Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 11960|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5130)

Số người tham gia 15Uy tín +13 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,
5 @3 H* ^2 M. }8 @) f( CCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ: h2 O- ?# }1 M" _9 j4 x
Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em4 r- I) d" L7 I
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
2 z) X" A* A$ a7 J6 ~& Q2 t xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10
# {# }  b% T$ t1 s9 _Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em. h% e* w0 N8 i
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
5 M8 ^0 }$ A' B9 o+ t
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có.
# {( n; y7 I4 @tại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.  y$ m8 ^8 k: ~6 _" r
chúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28 2 b: w$ Z! G; b6 p4 u5 X" C( b
...

) B" k( W% u3 V; P' jcảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35 + `: a  S! t5 E2 p% Y
Hi cả nhà,/ J; ~3 K. c: H% f" l
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
. y0 w+ S% u" g8 \" T4 hThanks ...
% `4 B$ g1 ?$ q1 x( E
Thanks Bác,
  y7 t3 ~8 K  ?# FBác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;

. h7 g' x1 r# q& s, ^# X, @/ y0 E
) ?2 h. c/ l) i+ K" I2 I( X/ Q! ~9 E

& ]8 w6 V7 O4 o5 J- i( A
" e" c! ~8 K" q0 B6 j! U- W3 a( i
; O6 ?9 e. Q+ H" d5 w, G
6 p9 v; _* v! [- T  [1 q' y, S4 Q# D; A

. [: q& S* f: Y$ t: o# L/ t+ Z0 Q( g3 S9 F# t+ _: b

& N! J  A, W: {7 j4 R0 O8 p6 s' q8 N/ C' A6 C0 I" O$ |4 A

/ z. }* D, G0 w( S3 a% O- O3 h- {7 U2 n! w8 ?2 A4 p. E
6 |" C7 d0 S2 o- s% U; c

% G) N( Z9 Y2 E/ z
2 f# E* k( c5 G) O+ M  X, t/ F& C, l
5 _4 c$ o7 r! ~+ D  t+ h, |" a2 O. E$ g: u0 ?1 i

& q3 G6 E4 U6 M! k8 H( L; N9 Z3 r! C1 F" B  r( r3 p0 L& G
; S" |) ?7 r3 i$ Z9 s# H

% I+ A8 A: h+ Z3 U# e: j9 E# A9 j* N8 z- f4 \

+ M' X7 B& ]$ g0 P3 K2 ~0 f# j2 N' ^) Q6 \+ `7 @* `; w. Q
. F" d) J1 Q2 j. O" u
! ^* J3 T2 X) j! z1 s4 i7 _
" i8 ?. }& }& Y
: w2 D* ]1 o$ Z' l6 V

/ s1 n: ?2 Q6 D; t& ^) B
( b5 u$ s( j; [6 b- @; S/ ~4 Q; D9 p% e( r, g% o" C+ w

# h, R' I% o% ~& x. P1 Q; v. g) |; ~# i4 a

" u6 T( a/ P) C* I8 A1 g$ D2 o0 U$ l2 y( ~0 I

, l" q4 e. D8 K5 C# r/ U7 y! b# a

3 h! z3 g4 v0 f7 c' Q3 j/ a1 r9 O  J7 h; W( T! y

* H2 v. g  `. R5 i6 r% z; O9 D9 i, W3 D; z" W; @5 G
( t: M+ W/ b: j& s1 o0 |0 I
: t6 K/ T$ E- k' P! X$ }/ c

& s5 i. ?" Y( {) ?' o, a5 `8 o0 X3 r  [0 I

+ u* m( p+ U  T9 u' W+ g/ y
! }1 q8 p0 M% W7 b  E( Y  I6 a* Y7 c0 i: @  H/ t

3 \0 [+ E- U* w/ C# x& e1 Y' x' O4 R* H& |& G& c! A: H- X
6 ~) j; z& O/ i# g

6 N2 d( n, l! c2 {+ C/ l3 W- h7 I) g: G

+ h% ?$ x& I8 U7 Y4 t- T/ Z5 i
( A' ?5 G( Y% N% \1 h3 k' B4 A/ z6 {; O8 O9 y2 F

: m; i0 [0 Z) Y. u" ]
6 P7 H0 {- I. q1 X  {) y+ s% j: C! C! Y3 i6 r

0 q: l. x* m% ]3 Q2 c2 x" ~0 v& `4 ?! P, ?
1 u- O" e* f. s, |# K/ }9 E- v
3 Y+ H$ t/ }  C; ~
# P  I+ f0 P2 g
4 C9 {) B2 O, k4 ^$ l& R& i% u. R
, M) o* V- r( N  V3 r8 z
  U/ P+ k5 n/ N& z- R' i; ~& `

2 a( \! F; T8 F$ Q% N0 z: _: B
# |6 v7 R/ @* Y" Q% n
9 A; `: Q0 y* t6 [* C1 y: q" }8 F! b# c0 u6 g' Q9 J
/ J1 J, z9 i  q/ y% r: c4 O
  z6 D* A7 Y; Y" x
& O* y' S2 c# ]9 B3 ^: q
" [  P  J" ?' k( k

) e- s5 X3 r" e+ ^: l0 ?4 [, b5 f3 Z9 v) X; K
: m7 E: B+ Y  E. E) T2 }
9 S! A7 N- @7 z, U: Q% v

+ n9 L0 B5 e) t) a5 L
; H5 x, _$ Q% U; }8 u. N. g  E" V
' h( y" W4 P/ E# z3 d# Z* u( P$ V$ O0 m7 y
. v9 H9 m) N+ V
! b8 \1 C' M( h0 t; Y
  R6 d6 l  l/ c7 n
5 [$ h. [$ K2 H; q2 l3 L, u

& ^+ E6 t& d# \1 i# m* ?& q! G: i% U4 j! {; W

* F% _+ @) ~) p, u8 F! U
) M$ p. i) G% t0 ]
' I& I" g5 Q5 l: V# {
% q  F$ m" Y% N; v/ C
7 X1 r4 f( G( ~, n! l  O
+ z: K# a) F( n- u- R0 Q% z
# j# L! V0 S" S- I" a2 `. W1 [0 I& m! c0 Z$ F. x
# T* D5 Q8 b3 `; V$ B

# A5 q, [4 H* ?1 q% m
) b: N- G# X/ N# i; P7 \2 ]8 L: ]5 N5 V' A0 H& d
; P3 p* D4 e6 L; y6 ?: _
7 p8 b2 [) W9 B! S
, m9 t; N( X/ L+ d/ m) w

5 X1 l0 b/ p( K5 o5 t' P! D; r$ Q1 E9 n0 Y8 P( z
# P$ m; S- @( L' T, K" F
7 |* u, H& W1 S. N9 A
: N8 h: N) }" ?' d" c& v; }( @
/ X( b4 T! n+ G* I8 F* e

* `& w4 q, V2 J, {. F% l% q$ |% f# X0 P4 P, [+ h1 R9 z1 X7 Q

5 ^) l; i9 m! ^# E% h9 e% k* F" @0 G% z6 c( E5 P% g* S2 C
5 S4 B; D& b  P! K6 Q9 y8 J+ D

) }* f; V# ]( V# u) a0 n  _, ^) S0 B$ d& Z) Q6 r( A

) r! M" z$ M3 V( S! M+ M1 ?
' K" y3 G+ z( ~6 v$ {; [3 ^( s2 G" c
$ Q& o; G/ o7 o

( M5 S2 t) `- P  |- P+ G
- z1 L4 s8 C+ ]! ]7 @; U' E9 a/ i8 Z5 w
3 G! F6 C$ P$ L- m6 b' q! E

/ v" U6 t7 x8 y7 i& r. j- G, |# D1 u

2 b8 f  ^  L7 R, r3 Z$ U# r* O$ [. G1 L/ o) C# I: G
5 _/ v, r+ I  }, O+ r  M* a
2 N1 \- o' P4 l! B

% E- I5 |: l) a( C1 G0 C( q: J$ G' |0 y
. o2 d9 W, h+ y9 A. \% a

/ k7 R0 j- L  \/ q
- j( H) |+ E. v7 l/ ~- ~! I
1 F+ q7 \. \$ A$ u( K* j8 I+ H+ L/ L
& s. R: Y  @1 N! O0 o" Q( s6 g0 S
8 U3 q9 w/ c! ?+ H" z) Y! v6 ~5 W) p  j- C
& M: b; G. j$ P4 s; k

1 _2 K# E) g+ N4 {/ s: ^1 T
5 e4 w% v& [, b1 D) O1 B
) Q2 o- ^7 S2 V- P3 C; [( `# L
8 a- J: u1 i- S) J( s$ ?0 s1 f% a* p% N! K" [
& r/ |; |1 ~" M# j5 C; R
8 a9 c0 W  Q) I) y. |5 L/ i' s: K. V7 H

' ~3 {  C/ D! h3 j% u7 P; j! l7 P. R
' B. \' L# Q1 c7 Y
3 G) [. j% b" f
1 z9 }/ v; z4 I; a/ {

2 L1 J/ H$ y8 T: J& l# s4 E- I* _. b0 a8 E- h
) {3 r/ f6 O, U/ \0 \* _! q

) Q+ Z, _0 f" i3 {. w+ c# @: Z, d7 K
. V: t3 X) ~9 [; T2 Y3 x# Z; W9 T! v6 c

; Q# I# l3 T% ?( j. n+ _0 ^2 H! T: r4 t

7 Q  r9 U. E. M( v' B9 O0 s4 K( S( ?4 _

( K7 N# h* w6 `) E6 Z% z  l
3 H7 i$ ^8 |1 Z& L3 ~
$ u0 S7 R/ W4 m" e' ^% d( R5 W, f9 Y5 ]
% r# p$ Z& _& \
, y! k4 K* k  g& }: C

8 n2 K% B* Z  A: m% X* B4 o# f* e. t* u/ ~0 R& Z) g6 ^
7 U; l; Q7 M- u( \$ c! q- s

( n5 T, W% W: A) @. Z3 M
9 w2 X. ]" ]7 R4 f6 Y, _  Q! Z' ^  Q* e; o/ x+ Z

) J6 @6 _, K5 j0 p, V6 ?, y: i9 l" ~

1 x8 J6 v; K4 @# U' ]  t% x  F& K/ o0 G1 d

9 _* ^+ w/ W# |9 o( K7 v9 K; d
- t) u# V+ u. ]+ x- V
, B/ k9 R( z4 H
/ G0 F# F8 @6 N0 n( h& O* ?
1 ?8 |  B' v  d4 B* I, L
4 ]0 \1 v- j& d! R) X; ?- w1 Y% Y. e  k( ~/ c# N/ Z7 c

  i, g- d0 {# c' |: R# X# z  d5 F- O  D  W" R5 X
% g% g' C: e% a! H( Y

1 c# J: f$ Q" r- W% _7 k6 Q  H: ^* H! X* i/ e

) z7 V0 B9 R/ x! H8 @9 t& }+ ?; d- N1 f  u6 p2 w
  C/ T/ ^" |. P

) c* b6 ?2 }# r  E4 @9 k# K- D! Z# n) j" k  A1 Y
, ^2 @: ?* U% z: o
  f3 p% `( f" j/ f, P6 I% F; o1 z1 i- l

$ e. U9 F# w1 o9 E, x5 S3 c& O  n6 a7 O9 \6 ^  w) Y

" q. T) G5 c4 a6 a  Y  |; C' c
- [/ p/ R2 w  G' B+ b* @& h
4 j' d8 U; n0 u3 @9 U7 X1 p
) X- Q- P7 S% I1 y/ a. k1 H0 [/ ^9 A% ~! a/ v

% }# {  M6 @2 ~% A- e9 J( b' p# l6 Q$ E( {' i

6 C7 V& Z7 J( e8 l! n
- ^! K+ u, n- C; a6 v' [  Z' I- \9 H) g

0 D7 @# ]/ F: Q  n9 p0 X: ]+ t7 E; o  G. m% W7 X$ g' O  K
* [7 h( S3 g  f( {, I, I6 Z

$ ]% U2 w2 I; {+ ]5 o
$ y* U) [/ K9 w
/ i: ?9 \/ ?/ v! {  `/ O9 K
+ A$ k* O' p3 ~% q  h/ I9 {9 r7 X. T4 p4 u, x  d* W
' u8 s" E# H8 u! m1 v! S

3 Q3 O5 F# C4 Z4 ?5 ]! J" A$ M8 a% ^5 B' c2 _- U$ y- C- J! P$ z. m
$ S, g. r9 F0 ?

: K( t: Z' ?5 L9 O$ n' c9 Y; p, o/ Q0 f. H! U/ I) _! y6 g
2 y, d8 ~) B: y$ ^0 ]

& w. i7 r* a9 K7 L4 ~4 w. G: `" [4 A$ P" C7 W
) K9 e2 l9 M" {! N
# w" B) |: j. |9 h. e1 e) ~

9 c( T& x( V  N. ?. d1 U/ {
3 p0 `; W9 G% _3 F- T/ N3 B
; J* f( J. \' p+ ~
! z" R$ l) N, B* g1 y/ X+ Z/ D/ i- a3 j4 ^7 R

7 p3 X) h" T3 D. E
% ]  X# C- v6 D
) j' H* \8 h6 a+ D/ s4 i; W. E' K  b% n* ~3 n/ v/ W
( j6 y: E" o3 C/ \- }0 r# ~

3 Z2 s  B$ M. ~9 T* }: Q- s- F3 c" I

' S8 s: N7 {" o" c; Y7 C* O& B$ t7 p) `& B% c$ z& ?

, {: F) x2 O  @; W5 b% W, s0 A7 ]( f0 ?$ a+ Z
0 ]( O$ d7 D2 @+ m% e( C

6 O) ?3 Z# L: G( u7 W" `1 M6 y1 b. j% \. b
$ v5 P/ E- B1 H+ k* D4 x" s
! D0 ^! R, k4 ~2 u

  w# X" L  G- o2 I. i$ C$ v0 y! Z, E7 X/ S) ~: A" o

5 E7 h' j: @2 J; T4 ]( z2 F* ^4 d0 s8 ?  h# z
/ A* D* V  |1 l- ~  n; L

% p- y6 S( m- v3 x8 t
8 }! [; I$ a4 n% \9 e& B
7 l7 p. I/ \: I8 q7 E/ q8 H+ ^8 {0 R6 v. i# w- ^( q$ @& Z

! j3 _8 L4 ?& o8 P: Y: ]- y- g5 f" v; i3 A

& N# z- j$ `$ f  m$ |6 I$ x5 j
% m5 w) ?1 h: T' @( O, u& v( R' h: I4 }
& \0 K7 H( \3 [

' m% j7 C) K& [4 P& G- w* i
0 q( M* z0 m$ Q4 z7 o: @$ i
* n- s4 G& e1 Q, e* h" P9 \
& S! _. |) `6 A' o! O9 J8 m" {$ M2 Z! _( H( N& C3 M, a

2 Q1 H: M: q+ Q; x! G" I9 e
! B+ f/ R- z) X- t, [; x5 ^  S$ G1 A0 Z

: g  C' Q" \+ l! Z  H4 S, H" k& W( W2 I2 l" B* ^
+ _8 v, k5 G9 |/ [0 P: I, T+ B
! y& Q* D- G' |, q, J$ e

$ u9 o3 ~) }1 I* R0 W
$ Y  R" Z" X8 g7 w- a. |2 ]4 F( u# x5 T% w3 e: j

3 ~) s- ]6 D( ~2 j/ `( y: ^
) o* f4 f- ]8 u* t7 d( C: I7 D2 M/ H( z1 T# w* s  }

8 @& C: x3 \* F: \) D3 v3 r
: I4 B/ Y  G8 n, Y! E6 M3 g/ M9 r+ C. ]1 l; u/ t

7 ^" }3 m  J, h9 C/ g" O; a+ E0 u. N. J8 d/ e
9 H  c6 P# w1 G3 h4 P
# M$ G; i  y. p- q' B6 n2 I' h4 U4 e0 g, D4 i! ?7 i$ z- i

2 }  Z4 m4 b4 ]# `  ?# ]  R' l8 V, o0 Z5 {3 B9 h5 Y

% B+ I; E& S4 A1 u3 _' U& U: y
. L6 o. C5 ]4 ~- e, g. k6 d7 H- [8 F2 w& p4 I3 t

! }2 i/ y4 X  }9 B
( ?3 h" R; F- L) Z7 H
& T# M* `8 P: B% Z- t
, d4 t* \( L" ~+ a, f" E; |" O' [0 `4 g0 l& }
, E4 E! e$ Y# h0 P- w# v  W

3 b5 q# q3 ]: R0 C* I' D. X2 b9 J. _/ U: W" w
! {5 l) n2 u% m6 Y0 ~
4 B! l5 c# F+ ~
% ]( U# Y9 ]* W) b+ Z# V
6 f5 K8 L; X* p( J' a8 S
( G2 k( ?* P8 U1 a) ^! S0 r. R

0 [0 a; z& }, C3 _( D, g! O9 i- e( O' Z- v. |$ Y

. v2 x2 ?. G; q8 n' C& O0 M6 p6 X. D% X6 Y9 a! ^2 ^
+ y' v- n9 s2 Q3 H# m. k- S

7 P% C- E) ?1 L( |9 }& j
! O0 U7 S% {) {) W2 W1 T) K. i* U/ w
' |* o0 Y0 Q; }6 i: {: j0 u" o
1 i1 _  m8 D# J' q9 {0 [, a3 c1 o
' [# Z* h& O1 a! _: T) o9 h9 u
. i, ?! \8 p9 B- q' D- N( L+ O# d' {+ e

  [) D1 H" I' m- c1 T/ K5 s5 N; |* T/ P7 I7 q# E
1 i; W; E  t- w3 P' _# s$ {4 Z

6 O2 _* D1 X& E& b
- y1 z; V  b% h
+ s0 N3 B# v5 c2 ^( o3 i
* x3 z, u" o+ S: l6 |9 F* ]
- P% O! F6 |; G6 A* u2 B' I- v# k5 f# j1 u

3 D& i4 c) J" ~4 r9 c, g! r2 r+ F( W  ~* R' h5 |, M1 D* B
+ H1 v6 \5 f$ ?: ?3 h7 y( d, j) h
" a' B& v1 C& M; _5 S0 L  ~, Z

9 z. m8 g' V: d" Q' u  ]2 c1 Z' {& i: S- p
: x  C# l/ f$ s" s8 @/ w( C" |  |

1 h4 {- |' J% d6 Q0 z. L# W6 S# ~$ c3 P8 a2 p" k& h

" X6 F- c; z+ g+ E
# ]7 ~9 k, M2 V; g* z
- L( j2 S# O) u$ O7 a9 j0 L* r9 x8 B$ z7 `9 n0 Q

- @8 w5 D( }/ U% G2 q
$ m1 x* b1 a' e' Y9 g2 X6 i5 E, y( i  }

' s6 u+ f% P5 b7 p1 r- S$ [- R  M' A
  k) X6 Y! u; z. w, e
! }: ~+ `# U5 B$ `0 gkkkkkkkkkkkkkk
3 u$ B) c0 w9 ], \7 P! e  V

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 24/5/2015 22:01 , Processed in 0.280333 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách