Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 14835|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5447)

Số người tham gia 17Uy tín +16 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
vietacc + 1 File đang cần. Thanks!
tunglemhcm + 2 cám ơn
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,
# j; F$ A( c) U7 G4 p% ]Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ  d3 s8 _4 P% f% d  p; e
Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em$ @2 e( L" p2 J0 t
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
7 _9 d) X; J4 t2 A' Z xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10
. G' @; a. D( i# }. {* hTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
3 C4 ]1 e; L  h7 |3 V2 j! v8 W& bTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...

, e$ I; C5 z& `* a. g5 Cbạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có.
' x8 @0 Y( Z& l) mtại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.
0 `3 n0 k2 Z6 b* t( q: {chúc sk và sớm nhận câu trả lời

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28 5 u. F7 C/ I& H4 h! C# L
...

; E7 G4 v7 ^. p: fcảm ơn bạn đã chia sẻ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35 " s& s0 u0 S# T6 p0 i( B$ j" a
Hi cả nhà,
+ b% D5 F' P' O# T2 sCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ9 P% ~% D3 M: C+ i% @
Thanks ...

, H( R4 e* D8 zThanks Bác,9 E1 T% r% i* t; G7 x6 z
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;

, b! V5 R: n! Z7 J# Z7 p1 j. z3 I) k" A5 \
: [8 Y% q3 w) G8 Y
' N% P8 _. s% z; d  |6 |
6 Y: Q8 w( @& S3 I% r1 A- q# w7 q

5 W5 Z$ {2 g( R" F2 Q% R2 Z
0 S" Z" l. c9 g
8 V1 D' K7 Q# |% R1 j& ?/ I2 M1 h: Q- ]. f0 f' f+ r/ N0 E3 L/ M9 M6 V

, o; V- z! `( M4 X* K% u
5 b( Q( g# J  n2 E9 N2 Z9 @/ ~& @+ m( ^' I
  E* H! k# H, w) g0 R9 S$ N
% I/ v& z+ R; o
- B% r' }+ t7 k9 v* N) I$ }
# E$ R5 d9 x) p3 l; Y  V
: `0 y& ?- i: }" s
- Q' s5 c( n% J  ~" s5 C& y
& H0 m! m& O- H! W4 J. t8 \

, ]3 B, F; e# O2 i, |
4 ?' S+ }/ o% B+ Y/ h9 Y7 a
3 y7 R* I5 F7 m3 k$ e) Z; R! i6 v6 e

. a- N. T8 a% k" E( V
/ f6 _) f, b! p1 H
9 n3 X) w9 B: r1 E1 u
; @: n% Y- y4 h# K( i0 \4 Y2 @8 ], Y7 ~

7 d! e6 g: \: @, f+ A% \( k$ h
6 T! ^1 |* p2 A) W- J' A2 K  q( }4 \. J
! p5 k2 `9 A* q# o$ [. B
' r  Z  |' p2 i5 \# ^
" V; n  H8 c8 Y; e1 C) u1 o

$ F0 `  \% ?! `1 r& e1 V9 m3 W) G5 ^1 M* P- f+ N, n4 v" L
: X2 G( D/ c  x
2 [9 s# h" m1 T; b6 l
& c6 T& g: O% A6 L1 ^& R( |
$ \6 v7 P# D4 Y7 u
+ T' H6 `' u6 {0 L

9 v( t1 U+ S! L: N: f% {6 @  q( w$ E3 w/ x0 }

$ B! z' {4 |* Y4 M/ F! m! b+ O# z; j
3 o# O, [8 p% |1 A& h1 I% D! Y6 w- z2 P+ \

( L, M0 p& \9 Q( e' f6 B3 {. G. X  g1 n! d# c, w; o- J; j6 _/ _" E9 Q
, d( }1 J3 Y; W, W
2 _* R$ B. f3 e
. y2 D# E. M! X" X% {' ^8 ~

# I; A; Y* u5 h/ n* Z
9 v; {- Z& H/ n1 _
9 [0 S" @. U/ B& v. T3 B9 M5 V, G/ ~8 X: W  J0 q8 d2 a

7 q( w9 T( O3 o& q9 L( I8 B% M/ u( j3 {7 `! Z' Y' d
( X# \7 [- T. R3 [& B( I
( r; D- ^0 O7 z

) V) W* h2 p- t/ g- l- j
  l: ^* c; v& m7 K- v, N) r1 C- w) I8 u6 P  @, a* \- k
% z4 o0 i2 x  u* {
2 N4 t. I, h1 d( }5 e1 k- [
8 \; q) G& e3 c' z

. O* l3 s( K0 I! ]- _2 ]' D4 z9 _1 \, J
3 y" _% k8 g& v! u9 d
8 v- Z& {& L8 G# K

) V4 Z7 W6 {  u+ f$ f% W
% N+ {% b3 S$ R0 P  _- r, ]& `" X% e3 f, i
* K+ l( T; R3 q4 y

, W6 }* V, _8 I! D6 b% t; O, D0 L8 ^
: }8 V; d- }' w  t9 {! V( b8 p1 h3 i* k/ L

: @2 v9 ]5 G' V/ g3 _+ J, I% o3 D
: w' q% B1 }1 P' Z+ X/ ]8 h5 f+ d: Z( g* `2 z1 v  S. o

5 x+ I! B7 D) ?$ w; |0 L2 K
. F5 z: F% E2 l6 A& |. A" C* R& ]/ }0 F
- I! v8 ~8 J$ a. U2 f+ F0 o) x
2 u, b- ^9 g5 l6 t8 r. `) r& P( C$ {* u

3 u/ H' t. g7 `
4 E" }' J1 R& j$ ~* Q# R0 U# r2 k( g: u  Q

& V( k: c7 F+ h5 E/ T* Q; n' I% \+ e9 |1 R
3 E( c9 _9 j/ B! _4 t7 U/ o

, t& M8 Z' T  C5 G# }
, Z( A) {. v& l3 ^6 J. d
2 Y( ~' a% o2 m) X' U: j6 I, o6 x" V0 v) ?+ |

: J4 f3 {& j; m* }" b- P% _' w) N; K8 r

/ `' u6 V& V2 \5 U: `5 a/ b" }( M6 f, w
: B* l( K3 a5 v4 m
$ l- R# U' ^( O. ^; c7 e4 T: o: Y. C
  X* j- [: _+ z( b4 J& }' L
7 G- R  B# t$ D

/ K" H; ?1 z, e( P, q2 K  v1 H( v2 z  m

- p$ ]+ F8 H! c& ]# L3 \% ^& x- s6 U* @: N! |& d" _

; c/ }" u, Z5 n1 q2 q) e6 z+ Y3 _+ `* H0 H; P+ `0 ]
0 L, e$ n/ n0 v3 m4 `9 `
. {% N3 }, P) A# W& x2 c& D

! H& b1 ^8 d. l& A1 L
  |7 _9 [2 k) d, \4 v
& {& G0 |, O; u3 D, x
# I5 h% @9 k+ H) g! Q- U. V( p8 }; }' W* {; v2 m* b; ^  [
4 C- S/ E4 f1 r" r9 `3 `, z! }

8 }5 `3 X% Z0 I% p& G$ G( R/ X9 B0 S3 s

7 K9 e- q: d' {6 a
0 ]5 B9 d( g- _3 ~7 i' G1 c2 Q: S8 D) y

1 O; k7 O0 t% W* S
4 j6 m7 ?  I' G: j  F$ p1 F+ D' {( d: I5 p' \
# F( e4 g4 T* b. }) p! u% x
. G5 S" P8 X2 _0 F# R; M/ _

# @9 P4 M- A2 Q& u5 j  {) l1 O5 x# h9 V2 j) c$ {! r
$ P3 G- \9 w2 u% c
. E' ~' X  E0 n7 ?

: m, e5 `3 T0 X4 f% r1 \0 L1 }& a6 n% R0 P# e5 r/ j

4 |8 d, y' g1 I4 d5 `; y! w- {
( e3 B; i& v  N3 ]4 L8 C- z4 ^* d' w- B7 E$ m

& U1 f4 v: T  ^7 c0 Z! e, S# y( u2 o' q2 E. E9 ^0 S

$ {! J9 a$ S6 v" s7 k$ J5 d+ N: `! M: W$ j2 u

6 v  e; r2 ]0 I" c  {" G* e# u
8 _/ ?' D' [& P: e, Y. p
' N4 ~) O" @9 o, T) @
# a2 z! b9 J2 X0 k
6 C) E: x3 z" J* s; U
( {% @" w  g2 A( ^' Z2 w% y, E: S5 g! K6 |7 b

/ Y/ M8 M6 J! ^, v$ |9 `* f" x6 C
2 a( B3 C: x/ t

) N  a* K7 c- W. y$ E) b& s2 z: P# I, e

( F% X; L- W# I  x( h
( u. |+ w: Q3 I) B
, M$ x5 I4 x4 ^3 [/ d0 K
4 ?9 Z; ?$ Y, @6 |# _5 k
- w! z7 `6 Y8 x& v4 g% O
) w1 Z$ j4 ~! n
* y- C, H. i4 Y( ^! s" u) F+ k; O; z9 F7 {- E. h0 |: x5 ~  }1 r

( z3 G+ O+ b1 w6 d% c2 n3 x( y' @; ~  m, J- Y# t6 f! M. R  T
/ L8 P1 H$ k, i+ k6 E) U
( A2 \5 A' m0 [* R% E# g! e

2 m9 T# s+ ]! Q3 D  k3 N
; g0 _0 ?5 x5 l, p2 V3 |$ M) M. w1 B$ d
' F  ?% p) D8 i2 `) g2 C
) M, p3 L" S0 j6 O( C+ |) |
. _7 @$ A9 y2 g2 ?$ Q# I4 ~2 n) t

5 U( N) j1 S( V7 X/ t2 _8 L% ^' q1 x& p7 z& C
" b3 G, N5 t  S) A& R2 |) ]
/ q+ B4 {  p% G& t# x/ ~& c( V$ z

4 d8 o- L' F! N, ]* e4 l
& a7 C  C& `! @. L8 q6 Z" B
8 c: B* c* v3 m) c! `; L0 B& x+ u  S: N
/ Y  p  u2 P9 H# s
, U" \9 u7 i; M: k% U
3 v: ^3 X" O! T
; I5 v% P$ J! D" k
5 s+ Z5 {4 q0 T) }  q% k
: m' S! a; a9 N2 e/ _
* ?6 d1 o* q1 u
# O' I# ^; R# r8 u
6 `* j" O+ b8 @/ D% C* Q5 p- ^

4 d& s& g% b$ w" g% J! A  p
& U$ x' V. ], `8 @  X% S3 a6 T: p

8 C5 B0 Y  R& o: u3 X# ~' d! N5 x& H/ p. r$ F  h6 x: ]. @1 ^: S

& T1 `9 w- ]- R, ?0 Q, g: o. P9 c: T/ y+ [6 W) b

! @1 @. {  l, X: v3 T0 Z$ g1 P4 o; o

( H0 w9 w9 A- u' j5 d; I$ {3 ^( S* T' |" r5 @$ |  D; C

) Q; j4 O9 s/ ~! p5 M+ b! m7 U8 U
6 W- B# R% D3 d* q
1 i( @( u9 v/ P
1 |6 V% p& O9 _" {) {0 m' W0 C: S2 x9 O* Y  g7 v3 b# M: s
( ~% y/ ^- t. ]! x& [! l
# v+ C( h, S9 `+ ?
) j5 \2 q0 B, E4 B1 Y3 v8 T
  a# }1 s. R! l/ E* u; X% M
+ K, n* D7 n  @
, w- k6 w$ o) R

& y  s: r: N7 S
" |1 u8 A* z. V% X' [0 l
' `* G( X# G2 W' C* m% d3 x7 L" q7 z* U9 H6 ]! f( [7 Q/ {3 L

' I; j3 |: \3 r* F' e* q6 O4 l4 D$ k
# ]) @! @( x; g6 f9 K& M; E

% c2 n/ N3 D8 {* ^, |9 R9 M9 I: Y# O; w: B' D" d- b

/ J9 H- ~- ~" o* A3 p* N
- q4 [  j6 }0 U' O+ a) |+ \+ G* r. y- c/ g
1 S3 c5 {9 U1 n8 ^& k

! t1 X4 `. a# g. o
% f" j- a$ z1 w0 ^2 p2 Q" M
  t( ]; U$ _' c2 m$ |- E6 G# H% U7 j! _/ _
  Y7 ^! y& R( x2 r
5 q# u  G! S2 }
3 v8 ]1 H2 s$ S
( |1 d5 {( b0 p: N& B" H

4 n! Y  [' b) |% t
* J8 P3 q7 f1 z* X4 _. {* _* R& ?: T# i1 j( n

! L. Z# Y( q& D* |5 s) {1 n  Z! X
) Z* P2 t; q* h9 N9 ~
% A! f  p* g' j  ~3 j
" h- K# u8 Q7 l* T4 L5 B1 W+ L8 i; E# |+ @' S& g

0 M9 V! |' U4 t# p8 o  F6 b! a( U* [
- w8 u2 e  D, \- u/ |! L. n1 B
( Z( k: [- g  P! P. m) [7 D8 e
% g8 P4 w( w* F! V: C
' f9 G8 o6 b3 Q7 W5 P, W4 q% R' |: s! U% a
2 ?, Q% g/ m; Z; |6 q+ G. K
! z( i% i" n) j

9 a& N1 M9 o: I" i( V. y+ @+ b7 o0 [. Z
2 _' c% @; t/ ?  |8 G1 ?
4 R) U& {) i  e) c# C3 ^$ T; N
, t7 y/ C. {1 R' r, N

  i) O, l4 N% `/ f
" g, @' O# n/ C# S" u& u3 Z/ C9 }) \* \; C' L. m$ F
, F7 h% M! q  w3 k* q9 k
" ]: O% g3 e4 d5 ^+ F. G# m- `
* L2 n) j, ]; X

6 S" r/ T; \( l8 U8 g
6 l$ B" H) f; D9 I; ^2 v& d6 P; c, t
/ j' \; \% h$ K2 O: |9 X
/ B# N- \$ m  E1 H5 a7 v
( F# ?# C# U3 K1 Z& J
% J# s' r8 B# J3 c
" b) S7 h" z+ }' p* m9 d

, D8 t8 m7 d' Y+ z7 x, y0 q# c7 r% Z7 V* U! f2 W3 h
4 D, H3 L* X$ x7 f

2 H8 R8 y8 H8 _- |) T: k1 r7 {: J' F% F

& h' T9 D8 A. c$ w: r: Z8 r
$ V0 D& {; a/ v( v
, \6 ]6 ^2 m/ t% `- N+ t8 W
1 E' C! U! T" ~% N7 J
5 s  y- I7 P% }8 w. j  w5 v
- l2 U; C+ P: S: Z$ r0 U8 ~0 V6 q+ F2 A1 o2 W, J

- o4 X5 l/ y+ a7 B0 |% L1 D( d1 G6 j2 r3 z. W

& \% h/ A7 J0 J9 h2 C' g: R$ ?. ]) e& C1 G0 p
7 }6 j8 c% ]" K$ \6 P

/ p4 T  j* E/ @# d! f5 R% w  p' [' t8 m

# D" H& {8 B# K. ?6 J" d) n$ Q; b: ~

% K- \2 C; y6 \+ C* ~7 ?- y" z7 C( G3 J# c# @! c3 s- V

' y: P% o2 O$ y1 |( B% F" L
$ t& N8 P3 c( u- p6 @
6 @3 d& n8 n5 a; r$ Z/ O; b  z
  k8 c- H' Y( [
2 R; Z6 b0 l: ~, I
8 h5 {1 f9 x# x# \" V: F- `/ Z) [
, H; g* }: `1 I) k3 Y4 |* T" x* o& R% A
! ?( e7 l+ X$ C! N( p
% Z* p6 ?6 f0 O( ^
- u. T& p* Z6 b0 K7 A) [

) l& j( \0 |9 R; ~. P0 M5 _( N3 ^. Q# A

3 T$ q3 Y1 y& o! q- _3 w0 `7 q2 Z& \' e, o7 U: C0 J5 b

4 S, L4 ?2 x* \. h# M" z# c
% i) Z) P2 \/ ?( g. x) }; v& V/ B
6 z+ q4 m* l+ X9 G* U, ^, B
+ u% ^: {9 H' l+ T
( ~' l+ s# B8 a  l8 _, L( @
/ C: y3 X1 |7 D' u2 \+ v
4 R8 Z, B5 e" [0 y4 U
; H# @7 r4 n' M' i8 \0 U. ^+ d' H+ u
5 C, w$ @5 O+ I' _, [9 I

0 e/ s3 |1 \, b1 L! {/ k/ S; \
. O$ @5 l8 [* g' N* H5 ^! K" s3 N/ H/ F  `: u, j
& D+ L! h; u: N4 J; S! }

5 d% D# `- |( c) S
  {& L1 {2 X  u+ `4 d% R% B2 o# |4 i/ ~

% Q: X- o: S/ M* Q1 t4 V! D5 P' a7 G7 s

! w* i9 Z. \9 I; r5 D$ G6 J( {- }( Q& s2 g$ @3 e2 e* K* o/ ], R

  ~2 {0 b, ]" O& ?# g- k5 u2 m& V, l& v+ C, d
2 B) p# c) O; j

8 j4 g0 o( V6 B/ A, o
5 _8 T: s6 z3 q. U5 j0 N
2 w% M  |, ^0 l9 z5 d) |5 F2 g" l. _8 J3 x) s2 f1 I  U3 }/ ~
. {5 ]+ V8 ~. L
$ L3 D! z2 ^, {/ K0 u0 U
6 K. p' N, `& ^9 O. U/ i
. u. X  C$ h. i+ F5 t5 g. T# Q
7 r& W; g% L+ D2 d; t
" V3 U4 V2 D% ?/ I# x' c$ u4 g
1 I5 o# ~+ N4 i

% H9 A0 X$ k7 b' c9 ^0 x! V- N9 b7 ]/ q+ E( m
# T1 {% ~) [' e- G6 h

2 n6 L8 X4 S1 v! B( m
* Y" w- [  ~0 K  k  {% U
  j6 y1 U4 S* K4 J& _" K* y% U" x* W7 ?/ U4 R
' ~2 s/ L1 N2 h6 g
) J$ J+ [$ R; K" Z4 b

/ A3 @1 P8 Q6 K4 I  y
( d* T% ?, Z2 E; R# ^
$ `4 C  {  Q. I7 Y, b3 r9 d- T' n: [' e% |
kkkkkkkkkkkkkk+ S' Z! y; D& V* O

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 11/12/2017 07:22 , Processed in 0.157988 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách