Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 13636|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5369)

Số người tham gia 17Uy tín +16 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
vietacc + 1 File đang cần. Thanks!
tunglemhcm + 2 cám ơn
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,7 z' V. f) A9 \8 ?3 e" o
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ$ g3 U4 ?6 m2 I, w. u0 {" ~; P% ]
Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em. m# i# t. ?0 h3 @
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
: W; G0 W4 T- p7 d- Y xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10   c+ p9 X7 F! M( m
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
+ p0 i0 F5 [. e" YTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
  V7 c/ k+ }$ O5 q& g- _
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có. ! P9 {- }8 f6 R% X, \% \1 K
tại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.
; Q4 P# _4 I+ S& echúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28
. v0 A) V2 Y) m9 a...

* h/ b& A, x( f4 F4 `cảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35 : I4 \1 c, p0 h& R
Hi cả nhà,  h( c  |7 V/ H$ [& l% J5 W
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ& R* O* O* E0 w5 D
Thanks ...
1 L) R" a, Y/ a' u1 x
Thanks Bác,- `1 N4 P, R$ R0 Y7 h- [
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;


: G$ I- R2 y- }" ]  D2 V
0 k- _. p" }0 T
1 M8 `/ k: K0 ?6 J# b7 P% g% f: H5 h5 }
9 v* ^- ^# K* }4 A) h$ J: A

8 U6 Q/ t& v$ i5 U
( ]/ X8 n' d. ?- }0 Q" {0 K- Z
  b, M) p7 L9 p3 G9 |+ b1 ]0 x
. H0 ~' g+ Y; _7 L5 M6 g  c9 @% Z8 f1 U& B4 {' M' i$ m
3 H6 i( T' ]" ?7 L' A" B
/ ?! w, d) W. T
9 k$ b! i1 {0 N; D/ \. Q  y$ M

( C6 |0 U! F' k; [1 G( M1 }1 r. o9 P' y  o3 T; F3 k

# |, `$ _. a7 V% t6 b$ ^& E& e7 I: A) |: b

5 |- ^( {/ [* l$ Y6 J6 V+ A, ^# h" d+ m

/ d7 b" c+ m" d9 r1 Z+ o+ J9 q! a# }2 A
$ b: K6 X6 u1 M) a* l$ Z

8 H/ k) Z& v5 L; w. v4 D$ S; i
, G- K+ Y, P3 w7 X, H. X& y1 T( t9 X4 F9 G; T* a" \% J
; I* W; h2 o% c/ s5 V

" a: a% L2 \, x  i# ~3 K+ v4 |+ b8 `, o- Z" i) P3 P* X
8 m+ I; }( g4 [  I# [5 n1 b: g
) [0 n* {: ]  h, U" s

& R/ X) B/ b  x( l; {) b
7 m$ T! J* G5 A- q6 e. ?
4 s+ D! ^- V+ r5 h2 U- Y9 E% a: u) k) ?, o( H- g3 r# I! L
0 r0 F! g: m% ?) p+ _
' Q. H! m. }! t# @

& Y3 L9 e, q& p" X- A: t+ f$ ^; X$ e1 y) b

6 V8 m# c$ h- S3 c' y
. }4 d5 p; S" [, Z
) t9 `; _, N& ?1 Z/ R
; ~) t6 H% U: N* w5 `1 V( i9 k, Y5 R6 o) H# D

4 u* Z( s4 n4 M2 {! j- _
* A' ?! _* `& c) |2 H
* u5 b1 u/ X9 W, o2 Q" l1 V
# E( S' y: I6 J1 B- R$ u! N( y8 r5 S0 ?% K
- j; k+ L" J# I/ |
) `8 l5 ^+ ^4 k7 o
5 Q8 D, Y  Z6 W" E! j
. V/ b2 T6 Y0 R; M3 x# |
8 h% h+ j2 _2 j9 J' {& y

  @5 D9 y) E; U. F" n
& |0 W8 Q4 Q6 ]* O. I2 y8 C% T! I9 Z: M! x* J

; u) w" ~* h" h: N# p
% B+ G) ~- i6 `2 j6 `  y  I5 f8 U* d1 E5 j

" C3 U- q# M1 p# L5 B& P2 y* d+ u5 N! t+ }/ c
# N% t6 f; M% O3 d7 y$ Q' Y  q
* Q1 X4 ?; g; }; e, p  B

% j" d1 l6 q* H% Y8 G) v
( w8 @& W% G1 I5 F/ e$ e7 t' j) i. ?% T) h

% S) Z" N8 S5 P# b1 Z% x* q7 v7 H& h5 [  w; i: t
( D* M- E. l) e
5 O/ F. _1 L; p, H' W) U& Z

2 H. E. N5 d" G0 o, y9 z( I( E: ?7 K- Q5 R; u

0 b% ?4 u7 Y/ N" M4 Z8 A/ p2 J1 o& x$ Z8 b" D
* d' u: |" U4 r2 W' C4 s$ k, ^& n
' O& s2 }5 s0 m; D" t
9 v* K% s8 U: Q: `

0 w- |" N9 H8 [. S$ Y# u6 P( s: f8 J( e% Z

( D# ~7 N1 M) j, Z4 g+ _% X+ ]. D" E9 v# Y

  q, Z( A. x+ {) A# H( f) _/ B% b7 [- T( y; a! v' |1 U9 M

0 x$ \6 K4 w: }
( Y" e! i0 {% j9 ~" `
0 o! s+ B7 @2 _  J% m2 V8 D7 J% v5 i# ^: U  G

3 Z/ `. p* {+ s% [& {8 Z( x; F& ]6 J$ P" L

' H8 O2 ^# G; i4 q
0 `, l1 @" }4 P
9 `$ B7 O( w+ N: ]' u' N8 S9 h* U6 a! t8 u
' P7 I& R. x! c" H1 k9 @7 e# z
- N' b$ V3 G( N

- i4 _4 D' i9 ^+ B; v- @3 O( H+ h9 _/ g6 L
! o5 H2 q. g2 G# R
5 }' E/ \- u; D, C0 W3 X; B8 J  q) T
. M' G" \. W3 j! b' K
7 M) V) x8 b# K
  c/ n4 v4 g7 T1 `; n7 {: b+ U8 j  R

( A, J2 n2 r  J- [& ?" S: v) [* u! {  P% M  v
7 Z: D5 [/ \) S+ C1 W
; R# Z$ g: S1 j% t# b, V  g
4 y4 ^7 y. b* e' a- v
- v" U1 h' ?  u& q

+ |! e0 B  `1 d; r7 ~
/ j* j4 z9 a4 z/ v
3 v$ m+ n5 l, ~* i) w+ m! |# N& e/ i) H4 k

& G0 V2 |8 l: x, e
% v: I( x# E+ O0 H$ m- W
; @8 C+ d5 M5 }! L; q% \' q! ], T+ `" w
. @) c' ^% \' ?: M5 Q

: V/ [$ O, U/ u' e  N3 T9 f
, z; e3 q, O% N' R- [4 P: K( o7 H* o# R3 O. \: x/ t

+ t. ~6 I) [' C3 m3 z9 |& I: }4 d: v$ d% M* W4 z- C' f

& O1 z) e: e& z2 ]' N% f8 c# ~/ j/ c; d) M& p% Z: |

! l! N: i& h3 m( e( E# v: a! C5 R9 q
9 s' o8 G9 F; J+ q) j! I6 J- j
9 u2 H( h! ?) H/ e, w3 O3 T9 a' l6 E; F- \
0 e7 H& ?5 [4 B- ^* y5 K& o

1 @# [$ Y7 o( @$ K9 r& n* B2 n* _3 e* i3 Y, Y

# w$ |6 v1 i) c3 [  Q% u+ ]1 _7 R3 [" q; P

: k4 v/ {/ Q" L/ X+ R7 l- e: w
' [+ J( {# P" }7 k6 H: _5 o- _) N. W( \+ ^" E" s* P) @

' b$ i6 y# ^! m; ?6 N; l' g: e$ |# U; G- X; y) a" m* |

: U3 e, J+ J4 U; x! S2 T; Y" B* N. m6 s# X  Q

1 f$ R; V. i- e, n$ `% d1 i! L  L0 r. O' S; Y; Y4 d$ g

# Q- v: i8 s3 f* J$ k/ B: W
  X$ E( ~: U7 \9 G
& k4 K0 p0 @, V3 x& L7 Y! \. C8 m
( t4 m. [$ F* l( A1 ]1 O& ?' b: i( f& l! @6 y) a
$ O0 d7 ~6 E/ a0 |+ Y% `# ^

2 i; \2 M3 i# h5 G: W. e/ y+ H0 W* u1 L3 ?
0 k) R) {; n8 u7 B" R
) p, v( e' U4 s5 Q; k: k
, t6 m( R, d# P* G; h9 E: n
5 z+ ]2 @0 l+ n' j( P9 C% v8 q; N: x+ h
) }) ]4 X& Y# H$ o% V% Q( ?
/ Z. }1 M6 J5 |- X8 G4 }8 U
! w' F- _: P2 ~5 x/ s9 L, k
, Y+ r2 c* f3 w6 D$ E, f
# n% X" h* D  ]
0 ^  N# E- Z, x  L9 d5 [

+ b" j; N* j  y+ [9 ^6 I& h0 u+ X1 u6 Z2 P2 F' F
* p4 i5 o" Z/ r5 t, x8 Y- T
* j" r1 u# I( u; n

" p/ v$ y9 @! }
" d1 {8 @5 }/ x+ S  c1 S8 R* S/ a; S0 k! @( s9 f; Q" O. u* d! X0 I: S

* o7 z  O3 @9 g, q* o% c. G- c# H8 V3 |

% S/ D$ L( y# ]: k0 \
% Q5 j2 V! X* o; D! p/ c: n7 W4 a4 J  H1 l/ Z

7 W" ^- S1 E. h9 d
3 H  {" I. W2 u: O
* f, e2 F$ C3 G0 `7 ~* Q+ Y! K# t) {

- f# h6 D4 p  p* K4 u5 |; V" y' v! |! {$ s8 u& q. s/ `5 w! y

- _6 J. O5 y$ g) H
) z' G9 w0 K- k# _9 o. {4 R* L+ D9 k9 E( A; }
4 x7 a! i& v- |1 a5 u1 i) {- o
. h  t" p0 D2 X# _
- v' [$ f9 F0 C9 T# P$ v! Y) j

2 n0 ]% g" V, d1 H3 q4 n  \! c& L% |5 L" k5 r5 c" P

- N2 \, U& g  z$ j4 d0 S* V& N% n# y' o: a1 U& B8 C* I# N

2 t. t5 `7 x+ ~: P0 e4 G: M1 m. G/ n, \- I( f  y; o
5 ^) r/ D- c; |6 j" P. Z

; R9 X. Z( i2 E, V' b5 j! [9 S! K, x$ _1 J# v

3 B1 `0 s( n. Q: B# B  \6 ]) A
+ ~4 z! _! l$ V4 J3 d; K) p1 Q
- S, e3 [. R! \/ D5 v% X2 ]3 c7 O
- n. P' w5 {, p# j' `; p1 @. K0 z8 j: q0 [$ |
! [2 x& U! T% D

6 g0 p4 A# @8 I+ l4 d" p! o/ k8 ^0 [1 X) h3 C* y9 {
7 k4 t3 ?  s( |4 V5 p
" t% L( h& x. L, ?3 S

' m4 T( ?( k( D) y  r9 t. P+ X9 Z  z: q# m" w6 ?/ t4 r& [" U- A
5 y3 v" M  W! F4 F7 _% `  H
$ C: H( \6 N9 p" |

7 J9 F; c8 K! i2 S% g3 h
: t6 o7 I" r. E
! @# `- F1 ?- v1 p' n! Z, z" V. r! c, W( [2 |& V  L9 P" ~! ~
8 N4 L9 ]1 a8 S+ K  u+ ]/ z3 b
" p5 M: x; T4 ^* c# p! d' h# S

& ^: n; s) m1 s% ?0 C: R/ X/ z  p( G$ P1 o* r; j

5 t+ [; u  m* Z+ \2 q5 Z' _" }, v5 }8 Q- B+ J0 r
( f* @) G# T3 ^6 s+ d
3 x( N4 _' q& u/ S+ [
4 B9 v% i" A9 K5 w: S7 t8 N
; _; t/ R4 l2 S: ~" J

5 _$ G4 p2 a7 h2 ~& M, d% K
1 |; D3 l. O) ?4 A8 o7 R+ f7 T( a0 C* k8 p! {

# l" h% L6 v1 A# h" \
, U' j1 m  f3 o4 E7 L: H3 C# o" c/ t6 z! C# C) t
+ A$ ~0 S6 W2 R1 M
2 f" y2 g- F" q9 i( q- Q
% P# m" K2 Y$ {- H" o2 ?) ?0 \

$ G/ K  l( c2 e! K0 p0 L  e5 c/ f% G: S

; B* I8 E8 \! _  s: u& w8 p) U( a) u9 V8 M  _. D) o( p
1 o  _' Y1 t2 `4 e9 ?+ I
  w( e  f% S$ r/ n& a6 Q9 j
9 O9 j  _% B- E& x/ D4 ]4 x

+ _' H( ~: T, q3 }
4 N+ z3 l+ f' o4 b+ `+ [2 O5 d: W! i; t6 Q+ z- k0 j0 M

: o2 }6 s) N" Y5 g7 l
) I3 x8 t# l  M6 \& Q
& t. S. k4 [& G* q- L
  \; J- k& k# O5 e: m- B, C% I* u3 X  E

, z, U6 k- b6 w2 ^) v) y! m+ H: z: c
  l$ ?# M& x5 M3 T7 C3 W" s$ Z8 B! T$ H  |3 c$ F
. S, G1 B5 ^" {( B* N+ t8 w

* O9 U5 k* D: o% `  R0 I4 S$ C7 N2 _1 I  K, l
8 [, i3 u9 a( n  G& o
6 M0 f* c1 y# T9 @# D7 p

, m& b- x6 M8 ?7 _3 Q9 e* w2 b. k& m! [, D

% G+ ~! t: H; O7 t$ o' h9 ~( P4 `! B1 h

  @9 r( S: y$ v+ v  ~4 c% _+ J" n# ?! B! D; Y' K! M0 }/ |1 z
) z7 |! P$ t- H8 ]: y

; o% Y. M2 W& G% P: Q6 D+ e( R! u8 O$ D2 q) l. }* ~. ?
' r3 G/ z8 v% V. s, }4 R

2 A, b( ~9 [# z" s, @  H, ?* m1 F( o$ ^8 q% C- H9 j

8 @) l4 b4 W! d! l$ Y7 f" ~
0 \6 `( B: g# M
: l2 q1 x7 M0 r7 B0 q2 U0 N. z, D1 I. o8 G1 C0 i. |4 i

& K  z  n  [0 e, g( ~. M: w9 p6 r& g! g  o$ b" d

' d) B/ y8 h5 j1 c7 O( G) `# T8 ?% V; {- b: t" ?6 J

" j2 S0 i7 B+ r& B& @' y3 y, Y. o# `8 s0 m, s
! s) C0 E3 o. g; s" h- `
' c7 S$ D! ~( h
4 _; l( r3 d7 A' S7 X

) Y) r* V( y# X' ~* t, H2 C8 N& S& o1 m" A! c
1 [" y  a/ W, q( C* k
0 U' Z& U+ T: T- W( m* f
( k) B2 t3 S4 F9 n  W

6 v- ?$ e) o, K. i+ O3 _, R& S7 M1 Q; T1 R% Y9 o" r
# |' X  d# `6 o/ k; T/ ^9 h0 ^

0 G7 t+ G+ |! g. T7 S* G$ M/ P# r8 }' ^
) u) k: E8 c0 [# v6 B, @

) G, T# X* ]! g% H+ V+ T- o' `
0 y# b6 M9 c- }! i" t/ a. ?
$ i4 w+ x4 S0 d4 i* Q
- r1 [" ?3 d! s6 c7 j
- r" g  ?6 |' k8 N! J. ?$ V1 c; |1 Z% L( Z3 A7 N$ \  K

' J! ]6 t3 L2 |; e' f
! a' ?2 K+ P6 \  T2 {) l+ U8 ^: e& Y. \, ?

% e+ I" u. V; m/ E' _" {3 f, [) z& @* z8 e+ T
, J, Z$ w7 f# D# g+ h+ i
+ o7 U3 s8 B) O, E7 ~( \& w

+ \0 c5 k6 y$ e3 I; o4 |* u3 F' h/ n8 B' j5 L0 i1 m

+ x; x6 q* B( z3 W
/ x; I. W2 B3 X1 ?$ Z) n3 c) U! p9 x1 F6 i( Q4 z9 j

8 F: f; E4 ?5 W" [# V( {) D$ U$ A8 j
$ G4 i. C+ K/ M/ N9 U# Q+ ~
: j6 D+ x  K/ C& D
7 E6 v+ @8 f" q! T4 e. Y+ A. m% s2 g

  }. L5 K% i5 T0 x# M
% l" i. V; }( K. `6 t- f, `( t* u* b# W
4 ?1 A4 g* Z" b$ b

! H& E  _) _- \+ x2 z$ r6 k% d- r$ d6 t# y- F  I  ?
$ ~* h( {3 x7 s$ V" S7 U
8 j3 [- {: l7 U: }5 u+ o

  M  I7 i6 I7 M  d& a7 n$ m- r7 ^' d" S! N5 U/ \
7 v/ i7 W' I( [9 z8 R
+ P/ ~' z, t6 s% f/ m

7 K6 e+ C5 `8 ^# z4 V/ c
$ Y9 D6 ]: q: B- E) o' C2 N8 y+ o& o+ {$ H+ O8 K

& L- S& l+ E: \9 `5 [+ k1 N4 J2 ^, c$ n0 W1 d

2 G) u! q: [. F' `& W/ {# f- G$ n6 j2 r7 O: D+ w% Z

1 C) }& ?& V, H! ~$ r7 ]8 X& ]. Z' A1 Z  I2 C6 Z, f* Z* i- S6 v' A
! n1 {2 \/ j5 k" Q( m
: A: b0 a8 T2 |- M' J+ n4 X( e# u

$ r# X, U1 X3 z$ G
1 d) G; P; K  g2 X4 \: T* R1 B& h" ?+ E' _" I: [% {+ R

4 f2 ?; l) U3 c- z3 O; m" r3 i% @6 c/ X2 z5 L

+ _4 {8 Y( n2 i5 O" ?8 X8 \6 O; D8 _7 n* v, T% b! s

* d; B9 H' B% [" n& O7 ^. H- g; Y
  ~% ]. N/ R; t3 {* g1 e3 Z: f; a$ p. A
3 u1 ^" i" D' S1 l1 G
% k3 h1 C0 W( L1 S' ~" \9 j
: U" \# ?* }9 Y' E) {+ C; I$ ~! U( }9 O- k* c6 j* |. {: L, `
; h1 ~" L- z: l* I" d
kkkkkkkkkkkkkk' Q5 S. Q3 \3 C7 K$ `

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 1/6/2016 14:22 , Processed in 5.059333 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách