Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 10269|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 4828)

Số người tham gia 15Uy tín +13 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,
% e3 w, K& o/ t2 uCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ/ P! n, x, R( B& ]2 W) e; h
Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em* T  F. Q, z1 s  p1 s  N4 |
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
- @$ q- x% r1 g' G4 t' a# ?  Z xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 63)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10
% ]5 F3 W1 v1 w7 I' d. s1 KTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em% W% z3 q. [4 o. I! U1 c
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...

. |# [) H7 ~' t; s; |0 abạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có.
/ E0 \, a( a' y1 }" Q$ a$ H4 j' Jtại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.( V6 A- S0 w4 p, w) V
chúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28
0 J. c% o5 m/ p  t8 X...
- D. F6 T" u' ?+ }7 c2 s0 W) Y
cảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35 / @% f, s; X9 E" [2 F  O
Hi cả nhà,
: H4 z+ b+ t* e1 P5 w1 XCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
- E& |  v2 @0 o; c& CThanks ...
" [% p! m. M" ^0 g8 v: n
Thanks Bác,6 n3 [3 f% f, Z. x
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;

  n: t% h3 I: l9 N% ^+ w- B  Y7 c
+ y9 p! Q/ g+ Q/ M1 u" L
' A* D" |  W/ }0 h: ]

" d; r, M% F! ?) [, v* Z- P, ]0 ~: \3 k9 x

  B8 n  X5 T% }3 ~  m& x) k8 H$ L5 ?' h. H3 f5 U0 L3 R
9 ~) ?. c8 ~2 H( k. p1 H; e

2 A  l' u+ g' O% z; A! [% F, Z. }" F, @! y# U  B
/ O1 Q4 Z$ B! K6 S

8 f: L, ~6 W* |. j$ v4 |, I8 c6 B& m, S! F+ T

: ^# ~! G, B3 q' n% Y/ ]3 \
, @; ?5 y# K* F- {/ w* W* t
$ m4 O, g' u! `7 o) j, ~! K1 k0 J# D# L$ ]+ K2 B
1 O8 I4 v: O& O
$ H# h& T7 E  a% O" Q6 E  ]1 R$ C

, m5 `0 E& `' O
# K5 Q1 G+ m; J1 k  M8 H: C# t& B5 K3 m8 N5 A( t4 J
8 J8 D- v# G/ \, B! Y
$ T$ Q, d7 x7 [" f! r. k& ]8 H6 B- \

* p' b& w" E7 q# H5 ~9 i2 Y& X" N4 u4 p7 d4 b% u4 ~% _( O* n
) V! d* d; k' Y6 T
0 d( l# A* G' p# _! m" ^& n+ c* F( Q
* g% H# G' Z" v# r$ w
' ^. _  l( g0 X8 t- ?7 P% a
2 z9 q3 v, @# S% U+ I

4 U4 a; U2 c4 b- h& j
; @" f+ \/ g3 N. [! g/ P  [2 h! `; ^7 C) k( X
% ~0 x' a9 E" l, B" r
7 e  |  `3 g+ M8 I
5 H) Q% Q" J2 T  Q" m4 K' }

& g. L9 ^6 d; h# V9 Q$ j
& `! [( q% {4 k* U# \. x6 l8 P( B5 [0 y/ j2 d

5 c: `" C1 p) r. t- }
* m6 Q1 g; p! o1 A4 Y
$ v& W0 a: b" g  A- k
) X" e- p2 R9 }4 x4 A6 g9 u1 e9 L" [9 t1 e  B
% R# q1 X/ Y# O3 a; ^

5 Y4 n1 D% G! Z! T8 E3 M
1 H/ V4 ?0 [" s- @; e" B- T
; X1 y, [1 q4 F7 {) K( C. p
: ]' r$ G& N9 |1 e5 m* h
8 B! x" M4 Z; V* x4 b$ p9 u1 C/ O' }/ D: H
* p/ b/ V. }) X+ n2 o
+ n$ h0 Y4 T) B, z2 p5 V& J/ w

2 l; Q; c3 C8 ~8 U/ G: M: f/ P8 ?" H2 y$ H( e

2 L4 Z9 b% R  M& C3 F8 i' Z9 T
0 N% i% z0 B2 C! v! D+ v; r$ N! f2 ~
3 H; R9 M. k) T& @$ Y
0 P* B1 `5 v/ m# O  l
1 i% l7 m- k/ a! w8 B& v# l  K* i4 `8 w1 }6 T
" T% M2 o. N- A5 d- c5 g/ m1 z' U7 A

( p! n1 R0 s8 u, }; \2 ~
# ]6 i/ w! Y* s- t- ?
' c& H4 x) N$ f$ [! W8 s7 I; Q0 W3 q* t1 g  m8 ]
5 y! I4 p7 F8 \; H5 v; a; \
$ b. ]7 Q$ {. b- n+ Z, N
$ \3 k" u2 U/ I' R

( |: p. O' ?- S/ ~$ e! I* _* Q; M$ m( R

- s3 m5 u$ P* C( N9 x/ t3 p; E0 @  q5 a2 P! l

# c" V% }+ k& T( B
/ B8 D5 \& M: x% J6 O& b2 {! e; I" U5 V, q% z
+ T/ `* G- {) w8 ^5 H

3 T9 c0 B  f  X) q
8 _- W" M7 {" b8 X5 [  o9 T
5 }; W( F6 b4 H* y) E% E: E5 }" e$ @7 m3 L

# G$ T8 l* u7 j, l1 M2 w; V& z) q& K- F! l( Z) e1 Q! `) {( X8 {
0 x  u; W; v( C, W

! I' ?  \, `1 N( V: r
$ p8 I1 t# f! ^# f- {  ]8 N
: J8 ~( D) `) z, }/ u5 e$ m! u
- r+ g( P' b5 T0 k/ d7 a, F4 Q1 m4 L' [" t' d& {
: H% I+ a# z" L' }

  J7 L" Q! @; x) h2 j
3 ^9 J. y, n: }+ i; e: E
4 {, F4 ^& S: E. H
8 G- C1 M+ G7 q+ Q
2 P8 a7 J) t4 t$ G, i) ]5 g  _4 p* p

( {2 X, N( Q3 w- g' Q: [
- |; ]+ t8 v/ T; [5 T. p
+ D5 Z' r. T& d# J3 W
) Q3 k2 x! I! a0 g5 j5 _9 F, x) V1 W( X( E
5 N5 ?( \# m8 h/ @. ?

7 M) i/ c1 f3 C3 R6 ^; e9 v9 b7 g9 k+ L: B3 M
7 b2 g6 P& u" r/ z- l+ F

) f+ y  c! c5 G! S9 l) v/ |# |  j% E( _9 M
# i) R0 O3 x7 i' O" t' C- t5 z' X

7 W8 n  ~! r4 H8 M. M/ C
% H$ ~5 r3 ?8 d: P5 U2 k
0 }" n7 E' {# C( H$ x; q# c+ A9 b" O9 E6 M& y8 G

' |0 o( v2 ~5 t; J) c6 ~5 S: U6 a( v9 F' f- b
! V3 y: p" p6 Y, h& O

6 Y1 E3 }6 d5 n4 M, @+ C( s5 A" }. h1 s4 @, U& f; R0 c1 Z' i& F
$ Y/ ~2 H7 \& U( ?
$ Z( `# e. k7 {9 i

/ J, R0 w. ~7 p1 b
  Q  j7 Y+ N7 R9 H2 {! X. K! |7 H3 R1 v0 V9 ^# o
5 w  t% S, n3 ~
' L/ j( Z) Z% _- X0 }3 X# E

0 L/ W- I9 j; c+ O$ G8 b- H: O- T! b% Y! W/ I6 B3 p0 U& O7 ?

* ]) h4 Y; [8 ~! u( Z0 T7 t" p
4 H% w& P* h. Y8 g7 Y# k- _5 ~& Z  Z8 O* _0 t$ J/ X% ^( n
* o4 f1 |' ?/ V. _( B& B
& l3 _. ^  d: N; p# Z. H
/ X8 F& a6 X- n! F

1 b4 X$ X3 r* T4 V( ~; m3 q- u3 `7 o) C, N: \3 u7 c

# w* s6 O8 u7 o0 C6 |) q, Q; `. b! i7 H- x, C) _

8 b1 Y! x+ s5 u; b0 I8 z5 z
: [5 {' N7 S; A+ ]; M* P7 }3 ^. _3 g% T9 a; j7 o
; z4 s) T/ e. \5 n* v$ |' p
9 B6 Z- B8 Z& Y$ y: K  D, r7 l& w
+ g5 @3 s1 R) M9 X. o. R8 D

% @- X% r: j* [7 D& E$ S6 ]* Y. j$ i, Q3 l9 }  B; O" F

* \' }8 O4 D. N: `9 _" Y0 l( a/ X3 H8 B- e9 R: a7 U
5 _$ w) q7 J' b& f) `

$ b1 o& i$ y$ Q
6 d/ f) \3 J* r, a  f
# Y- M  H4 U% |: M. P; ]9 S; \' p" ^  ]" H6 W' @$ R0 Y, k" X! U
$ X0 N  `" y" x' b' n, l

- y0 p3 r5 U/ S8 y: z( o" I) a- X: A9 J, x: v# C

5 z! Y. ?1 d0 J9 p+ V
: x2 ^" v0 k, _* r% @# J2 i$ b+ `
& S9 V! P, B! u7 R$ b  d4 K2 x
6 z% Y$ K0 S$ o: a: h1 {
/ z# _4 E# F" ~: ]4 [
0 j; a% ^$ J: N- a$ A6 T+ C! E: \0 t1 a2 W1 K1 ]
1 u7 M( b% j9 D3 U3 M$ s
; r2 R1 A' ?) d, W. b
' V2 Z8 t" e- P# \' z# {9 a' ^" t' ^4 k
# K/ K: |4 t' z
0 d% @  t2 f0 F  d

% v  K0 H- M' J( U1 ]$ N' {& k; ]% Y/ v7 I# Q1 u- r  q( [

( O% X, H9 q' v' j0 ^; a( @$ M! K7 `/ O! P* m4 Y. M4 X% U) t
' ~/ a1 o: u; U6 s. ^
2 h. I0 Q" u; w; b5 S. \- x5 v
7 l3 z5 V+ e* O: g  X* c
$ S! w" g' H6 n8 \; n& L
8 q4 I0 _% U8 O
5 q# W) j: U2 T$ \

* V" f" v# o. H3 [' C& C5 k' ]) n& |) ^2 T% }' b6 P' E7 P! R

3 ^( l2 {( R% u3 J. ^5 u4 F( c! H1 @+ |: f% ?+ L8 X) k% C

( Z3 i1 O5 @2 l& d. }, q! ^- M6 o& z+ p: h

' F' T4 ?) Y) B4 s  z0 U7 c# `$ N) k1 r" n1 x7 F" V6 T

( `4 X/ g( j: x, r- F- W( x, F7 A+ z1 u$ A4 T' C# s' g
; x4 T- x0 v1 U) S2 w
1 m) @! Z  s3 r& B; B  h" V

# E) }% A4 e, J- G$ c0 z
; `3 q: O+ J$ R
, E5 T" ]: d+ Q" P: @0 r
- {0 }9 @/ W$ T/ G
: p- Y* G0 Y) _# z
1 ^2 a2 w6 q  j, R7 j0 ~, @1 b4 |( K8 i) t! q6 S1 t1 W# C9 P

3 `# f4 k2 I# I
7 C1 {4 d) e8 }: Y  p3 _: @/ B
. r* m: v" E* y$ c
6 ~& z" `- D% r8 I
& k4 A8 h2 |- T2 B* ~+ ~( G+ S7 r2 z5 F* G8 u

" k1 }' K  s) @" @: {6 e2 u0 A3 e% q- R3 y; r$ K  l

0 |  S  R% ~  V9 [+ @5 q2 i$ b0 r) ^' ?; _' C* P. A

% a, T1 N- J6 e( N  n1 K2 [1 H& E! @' ]1 T- Y- u! a5 p" v$ o; O6 q9 U
4 h2 o" c/ L8 A3 A. D
2 _* z. n+ E8 o9 {# }7 U
  C" I$ t" T; F  u+ z- f/ y

" B: W: W0 l# I# e* g: o
2 H/ c7 y& q% U) k6 i& G" F( r: Z5 }/ k" f

1 u/ m: S7 W9 u2 O" y0 f+ r: V* q* z9 R6 i- w4 j! k

$ J% R6 A6 f. _" \) S; q( t+ Y1 R; X9 z8 _  K& Y: m2 Q  s

" p4 D5 ]& m7 }
5 p7 \5 g, i9 N) f
, \) B1 t+ _- C8 k) y
! Y5 h8 ]7 z( ^# p7 V& r9 X: N0 {7 J

, }% g9 W5 a( W5 A7 l; D* O" u+ r1 l- a; a

% \. Q: Q6 ^+ N9 U5 T2 Y- x' @) j& j4 x' D1 T1 R2 r+ W
# w" ^" D* f1 _

- d' ~) p+ y* O& l# v
4 Z! B0 k9 G* Z  Z+ w& ~  L8 }- d1 D7 ]- S7 w5 I

3 Q# w- @' M6 g
- z6 ^' V. V9 A) [* ~+ t# F4 _/ e7 q7 p% m) A& M; k; T9 B
# R: u1 w: w" ^" W2 R9 O/ \
& z* v! F: {3 _* y) y$ ]! u% ^  H0 [
9 j0 `! w9 A  n4 J7 ^; d
) a4 q9 [) u) N) [$ C

* X  L! G7 ?8 }6 w) _4 w3 D
; _' a& g; b, l$ i9 z- T: O. e# S) S- E: p# {' d, G: }

  n8 _  x: ~6 C1 E8 |, A" i$ R( E, P1 J

. q' ]1 `& Z: a" U* Q; \/ @  L; O( o; O
# \4 \- G5 e4 w

$ f* G* x5 J# r. z6 o2 W; e+ |+ N! B9 }( C/ [; \/ B4 f1 h) `. a1 c
$ e1 D, g9 S. W

5 q  @1 g$ l- l3 \4 p. R1 o
5 s' o6 E' W. S7 W( e* M/ F  s$ ]5 N# Q6 n# k8 F- l

8 I  u% e6 y2 M9 q
  @$ {- Z4 s$ Q" \7 m* |
$ z  |% b& y5 b1 @. ]7 m2 F2 c9 ?

( m0 y' x5 e  Q; {+ ]0 d3 B* I# K) D8 P8 I) k. c" P  ~( M7 z

. C2 H- e3 c8 k. [- M, ^) b- ]; V' J# a$ t& z: d# @1 ?

) h( ~3 G$ ^+ O3 t) b
5 j# o; U5 z: T9 N3 S' T4 ]+ V. v5 a" D( A; f

4 e' q# a- q5 ^" E, ^( N8 T+ M1 q: s# K4 w) I
! ]7 P' O# @% ^+ J) s" J" R

4 D" P: p& \# w3 w* w+ v
! H- j9 _( Y/ ^+ ~* _# |: D1 k" P7 L! @0 [1 R: r

; z2 ^  w! [, D! H% o0 f. Q
% f  D' M9 `3 a( i* p" u" _5 n* W" s) p* I# T  M, M
" C8 ~$ V% j7 g3 Q& U
8 A( g- D7 @! s7 @& \1 P
8 H% O, z- ~! Q
9 }, Y1 }' A! Y" n! j
! G/ |0 m0 y  {- M3 Q2 k
$ x" u8 W$ ?) B" B- P/ t
; m$ Y, B6 y5 T: ~* C+ h2 r

- y7 _9 L" y- k; I0 {" T6 l, m, `; [4 u" M
4 O2 R* k" v. r; F; m/ Y: g

2 z1 ?" k& ?, m) k6 {# _
$ J  H/ h  L' [8 D0 Q7 a" e+ n
5 X$ m4 n, A  n" p! B( V2 E
  p/ g2 T( p; \( \! b+ }8 L: Q2 b" I% F, a

: K! N' ~+ Z  b3 N; s# c
# n1 v1 D1 t: w
, I) x# m; s, O# U% H$ T- j
' Y* \! T9 m  c. i8 p) g) W: u3 D! s/ o  X2 x4 J7 g

* O0 m6 O! t- @; s
/ ~, P# ?# H( c% o
3 w% {+ U! n2 |" A; \' s
+ v3 E- {( |4 u2 v0 J+ y' p* V1 y
% c8 {& m( |/ L2 i- ^- F! z1 r
8 L( \: s/ B3 g

7 Z/ y+ V% [+ v2 g9 n- Q" r) A
# z7 t5 R9 H" b, Q- \
  U1 p( T$ P$ y! o" w
6 Q2 _3 M, f, y% b+ ?# L
, U8 I- V1 g* v: F& `! w1 [' g7 M( H; U3 Y# B) [" f- V9 @

' }1 S  k' W" a* K0 l4 s0 ~1 C; v* D1 f0 b. d
3 }3 X5 d! g! M- r- u5 u* m
: J; p( c* L! h( `
7 a$ A1 D" y/ a2 Z% W
- a8 h! y0 Q# i; s: b2 n
% f6 |/ l" l) ?
% X9 b' h5 y: ?: F: C9 `
% M4 z$ v5 h$ \
3 g0 [7 w8 a. t( D) _
8 @" |1 M' a5 x1 t5 _  ?5 f! l: j2 }
, L' N/ R$ q9 h* k0 V) u

  X3 O0 |3 b  x; I" Z$ S, O1 J3 Q# S& A" j4 q2 Q1 K4 y0 b  U; v
, U. b  U8 T2 U; s

" V6 a: ^7 o9 u) d* o" n# M( ~; g) `6 M1 `) c0 G3 H. T) J

! T; F0 t6 D2 }8 z% X0 ~  o. P# f9 W1 u7 Y) X5 G" a
: T  T" @0 y  w2 N, }- q
& }7 _; z- j7 [

- c: J( x- w* K4 |8 I" y& v$ B$ K0 a3 D9 ?

7 H8 {: E" `4 Y) {5 B/ t) u
* e8 ?4 Q/ u4 `1 ~% |% G0 @4 P7 Y- X4 T4 ?& a3 n% G* s

" _2 Y% o$ g. }( H
/ L' M! G# n( u1 f/ h) L6 t  _3 B% M1 W8 A1 a9 g
' Z6 P: S  j0 ?: @5 _6 ?

/ y/ s+ b+ b+ `+ E2 T) [( }1 z% f* t+ U* [/ V- k

. C# G8 K% R- ]2 b2 I1 _
, R5 Y- s$ z0 R  m; _; x* u" h! y
3 p% ?% ?* ~8 L

  t- ?: f& c; X- y7 R
# F* P% q" ]/ O# \; M8 g8 P  j( n) Z
& \4 G2 ~0 P- G/ W3 C9 |- L' X) L/ ^8 `) f% k
% @# N( k, ~' d4 u6 n. _
: R3 K! w+ ~9 v/ Y; ^

9 P, F* O1 ?/ K# O7 |' W5 {' }3 z- q' z7 o9 K: G
kkkkkkkkkkkkkk
+ r/ a! u( L4 A

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 30/9/2014 17:09 , Processed in 0.172697 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách