Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 14423|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5419)

Số người tham gia 17Uy tín +16 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
vietacc + 1 File đang cần. Thanks!
tunglemhcm + 2 cám ơn
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,
/ F3 q0 Q$ k2 o9 |# jCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
7 a* ?5 U* u/ tThanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
; A( [; e; K, b  f% Z# o4 MTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
' s2 y8 B. `% g5 ?& ]3 X( c* B( y% N xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10 # r9 i! c* ?  G4 j. v1 s& @
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em. O# G8 U" W3 ]) o
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
/ K8 o; |; ?, P! V
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có.
) Q( B, m1 Y' }6 K: itại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.3 Q  J9 U8 x% k: E- K0 G
chúc sk và sớm nhận câu trả lời

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28 ! y" R/ J6 j7 P
...

8 ^4 @$ Q, k$ j0 [0 O0 d6 ccảm ơn bạn đã chia sẻ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35
/ v$ `+ b% F) E0 l; x2 `Hi cả nhà,
) m7 a' M. C6 vCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
% w. Q$ V) y! \3 W) J$ j) L0 Q! T9 IThanks ...
" w) |0 c( n" @) Q/ G7 p
Thanks Bác,
3 i, i, ]1 {5 wBác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;


& ~& p" e2 h- `, X( O, ?6 I# y5 |! c; u
. `$ j0 ~, _0 i; b8 ?/ A8 U# a% H

1 f! d, N$ k* K+ n, u5 Y; N8 l+ G( G$ l/ M. F" X; F! C4 y  E% ~9 N

. ]8 }' ]1 W8 q8 E+ [: i0 R" ^" A# q. S

! O* W: R9 i5 Z2 L" J" r% K' S) Z/ A
! u- q; V9 W( x; c) `2 F: `
8 q* M/ ~' p4 }! `% G3 P

/ E. u+ a; Y/ N4 c; ]( H1 I2 r# @! x; |& y2 y
6 W+ z. x4 K, ~3 t, T2 G- D

+ Z7 J# n8 g+ |% O3 v+ X% Z& |1 a  p. c

# `1 n2 y* j! ^& Z, D9 `; L: `; T& A% ?4 g1 n6 G4 X

) ^. Z; d; S# P: X, G0 X7 c% C  P: |; A' n9 d8 P0 z+ J

/ R7 A% A) x' Y3 W3 D0 o+ l
% K: ?" x- e& n8 p; k9 j3 F" r/ ~/ G6 a+ v2 M

) I4 g# n( C& R; ], n
3 ^+ ]; D' {$ G* N
2 R( p; Q( X5 j# I7 _1 _  u0 f/ p% l; m1 }0 @

) O2 H. R4 J( z. G. t/ {
+ g; u" N& Y, g3 p+ C& Z5 g3 w0 \( q) M3 }: R0 L, o

- t- S+ z- r- {8 g1 W+ e( O  v% G) F5 ~7 _; o1 ]4 ^" a

$ V# ^2 h. D$ B4 g
, ^2 g2 p+ M- U$ `3 q1 E4 E: k# v3 P, W
& ~% I5 j5 z" I2 ~
# [, y; I5 o0 |' t+ n, g

/ G1 L2 }' a4 S) a# n2 R: k* Z
6 g( B' R- k: q$ R+ R) b
5 n" v8 Z% W9 s7 F8 E/ ~$ N$ B, E) D* [6 |

- w+ V0 P) p( |+ o, X0 a6 T
; E6 P& z+ _6 i, P/ G
  T3 c1 X. D4 U( T# b; {9 U) q5 g) i5 \$ q3 T

! x, ^% O' p. Y! g6 x" ^4 F6 J( V1 `& \2 j
+ r) h: n1 h8 ]' t: ~" \
$ r4 O+ H3 z7 w" D: Y, n% ]
6 x) R  o1 c4 K4 B' @0 M1 x

; x% Q& k' E& [0 q: l: _
) m+ V* |* \8 c* h/ A7 _8 Q! u. W, J+ R# C9 i8 v0 o" \

  j+ ^! }2 _9 Y' P4 a+ U6 a+ H$ T* Y* [4 `. Z
* e; E. u8 b* C

( a' v! D0 u/ }' E$ Z
: y  o; F: P& c* F& p1 w; k7 w8 f
3 u; N5 T  v# s2 r. w' a0 O6 f3 A2 d5 J. w+ w8 D

7 }# J; I1 Z% O1 R
' x) b& v! k( J( v3 Y) i( y/ m* p- |. y- b% M

$ o* l9 x4 u- P8 ~0 E7 X5 v; A  K2 s3 F. b. y: ?7 e+ m

8 ~, K2 l+ Y! J
% O7 g  p0 M, A) M4 E! t& M- m, I  ^* J  v6 A. Z
$ X% N+ W5 m; I, X" K. p+ O/ e

* L3 h; C9 F3 U/ b" F0 S) q. D" u5 s7 n' x8 C: T

$ A$ }$ j. |6 B6 Y- [0 ^7 Y" f/ ]6 F
8 \& D% U0 J  j' p

+ m5 @; {4 U1 x$ O) @& T! n, `: ~" |$ G. q( [

- L  `$ Q1 X9 O2 ~; I* O9 n
! V) t3 `8 s0 q( ^
9 ?/ Q  t) q2 u: h! J7 C' n- [7 D' Y7 D2 p5 i. _

0 V  ?$ ]) h& R& u+ o/ z
  }' W/ p$ S: u2 h4 n; J2 \- f" p( ~. [! z3 K9 y

, Z8 b- E' S' }1 [7 l9 I- I3 {% ~* C& w
4 y5 A% P; K( O  D3 L
$ X3 G& y6 e" g8 ]# u  h
) n3 p! p/ `! ^, W  U3 I, a
* ?6 _( \- c, S  a+ u( g" _* j

( U( ~' n/ K- ?1 O' a6 l) l
6 A- R  F" F0 I' I4 Q2 q' o8 c7 P1 P; E
( H% \' X$ m' B
. d8 l8 c; _1 V% z4 d7 z$ T6 e. D2 K' Q( b: ^

2 ?1 }; S* E8 i/ n0 n8 x& \4 u0 D, L1 h7 ^+ {: B

. g, w! p6 f9 ^+ M+ f
* i* @3 h3 c# \1 y/ \4 {0 Q" c9 y- s5 D% f2 i7 k

% ~  [/ [* i4 @! G/ e, X
) Z) w) K4 u3 S# o
7 {) Y% Z4 R4 t4 A) A- P: n$ ~- O2 g: k
2 E( D2 U% \' s: o! m( J9 N: b

9 O5 \2 n* o% m5 `' C8 n0 |1 E' f  Q3 Z: F

0 L7 R1 C* f7 u; }; h2 U2 A  m/ v+ ~' s+ i
$ H0 O5 ]+ S/ P1 s
" O' \; t! [4 J: l
" v7 W/ N/ h( B, R

7 \# O8 m- q) I% T# e( X4 ]/ C% q5 A6 p- S1 F7 \+ w4 ]
0 c0 M! H7 j9 c; Y$ Y1 V; [
( X5 {: ~, ]/ R. R9 J
6 K" B& Z( d1 i- V( R( Q

. @! ~+ z6 k7 i4 Z& A; {6 o7 m, Q9 C0 M
# |; c' R% D$ E, {+ t6 M5 t
8 P  n8 G/ @5 e6 k% Y5 ^: W3 _
% U; f% x) W/ l0 K) u

# _1 \- B' L0 p: g2 {  o" m$ b
3 b" K3 A. }. o  }+ ~1 A4 x% I3 ~. ~5 O

, T" D" b1 ]% U  b" R
- x% c, _. j* X3 l) _+ Y" A8 Y7 o0 R" ?* H; A6 {+ \
' i7 g6 z7 c9 @2 p' k
0 D4 U6 L( W2 }

1 G1 _& A. L  ~* W, a
& d1 `+ O: w2 `; ^
/ A2 p) e3 D. q8 ^! k, ^
' o' S# y- e" B# g! x
. ?6 G0 J3 K7 B
: x4 ^! e$ q' {- ?1 w. ~4 E
- P: P5 w9 h2 F, R+ z, ?
8 k) P3 h7 s# Q" X9 ~0 d
: V; D6 y% _1 A9 f( \
( r$ P2 z% o5 D. c7 Q- N: Z# ]% W
) Q# o, }2 n0 q8 k& B1 m

: [3 K* O' }& M0 l$ R( d1 u: R  a2 t3 v# }# {

2 x/ g5 Y: V) R, |; G/ O/ v* Z2 e( }0 q8 s5 ^2 J
6 g9 Y& Z+ G0 U: {

$ C$ Q7 J! s7 e( C, Z+ j; z7 O
2 J' |. m: j' a0 H, j7 J0 @; j" ^* l& X: u: @7 F9 L  S
- X) f3 d, ?  D/ E5 O* ~& `( e5 o

' `" @  P4 Y7 U7 V7 e% K3 q- G9 q* g* Z8 |

! I- q: _* {" O2 \1 \* M9 G+ h/ c7 \! F1 M% m6 y; X' q

6 z) }8 y, m" _8 D% o
* E2 V$ A2 H4 H2 ?/ c: }" K9 l( V$ Y7 d- k( l+ f& H

; U0 D2 x" J7 a, N7 g1 a' t  f7 V* p9 ?- h! q, v

' G. v( D, [/ w) e4 C' O8 W, F- b8 a& S: ?/ b

  `+ J4 b% J4 q9 P7 W; K( b0 O( E( F6 E3 R: ]; J2 s

3 Z1 Z7 Y( I! c5 v+ L$ F1 ~9 ]
: |  x6 m% O# N. b" ]) y
$ q: W$ B' k" b. P3 V3 N  Q$ _4 @0 y$ i3 A; E$ {9 c  K4 x, z
8 }& {* [- j5 l% T) R
5 j/ r% C: N. f4 c9 p
6 b; p" O9 u+ q) q1 @  B

* e4 ?) E) S+ p' D5 Z9 M/ F' G3 i% O
' X" |, a: j/ L( c' L+ {; }, p3 c3 {* `) h7 v  m
: z2 T* b7 j/ C: D# H$ S; q/ P  f

  n$ n0 }+ B! A  S7 O7 E
' w/ T$ ?# W4 ~0 _' }0 L) E0 A$ n5 h( O
# f3 b/ @0 B9 I7 I1 n

  F1 F& m0 B% y; y' t
3 F' N1 d  ?! |* ?8 r8 ]" Y9 O& D, M

7 K6 w- ~. ?" _0 ?7 m$ ]" A) S" z3 A1 N

  M) W: d1 M$ ^# I% Q. p( }& N5 e, M: \3 i" g

7 W$ ~2 e6 Q- l6 |; U7 i1 t# U
' n2 u) G% Q3 F. \' w- b# g
" W; n. |9 y: y$ Y
6 q4 c3 o6 ^$ [6 C2 |2 q3 [8 h' \% Z$ ^* e* Q: G) J* `& I
$ Z9 _: a, Z* n! U$ z3 L3 M+ f
0 Q: [1 s) M' L0 X! \- l

) H( N# p! H$ i5 o/ g% S6 }( ?1 W% s5 F9 L5 m

" G9 P% c/ N/ T1 g9 g- y) N
- l% g( h9 t& z' Q" \
4 z4 ?1 r" s3 a2 {% O: ?/ t4 p! g' ^8 R" g

4 @4 E+ i6 d7 K- N# }- U- z$ h( }
# s. [; V0 T1 Z% H5 D/ y5 D+ z3 Z2 q8 \

' Z: R8 ]# J$ N; Q( h( [% R, g6 P+ f# d2 t4 U- O2 S# X
$ w- S4 j: T, {/ a
5 M( l/ m* p1 U. ^

# K; O( s; a* I# q  @
% b/ k% k$ ]* b$ e4 |. ]0 G5 X! d0 X/ j

" P% E, r0 _' [( i0 Y% y7 S
4 X0 E8 n3 m6 R1 R) P5 I  l
1 ^. v) x; U7 N4 Z2 O7 p" M$ D' `: @+ S

. y& L$ J- F, S6 \, P  V
% C8 m- O( r6 P4 l. K# Y
- i, q% o9 W9 y( v5 B/ T- _4 P; D9 z
  w/ N4 o, ~. U( u. F
; c+ s* ~; X. p2 i
* r4 E/ }# g4 V( ]1 [
8 o5 X" a' o! H3 B$ n$ p' e* q" Z
4 F" K" G6 H; `6 W

0 R9 }; s/ b/ s7 l2 |+ D1 N; ~: y( C, \7 N
! a/ j! U7 A8 g4 r8 h; w  }

! V0 U$ l9 n5 \
% o' F: G( Z' N$ o0 U% @; u* i7 _- r& D6 n
4 u/ L" s* H  a  R6 |# N. A
/ c8 X$ y4 s( i6 e7 b

. N8 E0 r, p0 O7 |1 i* z5 ~* F  m& |9 A1 K- f3 \$ U; |

, ^& Z  M1 j3 M3 L5 H, j7 n. v% U- ^  D, {& v4 l6 g5 s9 J
) {: ^# O3 U. I/ n3 m

$ E4 ]5 B. ]9 k9 @+ x4 [" f: R* i
! y# G4 y% t7 c3 L& d0 H
; a: Z7 C7 e& `/ t6 E3 h- E* G
" b' Y( b$ B. A) v! r- h0 s7 W) u. M" h3 ]7 ^
) L" |: H& h* f* B' B7 P5 b$ W

/ e$ {% \. ^4 D) v1 q, Y  C0 r& B3 b

! L+ [7 U0 w* @& u9 w$ D$ V. P; Y) r: K7 y  }0 }7 J/ u9 e

7 R3 M4 i9 g% k! O8 c7 U! v+ }
& K3 W2 b3 U2 h6 ^! r7 t  h& O3 @  b: L. c- K
& Y- T* P7 \' s" t7 k" v7 {  A- G! c% u
; i0 h; Y2 n; B" r/ Z1 t0 G+ `2 h

' K- s7 Z  G0 f+ r
- B& S9 O# _: v; k3 g
: e5 v  C: A) ]' z5 K$ [% c0 W0 k
6 X7 {9 x% j- z. n3 O+ w
& f/ T4 D1 d! w" s, g: e* H
# R8 {& F- ~; D. W; _0 G* n; h' d* H4 ?; S0 a

% G" H! O& Z4 I6 ^/ b, k7 {# p( Z9 \& A5 t

0 f1 Q! M* I6 e$ N* f" F% V  o8 B3 q8 H6 x" K
/ q- k' g! o3 b4 k5 _1 {
* ]9 N' ?7 r' }# M4 p9 Z* U

" a& X7 x/ @9 T- q9 J3 q  w. Y6 c+ ~, [* K
" K' O& q& Z  d( ?

+ B. V4 {2 k; `. o' E' t0 `" h
0 T0 A$ W8 k# G5 f
, J( X1 R6 |7 k* `7 u8 l5 x2 W# k8 A1 m5 o8 m
6 Z" V+ |. o& L; K

* @. E6 i7 I# M: e. P& P! a+ |7 _! {9 `# E5 N
4 f# f# s0 ]# J: W0 t9 K

/ k) N& ]: L2 G& n( Q) @0 i, d! N7 g, p5 n7 [, \

, Z" ^6 T2 E" Z+ r( m( g! m. [& N" s3 [$ Q
, c; P: z; i5 m" ]( I7 d
: ~8 w+ @( u' e6 G

: X# c; {" o+ k6 w: v& E0 a% m# C; m9 o/ O
8 `" a  o% m" c# V5 V0 g. _
/ v1 g$ K3 `) o2 ^; U. F9 K
+ t: L* Q2 \0 H& {2 X  f0 x

3 G0 }1 x  P( F* N7 T/ i  U! h
% r5 W8 e. P: @; {1 ?0 J  T/ R8 ?! s
+ Y% N" h; [9 R/ Y, h
" x. n- s" v6 }& n

0 Q. v7 w) @. A0 \/ v+ j, P+ T, W' d- l: J: C4 W! O/ q' R8 r

( z4 M5 t# g; U5 V2 x* U9 j6 E6 M- c/ e( q1 p1 A6 r% e; u2 U
$ x% p7 u2 I( H0 u
$ Y4 J. ^6 y* u7 H8 w+ i  ?
- V( `; {+ j! s$ h9 u0 T4 f
( D6 y2 M7 L- A4 @2 O" H) ~; D1 T

& O7 ?, M  o! I: v6 H+ u& d$ ?: z
# t5 v' l! \$ T; @3 r4 ~4 y

- ~  k3 Q- V7 l3 w4 I; n
) F" o% M8 S: s- W8 h
- \' r3 O7 u$ y2 v8 I
, y: N4 ?! U' O. p; Y& W6 @* A1 K+ k+ M+ {+ |
1 p+ ^3 j/ `! B, a5 N$ U7 r, P" j
8 @- T& W. F) d5 }
- Z: w5 I( p* `/ h5 U
+ ~  h  o1 o: i

; ?" v2 P) Y2 O1 _$ a* l  n$ j2 [! x- B* S

3 {/ Z0 P5 Q2 b- \+ B+ b: ^0 C& I/ v' y+ I9 `

8 [& @" [7 R# W3 x, @) m& t1 u' [% Q7 m

% @4 p7 Y% u! I7 S; M+ e- u( U9 T3 l: M) w2 Z$ P0 [

7 n# X; j( ?, s* B9 b
5 X- L; f+ e" u2 s- ~1 }. F
+ f/ _' Q6 D( c1 |) F9 E% J6 t% L( {' r+ A* @. [; f+ \9 B! o' k" v
% f5 i4 R. R* C. T# ^' a6 d1 j

1 t. N6 d' K6 m6 i4 v
! `$ \. r. f% m, ?. V' [3 N# S. Z; ~8 `9 w/ \3 P, u9 u0 Z
( V0 A0 o" f  t8 q
$ {0 A  C4 r4 D1 N; L0 s& l, m4 P
5 |$ C. Z5 Z4 \# k3 |& K) H6 w

: P) i; X8 F6 d8 m; E+ o7 e# g; B2 |) u. P& g/ B# [9 A

* X7 X$ c" j( M7 z0 Q* B1 K
: s: c5 H" }' Z/ K, P  `; n8 a" U5 X$ t3 G7 M: i

2 V3 D" r' G( X0 z! u1 d- {
5 }* b8 t2 l" \8 |1 |
) Z; ?$ ]+ E' l8 u& f( d
; N" j! \) S7 T' B) W. U' K7 f% P8 n

" R. o% |" {. K2 |/ M) ?) H/ O* u6 r( B6 K# G/ e" r  E3 s

; T* g- P' ~- v' e/ K7 r: {. R0 q  `" q' P9 x# r

; X& F9 B8 o( p: l% A0 x
; g1 \# U4 N* k( |* F$ ~: ~2 j  I3 O  R

# _/ l% V) B  J& S1 G  c: }2 ?- n6 I% H& M3 ~

" z8 i8 w0 W1 Q7 P
9 h! H  W, @4 J5 E3 m/ _/ D" \kkkkkkkkkkkkkk
6 \' {- m$ [. R" q$ t. I* Y3 z

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 26/4/2017 23:13 , Processed in 0.300680 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách