Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 14333|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5418)

Số người tham gia 17Uy tín +16 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
vietacc + 1 File đang cần. Thanks!
tunglemhcm + 2 cám ơn
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,. Y2 X2 A4 t  w; n. n
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
: h+ B; H* {# W) _+ @. PThanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
- t' W" d" z' [( x* r! ~Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em4 }) i3 e& z; z; c
xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10
/ |' u* G1 t7 Y3 ?Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em  f$ t' b2 A0 i2 a
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...

8 f, C- v5 f3 ~& ebạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có. - A( L4 b* [. s/ {$ @
tại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.
& m6 G) \% q, dchúc sk và sớm nhận câu trả lời

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28 % I% i7 A* D5 O! K. M* R$ g+ q" s
...

, c1 H5 P, u  [. W5 m7 ^cảm ơn bạn đã chia sẻ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35
" Z0 I$ N6 z4 r" \$ d& l0 q# ~Hi cả nhà,6 g4 ?6 n7 x4 F3 V- z9 z) q  i1 [8 ~
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
  |2 M4 Q6 B9 H3 m( ^' ?7 [9 {Thanks ...

, s1 i. e$ |- WThanks Bác,
5 G) W3 F! k5 N. [Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;

& v. f9 u7 m) C" T$ _

2 x! k6 P! r+ N& n. R0 p
9 B2 @$ ]+ c& g- t! U, \8 J; B, |6 n' E+ S2 f
! C/ O1 o. \  @  m7 N- |  T) |
, Y& p; }1 H' h3 q: R. h

* t0 b: h; d* E3 m$ N& B
( N; V) w+ w% ]# {+ u6 }
' v- b) I! T/ W5 b* f* f9 Z& D$ G" v; ~' o9 p$ p$ W

7 H: D9 Y/ d2 t8 |- E% [0 v; o0 @9 W
5 e7 T: ^( m4 w0 i) h6 s9 W
4 y/ j; w/ n7 ?& p* s6 i

" r/ H- R" p6 t/ ~) ^4 `0 z, N# S( }. t, H! w- E9 ]/ G' C

* f6 K9 a9 w/ y9 N$ L
* K! O' g0 g& K! y2 i8 g: m( w% m- P

% r# N; v- T) y2 Q. q5 y1 h$ Z7 E" R/ G( j/ O2 [" p
" m3 z2 ]: s' ]* `9 b! z& m) i

4 K' o1 f: ^" D% r. w; e5 u9 M6 H+ z# K4 {. z- F- g# v( p0 T1 g3 P! g
3 _; t+ z" v+ w: e. P7 H1 H. `4 k

: |$ }5 X* H; a6 {! B, t3 T
# ?9 y" p) {2 q7 p+ i8 F( z4 K& ~* O8 K" f- m

# B% V7 d" M% C- s' K% t, F" r3 m7 k

" W# Y' e  K2 v/ j/ X$ z8 o3 [1 z3 G5 s
- e/ o& ~' V* g& N" k% f- y- h# E
8 P4 h- C' b( l  `0 c: j! z! j5 G

: f* q% Z( p# h4 P" y& Q
8 y8 v3 S' s; S: a# _7 S+ }& a
& }6 |; y* {# m& h  g6 q* l( r# g) A  X+ @* F8 K( E

8 D2 \$ g1 t# i5 q; G* {, Q% L- z1 v" R
! d, u/ U& [5 o
# ?: K0 U( H) K1 x2 r* r
0 u9 \2 v* O/ Z5 _1 ?2 r6 h
, u. \1 g' T$ e0 n4 G+ V7 @

( H7 |; G! b: a
% z8 s4 l3 s( }: Z  c! B7 W! `. {! B$ Z) m8 F! {! b: M
5 a1 S9 a: d' B2 ?
: `; g: r  s! J3 V8 F( ]

2 M, s" E- k& w( j( g+ G& o: _; L1 U8 B; v. ^7 K2 y* X" \
: B& J! Q. M0 I7 g
# t" [4 X$ W( V# R

" t' O; `$ \% E& }5 v8 O
" P7 S9 S/ [1 K9 A: Y5 g! o( k
5 y  X& n  t* L- Z6 |4 [% K7 N. F( i+ v

7 L+ X6 `& D- o2 @% [' b( \
. d# `! {+ G9 Y6 w  R, Z* K9 K* O
$ g0 ]# u5 [) O. N7 r
9 |5 @2 D% M  {6 {# U- z4 l
  q; c* j( D' c5 m$ D( S6 I

4 r+ u, _0 B% f/ N$ x
3 x$ q1 R0 p! ~/ [5 i- Q" B
; P5 Z+ Y" v" \% ^( J
- o) t- v7 l" Z2 ?+ O3 w( J+ k& j8 M" p6 p: P; W! a
  E/ T( ?% u+ g

1 C, x2 o3 D/ X2 Z6 P0 }
; j/ d- A( T) g
3 h7 g5 T! l7 o' x7 g" B; C* ]0 k4 _, V; h! L7 Q

, T7 o8 m+ M. F% r/ X
% u7 y. o: i) w: n/ N3 |2 Q" t  |% r) T6 z

4 U( D- L0 H5 h6 D, b, F' Q! A4 Z% {9 e" s

$ q9 ]1 {( V& T+ d$ C  E; d  j! ]( \) C1 |: K  R; k

3 S! n5 b8 Y1 h7 ?* t" w+ H1 Y( I* d& e
. H0 V0 L$ z2 X* \

( w1 u0 z$ M  }4 J5 ~' g
! {$ U$ e# g2 J3 g5 h6 M
% I- p. P5 c+ q& |1 ^4 W6 B
0 G3 ]! E2 W0 L. Q; f3 ]8 c5 F8 d9 h$ s

" H3 [$ x: q$ L6 s! q  C  y- x( X* X4 r- h% C; O  r/ q

; L8 U4 T  u7 X
+ j* B% s- ]3 s. ?: m: H; J
4 i2 e  i" t' @+ W9 ^' e2 _  x' I( c& w
: X1 |- t. z9 i1 `7 [- h
+ w' g1 `: j+ k: z

" ^3 ]# }) N9 p* s3 C; S* e2 H+ P. ^  W$ R5 v+ j- b

) r; G& }# h2 R' |) T. _6 Y2 u6 d' ]- V8 H5 _# l, }, X
' R2 L* u9 g+ r0 r0 Q1 t1 x
2 A  W  x$ h5 ]# ~. I) w: o2 t8 K
; t6 L! z5 v- r) s

3 e: k- P5 k) L
/ m  w1 z3 C5 f5 ?' H4 p' t# _3 w. z1 Z
+ G8 g1 j6 Y! z0 P
+ O% Z/ m; l$ S' q: Y& p( F
# l: W6 v' q' f1 H' u, G

7 [# O( l& U- x8 p: P9 Z/ V. H4 ~; b) O% n. f

8 k+ {6 A3 \, ^) U* j0 @2 [( G( k0 `
4 ]8 B2 L4 {4 i8 s+ D: Z# y. A: p5 q/ m2 C

5 C/ h/ {8 X' l9 @. J/ p& s1 G% D! X, ]5 \/ h/ |1 g( L+ b* l  v: e
" N, J+ |6 u5 A& H

7 z& K9 L. m$ o$ \" I
( R4 ]( s6 _+ Q& E1 T0 J" F3 j  J1 R2 d- S; H# _) Q
. E' C: u) O1 e6 V( |6 Q+ u. s; V8 Y

( \& k: y) t4 I8 w, r/ d
3 K' ~. v6 s5 g1 ]
' P: N4 K  Q0 N) `  @+ I% {% t$ ]9 a) {9 c' u+ ?1 L4 t) W

, y$ w3 K1 r& y1 L* l2 s  T! i3 D9 s2 l

/ j! q& ~5 G: y& b
* b. S3 {* t1 p8 I$ V6 Q7 }  I2 u/ M" p, n( f5 |- s

1 i# l$ \9 v; ^# a5 W  x( a! h& |' q+ K% ?

5 q4 m% [. U8 J8 Z* [: H7 G( _* i* A; Z0 }+ s/ C

# [" G! k9 h. N0 {
2 G2 A9 U7 T; S8 W( t* y# `/ D2 c# t* Y% Q" Y! Q7 ]- t5 A+ g

# l0 c/ {9 |, a: T* s
* }6 A, C5 O$ ]3 E6 q# E5 [
# ]* q& Z% R7 i4 \; a
4 D" G( i5 x: p- Z% x' [( L5 U
' q3 c& U- Y- B" P0 m  [
7 t8 ^. Z! `8 v' G. u: a0 \, i
& i2 i: W# |6 X1 R) i; W7 \6 Q% S. G  h# B
* n" c0 u' e; c
& g: z1 C: d& y! X/ w$ t
! c5 T2 T! `$ r

& t; F- s+ g4 b
% |% ^) e( p4 b; S" Q8 d
: _7 p2 \: i9 ]2 e2 _* D" O8 F/ L$ B% K% m
0 ~. ?& V2 q" J: V/ b5 n! K( l/ ]/ T, Z

% [# T, p2 s; A/ c
- `# B5 O. G; M1 f; \
6 s5 @3 j; p- R! g1 E$ n$ H( K; ], c% P' h
" L) n. c1 g, _# j

' u& @1 G" v% j  M3 |% o
  d5 v7 L% L  S7 v
; D9 t. h" k: d" T8 L& n0 Z9 C5 L( ?" V- `% ^; J" V; ], M3 Y

3 R) t; {1 C5 \6 I" B5 R* ^9 f. l( \, e. ^
2 n1 B3 {9 Q2 W

' y& h+ a2 ]) F- v7 L3 ^9 t
( [: X- L. e# D
' k) I* ~, W- ~! Z' M  Y
  N( j7 `5 P' W( U, ]
8 J* d7 v$ U- t7 I
( \/ W" H5 K+ _% p& N
: [% \& h1 n& N3 u* d( _- z; d, [7 k0 S3 a; {
% d8 O4 n: `  N: g, u( F* Z

" k7 A$ O0 K1 h4 W2 f2 t. E' }! Q$ c( q
% j1 ]% a2 p2 C7 Q7 |! G

. O- M5 u) H0 @! }& p6 |: {( T4 @/ ^5 k3 @* R3 t" d4 r
# ]0 L% Z% Q' `) `9 ~$ c9 H. O1 |
' x: L7 F& S# G% C' m$ I
, c1 D, r  j& F0 ?

5 }; m& j2 L- y& x) N8 T
8 Q8 K8 C) k1 m9 h, S& H6 j0 f( S9 w* B! |6 T9 R
7 M- z+ C1 S& c0 |! X) F' T2 P
" Z; B3 B( N" j
3 q" i1 l* J0 x

0 m( u$ T0 p$ [2 \2 X; p& d" d" k, {! x7 T% b) b  d

; u9 v0 B+ y3 `1 V. n2 H, [$ i  {9 N; @2 L

/ M/ t  s- G6 A1 s/ s7 e" Y1 l/ R. y  ^# F4 ?1 J- D7 V

' X- N! J* @  f" q: W* Z7 z: o" W" N% q7 I
' p! _( I: V* q$ W+ B. r
6 C% n: A: v" ]& p+ {: s
) Q3 ?% E9 \/ ^! P2 Q) v5 g

; E2 Z. y8 o' y, x5 D* v8 c) P/ p- y  B8 n  A8 V8 }. M
$ V, Y9 m9 j* f) T/ y

1 M9 f- V/ b9 ^, u4 f' l8 e- l2 P% A- b* u- w

2 k# A9 ^# {6 H( ^0 [# U$ A7 |+ ]+ O, n
& v0 M4 t2 S& J' d, v

5 R+ _! }* E9 y6 R, g
  \6 U9 z' w( g# T
9 b: _  `  B! N8 C0 J- z3 ?% h
: M5 t: l3 A. W3 H7 P; s- A2 }% ]. a% C7 A" G) H

6 c: A; R/ k2 W+ P9 ~* z
5 ~) |8 m1 C/ A$ K! {. S8 N4 C- ?! k; R2 W' B3 |
+ R5 R: J* [! T& o( O& y

( Q0 E/ g! D% K/ R) o7 k, M9 `, }, d' X
6 ]) h% @: ^: ?, b1 S( U

5 y1 K$ o; |' p8 m* P" x" F/ t! G2 y+ y# w% x( i( F8 ^

' p2 S* \$ M" `1 r2 ^2 i5 }0 D$ r+ n, W- b6 a
: B9 m0 M. u5 U- P5 ]7 a, A0 C

( H* ?+ P- L4 Y8 J  Y
  e2 y% x! G2 N; C" m: j8 S9 f
0 C: h; b7 m4 M6 U
: |4 m/ n4 q8 m! O& Y' ^7 Q- @& n- {, d  b3 A4 l) V7 ^; c9 v+ a! y

) S6 W/ {2 ^0 M$ Q1 b# F/ @$ r1 |8 \' {

  a. I0 w/ c9 }' N3 q- g9 u# R, k( g# c, E0 ?" A. K% O1 O
& w, s8 z( x( d7 N1 w

8 P% l" g; K2 h  f* _
! m8 i2 i, F* I" B3 Q% h0 V5 o$ q# X1 i

: c# v( o' C  G0 i  T, {# c9 ~) @- u% i+ I
7 @6 r3 U" H+ a, |
2 z3 |3 i. m; l( V# f3 @3 {

, X  w2 o: Y' o0 U/ ^- n+ [
+ z( O6 X& L6 J8 _# \4 a7 X" x+ Y8 j' k9 k) q- K  B* R/ p; S  F, ~
% R% R" K, @1 c8 z
' Q0 G8 e, x7 ~3 D, _4 g) P8 P% {
2 F1 p: G" f6 f. l3 A; L4 h

% R  s% y7 `) E7 Y3 R
( x1 L* H5 c. G* v  {) k
" C0 P1 P. s  Q) Z- q& ^% J: q! Z  R3 V8 r
, Q' Q! e, E% m8 `; M4 ]
+ ?' t+ H+ L- V

6 r" Q4 |3 ?4 s/ ?' {7 }7 |
, W' J5 x2 M' H; w- e6 Y* F, J$ \: S- b) _

& o0 E# [9 G% R) x" U5 d' E2 Q6 y# d9 |1 h

# [$ r( l7 f1 h7 N& H: s" p9 z. C$ s6 U

5 r8 _* |7 P7 p& V8 ^8 Q1 i: S( h- R% V* T- t# e3 T3 E: @4 A
) k) {; J$ p8 E+ H5 W

$ P$ y5 X/ T1 T+ _0 Q( H
& ]" n/ E- O( y4 ]" a, |6 a* i
! e9 ?: U- A( y* r' x1 g: ?/ z$ X

/ r% c* p" c7 E! L* m- s# \2 [7 r! B3 ^
. B" z) D; v! m; t- i7 H

# k6 ]' M( w( s/ f
5 h+ j: I5 w3 p( w
5 z4 S" e6 U% u  A3 g& b# V2 P5 N& p
  H* v+ R& l# q; {& x8 _/ W+ I0 z* u

% G% T$ [$ H+ U6 c* I3 P+ R! a0 G5 K& s
# [- G4 c2 {! I1 ^
6 M! b& `4 q  {+ E) O& W9 d

5 s; F+ f" `' V0 V# @' ?' P. o5 \1 R0 ^# y0 S
. M6 F: U) i$ k% y' Y& l5 n/ q
! F9 j% x! d) ^4 U- t+ `; R, i, R3 K
, d+ M  ?; m; i" v

& h! ]% V. `8 [- J8 F
6 o/ @2 U( G$ h* b
) ]+ C9 R( B$ W9 {8 ~$ V5 ?- @- K+ T6 q& y

& Q- }, ~1 ^" P# Q, r1 l1 J' _& c0 z- T% o; J6 x% a1 B4 |7 q

6 K! C0 W" s5 G3 Z9 r
( l- a$ G) }# g# c) F, s/ v  x- O( C* B+ o. k

1 m- z  d) r$ @6 c$ V* C  h" p
3 X5 k1 C7 G, P. F$ v0 Z3 i" y+ b2 r" A; \; q4 _" e
) e! F/ o8 s! d3 V

5 g# E( u. H( g/ _7 U  H8 A1 d
: {3 O" @0 o4 [: u. B- W% P6 V# j: W8 j8 d. Y
8 E  B* x6 k: W- \4 o
# L9 a& }$ b+ P. E+ q6 v. X

1 Y$ M& z1 E5 w1 u" w9 P) ?  n0 i1 R0 ]( z# o$ e6 O2 [3 T
2 U$ ?' k7 {' C5 }
& p+ Z& N" }" e7 i  r: N

( y: i9 w! \* M) Y- p- k! _% [7 a0 c% @9 P( A

5 `. i4 F" {* N! n3 K( d: F4 G) S$ Q  q! y
9 D( ~+ m# U4 f
5 B+ [! T9 {, L8 j& h

' Y9 e- ?8 }7 T! F7 d1 c$ v4 u+ ?, x! m3 l) J
9 _! W6 i. Q. z/ d( U
# T7 U8 I5 D- i. `

* H+ J/ o# Y1 \
) c+ |$ B* n4 T- }  g" f
6 J+ P7 z/ P, z& C8 g5 C
, q, z5 E& H8 u. [" i! q8 s1 t" S' E$ C' |, |

" M4 s" s, y3 B4 A9 I. N) F3 H
3 ^! f9 f4 ^1 J* ^2 y4 Z$ V$ j1 s
: d# S2 w/ v8 @

* m& q5 d  k+ q, v6 b7 [- W0 F6 o
+ C2 W7 R; n+ {' m0 |
8 v. y, a7 R1 T5 l) G
4 F- u6 V# l2 I+ p5 v: ]
* ?  I2 w4 s# ]  K8 p; H# b8 j# z$ n' q  O- I  E  s9 `

: X7 B/ G8 \. L4 v1 w& i; z- H
- I& Y' V% L7 y5 h9 ^. z5 w

7 \7 ]6 V4 O# j6 y6 ~- Y8 a8 o) J5 S2 u+ B9 B. y% j
8 {0 {4 ^( p: a# J" \/ p. {5 t

  s6 I2 i2 y, i- C0 ~- z: w. ^: x- [: g; U. z3 d, N1 a, |
& C  u1 m: Y6 P4 j$ `7 `7 p: `  I! J, X  b: e

5 _5 T4 k6 F, @' F  ^1 ^3 d& z  y/ e
4 D- d- @! O) F) k; Y$ G
6 O5 c) I3 e! R1 S9 d; r9 a) R* r

& o4 M) s0 l" I3 y  ^: [) y  v0 N8 i/ H9 C9 ]8 L/ `* |8 s/ |* P0 G. j/ Q1 g

7 x; H* ]+ J9 A7 K$ M9 f1 ]$ R) p2 F$ e: K

' H8 w% A# c6 a6 y6 P5 A7 ikkkkkkkkkkkkkk3 g, ~9 s7 Z2 W" p! F0 T. ]6 q( C

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 28/2/2017 19:19 , Processed in 0.144960 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách