Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 14971|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5449)

Số người tham gia 17Uy tín +16 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
vietacc + 1 File đang cần. Thanks!
tunglemhcm + 2 cám ơn
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,
% }0 ?  O# I' M$ O3 J" YCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ5 Q4 [, k: [* F
Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
9 B! v0 h' ~- cTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em3 a) N) ]1 w! f: g
xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10
( \: l6 W- @1 \) ^! ?. f( sTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em
, d: V0 k7 I* x' P- \' Q7 LTập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
) E) z* z) F  U+ u5 e' y4 F
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có. / Z. l: x4 N$ ^( k' g. j/ O. [# y
tại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.6 [; E9 [! J) t; R5 G* C
chúc sk và sớm nhận câu trả lời

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28 $ E8 _( \! q9 @! i6 `0 J
...
" _3 u- A: P% F) @* |8 G* J$ c
cảm ơn bạn đã chia sẻ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35 / }4 {3 P  f1 _% e
Hi cả nhà,) {; F5 d1 ^/ N# u% i7 K
Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ9 b" z6 @" n" w' R. p
Thanks ...

2 C% _* V( b% r& ?' [, u$ PThanks Bác,6 m* |% ?6 C: E$ k9 ~! c; h) w
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;

& v, e$ ]5 y- {
2 l: a2 E: P2 ^
! D, T" [0 ?7 {1 O
' v% f/ C9 m! b' i

, g# v9 v/ L( l" N( J; i: O3 l( x$ ^1 h& K9 r2 z5 l

* c3 x. _7 m- E7 f% m
% ?0 v6 t6 A9 q/ ?  @* K/ x1 A: ?& D- T+ C- H# z' G9 k

* Q( d& m. Y8 [- J6 V  N, B) P+ \4 U) k& }( g
( Q, s; v. |8 w# T% Q
) P+ ]: e- }5 ?+ x8 s- w) r7 q

& u; q6 X+ w: {8 Y7 `/ Y+ H
: g- _) R0 E4 _1 r
6 \9 Z/ z0 @' E/ [2 T5 Q7 H: s2 s7 |8 Y0 \$ P
, ]  w3 u, p* z- x) Z

: x. s- W; r- B0 ^0 H% Q5 m- z
' I! m1 i2 }9 p' a
' L, D( I7 X% f( i3 I- P$ b& n3 C' |8 ^+ R/ U6 V

  _  `3 @7 L6 n& J* x, ^( B6 k3 p# q
% S  W4 l* o4 Y  w1 a/ n

% S% y! e- N9 `% @  ~/ Z! h4 E; a: g+ L- Y! @

* I2 ]- x# A+ R! ?: W1 _) E8 T
9 M' e# x# x5 Z, }; ^' C/ F8 K/ }0 R8 x  T6 o9 I

, s* U! |+ M" f% M
; H3 ?  r0 t* ?! [6 x& y
' i; G1 ]0 ]. Y* t  N8 `" Y
" L- A8 @' g' u" J+ L9 y
6 ~) @+ L7 m2 I/ C$ o( [* ^0 [4 _
5 {4 x3 @) L0 z4 J, v# W1 E
4 J; K! E" j# r$ \( O6 Y2 A+ ]  A
7 P- ~+ v" {8 C+ c! ~0 m8 ]

$ \, P$ X6 I% `9 w, `
& P9 q2 }3 ?5 Z2 \4 b% \# D/ @
9 s  Q0 R& l" Y0 V* H! c, O- D6 a! C7 B
% j) g4 P' N, h& b* T$ w6 X& m

" S% l, ]9 d8 A. U# W
  C4 H$ ^1 q5 _* y: C& I
+ f. c4 E9 Z& X8 S+ Q& E! M0 a+ d- G  [$ W% V- E* g
9 i+ M) P' h; ]3 h
+ `5 r9 b; l% K) X, l! C
' X+ _) S" |& ^+ }8 u
, G$ M$ n; z: y# ~

5 {# k- l& [5 H) z! r) C2 K5 `5 E! H  P, B: T2 ?
+ ]# F! Y* ?/ _' I
- `! ?9 p1 A+ u1 Y4 l, e

3 L" H* C0 G! L# F7 q9 y
* r! @& @% M) Q, d8 L/ m$ u  Y
, _* v3 ^# P( x6 h; h+ c

+ c& F4 `% r5 ]: J5 K" K; L% M: ], m7 w/ R4 z% A
+ m6 J3 N- y$ R5 z8 b3 V' g$ ~: [. I

& }5 i0 Q  g# a# Y# e6 R/ e$ C) K% H: X5 y7 t

  n% G- i% A1 R$ V( J8 q, ^) J1 \5 R; ^( N$ E
' O$ y1 V' D8 p

5 p: o* u8 ]8 b) d' y
. s% _8 Z3 U' k5 R% ^3 a1 j/ L4 Q' N! b
6 P, T; ^9 d( l* R- r

( j% a" Y' D- d2 x- E. ~% G9 Z1 J( A  p% E5 ]! p% S1 I

6 D3 p% Q5 G3 Q$ v4 b, I
' N, s9 p3 \5 W2 g+ D' q) ~+ v: s# ~* p) f' n" x* @; s
$ g: R- C, |! {- E+ E. L

4 V# ~/ i) a3 F7 ]" c6 R
& X7 k7 H8 s6 W
9 p  h7 Y' n# ^+ C2 Y
- ]4 q+ K6 f  {6 ?3 o; P1 t; C% S7 {# E6 D4 h

8 F& a2 B; V% I$ M/ `
2 f' L7 C2 H/ b, o/ u5 Y, M  N6 _% L! I/ T0 z" |- i! e

; s: D0 S2 g, Y$ H
  [6 t' g+ N% g) Z6 A' A( {5 m9 V* W8 I

( R1 D5 \5 W* p! v5 P( u2 d
* K. C' ~/ L* C6 ~- w6 p; o
0 R$ W1 {# Z$ j  b& a
2 R* j+ Z; I8 B) ~$ g) d% u# k9 v9 o3 I" M6 t

0 W$ f9 S/ M- M0 Q7 W3 H% F
; N' U/ y9 }1 F5 g. E. ^) A* j/ p
5 n9 E" ?. U' F. ^
" b+ V4 m4 @  D' K

+ _  m7 I: U! q' h6 f0 R. O: I+ h( K7 z2 b8 g1 Z1 Z

  ?" ]7 B9 ?! s' r1 y# ?, q; n' L) o4 ]& x: l* T: h
  A7 q0 h6 P% [* E) s
; W; g3 E" z- f: ?% _  Q* D5 T, A
' C3 c! {  y1 _; t
+ l1 h4 T. s3 {0 ~4 G
1 ^5 a; m4 _# \; @; X& v8 G* \* j

3 ]7 D  |; j- p6 P' D+ P
7 x5 L3 s  _1 I& n3 n8 o: k
0 z/ h+ z" M. T: v9 D5 ~' w9 e; H1 v3 c9 O3 i+ `2 s+ W0 m2 j
5 E# S( ^: T0 q4 C
5 q2 o( v3 B% e& W5 ?$ b6 E
) }/ f/ |7 r2 m3 E4 p1 e

% x0 |. p4 g. p* K- k, [: q1 }/ f. f  s

* q& I; k1 o! D/ i
0 k: m7 y: G+ z+ F8 ~2 K3 A- \4 K. m: `, z2 J$ S
" B$ T* ], g1 L* t' L
- u, r' }( R4 y/ }, X% K1 ]. |

  m0 d2 H" Z5 p- u5 K. L
  p6 m0 l) c. Z9 D4 v7 ~8 T5 r' I# F  x9 x$ Y

/ D: _8 f4 _8 K. P' U( T! m. ^. O& L6 h& t. F: d  G1 R

; R" r' A. w! k$ ]2 Y% T1 ^. q3 b
5 M( W+ m! x. Z3 b9 M8 b
' }0 U& ^" R7 ?  ]  j' d. a! `& U2 x9 Y2 b5 D- Q

% G2 x6 W8 y2 A: e$ U9 }+ A5 f4 x; O0 E

" K: a$ p1 v$ b/ e# ]/ d9 }; N& Z7 T  ?  J

' n  f2 G, ]- ]) {! i$ g; J9 i' F: s4 x& b# Y7 j" f

1 E; {6 S1 B* O/ c" I
2 _/ ?& F9 o, P% u2 w( Z0 U) ^& y7 }

  B, S+ a9 p+ |5 h6 d8 T$ r# p$ s$ b# y3 X
9 |3 V% w& g( t9 \

4 p* r8 Z6 C' ~& w% z6 Z
. a: d5 s7 O0 F  Z3 P. g9 W
9 j$ u+ ^5 e6 W+ k1 y
. e3 ]$ f/ S% C2 Z, D- s: d- c0 U
; [# Y" u: A! T7 \4 W/ }. X, d
9 t3 `. B! E2 K2 Q) |( ]6 J9 @) s( x( `1 e3 R) Z

7 r) Y$ j  o" P: T
% b- l8 r- |; E+ Q# \' K& H$ u
6 H9 [; s! \+ \& j2 S7 \; a
, H6 @. m  E6 Q2 y$ p9 x# h
  ?7 k. `1 U, k; ]/ S) X/ k3 O: J1 W7 p$ ?

6 u0 S0 a+ j' b
. H: X- K; b8 ?/ u
. d# y: s; D6 E( H) C, b; Y
$ Q: F. U7 n' R7 x& z% ?9 H' y" W
9 O3 a2 P. F6 |) k
5 b' l' h; h& ]1 H. p
+ r! t/ z4 {0 ~$ ?
, Z( ~( c+ a( e6 J) J, \3 q/ d
1 n) S) z3 p( D# o. L# F$ C
- }) d7 d4 K) `* M$ O! o5 z8 K! p* m# l

' R3 h% b# U( f" r( v8 B  U: N$ w8 T: q8 v8 U; \# ]) {3 Z/ l

6 E. Q; E6 M/ B& @5 ?4 z: x
, s& o4 _. _6 n9 z, i4 D1 e0 V7 ~$ h

  h7 M6 C6 r/ r, w. u8 M% P: o/ R& W
/ f% G: N$ @5 d1 o# E" l
) n0 f, U, {3 {# ~

) S1 j$ j; D' }1 u. e# v# L  m' ~* S3 Y7 p! V2 k3 c& `

" E" r$ w: K0 g* D; p) P
3 U- o$ B: {! @6 b: U! _! W' M# k/ T  m7 w
" ~+ j0 `! m+ E- y
( ^6 ^: d% |: T/ {0 y

: k6 `; s) S& C2 I5 ?# d) \& S" c/ u2 {5 \% x: B
/ ?' \' V2 ^) _, C. w. E5 c9 X6 g( {' O
8 V0 d- F/ U- [6 F

/ k6 R- k0 Z2 E1 \* G5 b7 P1 i: c8 k; Z+ W" G6 G# ?. r
1 X" c; \' w  l$ {$ C6 Z

& w3 }; w1 H6 A. M1 @- c
+ ]0 c$ e/ _8 R( g- o# M( ?; e% r* d# a! h3 }

. `' ]! T' j! e# L  f3 `: d- Y
4 C4 P/ w5 _! R6 Q1 K. B* w' i8 b8 l1 W- R2 b

' _0 v1 F7 G4 I9 d) [$ a3 e, F7 ]8 b  X) c6 |! L
9 n/ I# x5 v6 f

2 M% ^# W  Q$ ?5 e, {+ j$ ^$ b: D* E1 E: t' e$ ^, O
% ?" a* H6 v" i1 a3 n0 [
$ M* N& c! g7 ~0 l) b

/ [! `" o7 A, F' U
% v9 ?1 c# v/ V, B1 y2 t+ D  G, ~. d) H7 R+ v) l
: L2 W& s: t& X. U5 j$ r0 F
/ t, U8 {% b7 `) v3 m$ f

; }8 a9 a9 e% M7 v& m% @  ?, L& M5 h. E6 H  C8 F. r; H* \5 ^0 k

, K3 H1 _( X3 T  n
2 ]$ {3 z* D# Y3 F3 l2 d. O, U% E1 H0 ?$ n* [( f# i+ b

/ F; v, }. S9 ?6 \, B$ D1 u6 g5 |0 R2 `5 x$ P( g9 A+ l6 C

3 {% N% ^: u8 I
( p. ~% ?2 W7 H6 G! g! o) Z% O: E" X: j% m8 T0 Z$ `+ M$ O
  M/ @9 t1 M% ^8 f+ ~4 [& Z
: k: C- V7 j0 {# R3 T8 m) x
4 ?- g* T: A+ U$ J7 w6 P

! R% d5 M: R2 s
$ j9 c/ Y+ [' R  Z! o; p6 g" @, F7 T2 a0 W' [

" A5 b. ]) g4 f! `
& c) E" B8 Z( ^! `" r
/ O: T0 y; [2 c+ q; `9 j, k
! C/ \/ C8 K# F2 Z0 o8 `& i* i2 O5 ]# L' M- c$ ?
* C+ g/ g$ L% ~. E  H( d. [

. k1 P1 S1 j6 T7 v( U6 E( t7 P1 C0 K# g4 z" Z8 N  R' {
9 y" u# _+ t9 o: G2 j) _

8 O0 j+ M3 j0 ~6 Z3 o0 ]8 n) m0 {+ D. H+ ]8 |: [

, [5 l! s$ B% h1 z! P' ~
& \# }; O5 W/ I* b/ @1 F7 A, f; o+ p0 u. A$ R8 b! u
2 F& ^7 H" T/ [  e
8 H, ?3 I5 G  D( L# t

, b0 K: E/ S8 T' M7 y! \0 d- G
# ]) x" Q3 K  E4 s! v& T0 l5 X5 R+ _9 j! R6 ?! z& n  a

' y0 A' x  A6 `' Q' N9 o( q2 H, s6 n4 y: v8 Z/ Q4 J- [1 }9 ?

- Z4 R+ |* W& ^5 _$ L' I+ x' O$ J

7 N6 U( s' G/ L  ^; |4 S# ^, t0 \7 e0 D  n2 V5 x
. [) a7 t9 H# a4 y. \) e

! o2 s+ w/ ]6 P; g# z0 l0 a8 O" E% D) s' l1 \& ]( J3 Q
3 u0 D! S$ S, W/ U* U! {
+ {9 c; @1 A& d; Y# L/ S
) H- S( j% G  L( Z8 D# g

$ I) @6 R& B: A$ t/ a
. Y1 u; i& Q8 q
) i  k  J: m8 x* n5 u9 t
7 t  |. u  B4 G5 i/ p3 R! o; _% \0 E* H5 g
; r% ?6 E8 o* \

/ d3 C$ x2 T( k4 K3 C- E. \& `4 _9 g
8 y; v, \! C8 ?

! {6 R; r# T7 k* B2 i: d6 C* V. v& s9 k" W7 ~# u
" ]1 L4 H. D" {5 Z' L
. z9 W7 c) N8 `( _& c

! F. O. K  t# a  n6 f. G8 }# X
, y4 V3 d1 [0 j8 B& C7 R( A, S2 j8 Z' X
$ i1 q+ X4 b3 H

2 o$ p9 t" l) e# s2 K% Q  h* z6 _" j. ^8 |) l

2 ?3 t6 n. g0 k
! f' B$ d. G9 g6 Y1 s! q* F9 k# ]* P  e) y$ y
; b7 `- K, ?( c* n9 x# y2 L, `( h
2 P1 f( y" l  D* o& A

* j  P% g& H: }3 }3 b
/ h3 m6 I3 S9 f( X4 G5 Z, V6 R  b7 I
5 b1 T& S$ X/ y. g0 G9 c0 B+ ]0 k+ a1 L9 H

" X; u6 }# x; Z+ U' {* L' M3 g* k- p. l8 u

4 w% y: n% m7 q# [
7 }* Y1 t/ ^# X2 y
/ P1 S% _! M7 n5 j& U/ V) E$ y6 \
! _" X( {; z7 I8 O+ F( w4 C- F0 C# [7 w7 b3 y+ v

& g8 ]* a( ~7 {, N6 E' r& r( J" q( u, i7 ]6 \5 ~: |
( d# I- I' y1 y; o
+ s$ g+ c' f+ `7 V

, F& Z6 L3 l% }6 Y* V
2 p  w# I- k. ]# U9 I! U. k$ a. Q' z2 N, f4 u
. v5 z9 Q( S! E! O+ }) g

' c5 t  c1 b' A$ S- s
0 ?0 l1 j! ~# l4 @
# l, j; h  W: E2 T* h' Y+ e% m6 \8 N8 C  i- |& B- y  w
7 s+ J5 u% }2 b# e, G$ T4 y

9 I! @& m6 N, n) f
: ?6 K2 V) U" V1 [6 L
* k0 f0 N( A/ c/ x0 X, Q" S5 z/ m# n# M+ F. ~: L

. c, k" S$ y7 D! Y) I
: N: W1 X+ \) C, ]! J& v
' s& i" v% W; E- F, `
& e0 `4 z; F' h. c( b5 q5 A+ E! {
% U, t$ G+ U5 |+ `, p" v( c

' \3 H$ {5 Q5 w& s! ]' Q9 V/ f7 N
/ G" W) C8 x4 j( W: q4 }/ C0 d  x
( \8 O. S4 P5 j6 s2 C' y' c
5 g! \6 d6 m  i3 Z. j( ^; X- e
1 E/ Y& \# s; O8 R% f+ ^  ]2 z3 Y: I8 m) j. C
) B4 H' u7 ^: O  J! v3 t. Z
  M* x: v+ `, t+ p0 B2 l5 H
% Z& u7 L% o; w% k0 o( R
8 q2 d' S5 L! U. i

4 _( W$ y4 u9 n" o( a9 h9 b0 [, |! \0 c0 x, @4 y, c3 q1 G* G* k

$ t  B9 n' ?; `. `+ o. ~* E1 r9 F- q: o9 E
' W+ s% n: W8 P' h+ ]9 m* x4 @) t

2 a$ C! \, ^( W4 D: Y
2 x; H+ ^( q+ ^) m& |' I- a6 j* l! C4 o" |: Z6 |- X
9 A1 \2 F5 c$ @7 z/ _

  \) I( j' J$ s% [, g, q: I  T1 c3 ~4 Q; U8 z  R
- B3 q& F0 o! C7 T1 q' C

6 H+ _; L- P$ `5 k$ i: P# O% M  ?+ G6 l# T3 W
2 _( Z- V5 h4 s) C

7 P: E1 r/ b& z( Q( C$ m  [! P' [2 _3 l& T$ y1 D

& r& V5 s8 n! k' F
5 j/ _$ I! X& c$ I- k
3 h( G: `7 A" [' _7 P; A4 x4 M6 c# \# U" h& f" m* {$ W2 ?) f* w
, e. G: ~+ S9 y8 M0 B

3 }: w* w/ K8 N) r
2 j8 |: o3 U( {5 ~7 O4 z  B, Y- y' h

5 a3 T- i1 `( e: z! d$ R, |kkkkkkkkkkkkkk9 g6 v7 [5 a9 M8 W/ ]) D

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 26/4/2018 07:03 , Processed in 0.157099 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách