CHÚC CÁC BẠN KHAI THÁC TỐT MỌI KIẾN THỨC TRÊN THƯ VIỆN!

Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
  >  HÃY BỚT 1LY CAFE/1 NĂM ĐỂ CHUNG TAY CÙNG XD360 THIỆN NGUYỆN GIÚP HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 01/2015. <
Xem: 11131|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 4961)

Số người tham gia 15Uy tín +13 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,7 G$ l* y8 c! ~! J
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ2 Q3 _* C8 }7 Y% z/ `' F
Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em+ u% y7 N$ m/ [# T2 I
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
6 ]2 a: m- x" B1 ^; g: p xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 63)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10
$ `! B4 y5 l  O. \5 P2 xTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
$ r0 a9 n8 x+ u( O6 [6 h6 vTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
% s  ~1 K9 h" A1 I9 {
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có. % k& i  y! \8 m
tại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.
4 c/ h2 X0 S( x  q1 g, u1 B3 p5 ychúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28 " Z* h5 F  r9 I" ^( P
...

0 z; B, j2 D' _cảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35
! Z8 b# _. @/ a9 vHi cả nhà,, U9 [: ?- |) x6 |( O; y
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
$ f( h" A' i2 r; xThanks ...
4 a8 E. X, M( D
Thanks Bác,
, z( `6 T2 U8 m9 ~, q  [Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;


9 ~5 ], w( e: k/ ~6 C3 N2 S6 v) j/ j2 G% r5 h% j: u' u
: ^) b( o/ S7 ?

* X$ |/ a1 s$ j5 F8 N, U2 ?( R7 r' {' Q8 `- A
( g7 v6 C) L; S1 u! Q
- t! S' m- w! f$ y) y

; J) y- S* ~9 w* a) ?7 ]5 n+ l+ C2 D8 Z, Z' U$ L; U8 X

$ I0 D1 u5 z2 ~/ q- A' `
4 v2 B6 ?" I6 r% i8 y* `; Y  S# X, D0 n, W7 r; p
* h8 h  W0 o6 _$ l! K
  H( F& u, h" X  `& I6 I3 O
- B: ?7 W; \; o8 b1 l1 @9 E
  l7 i5 w; R' J$ [- \
" N- A2 F# \6 n- d
1 p  Z& a1 g5 o2 x9 A
4 [0 s( l8 D- ]. s& S/ P: k! }
8 N2 Z" ?% u( ~: _' Q/ a# A: u

9 l' ^6 d2 g; n$ Y* h$ t  w3 J/ j! y
9 M# x" N' q2 n( w5 p3 b# N4 l  I2 }
8 ]' d, h% w. u% J: F
1 _2 s% E! a) j! L$ f% G6 T& C% E& `3 I

& D1 N3 b% g! s2 |/ A
* r" q1 B! H- v/ N9 [
) |7 o8 e$ v( l/ [& ]+ f
5 c9 V& i- e6 j5 s1 g; g
$ E9 m- ?/ p: L3 R6 [+ [  a4 _' \% A' @+ H+ n6 ^; y  G5 n

( k+ {7 Y* Z! [7 \2 g& s# e
3 {* r$ F1 R+ Y7 i/ Y
( v- t' |0 j) q4 @! {  v. [% C9 f/ `' k
" \' w' J- o2 y" I; v

* J: t/ e. U. b( `
) H: z( F% c! t' D1 D6 b: L1 M. |  x

+ g/ I# j+ i; ]- r3 V4 Q$ z, V1 i1 r. p: M8 b& r
1 k+ J' Q. V* ^; J5 q, w, c! i9 {& H# k

* U+ C" _% ^5 e
+ j. w" Q- Y. |2 O% d, y7 @4 {6 h3 ?9 e1 [
9 l1 f) ^0 C0 Y

/ `& J/ \9 m  H( z, z% t& u: o$ j4 M' ~- z: B% O! v4 x# a% x4 j6 V
0 J* f7 {6 y% A9 ~1 E

. t9 K2 N0 Z/ Y, l+ d; A- ~6 _" G! d4 j  Y! b: R0 W0 J* e

8 a6 V) s+ ^* b1 }( Z! g8 T: z$ V- D$ o: T# y3 _
5 b/ m8 w# L, ~2 w, b
& y4 b1 h$ b; r$ `8 o( |4 P4 z& j
8 ]: z% D2 v6 U6 a6 t
4 y+ E9 o+ q- ~+ ~& P

5 _. N' ]% L6 m3 D/ W- {+ |
- f& h" `. r1 T" j/ {  Q2 J& U% s/ x: b  f: a( a
* t7 a$ U; G5 a0 \/ b  G

& Z" I9 C# [( n: H0 ^/ z, ^
3 B3 A" J* ?! Z* p, L2 ]& V+ ?/ k2 M" o+ z7 W  T: z. M* ~

" c- {' n- S6 \) C; X$ M- k9 O! A' u- g8 R- q7 Y6 ^- P" z

/ z. }; D0 I5 s0 v% n1 I
; \% N: {" ]3 g; n4 D- K& _& r# k

3 A3 T' x# _( U; b$ A
4 G  a0 ~/ z' ~) R2 y- Q! i' y* o( _. b( u9 Y7 ^4 x: p
' {, r4 g# k1 L/ R

9 X5 }7 e# {* V7 m
0 t5 H/ w9 w. g: a3 e1 _$ k8 I3 j" S% |& y
; [. i$ }6 s- ^  |
/ O2 S5 n  [. }1 B0 n" J

% o1 v) P  C& ~" ?7 ^
* [! ^$ ~, L7 X" F- m' b7 w" ~. q$ V
* Y7 p, X0 G% c* S: V- ]

/ P- p6 ^: B* `' Y  m& D6 g9 M$ l
! g+ e6 n; S& b3 I8 B1 D, C, J! \
& z( r8 @8 M" b. |9 `

1 h6 e! [4 H6 p, Q6 u  l
$ J* h; d7 Q& n! F4 @! e2 ~( Z
% g5 f" h4 B$ O' V. X7 v- \+ T% }$ P0 |3 j" t/ h

, `$ k8 C- Z5 J. B/ \; }0 G
$ b0 j$ [) \( y( k8 [8 H( r
, Y, s8 e9 I5 m* R5 L: C4 G6 O8 l% C  ?' d1 D* J& I+ |& o0 L
. r7 o) e6 B4 P- W. S4 R3 I
: f1 l  j. Q+ p% c, z: i$ V6 u) x  l

0 j9 k+ X& Z4 `* e6 d8 L. M5 U$ u- M7 q

5 i" g$ t, y' {, ~& |! G/ H. _) u" G' G6 p" U
1 W3 Y% _$ H2 s! n  ?

$ Q, Q1 ~. i8 b% H8 d4 W
. ~" Z5 E5 A! \
& _% v  o1 Y2 c4 P+ X* P8 f
3 r4 J7 f; `; D+ s$ h' J1 |
8 v/ D/ O$ x1 S" R" o
. I7 F$ m; O7 G. D( c: f) e$ f5 N  M' ~

- d! X) E/ A0 A$ `; x0 b0 O' Z* q9 J! v9 L$ X2 @+ m

1 P6 D# Q# g( U
8 T9 O1 _' I0 ?( y
5 r: K1 r5 A: y  D' @2 v
1 N# p; g; K2 X1 `$ Q8 C6 }; B; j3 v( a# D9 r2 S# V, J7 V1 @
0 I2 J) \- R* O- @; c
( a  o) B9 q3 N1 ]# @) F

" }( ^+ E/ J+ m5 V& i1 x! D
$ d! ^5 x+ r, C) w
9 b) r% ]$ X3 A4 @7 t* ~) y7 L
# g4 r' n  V# l: _- c" \
9 }+ x1 T$ V  H; u6 N' C# f
# w9 r& _8 X+ F- K9 p' K0 R) G& X6 h& P! y7 v; U
) ^9 i$ S* \' P( g8 {9 [

7 y. Z8 ^/ F3 K+ U! F. H8 @, M2 }2 a- q- |' ]5 ^

* ]2 g! E  c( k( y. ?) m8 J
0 [3 g0 \& H. A0 b. h, ]4 ?0 C
! {. d" q" j1 h, I  r3 a0 [
2 a" t2 {: P5 p- A/ _/ |
4 A4 n+ m/ v6 \+ N
9 ~8 j7 F1 J9 {; K/ M$ E' Z* ^8 T, r: H1 u- l: k
1 h2 |" G& I. z# O1 ?6 _2 r! s
+ W, B& |( Q5 A5 X0 T& l5 s
) ^3 a0 {8 g+ i* `! m- h, a7 W5 a9 \9 k

8 v2 ?6 F4 f8 G7 }2 Q
1 l  F3 l. D2 j4 \, h5 f
4 ?; e2 Z' k# K2 e
) C! w: d/ C0 k9 u1 H; m. f* C3 O1 ~
9 j7 i' w! U  F! a; B3 ]" @# O
  Q/ _" h2 `% E$ B1 _* [, _

6 f! x3 U, n! m% c; b4 f/ `+ N' V9 N5 f
5 O8 {' D. Z9 V4 f6 z
- X. I5 b* F  ^  b% y
7 ?- g! u! l7 G5 Q" @. v: c3 a
1 c4 R  B5 [8 A( g1 I

/ [8 _! C" i4 k& ~  V2 Z: k5 z0 T& p3 ^) w2 U5 |

7 c% i5 b/ ^; ]& W1 k6 k! e3 F4 l: W

% a- h5 o9 |* n4 t" |$ X. I5 y
; e1 n$ [/ ~$ L: E
: \' m4 t% q- F1 W; M9 a: @1 M# Q# U" m& k3 J6 W

! C7 P: G+ R) C7 W& q* m
* q  ~" M" E5 {7 Q2 p
2 Q; `* L& u& W+ l5 ^7 X0 u8 c
1 B( X& }: a9 \5 ]  @, f; v* R5 u0 ]* H# {- E# u9 P

- j1 `! V% {/ a
$ z# j6 X0 t! [8 j+ F* k3 R& Y( T4 l" M' M
- X* n) t; _5 m6 ~& u% v5 P

! Z- F' ^3 N' l. _- l4 e
8 |/ D8 I: P6 Q; Z* }' M3 U! U0 B4 }: j7 ?+ {, r

) k8 L6 G7 U! @% v2 x
/ x& f/ S4 G- M& R* z6 S/ b9 M$ F4 ]7 S! `* v: j

0 f1 M, a9 z! ]( j0 X2 k2 Q
; j; a% ]8 f( k& P0 P9 z2 D
# G$ |! r5 q, k+ c2 E  F" S+ N0 j# {/ W) Z% s  a

: l0 \1 S+ s0 X% M9 i2 t) G$ q- g. j* ]$ \6 d  l3 x9 x3 }6 f
( X" L3 v  w* r

& ]" _# n7 V& @8 N+ R) z
2 _- l* Y& F1 \6 v# W, G4 @1 i  T( s, d
3 a2 H5 O' |* Z1 {1 j: k6 R: K1 Y

  E4 q8 k8 P# N, k, t9 P. E% A7 a, N: ?

3 l2 L* ~3 D4 A& k2 ]0 b8 \/ F, T% s1 v/ ?, g: ^: e
# i+ s$ ?. h7 P; v4 U; {

( H; I' Y( e5 y* P; C
8 V' Q9 a& A, K/ F% b/ K2 e& r+ g
7 P( m+ Q) y' x2 l, K' U3 U- j3 s: K- h8 g5 b, s
! U$ p. q7 k2 q5 D: q
' I$ t( ]' F$ }- g4 o+ [. D) T

1 ]5 }* b  G# R$ [' m! _. B; M2 N7 k, ]) i. p
6 i$ Q4 K$ z: z2 N6 P/ B" O2 Z) z
* Z! |" S6 z0 J. \

  z7 M* N2 I6 U$ c  E2 @* h0 e9 Z- G, D; ]
+ s: j8 D8 |: O! K# l0 z  P. V

  y! S! t& a3 E+ e: U
! N. D% S: x; ~- Y) f
. X3 x2 B. `' h& I
0 P7 ]6 \0 S3 B, U5 Z9 a1 r6 w4 R
5 r% m3 H& K9 m& L5 y9 c+ I; D4 s7 Y+ `  s) ~0 [5 }' L
3 F6 n- k$ r) a

9 f0 J8 {0 q: R# x0 y$ ]. q0 W8 L$ \+ i! E& T4 @9 L! u

# C0 F1 ~; Y6 j* }/ m
& t+ x8 H6 ?) k0 K; h$ V; {% V5 X; ?8 Y* x; M# R( z
+ V7 f1 ]2 z3 t" t

  d. y, V2 ]  J6 h
: J1 y4 u" H$ R( o4 b, {; }# a7 x' g+ n  t

# p, `# T8 u* A7 Z1 @  H4 z9 E$ s  ~5 }
  U8 b9 B- H3 Y) s3 @# u

( x) e& c3 m2 K9 n0 b
7 Z# Y5 w% n" e0 h  z3 H: v! f4 \, \; p1 H

* v( z+ d& F! ]" @
3 Y: }- }; x1 I3 V9 D2 @( Y+ [+ E' ?" W; A; c% \8 [
( H6 }/ P* Y7 `6 d5 Y
3 ^" d) l& t0 W* C% o6 z" b4 A

* f' x2 I9 ^$ U* v. _% o( D- g" s/ S1 J! A

" \: `* f  {+ y" r6 b, K2 v2 [3 r1 M' m- f1 D. C

0 B# v, _! ]7 A6 U# b. l$ U! H" V7 \9 p& H7 K0 U& l

7 p& E$ b; {; Z. t. g8 G$ _: f" h5 `  X! z5 ]& X
+ [2 g5 o, ]$ J8 ]8 r
6 A+ ]) \  c- ~$ `

: b5 q& Z& E4 ^' T7 }4 E" ~
  A1 x1 i" a) \1 j; N5 ?0 i$ O2 y/ C. U8 e/ a: g# N

1 V% j+ i4 Z4 Z- \9 {, s
1 B" j: C9 T4 h7 B. |9 t
6 p( z8 t# }9 G9 M2 U% Y$ z$ w5 f2 O& N- `7 K

' h: k: }& v% C# X% {" W! F2 L, H/ |9 a
% k7 ^) V' ?- T' Q0 j7 e; C

0 I* b. c- l9 R( v% n! m: x+ U& [" q+ W0 o

1 h0 B; P. T  ?) W8 F0 ^6 ?
* N& r/ D% ~4 f0 h7 h' V  a8 o+ b/ @* F' Y8 p) I9 |

3 y+ b. A+ O4 N1 k7 X; s
4 w* d8 r  z* q( ^2 {
8 s! N) ?# l% Z2 l# j+ s+ S8 q  I/ L4 j% d: n+ o( T. {) E0 I: c

8 D( k6 h* M( m5 b* d4 W- F. ^" c% K& ~% R" B5 j

  s( `2 a, u- d: S3 p
  O' O+ V" Z# \- K9 D$ _
, [& O( B3 F/ u; B
  P- Y& P0 S) W+ T! a) ~% U
# R4 @( Y8 O& a3 \- z! b
8 d: I% T( f. I1 j/ u& \; V+ r- E: d! N# [

' M" S' {0 x! T% B: @7 S( u0 q1 @( g, Q
; g/ H/ j( p& M8 k6 ]( h' P) u& E' @" S" q. a2 X
4 \8 \1 D3 ]0 Q8 ?& ]/ @* h
9 J5 H# c* G/ O8 u' K% W8 R

+ x' @& r, j  ]; F- T9 M; F% ^6 C1 `; T0 ], L) e9 w+ j& A
0 O! c! p: Q8 u" |2 a
2 S1 a7 ?) x. v
: i$ n" L; l4 T- R, Y
" m8 g. F& V0 [$ W

( }; g1 X; E: O) S( h& v! j" g; n" U  E' s5 j% ^
* a% C) u  i, j+ r+ r
; Z% b* T* G: R% s
" x8 h/ I) N/ X. q
) e* \. d- Z6 G' M+ r6 A; t' R

( I! Z$ I* y2 R7 p4 h$ ?* w2 V8 ~7 c* j9 ?+ @" i9 ~
) p; E3 C. A3 }

/ U5 G: V, x& v7 Y$ v. w, F) y9 v8 G4 E: l! N" x2 v; R0 q, j2 H6 `! @
. Q$ Q% `& b6 ?
; x2 x8 n- d2 K, H' i

; a) i9 S7 w3 _/ n& U: w7 C9 M( L
* K/ g& J$ v6 m* c
6 y" Q) ^. ?7 a% m+ j
, _5 D! B" z4 g* z5 x6 l& U1 l
9 f! l! h+ |7 X/ v3 d
; `( C3 H3 w! [' n! f( f% B
/ }$ }5 ^+ Z, W: \: S& n8 v  y5 q/ Z4 e( ~- U  k7 @

6 {2 v, c; m0 m8 _  @! s5 R
0 M7 z6 |9 E, \% L: H/ z$ w5 f. p$ A
* V/ R& H1 Q4 m! W2 d8 [# ]

+ P! y; E, y# \" k  [! u' ~, S7 t4 Q' |  ?' f# `
& U. F, Q/ _' u. U

) s: ~3 w. t7 A$ {) m4 _) w* q
0 r- q9 Y* i3 f2 \* @
( H1 s! e, S/ v0 O9 M, s  d. g( U5 B1 Z1 b& O, H2 T( X5 `# S1 c
: v$ w! Q3 W( T4 O! _
1 Y0 q- G2 j& g$ p' C, \

& K8 u5 s8 t* n
0 v4 y( ~+ L9 s. }7 L; }8 l6 h: \8 c8 r. |& t' z7 Y
2 p1 o! x, F; {6 W1 e$ `
, d& w; b; @: Y; e! l9 W
; P; I/ n! U, q

7 G' ^3 S6 E7 ?$ d7 H) N* y( _: ^7 t$ p5 m/ l: o9 h4 Z

9 c! ?. |" N) @4 [. J- f* N( _& ^$ z- _' m# ?

% D) ^. }& E1 z) b
+ Y' u* O" |8 d; m1 m, ~
3 J# M' F$ M* e# f7 i
/ `9 D2 r& m; k! X7 g! H, w
7 l" A& V- r7 ^, z! g$ X7 m. ]
6 Z  G* h  Y1 G* G  ?
$ C6 N% c6 i4 t- A6 T$ @4 E6 {2 l
0 ~% Y6 x7 h  O6 f
" \* ~6 I: l3 L2 a! n
" w. j2 g4 E& A0 {  E  p
. q7 Z* a4 w( ^- ^) R; i% Y7 n, K6 H+ W( M1 M) |, B
  s7 p$ G' a8 q  \& T
: t& u2 @( U/ _$ C0 T

  r5 e; z/ L' k3 ]; h7 s: H. i3 J2 [  x$ p
# l2 d0 T6 r6 [* d8 ^+ S$ N- k' k% F

- C( J( M. e8 L) z, H& z! I0 ]  a* D. O- f' }( X
& E1 H/ }6 a0 P# C) G9 w" F
$ T9 B  A$ F7 Z' n
7 f; f9 `& F1 F: |& F

5 W* k) V+ l; I9 _9 }' C/ P+ v( k7 Q, s8 {' t
6 T- d! q( Y; b+ F

! h1 Y2 I' ^9 O2 q. Y7 v5 T9 Y) D( I& ]5 {. z$ f. P6 B# a) F
kkkkkkkkkkkkkk) N: y* f. |2 O- w3 L* G2 ]0 ~6 g% T

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 29/12/2014 02:19 , Processed in 0.192798 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách