Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 14210|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5404)

Số người tham gia 17Uy tín +16 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
vietacc + 1 File đang cần. Thanks!
tunglemhcm + 2 cám ơn
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,
1 r4 p8 Q. R2 p2 p( k- GCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
0 G3 s  y/ K8 `. G. H# \6 L( x0 `% AThanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em' M% r: x6 U/ g) e9 Y$ T- S) D
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
1 l; F8 \2 ^, P xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10
8 t5 g+ u5 M4 TTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
# `' O$ M8 o) ^) V: Y5 j( ^( s' WTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
" ]% N- \/ V( @8 s6 r
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có. ) a6 e$ F/ l3 ?  N
tại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn., s0 m; c/ e. {) @  T/ Z
chúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28 & V+ y' G* i" b" P
...
7 m- @; q% x; M% C* D1 F
cảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35
) Z/ T6 i) G. Z* j" y$ g( WHi cả nhà,$ i. m! P; g& q& |
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
5 W' Z& E7 g2 [2 C/ e/ TThanks ...
- @8 N! R$ Z  _$ j: y* q
Thanks Bác,
9 I2 H# L" q* I4 J2 ^3 dBác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;

3 {# n) r+ p$ ~7 w# a
$ O. e' ?9 {! B/ ~( z
5 @/ Z/ u+ e# R  T3 q4 c) A

8 \7 _$ |0 c; y# y) w
# ]. Y: z3 Z" }5 H  x" ?2 P9 s/ ^& L. n$ h1 }8 F  T6 a4 Y" R1 E0 {
& d9 i0 |! Q# V
0 d, Q; t& \8 q$ P8 }7 }! D* [' o
/ x7 V! E, }; W+ _
3 d7 ]0 B4 e" D4 Y1 j( C

! t2 A' H/ L' S3 S: J: _- T9 L" F: z
( z# Y1 y2 s$ O6 x' v. p
. X, i! J4 c& n% U& o, a5 X: {- b
: k, B+ N! P3 a$ D# ^

" S4 k9 ?/ u) U# I
  v1 g5 O, p/ C/ E) D; n8 x' |" E# ~2 J/ s' S6 U1 z9 H

1 J: _' B5 a! q% w
2 T) U1 l- C0 W; R' L  }2 ]- B4 F/ W! C) ?% o
7 w( e) d; A) J, H* S
- Q# B3 |$ E- e6 K
0 n5 _* Y( d. M" l) I

! U4 C* R. D- i
/ K6 @- t6 m0 t0 ^+ S( O2 j% t$ }* q$ c0 }6 u  s+ X5 S

) s2 s1 l. J; I9 v% ^
! ?7 z7 @: ^+ i) ]+ X2 Y* S- O- y" N' A& T7 E
* P( ~  x4 U, _2 l
5 n+ v0 S: p0 v4 Z. r; Z7 |% X
0 _, v# z5 z4 _4 B) e. Z3 |+ N
1 i% i2 x/ ?5 ^7 {$ V- Q

& J6 C" Z1 t9 w
, Q) [$ I* d) T7 y' _
6 X0 V0 Q* k$ K0 ^+ [
; o1 W% F) I0 u& D3 G+ R+ p( t" B6 _
; @/ H& P# L2 S( j$ l) P

! ]) x6 m; A; t2 C5 E: c3 y  }0 S8 @& q# f- ^  f
/ h) r( r8 P, u1 c( ~# x+ G
( t. c$ v0 j# K

1 Q( J( s& G2 L. Y
. V5 u6 L0 l# I" _4 f
8 P. |& y: Q1 s8 W$ `  R. T: F

  H( S" o$ Y9 W1 ?
4 {: g9 u! l5 e9 J' K, s; Z' F
& F# d* A$ ]. Z8 F& {6 x. D5 ^
7 t) X) @$ A& {8 D
% @4 C( }% C0 Y) G9 z  F/ f
6 q; @3 a- r, S1 A; y* a
$ o2 ~  [2 U4 T' W3 x5 d  b1 L0 D3 m2 k
& m+ }4 t. a" k8 `2 i8 X7 r7 X) X

# ^: Q2 S% y  a% D9 Z* B) S& |; D1 h$ I* W8 W4 j
% [% J9 h! J9 z" K, o: Q

+ b! i/ s; j& p& @3 o  |  K, ?' [3 |# y, H0 v$ n) U/ X; a

! K- O: H% I% e0 `3 q
0 S8 F  @0 y4 @6 v& h7 ~
8 u: `$ M! l' ^: Z+ ^% |$ k9 w
) w. S& g; }/ J# e1 F" T
* s4 N" \  t/ T1 r) e8 w5 _% R7 I
9 D$ W; [, L$ ^( T! L. b4 t
1 V5 K$ c6 Q' v0 B" L  ?
/ V5 q" b- N* f* L% y
- ~9 G6 M  D8 O* F! e* }

( Q5 A( {1 s- r, c) k
8 _  k0 U; `  R" O& W
" H; \/ i. C7 M" d1 o. X" f, E  F3 B+ L

* d# \4 f, d, P3 D8 J/ n
* I* i  n# U+ y$ c$ m2 J& @8 D" p9 D8 c+ @: Z! X3 ~( j

( F. p' e! V, T- \. ~
* ?+ L7 r# V* f& L& T4 Z  I& o  U5 o( j

: X$ |( {+ ~1 |6 g$ m1 ^( D0 |9 E
8 U! U( r4 z+ p, q4 v, r- w1 s* u+ a) |4 H1 Y

) [' N' Q5 @* d1 W0 v& T, b, K9 l) M7 X/ n
' Q2 G/ }( H9 K7 U* S
% n) J" F0 I0 U5 T- ]3 s

1 c* y3 ^& x2 C' V2 q- N! w) e
6 S7 n7 d- ^7 ?& a3 k! Q5 {+ p3 }' `; E
, V3 B9 F% W8 h# L, o1 P8 R7 |4 \

7 b( Y/ b8 M3 R! H9 C6 J# U& |5 w1 S" y* V% n8 u: c# I
5 X$ t& Z2 v  E* |% ~% K+ I

0 |+ p; ^1 R4 |. s
$ m3 y4 q+ g% ^; x
# l+ j( i2 t$ l( d
- T8 h+ N  p! Z5 c$ L$ `. |% x. N8 V5 Z8 O! u0 c$ P- h2 ~
' D3 O: f8 \& e; z2 b

9 |$ r. r; v. P- \9 O7 d( a! c
& T% |5 R! D4 f' j6 H5 R& v! ~( y2 J* u0 E! `& d
% |1 z, B) |* T% j3 I- B
% e' V# n# t' g! z7 `$ _7 E

# q/ T( q% t% S  h
, ?, n- L0 J* ^/ S' p
6 ?5 K2 c, R/ `, B# i9 l1 Q* p) S! \
) w6 s; l' i/ T8 e

  m0 X* I0 |) Z& s$ y
0 q! D% D* N" G  t  K% t0 d% n1 H) _4 i' v( K
6 o9 O/ f' G. ~! e7 m, d0 k
5 e8 U. Y( e3 ~$ i7 [- \
- C5 e) l& w8 S' ~0 M3 G

. m2 R. U8 L& k9 B+ ]4 D4 f8 y
5 n! z. Z+ G/ y6 d3 S) y7 K6 A6 _& q! D6 L6 N# i; N* ^
5 D3 t: J' B- K: b" _1 `
$ A) X, ~& e. h' [. _/ F" ^

5 R* i% M7 |+ v. w0 b) h, H2 j- O4 O& c+ n3 G' Q) i' j

% ~5 W; m6 R3 C  v. {
& S7 ?) C, C: N( c( d+ m2 r
4 {& e% l5 r* v! D% t0 s' H* M0 P) m; x+ u

4 N7 M6 Q4 l; U
) F* Z5 e5 ]3 ]# ?0 x" b0 ~& \6 P, ^8 R9 w/ k' ]5 y5 y* q
& o7 x3 U5 U+ p' S; n6 w. N0 ?8 G

# r! V) ]! v4 [4 T) j5 ?$ t% v1 |7 V1 f4 K

$ D8 w; n0 A2 J0 e' N$ ?# |9 ^. l/ b& c8 t

! v  A" m5 v3 X: |4 x3 H' x) c; C
: y) F6 ~) s/ k2 I5 [& c6 c7 J- K
) y" a) l4 U) y  m4 q5 M

; T$ _, [9 D+ g9 C' l0 q4 ^7 f
" T+ T, v! _4 m5 F2 h
" t. R. M; F% a/ e0 r$ C# n
& O5 ~# x1 _( N2 y
3 H: j8 g% j) g# w- n" G; o% A3 Z6 j$ p; i7 V( u" G8 J

2 _7 ^$ c) Y& B: A1 s
  r! s$ w$ T7 s! r0 \& Y0 r1 S+ m& I' m6 d  [( @* j) n' q3 O
1 L- p% D" y8 |/ ?9 v6 J, _

/ O' g/ V# b9 }
/ Z. X$ |! N  c% F8 _: Q; ~
+ U& R2 a3 s+ W/ Y2 P* j# D; v# E
0 u0 g$ Y; E3 X4 E+ E* i) k
0 X: i: j" C6 V. L, u) I8 k5 I4 v- l( U5 f3 c
  b1 V. F0 e' O" D; R; }  G3 Q
" X. }% Y% D( v3 ?) G
1 W( b+ p5 z) y& w6 H: ?

) y+ q/ c* q- t0 p) Y; C
; W9 \9 I* G; W% n: D. \4 R5 n0 |. y# {0 a& D0 P
& U# d9 x9 q. A5 J9 N5 y6 y
$ P9 a$ B3 ]& f, K) H! o( M
3 x1 Q/ [. K1 x" G' U

2 e6 W4 q, w' f8 w
/ I+ j2 Z% e" }5 A9 Y4 j: u
+ h, h4 [+ P5 H$ k; c, h* |% Q  R) g9 e1 y- D* R- R

5 Q, a. C) c  G' \
7 q. [) O! A0 H8 T# y" A: @4 ]* q' l9 E0 d7 p0 k
' X) C8 o. L) e' S" n' I% U2 c

# |" ]1 c/ m0 @1 z# j
; ]# X0 E) |0 g1 z. @& b- S1 w: n6 @8 ]
; f' h$ G: B) Y: N: \9 X' D

0 |5 P8 \. G) \( Q; \* }+ N& n/ d+ U" E

8 A5 m3 e- p$ p. ^! Z! }3 ]: V
; Y3 s4 ^; A2 G% \
0 u# }8 P7 o* V- E# G/ G3 D3 Z; g  }+ M3 J3 J

" K$ e2 b2 f, ^; I" `# [- E' U6 G6 u# H
3 K4 M3 m, V! U  R+ ]  h
- J/ o! k' T! G/ k& j+ p
3 P3 U1 o: G$ T3 h, G+ R3 B

: K( K5 T) j! \/ i; e! C! I$ Y+ l
( q7 O8 d  l- X* R4 [, i& |
" n. r+ t1 y# I, I
% Q, L7 K6 h  X7 {( C1 P
# F& V) |# a2 E0 `- I
9 {$ v2 u, w$ m5 i0 ]
7 u' q3 X% n' e$ R1 L# m4 Z+ b$ f  h, ~7 |
- J$ M: m; u1 t; D0 G  k# \
5 _' u, |, b, K4 G4 h& [) A
; R8 u9 z$ t& k; C8 A+ v$ w  O
5 ?4 D! {: y* |
, O: E& |3 O7 Q# n$ W0 L

6 t! L9 E9 a% o0 c" J& ?
8 D7 r$ w, g) n! |+ R
: d* S% O* q$ x( Q# i! L4 N/ n8 x: K

& v2 _1 v/ _" A1 ~! ^9 T) u& O! }! M& o* e( j& Y) C3 z+ R

% A; o- j5 z' V) X, \3 i
- L/ @3 b5 e# K# D# N# {
. ^  ?1 R( [+ g0 v. N* S0 |9 N) V
& S/ G" E$ p+ c
+ F1 C( d& e# b) K3 s* C+ r  K1 z. r2 S, y1 k: i+ I# r
9 P% `/ X1 R" I4 }, v
, A$ b1 l0 ?2 A

2 {) g* I7 `( o: u/ T" a; g0 d1 w6 |; v# |+ I0 ]4 K% ^# Z
& L& U2 H' P; _) J+ L3 F5 N6 r1 f
" w3 C$ {# m! E% o& B$ u
8 _7 d/ Z5 k% J9 g% z

: s8 f* t1 `" N# ?' |
% ?7 H; Z5 j+ Y
7 N1 v: ?" i) o; [9 F: y, W6 H6 Q" B! k3 N0 G2 P4 g
. i* q0 N8 S) z" e

$ N% O* j& V  X' k
) j. W- B4 p/ P/ q% ?6 M' C( m/ U: o+ X; E/ _" ?' _3 N

: z0 [- I$ S! _6 E% T
0 t  ?" o3 j8 m* y6 m
# n0 i: Q" [( Y, Z& [+ O' u, X6 n" j7 \8 \2 Y& p' n. f
2 |, ?, t, E; I0 e

$ P2 u" P4 _1 s
' r7 Y# y" U  P& o8 ~9 B5 E' f) \) f( B8 h& _
& _9 a  w6 l' Q
% k+ a! L1 e8 _- x' m' \- d8 ]0 `' e
" Z+ K) C( l& i- i: z$ U( H

8 Q3 H7 m" ~9 w# l$ G& a+ [
9 g2 ^# a. p$ ?! S" \% X& b
3 L+ O  i8 S& ?1 D
% f. I# F$ P0 _4 F$ c, ?$ x, |( g7 e5 n# j7 K

+ P0 `5 E8 O( _  S; p) L5 o$ e0 v, S
7 _: q( q9 F0 l9 w
6 a* {, _3 R* Y2 K* e8 z, T5 w. b7 [2 o. U/ [; L& J, i  b
! ^/ v% Z8 k1 n( I* ?" T4 ]% W

' Z# v: q6 F/ ~4 y, B8 m0 U! x" n
/ C; N. ]: O! R# u
/ m/ ~# _) b* X/ ]3 W( y" B
5 Y6 Q) C! R) L" M) G; ~
8 k: P# H& j. F5 d. _

& T5 B( t2 N2 u/ `
1 P9 ^7 W+ r1 {+ S+ |
! i2 h& D0 N% y" ]
$ ]. I! a) k0 Q$ H  [, c3 i- G. V, U, I  t* v; Y: a0 J
  c4 p3 F+ y) N. F

. ]# o- i. Q2 j: A# E: ~6 Q) v; b/ U4 T$ D5 O
3 o/ R  T* d# T& U8 D. P4 y% d2 j

) m1 M4 b4 t# i7 f( ~$ L7 P9 ^4 q: N8 }
7 [/ z" r, C* T& J
0 c2 J$ y" V# ~- W* U/ I) I1 w( Z& L1 [

( E  A* Y& b- g% d6 i, l& q; o6 T! Z7 i( {
/ g; b0 Z5 s$ ^7 a9 M

, |3 D. s" s1 J) ^& I% d/ [9 p# D! v$ ~9 E5 D

8 K" O6 U2 z* L; F* ?" O9 ^0 C. O8 s& ?) _- h% R
* B; S6 X& r( Z2 K- M

# \8 [0 v1 p4 k
+ l) E+ V& a5 @& }& W& V) q1 x5 m, k7 c8 ]- z/ h) c3 z
. l: R" ^# m0 M( W' u) Q

+ N1 h  e" A6 w8 q8 r2 M( W6 x. e4 ~0 U( n# L6 U4 \

- l. F5 V2 H5 G1 H  m) w! p% B$ j2 z
& U* L$ J9 T$ Z# b

. G& q" ]5 q  g- b: j- X, N7 C
- M9 x3 O! e) n$ J
) l. m3 {& D( L
$ m+ k% S2 ?% A/ G0 T0 a- b$ f$ u: ^
  Y, q7 }1 }7 W" J

4 P0 s4 p5 _! _1 b7 @/ U; a+ K' S0 T0 |2 l( U$ u- W6 n
% u: S; e: P# `) Y, b& m

. s& ^8 e3 }7 }. C  p( z' @/ x7 M: P1 _( m  [
% `% e  F. O+ n& |1 h7 u6 a
  e& e( j- \/ H+ ^5 \5 D0 E( p, n( ]
8 e4 `. V  V" J, Q. n; M& b
; r" O! N5 e% q. F3 G
. y+ V9 K/ d5 B8 q! ?1 c% N' a8 p( R
% L" q% C7 i  B7 E, \
3 {# d/ R* w: b' K$ q( T  D

) _5 x8 n( M0 u' M! T8 }: n. F2 ^0 f# ~
9 ?3 O; P/ m  ]; m
) g& D8 O# W! Q; R* H0 w
& N0 I! ^6 ]& p' [2 p% R$ B6 P& P& X1 M" V9 b2 J& n0 ~

! C' Z* D$ c: [/ _# S
- q# x$ s& P2 @5 Q4 T) Q  y; _3 _6 w0 x# V9 v% g

2 G$ H! T$ \. W7 z6 ~' j3 h2 s9 }$ t0 t& U" o. J1 M

. G4 t- p7 A4 X" O, ]! ]( V& c4 I; G) {" ]$ F! j! v! p
6 t! O  L# `1 \5 B+ [

! r( T1 U# S+ |0 q& t0 K5 f( C+ r( _
& T& e! [% m+ i1 I

6 n0 Z9 v* Q: [3 c) |# N* [) W5 x; v2 l: w, E+ ]# q- O

) I! f" p  b/ w1 k4 N* m$ E' ^
5 w- y0 a9 F& ^. Z* A1 O! N( l
6 G3 T, B& n& ]! j/ {+ M( m0 c  O( J# v3 G: g8 m" }- U: y
- o# \2 Q% {. w4 E3 H2 h
7 E* I! A8 c* W- `

7 \7 l6 M! }/ J" O+ J/ I6 g
5 d# \* R+ u- m2 `" q; a0 Q/ |* k; R/ U) w3 b9 Q& Y
' |$ l% C( }3 p! ?1 I) @

# m% [8 l7 c% c% N! F+ A, J- r. s. a2 Z* @9 Y5 c
6 _/ r6 `2 q( D0 a$ l% r
$ @2 f2 L. K8 J' K. `, W
' ~. P$ A7 |4 I" B
: ?* q2 C. ^) M3 C" e

! w* Q) m% Q/ x  P( Y- a  M9 x- W! t+ @; G, B) q, R' O

: y! v+ I4 _7 b4 f" {' ~
. z7 b" j' C+ M! W/ d0 K
. f- N3 [7 p* Q' w: ]5 `" R# n1 e/ B+ {5 F' n

9 i1 g9 ]! b" H  b- O* J
% E& n% j# U1 e; u  g, `; t/ |6 C; a8 }! l* M
; ]8 R  `2 |1 W* v6 I, j
6 R: _. ]4 F) q
kkkkkkkkkkkkkk) W) i* }) _5 @

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 4/12/2016 01:10 , Processed in 0.323148 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách