Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
  >  NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VỀ LỚP HỌC ONLINE "VBA EXCEL OPEN XD360".. <
Xem: 10811|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 4895)

Số người tham gia 15Uy tín +13 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,8 \/ P: o) N( H. D$ _- i- _
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
* k0 P4 a9 T+ ^! |, F: O6 TThanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
0 x5 c; Z- R6 l5 O6 O- m5 {$ _5 yTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em! D; c* |$ D* `& \
xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 63)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10 # n! q3 E+ a6 k6 w- t/ s) I
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em) Z1 S& R# H- W" K7 M
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
4 o) J& J% }5 ^
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có.
. [6 M$ l6 u/ Q+ ytại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.3 S! ?! h7 G, a8 J
chúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28
  r* |# p1 Z2 a3 x8 f- O...
$ a: c) @7 \- ^3 |
cảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35
, c2 u  `6 Y: h- cHi cả nhà,7 Q+ J; r8 v, W
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
' M& _" y) y$ q$ T7 f1 jThanks ...
6 J, ?, s6 B7 w6 X8 J, G
Thanks Bác,/ w" L% \3 j# k8 ^0 e9 a$ D
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;


2 X# a- @, o( M* X4 C1 H1 F
/ z1 f2 j$ V; q; x7 x  c, h7 w2 B& A' ?3 `% e' ~0 o
# n, G9 T/ p0 Q; b( ?2 J: S; T
5 f. H. n1 x5 m1 e, l
  s* P/ ^5 T: w$ x1 K- w

$ Q- f) I- d( ]3 L1 x9 L$ X1 r; u! O/ q

! Y% Z4 c# A% H3 `" X9 z9 b
4 D' B( @7 e# @" e9 N; ^' y6 X- _9 a$ f, ?$ o& ~+ l
, c4 ?6 @8 w) |* K. }% ]

: Y. t3 l% p; p0 c! V
0 _5 d; V# ?% y2 ~- U
0 c- }0 {* U/ g- V& D& |7 S9 y/ h6 I- D: n- B+ S  m8 N% h

! K: B& V3 v2 o+ q0 x+ @. _8 i% ?: Z* C% A6 j
, b) Z1 K; G5 b% _' D  K% Q4 v
, `/ l  p2 S8 V! q2 \2 T1 {

6 @6 D/ o6 L0 L4 t" K. j
9 d( v6 a7 v& \, T4 B+ P, f9 g) G$ o- ^% E! e' F: h

( {) e4 {8 d0 V+ V& T
$ M# {9 Q1 c& v* M! Q$ R+ T
2 w2 C" r6 ^( ]( l' K# k% p0 s: \. K- v' g  v) S% i

7 @6 l5 P, y3 \6 y/ S6 G/ m2 Z, f: A, P
9 V- W8 p  Z0 T. }. ]% X
- U4 Q$ W0 o' _( h( h
) j) r5 c9 {2 z# J( {7 H

& g0 b" {$ C( C- ]& ?2 l% J& x/ u: Z, c5 i7 O% w! p" K9 N

$ @! z% ^( L# {
* V' X1 a" Z2 j- C
  J. }3 p- q+ ?2 I5 s) c$ d
2 D  [* l4 q2 x" a3 r+ {8 e3 W9 V& J0 l! W6 ~5 r# B! I' k
  r; C6 M1 P5 q% N1 v
& G- q# W  V, u% K; U6 s, G

* X) [1 {' r; N9 z; G3 `9 y/ [' P! _% D
$ A& H) E. h8 O, X5 g( D

  {# p1 z7 T. ]4 B( r& U% v' b6 Q5 [
; w# r) y$ u# I7 v; B
( i8 f  ?$ {; |4 n: c, k$ y3 z5 V& L; ^0 g) p' `5 k- C- |
: B9 r, F! [! g; x+ q% j
  t% d- S1 X* F

& R$ z8 M7 G& ?6 B" x2 q8 m% m( P* W9 X6 {3 X! n' K

" p7 a) k2 r" N2 l, F  j" B! d, h' W6 h/ O+ u% n+ i
- T7 D( J; f) D& u: M7 d7 \- M

' _6 i2 j, C6 A0 y! v4 i! s4 s% `* m) Y5 |6 K/ y8 B

+ I- o# m7 Y& C) y* v' s& ]* W& A$ o- o- q' V9 L! W
. Y! V) P; ]) R' h5 B9 v3 f

! ?: w2 y# H0 t: B+ ~
# L: V* v! C5 {4 E3 m/ o- p
8 [: m6 }' M0 [
; f. g) M0 z( ~# r1 q( f, e  C) U- t
: \3 I4 e+ O( L

$ N% _5 F8 i- U2 X5 b6 Y: c
" e2 P/ [0 v2 W0 ~. U4 _- x! h
8 y) e7 b+ e9 g2 ^1 m7 Q* ~4 a, }+ `, z0 |

. N4 z6 l/ V8 L& y* ^, x
9 ?- q+ L! R0 N) x
' \' j0 ~# H' z9 @3 G! D
, ?* D! _. K8 b' ^- {& ?4 |2 D4 j7 m; d5 w
# Y% c( a$ }5 K3 m
* g5 {9 t0 ~! V: C3 x+ _! g- e1 c# V

. S( o# i8 Z$ }4 z5 |; r' _5 A7 l4 d

$ ?& b7 `! G! r7 ~' Y
  j' S  p1 v1 N
. R, H6 u* |+ s( j6 Z9 Z- T9 O+ }$ B
  o! i2 t1 m. R% a8 @- Z7 ], ]. s$ h# U: X
: ]% E4 S! i7 [

3 ^7 Q: Z2 U8 ~; i
6 ?/ s2 T/ _  e  I& B$ {) ]& ~$ i7 E, l. Q; W

: ]7 L: u/ }1 n5 k2 T0 A* a$ h% ]: G6 {& V
& i# k# V# U7 @. h- ~
# ^' ?, ?% E8 s+ w; r
' M) }' j9 j: S2 {7 H

, h# [6 t7 F  ~; D& s- Q
  G: L: `$ ?; y) G3 z# ]
6 t) M- k* S* ]( E$ w. y
5 D( k& i, o/ `: T
* B3 A3 R: n4 |& B. y# ]7 o2 y! ?! q; t# F! {& o9 D: F

# x2 b4 j- D5 i! v) o( n6 _  Q
% F5 O0 ^0 X3 c2 c' g, |7 }+ P) q. C  N1 I# W
  E5 v; [8 E" e& c

' |3 O3 ^" Q. U" J, D. r7 U" Y5 z# J9 B8 I# }, w( L! r( h
: @4 |$ J1 a+ K; k$ H

' e9 M* O/ o1 Z. \* Y0 y( {
* o4 ?! _8 O2 l% \+ A. u" X. C7 l: Z% F2 k! K4 Z; W3 k5 K

1 W8 [6 w/ |6 p; b! T( q; V. C/ F9 [( v8 j6 ~0 k8 K0 h# [+ g' ?

" w2 N- w$ _/ _. O, L
+ F, B7 o# E( p1 k
) z8 X+ `0 q' |
, x5 M; g1 j5 {5 ?5 r6 ]4 t8 u6 K$ b: H+ o

) {. [; H( p8 g% w" B2 l) a- Q7 n; \( L; H
- ~4 m) P6 R. F0 b* `- v
* r# w" [& x- k7 |

' E$ w; v# M9 A0 v+ f) D) Q2 T5 S9 J- t( q3 Q

  ]$ o+ a$ X! |6 [. v& X* }8 T! i9 \* B. W. @0 E5 h. J
# V( V& L( t. W: s
6 \0 ~+ K4 ^! c
. t$ S) {4 S( t$ [5 c8 a/ d$ s
" W" C  F0 ]% |! I! Q" v  I. i0 v
' `2 X  G* B* T% l7 N
+ R% L! b# M* J/ n& c# N& s$ u
0 D9 o% o  K+ D

  A3 r+ G: c& R6 W" k  y  R* a
1 ?  h2 h# j% R) \3 r
/ h1 {9 s8 d# H
+ ^& S0 M( I" S( s1 C* q  F& a4 d6 g2 J) a7 ^+ \
: p' p6 D* R7 P' G

* A; F: }! t0 _9 |
$ U9 _( r1 k  P$ d. r! A: ?8 e0 J$ u  s& E6 `, D& t6 a

- q% R& d. M! |/ M5 i( s
% K; H  ~1 H. A$ b
3 D) r+ R* J9 s6 O
/ C. s2 y; ^6 O% i
7 R7 b7 {# v, @1 a4 E1 \; Y6 C8 q* |+ Q$ ~. u" w) C4 g9 @

: N, M& D  H6 e, q: z* B; i
8 [+ ~: u( o* o' b6 {* L
# J% f+ [6 o! K1 X, D) e; A2 ^$ I" {- Q$ C( t2 E" p& Y5 ?
6 x4 w! z& X  |- d/ f( Z

) I3 k  D3 a+ c6 i/ \/ F
) x2 o* b" D( y5 B7 c3 l$ r8 M9 j
0 X, d7 T! F$ o( ]7 y! _  N

/ \- i+ ?; ~; X' r' i  }! F
7 x; k2 {+ L! x, @) n3 F* d; \2 P3 Z+ O7 |5 ?0 Y2 S. y; P

8 `% t9 f8 ?5 O3 C
# B0 R  T% O5 j1 t0 e( w$ L% ]/ N2 a# U
4 y7 U7 K* ?4 |' X7 `
& o! D! v* e5 B* ^. P; ~1 z- [; J6 r. E
* c2 f/ ?, @4 {7 u) ^* i2 p+ Z) \3 i( H4 L) g3 p3 ^6 I

+ h5 v1 D+ R! e/ w( g; \1 B: o% v0 O
' @0 N7 W' b5 @7 F4 k  b7 A3 _6 b
! X, T4 G& f( @; U* M0 S! B

5 D: r! @2 b7 q/ V) q8 T8 s4 |* X; P# [& i  E8 C# ]
; D4 s. j$ t4 d" {: D8 n, b* l
' b/ W' j- T) T/ }! U7 c
# o# ^% v: _3 R  h  l
( U2 f# L* `! [$ s1 _

0 v" \3 J) C8 ], ?5 N8 E! O* r' @, K# u
3 c9 O3 H0 z; z' j2 Z  j

! u7 t. t/ Q+ l8 z$ \) E9 `
) l( _' Y. c/ P" U9 E6 j" O) ~. K
3 V' j! P5 V: E" H* W3 R$ G1 g. B0 {; X
- i: t) P5 B8 T1 Y- M# X

, Y2 Y/ i: R: L- p2 v4 p. p
5 T% Z4 q$ q1 Q
' o6 h9 M. [" o
; a# Q$ b5 o6 q. u5 ?
. D  H& K6 q) ]: d7 g9 m. J) V* c" Q' I% a. ?2 W8 d

4 y# W9 \" F& @" G* x4 H
0 G0 Q  f, Z( @# v6 R7 K+ Y1 N6 p
' h/ _* F5 A) p/ X8 S( P6 Z, l* f9 \0 g) f0 u) h+ X* a
3 I( l$ u+ O: P: a: v- J

0 M; R" `  Q2 V' g5 `" E
# X; s- S: @5 t0 Y$ E
% K- r! W2 F2 G; g# m/ Z6 L
6 \- e. j- v" \1 p7 W) V
2 K2 j) \! b" ^
- g" D) I* ]: p+ N/ W
- v$ m# s8 w7 Z/ o  M: N" d( c! S7 T6 \) i$ b9 g+ z# K( ^: Q- z

) n% l0 l# Q! k' F5 b& n8 @
; S+ c1 _$ P. l6 D! |; l! R9 u9 h) L+ c/ D6 e

" v: U0 S$ [, m# e6 v8 X% T
! ?2 o5 j1 ?2 \! |9 s$ {. g  T
# P, R9 @# m: k. u3 z8 M- H% g- T8 t: d7 K8 m5 U1 c2 c

1 U3 K2 n. j2 Z) E- \1 V, L7 B, R/ g# k) r6 N! d* x

0 O  [- Z. k% i2 i" i" R1 M; P. u+ U- E/ a& w; K8 u/ I) S. `0 i
) |* M2 |4 O: q7 j9 ?9 d  O

8 p/ w0 `* O. y
4 p- m, Y  I7 q' _( {
# @( K+ V9 j9 @* M
5 n/ Y2 k* O$ D  l/ W/ X5 [4 v7 V& F7 e

6 f% W9 W& _4 r% s8 J8 _; |/ {2 G% i  a
! n$ N, E: K- R) T. U* `, w' }
8 z5 t( ]/ c3 U* a# ^/ j

8 r3 t9 W' J, ?9 z6 C+ B: l& V: e$ Q% N4 c0 I6 @, \% x' |

: p3 {& \7 [& r/ X) C& N! l
9 I  i7 E" r+ m# x6 f7 w
& q( |* q+ {* s" H) V' B# R& E2 G9 }7 [: V+ [4 x. h, \" ~, z" ^
$ H* D3 ]) Z% ~9 V. Q

$ g0 l6 E( e- V. I
/ O3 {* w/ O5 J2 l% V/ @8 T. E0 g$ W! p, [+ B! g8 D- u. z1 X- k4 T2 N1 K

0 J; Q0 ?; A% [3 E- p: ?
2 v  Y( Q( I& I4 I
$ k' W- M0 x* o* Y
4 O' _- P2 p' _  m" w; [! H* z
  N5 z3 x% V. K. N; n4 G4 W
: x9 \: T- I$ Q/ t7 G1 P, I* h
, e& _1 k& X0 A0 N. J. _7 {7 b0 B( y. W' w) Y

/ h+ G! b$ Z/ J0 h6 ]* J
$ M# @% }4 t. k$ |6 ]) I% Q0 ?5 v/ W7 L5 A6 U1 R+ z
  ?$ H, J" O2 Y+ m+ k
, M- m. x* K  _# p: o

2 Y5 e. Q; D2 l# _+ f4 I4 T3 }/ A3 l& w- ?; B

! U1 N& T9 j! o4 r& y8 n" V
! t% \( A0 T+ t) O' `4 K/ Y0 ~  s$ l) B& H- G

+ I! q; a1 b% T- B
5 o/ c' [' E( {% r9 @, Z, @9 g9 N5 ~$ u) C
6 l( w$ j: b! o& M, ?' z
3 B9 q" \# J0 Y
. w5 @9 S! x7 f7 g  j7 ^4 j

5 J* F" g  r$ A" K5 U4 k( A! M! [0 q' J/ s5 u
" ]8 U7 O9 d  ?  y4 \

& I4 S8 J$ `( k- M3 c& {1 u' u* d
% g) \* W2 v, p2 g- q- x
) B' I+ g  J, J, n: u( K5 `/ P/ W, ]

1 I+ [* e) _) d+ x
# t+ S! k! H5 U. a1 l  K
$ ^" a6 h! J0 `2 c# ]; D" C- R0 [, W( E4 b0 j) ?" u; \1 ^+ H

1 ~6 Q# f- ]1 X- s6 a; B  f. V3 h7 A# D+ A
# [+ m, K( W% i/ ~' |
4 z4 P( }6 o% s% Y. E+ q0 U

' V: J" r: y% [3 J5 C9 S- F% f% x$ n+ n: H8 N7 F8 d0 H) o
' J- W. X3 d( S6 E- m8 B

0 h8 t3 V' w/ n; F; V' p9 B
5 G8 A% [3 i& ]2 @# U& [, C: Q
8 @  r/ R: \- t0 v! y8 ]/ o0 X' b, P, R/ w6 F3 x, \  ]8 A$ B5 f/ Y! v6 b

% d% L' y* Q* h8 l/ V+ ~( B' I$ D5 w; D% A

$ _- s& K  O/ a2 \$ \6 s# x7 z

9 v) S/ S8 \$ D8 Q+ F$ J! }; \# o
" k- o8 n) ?' f7 a- H
) n' @& d2 Z' u( @1 O' u% B) s- K: z" E, b
! |7 ?) u  u0 k+ r
: S- v9 g& b. }9 k

2 P5 s4 M; n% z( J/ H
' S4 f* ?* n/ \( j- s5 p1 S! M" _9 q) A5 N. B

2 i8 Z9 H, q0 q# Q6 v6 s/ l, [" n5 g  [% ?  ?

4 v/ j6 s1 x  N# K# n1 `  h9 v$ u, [, {# {$ G0 J4 O9 ]
8 O) Z# i- z; c2 T: J
% K8 |# n6 c; r2 u2 |' |, c4 B

$ w, g4 o- B& O
6 h6 i! L/ G1 {3 e7 F  [9 h: q' ^2 L* K9 V
7 N& Q; o7 \7 ]& V1 {

4 g9 p, C" Z$ z9 c7 N7 q0 I
; ~& ^" ?" w! z+ c' M7 H
! n5 a! A% k/ B- M; u! _
/ s1 s* {1 G+ b9 s
, h. F: p4 A: |- s/ C, {
) J$ t" K/ d' R9 e6 t) k6 q) W5 m# @* h& R2 H4 H

2 a% i2 Y6 u1 ]0 Z  V% w1 G% K* C' G# J/ T% [! L( x2 M. Z
8 A4 [$ I3 r& C# }5 o, D$ Y1 Y) [
3 x, b; j2 \( j5 L! f6 A/ p! r: a

3 V  e3 R9 P: p4 x5 U# u1 u; ]) C$ `. Q
- P9 O7 v% h1 j+ m0 Q7 f1 J* m- Q# M8 R. x+ Q/ W6 Q8 Q

; Z, o7 P$ e) `( A, z2 l
* S5 T' \1 A4 n; u; q" J
9 m# ]1 A# g: G) q; o' D
3 l4 \( m) I8 m+ P7 U, |9 M# M7 {. E* |) g1 S% r
. x: H4 `- D* t' a6 x
: w# p  ^, M9 R

; C7 |) Y7 z6 h1 m# n' f4 \- P0 g0 n2 H* d
" [$ V9 ]' a: c+ }
  A4 c% W) ]4 o4 A# c
/ L: g7 d( n  S: c) i
! t, Z+ D0 W2 E
7 V5 M# H1 I+ @: |9 w% y% k5 b

' |0 z5 I5 t7 ^3 \0 d% v% p  i& F
' e& W) y  E8 E8 v6 a- V; o! J2 ]* F4 w& Z& A3 E: z

0 L# ?+ q2 X- i" n& f* {3 U6 h7 k6 q- h3 {; r
7 A- ?2 F2 d, X! D8 \
& o. F, Q# C6 h" w) U
3 h2 Z6 H7 k( \

+ w0 }: f5 d: n( G2 U
, |+ d- z, E6 H: s, Z" O4 b5 M! X2 o' R$ ^- x
+ }- n6 Y! ?/ B' T( a$ ^

1 A, A- @. W% ?1 ^4 W  j8 B* A$ D& k* I# c/ L+ s5 o

& K/ m: C7 G. z' A$ f! N8 K7 m/ h5 p+ ?; ~. K: Q4 N9 }  q
2 m$ |6 C0 w2 [" M3 E# M. v+ R

3 J* v/ N+ z. ]8 q- r9 ]/ Y
. g7 b8 w* l# F; z$ O/ l
' |$ c0 Z6 c$ J0 c  mkkkkkkkkkkkkkk
" p5 ]! d& X. I

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 24/11/2014 11:01 , Processed in 0.195438 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách