _/ i

# {  d. V8 h6 ^4 D  `" f! y' E8 K3 v4 G6 M

! U  j" C$ E2 }# ]4 P/ ]- N! S' j% w5 Q9 S1 T$ ]2 q! e

$ p: i) A' }1 _0 i7 d8 Y- n* P8 S9 M4 z3 s1 x
5 E2 u) ^% h2 h+ R0 ~

! }1 J6 U7 L3 v5 m  O( r: t: @. y. E, F( U+ U9 X) \6 J# b

7 ~/ d' _' O% r; O& H  y" @8 G& m6 u; f

: Z3 }' _( L% ~& T+ |: J
3 ]7 r, D2 S! ^3 r6 Q7 ^( F7 k" C+ E
7 s; |$ m/ g/ m) E- }- E
- D+ L" H, v) l, e+ b4 T( t

/ W* |. }' @2 |! Z& T8 i
# ~/ s6 N$ {! L8 N) `5 u( L0 A$ W6 i; S7 F% A
; q& u2 j  V$ t! K( I' Q
9 Q; ^" C. q6 p8 t, L1 w) L

5 e1 [! j8 a2 d
8 Q1 ^4 L. a; \& w' Z: K" }/ I$ U/ _

, @5 g5 S: L8 p& D, }
* l9 m3 o' U! L7 u3 u" }
  o9 z2 c2 y( L- L
7 U, N; k) z2 f; l! C+ Z' t5 k& Z9 B% w8 e

' f* c( r0 N0 |, e1 ?
0 m8 r( a: a; Z" p7 x
# m  d0 |' x& d# |/ \# U
- A+ I& q# @! D7 D6 A8 R6 [8 J$ J
/ c3 F9 {- {- w$ }  o, R3 [2 a/ _0 Q) J: P$ @. V8 H

/ M9 N, N  S% b( y3 l# x1 S1 b3 ~% V( K$ T7 u6 V# h: s- T
( U- t$ |" U2 l) h5 x

3 w5 {, |5 d  D; I5 \3 p
; ?7 ~/ f5 Q3 `& s/ ~' Q
8 D  |# l/ p: p7 C* F' S* _2 J' ]5 A) X9 c; ~
0 J3 ~8 }, T, s( T0 Y' F

5 ~# ~. Y, @" t* ]
& |* |# h  i, z/ r8 w# w! c; ?0 f+ j% i1 m: C

) g  ^! ]4 D4 V7 l, r6 Y3 n% [
& N1 J1 T; w% D, O0 a* z1 X8 T6 U" [; N4 L

% u; [+ }- }8 ^) ?5 y4 r
! Z7 A+ h, ~, j+ K8 S$ J& i) s* @
' p- D, |- i$ W4 K3 e
; o' x* `' I# v' j; a

4 v/ m. q  |5 U) j! }% o
) j  I; w. d% |) \6 d, h
7 v- A- D$ i3 a- j% y1 q% c' z: F
( x" h/ y- x0 c" f" e
( M5 E; C, F6 q* _  _& ]9 T7 R- G+ H" }$ T# @

, j/ o/ w0 t& h. I# r: Skkkkkkkkkkkkkk/ z5 i4 x$ M, h

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 27/11/2015 00:43 , Processed in 0.154601 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách