Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
  > LÚC 9H- CHỦ NHẬT 26/10/2014  XD360 CHÍNH THỨC OFFLINE+ONLINE GIAO LƯU HỢP TÁC "HNội- ĐNẵng- SGòn + Các địa phương" <
Xem: 10514|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 4857)

Số người tham gia 15Uy tín +13 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,
' J$ ]2 n1 |* E2 T  N' T4 WCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
5 f( H: m6 X7 T' P, ]1 v- n/ p9 D* VThanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
1 T  |: G4 N3 j+ x9 I  @5 Q% TTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em2 q& @$ C; G; w% g, s: C: b
xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 63)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10
8 ~3 v" `+ s  r  W$ @Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
" @6 k+ ^5 o' V  c$ v' V5 ^Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...

7 s0 O6 k* q  q8 [0 y. Cbạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có.
8 Q8 w, k9 D0 \+ ]2 L( Ztại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.* b0 }; j; ]; g  l- D
chúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28 $ \+ g3 g1 q5 p. L7 G/ u$ Z
...

4 l: M# c& }/ C0 E% o) Ecảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35 ) S# l1 w. w$ s
Hi cả nhà,
- T! l2 P4 s; T1 hCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
& ~- P2 g. \& h/ @+ f$ p2 {Thanks ...
! L3 w3 e, i  \% V1 j
Thanks Bác,+ ~5 W1 B5 N" F$ u( Y2 m/ w
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;


3 E3 @/ t( R) m4 s& j: Y. i- f& z* O/ l0 \4 K

$ Z( K/ N, r  ^/ m  R5 i9 ~3 g; c3 F2 D
4 q. H- b( H& O& L" l

% i) ~& O3 ]( d$ T, B! x3 S8 Y9 h( [; C8 Y, n

' |4 c! j+ O: W# ^
* Y' H9 x: r- `- Y/ \" l" w4 T7 Z% Y( m

0 ]8 d4 @  V; b! F# R# y: g5 k8 R- Y/ g! P& T5 \* e6 F
5 G. E' n% H- T" E: [( N

  s% O: x2 |) V. K8 o* ], Z. V2 d- \( m/ p" a0 P: G# W' Y
9 j" m& l+ V# r: q1 z

3 Y2 |2 L/ ?: X2 \0 X/ U8 P4 r7 E  s, P! I% B7 d* _
; Y' ~6 |" q) l; Y  c5 f- t; L) Q
3 a3 e5 F: W) e: a2 F5 C
! m/ X5 x. l2 A! t' z) _
! W& J1 M% M2 N$ u1 Q! j

6 i: e, Y  O  X! {# b- p/ `9 E9 ?
  ^8 k4 k1 G( m/ c$ b! ^" m5 B. q0 \. e: g
! B8 E, E( ]# E# L9 A) ^
4 J8 n& e+ K% \3 ~* o0 H* x% V

( `# t! _* S& H% X: c* `/ W* z' J3 v1 B! J) x
7 C. g  m0 e7 `' r$ M

' S& f- O) t( p4 n* t8 x
- W' w2 a1 D5 P' ?1 O' c: X
  S# A( o& f9 |" a2 _  S! e" A/ I5 F6 o+ ~  ]# ~9 v/ E. p2 k
, t$ x) ?, k. ]# ]% w; z& f9 @
9 c3 w. ~- m9 m2 z4 r
" o8 P/ H& B& F& L# X9 W- S8 U

1 B( a' }: s% h  V5 n+ R# a$ ~/ Q1 v  s1 G
, V  ^- ^" h0 ]/ u9 e: [

! g6 q" F1 T+ C: l* X: l
1 n" C0 N2 B3 a' s- x! ~9 ~# D) d: J8 y% Z/ s/ ?6 ?  a4 u

" P- u" U! Q& D9 y- G
8 o8 N2 Y" w7 O, ~2 W" S4 W7 D
- j4 y1 {" t  c$ I. a! Y
) O/ G8 d: t6 y# j
9 V+ R& g0 B0 b3 p) ]# \2 n0 ]
( M5 P; M9 Q/ R
1 U5 H, N5 s* x) M/ {# a/ d) ?( r$ }
2 v" J3 z# B6 D; _) w
. A% n8 @- K7 f5 q2 I+ U

+ H' W, d# v8 Q9 P! Z& y2 y/ A* n
" k$ f. S& P& L
7 Y5 }7 G5 j& C1 a
' @% {! I8 h; m& h
, ^/ r4 T5 K1 h* R0 P. m" A& B9 c
0 @  |6 ?7 @9 N& O

& T" c( k) y# D: [: Y; c! a2 p& Y! `1 A4 E$ Z  l: T& p

4 G0 V  |- A" j5 G0 O. _; k5 h0 D! h2 h$ E: Y1 g0 N
$ ]5 t& Z* b/ e

8 v7 F1 }0 p1 e6 b. |. E% |* d  t5 G* C2 r
9 g: [% a% J6 O* y! \
, s6 y$ h; f, r* Y
, N9 Y( V  ^/ E  m
$ F  H$ K% q+ Q( n

1 o; L  h0 v( G4 H/ L6 d" j% X$ X6 v8 W  @2 b6 I! @9 |6 C
0 y% R* x; W0 e
5 g% [; w+ L, u, ]& m! S3 N

" [# Q6 k7 V( p0 q( i* T- @' E$ z; L& ?1 W  x. L. u) n

! n/ g* W& K# I. O; L
) y+ V: I3 Z8 I& w& r9 Z4 f
: K2 m( F/ K. I4 a
1 c( y" l. o) \4 i% t8 m7 |0 X3 j5 h  W! z
" T5 R2 Q& ~! v, i7 O- k* D

! B/ _( X- b3 p, l$ x" T1 l) s8 B: ]& _2 d3 d5 j8 U& {
8 S, d, x! e+ d. P" b/ h  U, k
  d7 F2 N  Q, O
2 {7 f7 b/ T. m' t! P# V) X" T

- U3 `, v6 l  j; @- i7 f4 p$ O$ W' \2 @

. p7 s7 F3 ?' P. G; V
) ?7 \2 S+ f  g+ _" z0 Z$ `& s' j: Q& E7 D$ I

% P! Q' p- T2 j1 \
5 y, U2 y& X) X% N1 F; x+ z3 B* x/ o8 e
& \. m, P, d+ s# [# k# e
% s) R9 J! c/ \) i
* q. m& Y2 \% Y9 s. M; Z' Z

, }% D+ |5 Y0 [! p9 J4 m$ i6 Y  a
$ }8 a% J8 x$ B& d  E7 [! L! N2 R" z$ V( X$ G" I' z# r
: x4 G6 M; r; m( S) P+ t4 u

7 Z0 O5 j* f+ K5 t$ I4 m6 U8 r$ d! x( Y9 H

# A& M1 b( A. X( S9 T2 |- v, R; a5 M

9 C' F5 X3 c# j3 g) h+ O3 \. a$ Q/ K1 P8 ?* |

0 X( n0 r; n$ V3 _- N1 S
4 ~2 c/ s$ `/ @3 |' ]
9 g2 ?; s3 u9 x; c) R, ~
/ H) B# b8 K! N" D1 r6 |& o' a( Q4 c; a' z* b7 g8 V- U/ _% A

. N( z9 H7 m, _( f' t! o
1 |7 f& l5 S7 V
1 b$ O+ Z* i4 ?; F4 w/ C( E: i6 m. p5 A; F' d
3 H$ z+ j) N& A: i# {8 I
( d+ u4 d7 Q: y5 @
2 D! R5 V' B  j
: J- Q: h* C+ [

7 p+ r: L% ?& U7 x6 r4 h
3 q6 M% l9 n8 `
0 I& C! u" [" [. @, E# K3 Z; r8 q# @2 r" x

0 b: ^/ ?9 z% n/ i! x/ K6 S
1 a! ?1 b5 N" \6 b9 S- y1 A
4 E' J5 C1 z2 [5 Q' P) F2 [, a8 M$ R& o

" J) P6 X/ `$ L7 i* X; E
: B* j$ H( s! C! v5 P9 X8 b- U% o! Z9 R3 b& F/ G- \/ q
) I' u$ z. \8 [0 {3 ~/ J8 x

' ^+ s5 N1 q. l  H7 p# s% O# f# L; f9 a0 ~! t$ k' [. ^) r
& U) B- v! \0 e! q2 q

, d' J6 z( X1 Z8 x5 Z4 b& n
0 P" F5 A9 L5 c$ a' r
% G* _2 K3 y+ B  E8 B3 u
+ ]. I. b# b) m7 y2 O8 N" l8 ]; V! s$ i9 I- @+ Z  Z
9 ]2 t$ n6 i' L9 X

8 A; ^: s  I2 l: }  a9 T# G5 u0 L9 n- w  _  q8 S! s$ a& A: [

# |1 |3 r8 s/ {% @* ]' U
; s! d+ n! t+ y6 m
) w/ G6 y' c0 S, m: d& ^9 e9 V, e8 R) C
; D5 @6 Z! u$ ]  b
, n, H" P( J% W7 n  ^
) H  \, F) Z' s/ ?/ u8 W
# x1 [9 ~/ y8 m& b% [

. B/ [) e5 t/ [
$ P) h* G, H+ b  P
7 o  t+ W# p) q" b% @$ H8 q
7 t% r* P3 d, C& T; y
  g0 y3 }0 {# K0 G/ |
. z/ j' t% e( P0 @/ ^
  j8 h# T% A& V  W- Z
/ h: a" ]  f  @9 |+ [9 Y" O$ n( E% }! |
8 E6 @- F& U. H; Y( N
% W- [2 W$ o! G! T4 a( |, d
" s$ S$ v' G3 {
+ I0 L( [$ f( P
$ O  x5 y9 V+ e6 Y9 A  j2 t' d4 m

% p5 Z% O! Y& x8 X! }( p6 g& E) c* c# q: E& l% B8 {4 U3 j

9 f. B1 `% r5 e' J$ Q  t+ h* O- Q+ O/ Q+ l( R2 w, U& @. f

6 _4 K" X9 r% C9 W& h7 i: r8 x  i
( G7 j5 N8 V4 P) C7 T. ?0 f& T2 k4 f# V9 X4 U9 F2 Y: B/ R9 p

8 ?$ Y' z) Q' b/ O+ K& j# P3 F% T6 B6 X* `) G4 ^! U

7 @& J" X0 X8 i. ~0 u2 W
9 K' y% J7 o- c. }* }% j4 `; J1 h# O8 }6 S& [9 x$ q

* p( t" C+ ~; [1 O5 O% s: ~
7 o6 s8 v0 C3 `( y; T2 k0 N3 {; Z% x& Q: B! p! r- s

/ s# ]6 X  L: p8 f/ H) r0 c  @3 _: M( W* I  u8 T8 F8 O
2 R& B+ n' u- z( t& N
0 A/ p" l2 s2 b8 I$ y: ^
# s( t6 F$ O  g
& ?# Q' i% \* R8 V4 h" U2 ?* Q
0 R# B* T' g/ _) M( [# I" @
) k* O7 e. H4 W8 ]. _% J3 Q% I) q0 h

* i/ _" t% W+ E& G; U. z- }5 ~0 M7 i" n/ _$ n7 \0 a

1 n+ ]* T/ U; i0 H
+ F8 E  V9 f' _2 x8 S& W9 m" w  H+ m
7 \4 {5 R7 q, b& o, t/ _1 o! V# w! K! U
- E. q/ w+ Q7 D! w+ n  Q4 K

! ^* v& _9 N  P! b* J/ {
7 z' m* V2 v! S, C& \* C& D# F$ G! t+ l

* S: w9 I  O/ P: r
# @% a; d1 Y7 n( a4 m) c0 @" x

+ p5 i& I9 m0 D# R* z+ A  v* v1 z: F' v. M) A$ ^* N
+ f, V' r3 P8 k& U& Q, o: J/ E! x

* ?# b3 R& ~. Q8 R! U7 \. ~% i2 Z9 |( [: D) P

1 x7 \6 T# a0 u0 g* O
9 W: j6 `& A, m& T0 [3 h. m" E/ I: W. N. b( r' x/ N
2 H( F% y2 r( Z6 W# u
# }( j* m7 E) L  r, H7 i" n
# L8 [. ~' \7 ^. \1 n, L
3 j: U8 l: e$ z1 q
( \" y  k/ V1 R8 @
0 P! }4 v! [" c

# f  j& p6 v# |2 K; X- O" Y
6 `5 a5 T( ]! |
5 \( F( b. C( m( f9 |* v: H
0 ~0 P, }' r1 ~- ~9 ?
9 M: I& R6 V2 `, I% Z
! q% Y. [8 l3 }; Q/ Q' `- S4 B5 \1 i- w1 u

; n+ H9 n) s7 ~' p: l2 l2 B/ y# }# o1 k; l$ c
/ ]: O; U9 i4 @2 s/ u
/ c7 V. U/ R( }$ W' Y% `1 G& q

" I( r0 {% [1 C. w, a0 }9 _7 W& B8 h8 |6 @
% L- U" d8 q5 A, l4 w

, o) E, _' c+ ^1 K  h; y
$ S" z8 S$ }; [5 M! o# b
+ m9 \# B3 |  @' _$ T2 p3 y. `* ]: f0 b! l6 _

' O* l/ o& Q+ U6 q: _- U- `" w8 t6 }2 U! r8 i' W
) b6 q# l  ^, t, R
7 G4 z, \9 b5 y( o$ y6 n: v( ]
: x2 @- j: `4 w# M

+ `0 l8 M( a' Y' Y& X, L. ~
3 C1 r( S6 P0 ]# `% f4 O2 @$ p- A+ q' f+ {9 G0 Q; X# }
* v2 s' T$ [6 `; B+ q) V
4 h) Y  ^4 m2 V5 F, b0 m. \

* S  z: s4 B* D- O6 I+ Q% d
& ~' D) A/ O8 ^$ ]) G$ I) J+ c( y+ d2 [0 ?
8 g$ C7 C8 j: S

# ^% c! j1 J0 W2 |& O6 c6 r3 S8 P+ V- k( k- [" ^
& \/ v7 x. f! v" U2 k: E

1 G: L( d! s+ f/ c. S9 f/ F6 b! Z/ {3 s4 E

/ S# r( u4 ^$ Z4 ?# H" o
7 Q4 J/ [: ^+ y! a9 n4 U7 k" _1 t3 Y( N7 H) q, {6 |' s( B
, [# `: }9 }2 O# G9 M

( {3 E) f! L/ B, w
1 T4 V  C7 K1 b+ n2 F1 ~: q5 Q6 X  E2 R" e1 ~
/ |- Z8 O5 u6 `& q6 F! Y4 N

/ u$ g0 T5 b: S8 e# [/ \7 ~  n: w+ L% r" K$ u

& N$ k& C* Q! X& r# A: F
+ [2 L) F  ?# Z$ V
* g' L2 y; Y8 s9 y2 N" b+ i" C! ]" u: ]. |, m

" o- W# e2 x% l; T4 j5 c7 ^. ]2 l* u$ D0 G

9 c& J* M! w8 B0 f/ }# b; L% j1 e$ R0 @/ q; r+ @2 b- }% P
9 }8 ^& l; M5 y/ Y8 b
) N  n3 A+ F8 b& p2 k; ^

7 X, {1 Q  v9 R8 x* D9 k3 v
3 ~' s- ]: [' @7 l! [7 |# R. p) s0 |4 @4 a" G0 ~

+ E) M' s% F0 ~2 n
: e) G4 \( Y% v7 I& B  ^  z6 w
, F0 V7 ?8 h& e6 C  H0 E: n& K6 r$ i
2 |) L6 C) A' u/ O" r1 X5 E
8 ^8 j) a, c' Y8 T, e
# p* P4 x( R" m8 ?8 |
( Y  v& f) ]+ u" E2 ^9 k

1 l; h" z* w8 i8 Y% i! R. K
8 D& v# {/ W+ U9 {* s' e; ]8 s* k# _( J- h3 U0 V- a
! F' L1 |, a. V6 {  y( R
8 d8 \+ s- a5 i, ?

% N" [: G; T" ?. r) U
; i0 M+ v# ^' G7 Y9 g, F- t' F; Z3 d" X- p6 a
. x( }! k8 P3 R5 u7 e
( |' a5 i0 f5 x, c9 L

2 |! H1 L9 M$ D( [! J3 x4 V3 x  |- b4 k* V* u3 i3 e9 w4 k+ h

, n. O, H. c! U: {  u8 `# R- @6 _, f% N

4 A3 C) i6 F: @# N5 Z* R; I: Y6 ?. M  {+ G5 C2 U4 P
( H* `+ c' ?0 y7 W" U5 _+ E# L

9 D$ X7 n' l8 p, f$ C0 k% K! r
4 M. p2 n3 I3 ]* x" O- b( G0 O1 p* T
9 N7 r. c% N: N2 Q( R
( q5 i8 U+ G" S( t7 ^
  s* T4 s5 |8 \/ K$ R: v" {8 T

$ f; h3 w: X; ?6 N2 y* _& n
3 R! O9 r3 P, G/ a$ y" S
0 O8 D9 h# n5 D1 E! q4 i; _; [  T. T7 U9 o
' p. `& G- Y6 S! u6 ~) u# E4 e( V

. v( \) i$ r1 S% b# g
; j. N5 f/ D, ~' A5 b
4 ]4 d9 @7 B* r  t% ^6 m( ]- P7 B3 w# l$ T( n
) B1 o9 A. C% d
0 }3 a+ \1 Y( Z" N6 n0 H
7 c  ]& E* Z. u1 L; e
; F/ p0 ^0 h4 T6 l' w  ]! @

- r: `7 `- P2 Y, M& u( V% Y5 O
/ Q, }/ s3 e0 i
* A$ Q% h/ h! K8 C: n# d" J; |) m; ]

2 ~3 ]) k* V& P( Z7 i( B0 f$ E; i; P6 i% Q0 _, F1 a& W2 W! N# S$ \

2 U! {/ Y' D( e, P: p$ F1 b3 b, u+ h( L2 ]5 H

4 L( c  k! ^5 ^" G( b, m4 z' S9 S9 u, i& \, x
2 o$ v4 j- c" E% J

- F4 ^, c3 [' v. I% Q- G: Z8 d' R6 W
) M0 ]5 b  T2 E* ^2 a  f2 k+ N
9 Q. I( S* o% E0 i( |; p6 f& D' \/ ?1 ]; y8 f

7 A+ |7 T+ @3 `, b6 z$ ^  D" z  b! j) Y+ q! ]

( X& \/ A3 L/ M& ?% y# t# o7 Q
) l" U' @/ C5 _$ ]5 M
1 p# z! ?1 o9 [* R% q7 V: ]! l  A; e- C
6 ]0 B/ Q( _& Y  B/ x3 ~! t3 _- j' P$ ]
* S7 Q- G! N- l; Q& N9 Z
% b  G& I* H4 L$ w* `1 ^

3 \; M5 H, n+ X
6 A, u* J$ [6 o$ P# ?/ e: c& e1 l) U  K$ g+ `

  g; T) N# Q/ h% t" Q" P. gkkkkkkkkkkkkkk; L2 R& E9 ~% G% @

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 25/10/2014 06:33 , Processed in 0.201913 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách