Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 9744|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 4725)

Số người tham gia 13Uy tín +12 Thưởng +18 Thanked +11 Thu lại Lý do
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,2 G( H& c4 Z0 B8 x1 U# Z
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
, E; m$ G& Q( v: Z3 J0 gThanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
) w6 s' {* |5 _. O" dTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
; b8 A2 s: B: k+ a3 | xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 63)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10 ( D$ Z; `/ h5 i$ d
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em" |" B: l6 {+ g' t
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
" K$ G$ |% ]( H7 b: C; O% M6 X
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có.
8 G1 i2 U0 {0 ]' A% [% dtại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.; I; T) ^# G5 A1 z; N( G
chúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28
; l- A; }: O% N. b0 N' H& R2 f; u...
' y3 b% l; J" O/ `$ x, q0 a2 \
cảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35
8 R/ E# e2 h5 E" T( PHi cả nhà,
1 j; O+ B  U8 R0 v, j0 oCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
4 }* r2 g2 ~1 _& i% [Thanks ...

9 \6 \. \, U' c& o3 kThanks Bác,  P  v& {- I) q2 E
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;


" G( Z  x) r* {- L
) x. s5 [% h2 I/ l8 ~' L6 O' [. p
! h. q6 C9 a5 Y8 F; m" I! x3 G3 y  N+ \9 N% E: D# N
, U( l, |5 d! r$ V- a4 E1 Z% N
. n9 u+ \6 O7 i* D- c4 u
/ j3 J( |8 K0 |
6 d; Y$ r# U/ H% b8 x

0 j" A( [8 @" o, X& A+ ?- _" M8 r3 `, o( B, m/ L& Q7 y) S7 M

, p  S4 ^+ K+ A2 q/ t9 m  f% L* X+ I
* A% N4 u+ @2 K( h9 C
$ k+ `- [; k; N4 A) H; A4 s- f6 `+ A5 g' V9 s: m# V
4 n2 ^9 [4 ?3 q: Q% x5 P" ]8 \
% \# f8 I! I3 A9 s' u5 R9 T! @
3 H8 \, m0 f7 x: l' |
+ e$ v  y; z3 q7 j/ P$ Z9 R
9 ?  ?# P7 ~* ?6 H& r+ o6 m% Q

# Q& B" V4 D2 c) ]# B) K3 T3 I2 S/ a; [

8 a, W- ~" ^. |/ R) ^) G6 X, t: m; D8 |# f4 z# `

& v0 I7 W$ @4 ]) D) `' Z0 B+ u, Q/ w! R, C( y' M6 E
/ P7 G. }) z. r$ u6 }
' [4 Y5 j0 M  @& J, o5 U

' w1 P: ~0 s8 a! V6 x/ b* Z) f* y. ~( R( S  s; {
  M$ h4 w: X( h1 ?
% E; j- C2 K& N

4 O" w0 o. J: K4 }3 c
! w- ^3 i5 w1 B1 B+ J5 E( N$ C, M/ T4 ]& [/ X
& h6 Z+ N  S, b

$ Q! M# _' A6 Y' G& G5 P3 M$ q
* e  ~' a/ k  z& F7 V; q$ ^
1 c7 [# |0 s& `. \) {
4 L- t( b: R- z% @, i9 t0 P3 J

) S5 B" q2 o$ d/ Q* u
. G) v: X1 L. @  p5 M
& ]4 h& E( G6 N
+ u, V- j( l& \! Q* n0 T9 B3 ?8 q: W+ Y. V- y2 e( ^% G: K, [
; p; Z6 y7 C8 @% A+ S2 i

6 ^/ U5 @  L6 N5 }) [0 }9 J' q1 A) b7 _  x2 G- z* ~

- n2 [  {2 ]" S% t$ h# d7 Z2 \* K3 }8 C$ ^7 C
$ @. s+ a* q% |
0 L/ S  \4 H8 `( }2 V! k3 J

" Y# u( O; X' \* q" n5 {% N: a8 J3 u2 @7 I0 U: o

9 a9 f; R- J) l6 A& U
% a* i' f* Q" l
. K" t1 x2 d; s' C+ Y
' ]* @% }2 i$ e9 k1 k' t( t* \, `6 s1 b
. a% j5 A+ ]2 V- e
) s$ b5 W% S* W

* ~& G3 j; ^: _8 A8 l) ^8 B- K4 F0 u  N( b; g# A
0 A5 b& C" ~" u8 T7 v+ F6 S
7 s' l- v/ b% z4 I% u

  m2 o* W  d" A! N" q4 K! a7 x9 w( ~

% ^& _6 z' [& n& F
2 n$ j0 @/ D) v% [6 Z* r$ U
2 N3 j- ?$ o' {+ S% E0 G4 w7 Z) k
' t: ^+ y% i# Z3 L0 S
: H3 u- p# a; @; ~: n$ e4 R' r3 p) o7 |& B( ^

+ @1 {+ p; J+ A6 X1 v( X% X+ r$ p% u& U2 K5 Z, I3 ?! T- F
. T- p/ h, z- H0 u6 p1 m

& L! T4 K6 f, o6 y9 y2 o
/ R; k# r: C( @) |% s9 B9 `4 z1 Q  ]  c/ Z- c; b

' U2 @& w, u4 G) }' I2 k, z& H# I/ C5 V! f
$ ?0 o- }. _6 t" Z8 B5 C* Q- M; Z

: T0 v' U0 N+ j8 f! e6 y3 @+ ^4 ~6 v8 \% W7 N& c

* {# `5 a  d  D. `9 ^
: _/ M/ k: t. I: W, v0 k2 f; s8 I  [3 F( z# ?. j% b- ]) B
' p0 ^# @2 f7 E

7 D2 e4 ]# x( j5 q: M9 Z5 m/ Y2 L( ?6 B+ J

( m$ G7 h7 Q) V* |: ]5 h3 X" ]1 G
% f6 L" g2 \6 [, F9 V! T" H

% |  Y" o: B* ^
7 J1 v- x* F5 g# S7 K2 c7 _
9 `- q$ B  ]1 @1 D& f4 A/ z# B3 `5 U1 {2 Z  U% O3 @
4 Y/ Z; |7 A  _1 l: e2 d  l. X8 _
% N  W5 L$ D) W4 Q8 `! T

; S# d# @/ l5 q- S  I: X* @  `
. A0 T3 ^# _( R8 }  @6 f1 |  I0 [3 V! m, J( Q( R
( r8 Z* n9 d$ A& R$ C3 }( u
* l( M9 D/ g8 l% T( A: U0 q7 m
$ q7 g$ k6 h9 b  B% P1 ~
: H+ P! M& S- }, k

4 q( v/ R$ ?7 H" G$ V1 u2 l, x% A
6 j0 M/ i1 R, V8 u- _4 f
& ~9 x+ U6 S$ E2 ?1 c9 L
8 G( E/ ~& @( ^4 V" O* O) k+ {, }$ }7 F; v

1 h3 O. f5 E& n& f4 ^8 |* A; e; p: _

4 L* b' V' b! G! ~# I6 N
1 _; r% y' Z; w6 ^* b, j' l: X- U4 A# W: H; G

4 \+ c1 K% t1 P% S- T) B  D* _% Y. ?* X" w
2 [7 A9 z  H# y; y+ B5 h: e! q
( B, t" a* _. c# K

, m# n) J) h6 U, T* e: t2 b  g  D% \# x
" f5 s, X1 e( ~0 l+ \2 L6 |* E7 A; m+ r' [+ N  o

, {( Q$ v3 n  p
4 d  p. p& r" O9 @
1 Y7 P5 g1 I9 Q+ h' a9 v
+ s. W6 t' J3 k. P/ A. J6 S) X. v7 l5 H- O0 g' I7 a) d5 ~
6 j& p$ Z9 I2 ?2 s  T; [

6 G3 O# a3 l- x2 g2 S: t/ L+ |6 t7 @! Y2 R, s' y" W

6 C  Z) f4 M7 Y# k) Y  ~
1 F2 ~; G4 @/ |3 G
* _9 E! d! D9 Q! m0 ~" M- G( a) [+ A) S! J; R- ~" W

% M  f- f4 T& {6 Q; }7 Z/ _
- ~8 D- G9 e% f1 _% _  Y! [$ a7 V" w# b' \, j4 Q" `
- r* i/ k) X- H( m7 C
7 w# f% c( s- q4 Z# _& t8 S

: c! ~, y8 Y8 m. G  U7 p6 c  [- Z( q
& `( V  O# B. q& V) ]6 M# r
5 T! u& z6 c' P$ `) p& N0 d

( x' j; n2 W# I, u2 T2 r  q8 U: L; K$ o

* ~4 B9 ?# U; K0 U0 k/ @2 L  T( ^. M# {8 c7 Z$ ^! G
+ ?; c. q. r9 s2 s. p0 h7 ?' J
6 G# S2 j/ ?5 x" Z& Q! Q5 k- M2 J

# g4 o5 |: ~) {" c5 ~8 j7 R/ [) ?- Q  l& j# I
9 c, T9 U. k7 J1 P2 n

! u6 i6 s; N% M
% v  _% D9 ~8 F. N8 |/ w1 E6 z# H5 ^3 o" ^9 W( q% U. O
7 u5 {/ L2 q0 u7 H5 k2 I
( w% A, L/ }" b3 p/ D6 A; i

4 |- L  o5 X* Z, `5 j: L- _0 m2 p: x6 g: m( C4 G1 G

, M$ V7 E4 Y3 G3 O$ m8 |
# o9 ~6 j5 ?7 m
( Z( G: }6 J6 m5 y; W
/ S. P7 V, ?; v7 i7 |
, F2 z3 o6 E; B  J$ U7 j
& i2 h' ~8 L8 |9 `
! q) M# E$ e* i1 v* y$ b1 M' I- p; Y
: Q9 l7 _: F+ N; c$ l1 c6 p' W3 ^

3 ~  a/ @" [6 E1 ^. c! I1 X3 m/ }% w' r: i. q; E. o* B
  }' a  X5 X3 m& I" H( c
2 Z* Q  _5 ~  I2 W  a

( h7 M+ d5 @, {: |0 f" u  u: W2 @* y% d9 E, j/ G
4 f3 b0 d& ~8 [* |! d

' k& x+ g) v: Q# C7 p4 f3 Q/ ^- F% B
- g; J7 |, C; k" I
  W- M+ q) R* f+ F, C3 J
6 q/ }$ r4 G9 N. \

9 t0 ]) R/ g+ L; `: y3 X" z8 A; @$ A8 ~6 E

# h1 J! S! C" o8 [+ q$ S: J, @: ?# G6 u! B
6 h/ r1 |: `" S

) N. Y' n& @" G+ L* @( @$ V  I1 `& @( f
$ U/ u8 Y8 O7 U: K  k: f
" O; s0 e2 `; }/ r% {

4 M! X2 z" G& K4 {$ q9 |$ ~; H5 H- B) r9 n
) [# p0 X% V6 R3 y+ O7 n

9 e. ^. A$ k/ M
# x3 Z2 e- h2 B1 K! ?9 G* w. s0 `

$ ?9 t! S; D7 I3 h' S7 e# f" n) r- T
1 q/ ~: F* ^: V9 `  }% G) [9 f% n
* b( R- T# Y) z7 W, |1 r$ ~

5 W3 B: D. O# m# U
; U2 }7 n- x! t$ T/ y+ `) ]1 Y1 U: T
! o$ B4 P$ s$ V6 u5 l2 J+ C; K
* a- G: w3 U8 X+ Q3 r1 F* {. `$ U

$ R! g* [: C9 L6 c
2 \9 f# V! m* R
3 U8 o! O" {* c1 M3 ~: u& |$ e. z! k0 x, v. y
; I' c$ v3 M3 w" N: V, {# u2 X

! F% i1 o' x9 [1 [! n
9 s% Z1 i: h/ {
6 k+ O3 Q& A5 h( A$ _
. C# b2 L- T& M1 t; c' m) _
+ M) R5 k$ m8 n+ W
) t( a4 ]% Y/ f) @
4 M" t) [4 P7 U- W7 q$ d5 A9 S. X& o5 i2 i( G2 f
2 J7 V, c3 @- ]8 r5 i1 a$ m- B
" q) o% r5 {3 {( J$ U: n( d$ I
% y/ ]/ l2 }9 g$ E
: M8 G$ ^2 f$ R

2 n6 \5 e) u5 o1 t) r6 h- Q& ?( b! q( l  @

7 X" u* R$ M2 \0 M. r: y( n
( ~) c. ]* L" c  \) z$ u: {2 E* E) s3 A8 z( w' X5 E
3 W% I1 G! j$ ]& f( \+ M

0 q2 H# L3 T) S4 [5 o
& M3 A# E$ s) l' \1 k8 E$ T: v. |% W) ~- k

2 H1 n9 t, i3 O: z5 S& i/ A' \
8 f; ]& {# P5 n1 x
8 F/ `$ x& D: c  e3 y; r9 c+ Y' Y0 e' w7 T' f8 N7 B/ L

$ W" W7 J6 f$ f# N: s4 ^4 `: D' Z3 C0 S$ F
; A. q0 O. G/ e6 f1 K- r! S! U0 }. ?0 e
/ J6 a2 s6 l7 c' f* J2 L
( |: v, S: k0 r6 b$ |* F1 D0 \9 s. v* c

1 n' b1 b0 x1 o( _' y! [# D) H7 a+ U! N: o
7 c6 B, {6 {, Y' H" K

! C) z/ n! v' |$ J- r8 T) c. e1 M1 `/ O( o& `
$ Q9 J. c! A, X! x; t0 g8 ~
3 N" G! t7 u+ ?. P. a9 d

% H7 u4 k$ s! }8 c6 y* c
  [2 h+ `/ e  \  r" L
2 g& k6 f" t" x3 E3 D$ U3 d3 o) K, c4 g/ ~6 s  J/ v$ v# b3 N' ]
5 ^4 {  n  a- M7 Q6 ?* \$ w

* U3 l5 G' U- Y6 H2 W
6 C9 x! c# n+ Y- M# p, k
0 X$ `6 p( m1 ~- b
8 n' C* ?+ C  `' d% Q6 j
9 l5 I6 y  G) f: ~. q) D; l6 z+ \+ m$ x* Y# ^7 ^
0 _& i( j1 O, C5 V( [; L

) U8 ]9 C! F4 X4 j  d7 a! W, D' K
. t# l6 o  H* u+ u9 Y8 A( V5 k
4 c3 z# q4 ^' `. p" \' |# o& n
8 L" i% I, Z- N( c4 q  y4 _6 M
, z8 I5 l" J( Z# E6 j* a8 f! I- [) {7 N' t0 |# e( Z

$ L3 I8 r9 ?! o5 a: i9 f* K6 V/ Q/ V2 c. z

5 H6 z7 q( }* P! p; l+ g8 \' c2 ]3 Y7 s) g

: Q. \% K5 J* j' O
& b' J9 Y# w4 W: J7 S' i: X2 C. |
- S2 G& c( ~9 Y
: p5 Z4 }! F; m5 _# S2 i; Z+ }  U& S: ~) s) }

8 z  E. l/ Z% _! h& r4 ~. E* j0 V' q: [: R" j
: l( g* s0 n$ ]9 A9 k# U1 I
' T2 x# _# n. F5 w$ a$ E! W
3 H' |' D/ N! e) E5 @/ G4 c
' D  Z9 D9 W6 Q4 R/ c* P
6 a: c# |' \5 S6 z
  a( G( m; v1 o- G5 J4 `% C

3 z  t  @5 W+ P
# \5 ^: T" f6 n4 t( x: [+ l( [: l6 Y' O- v# G9 |
/ ]# T* U6 D! J

' j0 Q4 D* K5 X. w; _0 F: T% ]3 ^. B, M3 t+ _& j

8 k/ }8 W5 T' \) W2 D
8 r3 D2 a) v2 M$ K+ }$ C2 {
* X% m( e" P, w: v; V- A/ c& M
; C, C+ n: B9 m* e; @4 r$ [' ?
) T# w/ _; ^6 n! Z6 K$ [1 L* T2 w9 b. k' f

8 w  P& |7 W# O' v1 Z8 h0 f9 N2 ], ^* S1 o- _" j/ z) U. A0 i
; u" D6 z6 |; g2 |

! t2 v3 D% R- W; E( D' O  f. X3 o3 `' @4 T/ u

4 J8 `3 K8 h4 {8 a+ N2 D" b! t( J- o8 H! J! l+ h
( B+ P8 Y, G: O  @: Z/ g& O1 N
% q% Y+ F% r3 C' ?5 \4 o+ b+ D& u

: w$ H/ x, [& O- H7 r) @
  G# ]) R2 [$ G7 P6 @  ?  S# |# a
# L1 _% n  q, Q, y* t6 t/ f5 Q
0 T: }0 o- h/ U3 ]9 B# a* H4 V8 q7 j6 y, l- ?8 G8 s- Q
5 Y- i( u) b+ R# A5 E( G! D- N

# i! J6 Y" a+ W* ~8 @4 a) k) ~$ j; G3 b8 S
. h# Q8 \, X2 e
: G' w' A: X2 q3 O, p8 a
: y0 S6 [+ _8 g- G! L) R

+ M# n. y5 q* Q: u8 u( m  \0 h7 i& q% b" X
8 ^3 Y1 s7 ~! K* V& \
* a/ w- W3 ?) Y& L2 U4 D2 ^5 v

# {! m* i' x  D, q8 o9 t/ z% y6 F1 M( t& x$ q

' y/ {$ y' X, Q5 N0 t- I' v
& j! R& j7 x0 Y4 \+ N" x
& b9 j2 X0 c* {' d- p' p: f; ^! A, |  H$ v* I: ?' F) a

* u* C8 a; l5 n8 _7 p. {; o8 N
) E! B! S4 Z# _" O9 m# A
6 X1 W! r' K: R" b  }! n. @) R4 g! t/ ~; B# n0 \6 Z

7 [: k: L, d& a5 p  i: @- q- y' Q* h( g* c$ v8 h
2 s0 _7 c% ]- c. b
1 g- I3 o2 x4 J, L- A$ g

# I* \% H9 _/ y0 v7 O- F5 n* w9 H5 t* i8 {. X6 X4 Q6 v
/ G" M: s( X- G( z5 Q/ Q" L6 o/ T

. S# p. J, }6 t- i/ f# N" i, ~* h- G9 p

) @. B; @! j6 h- {5 V. t* Y
$ J* b# j0 i/ [
( G6 p; t9 ]  s2 x2 Y, N& S$ z8 u1 d

$ u$ w8 \% a$ z
5 \5 ]1 C& D. O' q, {
5 b$ e6 F: g5 P1 m. i  k5 w# U8 i7 H
, n5 |8 @4 J! w( S; w' b0 R) m/ L5 P+ y
" g- i" z8 r$ H. j
, x) v1 l/ U1 v) \1 [, g

, z1 X4 ~3 c) I/ j, n$ W$ L; Xkkkkkkkkkkkkkk" n6 }/ _8 S. @  J

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 20/8/2014 19:40 , Processed in 0.219830 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách