Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 13218|Trả lời: 9

[TCVN/TCXDVN] TCVN 4447-2012 Công tác đất - Thi công, nghiệm thu

    [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 13/3/2013 14:02:23 | Xem tất |Chế độ đọc
TCVN 4447 2012 (CONG TAC DAT - THI CONG & NGHIEM THU.rar (380.38 KB, Lượt tải về: 5312)

Số người tham gia 17Uy tín +16 Thưởng +20 Thanked +12 Thu lại Lý do
vietacc + 1 File đang cần. Thanks!
tunglemhcm + 2 cám ơn
huuhieu1977 + 1 File rất hay. Thanks!
Nokia89i + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
dungduongbok49 + 1 File rất hay. Thanks!
hung127 + 1 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
trungyeuhoa + 2 + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
locxoay + 2 + 2 + 1 file hay qua
tuanchun + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
anhanhanh79 + 1
ndunghuong + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
brightdawn + 2 + 1 File rất hay. Thanks!
mydien2708 + 2
sayonarast + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
xtiger87 + 1 + 1 + 1 File đang cần. Thanks!
huongsenvt + 1 File đang cần. Thanks!
PHONG30 + 2 + 2 + 1 Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều!

Xem tất cả

Đăng lúc 9/4/2013 15:35:59 | Xem tất
Hi cả nhà,
1 z- @  V; V. D% m0 VCho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ/ D0 |; @" P# m9 @
Thanks

Đánh giá

Đã có quyết định công bố và thay thế rồi bạn .  Đăng lúc 9/4/2013 16:12

Số người tham gia 3Uy tín +5 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
trungyeuhoa + 1 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
DangvietHai + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
nhimxu1 + 2 File đang cần. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:10:38 | Xem tất
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em5 I) N$ H0 Z3 P* T. [$ F  \
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em7 G# g9 ]: R( z/ R5 s1 `
xaydung360.vn_TCVN_5729_2012 Duong cao toc_Yeu cau thiet ke.rar (925.13 KB, Lượt tải về: 64)

Đánh giá

File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1.0 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5.0
File/link hỏng! Xem lại. Thanks!: 1 Rất hay/Hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 3/7/2013 10:01

Số người tham gia 4Uy tín +5 Thưởng +6 Thanked +3 Thu lại Lý do
PAPAY + 1 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!
ndunghuong + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!
phamchungha + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
whitebear681 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Avatar bị cấm
Đăng lúc 22/4/2013 15:28:18 | Xem tất

Tập hợp tất cả các tiêu chuẩn năm 2011 và 2012 nè anh em

TCVN 8867-2011 ÁO ĐƯỜNG MỀM – XÁC ĐỊNH MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHUNG CỦA K.pdf (689.26 KB, Lượt tải về: 9)

Số người tham gia 1Uy tín +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
53vl25308 + 1 + 1 File rất hay. Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 23/4/2013 16:34:16 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:10
1 v' {/ j+ K. I- K  }Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm 2012 nè anh em2 H, k" o& `7 q+ r; n" u6 t6 i
Tập hợp tất cả các Tiêu chuẩn năm  ...
4 ^6 L  Q0 y( P( x; R  X
bạn ơi. trong file tổng hợp các tiêu chuẩn từ số 513-600 không có.
5 b: j3 v4 d4 ?* A: p; Ctại sao lại bị khuyết 1 đoạn vậy bạn.- g; i4 z/ L2 o6 P( c: M
chúc sk và sớm nhận câu trả lời
Đăng lúc 23/4/2013 21:43:59 | Xem tất
banghuynhvan gửi lúc 22/4/2013 15:28 ' o8 l9 n( w8 S  j8 u
...

: R7 M! E6 j8 B, W; ?# Rcảm ơn bạn đã chia sẻ
Đăng lúc 23/4/2013 22:40:16 | Xem tất
dunghec gửi lúc 9/4/2013 15:35 7 X' }' w6 w% T% S
Hi cả nhà,
; l+ V2 q) h2 u. _Cho mình hỏi nhờ tí, TC này đã có quyết định công bố chưa nhỉ; Y$ |+ ~1 a$ ~7 i8 v, E1 r
Thanks ...
7 x4 s5 Q6 O! y
Thanks Bác,7 C) e- j- o& w' I- t6 v9 t
Bác cho e xin cái quyết định ban hành các TCVN thay thế đc ko ạ
Avatar bị cấm
Đăng lúc 2/5/2013 09:39:37 | Xem tất

pll;

5 o! C& c3 t, t+ y5 G+ N! M
+ \( g$ q2 j7 `0 E& L
8 A/ o* S. E! u* I* E% Z/ z+ O
5 U7 U: o# P5 D7 S

6 r9 i0 h8 [; u+ e$ s' ]/ \5 Z0 K  N! M6 T

4 n% R* N6 I, P' r. g- ]7 V+ `' J7 G. c( }
3 g5 X; q# J2 o0 o8 i8 {

9 C* @+ U- Q* ^. _2 z( z% K
/ X# ^7 y) T/ j3 U
- ?$ }) d9 R6 N2 x. j
, f- ]% I4 I( c0 K+ ?
, ^" U9 w* n0 a$ \* y- x4 }+ t" Y" [- ^

7 u" n& r' k9 b5 b
3 x: D2 a  G) ^6 w. ]0 e3 c8 K7 A5 H4 \# g  O; p
1 d  @+ Z% i  E/ @# l) Z+ x, [
5 j  c( Y! s( ~- V& u7 j

6 n7 r% q+ G( i. D2 [6 V( \- ?  B7 T4 q& P* G
( D! n3 G0 l' h

/ M, O1 V# v- Y+ V. p6 `7 V% U0 \3 `8 y- L, T* P: S3 w& i

  n% Q1 a0 n  j" e! A: t' [# j/ m2 l1 m4 L

) S+ |% x- v* `0 G3 ?8 A- T: H5 E8 K. U! S+ E- g1 R, H! D: ^. L: _

& [( T3 U( Z' p2 q! O" v- |
2 n0 L- C( C  {5 \1 [6 e+ E$ R& f$ Z8 ^; k/ u
" b* C. m" Q& z$ Y3 k  `' e2 b7 w

" e# D8 K* L# A" Q" [
! X' l' [3 U1 x8 N8 V! K* `
3 G2 O! c9 c# b" o& i# X( X6 y6 D6 i6 c9 ~; f9 ]2 H7 w
' K1 ?# b9 @3 J4 Q8 y
2 O" a' O; T6 I- M  p+ G

1 ]% T2 C8 \: M! g4 _3 ]' `
/ E$ B9 x$ E; [, \/ _- Z7 D7 h" R
. O9 A8 Y7 d+ v' L# k% H! S# C6 F/ t/ ?2 M2 k4 F# |

. q; O7 g' g7 I: i( I+ @0 \! e) T0 E- |) ]2 d" W5 ]5 U" u$ B, o( ~0 ^( S9 I9 H

; \7 \" M$ A" Q: j3 i! N$ r& \+ @* O1 O+ o5 u: T0 T
; y/ |" U9 n( E/ _! y/ t4 p& s# E
0 \! u1 {/ n& R/ }8 F- ]
8 \4 b2 o0 l8 e& W) o! s
7 G/ W" q2 H, Q: b
2 v& {7 z; ~( [3 L  r! Z8 z8 J& X

, t; m% q4 n6 A  E6 q7 @' T8 K: b/ r
9 K! `6 z9 y- U; P. r: z% P
6 z( z5 Z7 S4 ^7 W9 s0 x
2 i5 n- J% X1 k5 A; }7 ^+ f* R0 v

+ \3 w- n0 W$ w
7 d2 B7 W+ y7 `( u! {* q6 T; T8 Y% c* T1 f( X$ t$ [3 t
8 Y4 u; `* s9 y7 S* U
! s" ^! F' W% j1 G: o
; }! i9 l/ n8 C3 E# h. b
# d9 C+ H7 L2 _9 h- L

1 A' l2 n2 K+ s; @$ W1 l* q& k0 R6 k' ~% B9 J" P8 M

* }3 M! H* r% [6 ~
' e: B" |2 K* H+ p  |. O
) F$ j& v" `( Q
" o( @  l& Z* q% a7 _$ P4 C
+ |4 M' P9 m0 V: c% s2 M: w
7 W$ d4 F2 T6 z0 p2 x9 V; _- s& F
4 n( v) O: z4 z5 f! ]
8 R: J! P* M6 O: O: J# O$ z0 b7 E/ y* m: e! F
: O4 S' r; l3 t
2 C, m* q/ c& b- t
9 c! \. }: {3 i6 {: i8 _/ A
8 E/ A/ Y- c# u: ^! m( T2 f" X8 _8 @
8 z, B8 ]3 C4 A* K4 m( |4 q$ J
. Z0 F: \$ `0 m; M* S1 L$ \
  z1 o: ?; V: a" H+ ]

; J- {5 w/ x: K( H0 Y$ j6 g* R6 @$ f/ O6 P, F! }1 R( a* P6 u

5 N5 v3 E/ h' c$ J4 y* b7 d, x5 W- D- q" N: c" f

2 G" y0 B  A" K6 c: e- P) r0 Z  I. Q

  }; K' s7 o% j. R$ M4 g, U8 H3 H6 l2 R3 u5 A
) f1 c: {8 V7 `" x8 ]
% }. K. ]! H8 u- o, ?6 D+ }

7 M9 F6 u) E" d: ]# ?+ S( K! Q* o, P# g

! I+ C% l. q+ {- x9 m0 q- E$ ~  p4 h2 b3 `! Z3 \
4 C& S; k& U, w: ~; Q
' N; G# |9 s) H- u3 i

6 \$ u$ I! ^& i$ w* w) A# S" E" @2 P

! ]- ?% _( m$ e) T7 w+ Q0 O7 o! R3 `2 c0 s( |

$ V, f# s8 X1 V8 w) e; s! D  K7 z4 o) b1 O4 w6 F* G
: i* ~& W: r2 C+ ]1 s

) }" [8 D# M* q, B* F( A+ c! m0 x
, y  c! H7 t3 }9 j4 k: i
- h( A. ]8 w5 a6 e1 v) K7 R5 W6 ^! \$ L0 `
6 {$ S- C4 X" c2 @) B3 X
5 G. O. |- F* M3 \7 ]
* H, T, K9 E/ E) L) x

/ \0 q4 S9 t; h* D! U2 y  w  l4 i" e8 V' k- G
  b3 c; _( s3 s% h9 ^1 }! w

* W0 O6 d# c& h
/ G4 M+ |/ J6 `9 F- c8 O7 A. d8 i1 @! J9 ~: r

; i3 v4 D7 e+ `: w8 ^3 {. k' J% h5 e! U7 Q  c
, m! i( v2 H; r% ?/ i, N7 u6 {) d
/ I- ?& R$ B4 p9 x. S9 E7 b
3 L& u' R9 u' v$ C+ L
7 \! F4 i4 t9 ]# J0 p# F" h0 T8 c1 j
3 U5 K4 _$ P  F
& K% e# V# b( O9 ?) l

, F$ l- a" M* o; q+ T" Z' u. P
, Z* k% g! [6 f7 Q" J1 J$ {% I7 q, L3 T# R1 v& x$ g1 l) \
& _! Z/ y  a" @6 w. `* p+ _2 K- y

/ U9 [: x4 }, B8 e5 r* W& l/ K7 J# g) Q; T( k6 m5 Y: q

$ w. t9 J, o3 Y. e' ^4 J+ _( v* T0 U
/ @. U7 n* Z2 X% F4 q) E" ]- D# }0 d* C

- ^/ y7 ^. U2 I3 K* ]/ m% g1 Q# B! h9 ^
- R4 o+ a: H% ?
+ {8 Q4 y& ~9 c6 k5 W$ s
" G6 [+ c5 k  `  Y/ a7 d9 f& y9 `% Z3 b
. f/ @5 I- s- @" }) `# k" d

  P- `% f% J5 `7 w. T) ^; R% m% l# _" C6 n6 r
; s* D8 X7 w! c4 L

& x. H. E$ [6 T1 Z4 ^7 T# j% K
) x9 i7 S% w9 _8 z+ m3 S0 Z- I- D: Z! N- B8 V

  o3 M4 E9 F; _5 ^3 V9 {7 b, F6 X1 X( d0 c: K4 \
6 C4 [& |2 o3 Q1 a# M, O; `7 t1 f0 _
8 t$ v* _$ \: C4 A  w
# p; R6 P4 v1 I, t+ Z

  i/ a3 d! z4 k" W% u! p
2 u* t4 R: B4 I! l" v2 u0 G& ]

: c9 E, ~4 k: l
3 v/ o8 T* r9 q5 d& n
: L# ]. l9 a$ @6 z; j1 k. M* A  r! b! o; v0 _
/ {* ^6 ^. D5 ?" o* t, F$ O$ e

  G( p# g; W6 w$ P4 V% h7 L
; {; `( Q: r  z: p& Q: g8 x
3 k/ q4 k$ w, g# o; Z3 u* F, u5 ?% G! y, K! P

0 l6 q- y$ M) D) [7 g" }
  t' w* W# a5 N  L5 H& g$ l3 S8 Q% l
" z9 c# b% z$ ?( {
  `9 ]6 v- b1 P" C( g4 T; I
2 s* j2 B9 `7 ~0 \4 U# a
' u  ]5 w' ?+ n& {5 y# d0 t  g7 g1 p# q* @

7 D/ Q6 M, ^4 d
  E/ F) @6 z& L3 ]2 ^) S
, Z0 ]5 t" X, v# A
3 P6 ]# c! Z6 z; o% C0 [+ l) |$ x( S  W( `, C. M& h' b6 K$ k
5 i9 ?% J" Y+ C. e
* `: K; Y* X& [0 g- ?3 l
# t+ c$ H0 P" M; m: I
. r5 ^7 k! A6 x! K& ]/ @

, q5 E5 [% g5 `
+ F0 M# O5 [* i7 W# n" e
8 g( k% x( m  G: D3 ?& d3 l: W# k: p
& l3 v4 W' w4 j

: _/ R; J8 P) P* @4 j: n0 J, X9 \
* u3 m# u* R! v$ s( k  m" _6 R$ i& z7 n4 S4 B9 P/ A; [
+ C9 [! R: N7 d7 Z; }+ H# K" f4 [

& s5 U7 p" ~3 e1 L" G( u$ M, u, O# \# @& u$ B( r* ]* U5 }& m

. y. w( d- t  D8 b9 F5 ]8 L" b" D$ W

/ [3 ^% ^& D+ E" n' @1 ~" I  D, ?; T1 d& h# N4 _

7 d' b$ x0 m  ^& S' T# F
) t; Z% a3 l7 T+ n, T8 ]. d& d, |/ l4 L6 v

. l7 H; n. c! K1 M& [( ^/ {
, b: J, i4 o- ]: v( G9 k9 N
" C9 h7 n3 _# T. `
5 ~* d& j( V0 X) O$ F
0 g8 K3 |5 {0 D' K/ x, q/ m0 y
3 {$ N- T/ y' C- R: R/ x7 ?# R; h, v/ C. E# u8 C

1 Z: s: h7 F4 C" V
: O1 |$ g* m  A( `
$ k- u  c: f: @. {3 I9 L" n/ {) C( p# }  i  H
1 f: B9 a+ D2 `6 Z0 p: H

! h+ R4 Y2 \2 d7 S' H  i7 h9 C) e6 O8 e% N0 y
- b5 X" E- \! z5 {  ?

! W1 K+ h7 ^3 m: F$ B, s+ d
/ x- p6 Q2 q) Y) |# Q* H+ C+ x
) q1 q8 s4 g& g" G! f! a4 d. G6 J* o7 _0 e; [( V
+ p. I% S' j3 j* @4 x, P
* Q* ]) q# J4 C7 `" ?* T0 e

6 t! J2 N5 B- ], i6 f* S" H% C4 A$ W+ h# R( F

# T+ w: h4 R; C/ @9 u" x& }8 ]  O8 \

% d( G8 p. ^, N# Z4 M7 t" m& B) Z/ h8 i  D6 [
. d( p& m; ]) L" J6 L

/ b1 `  Q0 l' ?! C( O, G& k" G. G8 s& `2 ~$ }- \

( S; j: o0 Y3 X! S/ o0 h  E& S  X9 a/ v6 f

- ]1 p% U3 Y( k: R0 {3 d" p1 \" z5 F. [3 T7 r0 ]( v. L+ n4 y) u

3 C* r/ k3 ~# [  t; B( Y2 r: _
+ C' p3 b& _, p% r9 `
! I+ b% z; C; N2 B$ E
: n: P1 f/ L4 x! W. f* W, H# T1 ^" p3 z; r
, z7 }' ?* A; l$ T/ g2 P; @9 D

- Y0 K1 O  q/ U/ Z5 E/ S: l. A8 w4 g8 z5 s7 Z3 @! z
# _$ N8 j; h& k; _& p* T1 K

& s% t" o$ A* i6 M8 Y
; G( p% S4 Q/ U0 F# o: Q% o  l
$ u$ T- r/ S6 S5 L
- P/ u9 Z& t! V7 B$ }. V
6 _( n. ?# N) O5 y+ s
3 p# e  v8 X, Q- B& ~; j+ r9 D0 P  r7 P7 M6 B
% W3 s4 Q; Z8 \! \5 f5 l

, z* I: o3 F* K! K# `' Z4 q  d$ Y: i& h+ h% Z

" N& R+ ~! X* ?# A
! p7 h/ C; E; t4 \* N0 e) D) o5 Y) ]0 u: J4 Q* \

$ D# S: _  S6 o; A* u" y
- Y1 K8 C: ?$ S0 w( ]
0 N2 c3 v6 L$ @7 W
+ i; K# J" u8 N, d* o# Q2 `, _6 J( O
$ s' ], ]. a2 _6 v0 A) y

- A* ]1 S5 y7 c1 o+ {/ b0 A' l; \2 f0 g& s6 C
  \; m! B/ P6 C& F

# W2 R/ g8 R" S# \: t2 r
, V; u8 n# E; y+ W$ u' a( w) F7 C; b" \

3 a- A' z. g/ L, l  m8 \" D/ e' b
& t3 }6 V1 ^7 q, t

. a+ O' Z' q+ T0 ]
0 }) q8 A3 _6 w% z) S- N$ ^6 s0 h6 E& N, }: `# f9 G

; |, y% J% E" f- J% R: N! I( r7 K8 B$ f  v. T( F

9 x. Z/ m" o5 @( {
  @: ~1 @. _, M- g: i1 `! R1 s1 i4 S) @" \

6 t" Y8 _- r3 H5 j# F' p1 k( l4 v
# c+ F. V# J) y0 F
6 ~  S' D  Z5 t
; f* }9 h/ o: K* U8 D! X, ~: B4 x: f  V! v0 m9 ^/ \! e
7 L/ i7 H( h, A  m7 b0 u+ u2 Y! D
) Z9 c4 `/ D% n0 l6 S  q8 }
) {6 I# g- [1 L& `  N5 k. H
- s1 B& q4 B7 u$ h2 X, J; ?

* H( }( ^8 h+ x. A! V4 j! |- O4 h7 `" F% |. @' U2 s/ `0 S

3 W) @3 M2 _2 t# c: o: I% y/ p# z  |# E0 D4 p1 ^1 `; |

( r6 v9 g. R/ f! l. E- C; }& s# M3 {" h; j4 A7 p
/ i! B2 f9 D3 u: Q9 B
3 M( h0 |5 z) B. |* `& G. j; D

- ]; O; H; s. d/ h% S# D
5 P" M( L6 y; f" {$ x- ^! N
+ {. G9 a& B3 W( a* w, k+ ^( \2 C( {9 }1 K8 |1 D

' K0 S" q, c" D. d5 [
& U, ?+ P2 j' _: A+ K6 [( h; E! d- v4 R2 F

1 b5 Q4 ~1 i/ O* Y. T$ A
; @# S: J, O+ b6 F$ E
& j- h3 q% J4 i5 @# u& U& O) ~. r& V& C; F% u1 `* j. e

( q: Y( r" V) N8 L9 _  r; @4 K! `* W; v

6 O- Q7 x! }& o' ?  d
0 Z8 k5 ~  `" g2 r* d  [( K: ?4 x: }
% _' m& |! A+ L6 K. m

% P) t) e$ O1 r$ _9 v6 T9 y% Q8 @, z5 b7 l+ @

! S1 i- `. a; U0 r) R' ~# j7 \- w* C( W# P
2 p( B: Z! {2 k
) Y9 D& x" `" D; [! i

9 E5 x8 P6 G0 }1 F) v
( U& J" N/ v4 `% w7 o
( e4 ?) y$ t! o" G* B$ L
$ \9 {; S% C/ `6 E
9 g1 w# p4 ]3 F" e: S
% k3 I2 j7 n$ |6 m- }
. t  h3 p5 z6 o! O- |
8 m5 T1 T" \. H7 T: ^+ L/ N% O% ^+ E- G$ N- u" u5 N8 C0 C7 `. s' k

! H' ~/ m7 d: s6 _: ]- n- {& d
8 j" t7 ~1 X3 n0 n$ j* F: S0 [$ k" u8 @( s, ^4 X7 j% x

5 o) s5 I% e1 U/ y* G- v. z7 O- \4 Q% g6 V
, t+ q5 u1 I, [

4 w- G; n9 N9 J2 a6 K2 G
- V& L. a( |; I% t0 I* q/ U$ k
* z, Y4 d5 a. {4 w7 a% h% W# a5 }! f* ~3 \% D7 S

3 r1 P) ^& I9 _2 g# u( t0 n! `9 d( b6 I* N

1 B. a- N! d9 W* r& Q9 T# [4 C% Z/ s; C2 M3 g$ k; n

* v$ g; W6 A# y# Q% u" Z5 r  `8 k7 I- p; {3 a

$ S1 S2 j2 a: D! s3 F2 {2 N% W# _( `  ]2 F$ Y

' C/ K8 X+ U2 Y( N. q
$ U/ U+ |( S( }, B7 F6 a% f1 `4 K
' q, S  Q0 A. a1 V" F
/ X$ `, ~: {- [$ H' Y& f5 V& O2 X" l: _3 U0 M& l& D& i2 w
kkkkkkkkkkkkkk/ a% c) x, P8 ?$ o) V5 D

TCVN 3115-1993.pdf

316.53 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN4453-1995.pdf

3.35 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Khoan be tong hien truong.pdf

63.98 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

c_42_c_42m_03_3513.pdf

75.77 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Xi mang Pooc lang hon hop TCVN 6260 2009.pdf

2.01 MB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-171-1989.pdf

980.91 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN-5726-1993.pdf

163.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

BỘ XÂY DỰNG.doc

34.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1770 1986.pdf

288.81 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3111-1993.pdf

356.14 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3110-1993.pdf

327.9 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3109-1993.pdf

132.23 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3108-1993.pdf

145.85 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3107-1993.pdf

362.79 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3106-1993.pdf

162.12 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3105-1993.pdf

497.88 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 2682.PDF

67.05 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 1771.PDF

135.57 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3112-1993.pdf

170.72 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Vua.PDF

168.27 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TK cap phoi cho BT.pdf

166.48 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6260 1997.pdf

183.51 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6025-1995 Betong - Phan mac theo cuong do nen.pdf

66.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016 1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 6016-1995.pdf

748.04 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5726-1993 4.pdf

2.44 MB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3121 2003.pdf

595.23 KB, Lượt tải về: 2, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3120-1993.pdf

249.26 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3119-1993.pdf

205.37 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3118-1993.pdf

290.44 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3117-1993.pdf

240.7 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3116-1993.pdf

189.45 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3114-1993.pdf

335.25 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3113-1993.pdf

198.11 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Số người tham gia 1Uy tín +2 Thưởng +2 Thanked +1 Thu lại Lý do
bhbtk1 + 2 + 2 + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả

Đăng lúc 19/6/2013 15:50:27 | Xem tất
Đăng lúc 22/7/2013 14:58:29 | Xem tất
tieu chuan nay se giup cho xay dung co duoc nhung cong trinh chat luong hon

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 12/2/2016 06:58 , Processed in 0.172314 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách