Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 13926|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5387)

Số người tham gia 17Uy tín +16 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
vietacc + 1 File đang cần. Thanks!
tunglemhcm + 2 cám ơn
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,
* Y- B9 c1 G1 T2 D0 s2 F$ M: ICho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ. i$ o/ ?# n7 }4 k
Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
2 D9 k2 `/ E5 z" V( A6 p! T1 wTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em* D6 w6 X& t, r
xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10 9 t& X4 r+ E0 p* z* @5 q4 H
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em  H( e6 ~8 ~6 z2 q# R% k
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
: \0 U" D: A  K" {' M+ c$ T8 e7 ]
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có.
4 `$ y! a% [' q' Ptại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.: c. k" }9 X* d  Q% Z+ d
chúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28
- A+ @" Y' o# q. a' O, S* \  t...

- u& U1 I$ b9 ?0 a  Jcảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35 8 A) q6 q% S7 H3 U* S
Hi cả nhà,0 ?8 j) s+ r( r. I6 P2 y
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ1 G7 ^/ s/ X5 u' D' C% A' k
Thanks ...
+ o  d$ T  q$ ]2 S- c
Thanks Bác,
: G0 D7 J* c' t4 M5 GBác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;


( Z5 q- D9 c, f, w# ?: B! ~8 }8 ^+ B0 Q0 ]

# |( p* `- L0 Z8 }+ P: V% P
1 ?, y& d% C3 S2 I% W+ p' z: i" ?1 f. W  b
8 n! I/ A% G9 d* f% ^. I

$ s; Y8 @& z, o* n& t+ D$ h1 F* b) d
# ?; d; D2 `- K( ~* e- I! e$ ]
$ |! s: d& |8 I% Y6 W: Y

8 F4 q) I3 a# s7 s( M- P! _" ^: h8 I. h

. ^; g* e8 `( F1 l' _4 G- W% u) K+ K! O, V1 T6 s# W( ?
4 O( ?1 s0 k) g8 A' c; Q
/ D4 Y/ K+ t6 p, {
$ W2 q* r4 J. x

7 \7 j0 m6 h5 |4 U4 ~0 z
. w' Y6 ?9 D+ s- S
  X3 U4 l" p% e7 r3 v0 T* M1 b4 E9 P9 F5 m
1 U$ t- x& |7 F3 k! X
3 P4 b( N4 M( ?

/ L( U, k+ M& Y9 ~0 \! Z4 @5 e9 ~% p& |& m  [4 r+ p% O3 r
6 D& u  U0 l$ F6 l5 o

1 c$ d; `+ B) [
6 _& |0 M( R0 L  X; {7 p( K* q: D3 ~/ I' f: a* X% I
+ `9 k* ~: ]6 o$ Y2 f5 _
9 ^, \1 j9 P/ ]% C$ a

$ T4 c) @& Y! U: f1 P7 b' G: g% R: m# x2 l& H: G* p: n. _
$ R7 g( ?4 i5 Y3 y' x5 [6 `
1 _2 o2 T4 O: D1 `3 S: u, `7 `
9 ]5 E6 C$ g- e% W4 p1 c
& s; k, q& ]; E. s% l  O7 o( L" }

# |. q( c7 a% J$ |: U  |- B& e+ J. b1 U

1 s; X+ e' i1 o4 m- U/ U1 J9 |+ t' V/ U# u4 U. M
% b9 N8 _9 X) {1 v
% _6 |$ a! _! ^, R* {

- J- ~7 z0 b6 P7 t3 ~8 D1 d& s3 ~. G, M' i: C- H3 `

* \+ q, @  E6 o. `+ ^( r8 Y$ y
' V( U, i5 l/ Y& t/ X4 j6 J4 Z
, z1 v# J. ~* a& u! s; s- R3 i; g0 T5 b* [' `5 T3 \! P% ~

# X4 x# _' ?* V, \0 g  e" R! T; f, F- ~5 K0 g9 ^
. v2 O7 A* q- x: K' \5 h/ b
$ E8 w) K% L' d) {  \
7 k! O4 }  q7 u5 Q1 t/ Y/ K

4 X6 N& @* @, \
# _: A- u( T0 ^1 j+ A5 K) Z
+ P5 a' F# b: v0 i8 h# q- K4 F; k7 A) n& F8 H0 P3 Z
# O. N/ v2 P# r
' n* r/ e& V1 x8 B4 S7 |% g- g& g

. U1 G) q: S" c- g6 z* @. A6 }% q
5 P8 E; H/ {, j( R( R4 U! t! O

; h8 q5 H8 D0 \; ~  t+ i" Z$ m$ b. V1 H2 ]; h

) s2 M* }7 g1 Y) @) R4 c# E( v/ T
5 Q" s: H, C7 m2 b
. z: O5 ^( F# F& Z
( p' p& U9 p: U1 `+ j/ z
9 b7 ^( n* }+ O! \) {  I; P) _- W
6 |  N  x' _' y7 {: Q
/ J' r( y# t% @& t# E! T

' d0 h) l. X( s$ ~' z
& g( t' p* P; l. x* W! _7 D8 `2 q' B, l
4 S& O! U% C+ c4 @, q9 o
4 k" j, H, a- @1 ~$ O2 t3 v. p
# K0 Q7 g' [1 W6 W
5 u' B0 Q. y$ v( ^6 P+ Z0 R' d

2 @0 L# P9 r1 v9 X! [$ @) v/ G0 }

+ v, j- j' K1 w( o( x8 H- H, Q  q9 }% P% b- H1 h+ l. w

- D6 f/ V) L9 I' u4 X; W7 p2 _: J7 T: N

1 X! [: T5 w' Q# ^" [4 B7 Z8 w) m2 W) D1 l5 d% R7 J
0 g( a/ w3 a3 i; R2 Q3 n6 J; \

0 |; s. C$ P5 m7 p3 E% r0 ^" R- A  g! Y
! v# o9 s' W" [# [( D; k0 i: M
$ ]4 Q" o( W# D0 G
$ ~$ J) @! i0 T& ^, x1 B$ Z" q

+ Z3 l( @, g; T; T( _& J0 [9 u2 `( |4 f. \3 K$ k% ?+ M4 ?

5 Q% g; X5 r/ }" v- |3 w: l" V# j$ q5 q+ E9 \  \
$ Q  G4 W( |' V0 W) i( M7 N0 F  N- ^
% r% c. e1 `! n% d6 m( h
% J1 f* N& q8 u5 r+ g+ z
0 M  B2 ?+ e- R2 D  g! N0 K/ z, J0 A
; k  g1 p% w  @$ K% z' `$ r/ v
6 i' K6 f8 }. p/ |
3 x: E2 ]) A1 j4 u0 R- O! w
1 M( V& U# ~$ I9 c( z; N6 M

9 a6 u2 |% N+ Y8 S: r: ~. u. K
7 X% c2 L9 x: M8 U" O4 u$ i9 a; g$ k1 A+ c7 M" n2 G

5 @" ]* f( a5 R
  @% L* [$ X8 T" v2 N8 v& Z% a* d  J- M. t9 q% Q7 v+ W
: I" W  o/ X! ]- l* a/ w

5 M) B- d& l$ J( _- t5 R6 j/ R) @5 x

0 r6 W1 [. L% q# J' F+ y8 [! p/ H7 d% w
0 B# T4 W! c/ Z. [! c
3 ^- ]. \0 @  N0 M7 s" y8 B

4 H( n, h" G: L2 d$ g: V) J; i
  \5 r) g0 n1 |' P* E) N& w1 q$ @4 N0 Z% P6 N; H

! J; B0 [/ k) A( y
4 r" Y* E+ g5 n+ v& e4 x5 a. m! x- ~

) |8 r% z9 G* p' T/ b/ q6 z2 C9 A9 g( c# {- b- Y
6 A& c) B9 e" t: }7 T7 n6 L0 }
! |( A: c! b% k" J" T

6 w% n1 l3 S1 v2 o: {
* G9 t2 P) ]7 v5 b, m* {. J' `7 e& ~  h8 q- i8 |9 u/ Z) @( X
1 X3 l0 Z5 J" y: m) }

2 |! U% Z0 _" y4 g
0 D8 V: @- f2 I1 a! b$ b/ H  u' i/ p" |; a6 Q
$ d  l$ I6 p! @# b+ n, l

* K0 _9 u+ T) X8 e
7 Y" g; J+ G. \5 G
( W5 t8 U% x' I4 j5 K  J2 q* C! _
5 [1 R% w' z" s+ f/ @& U% U
8 o* a4 ?% a* P* \1 b5 A
2 r# f+ I/ q' H% K6 ]1 l: J0 K' }$ B9 y$ p. r+ \

5 p; x- S# V' j% T. b
$ m% n5 ?) q2 K+ t- T" p
$ t: q" @/ _' W
: _3 k+ T% o5 r' y$ K& f1 _/ X2 `6 S

3 g+ q/ i5 F) e$ ]1 h
, B7 C" k/ |5 U( Q* A- B/ L* G% I4 V0 D& ^; @# \5 s' P& m

2 X6 G* J& u. E, o2 d, {% r4 L
8 c/ f" {! X4 b% }1 l! H
, l" x0 w$ q  O1 |3 t3 e. a' {7 l8 U  _% H  o6 W0 R

  S: {3 E; y7 J% Z
- P2 b) ^  e" C! S" v/ P) }7 K' Y5 J1 U# f9 |3 k

, f, ?' Z4 n+ u) j& U
) M1 B+ w2 @0 S$ h. d" @8 v: N8 E8 {# U
3 y( {1 Q  h& {4 R
! d* Y$ q7 `2 q
' _2 A* i! \  ~4 Q. H( o# W
( C; R: u6 x* A+ ^' H5 E; e9 g
  u& W+ v: m$ X! U9 |1 U9 S

' @  E: A% q% c: z# Y9 t% q! U: D# I
$ [0 F  @0 m  t  M: v5 z
! ~; d0 B, }: S+ Y* d& X8 R& }6 V  Y

$ }  X/ Y6 J  @# U
" u# n: \5 M) O( x) b3 f+ h% j1 j+ V$ o( k5 b

; F. J2 X0 u% q. r, F
& }& `0 X. ~4 e/ R8 ]
( I6 J6 c: h) g1 W# G
; G% n+ c+ U$ d  I* ?8 a
) f! @5 q1 R1 z* ~1 n6 J
  g8 |! o/ E' J- ^' E' l0 X0 b) h6 x2 ]2 S+ J
" H+ k& p1 D: b, e. b7 U
/ b9 w$ P0 [$ @0 r' O: r* F

( E4 t5 x5 a& ]/ y6 O3 a. ~9 M) j: t4 t
- s, X, q# K6 I( |
/ O* C, }6 w+ X" }

7 K3 }' G5 p) `9 ]
8 T" o% g; r- ]! i- M2 z' E
6 r+ `6 e9 u+ f7 o- b0 {; @- f, O2 s( M+ y$ I
3 x' ?& I" I! p$ |" k

) q+ |: {# v2 R# s
% R1 d) N/ ^5 R/ U1 h$ S8 d
% a% t2 U/ s9 [- |7 k- Y% k! ?) T9 B1 u- g1 V+ S

# m  Q/ d' I1 f) n+ p0 q# ?* w% L# h

7 D% G, Z9 j; F% m& ]5 ^' K
4 v7 M/ }6 N. b5 X
  T6 X$ P& O1 k; @4 A( ^- X; g  Z6 f* |8 ?6 P. V( l4 f

+ R. @9 b) ~' A7 }& W. X& K. i% j  k3 O
- p2 k* M6 r0 O  w1 S" F

$ i0 q$ O8 }9 w* H! ?( E# N1 ?" }' H2 y8 s
  w  G- d5 r. e5 z- G- a  Q# ~3 l

- @" v7 m, r. a, E* x
  A+ f; m0 A; Q! q# M% @* [
0 c6 c" U- u5 y; l0 y( m. |! T% B6 r& m) x0 H$ @
0 x8 C& G% r" u# L
) @- i7 q0 Q: G  O9 @2 r1 s# t, ^- y
/ v6 f* o# S: ~) s" c4 ?' E
9 b5 ~3 r. {( J

* D8 X, o% K0 u; c: x  `8 ]1 ^! N+ K; s" I; \/ W* f
5 i: U6 n) H# o: o# h: C+ `6 j6 p

) H% O' f3 b# D
4 v3 _2 V2 j1 M9 F) \. ~) s4 L3 H9 \# J
( v3 c4 U) N; J% Z/ j, @
5 `; O% S! a' `% t1 ~; o

' |/ {4 p& Z" U% w  @! C& x+ o- }3 O7 e. \

! A! j3 f- P9 X3 p; m1 s
# U: S& K' L. z$ \/ B/ `4 z6 @4 L) N
  a$ L% b' ~  O4 T3 {: {
/ ]4 g+ U2 d& E: l5 l

" C! F: X* D3 Q, c3 k3 B' n3 |8 s1 v& M+ F
9 r* E8 m. p" r% X1 d  |

! M3 [. {" X+ f, n$ w) d% w9 I
+ f0 \% Z! z" ], E
4 j! b1 o3 m  ~1 g1 x- y9 T! [0 x8 o
# m3 f1 q3 E$ g

& [+ [2 ^$ _+ U  A; |: O% j+ k* X, o) _$ S% P. H
6 ?3 {$ l% ^6 z4 o+ u$ w
" k; {* G1 |# A5 q; ^
! A! ]. G8 q- q5 d2 [, A$ a

6 f* z1 S4 j" V' ?
8 [& I! Y! [6 G) ?4 e: ^2 _+ q, e% ^3 |5 |
3 a7 U# C" a; y) [/ E7 L2 h

1 U6 y) I9 B6 c1 B& k- J+ j; E2 E, M$ n& z
# o+ c' r# V# u* L

3 }7 m& K( r2 T% @" ]# x1 K+ v* v% p2 b# u
0 Z# |' Q1 T7 |3 b" r5 h

9 Y$ c! ~. P% k  u* W1 `5 G: W# W  Q% d8 c; I7 W
0 }0 |$ Y! ~8 [* f

# S7 u0 U7 S, J' K* z- D
3 H4 Y3 B$ s* J- W+ R9 y# Z) ?" B3 z4 N  W( Z2 c9 G0 X- z# ]6 E% r/ U- p

3 b: L8 U/ S: E$ e" }
: f6 o; B2 @" u2 P: k: a9 d( `
' k" e3 i" M9 R# d# @9 R1 r. Q; Q. W6 @  N

3 |( |9 Z6 j% T( K. t/ e' u3 ?4 [- Q
2 c1 D$ }8 m+ H& J
$ P8 \/ ~$ [: M

0 Z& ~1 o: V" s; U/ C/ O( g: q7 Z0 d, ^+ }" u' v9 F3 M
# H5 I6 R0 @& P% y  d

+ S3 m% h8 U0 U. D+ q
1 y) L2 Z$ x9 R' O6 v6 f1 y$ Y9 U: H' R# p7 G. r! `1 L% O

% O  }0 W% x5 K# |2 I* q) K( K3 Q
4 z5 U/ X$ r: Y0 G
4 B+ x' X3 ^7 M. q' ?- ]- }) H( [
3 Y% j: m* s! k4 H2 R- t) [- j5 B8 P

! a4 |; v# d( M8 Q
2 W8 r3 S3 W% A; T) y: F' L0 `5 j9 H7 t- f6 z* X8 X, j6 K
3 G3 Z: O/ S9 C2 g* r6 n
9 Q% |$ {( t3 W0 a* a, s# r
1 I+ a& R& t. v3 o' g

: ?8 X% \. ~% ^, d: ]3 x6 n7 Y) S  ]  g/ p, K  _" ^4 N+ H
7 o4 a- U' i' @" L& h' c

* j' B* G0 ~/ J( L$ H) N, L9 ^* H7 [1 ~, r2 u) K8 c' k# c) I
* B9 |& f; X8 V- x5 x
1 |, J& k1 Q& |- U# H) X/ O

7 I+ P$ F) M( k0 t' d" P+ n# v  f8 F3 w, q, Q
5 ^5 R# z. T' u) W/ {
$ p; B% [5 b; ~% ]% A% N/ o9 t
* W! q" ]" g' d# E

. e9 U7 |6 i2 |7 w- i% H: u
' `4 b5 I1 W, \( l8 v- Z! q! V" Y- E

' i: S: M4 }! \, R" G  t* l" g4 |4 A

0 a; C. `3 H$ r( A2 G1 k1 H% }+ Q1 g' M0 e5 c, u! h8 S
7 E; i; v* E- a

+ O; R+ x0 A5 c, C: o6 R6 G% X: o' v5 W, i4 u

/ x: e! d' S5 f0 y) a0 t( x0 t! q# `1 N# ~3 r) r
( b* m, M* F7 c/ ?/ r' V- n

' T* I! ?" n4 P9 n) u
! r9 Y% L# t5 B7 E4 N, }
% O* E% K, t: l
# ?; j" _2 ~# |  V  X* B1 A0 M$ @3 W8 A5 M

1 C! k. A, E; Z+ w& {0 i" i' R3 ]2 v; t. Q6 y+ B. \1 u7 t
2 a6 P0 O$ q) u6 t- q
( S' Q& y8 s! M5 A, a

4 S, E7 x+ C9 U! U  V1 u) W! W4 D3 _' j1 C* `% c' v6 R: K

, R( Q9 E) y- x/ p- u7 v" V* z& ]1 M# W6 e4 N2 G2 r( c0 r" f
$ p1 h% K7 t! B% B/ Q
% @9 w, t- _3 y7 }- e$ l& s

% _- G) O$ L$ K6 l; j
. s. \& F9 V5 x* x0 W
! B8 C' P; M8 r: q1 }9 t; Y
! |) e; z  y- E( A7 ~7 p( r2 M7 i6 |4 m$ j, }, `' R2 C

; d: ^: [$ M# F6 O
1 z/ [  y, J0 v& f
- p* p/ L& ~! ^8 x- o; s% ]  n1 |1 \

  ^4 j3 @9 b( A. G) @: z5 c  a0 Q
7 M, A: h* x5 p$ P1 ?3 L  S
0 t9 w1 G. K. z+ |% g  }  k2 a' ^$ F
7 q' x/ C. l/ ~* u' K

+ |$ l0 p2 i3 a0 ^9 l, R$ N# A  A
8 F, `+ B2 Y# ~3 C7 B5 m
  Y* I# Y9 w2 a# h
8 e9 p( Z% E: n  w) [! n9 V
, m8 m& t* k6 F- z( n! x
% |0 h& X5 g* i) ]4 `5 z
: S, [' d$ r" m
' F) q  M6 w9 _
" _; |( M4 W, `& X3 q8 h/ G
kkkkkkkkkkkkkk
' s! w) O/ u! i

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 30/8/2016 05:31 , Processed in 0.191487 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách