Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 1929|Trả lời: 0

[TCVN/TCXDVN] Tiêu chuẩn xây dựng: thi công và nghiệm thu

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17/10/2011 23:11:42 | Xem tất |Chế độ đọc
Tiêu chuẩn xây dựng-thi công và nghiệm thu7 g5 I% b8 R6 p( ^/ F7 j' Y3 ]- H

TCXD 196-1997-NCT-Thu tinh va kiem tra CL coc khoan nhoi.doc

83.5 KB, Lượt tải về: 8, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

22TCN 266 - 2000 Quy phan thi cong v_ nghiem thu Cau - Cong.DOC

375.5 KB, Lượt tải về: 21, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 3994-1985-Chong an mon trong xay dung.doc

559 KB, Lượt tải về: 3, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 4055-1985-To chuc thi cong.doc

194.5 KB, Lượt tải về: 23, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 4085-1985-Ket cau gach da-QP thi cong va nghiem thu.doc

373 KB, Lượt tải về: 14, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 4087-1985-Su dung may xay dung-Yeu cau chung.doc

134 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 4091-1985- Nghiem thu cong trinh xay dung.doc

261.5 KB, Lượt tải về: 22, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 4252-1988-Quy trinh lap TKTCXD va TKTC.doc

805 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 4452-1987-Ket cau BT va BTCT lap ghep.doc

833.5 KB, Lượt tải về: 11, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 4453-1995- Ket cau BT va BTCT toan khoi.doc

1.92 MB, Lượt tải về: 18, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 4459-1987-Pha tron va sung dung vua xd.doc

1.41 MB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 4517-1988-HT bao duong sua chua may xay dung.doc

52 KB, Lượt tải về: 3, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 4519-1988-He thong cap thoat nuoc trong va ngoai nha.doc

834 KB, Lượt tải về: 9, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 4528-1988-Ham duong sat va ham duong o to-QPTC va NT.doc

221.5 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 4606-1988-Duong ong dan dau va san pham dau-QPTC va NT.doc

306.5 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5592-1991-Be tong nang-Yeu cau bao duong am tu nhien.doc

233 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5637-1991-QLCL xay lap cong trinh XD.doc

149.5 KB, Lượt tải về: 8, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5639-1991-Ng. thu thiet bi da lap xong-Ng. tac co ban.doc

122.5 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5640-1991-Ban giao cong trinh xay dung.doc

82.5 KB, Lượt tải về: 7, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5641-1991- Be chua bang BTCT.doc

403.5 KB, Lượt tải về: 3, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5672-1992-HTTLTK-Ho so Thi cong-Yeu cau chung.doc

75.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5674-1992-Cong tac hoan thien trong xay dung.doc

544 KB, Lượt tải về: 14, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 5718-1993-Mai va san BTCT trong CTXD-Yeu cau KT chong tham nuoc.doc

159.5 KB, Lượt tải về: 9, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCVN 7888-2008-Coc BT ly tam ung luc truoc.doc

685.5 KB, Lượt tải về: 6, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCXD 25-1991-Dat dan dien trong nha o va CT cong cong-TC thiet ke.doc

236 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCXD 27-1991-Dat thiet bi dien trong nha o va CT cong cong-TC thiet ke.doc

216.5 KB, Lượt tải về: 3, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCXD 65-1989-QC su dung hop ly xi mang trong XD.doc

60 KB, Lượt tải về: 5, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCXD 79-1980-Thi cong va nghiem thu cac cong tac nen mong.doc

466 KB, Lượt tải về: 5, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCXD 159-1986-Trat da trang tri-Thi cong va nghiem thu.doc

107.5 KB, Lượt tải về: 5, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCXD 170-1989-Ket cau thep-Gia cong lap rap nghiem thu.doc

963.5 KB, Lượt tải về: 4, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCXD 180-1996-May nghien nguyen lieu-Sai so lap dat.doc

330.5 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCXD 181-1996-Bang tai gau tai xich tai vit tai-Sai so lap dat.doc

336.5 KB, Lượt tải về: 1, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCXD 182-1996-May nen khi -Sai so lap dat.doc

382.5 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCXD 183-1996-May bom-Sai so lap dat.doc

653 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCXD 184-1996-May quat-Sai so lap dat.doc

375.5 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCXD 185-1996-May nghien bi-Sai so lap dat.doc

634 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCXD 186-1996-Lo nung clinker kieu quay-Sai so lap dat.doc

793 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCXD 187-1996-Khop noi truc-Sai so lap dat.doc

406 KB, Lượt tải về: 0, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

TCXD 190-1996- Mong coc thiet dien nho.doc

502 KB, Lượt tải về: 7, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phòng tối|Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 26/4/2018 07:03 , Processed in 0.122970 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách