Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 11613|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5062)

Số người tham gia 15Uy tín +13 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,% ]( B( Y  r2 o, y7 _( R9 \  s5 |
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
$ p4 \2 K7 U  V1 d* ^+ GThanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
7 a( G; t$ k# ]8 m! J/ ~8 hTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
7 C# V. W9 x6 b/ \  ~  p" d3 U& @ xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10
1 D- t( D' ^+ X- b4 `# J0 PTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
7 S, y9 t8 ?% N( a( aTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
" @: Z; B' M$ h, O; d7 T
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có. 6 G3 ^. z% |* ^/ i9 P
tại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.* S$ T9 H2 h& _  V* l1 t' H
chúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28
& N; D2 c( U1 t: b4 B...

4 m& W- ^0 Q% g, I- d* E5 tcảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35
8 V. F( {9 E8 ~% VHi cả nhà,$ D- O, i, j# D9 T' N1 K. G
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
. D! P' X& m6 m  t/ wThanks ...

) n6 o1 c  H0 h, c+ jThanks Bác,; r/ o" ~& v- h% F" T9 c
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;

* j$ _. r7 y3 z$ ~, U
6 Q# _0 \" T7 e

4 ?/ w' m5 }; b$ F" x6 n1 m! o6 m7 z; R

3 T- J* {$ c2 y" p* R% ^( C6 }: s; a- P; G: N' J" Y3 q
9 a: e' `) N  {
# c# h, p  G( m
5 u: B; D+ A* m" ?* A1 y# u, ~7 U
; f; \/ G3 K2 s5 `

  W0 p3 I" ^5 N1 M3 r% f# s3 S6 Y5 q: `$ H# g

& J4 b# H, n9 b! ]6 s& D* Y
7 m0 E, C: p/ h0 p8 U7 E1 f* }0 [( |9 [7 O
. v0 y' V3 t1 z2 [

) V# f5 Q; l9 D- c" z/ Q1 j( Y% w+ n: O9 z0 V/ b& A, Y7 ~7 o- ^
# V& Z. h& j% M% I) l: Z+ u

! m: n; e9 t9 I, D9 I! Z1 s
# ^# H, g( C  Z5 u- c1 Q/ K9 e# ], N7 S3 l! R  k5 w

" `% @- }, H0 D0 x. d  i- [& l5 _, _: L' @3 G5 R: s
; a6 Z+ e% B4 u- T2 w
# a$ y0 B) x6 e/ @5 ]9 V
4 J& R# a) w: f
, y7 E: h  x/ Z( c( E
0 E! K( ~) Z* v9 O1 {# v
4 [; O: r( f2 Z" C; e
+ D$ O9 y, J1 Q/ t8 j
/ B$ R5 A  X8 v1 j
4 v1 v" _2 E; H  w+ ~

/ i: T( T3 k# W4 L: \! t& G, Y6 M* y9 N! r7 U  ?  ]

# G8 }; P6 u& C  f+ s) q
/ l' `$ z. T+ G- U. R' t( ]; V" z0 N2 D3 ]: @; |
& P0 X* G3 u" Q' \  }
/ f6 l$ [4 `0 W8 Y+ Y$ F

; J# C0 `' w. k4 C# ]% g9 s) H& G* N7 Y7 l. H+ e( u7 t5 n

0 {3 l8 {; m% l. G& ?& f6 Q; v. i/ k) K
! {1 P& {4 z4 L
5 b; H8 @, m, ^. J  Q: O

+ s% T2 \6 [  J1 t+ s4 I! x. G
3 O+ C& r0 g$ ^! J: J/ V
7 L1 U/ a9 b& w/ w% X
3 w0 M, c) m/ N2 N; K4 G! Y9 ?2 k5 {% p/ g* y
+ l2 q+ E8 r' y  X! F
, n, m3 i" l5 I0 r
5 D9 I6 H: V) F* q% L: |

) s! m3 k0 }7 V+ y4 s
- [+ m7 W; D9 f  y9 {1 N) A" H; q! }1 i, M8 N* c) `$ C6 B
+ ]4 Y9 S5 J7 f" ~( Z2 c

  g; I( R5 b$ I( G$ q; l8 c6 u% x9 A% S8 ]
: y3 H' l, Q: @
* e8 d. p8 K" y# d* ^' U

  H' ?+ N% Z% i  w+ s8 c* U! T2 U3 J2 o; G3 k

4 t2 F; J- f" u& S+ _) q. V
$ n' f# h8 G7 D6 N. V- s0 O; {! D4 f4 x- S+ u* M$ d/ Z  v7 F

; m1 b* D. V+ `# D5 g' l  H0 V6 ~( k$ {; @+ U' J$ y# l* D

$ N# p) J5 i7 D. W, G
2 s* D: _- l/ O9 B* v) g3 m6 y" T; x' r6 |4 [6 K+ z6 s
, e3 M' u8 w- b; h+ R
% U/ Y% K+ W+ `& v8 E

1 M; z2 f+ t8 f2 Q. C; x) l1 U/ D/ f0 ~2 n
9 {) r& \! F% ]+ k5 e

2 X4 A8 ^8 d; l) b6 n9 S& X. c( n. o! y9 R3 R2 D% e2 N$ N
$ F6 W( n' t' b) ]" L

" n2 \9 ~- B( U0 J/ A4 p; q, Z) g" o0 F5 c
9 H6 P& {7 n3 G" y+ I. D  @+ m
/ V* S& K0 ?" ~& }* b5 Q3 C' Y+ q
5 M3 O* c& |- g$ d0 \& I

+ `: L1 {1 F1 Q( x% T  K, e3 _: K) C) e& M" W- J6 S

, B  ?( M  |9 o# R5 |" E9 K2 s5 B! G2 {! {' A

% N9 w5 F+ d/ u/ B  Q7 K5 l# f; q/ Y2 @' L$ c
: f$ ?# r* Q* _0 y8 M& q4 G, A. C
0 O+ o/ e- L; W$ y

5 s# V& |6 p* X* B  l7 z2 ]7 t2 b. R' [, G: ^$ @  D8 G  m

( A/ U$ k; }3 x9 V! A( U$ U. ?' n! D% y' ~/ q# j% i, J
- f& N7 h: [5 E6 X+ M, [4 l3 `
  ]9 r. [( `  R8 }

1 E3 B0 G4 M- S2 t6 j4 |$ T5 O! d% I8 W6 Z4 D0 h
) B" O  J; e- Q5 E5 f7 M

1 [4 q: H! I5 ?4 L7 l* x6 H; Q4 `$ q/ Q7 ?1 H) }' y( N" s
# ]/ |! {; I+ V& b: I# N

' m. |1 {" `2 g. @1 X; L; l; ?, c. {! m% e0 b$ ]! F

* \3 b# c% q7 @1 W0 ]
0 k& C/ T2 g2 w" `* W
) j; h+ `# p' \- `+ u2 A7 g6 R" W2 ]1 N+ _: ]/ e
3 b/ d1 j% U: }  w' d8 }: U
7 b# F' k- Y3 b; ?) g

' Z/ j  @4 h2 A- W2 L1 `& X  w" Z: Q0 `! J5 x* {

+ Y7 w8 g6 h$ g  r
. g/ z! L% `# P0 w. f3 W3 g
! t. o8 h$ K5 E4 [( a  n, g! o# b2 U- R7 K7 l4 M
) L0 M/ P+ ]5 S& A' M7 a. z2 C

$ z9 g  ]- K: ]9 G
) ~, Z* Q) P, `( g: D! C$ j2 H( B! C6 @. Q9 c' m% i% b' m! y: q  ?' y

* S0 s4 A) b, }6 s- I/ m) D7 E$ }

, W% p6 n3 p. Y0 B; p+ Y' P. {4 g" G. S7 _+ g4 Y) b/ I/ H
% B" A# k- C8 n6 x

) m. p/ S# M" t; v
& I3 h/ G+ K- A3 O5 Y% O
4 m1 a( u* u8 V4 ~1 i8 R8 y5 J/ \4 m$ F7 o

3 c3 x" n! J. g* f/ q. V6 C0 D# n( ^0 F# u- u
( [6 K4 a- r! V" {
: Y0 z$ n: z/ b% c9 E0 X; T
# w8 Y- {3 Y& G& ~

5 n, A; k$ T  W& g1 c, j0 z1 b2 p* R: r. I+ m

2 ^& \; g8 ?" }, F
0 {5 l1 {/ L7 k" s+ H3 e
! l; {3 ^) H0 W- ^% D; h  H  J9 J, K/ v! R4 @# }9 K
2 ?" t6 G: S, q$ K! K& }) z' v

2 p7 |0 [  o% A7 g- v3 x5 [: b* Q5 A# a8 z, @8 ~: _
# X7 @6 f3 _" V6 [! K) z: X

- h  q" h6 {  @+ z
1 I; N9 C9 C5 O0 {
" ?" C2 A2 f  ?- ~2 ]0 k/ }
! q1 k5 {0 K4 o* L- U
7 x9 I3 e* m# |' ?. E. U2 E+ ?& `) H" m. U; |

+ J9 \7 ~+ S7 E3 w/ U
1 I5 z* @/ B5 X
  ~3 @+ Z8 W9 u4 l
% B8 l+ x! _5 s1 }0 Q8 l3 v
6 ]5 o+ r* p# N3 m1 p! U, h
4 J0 V1 g4 c9 y% M  q4 T3 y+ Z1 Z

' f# d- A  N3 e
% Q9 P& X0 Z- @2 \* g/ R2 @) O
! d4 v$ i7 U) e# ?6 N" L' w" |2 q4 l0 Z9 o2 k

, X6 g. ~* @3 N2 ~9 O; {4 A5 \2 F3 R- c. _0 n

, P6 h0 i4 }  C. E. Z  ^1 n, s! |4 Q/ ~2 L% Y; _; w

  v' Z/ {1 Q- I1 `- Q4 d4 N  U4 q8 y' M

! d( v' _5 G3 P0 L" I! ?9 b: v3 R

+ ]3 K8 a4 Y. I  Y+ H& R
3 j1 o* U+ `  L& A* K! j0 c) \: Z, X+ L1 U4 ?9 `
0 _' C* \: P) Z# o

1 S) \* n+ H0 V- w8 A9 p
- s1 C, P: D. V0 j
, a6 g4 ^2 u$ D+ O4 d" i
0 `# N4 o  w8 A' x; n$ Y
# ?2 x& L$ ^$ w0 t5 S+ u+ g6 e& K& ~( t7 @  z2 Z9 |5 K

$ p" T8 f1 ^% t: V4 p7 p1 u5 s+ f6 }& x/ F+ {$ p, r
/ W; N/ d% Y/ r

2 k5 O: }1 Z9 `# C$ b; p3 s* p. I- }( d: b
9 `* K7 [1 ?' J0 |9 s/ z

! W( h+ G7 U8 O' r0 x
6 y9 y- e0 C% }3 w% w; h
7 Y+ J' y+ e/ N
  \+ F# H( @% l9 o6 [/ q- T" f0 V  t4 d* I; t) r, [

  \9 ^1 Z& J' V7 G( m  s) Q1 Q' z7 }7 Z+ ?# K( ~

# U# [1 s' K2 r% Q- j9 h
0 N) L( J2 r, q+ z! {4 A8 P1 ?/ E4 x0 v' L, i- ]

- ~( {3 D! A' G5 P& C" n6 I3 T' [- k+ c4 ?6 Y# v7 o
& P' r1 t9 t7 X% y/ W. \
. O' P( p& y8 [) u

, v9 ^. ^( Q% u3 E" O' G: O5 M5 f! H# ~5 s" i! C5 r) F3 L5 P
3 @. f4 M* C" W: W
* v% X1 Y" Q4 o

3 V* O; P2 E, Q/ {8 q5 n0 E0 J- E8 M7 L7 o3 a# |4 l
2 h0 L& |2 k3 \) m
# E' c8 h* L# _# m+ f$ {
8 i7 Y% f" ]  e' h

! D- r5 v9 B. ]; N/ O  Y( _6 M9 n

" J( ^+ Q6 c* b( K. Y$ X& i( V' z. T5 K4 [. W, Q4 R

! A2 \* c0 h3 z7 j; n# B8 S( L; _: X* e% `( N7 o$ |5 q5 p, G
0 T2 u9 k. _/ k  y6 N) H" o& j
: |. H+ r$ r) n& K# P
- W7 v% m+ `- l6 |& L6 R

/ _( C( k1 U4 C4 A" m1 A( R4 g  `, h" L+ x1 c6 ]' A/ B3 Z
9 c- C6 J% u5 |  B) O' T* k) q

1 R% q3 k* q, E5 [4 U9 A% o( o* ?2 r! J( G8 t0 b$ Q

1 m" E5 z/ a" S" I7 H# n0 f# k9 _% p" |: V

4 @" _) t" J' _( k* t0 b; d9 ^- W7 @6 r! L

, a# t$ R, c5 |# P
& M  x; F! C, W: E+ T" i4 x
; P' Z& G8 n+ R% K5 g' \( y1 B
, r0 x1 T% U- D. `2 G( R/ U6 H% v1 H% |* K" a: y

, l4 q% G" x* S; j3 ^" {  \3 U7 P! v9 c5 L$ t
* I, S. o" C1 c/ h: V! S* {
' u2 W& K; s3 I8 @& e
4 s/ k/ H% i$ [' G9 \) u7 x& }  `
$ k' e/ ?* ?9 x3 B- s! x

7 a# Y3 `) K1 Q( w4 i6 g+ |- a* C7 q  @* @* g
/ U: l/ T' i: @
$ T/ y$ l' I) x5 |
3 l0 v# Y4 U9 L9 Z3 t. c$ ^  a
8 P/ J' A6 _. o
, t  x4 O- f% U9 ^) y  A8 o" }* U

. ^8 m  j* s0 e4 |0 Z
. l# K, d( ?: D& _& C2 j+ b- b0 W
) C/ l' @8 P" m$ u" Z7 n, T8 R4 W7 A
# t, ^& F; e, E% _' x7 L5 w

5 M2 }2 `) a( ~9 C' ]
( l" P* o7 R  J5 W" _  r$ x" z, u% p

2 ?$ y  C  \+ M. @' X+ a5 o# [& c  R8 F& L0 t" T7 h2 @
- V) x2 m6 X8 {- |

  t5 ~$ r7 |" ?% N% L: H
6 x+ D, G1 F; B  w3 h4 v& K1 y7 r( w6 G

. `7 i9 D# \$ X. ~
/ W* A9 f. U& d: B# h' M0 Y" U* w3 ]
* B+ t5 Z6 M! U& U
6 X' e+ v  B/ D! H8 V- H# _1 t
0 U# h1 z% m; D5 z3 A

) L' \& E0 f  s; y8 x, a8 z7 O, n
1 G) l8 O6 I" N1 V4 a; [7 \" Q* H3 P7 V3 X3 ~$ v% z
2 j% Z1 |3 k3 \* k( ]
1 p9 m3 \! S% |0 L$ o) X6 G) p
) |. E. x6 ~& o9 f

4 B2 i! u6 r3 X* A) y: j' y2 [0 S- M4 U* ]
5 K) `) u( ^/ w# }

: M4 i. ?3 _* `$ U) C
% f; B  M0 F: P/ [% M0 G$ l' B5 z, F/ e$ P

  i, _5 n& a. r8 ?. o9 T5 s5 Z; a7 u5 T. I. J9 i

4 H4 |" E& [. ^( r6 {9 @" Y. ^1 p9 \& C! ]8 G; a/ W
5 Z# L$ E9 M4 F3 U
* p/ X- e. @; o- b% }

  ?% p) {* l2 r6 @( e( ?) U  e6 G3 r3 g

; X2 z( J" N2 h, n* H3 S8 J
) u( h7 W' H" ]" z; a9 N5 O
1 S  t1 E, N% P  F, L3 d8 x* M5 Z7 L. c( D, k3 Y8 J1 Q8 f
4 M- I' }  p. {: v2 x- A
2 K* ]5 G: q: U
$ A  g% l# h% ^( U4 _( w

* Q& l. v* q- Q' Q2 [2 M6 z# _7 n% p8 i; a8 ?
, w( t  _& R2 H1 o6 u( @) `' K+ c1 q

$ J6 v$ g, k9 S2 H2 Q. D) X9 g  M$ v8 a8 b# z
: F& u) M) n  a
0 A2 k  k" I/ ^! C+ w% D$ F0 |9 m; s
$ g7 c3 ]7 G" f+ X) i

& k' _7 l" g, A- {% ~
$ d* W+ Q) J8 i: Z
4 S% A$ }/ S; `6 D
: ~# i+ K: W0 a. {$ Q: t- N
; X7 z, w0 Q' m0 D% Z6 u2 e
- j5 L$ H# O2 S1 @( K/ W# t) t: R0 S- ]

0 \* ]& S- r2 ?' U2 {  n' j' K% U) c! Q: m

7 R# m& C& u3 h8 u8 o& U5 a
/ P; f0 ]% S" D" @: u5 X" p7 X' t8 N" d( ^/ k; ]
+ {' C. M& j0 i' ^4 k9 G/ O
3 j$ S# B7 o6 N

( Y: K. ^  ?3 Y% q3 {2 ?( e4 [3 Q, p
5 K5 m7 R3 D  e
2 F3 ]; u3 \$ H- Q6 T

" Y: k0 F& B8 @4 u# v; o5 O
; O& `6 M& |4 j4 [9 i, Y
, N0 i  M: l7 M/ J! c6 j, w5 x+ G7 r$ ]6 ]6 ]
! R9 k7 G, N, L/ U
7 K( e: i0 |2 F  I. _" i( K% U
  J2 n' C# N' a0 V
5 }- ^8 m5 u# i* m

: F  e# {9 V5 q$ \6 W
, a. z. I1 u2 v; _! m: C! t( s/ o2 e* y
/ x( G" [" D. Z0 L( J0 p9 L' k$ c/ q( i5 o
# K+ @% E3 Y6 S" i

/ O, A. m' b9 C4 b# R. K9 [, A+ d/ }( P# g5 B) R/ e- W

+ l) Q) f9 W6 @! N
- q/ ?; F1 Q) E& x! d0 n' T) F8 ]5 J: y" O
. ?. i4 H9 m" ^; f$ C. V& _. H$ P

9 J  ~1 c6 M; F- O& E! p
* Q/ Z- T2 N4 N+ r" @  C& o. }: D1 W, i: ^/ N4 A% n9 b; o8 k
' g! i  z3 z, [8 W: c$ a1 @8 _1 `
  j' g9 ~; ?  U' J

. K. \# Z% L2 q/ }: W0 |
2 w3 s2 @/ q; w6 Q; p
9 ?' W0 m, G1 Y$ [) ~+ |3 M0 H' C

! H/ k) h& ]. N0 I+ G2 M/ l0 [kkkkkkkkkkkkkk
6 n1 }) t  g4 l! D$ ^* w7 t* T

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 29/3/2015 16:19 , Processed in 0.234812 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách