Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 11865|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5112)

Số người tham gia 15Uy tín +13 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,/ ~: V! a, J/ i
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ( v2 [) T' ~; N& v
Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em; g( ^: L6 V& g3 a7 a5 `" K& D
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em% s( ]( s6 G# l: l; t- M( n
xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10 - V( G: h- ?* N. [  O
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
! u5 \8 {' c6 q6 fTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...

( T4 Z; o# n. h7 o2 B0 ]bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có.
4 a! {0 c/ n) ytại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.2 G( ]9 N& w; |3 O7 }7 J
chúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28 . ^8 O( N" \. S4 M7 b( b5 C; `$ x
...

2 ?: T) @9 |. n( ]( F1 j" rcảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35
' i/ t' u2 ~9 X( B! ]: V0 SHi cả nhà,
4 k  o" g1 g0 s  DCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
2 }! X* P) i4 r1 I; w# ]2 @Thanks ...
9 h1 x4 D  d! [* n; F
Thanks Bác,
4 C- q( r$ C  {) w: @6 lBác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;

; m; c0 z3 R% y0 V+ V) R

/ P' m2 u! g6 v
1 L+ T+ K" ~! k5 h8 V8 W2 @" X1 v$ x/ e/ f% `+ }6 ]4 h
4 ?) u, R+ V* ?% Q
$ l8 u- C+ s* |( e3 |9 n& X9 t
& G3 S! M& l' v2 I0 s

0 w  T- v7 i0 U% L4 Q& L
2 r8 y& h' O  e" d$ ^! L# x! M2 c1 i! b9 R

5 }' M: M5 x% y) I( R1 y$ k7 w" G7 j& H8 r
. c% K6 I! m. n$ n

. {# K) H0 g9 Z! X& R6 f6 `
! }/ m/ `  P5 c, y; `
# T! y! O& @$ r' ~5 Z1 O" g. O7 P: k# ]( R+ l7 K# v8 }
3 c$ w0 Z" r- E! V. [: R
5 k; [$ g- @3 [- P% j7 I1 @

/ x" C. u7 l6 q' t* E$ j* w% [3 A- j) F* d. [3 I, e
3 A* m5 \+ Z- |& j
' ?- q. R; q4 L! K

- O8 _0 ]) N) b' d+ {( |. ^
: u2 ~% Y8 w& ~- s0 }: y4 J( u% V  w
) j2 K/ i" Q9 Y; k/ z7 |& J& m0 Q3 M9 e2 X! }0 X+ w, ]* R, o
7 }' G/ G% V) R  A% l! h1 t& }2 r2 {9 A
; d3 ~8 Z0 m* h
0 u, Q* s  E2 M1 {7 f. ?+ K8 X7 q

( e" z& d. ^" w( H( @% S+ q3 |8 X9 V6 ~2 B' Q& l
- J5 x; |1 a- v9 r1 v) W* ~( R
4 y8 ?4 W1 `4 q8 F& }# _+ l$ y) ?

9 Y. k* `/ i2 }! h. D- W; ?6 @9 e: v2 g$ z  g) s

" R" m& M! c- O( v3 F5 m& M) e4 t# L$ V; A- d

% ]) c5 Y/ `. D
) J# d+ R: ~5 y& I
6 D0 z9 m  I3 Z  h/ |( z* e, X4 |; M1 }  P# C

3 x$ S; w+ n1 D. d# `
8 d! X5 v, C+ H! Q% N+ F) U1 K) S1 F9 l, h! T% v: e) W
6 p& M7 m  G9 h

: H) V. |6 ?; J: D0 b  @
3 g( y0 b$ U9 ]/ U; ^. e
6 p9 |% L! i, {) e+ ?1 _, I+ ~
, o0 ?2 @$ b+ u
* G4 k& r5 v5 k! C" B2 |) c1 k6 R8 l* ^0 p8 P

) I, g: {( @% t+ \1 x* V  m% C( S- i, ]$ ^
+ T2 H; Y) W& c( Y; J
5 u/ `* {: |  d

! _' }3 T$ z1 @+ _7 z' @+ }2 J6 U" @5 K2 W. \  [+ v% i% g

6 T4 W- H+ r! T8 t5 Y8 M8 c7 n5 o2 f0 d6 R$ E# A" z

4 _. q7 {1 X- |2 _- V
+ N$ x, a( ]# x+ L2 p
7 z) x, Y+ g- v. j; R2 Y- ^1 f' Y( J: x: H- n$ g6 V0 }

& d2 A5 V, B# s4 m0 ~
4 ?" g) _7 P' h. L8 W% i0 j/ {
' j2 T" O( I, s: I+ Y
$ ]' r8 V% B# ]( i% @; s
1 q8 w. R* e( n/ E* }' w% C( j$ {1 j- J0 b: |, F0 P! `  [5 f1 j

: @/ u, H" i7 J' D! ~4 @, V& R& j: V( [1 M2 b7 S3 i3 d# }7 K+ x
6 g( f0 H# ?; a0 C$ N

& p, ?% m: n- g2 L2 y8 j% v" c1 b; v* v+ c( d1 m
5 a5 ?3 i1 u8 g" k5 \& I: ?1 J, s
8 Y9 ?3 }+ l' F, I1 C% }
/ f$ U+ Y* H/ ^* `  a. B
+ Q! F5 f# s( U: G; ~4 J
! ?  P; k" y( q- D2 k
- b- g( }/ a5 {. g$ i; e* z3 {
; J* O2 C# H) f! V! p0 B3 z3 ^1 {
' F8 o; P" i6 u! Z- ^8 W

$ u6 F( Y) t4 Q% I! k. u
+ C) }1 `- l: f- R4 K; W8 z& v: T( D9 C: K2 X/ M

6 T. [+ E4 a6 V2 V: m& w3 b( o& y6 U8 m& _( n
( F3 x2 K' v2 [# ]& b

7 Z* P; I' Y* n/ M6 W7 L
8 m6 k: x$ W# d3 ?, r  C* \+ Z( U, V0 @5 N+ X' o

, o' ~/ h# o  g' u7 n/ |$ T2 V7 d7 O8 w/ W
. D2 W. V$ |- A  H
3 Y$ _6 R" B" h$ n. W
1 m8 S; C* D9 \
2 R3 L% \2 s0 p' u
5 x7 S/ R! E% M$ z; M
3 c$ m8 P' ]) v
+ C: i2 d/ x$ a) C+ \
) a. B% Q5 g* p/ S+ |/ s2 U0 D
% i. S3 I: y  O% M. \
8 s$ i, P9 m; l" K: b- \; R
2 Q" Q# g1 i' c' \9 ^( o9 _

; V. K. a( n3 Y* W! j. M' J3 Y# v5 |- n+ j1 [1 I
. c) d0 R! Z4 W! S

1 A' a6 ?$ N- d% b! \2 W- c% Z- b. Z; @) k1 f9 B
9 [- I0 m/ W* V9 T- e

( M# b7 i+ O1 |+ @$ E8 a8 N
4 S9 Y6 J3 R. e1 h1 X
' ^3 B3 D$ `! g, p4 j
  n: M( }; p3 c3 T2 o. B
: s! H1 i  l2 W7 d; |, h& |) U& n2 F) h% E2 p
( m# n* `/ g; e" e5 q; `" n

* X- f* o1 Z. P3 o& q
2 @/ B6 D& D( K- m. ]- l5 d
- R$ Y; a  \; C, |6 V0 R
) o9 {+ [+ z& T% Q0 s1 b0 J  t# L

" v7 |) Z/ v9 h5 _3 ^7 |& @( D9 ^, |
$ J$ H' o6 T$ l
- U; K$ J7 K9 a- g! k( u
7 u/ K- @, h$ e( q' l
  g% [# }* w, C( M% R  x) Q

% ^  i4 c" ~( ]: b7 C
; ~" k) n; B: G7 W: o
1 Y% I2 M+ K  \: ]0 U8 U
+ D% J4 N5 a& k% Q9 q. k- `) s, |' j& }' x9 m3 H, G
* U! k+ Z5 O4 R' V9 {
4 T" Q; v- K" t' m% \, b* `1 c

4 _; G. N$ J( s2 F+ q: X
4 ~. ~" w$ a9 o4 n$ F" {* Q" F" z5 a, B2 [8 ~! n' E6 E. ^' U

+ W3 K2 l1 _. s6 h1 O/ F7 [; k7 [9 D2 ~9 h' N
/ q- Q. c6 L0 c& t$ s3 [- k: X% O
" q  q+ w- Z" u* v
7 }' O( N# _7 y1 ~* e
( ]# @) [" Z* T8 ?: S

" _% Z0 p& v" Q4 `* g) a$ C( u' O; m  H1 U1 Y  M
+ Z# B1 u! }# I. r7 M
7 V# Y9 }; N, }

  C/ T% k+ k- M' D
' T8 m" W4 r/ H! `, M2 w
0 C  k& S( q6 n. a4 G4 Q; o: J5 P. J" C; M8 V- W
/ s* B" O. p, }" V- {
! B2 ^6 J  u! d/ h0 A' k
9 V( G6 b) l. W" x& J1 g
7 N* V% g) y4 @, p

. N5 ~- J7 }3 q
" R8 J" t2 r- R9 B3 a  f, v; A* ?! `# U/ u9 \0 k; ~3 t
8 M! W* D0 b0 g% E. H7 {
! \" i% {* P( ?9 a! m/ Q9 @
( f# }5 }9 G# Y" y

2 u/ C* K6 Y7 W7 O3 U- H% X% F/ m% C9 z" q  f9 f
# b1 X8 ^; B* T+ z5 `5 i! ~

+ k$ q* ~. C" n  o" F: G6 w) A1 l: e4 U2 q/ `

# o3 k3 C1 e5 f' K
& z1 w0 _3 c; U' {- ?" O4 G3 [$ \9 W1 {* ]. G- ~% U

8 U, ^% x; j; Q1 j
  f4 J" z; |, ?3 [- h
) m1 G, Y8 Z, W" n# f0 b
) L1 w6 i2 S& M' j$ h1 T: H! K
- f0 O: N: H1 t& |, U7 k* Z6 }2 P; s0 a
0 K  E. m! ?$ }$ R4 H6 [
8 A1 r7 s1 \' C. i
: b9 C+ M7 J3 v' ?* c, f5 V
( y" a. G9 u/ N* l. e" u0 I5 A) [/ U- o9 P4 r9 l! n  z0 _

1 o* {# ~% D; w" \! i- s( i8 G8 M5 j9 c( p' d4 ^" [3 v4 s

: h* l1 e% |* F7 E9 t- {9 v
: B0 y9 X/ J9 |' S
- v6 o4 a; ~- ]3 m( x: {; K# a; m# I' V# Z# `5 h
; @, `5 o& ]% M, g
3 T# @" t" |% k: G$ c0 [" M
7 L% c4 s9 |# b! [( B
$ N" D# `' H9 }: e0 L+ u/ f/ U
/ v. u6 ^+ ~# z8 Z0 t* C8 Y

4 z; X2 |" _9 v" X: T" C( U9 m7 \
8 K% s$ L' D3 v& g) g7 e% {+ ~
% B7 Y1 x9 i, ?8 r! n

2 [' f- p8 r5 R* U8 R9 y
  {1 B$ `2 G6 {; N1 }' Y' k: }7 M0 ?. V

$ R3 G8 k4 T( ~" S: _$ h0 X8 k% s/ J: i4 k7 o0 _: u" ~* ?, i

- ]  F, D  w6 Y& v0 ~7 S7 Q' h. F! v6 I. [( {" ~

6 F" p2 S4 v, J1 J- D
4 L4 k1 C: l+ L( j$ z/ L
: g/ o) z5 P4 A0 P/ z8 ]# s4 D* K. ]. B. L7 s, M

. a& M$ `2 _5 p( o2 l! w5 b; t0 b! z+ a- }! O0 i" h* _: O3 h
) L% {( U- y+ O2 q; y

7 m3 ]- X: y' v) g1 y; {# p# Z
( F* v3 X: ^% W: _8 V4 o" l' d2 f9 [% [. _% b2 i
9 l* q7 t! x8 V8 C" P( S" C- f
- X3 o) ]: B, Q4 s" f% I
) a9 a$ C0 L6 f/ |

( C3 O& ?' z  ~2 j( f' Q
, y2 B6 I# W& h! Y7 J( J9 I# J
3 L& o: `- `! s1 K  \2 V, A& U
0 {3 F* Z3 ?2 B. U6 C$ q
4 [- Q1 h9 c3 I4 G
0 t+ _. m8 ?( a' S$ x  W% b1 Q$ P& I. y4 u; M

& O: g& J3 c' a# T; }$ t9 G" ?1 z5 y1 o5 {& J) N7 u7 F

- }/ M8 _% `4 W' ?& |) \4 p. Q7 ~3 h
6 b; D7 m( `% N% ~2 W
! q! p8 u; F6 L) R) \& Q  n3 r

' ]  e7 M. K) o+ T( o. D  A2 ~: Q4 ~4 c  ^7 u

# m( N% q- S  \  n  y  z7 [6 n; {# _& T
! Z; m! h9 E% [/ _* R( x5 R

9 \6 p3 ~  i' i! M2 d
% I" a/ {( C! H7 f& F9 a8 j! Y: C4 B% W8 H* H( L: `1 W6 S3 j

; Z' _' M2 s8 Y/ ^( A1 m
) X3 c4 \7 x: ]8 F+ o5 o" Y" G9 k, Q! }7 z( T$ {/ f+ R5 P
9 Z/ h7 J/ ^5 L& }' b) e) W. h

* X: {) T9 B" l# W
. \  z; v/ a! w0 d
0 ~8 j4 r5 t7 m4 n/ O9 |% d" w. `, n; c4 x1 y- s) Z9 V
$ M$ @) Z/ `! \; g& o& F# l% w6 k
) d7 ]' X5 \1 Z. A% Z$ P

) w6 A+ V4 S( V7 D8 z% Y
: b/ \" \# @# ^
. {" e; h7 B! b& Z( e  J! e* M$ Q. z: j1 Y  X1 g

& l! w7 m/ V0 C, R' O9 I, J! k6 d7 H: s5 V+ N1 q- P+ r

+ d; i! @# g2 z6 Z+ H) n/ W. x$ ?+ \( O* ~
! W/ ?0 T& ]* w9 t! K. ~* i* g

# E: i/ {. T: C. [& s) J* ^+ D, q6 D6 T
5 l1 w4 T4 b7 F# m/ `& N$ Y! Y

4 g3 D8 k& _8 |. p' Y% b
, A9 ~3 q3 D# }2 z9 O. o6 ]5 q, r' R: \6 k

8 N3 e2 Q/ K0 }
* D, h: i% a" }( @# b" `
1 d/ T( ^. U/ `4 w- z/ r" \/ Q( k. {5 z7 A& B& V/ t5 M# J0 L

/ n2 R" J0 y; B' T
+ G  S1 q8 }1 l6 \+ x1 c
8 J2 j$ F  z' K0 H" j  q6 N) p$ V% C$ S8 ~) C( p$ `

9 G- g( e( i! f% Y' k
' B6 w8 H* b9 w2 B& E( s# H5 ~
/ h' S7 _0 N( n! Y* P& ^4 _3 g. \# A4 _
! O. |  ?: m, M5 u, Q
* b" N+ W8 w, e5 a
; J$ x* b5 x- r2 b  w

) G# H. p* d+ y+ u0 @% k2 D. ^" B$ Q1 D" i2 C* S. s

* t+ K% V7 g5 P; E! x- Q3 X
' j8 ?2 {$ G0 |- p9 B8 G
# q: V9 |/ p. ^. `* f  M1 [* _, C
5 M! E6 R- \* f. \, C8 C0 I8 D( \! p- I% H. G3 i/ \. k: W

8 a" x; p  V. F0 Z8 w- ]
9 h% P/ {( G4 C  i3 c% J, s; T9 \; F! I# K! Y. y. g  g3 P; t
' z5 l* |0 b, E
& t+ v% R: ~- z: {: d

+ q, |' D8 h' i' z
) Y4 }' C* e. i! s7 V9 s9 Y) p; X
" @# F  o3 W3 i# @- z" `
+ h, y1 ?4 |) ^( t8 {& j* i, K: H% n* B2 H; k
' d- h  T( F0 V. G7 |) K: H

/ \+ O+ t% {# \$ d0 m+ l" @; c) s2 e, K

, |5 {3 X; R, |) W5 F
% i, H* A9 P2 F2 B4 {) M0 _; z' k% w2 R  g5 v. \9 _% e, f

! C- @9 S9 L7 p- F4 W5 K
& w. X- J2 a3 s& i  x& J# K
; Z, ]8 o, P- i6 {0 V
& G9 b' B$ X! y- r( G& X# D) ~, ?% c" H; `

# {$ ]" p4 u+ e& k
# J! G* D. H- b  a3 Z" F* y% O- K, [5 S5 W7 P$ |+ U6 h
5 ]" L  q9 r3 r; J
$ G7 w8 r8 S1 T4 L, l
5 s: e* u( f6 V0 I9 U9 P" Z
) f9 d9 c( V) X  R1 g% V! ~

: ?% Q" S) z) N! J! Y3 h6 C7 r6 H+ u/ I/ l
# v* q0 D$ A; ^
# X  h2 W7 C4 w( b
# m* O: I( h; Q1 r2 p

, \6 |% J. S0 l/ c6 f1 C$ N3 @* @& N  p' o$ Y3 u' F
$ [% k/ X) B/ g! I
" t" m, N% v6 i6 r. Q6 {, O( E4 W1 p

* q. ]" p+ q: T& ?* Y% w: r
7 o6 Y3 _* V) k2 l' d5 h5 j/ P/ _0 m8 n; H2 {3 ^

6 J3 Y! H7 j' e3 y' N
8 Z" \) J  ]) m  e/ G4 d7 [9 o# T6 A7 \( p2 j( \

( g% j# o! h6 I' k" {: t' I' F+ L3 j7 N& Y# t  @! i/ N

: p$ ?' p- i+ S4 o
0 T; y9 I' y- a8 P$ V5 I7 u8 R+ s5 a: Y

/ }7 F+ c! u+ L; q" l' S, R
- |, e6 M1 T! q8 m. V; }6 u
6 j8 c2 o2 |, [8 f* t. o5 o6 G8 F

# r) _4 V- P5 b& Q* ?' [8 e# [. H/ O( p0 f1 z; Y: u. T# v
. c  ^! |% j" Z; n2 n
( f; V/ ]% \( C. O  C
3 y, j0 _) J5 d3 d

; b0 G, V" l, V
1 @. ^. y& N, Q, A/ \1 P) `2 u8 p, g: f% w0 l

5 O% W5 ~4 S6 f! Q9 q5 z9 `/ E, o: T2 n3 f
  q) H' n& E5 W5 ^  Z: t

0 x; Y5 K- J) ], H8 P
. I- y. b& t: I: \kkkkkkkkkkkkkk
, Y2 J9 F  @: {! {* [

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 7/5/2015 10:34 , Processed in 0.330886 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách