Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 14101|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5402)

Số người tham gia 17Uy tín +16 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
vietacc + 1 File đang cần. Thanks!
tunglemhcm + 2 cám ơn
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,$ a4 T7 c- e! F: \
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ3 X/ `" n8 H$ ]
Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em( P6 M3 }. R& M  ]4 u# j
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
) z7 l9 ?. p# E$ f% z  L xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10 2 p$ m7 y5 M; s6 |' q& L
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em3 Q; E. J) C! q4 k4 i4 x! a
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
# m( b# X% U- o; h: d% w6 l8 h
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có.
# ?/ V4 \8 X2 I4 K! Dtại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.  j& X* P4 X! G7 k* z
chúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28   G$ n" }, M" S! X4 y% q( J/ h+ x
...

) z- i( r2 G" Z  hcảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35 9 D7 n3 l: U. C% v
Hi cả nhà,
0 Z; p  l$ E& H! ECho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ
' R* Q  Y" h1 }9 n# AThanks ...
' a; j. X1 V7 s
Thanks Bác,
9 m: S6 J9 H" s3 a/ eBác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;


, \" G, x- l9 e' J) M
* g6 C0 Q% |8 N. k/ c4 l/ v0 u$ c! Y6 i& a/ k! {0 K2 i; E- K

- W" `. s! K7 [! N3 k
" w" t! a( W5 \; B2 s5 A) L
* l" ^5 t  |: P& E5 w7 I* |3 D0 e  F+ c
! n  q& ?  ^' I1 i' s6 O
3 \' c. R) S/ I0 J( i) y
! G) m5 E' Q% o7 [/ |; f! f4 o
3 a% W' @7 u9 U1 H0 s* S

# G2 N9 t* ?4 M9 T) O2 e! K8 r& w$ ^5 w

! b- Z, [; M/ l% r: C: W
2 b! Q& R9 s' z6 A7 w+ L: a9 W  D, w# M7 x5 K  b/ f, H# U
2 U- R% B# i/ V! p
  p  ~' C& N; c2 t/ E; r

) J( Q2 H* S, @% |" j  U; P, T
. c0 K" _# l; Y( r1 L( L
0 w- A* M; J0 s- H! M. ~
0 I* e% W( a: Y  ?) s( g  t; v  W3 Q. v% e
/ y. d, A: q1 j$ M
/ L! H' c7 T& S, B/ n0 F( M& X2 Y
4 s* @9 [5 q( U' q7 ~

( A: Z4 |7 K, T; L& d2 Y$ V2 h$ D1 x# U- q7 Q" G

( c- J; e* b% f$ W
+ x" r: c4 P1 N2 _# ?
1 Z* y' T* ^% l
: g8 n' }6 ]6 O1 u  v( B% W1 w# T

8 x4 S- e; H" `4 e; p' X, F- D% x" h; V6 M  P+ Q4 A
4 P  V1 ]; n1 E& Q. m

; q) f: y$ u' W* y8 z
0 o+ R2 n; y$ o" c& |8 v" E$ N" I' ?: L9 @% O! |

" s7 B' P9 _* b! m3 f5 i: r0 v) G2 \
8 b1 x3 H& G3 l/ j: h. q9 x9 n( |. O
$ o& S2 e6 V# I6 @2 r/ m; I
- d% i! {* _: Y; V  F* `( I8 B$ z
0 m* Q8 [) O6 Z0 g* K3 @1 `; D( c- L' _+ m1 M0 v5 ~7 @

. _. ~6 s8 k, J6 p- ^0 w$ @3 Z
( _5 P" i7 t; o+ o$ g5 X/ y# t3 v9 F. G+ [# ^. ^7 c, y8 r& F
1 Y8 [$ d& k2 `

" X9 {) `/ \2 v7 |) D1 m  h% X" U! T7 O% X! h9 p

' E* k: h4 R/ X7 @1 V4 ~0 Z1 V, _
* X7 }1 K- m: K  L5 m; [# t
  i9 ~* F. [1 {9 S* a5 a
$ G) l! [, O& s- {( y3 _0 f6 \8 F
8 t# L. I& X% k) W) }
, `5 F) B# U4 P/ u: B
1 I; Z; p; g% O& ]& H% Q
- D# f# i. f1 U: d8 L/ O2 s  E. f1 X/ L9 {$ D7 v
  J. \9 E) j! z" c+ _  S0 C

5 ~# d# H  g+ I4 R" _0 `* i" g: e% |3 _
5 m6 N- q' @. v2 B; r9 R
6 X# T4 E" E5 \( E

# V& ^) [4 z2 }. _) A" x
$ p+ s! n& B* m* R$ [. M0 Y5 l8 d8 R! W3 r0 o

  i" r* N& ?/ J+ [; [* P6 w( S3 X" D; @+ Q% B

7 S* T0 N3 X$ a$ o2 z( X: w0 ?+ D/ F) O6 w

/ Q; z+ y. r( }( c
# Z5 m5 t& R+ J2 m! ^8 w7 b" x" Y+ M6 ]8 a  L' f7 k, \
) c# j& `0 c4 d1 f4 M

$ ?* j7 e0 u' N% }; U6 f+ c& i, S9 _; }5 p, f8 m# N) |

" q! H( Z' ?* Q5 o
. M8 I% G2 r' j% G3 T' l6 y, B
* L& N+ U: U1 H4 z2 G0 e. g2 C6 `2 P: p9 r% `9 G

- j3 {- |0 Z6 o( v' _
& i" n; M( N) b2 l3 w6 D) k& b* t) \

; H6 F, N1 G% ?$ ]" g
) h5 F+ {0 w3 m7 \* |
: c" L% w& G: N0 b: p1 _' A: f& |6 ]6 J$ v: r, }8 E* U: v' w* p
9 R1 l) i4 c. G& Y

" ^! K% W9 `$ q8 h0 _  A
5 i, s9 \+ A" @5 H. [  d2 ^9 `. H0 M4 }" p' n

: h, I: q* x. g0 V' |
0 w( a- s% _1 v/ |# v3 F) ~- F. s9 E* @4 a! I8 c8 J# I% _
; f7 P3 p# t$ g2 u( Z
5 r: X' i# o& O$ d

$ ^$ Y# t' Q9 }; e. Z1 E1 j( o6 A  h8 [$ \0 \7 M$ t
+ [- j" @0 T2 a0 r" u' ~

9 B+ q5 t' D# ?4 |2 x4 h/ P
8 p2 m; N; R9 j; J5 ?) F0 D3 p( P# o( {& @

- q6 h* b* S5 b: [* I: |4 j8 U7 Y8 k, h5 C- N1 b
7 Z' y8 w( M# k) N
' }, J4 @# G% s9 s- U

# ]7 J' o' L2 }; G, C5 a9 K" i3 T) e2 F' \% c1 ^

6 O* {' [. o( T7 |' r
3 I; @- Y0 y( `5 U+ h
/ }- w% B' i0 b1 ]$ F; w0 I6 C; [
8 ~: G: P1 p" B- [$ J  T3 h6 R. z* J% j3 H

0 `2 J5 x- b6 Z0 s
- o; s8 v8 s# R; ?7 B; j8 q8 Z$ ~2 ]9 c* p

$ i$ k& w% L) V: h4 `
( n: E4 f5 w% d* b3 T
3 y! o6 I* a) t; v# D) N( s. f8 q9 v% N$ Y; }! h+ B9 r: Q( h1 ~, U

$ O4 T. D, C& l7 k8 J& m. `5 g
2 @- P6 W1 ?% \
+ Q! r4 V3 Q& f$ W8 S2 M" Z
2 }" b0 ?) D9 K$ \+ T5 t2 a" l. g) w- e" L8 Y& g
" m! Q5 K3 v1 E' j/ r* p& p  n

1 t3 y: N* s& W1 K# O* E) S3 P# M: Y
( r' a/ k+ n! B) s. z+ F
$ T" S& E; r) R& @0 k% ]( q

5 Z# I' `" [- M
% X1 }& M" u7 Y0 q/ X% a0 i  m+ K) @0 f. R8 Y2 b
. ?( j; Q" H+ t( X- R5 a1 d: W
6 l5 c$ H" w! h+ o# W/ t

2 f8 n  y# K" A  I# G+ A( V) _0 D% |$ v% a

5 M" G7 }9 E- N  g; O8 ~0 U5 H1 Y/ s7 Y

/ _% f4 a; [0 S3 T/ l5 O9 r
% N. r: n* r4 `' ]) Y& p7 a1 X" O' Z4 u9 t% `0 h: L) Z- w

& l+ V+ o/ D! a( a, C' \) B4 e) C9 w
2 i% S  T2 `# G; z" D  \1 e

( F0 K& t$ [# G3 r1 e
" l' _( H( r4 i) f# ]  ^
6 @1 o. T( Y1 E0 y' O% [6 L& J8 |& h; E5 F+ v7 N9 j( C! y' G
" f  ~' [7 U# Y; U9 p

! d4 y! P3 p5 ]! \& w: b! @' e" B) C1 S

# T+ b7 S, b! N* J6 y
) C7 k/ a6 R+ p  J: ^
  h; J# g4 _7 K( ~; t; ~: r
! d8 d9 X1 l  ]7 b- u9 ]0 c* ~( ]* V  F* n

$ h1 J# _$ F2 ?! B/ V; [+ {  n: ^2 n* [, ?/ t0 g. a, O
( u6 A5 M& p) n* v5 z
0 r1 T# A0 S) G$ i; s
! u2 S# s$ i$ X- I4 [  f) C* {- e

! A+ p. D' d! S5 `# X" J
" F- E; c2 r. _/ x9 O( D" V. ^: [3 s, Z' b6 L

) n, `0 k+ k; Q+ [$ r7 H$ S' U) l0 o( y, j  o3 v% c! X

6 b& }' j* B$ s: y& P) I" D' E: j+ i
$ g4 Q6 p0 u3 C) @% M) _; S1 l+ \
2 n$ s. a8 P+ h) i
$ e1 O9 i- _3 U

2 X1 y2 {3 r8 i  b/ j  h) v% h0 V) _) X3 E

4 W3 l4 n2 K9 x5 q$ G
+ s0 p' o9 C2 M% Q* U+ m
" U$ B- c* Z7 t* ~" @  r" n. S
, ^# F& K6 h" K0 ?0 G5 b8 }9 P& S6 e" N. a  w. i/ C1 r9 k
6 g2 N" B' R) c" l* J0 N( h
7 {. G. t; j9 i, h" m
  j( Q, R" k3 E/ \" k' _) p
2 `1 C. H. Y$ Y% ^4 E/ G, v, c
0 l5 T2 G2 ~. a' Z

/ L$ R0 W% a2 w1 S0 P& r2 u9 ]# B. Y' o. g+ y$ f

- \" `0 b5 y% h, I  i& a2 G# |& `+ a! }9 f3 [
6 i; m  a9 w( a# D

8 ~& C* w* L2 I7 ^& Z! v+ V
, ^( j% @$ @* |- T3 M" h& |1 k1 E7 A" J1 v8 {9 F1 Y
- u2 O! K; h5 `, }% A( Z+ A
$ W4 {9 X. [* p+ B8 e

( S1 s# n0 L) t' V: C2 g5 l6 P9 x( _9 A

9 x5 k! r; F" Z1 V8 h4 e& e8 p
8 g8 ?4 m  b) \! ?4 s  N& z5 s* `5 q! [* X$ l

! j! L# G( @/ u+ I/ a2 i, h
0 O2 U  A. K- B" y4 ]0 v* K; h) c* d( H" \1 d) v# ?

; r3 v3 }0 x* O- w  K; k6 b
# ]: h6 W1 H% [* k2 M5 h/ ]% _4 d/ D6 k  ~/ f, Z& a% B& _
( `! p6 G5 U- h7 ]+ l5 E$ d
$ n6 a( t+ I' M" Y2 \

* V6 M1 E9 m/ J. U% y9 }2 R3 H7 M( n  w' U- m  n5 ?; R, U

0 H& ?1 u3 Y  u7 P) @- F/ u, \/ p) `( z7 G/ b: \4 w
! Z( x- f3 G1 w1 X" p/ P2 t
. {; X" X1 S5 R* u: Y

5 F7 z6 u- l) b5 D3 b1 A8 z5 F3 @0 ~- J/ x9 s1 H. Q
2 F0 o6 `$ ?1 i# k" C
3 X) H' ^- z5 k
: W+ ^! E1 ]  [+ ^7 e

1 I, H5 n+ S9 M$ `; e/ ~9 F& _" Z1 p6 X/ O2 W  J: H4 E

$ S/ w5 F& a/ s
4 c; J/ H( _# E# ^2 T8 V, n5 B
  r7 L. O, b! J6 R1 k0 q( Q+ w& i/ p( T3 S( _1 A8 C. E
! w; l( D; v- c! k2 x, c

7 c3 F7 G' K% f( L, l
8 E2 ^: F6 e* M6 m5 _) @: N! J" H. d! u8 N% H# v+ c, N% e% l

1 x1 x4 ^, e1 {, s" m! `& P1 v, r0 l( b
& e6 n% m; {9 m, y8 M* T& O4 {
# _" k& r% Z0 w  s% T6 r6 Q; ?
7 T  Q7 q9 h* I! r2 g
+ p4 v6 s! U: W: J. U
$ e3 L8 y. {! U1 F0 K. }1 W

2 |  B8 }( d1 G7 e5 c6 `. f
# F. G# H! L' v. {, M; _- L/ E
" l: Y6 C7 x" x) f# k0 T
" e$ P  `# A9 q1 o9 o6 {) w% q2 g: S/ H' `1 W( I8 n2 H

1 M5 }/ {, x' e! s" ~
) E- h4 @; N) D( _9 l
+ B8 T' i' L$ Y" H  g
" c7 [7 i; L3 l7 H4 R
; I- U4 V* b5 j
$ a) b; B" `' f3 M% K. o0 W; Y& C  A% U

* e# }# G, b; e$ p2 V  j' O4 I% d! _2 g' f/ n/ N

& h5 a0 P2 Q: m3 }4 J( w/ L$ m  y
( b/ Z+ A, N3 P: G  b
$ Y1 r  W( V! h. t* Z4 I* f
6 A  j7 f5 O' s+ I+ E5 G/ X! L; J* o* P/ @
3 r- P9 }# f1 Y
# k) p4 c; B0 P* D
# I) u2 ]2 Q1 b7 j

, Q1 b( F- ?$ m/ Y
! T/ P) X( `7 V- u
' e, x# t. m" n* y! W0 q! \* s
) S8 i3 L( v1 }: |2 V/ E2 B- M* b, B* E: ?  ?
4 K) S, f, p4 T4 \
8 k( a3 x, ~, S; {

8 k! u/ f0 f$ w4 m* W
! h8 Q, }: n- c' V6 [1 q' }
( P& K+ B# H# V  J- N9 Q
8 T0 R; |; }/ r  T" G6 h& y- p) w; L& C* ?
" Z( h1 x7 d- x% Y# V% X

9 s+ l+ F! g7 }/ O- B: S# c$ b# \/ ^& R9 F3 P; b

3 `- c2 z$ a( u5 ]
- E0 r, v+ b3 P' t7 u# R0 }) B

0 o6 ], p" ~9 r" R0 S/ D" Z( K) y. f, h

& w" g2 i8 m6 D5 {; d
1 P3 d) j/ e7 v% X9 }, }6 X! ~
, N0 Z; ?4 I" s$ `) W
9 G: A2 @2 W5 I
6 k  \9 j6 R- J  i5 C$ ]0 v
/ a! F6 m8 O8 E0 m& ^8 @4 m" t/ R3 y. q3 }4 Y# L. d6 j6 r( T; E

8 k& ?, Q, B3 ?9 `) E1 P* D7 |
1 ^0 f% B- n8 e3 L, ]2 H1 V  L. P" @4 d
$ l, M$ h; f" k9 n/ W0 p

* A3 l) Q3 S- b( d& a6 Z0 d7 G) X$ i# |3 b
( \8 P- u5 n; q

% b9 N- U- }& f; B4 l4 W$ P( N
' Q6 `3 E: u& N1 `# y% r& D5 E) a- v1 T1 u. w5 i( y
& h8 i% C' J4 a) V% v7 ~* G: b- ?

: p1 Q0 m2 L& h9 U" B
! e: [3 N3 I  I! @! j2 K( \  @3 a3 S; v7 D" ?

( Z7 \" A* w  ?$ C
! K4 ]+ Q$ L2 ~; Q8 d. h2 K6 r* m. m; Q# [) Q2 |6 x2 B
% X/ T; v! t4 G! A3 N- k9 M  ~
& {: Q; ^  E, F# W7 S" H! b

! h0 X0 k. v$ j! ?7 W8 Q# c$ ]0 \3 q# a4 D* k/ Q" E

: r6 A8 @8 D& D1 _3 v
- n! Y: A) x! w$ c( H6 W
5 C- M6 @' J# q& h
  ?+ ]5 F, C9 P. s+ [8 n% n7 \; h- V
! ~7 C) A3 }: t2 A5 O; f; v* _
! W# l" Y1 V& h: j
1 J6 |) K5 P7 m8 \6 I9 N: @+ D1 `* y- B

3 C$ O8 Y( s0 S
- K& l- H( |" Z0 |- g+ D- D  \. [, J
: M2 n% `- X5 f; q- i9 K! D, B* `4 p5 O

& C- R# h% p" S, Q
2 f0 K$ C/ P% ^' X* v' c3 y, c
+ u/ Y1 ~0 h  d3 m8 l+ `7 P( k- P) S$ p! M% T7 M- `

: P. H2 E. C! P; @" y! b$ Y- e3 p; a1 T8 D+ ?; R

- C; A; _5 J- e4 h, m- I2 T
$ q" |8 k% C( ^% n$ d' w: `& [! O$ z' Q8 {% ]( B8 v
; z! \+ [1 a! @% M* m/ b) r

9 I5 S/ |- y  h2 Z
& _4 n9 K9 K9 b( [' u" f$ _& d9 l( Q; @; Q; w/ G
2 c2 G) _1 f2 u/ j
, S, e0 k3 S1 r% Z' e+ v. \- {- |

! v' K1 U* y, y; e$ L; d* @* P0 c* Z# E% E

6 V2 }, [0 P* w. b( a8 O( a  E$ r' J
+ V, j  `5 {9 [, @2 r

# m5 U" @4 G: n0 m
) H1 S3 ?9 _! @; q4 B7 h- \9 j1 `5 z; t- w& R# C2 ^
4 o, k4 p$ I  ~7 K# O- x
1 Y( Q+ W" T* T+ P( j% D9 m

3 R% u7 _1 s% Y. {
! Y  d! f% G' C/ S2 m9 o
2 v. v6 t, [9 G: J4 m
+ D0 {/ n. ^; Q5 \3 T
3 b- D- S/ A# `+ tkkkkkkkkkkkkkk6 P# C+ V' `9 h/ t" O  T4 s

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 22/10/2016 12:47 , Processed in 0.682686 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách