Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 13536|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5365)

Số người tham gia 17Uy tín +16 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
vietacc + 1 File đang cần. Thanks!
tunglemhcm + 2 cám ơn
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,6 W& `0 L1 w" F, j; M2 W0 E
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
8 h! G$ p- U0 I& TThanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em8 V4 H# N* z% ^/ J# H' H) d- n8 y
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em9 \* E3 L  p  Q+ |3 [
xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10 , _4 e5 L6 W: H/ H$ i$ U$ g- m
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
7 |" g9 G. }' V1 K! X9 U4 _3 @Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
, I; c/ m+ s' J9 M4 W; h, p1 d
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có. $ \& T" S3 i) i* Q; U
tại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.6 x/ S6 L0 q& @+ Z5 M
chúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28
; {6 Y9 h* ^% ~# [...

, W8 Z, \$ f; e& D4 j. Hcảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35 / v. ]& \# |9 k' z7 W' g
Hi cả nhà,
  `1 W, m/ c5 C( P, oCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ3 b/ g6 h) {& n2 U6 n9 x) w+ @
Thanks ...

' m* Q: O) H# o7 ~0 J1 lThanks Bác,
1 s2 ?) ^) h- kBác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;

8 _& M. g2 a& q# s" J$ H9 [6 d& L

% i6 S$ Q: S( Z0 r/ e: R
% X  c- M1 T' K( b# x0 }* Y! d) x
+ \0 s! a: T1 a, a! g- G7 K) f$ ~5 ]( X/ n; c, b- S0 p, e- F

2 G* E* W2 l$ g: K* a
- R; W- h5 }; Z, \: C! @6 h) q# G6 U+ U- U  ^, M! u* W! G
( x9 \0 H7 a( t6 n$ W1 d! }/ i- ^

& p2 c. p3 o! @6 O( w$ S: Z+ Q( J! G1 t/ f! J! b0 p8 ^( x3 V

& s7 K) O: b3 j( _2 Q/ D! o. ?& }5 A  j* b. p) g
# ?3 ]! p. F- o/ B% ~5 S

3 N" G1 h! e, \. k
6 \# B. ^1 {$ F" I6 B  O
( h3 {" y. Q+ [) z' K* k. _0 E- ?- M6 t. m, g7 d" z9 N7 Z3 e
6 l! L/ N; a1 |7 w) @, x, g
+ M$ o; q/ R: x
9 Z6 F5 K; L7 D

1 P7 N3 S, p- E8 @. I9 N. C5 a* I3 V! _0 L0 t

9 L* ~& E6 _8 C( D0 `! l, K1 }# z( u: N

+ l' o- f2 R# L5 W! Z1 K* ~+ a6 n! n3 ^8 m0 ~0 g

8 P- y5 v" B: F9 m! `  h% c
) ~6 \! M, D* _1 x; p7 m) O4 [/ y' r# R' z) U7 K5 Q- t4 Z

; ]3 v' _4 W# F6 K
, w# b" O; n! N9 @$ `! F; K7 l; n" N! ~( a. r, q$ {
7 |4 d; d: Z. N0 A

6 c* p0 b5 l4 V3 w
  _9 |5 H0 Y+ T* l( u. U" e" C" [: e3 N1 l/ C2 f5 E

% z! M% J# P. }8 L" G4 @4 Z
8 H# u+ o4 B) G9 Y0 C) P% A" j1 t0 x  J- j7 u' x
& C7 D1 V2 z7 H* }
# X6 |$ Y# I) L- a  W  y. ^9 e
5 Z3 O/ v, d9 C% b4 l- ]1 J9 l
6 g; G% ~, ?( b' Y0 N- K2 m  ^0 \

- d/ i" c2 F9 p! X, c& d" }: R
* B, v7 q: T7 W! ~. D; I! J0 K; Q8 v# f/ j

% G- T, v$ h3 U
9 s9 g( q# }5 E. g
# d3 \3 Y0 s. s& f( ?! x$ V6 ?
4 Q! \) y7 c3 \/ r/ b4 c2 X4 u1 L+ T: Z

. `- i; y6 T7 {  \; @! \2 L7 }& b4 \0 _

, x, o' ^4 _" F2 h# L! n/ `$ ?8 v" W3 V* p# y7 ]  N& s) V! H

& H# [# y' ^- g) ^( D9 f6 w1 a' [0 |& l
4 w+ y2 P# }1 u0 T& O( f3 B' W8 l, X

/ t) n# a4 l/ s# F, H, d7 f8 Z( z- |$ h; F$ I
0 G1 A' r) K- V9 e# r3 ~

( w9 g% K! C" O# H% S5 |& t6 `) g5 j% x4 Y6 G& X) a

3 a7 u  |& g! Q+ y- {' j' X, d" B  H! x; j& \
1 `3 X. I1 H) W- d* D1 O# x7 ]

+ l6 G& M$ b& ?9 W% q8 V: ]' I& S* p: y: j% |: J. l" @

# c2 M0 G& i1 a1 U& A
. _" t0 w$ N. R; i  j
/ y: X, p, T# l3 X; u% F7 N* s
+ m3 x6 y! h9 z% I( }. L7 m3 v/ a* y; Z: C. a, E
/ U3 t9 ]1 w3 g/ D
* A) d" b* l5 g7 f* s* U

, _7 w: C7 M5 o2 H( v" l* v( Q  q1 I- F( v5 G/ w
: i0 d9 ^, X! Q6 S. ^

/ c# H' e6 p: F5 |2 a
) d9 j. C  e" l" t. \& O- m. ~+ d* t7 X  q

2 ~) i' D4 ]! A% w- ]7 F! ^* f7 |
8 ]; x1 y1 E+ q4 {& i
6 U+ u; g' e3 J+ W
2 `- q1 j: d" o  G, }; y

8 X# Y- d! f4 o
6 a- H! w7 V. ?: X! \) w/ L) V: b" R* V+ N

% I5 P( f  r5 D" i
% E" A, X+ m/ X& y0 k9 d% w% e! M) q' M1 k7 ?- [8 Y3 H0 C
/ O9 Y- O8 R1 S; g* h0 k; b

6 E, @- h4 U3 L9 ~' n
3 ~3 X; O% K" A2 m  ~
* i" J; I' x1 u4 O9 ~- s0 A' P6 `5 [7 W
0 }8 L; Q) i. E  Z% @

3 N* P; ?5 n8 F3 M( O! }. b( d1 w* |3 d4 E( ^0 q8 W# o) X/ I2 u

2 C5 R* Z3 ?0 p" G( ]6 C$ J6 u7 M% D( y# c- S. g
# }$ g0 Z- e6 |

% Z5 |6 j: S0 M! g" U! `$ n/ C' t# w# F7 g- s7 m
0 G/ B1 F2 t% l

0 u8 c6 w1 N- m. y. K3 l! j7 Z; R' h# I. k1 N9 j7 M

( k. N0 w% r' q& K
) N+ e$ ^9 L9 K% R+ f. D' c
- w% U4 F- I  u# ]2 P" u7 v% n. @3 |' p% Z# H( B3 e

. i, t; Z6 v1 M% G7 R" y" p
' t9 }& ?" d/ Q* z% _; N5 e
; l& Z( X% J" u: A* {% E- Y
6 `, ?* B7 J% y! A3 R, j! m# ~7 d6 Q. F+ Q1 c; Y

$ w/ a) u' u/ V9 p3 y. g8 e' s7 K2 c$ z4 i
+ g% c9 u# O% Y2 \
5 \+ j# h2 [+ l# F
8 c. @$ [5 W0 p& w: G5 F) ?

* \: {6 F5 u5 R" F0 Z! M# |2 D0 K  ~; s# w7 U3 {  Q

: `7 v7 x( Y. u7 [$ `4 G. z; J  E7 e5 j; X5 h# f; G
) G3 f" f1 r, M, o. _" `* g% w

5 {9 Q) d. G2 ]) b- ~2 h$ ^, j

0 V6 T+ r" j1 ?( o+ V0 [
2 i) Z; {8 j0 `, I9 [0 [/ W/ H( D, \0 t9 l* x0 Y
0 W9 y- G7 ?6 @- o$ S( o. h( G
, `, V( |% p& A

0 D2 `& R1 K; [# m# `3 i! `# j; y7 U+ _2 S

& ~' f! ~' [$ B3 W) S+ \; v) Y  a7 M8 c* B& f5 \
( c, Z. A8 \: n& a

3 C& l- g7 w1 R4 o' y  N8 W- _; f  s- ], @; Q- E' h6 j9 `- v! K

) ^6 @7 E% c+ g  y
. w4 m' u& J9 l, M4 I
. Q8 J6 G4 ~  \. |) U" M# j5 U7 R4 t7 o0 F5 f0 v9 p
. y$ H. M8 ]" i2 y5 W

4 S9 s: b" F: M# E: H3 B" p  \/ Y2 w  I& t

- ~# V. i& m" E* @$ A
; V; i5 F! U* s+ Z
" q! o% U- B9 A4 m/ ?1 b  V  m9 ?3 {4 R. p+ }, i3 K/ `  e4 U
9 }" o! K' C" \( s/ E6 I

; r% e" v( R& B- B+ x( v1 p5 f$ Z3 V3 T' L# P4 h' K
3 o7 }) i  j: }2 g+ o
$ X4 g4 y  x# X; w; m( }

2 A/ Q3 G. T6 @$ s3 L- f
( V5 T& _8 `3 h9 m+ K6 V; i# s! H4 X& E( E2 h8 w$ s( Q( K

% `$ @  F0 z6 L+ r2 \
' o+ i; m# h1 K" Q; Z+ f
6 _( c  a$ l7 B% Y7 G% U$ ~& m3 g2 P5 L' i1 ]6 C
2 `) C, ?+ H/ C0 g

4 q, b+ K, a- n& u/ @. f9 Q
( v$ o( O& {% W7 u' _
- M4 o7 R- t3 X- [  B. w* E) M1 t2 l7 R% o4 d0 c  Y

$ _0 E2 ^- J! F, v  S
9 v  r5 ]2 B" c% w8 `, P* [4 G$ O. Y: k. j& s6 ?0 ]
- {8 U, [% }0 G8 q, S# w) U4 i  f

3 {4 z2 t7 H* E; E
4 R; i; ?- W5 S3 P/ r& U: t  Q) Y9 j* a2 t6 n% w& O
* ?, D$ e( G$ J

/ S% D/ [3 m' c! m8 q5 W6 x8 u4 T" Q& a+ \5 h
  E5 Z1 _' ^7 G6 q- ?5 w6 h4 ]

9 ]( R9 m. }2 U0 g) X, F  ^0 B$ z! ^% t! n7 ?0 }( b# X
8 N' t! R+ ^6 p5 A+ \9 p) e; {

6 B$ ?7 ]' i! W& O* I3 i% u& p, @0 p, v
4 S4 F7 W- ]! ^! f/ ?, A; o0 F+ d% P
5 j6 T" K! ?9 a( P

8 u! G0 o4 |7 A: ?  b- A' }# V5 Y7 V3 M8 j. p- t
* x; f3 z& W( d0 K7 w

1 h* F- f6 {& a% F; [; `  C6 c+ _& B

8 E+ O5 s: [- ?% s+ Q5 U
: b$ I" F6 L9 M, d2 O( D6 G) c" F4 |- u" {5 m

8 @. |- L6 H, P2 B# `5 B1 K* U) h1 D
2 B0 W; i8 d( {( I# B0 J  m: s

: Z. N( l; ]4 N9 A( t$ _2 L9 D+ u4 Y) M

3 G" {0 {) ^- d- @6 |+ F/ b# h. [- d4 \/ _; P6 ~8 V7 f% h; q
7 I! e  y4 G5 Q) |
) \! U, O" b0 ^9 K7 H. y
: Q& K; |; y& c9 d6 W3 Z: a

( |7 e6 V. w: `# y2 i. E7 e
( F! M5 E5 E+ R1 g, G) [' r5 e) P: a# f2 m/ X  H$ Z' @
: e7 ^2 |3 i& v: }7 `/ t/ S
$ P( r1 a8 U& k+ t) {1 w% t

& M" F. H& b- \  l/ R- o0 ]: ]- ?2 p% c2 L$ C1 I0 f
- o4 m( e. f* w
- M  o5 K! t7 N
$ h! Q3 g2 y, t, Z
% t2 f# U5 ~* D9 c( J! ~* R

% Q5 j+ C2 X( k2 r& s
" f4 c5 N/ F8 L. E- t: g9 D( W
5 l( w7 G' R) }8 w! G
9 I# f( I# C3 R. o" A; y6 s. w
' C/ v; g! d7 q* t
3 ]  ]7 N1 ~. \
  v/ z" J0 V. t) Q
5 X1 v" G; _: \  F
, G9 c% j5 i1 |

# _& T- F. z  x& Q9 i! i% G+ y/ _
2 `& H; e! i  Q: O  ]: q& m4 |" a& ^! a8 n3 x7 k; P/ S

  P1 b5 f# _( `5 q( N) q3 T5 n
+ D6 [5 u, L" @/ A9 L2 m" Z, o- W8 A
, I( B8 ~, y# E% B2 u
- _' m/ b2 g$ }! N$ E" z# A" ^

3 [/ t  n5 U1 s/ D( i
4 G4 e3 Y& f  y. C
: J" X1 E, \3 [3 T; j' ]* V# h! N- ^$ Y' t

5 S' Z# S& M* ?5 y6 m3 d; Y8 x* D5 s& P2 v

; ?  P& O) M7 u% r
+ r5 Q! H! M+ Z+ i. e8 S/ Z  V$ ]
6 Q% O" I& g: L& W$ D3 t. N7 a/ Y6 ~9 |9 [* Q2 Y7 r1 o: J% z

0 j* x% @6 g# |! G2 J0 y2 e5 ]% `6 Y+ b& ^" a
1 w3 h6 B" q! [' W- A
: K1 d6 Z/ O* u, [
. _- }$ f* h+ k4 P' p% e
" Z5 Y4 b; {$ j% [% p

1 f, K: g3 j# J
4 f3 L& j* ]1 C0 D+ D9 f  G! z# ?, i& a* k6 K. [0 T% l  o1 C7 T

7 r7 a/ ~9 J+ A: L( T; I% U5 e/ p  z/ E& ]
: F% I  S2 R; F; T2 |

, A$ K9 q( i# d+ v
+ p6 l- J7 ~# g1 O) N; ^+ j! ^
, v5 [* N5 O( e1 B* _$ `0 v' S: K1 O  M( O7 g0 d3 L5 A

7 V) h, m/ `# q( a/ ]! C  ]4 J: z0 m8 q+ l

8 N" y0 I' A3 B# T% |: c2 P$ }4 w& L1 ^# I2 Z8 A6 ~" {% I5 z

' H. a' W  j2 |
/ u9 ~  v6 A( N. `7 ~! D$ J: N2 s: M3 a2 S

3 k2 g% O  c) H4 L9 D/ x+ N& L, h  s4 O  i" S  t
( X- x+ C: P) }/ K

* _5 [- n; d& e+ @; `" ]! G& H" ~" n4 O3 n. C! |6 V6 R7 S

, T; k" _+ I* M$ t  ?3 H! _* E
8 ^! H7 n/ i. W1 f, Q/ k6 g/ ^. i% d0 d5 {
5 u' A$ c/ c- `8 q  q) X: q
5 c9 ]/ r) }) n. C- O+ o
) [5 v; l% `( O; |. v  \9 q
* K4 r3 w! w# }  r1 \+ ]! i% d( ~

7 s+ @& B; E# T7 N& X, f8 R5 r! F* b6 m" o  s, y. z

/ q$ Z0 ?) r( a) ^! g2 O9 |& E! M8 D7 u) C6 H9 `* b. s" C

& `$ D# d2 Q4 F$ J0 \$ T5 g( O/ m* J. P# u8 e

( u6 Z2 {# i- C* D- X* v1 \8 v$ d! j% o
* A! E! |6 X* r7 q% u! T

) U1 y0 r. S5 ^. {4 D
5 ^+ c9 P  w, W2 P) a" F$ ]# `: F. l6 K( r: Y& G

) M' n" y9 r5 M# y: M' o( r' I: `
7 A& f3 _9 p( U: ^, R' U) J
4 M( S: V. e) i7 o- D/ X. Y
. G0 Y5 q1 ]0 |  H
# M5 B/ @( V- D% k5 F; V7 r( t5 z
4 c* e. Z* F3 L
: u) |/ e5 L- C, \1 L$ q) }
9 v$ a1 u$ U+ L' ?( e" c
+ ^, e( m3 ?7 v4 g" i) s/ T- p
0 T% O  |: s- T4 k

0 `, v6 B* t  z5 q- c0 q. N
- b0 b0 Q2 T( ]* n% V9 b6 M+ U" D5 t2 x0 z6 I
& }  R7 P% i8 }" d* I6 `9 ?8 v

3 i. }% G& P6 h0 x8 m9 ~( m$ [# A# @* j% B

- R# _- A, K! y6 d' N2 \; `& @. T! @# a7 m& @( K8 D$ F( ?

  u: t7 P3 P7 M/ h- w* r7 H# ^9 a- a/ e
5 Q  T: \5 a) r4 k) Y6 C' n- Z% h

: H& w+ n) t  {/ E, W% e  R* r! ^0 K& g, @6 P% g3 \8 T- H
1 p# J* w8 p" K8 [9 k+ V, l
7 i$ x3 |9 }6 O

7 |: ?6 T& E# n' r7 m6 c, i; n& z3 J- }

: H# b- c: o2 Y
5 r# ~- ]) \" X, ~0 @3 T, F4 q  o, R  D1 ?- U: X

# S1 X+ P$ Y0 W6 l) ~) Z* E# p4 V) j8 s/ Z

1 f& M+ O& y6 i1 @: ^+ |/ s; b6 `8 C( _5 \2 g% ~/ y( n$ `9 D

7 Q/ Q4 U, n5 W
2 X7 E" [# I: O$ _+ V5 ~& {* @$ [9 \7 X. N* r/ P* m

, Q3 }" Z) v  Y  M, D
! f, y, A+ {( {
  f4 o: ]1 Q" x# A
( |* U. {% ~8 T. ~# A# D$ Y5 p: ^& a' L, I  Q3 k/ [% q
9 ^) k/ [) w5 D
. N" y1 ?; ]/ \8 X. j/ [
* ]7 X$ g; U$ x( q' b9 X
9 S/ \+ W5 L  R1 ]$ R  E

7 {2 d" X4 K$ a- B9 f
0 Y8 o- Y* `. g, q" m6 X/ I4 ?/ d6 @4 n/ u

- P* w. O) n1 r/ y2 t1 }7 X) V7 O. z9 O+ L& v8 p; P

4 c9 ]4 a# a! y- w1 V* d" e% M8 Z  d7 u% H; W) n

* @! r5 j+ y0 C" _) i5 }1 Q5 i6 e2 g

4 \' S' U6 j, Z9 L. x0 Ikkkkkkkkkkkkkk& K. L1 S+ g2 M7 C

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 4/5/2016 22:26 , Processed in 0.211922 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách