Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 9890|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 4751)

Số người tham gia 14Uy tín +13 Thưởng +19 Thanked +12 Thu lại Lý do
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,
$ [% ]/ A* S. f$ DCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ5 V; s7 O+ M" ?- q" I6 |4 P
Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
+ @4 Y! ~3 E0 j! V8 d. hTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em/ {% Q/ ?! _8 F8 Q1 Z* i
xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 63)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10 7 Z) ?9 a9 b; \0 ?
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em. j. J% \, l( N) ^
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
  {0 F6 T, \" a& G
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có. " Z1 L: b, b' L1 V- N
tại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.
; ^- a, O4 M# }  _9 Pchúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28 % `% M: _+ q; x- t
...

' h( J" T; ~% ~0 Ucảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35
9 ]5 k& W. T! x; B$ s2 Y8 lHi cả nhà,8 G( C* T! r2 U$ @4 D3 L
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ+ y! m2 Y" f; C# b- L
Thanks ...

8 c! ^0 i. s7 z+ K( xThanks Bác,$ x" Y% m7 p; J, M1 O: g
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;

, ^* _, Q# V2 s. Z- i6 y$ C0 ?
4 o8 N$ Z7 C7 k0 w0 C
8 X; w! C# A! W# Z+ ~! _
$ O, G( N" S& b

. c7 s2 p9 N( ]5 A5 z) U/ H# W7 |

$ R& i! n1 y& ~: N6 F3 i& `: M) H+ u, s9 r; U4 P

+ b0 G& C; F! D0 _* t$ B# E$ @$ t. m$ N+ C; P! t% P. P

, k. `; z3 m% N5 V, O+ M! Z
& e5 T( A9 P* N( G) E+ o. j6 ^& q" p8 T' c; p% D! ~

$ \) X6 V8 Y  y) U  N; d
& n- U( u$ D9 a# l$ I1 t; [# d5 c' w: i- b2 C
% r: L4 S( ~6 M7 R
7 N! i8 d3 b. N, d) B2 T! n4 s/ v6 `8 ^
3 C0 k) T, d* T4 C

- g6 `0 h& A% z( n4 l( X7 f+ G0 r! e

: ], O# L9 f. F/ g7 L9 _: `* i0 F! D  |
* a) t1 b: v9 n$ |+ g- |

) z# l4 ]- }$ x; P- }% V( A8 u1 P7 o2 F$ B

/ B  ~2 D- S/ e5 q/ X% S6 A
$ @9 h3 g8 T  L% x7 c2 `
) }  N% Q0 X/ a) n# r- {! }' L* q3 U* L$ q2 J; j
! I, r( S1 r8 Y  c) R' }

2 M* n2 t9 }! f" p8 F
3 K* F# k! x( j( M9 l8 n4 Q
2 x- D: p. _5 w# ]
7 T( e8 \  D3 O: v4 T' O
+ d/ {& N! i$ w8 O8 d* K
! X( R# t4 j! H* Q# B
- x5 |3 ]1 p. x2 ?7 I/ O  l  o
9 X3 u$ L0 `0 m1 Z( m- |
- W; ~0 ^3 w' l# H) i# J# K" p/ Z1 p/ ^  v" V

# |6 V5 h$ B$ u4 M3 h4 e; Z2 O+ ]2 m( k! T$ `5 h6 i- E& t) v
$ u- d6 U" T; r0 u

' D2 B( |% [& W0 [+ B: P5 c8 U9 `' d, K# ]& D0 O

0 X/ p2 E* X. M5 a: R. U3 r- K, q5 `* W* o5 B5 r

% S9 i8 S" U9 m; s
. \5 f# V  L$ i  L! V* g! v5 D+ Q: U
2 C% }8 r) p0 c3 a

) {1 ^! S* r2 H# o0 g. `
$ j/ c; N! n( m0 i9 |
* a' j% g- H$ {/ V5 y
0 ?2 Y- w0 j  A8 C% m# X/ T" m5 F0 E9 R4 \
4 f, f, ^. v. B, u% Z  O
  D% [, ]# s$ V6 ?

' F  L' U& H  w8 L* S8 ]" ?( E4 c' ]4 w2 U9 h; Q& h
1 W- Z+ H" e0 w9 }9 y4 C2 c

$ h" W+ }& c3 ~" _+ _2 [) _+ B8 ?2 C! N% Q
3 }# _& t' D) O8 Q) M& P7 t

- _2 F5 x0 q, @6 Q) c  b9 \/ l: w( z( m- O5 Y8 l
. Z8 _, ^) O4 d/ N* i

5 m9 w6 R  o, i
9 t8 ]. B+ ^6 [- R  ^8 J- t7 ?) j, ^% c2 C

6 v: T- _2 q8 N" \$ d% w! W8 \5 e
; {5 p) e7 E; F- X5 @, h
9 r3 }. l$ L/ f2 G+ P5 ~1 e' x
4 [- x* F3 n  ?7 x, I
! a+ \8 X# }" o; J: r
: ~, j9 U7 N5 n: Z) h
; R1 e3 \: ~9 ]* [
) b8 w, _3 N, Q/ H, B6 F6 |& W4 Q; v! S( G& M6 p. i$ L

8 f, {( U) i# M# L' d
, I  \. r6 C! H! {
/ P- \1 {' D! V  }3 {. y$ {/ V
( I5 `& y. [, k$ k4 g6 V/ ?  J1 n9 [) |: z  a3 X8 ?. x; C
: L) {$ l# u" [! Z, _

, r; O: U% M8 g5 W  g) ?, q- s$ {( V# q

$ m6 ^4 l% n3 j% L1 ?7 r" \9 E2 [9 e4 o/ `, Z1 e3 v+ S# P

$ E* I  ]9 d+ K/ q
6 I% n! K' t$ N* L* n8 x# v7 ]( x) f- V  k) u* b) l9 U
! s' |7 t: i+ w2 F. b8 y& C
- x/ N. l' ?. o  B* s# X( y

) P5 q; R; @( a' N4 z% }  o
! ^/ R# X* v6 p1 V' C; [8 j1 B1 M: m7 D- B/ Q6 t

* q# f- G8 C- a# M+ ]4 X$ N4 @  y/ N0 m& M8 M- Q3 L6 \
7 S' a9 f0 `: ]+ `4 O6 c
+ O' d2 i- ?  R2 W. W8 h
$ ^6 R3 F* C/ w. W4 I; ]
8 q, t1 M# I5 A. M
3 w& Q  b* A' {

8 F3 o: |' u# U1 N
! k8 Y+ `! u9 r# N: O! E6 j. M4 y; W% q8 s

$ Y) c  k/ y$ b% c& |, r
# h& w; U$ j; l6 M. G# T2 I% R1 O" `$ z1 c: S. j3 t
6 V( h. W! l$ I1 g

- c% f+ t2 g3 Z) k# z, e$ m) \
1 R6 z4 B  f0 Y! h% h0 `" X2 Q' s! G- g! K, k- |
: t5 M5 X. n4 i) q* Z( ?4 |
0 }; K3 B3 }! q: u

9 C* _) i0 R8 r8 F1 t9 i
3 X4 R1 Z* g: x5 U
, |4 T7 E9 K5 j( ?3 M! y7 v6 ?- O: q

8 I1 q9 [, L% O" f5 l, {3 v$ a2 K% Y+ ~3 Y! ]+ o+ d* [$ N' p
6 t9 R+ ^- a! f, t1 ]
$ c" T4 g$ ~  w( A$ t7 e
) ?; S, v% x. q* D- r' N

1 i" P5 d! c' m
2 ]! V3 \$ y; L. a3 o6 J/ l; ^9 C; G1 V4 l3 }( W; B( z
8 [' u1 L% K$ i, r6 x: g- d; S

2 H$ q! @0 u/ k1 G6 B* l# v# I# a3 ?
2 L, s/ g" O' K1 T3 b$ P- F

7 [7 ^/ V( {, W% a1 |; I" R) S5 b% U( I$ Y: Z' O9 s/ u

( a: D$ z8 I" a# c% ^& o
  q# E  X$ H9 G2 Q: m' o  j1 S6 t# q3 `2 ~1 K- V

. F% B$ P, I4 P- U4 X" @2 F3 K/ S. T8 g4 ^. B: q

1 Q! t+ U( e, i' d1 S+ S- ^7 Q2 C6 A6 o! E8 m* V% {

9 S* E9 w+ g1 ^# K& F
. y" r3 `  B5 r- c, h7 S: M9 a. u; ?

. ]& w( [2 E! F8 U6 E* h( c. U# s
  v7 I* ^/ V1 h- O, J1 |' d0 }5 A( P7 G% M
8 O8 X3 ]8 r+ l  T+ C+ k
! P3 j6 E2 X& J% j
0 m2 j' P, _* o5 S+ ]! N/ i1 F
2 Q4 J! L- E  F& z1 U/ Y/ B
7 G4 O& p4 P# m5 K
* \9 c% e  j3 j* m2 Y& {
  c& s; C; O& k0 c/ f
% s& l( |( U6 X3 x3 R
) h+ A8 v( C5 C+ Y' L
- x- r% S" }4 Z8 Z; u) K
; l- p, _3 ?! v, Z6 |

1 D1 A/ O' A2 ~1 }& L5 s9 g7 R  i& u3 ~% z% ~

4 |2 Q  A+ L/ _! E
* A" c/ ~) r* Y: m9 I' _* ~  c, a$ D% e: j

! b4 P2 ^- O5 ~  s+ m1 M1 E  E8 N1 T

( O$ p4 E/ m( g2 M) a% Q
9 m' Z" |9 S2 r3 O' }% s& a! j  x2 _* ?1 ]" D3 k, h, ]$ _9 f1 Z! f
& c3 |% ]7 ?. H4 e- `8 y

# Q! z2 ?0 \* s$ {- U# {
1 j% R* R( q1 B/ J$ i
( J  b3 h; u0 p& A' W) f: {6 s) E) S: S* }  j' q
0 U: w; |" u8 _! D

. z$ K% i8 Q& R
4 Y4 q- t4 R5 D/ h
% ^6 C% n6 f+ `& ?0 a
1 Z! ~. q: I) |7 ?
3 D0 r! U" W- f, M* R* p8 G' r% R6 f- E$ {4 \" A( j7 f2 e
) S3 x$ T" F. w" f! c2 c' z

- X$ P5 J" E% u, ?+ p2 T
) z2 u1 e& T! h& a' B7 @2 ]" d3 V' Y( h" L6 h4 _
; r3 A/ {9 ?! H8 J" w2 n5 b' J

2 i$ f4 J0 K2 U  i  @" T
. y( m4 K% ~* l2 \: l: [2 C; C6 D  p2 m8 j  T6 ~# B8 V
  L$ Y1 ?  |3 ~+ y

  D" C6 A' k6 ~6 a2 J5 x# F7 d" ?6 ]# P% D6 Q+ W& K: ~
. n. s4 o$ A% Z1 N  U

' z1 K* T( ~5 D% n, X& M
- p8 |4 |" J/ K- h- ^" F, x8 s8 @( m: ~5 K  U' B0 t: w  ~0 a7 Z

# R8 i6 u1 W1 O4 T5 d7 r% W5 z% ^+ c1 c: \) z  z+ p0 s

8 E, [$ M( n+ s" @/ g& y  ]8 M; y
/ G( q/ f4 x- {4 x/ y3 S8 S* }/ ~. k* M/ K
3 ^* Y, [6 S) Y: H" P
$ m1 G) O- g7 E; n! A- F
& j/ P  Q+ X6 X+ W

; ~3 I$ f! a) z. r  z7 l/ m5 U+ ^' Q0 q) F. ~( E. Q
  d- H1 x; G4 A6 h

+ c7 y' z) p. b- ^
8 a& ?5 W; ^5 F4 X1 A7 Y! {) s5 k/ J2 C7 z  B8 @: t

; {. Z; I: C  t& Y! U1 W1 b1 S: h
+ [! r- O& R9 W: _. L. w
0 y  s$ L: D% h5 W( k( b" G' R6 V3 [9 y

& \; t$ M4 t4 P  J' X+ k3 k" t# z. \; i% C, k4 X' R( \

1 l5 E; ~/ Q+ K- P( {4 O4 P  ~+ o" m8 Z+ m" r$ [

7 S1 O5 d& V) w
& h& y" u' w+ v3 Z: B
- u6 M7 J' V% \, d0 w" J8 C( \9 [+ ~( S8 |1 z

5 J( W  Q8 L, Y) T1 P* U3 N+ H, ]8 W+ m

9 @2 t0 f5 {' `# y' {# T$ O0 [( }% P: E' f$ L8 b7 P9 c

9 p5 F( s# g/ o& w6 l( Q+ K/ R: N# P0 Y

2 ?* W# @  n! w! e8 a0 L& C6 l5 a- |% p
4 O- H" H/ {+ B$ q7 q: L

+ ?; Z5 C. m% I! c: A/ R4 P) F. n5 u. Y  v! S3 u' p5 X

) c) g1 [: z4 n: S' B: P, y3 y/ G$ ~% ~5 t* \" n' b
5 t4 g0 p9 ?9 K" a& _: T6 d. ?% {

3 D3 g6 Z1 a  S- r
; r, @7 B3 @% _2 d9 j8 v6 m8 e' v1 _/ M! C3 T

6 d/ e3 V, e3 n- A. \: X
6 S- U& O2 M  Q" t" P6 \/ v, v9 r! ]4 r% G2 c/ ?, t  n

/ S8 p7 P1 Y! U2 ^
& C- E1 c+ e. ]: m) ]+ ^! q
9 }( g1 x4 k+ w" ]+ X
5 L% s, @, U5 E( B6 O
0 r" @4 o* y& _) Y6 z9 T; R" M/ F  _: v0 z! c

6 b+ h' l& |9 d, r9 I
: l! C6 X& U  W5 C6 X0 p8 a; X* }3 _' K5 s
7 n, w' K- W  d/ F% o5 [

5 q* O* N* ?  J& p/ J
7 P# o% ^4 u9 S
9 I; d1 C& ?# b( o, H$ G3 N  W! V. j  ?" U* h0 ~# x- S' a
2 o  F9 D2 j- B4 s

$ h% |- L" g7 Q
# q6 L7 N( f% g; l% |1 b2 q' }( H4 b

! N2 v- `+ c# r+ `
; Y* ^: U1 J$ b3 t; d+ a1 q9 r% Y7 L( X) i  @4 A
2 o# j% ^8 m5 G& x
4 }% f0 [6 L7 f* y0 K9 B# M, T
0 I) p2 E9 v5 X: v) f

) X: O7 L: B5 f  P3 T; V' ]0 z" U9 P5 Q
* V9 }0 |0 K) }$ Y$ Z
" q6 e- t8 m% ]/ i9 p5 D. y1 F* \  }

% C3 ?5 k/ d2 |5 X7 C2 R  T( x
" s- V2 q& L3 _% K; C6 H6 W6 w9 o% f& k$ |+ r1 I
% T! o6 c0 A: s1 T0 O2 Q9 c

+ ]) `# Y+ \; T5 x( \6 d4 [, n+ w  H  d. t9 ~
$ F9 r  K' U5 E  g" Z- I0 g/ f- R

/ y9 }) D7 x5 @
  U% q. v, Z5 f5 V" J! P7 w4 v2 F8 E8 F7 ^  ]0 F; c

8 r8 Y- R  b/ L6 _! q3 M1 Y( D  G
1 t$ k' n+ m! H
4 Q; {" `, Z% z& [; P1 b8 }
7 ]9 c9 n$ y8 r+ I2 H2 e+ B, b5 o' c. w) W. M

7 k; }& o' a7 b# U: C+ H8 D/ j9 O# }$ v2 U' G1 p

3 O6 V+ A, o3 y+ r9 O+ Q; i" y2 c, ~: i
7 X1 {* T8 G, r) t& C  h1 @7 q
! w7 y, m- G+ z' x

, d* g1 g9 ~0 g! g8 {
5 M4 K5 T; T# G1 r  ^3 X& L' ~6 n7 q4 z; v0 @/ i
# U+ F0 v4 J' y* Q/ M

- N6 |; u5 O" S* W& o0 V3 Q0 p. D% g7 m, T. M
% f1 r# {! r; z9 G$ U# Y# K

4 O1 ~  }  B- q: s. l  S* g
( n% ?8 G8 }3 [# j5 Y/ e, {5 @6 X+ h! a$ X
& l  `& {; l! h
" R2 P7 e9 [5 |1 |8 ~. p2 O
' d7 {7 ]+ f9 |- `/ Q! I
$ b& H1 p3 C2 L$ X

; [$ Z' P! o/ U0 x9 B( h% K2 d2 E
2 T( `8 Y5 ^' ]5 X  [' g; z+ L' c2 T1 F! q4 |4 y
6 F; j; m5 g, m: Z# p1 q9 E
+ t) H# N2 j: t4 R. @
# X+ t8 I% |7 j& a9 s6 ]8 P

7 }! o6 k8 N0 H$ C  [5 p4 L/ F6 p3 g% M1 P
1 q  X8 Q8 G6 N, e5 o% J

. B, i9 v7 w# p) j0 D3 e1 m2 q9 ]5 R! n+ B

# T* @0 x( P* y: _. F' H
2 @9 O6 }# P4 n+ P8 H! J0 b( [' w2 t5 `! d! O. D( [1 L7 f
% C+ p8 ]. r* \+ X$ Q6 o( N
! [+ K; l- Q1 z4 G! h0 r* L
6 G4 ]; F1 Q( m: ?9 |

7 _  b( O, Q$ ^8 N+ r% T
( Q; l4 Q- U' w; ^4 j7 X, s$ N/ o' \; E( `3 Z" u; ]& C4 {; z: m$ i
) |- A- q% f1 p( k
8 R; m* d! k/ A: ^# M' G

. N) K$ j2 s0 T+ T1 ^
" x* x* i+ W/ X- |" ^! R) z6 r
3 Q9 p0 c8 i' b3 T; I% A) E% w# }) y
2 _( E" j+ W5 L; W8 |, l4 n7 H
& }2 w8 s, z8 j. h9 g5 ]
1 ~! {- Q, O- r

, N5 j  l: C; _0 c9 T$ P+ y" P& q) e* ^) d

3 p+ W0 F1 V3 H: z" l$ |. v) r8 X
9 e/ P7 ^; n9 q1 D& N! ^: ^5 Q8 m5 h! q
$ K& z/ k5 z# P
$ `5 k: a2 W1 E0 F

) T" V6 `! F, S9 Z
0 D. A- \7 f9 ]3 P$ ~4 o5 _3 j) u7 D" j9 K
3 |7 \. y0 b4 I* q

4 Q* [! }4 J+ {, g& s6 s- ^) G$ }0 s' s
' g5 X) ]* ^8 E

, q* T3 t  H# K, f4 g1 }1 lkkkkkkkkkkkkkk& {2 B- Z' n* x7 c0 Y' @

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 2/9/2014 08:50 , Processed in 0.191463 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách