Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 12462|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5193)

Số người tham gia 15Uy tín +13 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,' _% ~# \% T9 w: [$ ?3 J: W
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ8 J5 n. V( V. P# M- L$ T+ U
Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
/ }# P) i8 b- s9 v* G  n4 STập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
5 m0 x# i  C+ M xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10 * O& e) U8 \; _/ g% \
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
/ l4 k! d* d; x+ A1 cTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...

$ @7 {" R+ W! ]" Xbạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có. # j; Z+ o  r8 s# N2 Z1 ^/ K
tại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.% m+ w3 `: E# K" |! n- y) N- a
chúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28
) n" i, x& p" Q: T, h( L...
; c* v% D3 [, k, `0 r' }
cảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35
. {9 a# c+ m0 t1 D# h) s9 AHi cả nhà,$ r8 B5 q! K" e- L0 r0 W
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ0 \4 F( i3 C# m& J5 q1 U+ K" A5 o
Thanks ...

3 v) ~" u3 j# N0 BThanks Bác,
5 Q+ M( M4 F; fBác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;

; P! B$ J& I$ L# C3 C- }) i8 z

" t$ O$ B: E0 o6 b( @
" z) K" Q2 p% N$ A
6 b* o* [8 n: P- o# [; j
0 l; e" R3 G6 W5 X6 |& H5 M0 |! }/ o" i! J0 {# l6 V

& j" M7 I# }% e# P; d0 {% C+ f8 e" Z3 b! U

" f8 v: Z' P* {- L( R
+ [' A' f1 Y+ r9 F6 E4 t$ Y4 j
$ ~* }6 N- P7 n' i2 ]. G4 V% a
. Y  v' m; Y+ j. @* C+ i- b" M8 l& G
  S, _0 J; ?( v. p

  k& a; _/ f% b6 p' Q8 S
$ k& y3 T7 W- @( W% V: D
0 m  f! B, d6 T7 o# o# H
* l2 ]/ b9 }! }% M$ t! S  @; v
( A7 e9 j% b! Z7 A! `" r* W  r  w( \% }+ h. j6 `: }% ^0 M# a9 B

4 {6 a+ l3 _, F* s
8 t4 v  v2 h( j/ t6 G. ?7 G1 I2 o" g2 g- q2 N( Z
* G( \7 v5 ?% s  h0 A$ e% l
. y. k' `( }( m% n2 o
/ e3 Q5 z1 k2 H( i5 j

+ m" A7 w' j* N- Z7 N$ ~% i, E% |3 p# g& S
0 {+ P( B8 [( j/ G" |( L5 ]4 F+ n& J

6 y/ q$ {9 ~( E- u# ?+ d$ z, C4 a2 U# F+ F# i& _7 K
" S% F2 ^7 m3 L9 w0 o1 {: p

8 e  k  b- L+ D: `  j3 b
$ w; t# n, d% @5 I3 K; c% X, ?# X' K; N& c3 q

& Y- u5 r& L  A, C$ Y
) F) X$ i$ Q6 N9 e5 l" w/ S+ N9 [9 H: A4 Z2 q

/ z1 x  d: p# c- T7 j, e8 [/ @6 p8 f
4 J. E& M# k9 ?' y9 Z8 A
! h8 X! i* h. T# ?% P/ k6 ~& N: e; u$ n, H7 x2 s6 w" c
5 F4 ]  P4 E) N3 r( d8 i. N' x" u
% L/ c. g6 e; c/ q
4 [2 P; h! o# ?+ r
' Y" ?+ h, x; `6 W# G
& Z# o% U) R$ T! e/ Y9 N/ O; B9 W
- P/ T0 e5 }$ T  \1 O
+ U8 i' D( e9 M7 g# ]* e" Z

( x2 T$ U5 G" r8 j  N5 ^
, C% Q* k* h4 J/ [# o7 m6 ^5 F" A. i' B

4 D8 |, _, z7 T' r/ H/ P2 A* e! H6 Y
) ?7 R( a+ Y4 B/ X
) ^$ t. z9 r) @# [4 o
3 n& ?& h$ E0 W0 G1 q  _

( L' Y% k9 c1 I1 t  g0 i8 r3 U  B5 h6 o+ e8 s( F7 y
- x. n& @( X- O9 ^0 F( d6 i

5 @  Y: f2 R5 E- R0 L
% e  k" T* e) h7 v
1 Z: U0 [" T" `' q' v" {1 H8 A' ]7 @
+ O5 r# @! F0 Z/ {6 b8 x

  V7 S1 O2 ~1 C' l
% \: C/ {! M2 w7 v
5 A7 Z6 ?! U; ?3 p
2 v; Y- ?* o% L* ?4 D0 [3 C" R
. T$ x; C* }0 u
3 C3 M8 a3 a4 f( l* c
# u6 K2 q! S& P4 B7 ]3 C2 O. X* c

4 I, Q9 n) b+ ^7 a5 r. p
/ J2 G3 e' k+ a$ s6 C! K; ]
* D- X5 ^! F! h: V; ?) r; N
5 l  M% V5 Z8 f& w* }9 `) L& J+ q# \$ _: f. j
; l2 I. o. a/ ~9 f: S; L% g; z
+ U4 u" U  P. L; p/ K3 H

; t0 z, O1 d: N  \( @5 ]
+ z- N8 w! W1 q6 _: p3 x3 L5 a9 G7 d8 Z$ y7 P8 Z% D1 \
! p/ F( |7 @' m# a) l5 Z
/ f1 K1 }" c. g
  \7 X1 ^4 Q- `
! v) I# H0 L1 L9 b! k5 C
: b8 a2 u0 ]6 w4 Y: A! l1 `; v2 |

' i# G% F( C6 h" Z) p9 X
4 Q; B/ g% h" f1 W  n6 G
: _9 D3 L2 t8 x- N; c# L; W
1 r! T& a+ X2 ^) @+ [8 S3 K* v7 j; U/ Q

5 m( L' ]+ @' h( d& K
" i7 P) z1 n8 d! b9 s) ^1 F+ K- J; Z. d  S: h1 g. u7 S/ U7 T
& T. [. C' Z. P8 k) \& S
( _+ ?& X2 L0 H4 E$ J+ m* S* I
4 M! D# p( H4 J, W8 h- ?
  Q/ G! d9 }' U* Q; M( W, Z
6 w' l$ w0 h- ^

# G" J6 r* t/ r( {. Y# R( a; F5 k6 [0 a

2 D2 t0 F: [4 ]+ h- Q6 P; T7 K6 j* X& ~0 }, n9 K$ V' Y

0 T6 b7 [* _" U8 r" E& y4 C4 {/ F# J

$ @; i1 a, X' m6 \7 J  Z3 ]5 a9 N0 c; S' q% v5 p) _6 ^; Z3 q

8 S. g5 K( O) [3 f6 K( H! t6 {: j$ b' t

3 c( j5 u5 J' |: @- z6 _% q, j) l; N* s+ X/ z) j

- Z  V7 t/ j9 C# X/ e% B1 [% \- f6 m

$ Q$ @* q! w, O  Y& a
3 h( s6 P8 t( a9 ~  n
3 u- f' ~& r) a
! v, f0 E3 C( P4 c& S
% _/ f& c* r( G/ o$ t, a. u# @% }
2 V" N" ?6 j: B9 m' C
6 R- J: H' Z! `; ~9 O' t; d- t

5 o! g7 q7 ], v' k4 m& C; F( P( e: b$ t

& W1 O1 ^% a) X7 _# s$ `$ X1 o, J/ m0 N1 y3 g; @

% B/ F; N. c% g3 O7 w
0 s6 M: M# r2 _6 Z5 v% B. y6 b; v/ A% Z; n  x2 y  g
* C! K* `! U& `/ R5 @: V

, ?" U9 U  f! |4 k( I1 P" U# h% ^/ E+ [3 ?4 V6 H( D% O
" F0 y3 L3 v+ X+ v# F- N

, G" c( D# R- M3 {- v4 `1 I. D8 A2 J: T

1 \$ ?/ z) E) P6 S1 T
- E+ Q" e4 t- F: j' f
- w3 G8 k/ q& ~: C+ ]  F% a
' b8 @) {; p2 p6 d+ Z
8 V6 z3 D$ o1 I- O  \
' N2 R3 x3 b. N% d  V. g9 {7 G* L& N$ P: B( ]: m3 l/ ]4 A
7 h9 M6 ^+ ]  n, G; x* }. a

* G/ z% K6 w3 a: E: n4 |3 [
0 s  \- m1 z! W, N( h+ y
1 U4 E% V- ]! R1 h0 I6 b" w* _1 ^: d$ E
7 I' U4 ^$ \1 b6 R# V  n. O2 g- }% ]2 `- [( T

4 r4 c2 a7 R! `5 U1 j
/ O1 M0 L4 p8 |7 s* H3 s9 |
2 @) q) v) B4 G8 [( v" _
) M: ]9 ^; w7 h& F  ~; ]
/ B1 z/ ^6 a$ _4 A, c/ c5 v! _- Q3 r6 Z: V
8 K& n" s# r' L4 u, G# H
& c1 g0 J/ H- \) K

# J& R% {6 {8 N0 i8 N
/ x8 }) f! M* q7 ]- Z; U
3 a- l$ e: a4 P7 W- T: ~+ U* _* I" o) C) H- t# ]& c

  t, j" ], d/ \4 E' \% l5 t- ~/ W/ A" @, ]- h8 q0 ?: w% a' {

7 ?) L* J! T1 A% |5 L9 m1 E4 s6 u" X! [( O  @3 j

! H+ i, t: U% `9 @' U; L0 h& G# J7 E) |7 a4 ]

8 s  B) p1 f' F% @. h8 K
% ]3 B5 @& [* J
6 Q# B; F7 ]/ o0 U, Z* O" J3 e1 j* Y
6 |) r7 V3 A* [+ u3 x4 m+ c4 J$ @/ B5 A6 I* v* A) H* H6 M/ p! ?. h
4 G& y8 K( s1 J$ w8 x4 M

+ F9 G7 `: P6 n5 q+ p4 ?% Q. L3 d
  w* c% P0 V- ?8 K; J% u2 M' ~0 Y+ e; O, ^; B6 [' j0 V8 e9 K
  @" H* \+ N0 A" j- C1 H

7 U/ {# Y: ~3 x! M3 r- d, {/ _- ^# h) V8 T- G

+ D2 d; X& k% o( H+ F1 Q7 N3 o( E5 S1 \2 E
7 V! j9 q7 @. \

6 c" ^2 X7 P9 p7 C" F0 h. i* a, Q; \& D

6 S4 a5 A9 y$ f# I) q$ [1 j% C3 A7 I( l. X- p

, I4 z& e5 s8 N. E& f  q  |7 u: G( g  h1 F# D0 a
. V" n* Q4 M/ G( d, u/ ^
  h( Y' c2 ]# f9 H0 |
0 Q7 L$ R) y* O& x' \: B' s  a
2 H6 _6 W+ m. m; z% g- {

: M7 P. |! Y. a% o% \7 s: T7 V* R' @" }. D# M$ t/ Z
0 ~1 g+ Y- i8 F0 n2 y

& a, S& ~' k. W8 [- x9 M# }8 Z3 O# L+ y$ O. s/ x4 n% f- U3 m
6 }% E' p! }# o* r1 ^& h
7 X& g; R8 p* o- H  Q! ^
+ y' q" m" u- t: S& r
5 e" s3 j$ R& L: q- {  Z

( B2 R5 \; a, ^- _# b4 O$ X  F, l2 @) T" B& p8 \5 u. n; Q
! a0 @9 @; t! x8 ~  y/ m6 `
, n4 t7 j8 }2 c8 U/ `% S  X8 M
8 J. U9 s  |* x- N% T% H2 _2 d

8 c/ d, v+ r7 Y- n7 W+ W1 m
' d: G6 t' \& p, y! l, v3 E! I
/ K. o" X( a1 a2 C- x# z; |0 ~  w' z1 ~5 }
- a& ]: I5 _: y
( i* |; }7 ^7 a2 [

+ _  J8 U2 S6 F
9 ^, o( _7 Y3 q/ Q" {& A5 p; E# \/ W/ F' c% y; l# u
% {% l8 o$ X1 G
3 ?" Z: E1 y7 R! V' ^9 H

4 h4 H! K$ g: i: G, \- }# X/ M% K5 R7 G# l% S
/ G* p4 D' d& @3 w" n( n! {: a) q
. l5 @; I$ Z/ }

0 j& B. o% R/ P" U5 D0 E1 w$ ?4 p& X/ q
0 z* s* m" H, @, P" O, c2 ]! H) ~* Z) J# B8 }# w
0 _4 [8 S5 a0 U1 X
+ `  U5 ^) @. ?+ s! ?+ t& l( K" ?8 {+ T

. f9 Y1 I* E7 w/ C" T4 c2 Y3 r* e: E. N8 C
" C( g: |8 T3 Z& B
1 V' K6 O4 |) \: `( X* `) p9 Y6 m

* Y5 R8 N5 Q( B# P
5 @6 E" E% c8 H! }( v' R3 z
* A. s+ x5 t1 }+ z1 w" R2 b% h- O4 z" b8 ~
- Z; J  j; e5 F3 L$ W2 p
* d' A- g4 H" ~- `

1 T; |: C8 K* Z/ g9 S7 i4 K: d7 F/ q- J8 R! w2 s& |+ n$ N

* B- k8 M2 {2 o4 ]& E* U% M1 R0 v, W, f: l. z- D5 V" B; ^1 Q2 T
1 g. e. b- \" ]# a- p" B4 A

  h: f9 D6 R) A
3 }6 s2 O# A2 T7 {
9 ~% l; o( O% l5 Y4 ^# z! b4 z6 g& R1 d2 p8 A( c
  Z- p, J' v' n( E3 V3 X: A
7 c6 j) q& @6 C

0 }( g7 A4 Y$ C7 y
+ T  E8 D2 ?6 G$ F9 D
& h. q2 B( @) S! M6 N; ~2 W7 D$ m9 t+ Q3 q- w* E

8 m; f" K# x0 f) _8 Q1 M3 O1 n' B5 B8 f/ @' d+ E6 q5 m
( H, t! Q" w/ F/ s5 u

% r' T1 [4 x7 o$ K  b" @/ w0 S3 A9 G8 f) J6 d
+ d1 R* q5 g) g" g! ?
8 h& x9 S1 v6 ~  j! G: \

+ r: j2 B" N4 y8 ]4 r, Y' k5 N8 b/ Y7 m& |/ Q) h

& B& f, E6 h& X" }5 _6 J' G6 L
* F# K' n5 B+ b( P. z6 j( D" ]
' H* V+ K! u' _5 g+ r, c1 B. c7 G7 d- W4 I* @, m% Y

7 ~6 \" ?  d$ _$ E9 x. ?. z
- [8 x- |/ R; m; W' }  N$ R  |
0 x8 ]6 t: ^2 k4 F; y
) D; }* T" R4 j! i4 G# J3 E7 r* F7 c
. D# c! t# I: }1 w
, ]2 R/ c+ G/ y/ L: l2 f

: O, o9 M3 a1 N5 w1 R( a5 r( J& k" f

1 |; R8 f  l8 e+ e5 T0 t# R7 b
1 S- ]9 j+ Z( Q* L# c1 o
, B4 o7 G( t2 T! ^
2 X6 W: N* J$ B6 l, q0 V) }
' {4 z+ I8 O6 `# b  P: K# Q- G; S' f/ T& y* V

+ a" q( P0 K  q# J
1 L5 o$ D) g1 Z, Z* p  U5 Z$ u: L
. F7 X% u  f3 l" M  V% q6 W/ F  z3 y+ G8 V! m9 N
! p3 l9 n8 B4 B1 u) m

- e- U/ Q, W! \+ G6 \- Q4 ^, @( ^$ k& G* R
% p# t+ K( c& m' b9 I% ~# U! Q+ C

% k3 Z! j6 U( i; b+ F' {
, o6 x: p% A+ T! w% @* \" K& D* E! Y! \

& k5 P7 `5 A9 j2 f. B. S: Q6 F
; F' ]" e( B: C. I8 d* W4 I' B) C
: A. V% n6 b, G# x" g2 j* f6 {4 v! Q

: \  t* e5 M7 m  ?6 k1 o( r2 G  d# k& F  P& {/ v
2 M2 S8 J* X# z. B- V

# H0 y9 n7 f2 @) H
# w8 o; w4 X  Z2 D) d8 F( L& d- g$ r- e2 @

$ N& O6 \- x' X8 N" [# Y( g3 X
$ k5 p2 f7 |6 {) O* U- x( S
! v  h5 d1 B) k/ l$ _
! p( A, t4 m: W9 j, x0 ]) C/ Y$ V# a- _: F% `) ]# B6 o
; s; t# D5 d6 Q' v
: t. ^7 U2 {& z5 E2 V. a( }% P; N
/ o) O- Y# d- J) z- W0 [/ K5 L

4 i4 e9 B& q/ Z) ]- l* G. Z; c, ]) L$ v2 |( R5 @

' v$ }' w' h/ T+ o+ ?+ ?8 p: d# i
# ~, ]) ~* X6 O  H' U+ d
5 N- f. l; S9 T3 P, I3 E* l. t2 i: I5 ~5 q% l% X" s

% |5 k4 u( `7 V) h6 ]2 B9 S( g& v$ m
! x" `! E+ i8 S8 s! E- f+ A$ @8 w; c8 [" @; y$ R- d
2 C  i+ Z* c2 g9 X; f7 ~' }4 n$ ?
  s( V( I' A5 o

+ Y0 h: s' f& k! T& U( |2 y8 R( k- Z' U' ]( s
0 D" ^2 M( c& A9 u! j+ G

+ \3 U/ ~# S* V% a! i
& B/ V# S9 M$ ^
0 i$ m3 K4 z% a' i  W3 P" ?6 x8 a3 H$ a! m

$ t# W& O2 T. J2 T# {, Z4 q% V5 J' N7 R
5 {7 D% G+ y' |4 `# F- |

& C. o' W: a! y6 b/ c, y6 g. _8 ~, g7 z1 M

* ^; e9 V+ K  L0 t+ p
: y3 X- Z4 y8 M  X
8 n& O' c7 o$ g6 w4 W* z7 d
- N+ L* {$ }1 B
, v  A  Z+ U5 R0 m5 a5 F6 _/ P9 i: {4 d
6 v  g5 U& W5 _2 A- V7 w( b  s6 j# E2 O. N
, M" X  r& \5 |/ V7 P; O- y

2 C" e  }3 n: P
# Z& A3 [1 d' Z, p/ o
0 o/ V1 B* a! ^; E/ _  ?8 L# O- @) U

1 y% d* q# @7 L$ s5 d% q0 x. s  k: n/ Q$ V
5 a7 I% r+ `8 Q2 H8 S4 O

" U, q6 d- D" }! j8 _( G8 H5 F3 _7 {6 G9 K; d+ [
0 R0 {8 S: e6 X
kkkkkkkkkkkkkk
% m$ J8 I, S( I( y2 {

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 29/8/2015 19:34 , Processed in 0.303015 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách