Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 14026|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5401)

Số người tham gia 17Uy tín +16 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
vietacc + 1 File đang cần. Thanks!
tunglemhcm + 2 cám ơn
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,  E# Z! T% B! u; z) Q2 V
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ: U- z3 R# N/ E6 J! @' O1 k
Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
6 @, Y4 i& T! N: `3 i+ l, nTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
, U3 v! c  M  T2 m xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10
. v+ p) e7 I. N" ]1 r9 E  kTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
, z: W  j& h2 L* gTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
1 R8 B. b( q5 z! l8 r  {& m
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có.
' r' }4 {" C! Ctại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.
" k8 m) `4 w1 t% B1 M& F: ichúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28
3 W( r5 a4 T8 e. g...

" Z2 g/ h0 [. y' P- E) Vcảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35 # l5 ~5 ]  Y* Q( A' a; `9 M4 Q4 m1 S
Hi cả nhà,
* a7 V, w! o' Y* O' W# M0 RCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ: g$ Z$ K. y' g' s: j
Thanks ...
+ g& \: B0 H8 t( u6 t" k
Thanks Bác,
& i& [( T& z6 F. ?* k) G+ rBác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;


5 E6 o6 Q: a7 ^# l
; g$ z# I9 ?) O; l8 b  V; |5 g3 A  ~3 h  V2 f6 c5 n7 M4 @* A
: U$ [/ I( c8 Y6 Q5 \/ T8 P
6 R, i( l7 D$ ^. I: |

' w  V7 c" |# g' W! O& f- C- _# V$ |5 R1 T9 \" ]$ B  r
# I4 R1 z: v' C4 q( u

- }2 U! B( S" }- j
+ ]8 P4 U! j: Q6 a1 K$ P7 O! R
  ?8 y! m& q% V0 ]! f. S6 v  G- Y  G+ T

; p  r6 @0 H, H) u! u- I7 g+ q' O; d3 o2 s* Y9 k4 b- b$ ^
, H+ _6 O4 M$ Z8 e

7 B: u, l) r. a8 f9 I
( I/ L/ t3 a$ W  r1 L
( J. P; T( L" o0 L, B+ U+ Y7 ?: \' k8 t2 w
8 u+ O+ i  B& l( u8 ~
, \& ?2 \/ L4 B. ?0 \) n( g
$ z6 b2 n+ ?- G' i; u0 k; S

4 n( r: l; C, S' N# Z9 C2 s& w" h
6 c; s( C; _1 \' J! x3 P( J4 [/ G
+ P1 T: `' v( U! b: Z' }+ A, J
# x) H! i7 @5 P, k9 y4 y; d
  n: Q4 P; p9 e% a- c7 N
( p' k3 L/ c- q" x
0 d- L6 C6 n' O
+ A* E3 t( ^- N  g: e; [
" k% w; t! o" x; Q5 G+ U1 l* m: j8 d) x/ [" |# Y8 x) K
, v3 g/ `  }2 x+ X
7 E# c7 x. n5 a7 S  l
$ Y+ z5 U9 x% y. H  X

$ x# b7 Y8 H8 x. z6 p  m. f2 Z$ |0 h: u0 s0 ~0 g8 m
& D4 m. Z3 M8 @* h
7 l8 r4 q3 R& x8 N0 `. Q
+ }$ x9 b8 @: s  e# {: M: ~
$ ~2 X+ x/ @0 v5 Z9 d

+ G. c- s0 u8 K( X6 D9 L
: M$ Q( Q2 E/ X
- o( R: s: c; ?4 `! l) [' m
) f2 W( q$ {% @4 t' w0 F/ r* C# C5 R2 t/ g! I
" X' d6 ?" d* _) F. G' T
. c9 Y' \% B2 q: l2 J7 s' t
0 s2 ^' z  ^7 ^; B

" i' o: G: g. Q5 V2 Y6 i& |9 M9 w0 n

/ v1 ]; N7 e' G- q6 G! \" h, e. z/ A4 K
( |) q8 S" U1 [& M" {9 m/ m

7 R1 X4 j& b" T( K: H+ O
- J: d8 b9 P0 b2 k+ M- u
3 O3 S# S% o" B4 S3 G
4 q7 f, @; P1 J
9 m$ [7 N* F; M0 t  l! c8 N2 p. M: C8 Z& i, I6 G! a

7 f1 P! w' W8 @  @. r) x
0 E( f# p) o8 M( r+ `' q3 c# @8 {0 ^0 a) S

7 E& \5 A' h" |  C* u( v0 x/ W, d+ c3 T- X! D' n

, X) b0 m; V2 M% j$ E0 @# t  w
2 P% Z- ?. N9 ?5 r; J* U* g9 c, H5 E; j9 \' o$ R& _
# |+ C7 q$ [5 |' f# M
) _$ F3 [* j* h9 A3 J
0 S3 [7 ]" T( j- P5 _! `7 v6 u
7 Z# a( Z( @! C6 }6 W0 @( `- F: ]
! O4 t* x+ q( p6 N0 N9 l' l$ U

. a: C" J6 X0 w: m! \9 m
/ Y/ e, {, P/ ?$ ~
9 U6 A# ]; ]$ E% v: ?3 V# {- I/ p. ?5 l

1 i. X/ B! ?- A  E6 N4 E7 I: e/ J+ ^; R
4 B) j: D! W5 \& M5 l

2 R* ?4 t6 B2 `6 j7 y9 W! C  \2 M, _) }% p$ X* f
5 E+ p% ?6 s( W) Q; o/ c

( E8 }# T) U! U* |; b+ Q, ^( k+ R6 E" P+ d+ G6 X9 ^2 t: \' D0 L. e
( z  ]6 Y) Z/ i+ a4 K0 c6 @

. o% S  P8 g- D9 l+ i
! R! K3 E' Y7 U
3 L/ b* y# V( u* m5 r; f6 B
+ l3 h; Y! e( p5 X  ^" x6 c6 O+ b" v! G) Z' w3 r" F5 p; r/ D

  z0 x1 \; Y6 Q6 |% m- w1 t" Y* ~* ?9 Y9 Q9 D( ]# z8 R2 i; n
% [& G0 }7 P7 H  s0 Z( m1 G8 _

" y: ^- D7 [. X. P
0 t8 g: e+ P* j
  H4 @8 F' ]& H0 e1 o) J) U% g& z) U# m
8 S3 j4 x) {" E8 K

  z8 K5 a( M1 U7 S7 r1 ~8 i  @; o8 S2 ], e. b' U( m
2 }1 F& h% C" n) R- \9 L6 L
1 p( M7 q( I4 F. l6 q* s4 d
" v# Y) s  P" n( Y
4 F6 |  m  s; b7 f! o8 W

; x! P6 k7 N* G2 Q9 P0 Z8 L# X# U7 @* s3 S
6 O/ D  _/ n; `4 b1 W. J
7 B/ i- v+ o! @4 G8 E/ P& y
  W7 I0 y5 M0 O4 F% l

- w& V) I9 j- w7 N; m
  t; o) @. F( ]' j$ R. Y) O5 D
- \- A% n  V, T& u( y+ d# e# g& L! F  D& P) k& m& ]. y7 ^
! w+ }! }4 y2 ~$ a6 U0 B
5 q3 O: n8 E* u* f' S+ I
1 n% L4 @7 p) h0 w
% |3 @. ^3 n  x* o' `! L% g
' b0 B) l* V0 ^( e8 k

+ @7 l2 {7 I, F& @8 _6 j2 q' q" Z. s+ p/ ]* ]# V$ o  D

, Q, h, ^, B' W0 ~! u0 ]
$ H  ^) C+ _1 O
& y1 ?( b; M2 p; m$ [1 [0 g& C5 b" H+ I# d
: I9 I" `' u6 U! l

& }1 L) B! I2 S% x( x% E5 u$ A' W& o; i5 g

: u" [+ s6 J& h( U, v2 T* V; V
8 O; N" ^$ o% Q8 n; D5 U" ^$ Z  ~* V) J# N; H) _' X

/ X  Y8 J% w' U# Q' ?0 l
1 L8 z) g" M* o( Q
8 R! |8 V, Z0 \+ |$ t, z% ?2 y+ [; E0 \
6 F: |" Y' G+ d# p1 A  y
/ A% D' @/ t% d( V! Q6 D* v# ^$ }: I8 x( J& W$ y
6 d% p9 V. A8 V: N2 I
) Q- O1 Z- b4 B% p0 o
, K0 `, O# \) y3 \8 ]8 p$ o0 R
6 T4 \+ T6 w; v# z

1 t; |) o- p. ^% a+ b0 `0 A# G/ J1 C. |7 O3 R# t5 k
; c: ~+ D! ~  [' c6 N4 ~8 Z" @
& K6 v! S# U5 [* f+ Y# [

. L; L6 l& e/ Y. [. {7 J, d- x' ^5 L$ g/ b

# z/ X0 M4 P* f
9 W, f+ ^! @8 _% \0 t
% K( \$ Q: Z# x+ _
# g) C' X8 D9 ~+ i
8 ~2 {( D' P) F+ \# x
9 A8 @+ i/ p0 P* P
1 n- i* ]* Z  K$ a+ G/ O0 w3 l7 ?2 c* ~# d2 A& @

! O' i0 E2 H' N6 e# W4 Y7 p0 C* s  W% I3 @
! `* h$ p) j% i/ W  r5 T

7 c9 X/ \3 H. s* M- {# C8 p$ m' F& ]4 R2 o8 L: ~# B# x  c% M6 l+ A& l

- y; b9 d, B1 G( W  t3 Q: }0 n
5 ]& c* }3 c: ^' R- Q3 x0 h# s
  k8 S2 K5 [. G/ K$ F5 n" |' q8 s7 o9 t9 r
/ p% B8 x0 d7 v6 V! z

# L: [/ ~  x! J( J% T2 a6 M+ S' o' O' h, r; r& u

) r& L) N6 C+ j6 h/ F" S3 m! \
' J5 e+ O) c9 b" {
# F* e; K9 v+ b( a& x& V4 u" A- N8 M2 L) E

6 G1 q" t4 d6 j
0 R! _6 {8 q9 X. `1 W/ b# A6 Y4 t: ^
" X( b5 G. B5 D1 ~8 }7 h

& q3 t: e7 e- x8 Q1 V5 A$ T* a2 E; u: R% G+ b" t& t

$ N  ~  W& a9 B- J/ z# l) ~
5 Y# V* R3 \5 E6 B+ X" [( G4 I% ~* ]7 m

, `( y) f1 P1 Y3 I. B! v4 P% h( k  g# I) T

6 i/ P& L( p* |9 a9 b$ Z- y' p6 {
0 v$ e3 ]+ c) A% d& P8 ?+ U, A' M. b  q9 c# i
! U6 E- e2 I9 r% W- m( P

3 O% d0 l# A: f' k- z8 T( i; ~: `0 F* P

7 |  J, E  G' A* h$ k
/ M' }. ?3 H8 b: e: j" W& h7 ~  B8 L' k3 D: m1 J4 J
4 k5 c- |, Z* ^1 J9 t3 v5 Z

7 p$ l& n7 M/ J- s5 }
4 G: u+ h2 W; i- y2 L! B( ?) o) i' C

' [% R3 v, p" O* I+ v5 _" O8 e6 g' p7 J4 M- n
" \* B9 n' v6 q1 m( q3 F# E

* d$ z4 c) x$ e( a
+ p2 B& s) F& x& y, i" f$ ^
* D4 S; Y4 ?) P3 ~; w# r
% w- o% C+ o/ H4 Y/ V. T7 B, E
0 t# d$ t$ Z7 [1 H8 O. b6 @
6 W0 x& ?& m' A- Y
/ B1 l. L" i/ E3 c3 l4 E9 |8 S1 T% r" y- P# d
$ O$ N! V) T% S. Y6 t

  b: r1 n0 }1 Z" @5 ^5 ~% d' C  \1 Y$ c9 t  i! {
* r2 e4 U' s! W! a

+ H1 Q9 w0 z+ C6 x9 m8 G8 e. c0 I- g: ]2 w. T
& r$ \7 d( o5 x3 z; O

6 J- b( R* C* M- a
; c8 N# J7 O3 q1 T
3 d! j! Z# x+ [
4 z9 N9 w( A8 z) h9 q; {. r
$ x2 q9 W$ W' M. C; g& f  o0 V
! c  b. ]6 V& z2 B9 w6 Q$ J$ y  F( I5 ]7 N' k3 v# j6 M# l9 @
7 ]2 ~0 M  Q( a
4 {5 H7 T, \! n
7 v3 ]" }- \) W8 x5 ~; A4 g. s

/ U2 e' H! S* i0 y  y* j, ^/ h/ _0 `  M5 E! x4 a

/ p3 v4 T; N( ~9 B/ O4 h" p) {1 m# A; U
" b. b- O5 }+ ~" o0 R+ e

8 n+ }/ k7 C3 Y& q! L: }/ A/ Y! x0 r( Q" y# C
1 [0 |/ @6 i" A* ]

6 Z( M0 ^& i% w; c" d# }; i; C; O' b' M3 B* M, l, C+ `
/ Q1 d" V/ w  j1 Z" j4 }

+ h& D9 |  N! H6 X. o* K  N! O' Q
; ?7 I3 M* c! Z2 ^
" l$ [6 B4 f( v+ A) J2 z/ X3 Y
6 C2 v6 R( X. b# a

' c6 q* T8 [$ h; t; M+ _  P! V
1 @7 K" X# N) A1 ]5 x  o% j7 ~/ Z7 [+ t8 S( V' k/ j% v
& P, t# A7 P7 B- |9 U1 E  E& v

8 T5 g( m& }) c, w
) X9 n& e- N/ D% H
' `7 E, H* ~4 m6 Z' L; {  |0 ?' N" R0 P1 c, i

; Y2 c  f& J: x  j# o% S4 J3 G; @. U! z/ n

* q: }' M: N# `/ r/ u: L- o; ^. k) B1 M
  {4 B; A) O8 t2 R0 V8 X

6 [% y3 w2 C2 Y3 h! {& E( s4 r  c& ]! g: Z1 B
4 c$ b" N4 Y3 E# L
. }$ P' a* T/ X1 N+ J
& s7 K) L/ |3 z  G) E5 a: M# t1 v
: U$ M, f* ]) H5 W8 U! r& A

+ B( {2 E9 e+ I+ g/ C- G6 L# P; Z" O9 P

  u+ T: P4 F. W* W0 t( z8 w2 Y% R, v) M" L) b; l
  F8 V" t$ q6 O9 l) G" o  i
8 l7 |" c4 |# u" v( s9 H5 m  r
& u5 b, U4 }7 u* v* q; R5 s; y

- F0 h' E0 t; I& E
9 g* R7 D+ y: [4 ?) U8 c( q+ N; q8 R4 S; |( x1 C& b  n/ i
& g9 e' O* G; o2 I6 s8 D3 z

/ [- T; H  i4 D$ r" L
0 J* H; N8 `5 M9 m( v* _* [+ W2 X- y. I8 n) [9 U7 z/ t

! W# }6 B% E; @
  p/ D$ t/ ~0 n4 r; u6 M+ o+ F" h* p$ f) q# m! E# [

5 Q/ K7 Z. D+ U+ G( ?% r" ~* C. \8 B4 V

2 o6 ?. n# Y% b6 `3 d" H: l
! S$ Q5 r' s" L* C" j$ }
, S* j: q: k* G# w( O7 C9 d: R6 J8 h, s6 l; G5 c

3 n# u3 s" a% f: \0 U; u& R
# b& @7 X- e( Y7 c6 {( Q; y' X# R4 G

+ ]( w' G" z4 Y$ i/ c1 ?9 q% g% J7 J/ U+ H

% L3 R. ?' S  w7 e# a
# [+ |- e9 ]# ^: {/ M7 r6 E
$ Q) f- Z: T' m  J; T# G+ _, j" ^" _

7 l2 I4 [# Y  X& U. `4 g- ?& L
9 j' \6 r' A' w! D" c; v! B
7 X* t4 c1 k2 N; B3 W% o
7 x& Z4 P' ]& ]* `  c$ |5 ?3 E& T% o* Z8 e: K$ g3 C4 E

% L7 W3 E. W$ F7 S9 j- ^0 E; a6 w0 x( g) U) x3 g: d% q

* j( r! p* M, J  D2 I5 q
( |: o# G& e  ^. u
6 C" p* l% h- j; d" \% v! T& }/ m3 f* r) f& C

* {5 h+ U+ P: W' Q6 S" \
# ^# g8 s4 m' L! A. Q
; I$ g& T; g6 a5 {# u& Z0 S$ ~- r8 @; `+ i
* B# k# _0 T! Y# r

) A$ n; G8 `, `4 U7 ?) t! S4 q/ _2 p8 \* W) u0 E

  n) e0 \% K6 s5 p! _
9 F: L4 d9 E! d2 W. M0 G4 \+ b: D: j# Y9 W

' J& Y2 s* Y1 X& W0 T7 E/ ^, t/ ]5 H5 [4 H
# ^9 x3 w% f5 ~/ J5 a) t7 c+ c1 J& z

6 z, }  h" Z) h" A/ c; |; A. i
* N; }- @) y. [0 X
+ A( Z- L2 n2 n% P3 `' y7 u0 x, Z, [3 y" F9 ~
3 t/ T4 i, k7 s" X" `
- w/ H# e: |8 H2 ^1 W- w
( K' b/ J; C2 _& n" m  h+ I" B6 s, J- d

7 r6 U6 U8 y6 l3 O; L( \! c" k* F* t" I
! E$ {3 @* r4 Y

: y9 R( v( c% U& E4 A
# q/ b, J8 O% }1 V
& d. n! s0 ?3 y1 F$ Y% j- j5 L4 X
& d/ h3 k' ?1 D/ ~' c: N
1 r# Q7 j% x* R9 `

: ~$ T9 E+ }# S; Y, A( m1 O
4 g/ M; H3 {. X" Z: e3 {* k  E4 f1 `8 r/ d9 v( D

/ p/ s2 k2 |6 W3 J7 b
* C. [) K5 B8 L; l3 h7 x$ \- b
6 W1 C- N& c3 Q/ q6 p( ?* s& X1 Y* ?! C7 U- D

! V5 g  G/ P, K% D, ^% F4 c  C" ]- O* u0 i3 t# r- F

, K6 {: C! R& V1 j( H; ^# |( T: w' V/ }# |
7 E* c; h0 ~) y6 r1 F+ E0 m

) R$ H# J$ C0 ]1 T4 O6 t6 |6 Z5 b! g7 _+ I9 I0 D
" X( F% x  H1 n6 }, u! e" o
  |2 A! b0 A& m
- {. s1 A# v, ^% [! q
! I5 e+ ?# [; G: v! x0 _
3 W, F: F2 u- ^# p# Y
kkkkkkkkkkkkkk
" |% h' ^7 v+ u" O0 R* c

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 29/9/2016 06:02 , Processed in 0.193776 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách