Thư viện xây dựng: Tiêu chuẩn xây dựng- Văn bản- File mẫu- Sơ đồ- Quy trình- Phần mềm xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Xem: 2849|Trả lời: 5

Tổng hợp các bản vẽ Cad nhà ở dân dụng - Phần 1   [Lấy địa chỉ]Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Trạng thái: Offline
Thanked
243 lần
Thưởng
4467 điểm
Uy tín
461 điểm
Quyền đọc
35
Chủ đề
18
Đăng lúc 18/5/2012 14:10:03 |Hiện toàn bài
Tổng hợp các bản vẽ Cad nhà ở dân dụng - Phần 1

25 tang.rar

654.17 KB, Lượt tải về: 83, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

20.rar

277.63 KB, Lượt tải về: 20, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

19.rar

209.9 KB, Lượt tải về: 30, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

10.rar

4.74 MB, Lượt tải về: 21, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

9X9(1).rar

555.06 KB, Lượt tải về: 40, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

8.rar

3.95 MB, Lượt tải về: 17, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

7x5.rar

2.06 MB, Lượt tải về: 30, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

7.rar

4.96 MB, Lượt tải về: 31, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

6X16.rar

1.74 MB, Lượt tải về: 52, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

5x20.rar

2.99 MB, Lượt tải về: 76, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

5x15full.rar

1.11 MB, Lượt tải về: 74, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

5x15.rar

1.71 MB, Lượt tải về: 78, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

5x11.rar

819.43 KB, Lượt tải về: 40, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

5.4x5.7.rar

3.35 MB, Lượt tải về: 14, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

4X16part2.rar

1.42 MB, Lượt tải về: 41, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

4X16part1.rar

720.88 KB, Lượt tải về: 46, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

4-2tkkt.rar

4.02 MB, Lượt tải về: 13, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

4.2x18part2.rar

780.83 KB, Lượt tải về: 27, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

3X16.rar

1.68 MB, Lượt tải về: 31, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

3.rar

3.09 MB, Lượt tải về: 30, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

1.rar

5.34 MB, Lượt tải về: 58, Tải điểm: Thưởng -2 điểm

Giá: 3 điểmThưởng  [Danh sách mua]  [Mua]

Đánh giá

thanhnien2603  File thiêt kế chuẩn. Thank you  Đăng lúc 5/3/2013 23:45:35
vudangtuyen  hay, cam on  Đăng lúc 24/5/2012 19:32:22
Đã có 2 đánh giáThưởng Thanked Thu lại Lý do
minhhoangla + 1 Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!
vquang205 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!

Tổng đánh giá: Thưởng + 2  Thanked + 2   Xem tất cảRank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Trạng thái: Offline
Thanked
243 lần
Thưởng
4467 điểm
Uy tín
461 điểm
Quyền đọc
35
Chủ đề
18
Đăng lúc 18/5/2012 15:12:11 |Hiện toàn bài

Tổng hợp bản vẽ Cad nhà dân - phần 2

nhadan4.rar (2.23 MB, Lượt tải về: 67, Giá: 3 điểmThưởng) & ~5 R  c1 J7 r2 B' x0 U

: ~3 ]7 E3 _5 m, E nhadan3.rar (670.57 KB, Lượt tải về: 22, Giá: 3 điểmThưởng) # v/ ?/ f8 Z. z* w4 T
  w$ I/ e& u6 |& T
nhadan2.rar (358.46 KB, Lượt tải về: 15, Giá: 3 điểmThưởng)
+ L1 D: |" v: y( j+ P% O6 b* `" e1 v5 T6 B3 ?4 A; ^  C; o7 W
nhadan1.rar (711.26 KB, Lượt tải về: 30, Giá: 3 điểmThưởng) 2 I: t- t- Z1 n1 V# b; V( k6 F
# ?- |0 D: H1 h+ n) g
nha_cap_4.rar (382.82 KB, Lượt tải về: 14, Giá: 3 điểmThưởng) , S4 R3 D; k6 A: x
- i1 r/ G6 H0 s- s: L
New-BVTC.rar (137.56 KB, Lượt tải về: 5, Giá: 3 điểmThưởng)
" y% `9 I. A" G* n" S' K4 l1 g. P1 a" t: A7 Z
Maumatdung_nhapho.rar (95.96 KB, Lượt tải về: 18, Giá: 3 điểmThưởng) * t6 r2 R$ X1 z: u* S

6 |' ~9 q" J" u Mat bang.rar (954.51 KB, Lượt tải về: 7, Giá: 3 điểmThưởng) 1 x/ n: ^) H' g- t1 m

: Z" ]+ y2 D/ F3 }$ w8 Q7 t Mái.rar (242.38 KB, Lượt tải về: 5, Giá: 3 điểmThưởng)
6 x. k; K7 R* Z, ]' @1 o
- ^1 Q; D2 }; t: y kytucGV.rar (574.16 KB, Lượt tải về: 6, Giá: 3 điểmThưởng) ! |$ u3 X# g4 e. ^9 H9 u' T* p
. D5 s8 f) H! t8 m
KT 10000x18000.rar (3.29 MB, Lượt tải về: 20, Giá: 3 điểmThưởng) / d8 x& s6 Z  X6 x& M

+ I7 V# z2 V# E KS Nha trang.rar (5.08 MB, Lượt tải về: 6, Giá: 3 điểmThưởng) ' R8 |4 @5 K5 u" J* G" I

# s/ Z3 [, e1 X& i5 m$ Z Ket cau than.rar (587.21 KB, Lượt tải về: 8, Giá: 3 điểmThưởng)
: v# j8 v7 y+ _% T9 I$ i9 s! l8 G+ X1 j
garage.rar (2.15 MB, Lượt tải về: 17, Giá: 3 điểmThưởng) " j7 M0 O. Q+ q- ^
( E  m  Y1 N7 T: s; Z, X8 ^4 U, Q4 q
FontCad.rar (181.13 KB, Lượt tải về: 3, Giá: 3 điểmThưởng) * f  O' j- `$ t1 F

6 g; s, z7 h" `9 P7 ?, n' ?& h chungcucaotang.rar (2.4 MB, Lượt tải về: 9, Giá: 3 điểmThưởng)
1 e4 r, R& c9 a3 R# k
5 S9 R- [, x$ k5 p2 P$ } BVTC.rar (1.47 MB, Lượt tải về: 6, Giá: 3 điểmThưởng) 6 P1 o) h1 `5 E" T- W
; g9 s- v7 J" W0 [) M6 ]
bthu9x9.rar (508.48 KB, Lượt tải về: 9, Giá: 3 điểmThưởng) 4 r3 O7 l) E) o( A

3 a# L$ M# S$ s" A bietthu8x12.rar (911.74 KB, Lượt tải về: 10, Giá: 3 điểmThưởng)
; O; G/ p% c  v/ B% d$ v- K, w3 U' a
bietthu_2.rar (1.9 MB, Lượt tải về: 7, Giá: 3 điểmThưởng)
- ?' |6 o+ [1 e3 ]
; N4 D6 J$ Z/ e3 @" V4 g' m bietthu.rar (382.35 KB, Lượt tải về: 3, Giá: 3 điểmThưởng)
. ?- l0 N1 T7 Q
9 c3 ~9 S5 @0 b biet_thu_pho.dwg (2.16 MB, Lượt tải về: 1, Giá: 3 điểmThưởng)
3 o! ^7 s, Y  C7 R" V
; C. [% Z& O, C) {1 X) N9 z) S biet_thu_6x16m.rar (431.19 KB, Lượt tải về: 6, Giá: 3 điểmThưởng)
8 d4 e8 I/ c" i5 Z, u% r4 G' k0 {& G
7000x17000.rar (3.75 MB, Lượt tải về: 12, Giá: 3 điểmThưởng)
' J( O$ A) c4 O, g8 ~8 Q9 L: V4 b
, F) E9 M+ _0 u 4800x13000.rar (1.27 MB, Lượt tải về: 5, Giá: 3 điểmThưởng)
" G+ h& J% {* Y' U# a- M
( Y, H5 f* J0 A; i0 N5 u+ u 4700x15000..rar (1.95 MB, Lượt tải về: 7, Giá: 3 điểmThưởng)
! d  ]1 u8 g/ p3 Z8 Y9 r* _  ^
) F8 Z4 ]# _' @; T. m 4700x11700.rar (438.89 KB, Lượt tải về: 4, Giá: 3 điểmThưởng) , [+ |; u. @3 ~) c2 d
" Y( G2 o" A' c3 i- V0 B) C
4500x16000.rar (2.04 MB, Lượt tải về: 9, Giá: 3 điểmThưởng)
& d. A% v6 J/ R+ }. B& w" \& ?' c2 ~0 f1 {! ~! f, ^
4500x14000.rar (472.11 KB, Lượt tải về: 13, Giá: 3 điểmThưởng) 4 G/ S5 r9 b% r3 k& K) {; ]7 Z; N
" c( X) U6 C+ @( H3 t! V
1 p" g: c( r/ c! B/ u$ B- b
Đã có 1 đánh giáUy tín Thưởng Thanked Thu lại Lý do
huuquyen_ibst + 2 + 2 + 1 File đang cần. Thanks!

Tổng đánh giá: Uy tín + 2  Thưởng + 2  Thanked + 1   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Trạng thái: Offline
Thanked
1 lần
Thưởng
2377 điểm
Uy tín
0 điểm
Quyền đọc
35
Chủ đề
1
Đăng lúc 18/5/2012 15:57:25 |Hiện toàn bài

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

Trạng thái: Offline
Thanked
243 lần
Thưởng
4467 điểm
Uy tín
461 điểm
Quyền đọc
35
Chủ đề
18
Đăng lúc 18/5/2012 16:11:24 |Hiện toàn bài

Tổng hợp bản vẽ Cad nhà dân - Phần 3

UTF-8__BietThuHuyen.rar (1.29 MB, Lượt tải về: 14, Giá: 3 điểmThưởng)
& {* [+ w! F5 g6 b5 U( O  Y9 Y' S7 x# m+ m1 _
UTF-8__BietThuGiaDinh.rar (2.39 MB, Lượt tải về: 19, Giá: 3 điểmThưởng)
8 l2 J8 f% B! ^+ [& |5 G0 H& H4 W% t) |: A. G7 T
tuong rao.rar (1.19 MB, Lượt tải về: 17, Giá: 3 điểmThưởng) , t# X$ ?, g% }% B5 E/ s8 L
5 i& \. b1 @% d: E5 Q2 b" Q2 K
Part3.rar (758.58 KB, Lượt tải về: 8, Giá: 3 điểmThưởng) 7 M/ A5 d2 H& s

( D1 }8 S5 _% s+ P. ^1 R0 F Part2.rar (726.76 KB, Lượt tải về: 8, Giá: 3 điểmThưởng)
0 _, {6 |8 O& @; T( d% p. p3 ?
' t' o' n" z1 P7 t Part1.rar (626.34 KB, Lượt tải về: 8, Giá: 3 điểmThưởng) ; H" N2 L4 A5 _% W+ r
* i% `, U' y& |# v; [: V
NP 5x15m.rar (91.02 KB, Lượt tải về: 24, Giá: 3 điểmThưởng)
2 d! z1 V0 m& u: |) }) ^# ?  ?! c
2 ?# ~1 [4 ]% P. @, O$ H NP 4x18m.rar (157.39 KB, Lượt tải về: 21, Giá: 3 điểmThưởng)
1 _, s& }' h8 p
% [7 _) q5 K9 y) X nhapho3x5.rar (652.03 KB, Lượt tải về: 15, Giá: 3 điểmThưởng) 6 ]& A' ~! o) {* r3 P" U

2 o' b5 q/ T8 n0 M' L' G Nhapho.rar (1.12 MB, Lượt tải về: 14, Giá: 3 điểmThưởng)
' Z  o- H2 ^7 K( Q+ N7 O' p! w9 |3 s# s! Y* C2 [& {
Nhapho.part04.rar (4.77 MB, Lượt tải về: 15, Giá: 3 điểmThưởng) & [+ V/ R; h' a3 O8 i% ^) t
! B+ M8 U; C" s

2 |2 n$ v- M% w9 I+ c/ F9 o6 R0 P- o- f
* K: x) g# y( Q9 O8 D1 [, M

) V( ~# x* f1 t% R6 [2 x" x2 p9 [) U4 z+ M, S
0 B/ U1 a$ B/ k6 |2 X7 d4 t

& b! f9 D" l2 K0 `( f8 \" n3 W6 ]: H

  }% A' n+ {5 `" Y& |0 i
2 o8 ~: d" F9 |. u! R- T$ G( c* W" T8 y

4 ?4 \1 U  K! O1 ]" h- t* i" c; \1 w: r; w9 x3 \1 X

4 z, V1 H3 f& H" k
& ]- S! ~/ O5 X  l1 n
9 H# _9 u2 a8 y  Y8 g' E
6 Y. _+ M' A* o8 J: m% }0 Z$ d5 {4 L0 z
, m: g/ z# e3 @' M: G5 l, n3 R1 q8 ~3 U& E; x, B' x/ M
& Z: Q* r. m. X6 ^4 h

* g9 W, M( \; o, N) D5 c6 w; j- G/ g
* u" D0 \5 Q3 S. W' Q4 e
Đã có 1 đánh giáThanked Thu lại Lý do
vquang205 + 1 File đang cần. Thanks!

Tổng đánh giá: Thanked + 1   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 3Rank: 3Rank: 3

Trạng thái: Offline
Thanked
-1 lần
Thưởng
235 điểm
Uy tín
-2 điểm
Quyền đọc
20
Chủ đề
0
Đăng lúc 24/5/2012 14:23:42 |Hiện toàn bài
vietquang_205 gửi lúc 18/5/2012 16:11
3 N# h4 c/ S2 |- ~2 F, R
rat quy bau, cam on
Đang thất nghiệp , các bác ai có việc gì làm giới thiệu em với hic @.@ yahoo:vudangtuyen

Dùng đạo cụ Báo cáoRank: 2Rank: 2

Trạng thái: Offline
Thanked
1 lần
Thưởng
64 điểm
Uy tín
3 điểm
Quyền đọc
15
Chủ đề
0
Đăng lúc 24/5/2012 14:32:26 |Hiện toàn bài
chung cu CT34.rar (7.58 MB, Lượt tải về: 18)
Đã có 1 đánh giáUy tín Thu lại Lý do
taolangu + 1 File rất hay. Thanks!

Tổng đánh giá: Uy tín + 1   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Lưu trữ|Tìm bạn|THƯ VIỆN XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 17/4/2014 20:38 , Processed in 0.363253 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên