Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 14915|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5449)

Số người tham gia 17Uy tín +16 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
vietacc + 1 File đang cần. Thanks!
tunglemhcm + 2 cám ơn
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà," K4 v: z& O& i; s; x: i6 E+ I
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ& V7 ]; Z: D) D6 T4 J* G
Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em3 P) s6 c4 V7 \  ]$ V4 m
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
& I8 \2 U4 [0 Y7 Q: ~$ H xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10 2 c  O7 V* g. G6 G8 M' ]$ {" R
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em$ x) V, s0 H3 |2 d# W+ ?) |6 D
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...

, f$ ]: v' Q  [# [* ~bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có.
$ O2 t% t/ S) S% w5 l5 ntại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn." b( ]9 _# N( _4 L& V+ T* k
chúc sk và sớm nhận câu trả lời

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28 . L9 Z* A3 O% r) a
...
, R$ |1 o- q" V+ a5 ?4 s
cảm ơn bạn đã chia sẻ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35 - l1 Z' y' h. _
Hi cả nhà,/ O3 _* `! g, t% G  ~7 |
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
6 x$ `) E) n; hThanks ...

6 s1 W& x; d, z& FThanks Bác,1 a7 l* ~. T2 ~
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;


/ N% v6 O) C% W% y% X# }1 m
2 j  L6 n. i7 q; E* R
* m# Z( z$ ], B- C5 ~+ e: r& b' R% o
8 n! n; ^" {' o
, N) _+ I" l8 g

# c7 ?5 [# [$ L) N: r
1 h& S6 Q4 ^' k5 t! o3 K) H4 |4 q9 h) T. O1 p( u; r8 f

6 f, N1 M" d! v4 z, I+ R' Y  A, q. }& v4 S0 z) J8 m

; Z+ k  A) U! S  B, b3 h& ^2 y8 `; [. @( y  d* ~5 Q

; ^# |0 h( s0 U! N7 [" b3 r" M* j1 d( m: t( @2 |7 B' u4 I

* L' ^' w* X3 e4 u9 j% E, f: ]3 a6 E+ a

6 u$ F4 q$ K% m* A0 C% i( E% O0 B* b
$ J* ]. T/ G1 R! @  \; g' O  `7 m
0 e2 a! u8 f; H2 J$ ?$ p6 S/ e- q0 p
- p: E( I0 Q" Q7 n4 q
5 t+ d) h" |# v) \

$ d; s. B9 _3 N! u: Q4 n: o- l. ?! V9 n# [
9 q; }: R2 H4 C; ^3 l8 c

) W% a+ I. y: l) v( f2 M- e- @+ `+ z$ V

7 C( C0 \* ?# y4 M9 ^! i+ k: `  F/ m& j
- n& k9 X9 I' Y( E2 @

0 r, i, C! F2 N
, n4 b. M; J/ ]3 ~1 X7 \
* M& }/ [+ a, J
+ X$ `( w) z3 A6 u0 X5 E7 |6 N, ^. c! [& m- B9 `- Z

' d) E2 X$ ]' |2 D% W1 a# d
9 H* O' s: j6 _& v/ l7 J7 F& f: I/ Q; r7 J1 `- l2 I

, G/ J4 k8 x0 q; W5 x' ~
" z$ M4 X+ o9 H7 Y  z& p( }: B1 Z! {) G0 N) p7 Q

& N3 I. N. U; S. }& D; u% C: N. J) c/ o. R. `* A2 ?. G3 N- M# ~" W

0 ~- i/ W. R8 s: m; t( R
7 T6 T+ h6 @! l0 k5 P$ K! e0 G2 c6 c! W2 b$ B$ s1 X
( H  x4 f) W" e9 n4 t3 c: d" r# t9 T

" C0 V4 z$ K% u  z/ V1 Y% l/ l& `/ `3 ^: J- t! }0 G% ^/ Y$ _" i: M

( c& ?9 j4 p* E# |6 W" E
! `. b/ C& E5 L' c0 o) M( ]
2 q" g8 l8 q$ l- {+ H/ I; D- s) M
: z7 o  I( e! s+ C9 c" G: p$ c, J* P
8 P3 M* e( e; z7 z* A' H6 p

1 n% [' k& w2 L7 S9 B- Y* V" f' Z5 m7 E" p) N  D# O! I

8 G; V5 K% S; I* t% T& ^. E+ L

/ |% m0 Z. p% o7 b' Z0 p* a* P% m3 y* a5 V  k5 b8 U/ B
0 u0 a$ A) Y' y6 f" c" t6 S9 x

' r- O7 r( y9 _% w( ^  m! S) ?0 I3 C
. Z0 u7 }$ I3 y! b+ M
5 Z! X9 }6 D$ A6 w8 p: m1 f, F& x0 j$ J3 N6 s
$ a3 ~8 u2 j' t$ Q. D

3 r+ `+ c* P8 v# ~9 Q1 F) i( m7 \6 {, N
1 p0 `, C9 Y$ g9 J
( c8 u# o- O2 t' u1 w3 W2 c/ H  X+ G% M. i" c$ a# G4 D( K# r* E  m! p
( n, ^: w) F0 _

& S5 s( _" c1 v+ |* F% r: _5 g  T: T+ c5 k" u7 D) `* S9 e

. N, w7 C" o4 g# D  [( x+ l5 g2 N7 F  k# C: t0 p

9 G8 o6 \( Y; ?! s
+ }/ C, `# g' I% Q. e) H$ `! e' b7 w- L  f* T; a

0 t6 v+ Q  ?9 y0 G# b4 ^
6 O, J" N1 C* ^3 r8 A3 N5 {* l- G2 N2 n, j1 G* i* P

4 L( x& x, E& @6 Z3 d6 j# X+ C0 M( ~0 x* n4 T( k: `4 k

* ~5 W% U2 R8 L8 K- o7 P
7 V( r) `  M& P0 _: Q' ]: Z& {) @+ _9 ?

* G& v, Z* ~* H% V4 u, L" b! ]
: `( m& p7 P6 ]. j. d
- L0 L* u: Y1 t7 T4 Q
9 v& u% L* J# B7 l" F; P( T
0 o% ^, y9 Y/ H3 D3 e* p7 l8 j7 ~# }5 l
; Q6 v& n) R6 R" l
4 `& ]5 h9 H" l

# g2 x& M1 D$ r: y2 |3 e5 d5 N$ c  v2 l$ H& B7 L  e

; m6 Y( S7 G# G4 _9 @' M( U$ b, [9 o$ o( |# h0 k/ D5 e
/ q7 M9 P# y1 a
  E" [" s8 j, I* n

9 A) j% i* M% }( d
! J1 a- j; v6 q; \  Q
! x7 Z) n  Y4 h  c+ t) w9 f
, m0 Q  r! d8 i1 ^2 ?. f* D1 p' o" U4 i# j# [/ U4 v
: C* c: Q5 l/ B# u& p
! {2 j7 f' f- F2 K; Z' W
+ b) Z, G$ f& U" u
7 B8 i4 r+ A: A
$ y% R! B; ^( H4 b. k6 f

- i! p$ t- _6 ^- X, v& }4 P1 f9 S/ \. S1 s, W; P0 T
0 Z+ h- L+ f7 P, }

+ j1 |3 z* H7 ]5 R& Q
/ i' D: j4 L2 N/ K
: W( d! T) H- c+ D
5 F1 ^4 }- G3 B3 v* b/ ~' c6 R. X7 c

$ v0 N; C) K( E6 t# _
/ Q- E$ m: J! S$ q3 M
: K) G5 C, y  u1 V& I4 i" _" Y: X. e- U2 N) J" ]
  G8 A; g/ X/ b; _) X2 M
' I: S. a* ?% ]% p
9 J' A. A3 M9 V, J; I9 x

( Z4 s1 g( o5 l7 U7 U5 C' O1 W
' B  b, Y6 U1 N' `, _! B" ]! i: w
$ o# R" q" }$ S

: E- H& a1 |8 }$ L5 K3 Z
- n# m  J. ~2 I! J" q. t
7 }) A, i5 F) i* [1 J& d" I( @2 v) Y' ]- P! ^9 a
6 ^/ H, ?- ?, d. b- q
/ b8 n: ^- e/ X3 ^$ q. U
$ [" _! b8 R! d2 T! d0 L

- b- h( W& D6 b0 c7 C
( a1 f  D! m0 @( }$ t6 p# w+ l9 l0 n) b1 G6 f: e9 H. S3 z
% B5 H% j+ L9 V% P5 r. A
: I) {' p( @. {
3 f: O7 @$ ^1 w8 _3 {+ O8 E; F8 z# r
/ ~8 Z& b7 r4 q; J& F  o5 Y
0 Y; y, ]: @9 R4 Y
: Q+ D3 r( v3 d, V' ?) z: M

+ B/ e/ r# T* o: L0 T2 R+ Y& |$ _9 i( [2 l! L: P, I' _) Q: B  y
7 ^, u8 p) [8 o0 p

; s3 g6 k/ v! c5 ^3 J) F8 ]( l! r$ {: s) X% w  j

6 G. @2 [, T7 ?9 ?( b, o# n2 G$ e5 {7 [$ j6 Y0 b

1 }# d6 J( d: B( a
2 V2 C( S8 a4 z) T0 h
' ]( U+ ^6 I7 o  e) w+ D( \
8 H* C! U8 ^8 @. ^% w
+ x8 z; e1 Y$ N0 B
& n3 B0 G4 S* u0 I5 U+ K6 n
$ o  F( \8 r1 k
3 n0 @; a! F9 e1 p, n0 f
" b. u3 U7 S# S! B
5 Q) A# j/ Z! g/ `0 X& n  U! |+ Y4 j+ i* @
. Z7 [" K$ A. Y3 D7 C3 \

7 ~# p- N( f/ m2 O0 l) v+ l! X0 r7 [6 Q

# f# x  R, l7 m+ j" \& z8 P  \! s% U7 L1 z& X7 E7 j

/ g! X3 n! w7 x' a) k3 W& y
, E- ]" G# d8 n/ q1 R
9 ?" F0 Q- M* M/ Q2 r2 R
1 A* f% q1 ]. l7 q& {! n: P) T8 ~0 K2 W, J
) A% f" e' \% k  h9 t) I% Y
  e8 v2 @" p2 A  N9 E9 s: `6 C) l
$ p  D1 E% ~1 i4 g; U/ ~
* |0 C+ T, _, E) F1 M4 ?; _0 o# Q+ X/ A

5 {; R5 ~' V7 t5 m. o8 ^. D
- n/ X" _8 y& B% \+ }/ z
" u2 J0 }' U9 ]) _8 B3 P) S$ R. l3 p3 F: c2 W5 N3 t2 _

' r4 A1 k8 W; T+ p$ [/ k3 R' _3 B' J, O8 f5 `3 ^+ p

% d% m3 w" W! [( b
- S0 d, B, U. Z( F( v7 P
$ x4 @- r% @, g. n, x5 c5 _$ m. e9 G% _9 a* V$ O; i
  h( X- E1 w- G2 |" R; Z
/ x2 w# g- M% d$ h0 I3 y8 y

: G$ X% n) M8 _# q
! y" v( G1 P% ~& h1 {9 }( q8 A$ B6 x) w; X
$ w# W& Y/ C9 S4 f& q( S0 i

$ v/ D" |& X# D8 K
* ]0 A! Q8 f1 ?& a/ |' z' l# t3 P  `9 _2 F

+ G& j5 p/ Y  V  _+ t  Q2 w/ k3 Q! t8 ?( O2 Y
: p" [; }- o( c3 x
8 n% j) e" E" R( R3 m/ L
4 C. I8 D5 J+ ]8 E+ h

3 g  t" W3 X8 E' g; I* W; k. X# i! t' u5 D& \. P; G

+ B. t( @4 G5 H8 [) p# }7 l) e; M' Z' p; f9 f
) Z1 x) P' I( G2 v# p

  G% D5 \1 a0 B
- ^. w* U) V# I1 k0 J: i; }
3 E! ]) L* f& _2 I, I( t
, V7 Q1 A% t/ c, K" u% k; L3 d+ m. T$ l& {

& _8 T( R% m, D+ j
' `7 V% \5 t# `- ~& k) C
+ U3 a- B% q$ t9 P" O3 ?3 c( T2 C6 c! j7 Z# l) M) Y

! j8 n& l& t2 M4 X
8 D2 F1 [) u8 O8 N! I9 G
: O! P" C3 f5 E  R
0 F, H: }0 Q7 s/ |$ d" X/ E0 M: h" O" s7 P

" p! q9 u+ D* |+ q- B) Z; f7 B
0 V. C3 c4 C, ^
7 [2 {6 ]  q1 S, e, X/ [
1 |9 B; c8 s# N7 \; p7 ?% `
/ u- z" i( N- w0 ~: _' n9 P" L  n$ d: u* _+ G0 u

0 R$ G3 i3 c2 y' j7 g
: l8 p0 D4 |( ~: l
# f- u. o* z; j/ w4 S
5 b8 x8 X6 h6 J, P( h  n7 h, _+ t9 c5 r$ s7 r2 n8 u

- _1 v! }% {/ x3 b7 O
; b& e8 s: J2 l3 H, |7 E
0 l0 x$ ]# r1 M
. c4 a4 y$ s* P9 _, J1 A1 j; C
0 v4 k3 I7 W; i* t2 ~+ I
9 q+ t! D) ]4 o6 ?# m$ I

* Z7 w3 U" M- d3 ~
$ l% T) |4 O# r7 D3 \6 E- V: B9 F: e) J$ {
# Z6 v) Y) @, {' s: Q

  o# }/ F; u4 K' E
% E& ?, d' u' L& [% h: D8 C6 W
5 Q' W: \$ o+ }+ O$ w
8 {; j4 Z7 z  X4 X: T5 U. W' U
0 D- J" i5 Z9 G6 R5 z* h3 B" C' g8 [$ ]: f! G& A' s. L1 U$ u
/ X# N8 m3 a. d  b" B( Y7 n

+ w9 E. a3 w& Q- I& o* _! j  Z+ O4 K; A- b: v7 m6 u
: }0 s2 }/ B! G- l' h

/ e0 g" @8 ?, c# N$ l# B4 b$ z) h$ y6 _# j1 C; T

* A3 O2 `' G9 P% p1 D' a7 i* ?9 W5 ?

! E# J: g) a& u4 l, x& S
; n2 x9 N8 `- ?* ^8 b
4 Z3 b, q; w( |5 T% ?0 E' b1 Y: Y$ z( D* E' k
  ~+ b6 l! N1 S+ [# E

; b$ g2 ~  I% l  A7 I( \1 c' T* r9 E& l! n, z# C+ }! y! `) ?
  e( l3 n, e' k
3 t4 i" I" q8 `% r
8 L; \; _% K( ~! ]" g# T1 p
6 i3 G& D5 E+ k) y! V% x
! n$ [1 A  q% Y7 w
& U1 W" f* \7 l' o
( \% w: Y7 K; y5 G# K" h  ^

" m& G( f1 O: t1 q- B8 c6 V+ X2 D& |# Z" G* a. r4 I+ }; Y' \( v) r' b

3 m+ T$ F( F& d+ d; r: h, E
; R& K5 g, `! J% Y2 z. T1 C4 S; C
7 H7 P1 b! i/ v1 o; W$ L& Z* y; v7 G: ^$ B9 F7 N+ [5 L
: ?+ x& L3 p) v$ O  c( v' C

+ z9 N0 M: _( q" k, ^" O$ e+ i" u0 }: x2 ?- `

3 y3 T0 n) y  x$ h  U, B
, ?( y- S+ A( c; r+ Y3 ^, T. ?& P$ z* R  ?( g5 g8 a
6 e8 t4 a& \6 Z) U
( F" q# v7 G. |2 b( @7 o
) q. R4 r1 q: m4 K2 F
" B9 R" z3 k4 s+ J

3 N5 @! T- x% O- t  r) h
; \; J) f6 p, Y7 b$ X' i
0 t9 M- h+ ^2 [% T, w
( v3 W8 ~% v* U- `1 \1 z6 }+ m2 n
" F" r& Y$ O* R1 l1 h9 ]4 ?7 w
* L. p: k4 u* d, G+ m& O4 H5 F

: c. ?0 j/ ?7 q6 k' ]  o, R1 E) g
- g, |0 ?. s+ e5 }& `: I) v) e& ~* _, A9 B8 H. o$ f

2 q) d8 D( K7 a  H6 A/ j& Z% g* S
% v/ ~9 t- I, T0 v
) D: i! a' x/ `, q, h( B4 H" Y# G

/ N# b+ }+ X4 V( ~( R4 A$ n. h
. r7 G5 y7 L* t: T( f1 W2 Y" c& x* |% m. G

$ a# K. G; O% @0 ~  h3 @
% ~7 |5 c0 c7 I  q8 O7 M/ U# p4 [
- L$ l% Z" r) O5 \4 J0 T$ _$ E% \. L" I2 q
' A8 u) w: ?' B5 [% W$ P! G
, `/ I1 n5 A& t- J+ p& I
; P$ t5 P! U" F1 E

6 S3 ~5 b( f) m$ {0 B2 W; d' ]  j/ ?0 B, K/ U

2 q* [9 h2 g5 T2 C+ d% T4 D
) f- x; v) A# h5 Y
) V. Z; r3 |3 O
! C6 }# C9 i+ x: E& U' g3 q; e

4 p5 x0 o6 [) |, m* I( g7 O7 R  U( U: G# g' M

8 U, g: d* j9 v# i; N
1 ~9 B; e! `3 Q# C$ C* d% J, ]( ?7 Y8 s8 V3 p- C; e" V

2 z( \/ J: b, X- k, a( w
. B# {  t" K/ p0 E  W
, Q8 `4 P0 h- R3 N8 J: I0 H5 G
0 f0 \2 l7 m- A
" T! `4 m$ m/ V% Y' S% U( K" v* r

/ Z3 m+ x0 T: [- }; w8 ^: a! C4 l! S. I
. y3 o, i# O" g1 g$ R9 x4 ^

) y: z7 Q+ ^, @: U# v+ W& Z4 I
8 S4 A3 ^" k, z) d; J
6 z6 s" W( q( g6 s  {9 @* \5 e8 {$ {  c
* g$ i8 p$ r( R; r

& P( A9 U/ H" j% d% v" m/ _  J9 r# Y& A

+ }+ ~/ @0 @6 B7 v
( o: t$ Y3 l9 v. O+ D; z) D8 N) A+ y- I
! i4 v  T- I; T# X" Z$ {+ p
3 I, {2 Z0 E% C- b% V. {3 G
2 ]+ P" w- b4 |0 `

0 p) A2 @0 H' O$ k. D' \% w9 }8 i" r9 Z
; y5 X5 t9 Q" n' q" g
kkkkkkkkkkkkkk  }2 o6 j' v( P7 g* {3 s6 c

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 19/2/2018 11:19 , Processed in 0.165115 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách