Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 14595|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5439)

Số người tham gia 17Uy tín +16 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
vietacc + 1 File đang cần. Thanks!
tunglemhcm + 2 cám ơn
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,
: p) d; f2 Y/ X, d. WCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
* t% k/ ^, F6 h2 Y& v% R+ `. M$ MThanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em, `1 b" {/ A6 l0 g" F0 y6 @
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
, G# I8 h+ x- @. H7 K xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10 ( u. B3 h5 E0 [/ D8 R
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
7 z* d" j$ A8 T# q5 @- _Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
9 S2 ]' P; R, Y/ a) W6 W' l
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có. , T# s$ J/ y( o4 m" ?
tại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.* ]# I& u8 ~, g9 \
chúc sk và sớm nhận câu trả lời

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28 * F. Q: m& t  x6 u( N
...

) f0 G4 y6 ?1 `3 m+ Y" Bcảm ơn bạn đã chia sẻ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35
! Y  R0 D9 @2 e; l/ G  ^Hi cả nhà,; Y* ~8 s7 u* ?
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
, [% t8 ?* s+ IThanks ...

3 z& B) J: m! Y9 aThanks Bác,& M' V' B  r) M" i5 l7 r
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;


3 b' V% V  N+ \9 H% [8 Q% O4 d7 @* P4 \& H9 q

3 J" m6 l1 z5 i
; D5 n  J; Z# H% S2 y7 M
, |7 m: u: v. a6 t6 ~1 z, L" _  I/ `& f9 @3 m

0 E, c' I- n3 Q2 j6 w+ h' Q3 ?* A" Y8 Z& H$ H) W$ o0 Y

2 N- c# d% B( Y7 ]
+ Y/ F7 `. s, s- z0 K) L' N
/ w3 O/ [6 }% R- L; D' B, D/ q! K- Q6 _2 A  U
4 A& A6 `& V( z' Q2 E

9 S& k  A9 U3 d4 i3 N
' O7 \7 [6 S) o* u7 r0 |# c" x$ d
5 T; a) \1 _, S- O7 r
( x9 k. N; j+ y8 |1 ~9 Q7 z- g( M* G8 h2 x3 G6 H/ Q, ~0 G8 A

) [3 u5 Z. \; M* ]! @0 x$ k/ A' _: ?2 k; q

+ M7 i$ r! O0 W
( {6 Z) n# S: K) G6 f4 F& L
1 u* f/ U. N" a
, @+ Q9 Q* ]  M$ P7 `
8 I! x9 [# @" A: J  l9 g$ ]
" l; t& A- h! }; F) R( R, C
; ^9 ^. \, p' m) K2 e4 K: h( k# U: X+ I0 V) [
3 z& \6 ^9 {; z1 Z3 D8 l

8 l) |) R, Q& j0 P8 S3 l6 z# E  d6 z* O8 H
) ]+ o* J  a& i( ^9 D" q
2 }! S7 Q& _& s1 A9 M" A# A7 \7 a
9 l! Q  H: }2 O4 Q5 }7 j' P
" Q* U% q' n+ Q/ @
) @# D1 r& J# o8 n/ C0 V0 W

7 j( r9 Z0 X4 K9 K
, V6 [3 G8 D5 e- |2 I# n0 }# T; A# x0 N) Y8 g1 o

8 C% W0 s' ?- W% ~( p( R% p1 h, ^
% I4 w; V' x- Q1 E3 R- w( @5 m6 {% N) k4 `( |' x

1 j- y  L$ a/ v1 c& f; b# Q7 T0 T, B0 H7 `7 F$ V/ p3 d3 o% S1 o3 p
0 S( s& y% `1 k! J& [

+ A1 p; ^/ c/ q8 J  `; t' z- `9 ?: d+ h$ X* J( w

) ~- K: s- \2 z9 ~- w: |# k1 z) m/ z* s4 r7 Z% u
9 v6 W$ W0 t% F0 O- |

9 x! S0 ~- G8 D4 B$ c/ n( W
( H+ {! L( c0 G4 p
/ q$ h# v/ ]8 X( `! P% Z2 V2 k, P% u9 o% W4 y) X. g
) ^, w, l: w: U& F
9 w6 o% \6 R. }/ q& p3 x% u8 T5 X

" w/ s0 {: e& ]1 O. z' B. l
7 _7 i& ?6 ]" N& w
( M$ D: W% l" I3 {
2 K2 ?  t! G2 r" x$ `! j3 }
& J% l' b, ]" z# T- ~
, P$ @& i6 R1 P6 ^0 _
( ~' D) k7 r2 u+ \' E; Y/ }
5 G( r, M% z2 |% l0 H4 h2 R! J: f2 ^

6 {/ Q$ y$ s6 L0 b, M# C- {) ~- c- ^7 w" A2 \2 z
( n8 v1 t# h- y. ?. b
/ h0 M: [0 w& i4 ?+ l
5 W4 G0 u; G  D( }9 y
5 u% x5 @% ]3 Y* {0 E: H

* s) T* [3 S+ R1 S* E( R# i' t2 J% ], `/ B, G( ?  p. [$ O2 R
  M; M" E. G+ ]8 o

2 Y- M4 `; y7 L# `. \2 c& V- @) v  d; |: F& ~4 Y, T1 {! F* r& B

( t3 `" I$ k* Z) L7 u
, y- d* h( ~" P$ B' s- n+ _: E& C& g$ j8 \( E4 Y9 d- X/ p. h; w: P6 \

* ?$ K9 j) J" U4 i. C4 p. R" {
6 V) ~6 A* @! u, Q; D
8 S# F+ J% O" x- y! N- ]4 _. t) J/ l
" T7 }5 h" |9 t+ m) r: V

% I3 `9 O5 d9 k" c* f+ K$ c' c* |
' u3 I! N) J5 R+ c- V; b( h2 n

4 d) c% R% f, Y; G& \, H8 Y; H2 U0 {+ i# [  N2 T) W+ G

6 x: [6 M4 u' @% i6 }" I0 j1 q+ o, Q( W& b+ k

; J3 T$ a5 n; z9 c5 L8 }* `+ T' X  Q0 b2 d5 X

9 s6 `: e2 r+ k% `$ ?% N; w4 ?4 U8 t

$ Z" C1 V$ a7 ]4 K* L* F0 y- h' D/ f8 R9 @. E* |
2 B5 L6 n' R5 B3 Z

3 n: L, [; J$ G; w- @2 n$ H( m4 H, r% T- r
  e0 v8 P4 o6 K" d8 C5 H% M& [

$ }$ [* i1 D9 \
% X: ~9 W3 I. j9 T  _' @& q
6 J( B7 _6 a5 Q. @- J- _; q+ X- N4 Y
9 P1 J" f, Y) q8 V. q% e9 q

+ E: [+ Z' ?0 f- u7 `( X' }, d& Z1 w- g
7 q( O$ g4 d* _  b
  X5 W3 Z- q( Z: w) k

3 J- k: G0 [: G3 V! w  y' }. i& D/ t: ^; I  z5 ]' D
* M9 w7 A# j7 z  G4 B
" r+ c# j- U4 K  F& G
) V& N' A: `% g3 L
% M) N2 B+ Y" S' K" N& h) A6 ?

5 l( h( t7 J; W0 J: j( d4 V/ t4 ?9 n2 T" i, l
$ I9 F8 u5 }$ m

( `$ C8 I3 C! h! d
4 K% y4 x- [! D
1 D+ i7 p7 a# ?. r$ r, E  V3 u& I: d( \) q: t# J. I% ?6 S3 V1 ?

5 w9 {1 |4 N/ E2 j4 n( W
) r8 z% @! I  C
* P5 k3 j" W0 C( E' g, r" N3 y6 k, m% R0 n% n0 L7 U

4 ?' r6 d) I6 x; k' c% l$ o& |' p" i+ w1 ~% S) {8 D: Q7 s

  r( {4 N& r5 i' b! G" G
3 r/ O7 X$ T! `( L( ]. y- H" x  K- |, m
. z! ^! C/ O) `9 p" u
4 X0 m  O! W9 O+ C7 Y
8 A1 j: Q. V8 |0 q& M; T. c
; W* m, [5 u. i' I* S% M

, \' C6 n; U0 \0 K' ?
8 q3 A5 Q" [$ d, V6 G: i2 N  H  l8 M2 S1 T5 v0 j" H1 f6 a* h1 G
  Y9 D; x( q8 s" n

  ]8 w6 [. u! K( G
; u( |0 K* |1 D6 h) L  Q# x& V; N0 b! i3 J$ v" o8 g$ Z
9 m* O' u4 Z4 v3 Y
/ ~( h1 T9 d+ k9 U3 \

! ?8 C, M/ ^+ D4 Z) C" z' Q
! Z. L8 G: N8 u+ }% C% o( d$ m" b! x7 m2 `

! a. I; o; w8 R% L( e' C5 S2 F
+ }( a/ I2 o1 ?# A: R; K1 j
6 }% U/ T* I. `, b8 H+ D* w: Q: T& |( G" @
9 g$ K, h% O. W7 D$ S$ R

5 V  h6 R% R) L6 S+ d6 p/ d
! @. q' s; `- G' }
7 K/ y3 B* ^$ L$ m
( ?1 W$ N* S- F" Y* \
1 [, \% j& ?2 b) d6 `: ]  @
1 A1 r3 e5 |% q# }# N2 ]% `8 V/ m9 |- P

/ N2 h. u. n$ x8 B, G3 E( m9 [6 @* f4 K+ K9 r
7 |; r5 {+ U/ k9 i) o
; t$ w( r0 z* N0 j& n& l3 t

7 j# M- d# q# J1 R9 l+ g- i4 R4 b
! E3 v0 s5 D( o( }: c3 @0 V7 }* a6 M* G0 r0 P. x: v: `
( r3 w0 `+ f; {; C) |7 s1 h

( p, w; E" v+ H& y; }' I. ?0 ^! J
: [2 D  z3 t2 B+ R( W7 ^. w( c; u0 ~+ m) ~5 J) z+ I. E

7 R) m$ j, A5 B% d9 }- [* q* K2 v

  A4 Z, `' i4 a4 _% T
+ C1 `  ~$ [$ U+ o+ |7 G: }" W1 N3 L) b
( B  p) D/ q6 a2 [# ~7 G, n
) k5 N) ~  m1 o6 @7 o# B0 O
" h6 @" N  ~# J/ k1 @8 z

& o" I6 s6 W3 G& {( x: y3 W. e# ^1 n3 x% y! `

/ T) O- }9 V+ U8 f- \$ f3 w! \
! j' Q/ M* N: A, L& }2 u5 x) Y  D1 N0 T3 u. L

$ t% n5 `2 B' T- X. T6 R. {$ ]' {1 N+ [- v) A
# k0 v# ?6 U0 w. ?, a& p
8 V( |0 i% x) Q$ Q/ b6 K8 r& C) m

) F3 f: x7 P' G- a, J4 u7 E0 N
, y8 k* e0 }1 J& t5 F$ H4 B4 j- ^- M% k# {- ?6 U9 ]4 s
- E2 |$ F6 |( o, N2 c

! M! ]" g/ O3 T$ l: H# L, |
: e8 K0 F1 @) z6 b  Z
( q( k  F! K8 E% i# W3 `" `3 p
9 I7 U4 m- R3 E0 M+ v! w# T3 j+ ]4 y0 n; ?

$ B; [( v5 a) |$ I- @: K7 Z* I9 w- L

# K3 `6 V6 e. _& [
- c" @7 _6 {8 n
. N2 z& m1 b7 Z/ p9 U
3 l- l1 g" b; G( y, b6 l3 }. q- o3 w1 k3 b* w  ]

: n7 U: S! u. E& ]
/ N- [6 h' a) P  x, M$ V$ ]# @. ^/ I6 G& U* x( @0 K& W
$ h7 t1 A: k: s' n

; w* z( F$ K) J/ [9 N
8 U: a& p3 H$ e8 }4 \" t7 G* z. s5 {% ]! j8 c4 Z
% ?8 }* y  Y3 t9 L7 i2 G+ g; N

9 j, n2 B% T# Q% s$ J( t
/ Q& k6 ^8 Y/ [; e; O
) |% a$ Y/ e3 W! ]* O7 S7 W1 C0 ]6 Q1 a7 c. q0 A

* r5 Q% u# t- I; g/ Y+ m/ N' K; C" T2 p
9 p8 Q: b. I; e8 I% t/ f' D, z' q2 c( S1 r) Y
8 V% t! E. L* }& G- h

5 G* K+ Q+ i8 n6 B8 k
; `" j2 ?4 J  L* c6 D! f0 L* j, a: Y2 W
; ?* j( p  x3 u

! [7 X5 K, R$ {& W1 w8 P
$ Z1 N; ]9 U9 }9 N" U
( R# v7 O6 ]0 k5 w
9 @. `* s4 A: l) k( N# t$ \4 E3 F9 B1 V$ ?7 I) b2 W" `

1 |; _% t1 M6 T( Q0 W  Z% x
( P! K% ^' q# N) d, S3 ?: u" |$ P3 z3 G' b. c& \5 }/ C5 V+ ]
3 _2 ^0 y9 M" c/ ^" O

) D% F& T* `/ r$ S
, {, {2 N3 x2 S1 z7 K. L+ G
5 Y" V9 [: D* e$ }
; y) h  x8 M4 }. s& R
" N  v4 R8 d* s+ v* G! q
$ F" ~& J7 \! u6 c, R
; W" K7 B8 H. R7 l0 T6 h9 E- C4 [! i% J) ?

0 U9 r  i% o* h8 e' L& ]. z* _6 Y2 M. ]1 F' Z6 m

& H# {5 m* ?1 o  g# i$ U. F5 m3 B* I1 W
% }' A3 }% h8 ]4 K( ~

/ V7 Z; z( L  B1 K
2 y/ |% D, I6 j
8 W" J  n! L! d' C9 R8 {9 I/ n- Z& e" b6 U/ N/ `
' k+ n, h, q  j6 R' r
' X: p, j: U* I6 d2 y. O: ^
7 K& U! M+ G: O6 T, Q" m* I8 |* {" {

+ b7 R7 X, h1 N, x! X; c
, Y; C* \- [0 F5 B* Q& F. d( Q! f5 Y/ t; B5 L

* k; }6 Y- S0 n6 R; f0 N. r( ^/ q& b* q3 Q/ v+ m/ w  W; N
' I, T3 ^# N1 Y

) [  w" H9 U$ W$ [, C3 r( ?# f+ u/ M  l' Q4 L

, ~3 ~5 Q4 _. [8 I/ Q; [  z  `0 \! h9 \* t/ c$ O
3 \: c$ y" q& j- a  O) R' P! o3 V; l

* I) J% |. M  D4 ^/ r% W; ?, X
) d5 \# ?& y$ y; w: v& R$ U* I! f0 u- p( r% L9 N& B

5 n; K% m) G( ]. L
. K5 J- Y3 f5 M$ ?- I0 @  b
2 r& f9 |4 ]" Q+ [% s, p+ x  b* }4 |2 E! [! t" T8 ?! J7 O
* c# d) B; p; _- r- B

! w  K# \5 J% `# [4 t& V! p
1 d* P9 I) h; S
. s1 ]6 F( Y: ~6 T+ f# ^, O: a/ }4 p! L. f  \! Q
. v' e5 |& c) k  a! H
& u: n0 B1 V. [5 m

: U- B. \; p8 Y! i0 X9 O3 [8 T' k6 G- |8 \

9 ^  M0 P+ x, x; d# ~4 T3 u# J
& t1 y. E' `* I5 h5 i6 ?
, ^2 [$ X0 Z5 o0 e0 K. M
; q- W0 t0 F. V' n$ Z3 z% j1 t9 F2 x# _  P) O

: q2 z% q- ?0 B' l7 {& ]1 M  t8 g8 K. q( o' ^1 U1 ]

$ ^$ `8 ]7 r+ V1 J# H3 y; g4 z8 w$ k4 T6 e8 S
& J2 j- Q7 l9 ?5 f9 p2 \0 Y; h8 M% H

* L% V3 S9 p9 V, D+ i
/ K2 s! j3 _5 ~3 r# d9 g( z& z2 H$ e. K9 p

6 v9 s, J$ m7 _' l
( x# M% P/ T5 b; W
( v9 {# F7 j& w% l) V" B7 w" ^  `9 L, J* c8 S
+ ~+ j8 a) U5 U1 c" N
: A( H7 k1 l9 g! l

1 q" L( s% i6 i; G0 P( z4 t" S; x/ ]' M( ^

7 O7 K* j: W* B) i: w* S7 I% G4 h& A% _1 B3 z% @" w
, @' B9 i" V% E, @5 k  O( h4 Y

1 S2 R' |4 ^3 U& U
4 i. n! W- D% q
* n+ v. ?' t- {$ E1 N
; L, _$ f6 {7 k+ w1 H: q5 J' a8 S  e- Q9 u" s8 f+ g4 N. _# Y
( K) M- h: ^/ P1 h. o: S
+ z& i! C$ J+ z* @2 m

" c8 j% v; F0 E- C  _$ O
# C' W- l( e6 a+ t: ]  d
' h4 a1 M; l6 |! V& G
* b: ^9 z- N5 N. \" p9 Q6 S9 S, f7 H2 y9 S' G* i

8 t; ]- ~2 C$ F. s/ B: Y" A& ]7 E9 H0 n0 P, a" Y* q' Z1 ~
2 k- e; g% q+ G0 c0 C# m; W1 _% a; X
" W! C- w! `( O8 D# t2 x
/ z8 K! Y" F8 G/ R) i5 }# K
6 P# N& G9 D% {" ]2 o7 ?4 g" m
: |) h( j" K2 x3 b' \
# q8 x2 N3 e$ p& Q0 O
' r9 v( Z  a. n0 W( p, c

* g) W7 z% P$ V6 i8 }, H& C: }
5 `3 @9 T% q! T/ y! B8 H, e
" _! g; `- M9 C4 [& e- T1 }% T( |4 a1 W( Y
4 k# ^! r: h7 ~/ z9 \* A
3 C9 o1 `+ a2 y

- P4 ~9 A# C% D0 p6 \' W
. E' d4 T: s3 a. c$ u% p9 F3 X' m% k$ N9 w% d" z5 `; L6 v
! o6 p0 |# y& i6 s: ~% k5 _  a2 B
; t6 r7 ^# m; T, l( w8 q

7 v" Y/ c2 X5 n1 W9 C" n% V4 V$ f& y( D9 U; q4 e; B6 q' O$ R
& l4 o* C& p& Z! `. ~) |
) p/ w1 D  d. p; q- _
, K' u* G, u+ b! W6 ]+ k
' g6 T+ n2 f! O- p
$ v7 E  H6 p$ k: F

) q6 n5 q( o/ u
& K1 S3 t) d/ X- F( D( _( Z) P8 S" m  j2 ~4 V  z8 T

2 ~" d7 R/ \0 T0 J" Y$ Q9 x, N- W# L1 X" h! Y

6 b0 g' S. w4 k4 T, V& @$ ^1 Wkkkkkkkkkkkkkk
3 ?" i6 h" T* ^8 d9 q

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 20/8/2017 20:36 , Processed in 0.154390 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách