Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 14507|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5430)

Số người tham gia 17Uy tín +16 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
vietacc + 1 File đang cần. Thanks!
tunglemhcm + 2 cám ơn
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,! X2 Z- j. Q) {9 R
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
$ p7 |! c. O5 w, S; G, z$ `  ^Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em9 r5 b; j8 y8 m1 c
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
* F1 H' @" [% w; f$ v xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10
  |" s4 m1 x$ y5 dTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
  F' I- f7 p1 k& m% jTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...

- X' }  F% r$ Fbạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có. ( [5 J0 ~. p! F  K4 s
tại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn./ L, N1 y3 ~' [1 r: _2 D
chúc sk và sớm nhận câu trả lời

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28 ) e4 _  p. i+ @: E" z
...

" W) z2 `9 G; V  p5 ~cảm ơn bạn đã chia sẻ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35
8 H' Q, C1 ]: YHi cả nhà,. A( q* ^- h% U) I0 a
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ% v3 P' v( k2 e, R
Thanks ...
" Q2 F; O; y# H4 K4 M, d+ ~
Thanks Bác,1 z+ R9 c- K  y, m. H# z/ A
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;


" @* v: T( O8 k% E0 A( D0 g7 j3 I) z$ c2 v3 n
# \4 r; h1 W$ k/ I9 i, `
5 h$ o8 F  ?0 w0 }+ J& I8 [0 }
* [' F% K8 F6 [' A

7 k1 x+ {( [' p% [( p/ i  U. j
. q4 ?+ t: Z8 d, [6 m6 T
; M, h6 }2 V, f) u% @- y8 f2 r- g2 a

* D# J( I* f+ }& F
6 r/ `. V+ ?7 Z5 f  ]; b  u9 G2 Y3 K
5 P4 |3 H: o- b- E1 w5 h
% g- o  i8 a2 w  f2 L
( h8 s# Y. B: p/ K8 u

. W$ x" M6 o5 R' b9 s
9 Z7 J! w5 w7 n9 D; I; X9 R8 O# U4 e/ n9 y* |3 B- P

6 ^" _8 N! [  h  K, z8 `* j' Y4 W
. b2 g7 f! ^% N) M* R. O0 X! r, x: ~0 u  a2 e3 a0 u# S" g  t

' p4 }. c4 X$ u& P5 X9 ?4 h/ W: }) N# B' l: z

. c6 L0 ^. s6 V4 \0 ?
- `$ i* j, m4 v# N4 H* z
6 W8 ~2 o& u3 i9 J8 U- d& k  s; T' b5 w; J3 _. X) [# L

0 ^/ u! T7 g. x; ^( Y$ M1 _1 k
* F' d8 ?% M: ^( c2 y5 y: q6 s
% l" y/ m5 D, M: p  g9 |+ ]' d& }% n- A

" a1 X& j8 r8 q: W9 Q
* g' b+ {& O. r* [9 |2 \7 g. k; Q, q  m" D

; [; a* S  B4 P# _5 c, [
* ~4 g. ?! L8 M( o& T/ Z% ~
; S7 G9 p! {7 v) x' u7 c3 n1 |8 o1 Z8 Q" a& Z% F- _7 X" Q
! n& x6 w, H. f/ h8 ~

2 M% }% M8 `8 d+ g- e
0 a0 m! g0 M% N1 x0 C; `' k# T( O1 _$ |) G
6 C$ C) G& S7 y7 D& Y8 `( Z% F' D
$ d+ v8 @8 f4 V7 A- o9 z: g' s  Z
4 [$ X- J4 L- H6 _- L2 p$ c) I- v9 l
8 n# B1 {* @5 G2 n- `

7 V' j* ^6 {% I- G0 [4 ~' r& [; e3 a' s5 @  g. v

% b" v2 _# c1 r& n; K* J- ]
1 A1 e! U" j& R2 i: J0 V* J& I3 ]7 v* ~8 O/ `6 [' p
+ I  L/ @# Q# ^3 W! N( c
; ?5 I* G9 z  K" }! X1 Q
" F' F1 D) t* v! z' Y  U9 r
: {! |2 [7 s& z( Q
7 Z' e9 w/ e2 J: K- P9 e: }

% b- [/ k  z1 z# k) A( p# Y; w- l. J; U8 `" n% u
7 F9 T1 d" b5 |4 N

! c! g! m+ H/ V( q8 \- h3 O) i+ z, H3 X$ f+ y

' o3 y! s3 O1 f  Q' l1 h  k& b! c( a: z6 A

( i5 k7 L% d% `* x! @) m8 @' v; Q5 \/ m' w) y

  j, e* B5 ^& i$ t1 k- t6 x  o- P! W' d& E

( n) R. n) h6 O. |  `
; F. J$ `7 u; U, V, t4 W/ E5 I1 I6 j. `
* g6 j8 [3 G9 S
5 O5 d+ }# V, N( a. r  L

3 H& ?* i' |0 r
7 }7 Z4 L1 Z# T5 F8 D2 {7 m+ |

. `% C2 J* i& G6 c/ \* a" c. {, J6 y& c: _/ O3 L. X" i
! B" [$ q) c/ C/ ^

; [1 J8 d* b1 a% x3 F' E
8 Q2 v* s9 r: h8 t% Z' O
' m! P8 o* o! }6 S' \- M4 C4 M, L4 {7 f- }: k5 V: u3 O
4 R! _3 W, V+ N2 p! o; R9 P

, A, Y) ~2 a5 O9 a9 b7 {8 [- C
8 f4 ]2 z! e2 ~* y+ |5 t2 }5 B( A+ M3 m& S! e6 a
7 e! w9 q* r9 t& I. y; p) K

9 Y0 u( @6 n% o5 W2 P5 j- T2 r. {% L6 n! p+ P' u

3 m2 r, k8 D5 s* H
2 ^- D+ G( j" S/ t9 w7 u1 ~- b, ~  o3 L  }( l5 E. l4 R1 w5 Z

( T& g$ ^& |2 k) E. v
; v- [- T) t. P; m# D3 n8 M3 {+ H2 Y3 O. K1 c/ u8 n0 `/ E+ k
4 }, K; a) g- W- i: I

2 O3 e% U+ z3 ?8 g, P+ {  _, z
: i# N' p$ H( G0 l+ ]8 p3 E: Q' G6 C1 E* b% t& I
8 e7 p6 \$ g5 h) z* f

, {0 i3 @# ~, F+ \! G" K, u
, L8 m0 l* f' G) Y0 n) [/ }% S/ Y; K1 v) }! W0 {- D- I0 d4 v

) c1 |, n# X- x7 ^( ^) W5 Q& k+ g+ }# ]8 Q1 x7 r: y4 Z
( g0 a3 A3 \# e) ^* S& j' |; h0 v

4 U& p- F9 ]! Y! I9 O: A/ L, |
1 y  E0 f) E' b6 B" V& P& m* A/ K: ~+ b
& X8 s) W. ]8 E  u. j& Y
' F2 ]/ ]! ~- A& L& O( o2 M
5 y9 _/ e' ^' q7 m4 Y
4 X/ ~9 U# ]4 U0 J! H1 F
. U9 C! T! L9 T4 D" n0 I- l- ^: x

4 N! [" C; n: v1 `% w; ?) p+ R. q3 h9 }: w
! m) D  ^  i6 j6 n. n1 V( V1 r

4 @$ u- N1 w3 L, g6 P* k1 V9 ?( p2 m# g$ |

! A! U0 w4 |, d$ w; f
& ?# w! D( J- u2 b! U' f. X
& w. {+ C) T' V: j6 f. ^' L4 t0 d, x) }
: Q1 g% ~: F) s& G4 o6 e. E

: V  H$ L$ w; q1 I1 H
2 C# {% E/ x' B( w$ X. q3 N% D5 c  }6 P9 A. b8 M+ L1 n- @
) {) f& x) W# c8 J

& U7 W( n0 T$ t  r4 n
5 K( b/ L* Z9 W% R6 L0 }7 n# K" o  T0 j: A

3 x1 ]6 ^7 z  T0 J
3 x/ [# X# o0 k! @: E3 a# Z8 I0 g; o

5 U* ^% b+ L3 ^7 D5 n1 H
6 f! b  A, [+ n; f5 e+ ~6 h
+ v6 [# P7 ^; {
$ C' u8 M1 M' M9 `, K5 Z
' j" O0 ?0 R& h& a/ s  C4 J* N# l1 d4 `% J) t/ W

5 ?, X* [! E$ \  J
8 ~* z- V9 T0 q* p
! P% t& n3 {: W0 {! U6 L
) A& s, {% Y1 b7 o# w$ j9 `. z# e" O2 v
' J& U" u8 C$ L* A2 j; N

8 w. |# _# C$ E9 }8 l2 b: j6 o
# c7 Y4 K3 k7 x  T# a1 {5 e$ o% x" z" [* F
$ ]& _4 \7 H; U1 M; g* P- d: B
* n* P  V/ ^& c- n! ~4 ~9 V% E, }# [/ q

  l7 P4 y0 Y6 l7 Y
+ z% ?" ~, w" H8 E& x% ~8 |* Z9 g; m$ A9 ~1 R
% m$ f6 o* f. s: G! V& e" ]
% P) o! i2 L* O2 F

" ?8 a% o7 V7 k+ g0 o9 T! X, n) k* h! k
0 e9 n% u, o0 k5 A' g

( G5 ~7 D$ w3 S* J2 f' p8 d3 x! ?+ i

7 w* m6 P% p  F- Q8 I) ?" M) ^3 `# D2 [9 }$ M  v% }; N& t; {

. e( U! b! R7 c/ L; _: p$ o
# `4 n$ e7 s# U' ~9 F, Z- T
( E' c- b4 w2 c3 m
% w7 r: O8 l2 `9 O
9 A! F! F7 ~+ }9 L8 B  Q& B
: A3 a' B8 T6 `( `; ]1 [
/ L+ J/ l2 N+ r+ n2 R2 d4 R1 _$ F9 ~% R7 u; J9 a. a: ^
6 Y; o- _1 |  m8 T6 f5 t, d9 ]: v

( T- m3 F7 v' ^) [$ @
3 ?% Z9 }- Y0 y- I8 i3 \$ n, \& b+ i% v, A: i. R# p

8 ]* M1 z/ [% D* e# g* ?& o* p+ Y1 L

% P4 f/ L8 W7 T6 }: Y# Y1 i/ K( A6 T+ A5 A' Z( f( i% q

3 {6 @- |/ ^( [- f% w# z* a( ~' Y+ o$ r
! G" W& V& h, `9 x

6 e+ G& @9 o, Z% ^& a/ j( V4 t/ j9 }* ?4 u
' ~3 s! s( R9 O2 w9 M6 j. M4 {

5 a; {, W% @* ~7 A3 j( h
! h1 i; \  j( Y" v2 b- ~
# T5 S6 i1 M; R+ U2 E
& _7 b* ^& R; y; f0 K
, w; V' b9 [) D: ], l0 h# W& p% t

  @; M! X9 c+ S& O
' }$ T& E$ I, v- N4 T5 e8 i) G/ }
% f* E: {  p8 E) g, y1 s7 X$ `" X& h. R' |! V3 d4 ^
! K( V: x/ }/ ?) ~* |
- L# i0 y4 e5 S$ O* E
# l/ z; z; ~# ~3 v. v+ w
1 _6 T7 m( w$ m  X* j" R. A1 J$ k9 L

6 ]8 ~7 L( W+ ]  N# z
( g) h. T4 _) h- b
$ [. c' l% g' k/ W: k/ j* c2 v( @" T
' P7 I  `3 J: b7 q9 {* ~# E8 X5 X
: C& t6 S) S8 w
' `. \( |$ I4 w; z) e: J; ^- k) A
: M% t- O7 h9 |; g, P( |/ O
3 Q; M! _1 _) w$ t8 Y3 a4 ^4 Z! L! g# C, l* U/ {! b

* F7 k9 R2 Q4 P$ z. C0 S# `" h, k  Y
7 |- o0 _9 u& n7 {$ f
# D8 Y$ j9 d/ D2 l- A6 ?/ z5 q
" O1 t6 o  X1 a3 D* G- o: O! V1 @
' m  x7 k1 C' d- y7 J- f
# ^$ l1 Q% g1 k! j) J. L  b. ?0 p  D/ t* \5 R& b

5 Z; _5 z9 B, T! d
' i6 c! x: u/ P# N7 i$ ~- d
; ]3 e# {- E8 q% g  U+ Y5 k! u6 f) R  T8 T, }) v2 E+ }

7 g( n/ n  r  h
0 I. S: x3 e* i
5 J: r! G; F2 @, u/ b1 v0 ]$ c' r
3 D" W* j. n; S' F* N
: X$ Y/ b0 E+ \7 c# ]4 b4 w: G& }. T0 f/ i: f
* W* d6 t3 r. z7 [0 M; b
# H4 h: ^; K) i

& m" K* u% p' s' G1 |8 w+ `9 \2 U
3 b) g  f4 H$ w1 b/ O$ o0 t9 O4 J' J! e% e

6 i% ?7 `  d! \2 v
6 \8 [$ o* \  L% V: ]7 u3 ]& p0 h/ g$ G# u0 C1 b8 R9 q& P% x
8 C3 ~# i* h. w5 D; ~7 T4 J; y7 K

8 X3 d+ Y3 M: U6 ?
# W, s% v! O% _' K5 R; |& ~$ }9 b$ j* i% c0 I+ @% p% u2 Y" G

, g0 \  L8 ^1 f& T) Y( ~9 T! R% s8 @9 Q+ d# o
; t& G8 t0 s* w  y: Y9 ^5 L

2 ~/ A/ @7 F$ O1 @- q6 U: n/ u. l9 \8 Q7 h. h

* v' l6 E& c6 ]% C; y4 q0 g+ p, I% ?% ?* u
$ l7 }: y) E& B8 [* P) v; E
' N, q# d9 E/ p0 ?7 f2 [# O

  n: j' B2 M& m8 }3 ?: w5 [% M" d; m; y/ {
  |( g  d; |  ?9 K5 L) l3 f3 G2 b

5 e  V% C& Q! h" o) i5 v2 x, S
0 O1 v  P9 J- p0 g( _4 u  {8 c% b" ?' W! |

9 Z! _1 l' C/ \. i0 f0 X2 \  f7 `, n6 E
; }1 c' [* o$ c- s. P( Q2 B' f% J

' A7 p& f" E+ [! G  f: l2 C# Q8 G2 L- V6 e+ H
3 M  p3 _9 N7 Y! `! \

: D$ T+ w) J, D6 [! X7 u$ F
8 Y" p1 |: s% X+ W: ~6 t# h0 Y+ C* [# b8 ]0 D

4 P! P5 C( E+ C' Y8 V" @* A% n& I, B
+ {7 f* ?8 w- @. R7 H; {6 b
3 L) g3 v8 d9 a; G* l& k
! Q( J* s+ x+ s, y- L

  \0 \. w1 d, f) H/ J; z! Y. a2 \' [  m5 L

/ N& Q2 ~  n1 i2 k( p
' K% l' H6 q* M; _
$ r% J6 O& Q; S: ]9 K# M( z7 a( P4 M" v9 |$ u+ L4 `$ a' v/ ]; Y
0 K% d. Q. L. k2 W( o5 d/ |

6 I( w5 S5 Q& x4 j- L0 ~# C6 |. Y  b$ U8 `. a5 @
* f& X) a6 _6 J
. [" o4 {: P: p6 u4 X3 C2 @
  N9 H! {7 `! e

; R' x& S/ A; y; _8 ?0 a
/ M1 {7 i2 n7 O$ Y. _' x+ \4 Q3 J; b, d1 |1 f: o1 |

: c6 `0 r. K& e( O. j5 }# M" ?2 {! w& I
0 C5 F) {1 L& T. Z! A' K
" c2 }! m  w8 K4 F( H

. ^% i* O% b. [3 S% s) r6 e; q* ]8 _% J/ x' z. f
7 |0 O; |% P. ?) [  q8 o
2 ~3 c* A9 R0 M# P0 w$ ?: [" Z

/ J6 I, [1 P5 B; k0 s3 R2 ~- x# w( v' j3 Q% [' }
( B' S" @6 S9 O: w: J
9 e: j* X  `; r6 S% y

: u# R% R5 H; ]7 K7 Q7 W9 H3 i& V2 r7 _
* K+ Z4 W4 U+ Q2 E
0 x7 G* Q* ~. D0 c

% D" w/ I3 v/ ?9 I) W' `7 h) \; O( [/ }+ ~" e7 V3 q

; ^- C* L% V; B9 j/ O" ]  X
% z: R# f/ J6 n% V0 Q% {7 k  R% V  `
) `% b6 R* D0 s2 y$ J
9 B7 U6 ?2 ^9 \2 h7 p$ a2 b8 j, ^
8 j2 I& k2 x( \9 D! ]7 H1 H4 H2 m7 x  y- c  W, w
& a1 A: \5 m/ Z+ V! \/ q2 f. d
2 u* C( l' t2 [/ r0 l4 h# c

4 h3 Q2 o+ U" ~3 i# k, Y2 R) R
4 W  ~5 m) g$ Y
* P, p0 y; }2 o5 {6 w0 c2 {
( T, k6 `3 }; P& Q# j( E6 d: u" ?% w6 h3 R

) f- D3 W- e' e( L& s+ r8 z7 f
: K' M% A% s2 ^% [
' c! q; P3 ?# k
- r) M- Y: v8 e& m- f9 ]7 \* E# q
: _& n% [, Q, `6 }8 v8 e: Q0 e* M8 Y
* h3 t) `5 N/ X" i# T# k5 r: x; S2 F/ E7 E& Q( a6 {
. D- \, B) ?6 \1 x- J( T- J: S# ]

% x7 q# `( d) C9 x- J
% h0 n2 H1 |3 X# e7 Y$ a: Y) v+ P
4 J5 E. P" A% z( I9 f- G5 q, h3 ]4 g0 y* X( i/ J; Z

  L0 @$ ~0 q4 c' s6 r6 z) `  e) q5 n  Y8 p. Y

& c4 o7 H6 {; \/ @5 _& S4 }7 T' q/ i8 u" W$ U
4 q9 |: Q4 K$ F, x, e

8 b# h2 U% o# H1 s( i: a8 a+ f+ F
0 n- Q) F, r1 D" d0 U0 z, h  j. v
4 _/ s& {* V8 a" K2 N' I
+ m3 {6 L. c7 {% F* |; b9 w
" J; v7 J2 q9 L2 X. s; q& }7 W
6 _1 T  g: s" S; i% z" J# `2 M5 t+ i

2 g, I1 F+ U2 b; M) k
* c" p) k0 i; G9 E4 K8 T0 ]& t/ L: `8 ?. A0 a* e; x
( `- k+ ?  D* h% g& u
, h' `6 o# I, t
4 |( D2 Z% i4 ^" S

& t- M. Y* D* t7 K6 O- W# q$ c. r* G

5 m2 h: k" a% W* i# W
8 u1 q6 a* U8 N9 K
3 X* v' b$ L. S6 s3 c/ Z. G! ^- _1 h! j& r  v/ o4 ^7 w: ~
  p4 }$ b+ ^" D1 m/ A
kkkkkkkkkkkkkk
% M9 w$ O) \4 P. }

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 22/6/2017 23:26 , Processed in 0.182773 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách