Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 14720|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5446)

Số người tham gia 17Uy tín +16 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
vietacc + 1 File đang cần. Thanks!
tunglemhcm + 2 cám ơn
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,
5 I: z* |9 f4 l0 F9 l1 LCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ: z* M7 _4 L4 \& ^5 g+ x  i- Y
Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
/ p/ H- J3 I7 R( UTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
. t2 Y* Y" @# g" y: a7 } xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10 * b8 @7 h) v, p3 B( }7 k( S
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em# R: Z( X1 L7 Q5 `
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
  x' K5 i6 L* Q" C  \5 N2 v, C/ E
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có. - \9 l4 R# J7 f
tại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.7 X% V$ Q- K$ U7 @
chúc sk và sớm nhận câu trả lời

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28
/ o! B2 [2 ?, v4 P...

0 h. C7 }- |7 Fcảm ơn bạn đã chia sẻ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35 + Z# [: b: ~2 f+ w1 v. T/ T
Hi cả nhà,, W" @# X" v. f
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ! {7 n2 e5 x3 Q+ X4 s/ {1 T0 E& Z
Thanks ...
/ K$ r; Q, p5 n3 X! o8 S7 D$ }
Thanks Bác,, s' o1 D0 v* f8 j1 |
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;


* f6 j3 ]  P0 V" J: r7 o7 D, r5 x0 f) H/ I, `5 D/ r1 r

0 C$ S! i) ]/ Z3 V
5 J  ]/ l6 r2 M$ m; C
# @- r, A+ u6 F/ ~9 a7 ^! }; B' i. L$ f$ k, q
$ h2 f$ P! A* O! `/ V* L1 I/ L
/ ~, F  \+ H, S# L# E2 M
. b2 Y* z; ]' p, g6 k, B( K
: t* m$ H/ Y$ o; ~4 d5 c$ e' u

7 h1 n) p8 R7 l, t8 H5 F4 H4 L, @9 N6 d; B7 y1 n5 k$ p- j
3 ~* Z2 ?5 E% V" P" V1 i& l3 g4 t' Y
8 A- b! k  H4 q
1 A4 D9 L* H" s$ b. M) r. O

" U, W6 b8 B: {- A9 B
( Q: w- O* }# A* n- h
: V8 N$ l' n0 G4 K- r3 |( g% w  K: z3 ]5 p/ Y' h% [
, b5 W" m9 C# n7 C0 B( J9 G2 c

9 h2 E. l6 V8 Q' S5 c. w4 p7 |  d, O

* _- j7 y* A  F' o% S4 K; {5 F: \: Z$ `
7 p+ x/ q2 _* O

6 x3 \5 `2 e* p" Z; V4 A# x; V) J2 m1 l0 B

5 K9 r# ]3 o0 v; c3 ]" ^
9 \+ s6 _7 O  |, e, C, D5 M+ ~% a6 A2 u% ^# @

6 X& t9 c+ H( F* ]/ m
4 X/ L; \! L* B9 ]; l. Z5 S  I1 ^( C# V! T9 `8 a# u7 E
% Q; e! a. ?" \

' ~9 N  b- b- ]- P9 v3 l; Z8 {
5 t+ |, U. M% k; ]( D0 S% |/ X0 |: h, D0 E4 \: d% z* F* q, ~( x* f
( Y+ k: p. ~: V2 S0 V
5 H& f1 p' p# R) [! M
+ W9 ]+ h- @- b7 k- s

- x1 l" n5 B# B9 ?8 A# q/ D4 @6 F' c) D# P
2 p2 Q# j5 q. `  |: n; z6 O

- h4 C; @. ~' C& R
( _: j) ]# e- f/ L  `- ~( _& ]
& g( M1 ?; S# U
! O& p/ u$ P" y% _/ V
; K6 H  f: x- U7 }8 g5 `6 p7 p# D. n$ f) B1 D" g

2 W4 u, ?$ I! b# _% \; A
% J, v. y# k. D/ g; i2 m
- Y( s( M( B7 I5 W5 S* O2 o
) c; K, Z" |" o* B5 \  F9 w# i# r

5 w3 L& ]9 y: I- O  M9 ]  E
% B0 _5 X" P3 K1 q
, ?3 h3 X8 D$ Q4 `9 }: I/ L0 Z, Z+ j: ]* ?
6 W' F1 Z0 a) D( W9 y8 W
  k5 A# h) G/ U

) U( C  D1 ?( e; P4 w) d; B; V- N' F2 g: R; x. C6 R
% D8 S! w: q+ q8 S3 R

/ J$ q% m* t5 V: L2 W- {; y# f
8 R5 ^- J2 }, Z* p* M1 o2 j" G7 ~0 l5 Q

; Y) D  }. U2 _3 n# @+ U$ T% e/ _) l* Y1 I

9 d* d; F0 @/ x$ u5 ^+ K6 L
7 Y/ `; j+ n* l( D  X: m; n* A0 g8 f/ [
: I/ Z# \' X: c/ B. @) \4 Y$ A
9 X$ V8 C6 ~7 E6 U
. m' k: \8 E1 D' n

/ J3 H8 D! ^/ }4 g& _: t0 y$ f9 P* K; L" P1 M

7 ]4 d0 u& f2 |1 [, `* K% M
( s; z5 l# [% H8 D9 v8 s0 C* A3 d' e$ N0 A7 [2 L4 i3 x& @6 j
" U6 Q% z2 M) }3 l& [4 f) c
: ?+ I* J6 V8 A1 f/ g2 i: |

! x2 F* e) b; ~" y" x7 Q" n2 a' V* w; Q: E! d8 X

( G) e* o, v( D2 F) f( c; i" P2 \! r- O; j" p4 H
4 K; k% w) }" f0 v' I% I. L  w

+ }4 M" ]$ F, p5 c: l3 a6 A0 `" e$ ~& h; d& u6 N5 i; W9 b5 C5 Q
6 `% ~7 E; k' ]5 J! z( R& b# R
2 }: d% ^0 p/ n- A8 s

0 \; i+ X; B+ Q2 Z3 p, F$ J/ n; s0 p* H1 e  g0 y2 u: T

8 Q5 L' m+ D( p6 K- k
/ [3 H) N3 u& l% z5 r# a0 I  W1 g+ N5 N

* a5 ~( L4 ]7 j5 v% h( a. Z, p& l8 F  y

$ y% o: ~1 v: y9 I9 ?( p. f" P9 [2 M8 ?! V. S. A/ n0 D: A
1 J1 D* Z' [. v. P/ ~8 P

' Y+ i! D2 ^, w) R
( w0 N! }. E5 Q: E2 g4 u. s
5 u  B8 d& a4 s" _
, F# {) `/ z, z: g! k, X
9 p2 {0 U5 P, J2 m9 i6 B# d
+ m) e$ e/ D- L6 P; H& {4 {7 G, }6 _5 c, n- W+ u/ ^& T1 C  O% \! g
" p, y! t/ h' E9 ^
4 l( M6 ^' M& \0 i8 z" |

2 k8 n5 V) j9 ~; Y/ L$ @5 }) d. \, s2 a
' d4 ~: K1 Q# o( A
2 m& H9 c+ B: q  g, r( H

# X. R+ K0 ?) l5 J7 s/ {
+ k& E& L5 B" C" A! ]7 g
: S6 l/ D1 B* Q6 k+ t) N: P; g" M" @. T& r- e
1 q. a3 Q6 J+ f/ J
3 j( z) [5 p8 c1 `! n- x1 e
+ u: g. a& ^" o- N+ |* F

. g# G6 ^6 Y$ Y" m& B* Z9 S, O! _
  C+ V- F! p2 a7 v
0 S4 b7 a. K$ ]' z: i& X+ B) p

+ b' l' z5 ]. T! X) L' L6 x0 E( i- v# n- H- w/ {
3 ^. Q! V6 Z* a/ U

  z9 H1 v$ d" e0 K/ O9 J1 n9 y
, O& k( C' p: z& h7 s$ @2 i
6 K; ?1 S+ b. |$ ^  s' G; ~6 R( R/ y* S# j* Q' Q' C5 J1 I3 `
3 D. m/ \/ ^( Z( S4 Y8 O8 O; S
- s5 c! G$ F  l* b

4 o6 U* p% U9 j* @$ Y) o6 Z
2 t) n. q) g1 E4 P6 ]0 \, \9 ]; N& |6 ^. D6 U/ D( a+ F
$ w5 ~8 E: u- K* i+ ~6 o: I9 v$ d
2 c: m9 T, z3 \) h$ A
" v. W1 [/ W5 r3 g, A# E3 r

3 |" [: A7 {! ]4 }: ~8 T
+ a1 F* n! d8 w  t7 y+ ]$ O+ J) H  Z& i2 Q+ i! T  e
" i1 x9 [# i  ?- B
3 U9 v3 g: J; M; {4 j
- ^& j* |1 [4 a4 Q7 \" ?* x
( m1 E1 U& {7 I% g

+ {9 |. \; e6 A8 j
/ X( W% i9 w$ T
" h) ~8 [6 g& B0 V* g
- P2 M  u5 p: S2 z8 Q- g9 \3 o% a. g

$ _0 Q9 _2 k+ ?* W1 [
5 R, `: d; f2 i. N, Y
$ I3 H% t6 M  `9 D- X2 d  r+ a( X( U- h! s
/ ]+ Q* Q- u# b, N. X
* Z* |' H* E+ W! g

. ^* K2 }7 L9 G1 v7 N! L$ O) z: i  R
9 W; I3 T, [7 B) }( s  V

7 {, K& g$ \" L
5 A6 L1 g' Q9 i
* _5 H6 t. M  |
! g0 }% T% ?+ r) {
/ D& Y% C2 @" J( z# D
* i& N7 V  c- ^3 u* Y' b% Q5 g+ p; K% M. g3 i& U- p* X3 N

/ [( [0 L9 j8 r" X" d
5 l$ l" c& z9 \2 J3 j# c
/ w) g' ?, N2 `; T4 H" y) T0 ]" Y) o7 t' j

3 M2 J* v' s" |9 m* N+ i; Z
% a+ [- G% h/ ]
' C2 w* W) O& ]3 T: w
7 W8 j$ n$ q! Z- l1 Q. m4 a! \) H$ L7 Z# U& i% U  L% c3 ~- N  E

8 G3 V, v" L$ T; b( i1 {
, S' F! B* j* G7 j, _9 e! R" r& s/ ]/ F/ P$ e

1 p# }7 p" c) u( X( d% @2 p" ]& \1 I4 H- G+ T0 `
; @- @, [+ u% @
, w' S: r" s' g7 v1 h& a

' X1 o; G/ M+ W& m- z! U* u  W
6 e7 V& B3 v# w$ ?2 k$ A/ e6 H; [$ d+ X* ]& b. W$ i

! U5 y2 y+ v8 W- J+ h( m6 s2 y& t; R* L& z  h* D5 w% ?/ q
7 f2 _' I( U* ?. `+ f! X% v. _2 j5 a( g

9 ?0 c$ F$ {6 V: g2 i" b" f% a) L0 ]3 |: u
6 k4 L! s1 a8 d# d& @6 T
9 ]# S' k" _: ]4 ?6 k4 J; A  S+ X5 F3 s

1 t  |) S  l( O; z9 S3 a
( }7 m& o9 g- j' p3 G8 f" @: P& W+ F0 s

- p! s7 f  o6 Y$ e/ L0 c3 C
0 o/ e2 d, }/ [1 ^( c- ~  u6 H# ?* t- H! w- B) r7 h& I2 ^/ b+ Y0 m
8 L( V- I5 Q; G- }, [  F

/ m9 G1 C* R7 y" [
% e% F( U- I4 W5 |8 s1 K/ x3 T# V( `! X& `. x1 {" ]3 N. X- u, }

6 ^9 i  C$ t. p; Q7 V/ C8 H" b, ?7 g, e5 Y
/ I: h$ b; o0 M; S

" Q7 ], v, \% s5 m3 Q( D: N  l3 x

3 b+ q5 I( @+ G; ]0 v/ z4 @
, q9 J! _: N& o2 K2 S& x! v# u- S2 w' S8 M6 @

: r! P7 d1 w: x/ }9 r: \* ?3 @( q  _9 |7 u
6 a2 g3 E6 m9 d2 u

+ N& @( B/ P9 E5 _5 G  g
; L, D; t; I( D4 x7 w$ e, ~
  c% o* \# t/ S5 q& l% O
! X$ E) h3 \6 R" y& t2 f* x! G( n- W5 w# E

" |. H6 `. x5 u2 P- y& Z" w; r& r$ c
7 Q) A2 `$ N9 H6 R, X% x
( K$ m5 V; \& u$ L3 M. Z( Q

- ^3 i) {( Z% q5 C- u0 p( `8 e9 q9 g4 M7 U6 A. x

, U1 u2 ]' X- [- S4 @$ _; o
1 ~8 m. H9 @8 Y. i+ s; k
$ t& E; B* p* I8 s* o& @
. _. |" K; R! d/ ?* q9 N+ z3 y7 t5 V1 B  d
7 I( p& c/ R+ G. A

/ x( {9 b- Q0 X5 W% y" F$ N6 I5 S* P4 {1 a* \( @& ]0 U6 s" p" ?
& R! l( C6 q& p1 p+ Q" j4 w
! b0 C# r0 u- d) }$ D2 _  T

" Y& e4 v. u$ t9 D
% O6 z7 k2 {' a* @3 F6 f- P1 m! g/ P- g& n1 Q7 D
" n0 V% _  p; Q! d* I: ~

$ w. U+ ]6 N0 h* F- J4 i9 R
3 ?% q# g9 S: E6 d2 R' W
7 ~% H6 v9 u/ A) n4 P  g$ F, A1 t, m: I8 h+ T/ D" ]' ^1 D

9 X9 T  ?0 a& v9 `/ ?* x: {. k9 T- S* e
6 W( n- \' `( a" z2 I. D5 D/ y# M

6 i5 D1 u9 O$ V/ G; g( q
, n  Q( {  D3 W) R2 p4 S5 C
: |& l/ |' v# k8 f& `; U+ D4 ^+ f0 j0 S1 e6 u5 @( ?9 z
6 m2 v. M* Y9 d4 \1 ^% `( P. `
; }4 g# T( d5 p. e- P9 `7 s
; W' O: d& @# Q) m
0 @! o9 m* i6 u
; ?$ x- T: R6 {! [. r# E

& a5 C' }& d  G0 r$ A7 c, k  l
% s( T* j- i$ p* z* _, c$ l* S) o7 _4 @7 B" E2 {- d6 _
& _; a: w- Z. s
( ~% G% }( G) K0 D

1 q6 ?9 [" N# C$ _4 m$ V; ?- m9 ^& P; o1 [# W

' G9 T9 i2 c( t2 c" I  L/ P1 |# o- m5 L3 m' r5 G

& K- S- @# M6 M7 M6 ^3 U& c' s3 W9 I( y5 [2 l/ C

; Z- n% m: _9 X
* w- R& @  P( [8 R: o& p6 K# z! |6 e

  y0 ^; n# R7 L; ^+ o6 E. ?8 n/ ?* {" Y, q& ]
2 G4 Y! h( p5 k* f3 s. q& }; I1 z1 W
2 @6 ^( Q* R5 a$ N% ?% o" }
. I# _" f: O: Z* `

1 e% U$ S/ ^$ A7 A( s# t- [, S8 a5 i1 Q5 B! z! n( y: s
: r6 n5 J  i5 y) I* T( c4 n! h
) ]3 W1 O+ G3 v% B2 a7 A

! R- e3 v9 x& v/ J1 ?( E: z3 `& d0 \- d2 g  q* s  l" `

) S7 u  z6 s! r- n9 n0 f1 j/ L3 D; ]0 i7 g/ ?
$ Y+ N1 T  w) d" O5 x2 w; @* l1 O
0 E1 S' q4 k0 y2 j. f

( r& @* Z+ t& `4 N2 n' k5 n2 t! v! ?  V5 P% s, F# g
* N1 ^  G5 s6 S1 ]1 V- S- f0 d

0 w& N2 K& z) [7 t. C
  M% k0 r3 a" M
% q* P# L! O; j$ J, `; K% L' y. c7 B. E

+ S% H0 h# n4 c0 i2 L6 m1 S( H  F4 s, o& e( L7 k" e* y* p# f

( R% b5 X+ X! j% v% h- A3 g9 v& y6 p8 E4 D

3 e$ G/ s; {$ _8 W! T
# E/ y6 `6 q8 b. ?+ k: N1 D  G, Z0 c0 r) r+ l  o
1 w. h2 L) ]; ]% J' Y' L! |
3 y; L5 ]3 v# k' ~2 C  D5 ^/ D, ^

/ S8 U. H* h5 W$ W4 P) `" K/ n$ z: z6 `
1 E6 |. H; Q' @2 d" S" e* k
7 H3 Y% @7 ^5 U7 N

& L, u9 d1 b( o
4 ?$ e; q$ P1 B! ?- q" A0 X7 v; k8 G5 a
1 `% E8 p4 [) G( Q4 n
: F( R& R8 j+ c
1 z4 M$ B' G$ V1 o9 B3 w, P
/ V8 b" Q, C) U
; n& ^% x0 p# O% |- ~( c/ E3 q" @

9 c3 E+ \' Z! ]; D8 V* W5 }! ^
9 o7 P# u2 }1 A5 w+ B* M% W3 a( K* @  W
8 d. [# k) P5 ?
: W) N7 @& r( u6 c& Q
. K- i$ \6 {. k8 J3 p0 G& u. b
# s- C! |% v8 {$ K$ P9 Y9 m' ~
9 y4 X0 T# }1 Z* y, H! T6 |" \
6 \; q) N0 r0 C2 K8 y
/ {$ j7 w, i6 m6 v9 c+ }2 k1 ^3 n
* j5 `$ @0 A: `% D

' j4 R3 e" b0 H
1 n. y0 e" s0 V; ?
# l1 j% V$ t3 S/ Y) B& N  Z; N8 d# }; [7 _
3 x3 z% n  l" _: M2 {# T/ r" g
8 g  f: v( O" d" o* w4 [

, ^# y2 H7 _5 K) h) H2 w5 n& q% E, T* c& b0 Q9 m- V7 Y$ j" I
6 c/ H6 k* @+ |# `, Z
, [/ I" Z0 s  s4 I

) j$ N' V) D# E/ d$ m) M2 N/ Y8 r: d8 z6 z

1 Y2 \8 F1 a: X
0 ]: y# S0 t: N9 C& S4 k8 l% }
6 I& E' h1 d" g! m
. a& L7 _& R" E
0 b7 f4 m$ E5 n4 Y/ N' W
: v6 r+ J. D+ N* ~! g7 T- c3 _0 w7 b4 h9 ^$ i. |

$ A, R. V1 _9 x0 a$ L4 u8 d$ D# v+ s: {! l3 Y8 _) _2 P. ~
, T$ N) u8 c4 c8 w+ F. D. r& _

% k" u) e0 P  v1 @! T. H; D; O( s+ P: }. _
) {8 g/ r7 [9 r- j1 y/ J# X

/ a$ t. U. v4 N% c2 Y6 {kkkkkkkkkkkkkk- ]& o4 t% k- W1 I4 Q& o5 W' z8 E

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 20/10/2017 22:51 , Processed in 0.149236 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách