Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 9326|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 4607)

Số người tham gia 13Uy tín +12 Thưởng +18 Thanked +11 Thu lại Lý do
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,
7 B- V# h! R# p  r& mCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
9 V- Y) N2 H7 E" F; \: bThanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em$ ~7 t$ F7 }5 M8 f1 c
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
; y( x0 L/ X- }3 W xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 63)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10 * {9 h0 ?* ]* V+ o) e( ~' I
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
1 X, y# }+ @  t2 }Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...

0 s3 _5 j7 L! R: N( `! t" ubạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có.
& m- h* C4 [$ i9 Ctại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn." R, e& n5 A* J, z- @
chúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28
( E7 ]0 @5 d# o# w: |...

3 K5 M, a6 C1 f. {cảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35 , t' |1 E$ A7 d
Hi cả nhà,9 G* p9 U* r, N
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ  Z9 ~! ?% @* ^; x( U: f! Q) |
Thanks ...

) B) J: H6 G- U/ _5 QThanks Bác,. b* i0 k4 y6 _/ J: A
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;


7 j8 z3 ~& X1 w: B8 h: }# ]( a  S9 b2 G
: h+ Q/ \. u6 X+ P, J4 J
4 h. P$ l. r+ k* @. i3 X
% N, L$ F# s# p  ?$ \3 F

2 U# V6 ]0 e( j8 ]2 l, Z" R
% a" Z; D# s2 c. i7 J9 p
2 ^! C" [  J1 T4 g" l0 H( K
! z- m  q& W$ N, H6 U9 R' D! _* [# `* [( i% t) E7 X. Z, @

4 O, k; j/ g2 M
8 }3 e* m- H( e  }9 v( C
4 B' }" [3 ]. f, C5 x9 ~# y( D, u( ~9 f: ]) @6 }

6 `: d  l+ e2 W3 q" ]: L: n8 Q" A, c( @; ]4 l5 Y

2 l$ p# {% o7 a& p) N5 i5 m. t! g% C  e) F. p  P9 E0 s& v
4 L9 y! i- L* |$ Z. J
9 W8 T  W* K  a' E& [
  F6 D; `7 f& G/ q" u9 L) F0 e
2 s, H  N, k9 T
* [, M, Y! f6 a- m+ n3 z. l2 @5 W. j

; m  u5 M5 ]4 p- ]0 l- L1 H! f) g1 [9 e! C9 {1 n1 K0 l# E) w

* l' i0 c. N6 H. T4 n* b( X
. m- [- L: S9 G; k
. H% W8 @* A1 O: W, h9 t5 i
* s2 @. Z2 e. F, f$ S" B% D+ D% B5 y6 x9 u

4 W% e* L  h4 h; t+ u  q/ Y4 I/ l) A) \% M; t( r( z5 v- F
' Z2 T$ ^% L: D! `7 ?

* I$ {7 p  _9 I: t& N9 c, {; S1 i  B. u) p3 |

) i" J# Q: y; E6 ]* l5 |/ C# k3 a6 V
' W& f- F; Z& H: c) f, n" q2 S, x

; j) Y9 L, b* D1 C7 e2 Z; i$ |
$ O8 S/ H* F* y9 r2 m7 \  X6 w1 T/ Z4 R, ]

8 U& _, n- O& s$ S4 G% M  W# P4 \8 Z* ^( l* v
. K, h' [+ Z) p: W
6 G+ {( }7 V0 Q8 T3 g. y

7 ]" k% ?! p( {2 u* w. W( S- l* @% r" Q
" r' A; K. m0 Q. X7 o% b* i
. n7 }$ i. z1 K4 @+ }
/ z( g5 L1 v8 W8 ^' O

2 X" v8 Z- _1 Y+ D+ R6 l% `( b
3 P  x+ U$ A9 t, u
5 u. i+ j, ^$ f1 f- j4 d1 p: C
, u" }$ z" m& e, p/ b0 n* u: p0 L
) x  f" C4 ^2 \% W1 h5 L
0 u( K/ p- n  a% N* Y" H
7 V+ i4 u+ o* i# y: c4 r
' t) ?% C: r4 p: h3 h; B  b9 x: {
$ Q( x3 l0 h+ M  D' f8 l8 L2 ?/ s  M" M& E! I6 y  D
  e4 Y1 V& a( Q: \+ E9 X; G

4 X$ d# j2 i  ^% J$ r6 E4 }2 U( ^4 f2 J' u1 M
; l; R; Q, D! w# l! r

9 K6 ]; x: o5 |& S  f
1 o" t3 r8 q5 X  _4 c
# q/ P* q6 _! J, m1 x, W, ]3 q3 b  x2 @( d, J; F$ T
2 O  S& n+ H: C$ K; \
& t' p  i3 n- U
3 M/ n2 M5 ~$ o& r( L2 {4 b
" O: R' s$ o! _

2 R) g7 f# ~) W+ k3 I: \1 D4 p+ t: K) ~$ z
; n4 G/ [5 O% Z! \; V8 D
: g' A7 x" T% b3 p
2 U, V2 o! B* y9 L/ @: j$ O, }$ }
, A4 Z3 g( R3 H! P

2 G  X9 u* a6 e  V
; U7 j& \) _" J8 |; I( ?  W" [! t: a$ @" T
1 P7 Z% n5 U4 \0 d* S$ y
' O& s, J2 Y5 z9 X& y

1 j! y1 l# V- M& R/ i: M' L) R6 D, }0 J: l, t- c4 R5 g
2 \" `/ u2 T5 ~; Z& N

& e0 U, g8 K% Z" d7 ?
. s# h9 ~( h" a# t4 k% d: q+ N
( a4 Y& a8 ~0 F- g; D& t# L% O6 y! [
! g+ v+ f5 g' _5 h

; B1 U2 ~4 i- y
  \& A* M8 L, z! \- P" o
9 y, q& o1 ^1 o0 w
* z) }# i# m2 M. ?6 H
9 {' _! M+ }' p7 C1 f
+ P: M5 p% }& ]# a1 e6 @( \# u5 y' {1 u, O7 m

/ s, ]( ]! J, K' T4 K, f, j, W! w4 C0 u' i" L

& K  n& @- W* |: ]) U
" D& p! @; C; G8 R5 k4 R4 A5 n8 A7 X6 P. `
( K' w% Q6 P7 L7 t( o0 A

. m3 R* a  @1 ], Z& ]1 B0 {$ K# L: ^) ~, O+ _0 [

' [# I* g7 V) q! t7 J0 E1 r+ Z/ b" B3 A
8 C0 w' h0 @6 {4 u- Z$ F% D9 s

4 g* f7 R" {  Q* Q. _8 x6 r
2 j' r* }) \# d# b+ `' T
3 k1 v) b2 e, j) e/ `& p3 R% F" \, a
8 [$ x- O& I4 r) H9 i
" O5 F) T* f# f( _6 @$ Q! B' w: y
7 V. m$ E) E! r% w; t2 K

" H/ o; ?! L9 T+ X- X! o+ N- N* I8 I
8 D$ ^3 z0 B* S, _1 K0 K
6 T8 s  a% d& z6 \& b7 h6 D
( U. E6 R) W; j' Z4 g) [5 Y
  Z0 s8 A, U2 y" a- i) _4 M

& h$ G4 S, q) a$ b* f( k4 p4 H5 ]) o: K- m, l5 a2 }) a; V
. `9 ~# p: B/ W$ q% e6 N. y" h0 i
( o. _3 ~0 p6 i3 z

7 W) ^9 j' g+ c% R7 j8 g' A3 M
% C: Q7 r0 r, R, t- J9 }" r$ b
6 a7 R; o/ G- D3 ^* l3 j9 e( }$ O/ W/ Y: x7 p4 j: y' t
1 S# i6 Z: g" k  J% H6 r( L

. M! C2 O4 o5 m- C, a: g& V' p2 w" P+ t# v2 q5 F

3 [) G0 t- |( \, ]8 S
7 K8 B& `, f9 ^9 Q3 D8 S' r  G2 x! q9 r) C# }

% M$ p8 r: j# m$ j0 |. z1 h$ G
0 b& D0 y- z: r3 L5 g, f" h8 Y
' I2 J5 y/ R( p; e: v
* j) C+ u3 A) ]; C% z# d" w% [4 V% ~* k2 ^5 g  L- o) ~

, y4 P0 v+ \# G4 [- w
2 W- x; h3 b) X  q3 E3 ~' H: X6 B
# A: a/ n* F3 k& {# t- Q( o+ W+ d& y# [$ ?0 _$ ]" ^
9 ~$ b, S/ _+ |; w, E  g; T

- s0 W7 N3 ^* `+ A9 `4 i( o" a- j; @  ^3 Q' s+ _8 M- e" b0 |# h( d8 f

9 E9 \- X+ \4 b7 N5 R+ Z8 l( |
) U# U7 q, P& [) T# t6 ?
5 z0 Q4 p; u% k( Y8 o
$ }# i( B7 x  z: H$ S, X
( R1 v! g. X' c9 v1 P$ `# k  f* o( B- }
; ]' K4 L, ~$ F, O
) K% ^* D6 [2 _# ~2 K3 [
/ x7 O" T* g( n) I, [, M* @! Q. b

( ^- h4 ?2 q" V7 P3 z/ j
+ u. u* Z0 ]( `, g! o& ~' Y; ?  r
+ Z6 e0 j# r: |' f
- f  A# C) S& b# w7 n; P9 b
% D4 J& A' z5 X9 r* R
3 _3 r0 D8 C2 R
2 B+ A0 y2 O- i" y$ P7 @, |: O
# w; G: b* [2 e/ v- @; W0 z
5 m" h' ^0 |. K$ l: A7 x) N' P
* W* C+ _% s+ x4 b7 i- v
- \: V* I. v) V6 Y$ C: l/ u! z/ j' E
' C1 Y3 q& N- U5 Z: @- }
  T6 l6 e! S% x  a0 e
% J' O; }* y' r6 }7 N% j) W
8 X# {- P# R7 P6 }+ _% f1 n' l6 M. Y
" F. x& g4 y) V2 o9 P) w

! }" j) |6 T9 P; N; K: F) u- @5 B5 w

! M1 S' N8 q, o7 M0 X/ c2 w! j) d
6 L" f+ B- k5 [
+ G2 D, ?5 n3 n, N5 i  H- p$ h+ W- r1 Q# U
( Z5 k7 \/ e! F: |# U" x+ _
7 A6 Z( }) H( j9 |2 W/ l
+ i( r# v0 U4 C2 \, X2 J: i

; t1 G' D% [& P/ O4 b+ x4 V6 E+ Y$ A+ t
# G3 s2 T/ v9 G  w% n0 R
6 s4 _! h& B3 i! R
4 M) U8 v% b. g; ^+ N
8 X  f. v  `0 l5 z& ^) M/ d% h3 {# l4 G
* J" A0 E, e# Q: e

8 d0 Q4 L- U' v2 w$ r# [6 b
$ O9 M3 N" g( v# R! g( ~& j. Y" c2 e2 D9 n8 g( O: L& e
/ a3 j0 o5 s3 S% \+ v
9 |! Y' Z! |* I& [

8 k$ h8 n' H+ S9 ^0 n
7 Y, K5 m. ]7 m/ d2 w3 P# w, S) U% ?/ q/ s: k6 B
+ j; |' x! e: a9 K* R# W
; }; H' S- ?( X3 I) l' ^+ O
4 Q) I  E$ Q" [1 r. F$ w7 K& `' _
  j5 }) a" J0 g' H- p1 E# H
0 @3 q- G9 N, q; n

, T. m! f, I0 i. h- d/ U
9 I7 m# u& f+ X3 p1 D4 y: x4 M4 n
- y4 U+ ?1 C3 j
' q0 X: j% G1 P" r1 p
4 S4 }8 S$ n5 A, B' q. \
  Z4 P0 ^  b; {3 f% s

6 q8 P( t5 h- K6 ~
8 D( |- H, d$ ?/ F; m; t/ M. C$ S
# r0 F, T9 N" F' j- a5 J8 z4 n& {/ u1 a5 T7 A0 p

0 s* r: R/ x" u" I. C3 l. h" u
! T# v& B$ q; l% T( P& S; x0 j2 C( |+ Z, |' a

# h1 \) A! @# ?* S0 M" `' Z! w. l) B. y

' y5 w- M8 c1 N& o7 n* }7 A2 k) s( V0 K1 w

4 U, B: i  P+ Q$ Y% ?7 j+ ?* z4 N

  C" f' `, n) D  q
# S$ K  f& w! B  p& I5 M
* Y! U7 d; P5 A
$ y# S; M: u# H( L5 A( Z
% L" G+ G* S' E+ h' l' s
9 q; q; k9 ~0 U, ^3 e6 W9 g) Z3 @1 v& l1 X9 s; j; g  N" a

/ j, F7 M- _/ W3 D4 B) L4 z- S1 x
" k2 I5 e2 p: Q/ I
1 u7 W/ O& O& m' G: t& z3 r; n
; S/ O& Z4 x0 i  O) ^$ `
% T: j4 d; g0 l8 e5 Z  A7 p4 c' b! k  [3 V- @/ L, ]+ D7 |

0 M+ _. r" O: d9 g( }2 O6 C1 f! A4 f2 T" K7 _, a
& i% R+ G: X, t  ~0 b  ~

# Z' I0 W+ ~0 @- M" X0 b. O) z
/ |- @9 ~" b+ Q' q8 d3 X0 X
! M4 |. x' M" T, E3 i' k, C
. U$ A" o, W  b' u
/ x- A( ?6 V0 D8 p$ G* x
' f8 _* B& b) T+ Y; [5 I3 b7 Q" v5 o- u  |% g% a3 G+ b
& k# [: t. ^8 }9 S
+ ~. V: |8 A: V, g; o7 m

3 j3 d* ~9 D% Y4 t) j! J, O( a' A) _" i1 p

: O$ A" M' w. J7 U5 p4 j" A" H) y( ^& o  U5 K7 e* F3 C) s

; E& D6 i& y  x1 ]/ a+ R0 o
. \3 t+ J8 Q6 H  I$ x2 |$ a1 `; |: N! _* H& U0 p$ v
/ B" r0 c$ @, P# I% R

( o4 F: g% J5 y8 R/ F! q9 F/ p4 H+ O" Z3 Z& B3 `* L

- `% \/ q% N! ?% F1 }9 |  b
( c( f, J2 c) b% ]% e# Y
! s4 x. G0 n- g5 _" _: ^( v
7 }! k" E% n' O, [# J7 R: ^9 ?, A9 G6 Y4 o- Q. y' @7 A/ Z

% }- n1 `5 V$ l: I( A0 ~- b( {+ r
. K2 g6 `$ o( X" {4 [( h& @3 Y8 a2 Y, l4 u6 ?: w
3 U  |) L; N8 x9 ^' a" _

" H# ?5 @+ l" b$ q6 p6 j+ s/ v4 X1 N% }8 E+ D1 k& O

7 Q: h8 y( _" H! T) S7 P' X; o2 `. `8 ~$ o, B4 I
) E. ?: {% P4 w( S+ S
& v1 o" t+ K8 {: t& l0 B

) E4 I7 b" N) A- l! g+ p
# o$ x* m9 c* c
3 L2 O3 o8 |& J# }, Q' I5 A* ?
" I- n2 P) s4 W6 d+ M: n, y9 R
/ k9 }7 \! g* S) g( D

7 h: |" r5 n* X4 {0 D; x
% U0 K& h3 R  l% L: Q! @! B% `
! X) W9 P: C  I# A! `7 X
' k0 F' _- k( k
1 K- d% n. @: u% `
* Y; J. }: I5 q* w, T) u  n; V/ ~( h2 j

- h. b+ f) a9 X
' P( m4 d4 [/ @. B" ~1 T
" }5 F4 u6 V$ t7 m& X5 x# j0 a
. G! X5 o* J5 u7 {# g" L4 @( z0 ~! [8 j( q6 J! R  a; K
1 D0 [- W/ `5 U: n! L  |9 ^
7 N1 K$ x6 P9 t3 }

) h! h1 h- h# n; G9 o# o+ C5 b+ d  y& u3 c  O- W

3 U& p0 a9 O. |' ^0 Y* R( v; `- ^; z9 }* z  B7 X( c

8 T6 z3 d/ k% q, d% F3 H6 ]0 S9 l, ?8 Q9 C5 P' i8 p0 ?

( ~$ t7 |# h0 h) X" t7 u2 F
. Z& P2 Z6 O3 _8 L) y% l1 b/ `/ h5 I

6 M# @9 Q# F, A" U! q6 |& J+ Z: F; p  E: x1 y$ g2 I
* t8 d; q. @" `: g2 Y/ s2 N( `
/ Q- z+ D+ h2 a/ S3 p; m  q9 H

0 R9 b, v. d/ n2 P& }- i
; K1 s4 V% K1 o3 t, H7 C# J7 V4 K7 o& l  E
+ d$ m5 ^" t9 u1 z; A  h7 |( _% p" P

) o7 a- c, e/ ?. O
5 ?) ?9 x) a$ ?: ]
- ]2 O+ M7 ^' E( v& |, J
3 C$ w* Q3 U0 a& ?% ]% ?  o+ X' R/ Y) e# f$ @# s' W

3 {* ^0 `+ O: v/ C& V% t- M# o4 M, L

! |" U/ x9 ]6 T* l) ?1 J# [* Y# d' ]) t6 b

; y, P1 H% A  w- c- Z
0 O7 Y) Y! e4 V9 _3 ~
' D- L. L. p5 _# b$ n, S) }1 o; E2 g$ G6 W0 _3 R" \* G3 N" Q
4 ^8 V: G% _3 U% W2 D

, @4 q9 S2 W$ Y5 W9 u0 s% |8 ~- ], Z3 Z8 O4 _

3 d  g2 b% \7 W) Y7 F" _
# O9 g2 G1 N8 v% {
' d  J1 f2 L1 W, ]" ?( J  E
* o8 w7 [# R, x6 p$ R% ?8 d1 o
1 j& j$ u, n7 O) m; S+ k7 K- s( z( }1 P+ W/ p; U

6 g# x: P( W: F& l6 o, a# z
, i& _* y/ o7 }% b7 X+ n& v% Y& S; X6 s

0 I4 _3 F' m; ~1 y/ @" V/ H& W$ B6 x0 w" w% ?
9 G9 r5 S4 o8 d' C, f' d
2 a; T% C) e% o
& m. R2 p3 X$ u1 _* {/ O. s

5 f5 F( ~1 \( v$ D( M$ V1 y% j+ g. R  a) `2 q( x* i. m, h; s$ b3 m

6 _8 M" J5 C6 }+ O# z0 ^
. r6 Z% J  E& {/ U  ?  y% w% X: M8 }/ |3 s
/ U7 F) h, ]& t3 K9 @

" R" d# Q" U% X% V
9 Q! A4 l9 C+ |
/ u" _1 i* P& W; xkkkkkkkkkkkkkk* _8 H6 H: |3 R5 A2 e( p4 R% {

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 23/7/2014 02:38 , Processed in 0.170320 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách