Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 9423|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 4653)

Số người tham gia 13Uy tín +12 Thưởng +18 Thanked +11 Thu lại Lý do
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,
2 u2 T9 G& N  |  N! l. c1 XCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ" \4 j# g9 I9 G& }
Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em% h  J; V0 ^/ O% b' _; ^9 _! p9 t
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em$ r) H- a: [- Y- g) {5 B
xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 63)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10
+ e- c+ a. `* BTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
% O  f% q9 H  A8 M  ?3 H3 M8 K4 ^Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...

# f, x: p2 F6 z, g5 P) s( h$ sbạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có. * R2 A' \* F: p  u3 B4 [
tại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.5 }9 @4 j5 f0 M; o0 }4 K1 {
chúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28 " c' V" s. l; @
...

/ J: M  u/ a" Jcảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35
. ~9 I- Y( ^; K& d& z+ oHi cả nhà,
3 w1 k6 o" c/ w- MCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
1 G) E) o" m' [7 `& @! `$ ~9 C6 s+ YThanks ...

1 K1 t2 B. w8 g2 n$ BThanks Bác,
' r- D3 v# t5 t! r. CBác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;


8 w! p" c4 i3 u7 H0 `! F8 ]* r
3 q8 ?' @/ i: P% m' r& |) m9 A3 h) b8 N7 v1 ]/ q: n5 N$ H6 W
" G7 q2 j4 B( f1 S
- G  l2 V+ ^+ f: n! e) w

1 ^6 m$ X; y5 I! ?, v" U9 u: c0 B4 m5 Y' N  O% I! @0 p
8 ]2 t  W7 Q9 S( V$ T8 o1 D1 d

8 j0 p8 z4 o: r$ ?: k
8 ?, k; a" }: h& }" `2 I4 f" w# Z, Y" b* `# D5 {$ o( x

. ^  L) c" F; B6 @1 X# N, q$ U9 D. v5 A8 V( Z+ O6 p: `) V7 o
' f5 x1 Q# C7 A2 h/ z& n% v5 J8 `
2 D! a5 l; }% W; O
" j6 W: d7 S# M( r- b

* _9 F0 y. n# F: W. K
3 ?% F% W1 p* \( D( ?% Z# R$ l* p2 K. K
! B( f7 ^: u  \/ K7 b+ v) _6 r
5 r. ^' X" t8 _1 ~0 X: u

2 y4 i6 _- g/ C4 M4 X9 n$ V" h; t# ]) j3 M7 Q
3 ]! Z8 C& R' }, b1 X* a4 ^

, {. i( k8 u0 A' z
8 R3 E1 s5 H+ u1 a. D! _' V$ ?! p+ L% P
: \; h# z# `% @) p% h$ x0 T

# r  Z! o, h% @$ p+ E" U# Q: r6 Z6 K9 T

& c/ |- @4 {+ e- Q% W+ W. w9 J% M" J; r
5 ]* a! `8 ?) M% `' ], ~# R

8 A  _# o) y7 S: K) U
, z- p2 l5 ^4 C( X
; e$ h4 _* Q5 {+ `, f1 w$ f3 S/ h/ G
" A8 I  r4 D" V& ^2 n# b9 [
# w( y/ @* ^2 C% K' B, v; m
2 C$ O; a7 d6 }- ^$ {$ W
, L2 E. W' ]% j$ ]7 ?
7 u4 X9 q7 D; ]' Q; F& T9 L

1 W) A. N7 Q8 B2 l- k
: O3 S/ B) {' o& d$ j: f
5 v& v  R& b0 s1 M
, e9 d+ g2 t9 k0 ?2 d- s5 Y; t5 }0 M- {, ?- t& p/ l. h7 [
2 o* x; U& _7 d' c: M
( q3 Y/ J3 i8 U# Q- n8 W
9 m6 R6 m6 {6 s$ I1 G7 C' `

4 _: f5 L5 t. ?  B
' h! k0 z4 Y9 p5 g% j: u5 [: L- E5 ~

* d6 s. ?/ c/ {% i% m' T3 u! X8 S, r4 G/ P, P5 x  ?" v
1 o$ x7 J& i* N+ i9 |' c5 X+ g
; v4 t' d! h' `5 Z2 K0 h0 ~

+ Y+ T% a: H0 ?1 t0 x
. e+ d" v7 S/ x4 [: Z' C( l
% U. c- L! ^* Y" y7 x; c* ?; z* m+ j8 R) b: E
' Z+ b+ m) @6 }

3 o* f; n1 n% S) @8 h
) O$ J, j7 Z7 a( x5 H' ]- U) S+ _6 d# _( q8 k; w* j5 h3 ?
5 g2 r6 ^6 ]* s" g
1 O2 c- ]$ c2 \) R4 V* ~/ L
' I4 n4 d4 a/ g: w: s

& e1 a( w! P! M8 K; @( G3 M
7 p/ I1 ]) L8 a+ }/ b
3 W1 Q  U' q- s' v. [9 c
$ A2 k+ Z1 t4 e& s
2 _6 C7 P7 a* Z% T" n7 k' L5 T0 f! {' Y" q2 K2 z9 F2 i+ C

9 U' _9 m' d; }- Y' w: O% d3 _/ x
. ^8 A  F1 g0 J6 h7 R4 Y' m, V& y, |( L/ u/ L0 `9 ^

# v& o( V* a6 P7 W2 {  k" E0 E" p8 ?3 I! }1 D% D
$ E3 `  b  N* q% \  e

) |/ m; k3 g4 Q* u: |
9 L3 g5 T; h* n5 i3 ~" T' j: S" A0 B) W1 J
5 l8 M& _) e7 G7 O- \

7 m% n8 f) T* N0 K
- W& M+ ^& C+ N$ \: s; Q+ [. e+ l, Q3 b: ]+ o' [6 ^
& m8 o# f3 f. t5 _$ S
  n. x0 a: F8 E1 @. P
# ]' Y7 U) ~% d& E
/ _! F; _7 P, H$ O$ k" X6 Q

2 A, W2 c% M! P: {8 V6 W/ U, s4 z: I" k- o8 _/ ^3 L

3 `0 ^9 Z1 _+ Q9 K4 P% X! B  G+ I5 {- ~7 ^* _% ~
( }% q& ~$ L. V( N- m' l/ x
7 x1 a4 @2 L  p; \- S# `/ c

/ ~) @. }/ A' [- J  r/ f+ J+ S' ?7 O. B9 w4 P) P1 z! }
* N8 y! Y' \6 X7 J' X, h( H

$ Y5 W' J# g9 n( B
" u9 z$ X' M: Q2 l5 T2 f! D
5 D, f5 H" J5 G7 A
0 L) m( a3 A  |. p3 t0 c1 J$ A: k
5 m0 V9 D4 R9 O
/ e+ _9 u5 f4 k% e1 P/ N& @
' s; ^% w. L) }) V1 ~9 u2 y

% R3 @  c& S' R# T) [; _5 O( K* w1 o) S7 s. U6 h& b, ~: _# c2 Q' R

( X! x: B! W( G+ m: q. d6 y) @' D2 }* a. ?! \& `6 D
8 F3 y- c9 h6 A
- Z) _* s5 E* k1 }5 r# b
+ |0 Z) J1 I2 i! f. S3 A

9 Q3 d% ~8 ?4 X' t* F
( S: W1 ]6 w! \. D5 }- p
( R& H  n5 h' l. }$ s  ^) n* W3 Q& O- u8 u# M

) k1 L% o& c0 T! f) D. Y8 W7 R& C$ o# U! f( K: E
, ]9 e1 Q# ~8 q' j

& x% S) m+ A! y* @  H
5 [5 g  ?& O( Q# b1 b/ L1 o+ ], W" w+ ^8 e
& }, L" l& |" l4 a; P+ G4 |- N0 ?! R

* u3 Q  l- [' O' _# b- |2 x  q5 z- z( f( W* a2 |
$ B  A2 U8 Q  w7 ~" L, [1 L

/ _4 \; q8 g$ {" N' x
  w# ]% @+ j  ]7 d3 A
3 b9 m; k& L% O: Q* e
& d( W+ ], t2 P' y& K: o" I
5 g& U& f3 x% y: p9 Y
$ q7 a  _5 G9 \9 C4 a9 E" i2 B9 K8 ~' \; @* f3 |; z( I) u6 q" k

$ |. G: D& A- f$ @) E: B$ Z/ B  o) }( d2 |$ n5 q, H
- V7 C0 U, k  V. S8 x
8 e8 V5 ^* d7 p3 a. D* I. p

) X- J" H4 D- v  |$ o: V5 _+ P7 o, J

( z4 o) s0 F3 j5 G  s
/ V# z0 a4 v3 n% @, C- }
1 i; |5 L6 J* b; [
4 _5 q8 Q1 O; D% j: }/ P
/ M% I; u2 m) D7 M+ L: N
. ~; i3 v# `- p3 Z
. d  E5 A) Y- c6 ~, j+ q/ o
" s! o& |* E4 X3 _8 E( ^" a0 M! {! V
5 V/ y  V6 l  y9 a" h3 S
" T5 P; e( {6 x: G# x
$ l2 `5 s7 q+ F( C( g
: Z8 P/ ?3 N$ |2 `
1 u" b; c% G* i, }

. U: N4 _" ?5 v2 @+ K  l
6 x. {" L: ?, |; ^4 k
% _' E9 N$ v$ X! z) e
( X( l- c  y5 t( s) D- e; A. n2 C2 j# Q9 @. w4 c" C
7 d0 ^. |, \( j! R" M% K% O
% Q5 C" Y: Q) {1 A- m$ l: I/ T# B
  x6 U: P9 f1 ^' r
# X4 v% F3 r; k) X) S- c# m
/ ]6 g& ?2 f5 z

' t5 a) ?  x1 G" R( {7 K* p) c  j* ?0 Z# P7 L% j7 e; @" N# ~' |
* P  G! e& q  ]& Q# |) L$ A% ?4 Y2 I8 B

1 x" w$ c* W' ^% B5 ?0 H! V/ B8 n
( E/ q: B: n+ q6 }9 H# v  `& h0 |6 b7 P
0 S, L8 ?& H: u. {; u: E
% Y' ~6 M) u, {- P% k
4 B) _- t* d1 O9 I: d# k+ {- C
$ N% p% X6 R% v9 i  R

5 z  {6 E9 K3 x- u, [
* {" I7 I$ N% S0 |1 c) U- b7 P
; z* W# T8 c" k# {' d
  G2 N# N  G- _" H, M( b+ a  \5 h; f6 Q; V: l7 H# Z
# ]1 N1 S  i2 n" N! j" ?

) w/ J: e" W6 L) v" i- f, P6 a( x& c; Y1 P* f  Q

/ Q/ g8 f6 I3 o# S' _$ D5 {  C& h& q
$ {6 R( O6 e2 j  g) G
6 c. \8 y0 K- j# U- ~
# {# |- Q: Z$ @8 V, e8 y
7 o- z# L( i1 y$ p, m9 A+ `+ L1 d# {/ D

8 t2 H, b% f1 w, ?
8 n0 M8 N, H' L$ k& N/ h3 a- h  L, G3 f/ o% ~, S/ d
1 v: a1 @& C8 G6 X, Y! z- k
! Q; s; f3 g8 B" f/ u* n% d% j

- a# i- h0 u5 ?+ @) z* h' y8 q, o, B/ w6 V7 Q
: _/ q9 o" W% W4 N. u

/ G, Q: v* R- {' X% j! |
+ t; A. [2 E. T9 X
' e3 \. I. ^+ p, L  n' ]$ n5 {/ ]) n: h  \# G  ]
% x0 J. J# |2 @3 B, y

6 p$ J' }* }' W! p8 `+ u& b* X. h% k* b& Y

+ x  J' S0 j) _+ y
7 P; c# a1 N, U; X( ~' a2 j5 _1 V! _0 [7 ~6 ]' \
1 _* h. F. ], r5 y1 |. ^5 |: }

  ]" X! L: i1 w9 ^# s& S4 B: Q0 r  K6 _! I* Y) z& Q6 g

4 G0 O/ ]# X: I# V) u3 D2 ?$ p0 Q: o% v+ P% x1 l+ V$ j  ~

0 k3 O) y2 ?  c( d2 {& a! _- h+ t) \& t4 ?
, T$ H' |6 s' d/ |0 g( v! i
0 c; ~9 d! c! d9 m# h$ ]2 ^+ h
* x/ q2 l( Y9 c" S4 [9 V

+ B& w6 q( |. r/ S4 I/ v! m/ E, O0 k
3 s8 [/ i+ h0 ?* }1 w  g

+ N* {4 M7 e/ z8 i
8 _1 |2 w; N6 g- \8 [/ H. B" J( \( k; ^: B

7 a( K0 U+ q7 d5 A$ H& ]2 q: s, H  J
4 E% t! x( e9 W! s  q  \7 Y4 x
  S8 V2 B! n- ]" [$ n5 N$ ]+ P) g0 Z8 Y2 ?: b1 E+ b

, X, _( i+ k- `. J0 I3 o/ a4 i2 |
( ~& l* Q0 M8 x" j) [3 K6 t5 s3 \3 z

' d/ W9 J: b( W" j  W; ^
& Z! G; ]2 n( K% J
$ X' H5 P! |  e/ A6 b8 T- r. o9 F1 h% z" Z+ m7 ^3 j4 k

; }' w/ E( i/ K7 x+ @
' i7 ^: S: X/ f. O4 x2 q. y
. G% _: c7 N2 t& p# }0 }; K  g0 k: r7 b: U4 c" {* q

. d, t. `4 ]6 Q4 N
/ F' f$ m- C! K5 N1 g& U) k! C
7 B& x1 ~. M/ J7 T+ i% E' V4 h' W. ^( `& D. O- e$ `
/ A( M' e% q( S' g4 m9 U
5 }  y5 z- u4 C! |& l5 g

4 |; ^- B4 E, f& G* X) F3 A5 N
( A  @- Y' [6 }1 Q$ ?9 S
6 M( N8 d9 q6 m) J/ H( r8 `! Q1 v
  c  M! p& o. e4 \& C2 e
# d) e% h% `$ j, g+ w2 W% c% x. B, D
7 u$ R! `, M1 |- C% i1 ~5 c

/ V- R+ F7 f9 F0 m, E- o3 Y" P+ D
* k7 n* [2 Z9 L% E4 U# |6 {" W/ n" i

* Z. j( M0 {* T" q; \4 R7 R/ T& e9 ?8 e# V( j. B& ~& M
3 _# Z3 Q) f' \) U( D

4 v$ r4 y- F1 {. S# e; n& ^, W+ I% x, S: n6 J1 u' `' k- z

' X; F% e6 U; @% z8 L( {/ B. h9 r: o* O9 N
, e* R, V. U6 X' @+ \6 I8 a
, E, u0 q/ X3 E% o& V, l; k

  |: X7 j( p* @. x. a) N- `& R) @1 ]$ A
& x# G+ C, V( y+ y

- H8 X( d7 o. ]- ^/ d* {4 H: q0 Y8 r9 r8 V

/ a4 o( d" h: p0 g( r2 R
! H1 l& i$ }8 v+ ]- S- I
, L* J3 l! |5 s/ W
0 g: Q0 J( c9 y9 j4 m: y  K  C3 O* d# v  E7 t# c" F
& K) c3 Z9 W4 m( l0 ?
) }5 A0 Q- o" v( ?4 w1 i+ J# C9 S
/ X+ r4 C5 T' S% Y

( z$ I& b/ [2 H' ?& S( A! v) W- x* ?- Z. c: {& A' {- p" w
% q4 c$ k. T( I& [7 O; V5 t
! q9 S  o6 j  V, d5 c

4 r* b- z* G+ _$ B$ u! s* b, q+ W
# q5 _- g5 m% X  X5 t+ r8 d
$ }. w. S4 V+ u" t1 t3 \: p- d& o, l  i& O# k6 [* W
2 s2 t; d: }% ~% l  t& U. `

* \# l- S5 S2 [- A; D
! d/ S: @; y9 s) t2 j
! l  x+ k0 l7 e- |* S
/ q; J* Y& T0 j% m% V
0 o* _7 c9 }5 X; s+ l2 w6 k# p7 S9 w  O- Z- t* L8 Z8 j5 R
( I7 Q( |, X$ B+ F
  s  N# _8 b$ v$ H

; L1 P$ ~; G' @$ I' S  F( s* j7 I4 |! x* d4 H, U

. s, X: R$ S2 J0 ^# S, _% g' S+ O4 n0 o4 v

% b) B+ Q& f& \4 I# J/ d& O# [) s1 P4 u
7 Y/ H- B; ~- d2 r

: J1 p5 j$ ~/ }2 {1 r& K5 e! F" Q5 L" q- a& ^( b
  K) c9 E/ p" E5 [/ ~

- \/ ]' P3 v/ T1 E6 S, P6 [0 C5 f) D) p- V. n

& p& M$ J8 q' K" `0 l- R
' W* E0 \9 S: w8 H  E/ [
% |: S' j6 K( X6 B8 C0 X4 C" \2 K6 j& X# w5 n
$ h* N. r, W& l( R( l" P! k  j3 D

; z* J; T& e% M$ u3 B( n2 q8 D4 T) |& b9 }
$ t7 a# L( Z' {- M- T2 O! r3 F

6 @+ F# U* N: g3 r7 ?! Y+ X+ @0 |; d! i5 {) O3 }2 y$ X: r2 T

; g$ d: z: K8 s, y1 o8 e1 Z- e" T9 m/ k" L

7 C* T1 u) H. o7 L% l3 u; d! K. E# k( g: b" @

2 V6 N) Z$ ]' @' ^4 z4 p4 K" J
" e( i/ W9 a( f* n, K% ]& u; V
, Q2 z4 H2 L5 n: V2 B" r: H! U6 L+ P6 R9 ^9 i

& c2 Q) [# N+ I- k5 [4 L- D
& M8 q  P$ p; K+ N( H
2 Y9 f; t0 h% L2 K3 P( O; S( W$ k8 S% @% e
% E9 |8 b. G$ c0 W' k# P4 R, p

: D1 v0 `$ ~) I$ }5 b8 l3 ]- R5 _7 X% L6 K0 O" O6 ?9 t

* x8 I( h% M  w) n& v( j: [4 x/ B- N/ l4 L( p
* H; \* j% c/ }; g$ c% N

  L% _& e) ^" \" Q% V" M
5 G! E6 h# J9 U" E7 r
, v4 _$ W: g: G. i. S4 F3 g1 z, D: B3 y

6 s" `5 v& L" j, f9 K  o  i  Q
; o$ _8 z9 S' l) f) H& P! N
# n. \; F( {* a
% E/ N. L, ~8 _
: g. V3 b. \1 [' t# O6 H$ U' H/ ?

, G3 |  c5 D/ X3 s1 k$ L  A; {7 v2 j8 G  c, Y

% F! S) E* f4 F$ u( h: a( j: t" X4 O1 z6 y- f
& ~8 G( x. ~7 s. {) U
kkkkkkkkkkkkkk
0 T$ \+ |9 v8 P# V. b5 N

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 31/7/2014 02:11 , Processed in 0.201811 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách