XD360 KÍNH CHÚC CHO MỌI NHÀ VẠN SỰ AN LÀNH!

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Anh Trần HòeBùi Quốc Hưng
Xem: 1229|Trả lời: 5
Thu gọn cột thông tin

[Thẩm định- Phê duyệt thầu] [Hỏi] Thẩm quyền bổ sung giá trị trúng thầu

[Lấy địa chỉ]
dpidn2185 Đăng lúc 23/10/2018 14:31 | Xem tất |Chế độ đọc

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
KÍnh mong các anh em tư vấn giúp:
UBND thành phố là người có thẩm quyền ra QĐ phê duyệt dự án, Ban QLDA dươc phân cấp là chủ đầu tư và đã phê duyệt kết quả trúng thầu. Trong quá tình triển khai có điều chỉnh thiết kế, đã có chủ trương đồng ý của UBND thành phố, Sở chuyên ngành đã thẩm định dự toán, Chủ đầu tư ra QĐ bổ sung giá trị trúng thầu bổ sung. Tuy nhiên, 1 đơn vị kiểm tra có nêu quy định tại khoản 2 ĐIều 37 NĐ 37 về hợp đồng và kết luận thẩm quyền ra QĐ bổ sung giá trị trúng thầu là UBND thành phố, BQL phê duyệt là sai. Kính mong các anh chị cho ý kiến về vấn đề này.
"2. Việc điều chỉnh khốilượng công việc trong hợp đồng xây dựng được quy định sau:
a) Đối với hợp đồng trọngói: Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đãký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiếtbị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợpđồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện).
Trường hợp này, khi điềuchỉnh khối lượng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư vànhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợpvượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết địnhđầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng cáccông việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu đểthực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành.
b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cốđịnh và đơn giá điều chỉnh: Bổ sung những khối lượng công việc hợp lý chưa cóđơn giá trong hợp đồng nhưng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủđầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng;trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyềnquyết định đầu tư xem xét, quyết định; các khối lượng công việc đã có đơn giátrong hợp đồng được xác định theo khối lượng hoàn thành thực tế (tăng hoặc giảmso với khối lượng trong hợp đồng đã ký) được nghiệm thu".

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

thanhtuan1409 Đăng lúc 23/10/2018 14:40 | Xem tất
Tóm lại là sau khi điều chỉnh thì có vượt giá gói thầu ko? UBND thành phố là người quyết định đầu tư là đúng rồi, nếu vượt thì UBND thành phố là người quyết định.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

trungxd7 Đăng lúc 26/10/2018 16:22 | Xem tất
Đơn vị kiểm tra kết luận thế có thể là đúng rồi, tại vì ban quản lý dự án chỉ là đơn vị thay mặt chủ đầu tư là UBND thành phố để điều hành dự án, về mặt lý thuyết ông ban quản lý dự án không thể ra được quyết định gì trừ trường hợp ông được ủy quyền trong chức năng nhiệm vụ của ông khi thành lập
Cái thứ hai là cũng tùy vào việc uy quyền của UBND thành phố cho BQL dự án , trong đó nêu rõ BQL dự án được làm những gì, được ký những gì. Trong trường hợp của bạn thì chắc là BQL dự án không có quyền ký quyết định

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fogpinguin Đăng lúc 30/10/2018 14:03 | Xem tất
trungxd7 gửi lúc 26/10/2018 16:22
Đơn vị kiểm tra kết luận thế có thể là đúng rồi, tại vì ban quản lý dự án chỉ l ...

cho mình hỏi nếu dự toán giá trị phát sinh vượt dự toán gói thầu nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư có được phê duyệt không?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

nvquang118 Đăng lúc 31/10/2018 13:16 | Xem tất
trungxd7 gửi lúc 26/10/2018 16:22
Đơn vị kiểm tra kết luận thế có thể là đúng rồi, tại vì ban quản lý dự án chỉ l ...

Mình có 1 số ý kiến thảo luận:
Tình huống đang đề cập là "UBND thành phố là người có thẩm quyền ra QĐ phê duyệt dự án, Ban QLDA dươc phân cấp là chủ đầu tư". Như vậy Ban QLDA được quyền quyết những nội dung công việc trong thẩm quyền Chủ đầu tư. Thẩm quyền của Cấp QĐ đầu tư, của Chủ đầu tư trong hệ thống VB luật thì đã rõ rồi.
Tình huống ở đây là:
Công trình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt đầu tư, phê duyệt thiết kế BVTC, tổ chức lựa chọn thầu và triển khai theo quy định.
Nay Cấp QĐ đầu tư đã có chủ trương cho điều chỉnh thiết kế, được Sở chuyên ngành thẩm định giá trị dự toán công trình (sau điều chỉnh).
Trường hợp nội dung điều chỉnh thiết kế không dẫn đến điều chỉnh dự án đầu tư; không thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu chịu lực và biện pháp tổ chức thi công không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của CT; không vượt dự toán xây dựng công trình đã được duyệt thì Chủ đầu tư được quyền tự quyết định và chịu trách nhiệm về QĐ của mình và có trách nhiệm báo cáo Người QĐ đầu tư về nội dung điều chỉnh do mình QĐ. (Theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD).
Như vậy, bạn phải xét trong tình huống của dự án bạn có đảm bảo điều kiện trên không để xác định rõ thẩm quyền của Chủ đầu tư.
Căn cứ Dự toán công trình được phê duyệt điều chỉnh kèm theo TK điều chỉnh, Chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh giá dự toán gói thầu làm cơ sở điều chỉnh giá của hợp đồng đã ký (thẩm quyền chủ đầu tư theo quy định Điều 12 ND 32/2015/NĐ-CP).
Dự toán gói thầu sau điều chỉnh phải đảm bảo không dẫn đến vượt giá trị Dự toán công trình điều chỉnh, tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Nếu vượt thì phải báo cáo cấp QĐ đầu tư xem xét phê duyệt điều chỉnh.
Căn cứ Dự toán gói thầu điều chỉnh, Chủ đầu tư thương thảo với nhà thầu về việc thực hiện các nội dung điều chỉnh thiết kế (dẫn tới phát sinh tăng/giảm KL trong HĐ, PS KL ngoài HĐ (nếu có)). Nhà thầu chào giá và Chủ đầu tư ktra rà soát các lỗi/sai số và đối chiếu giá HĐ sau điều chỉnh với giá trị dự toán gói thầu điều chỉnh làm cơ sở phê duyệt giá trị bổ sung cho hợp đồng để ký phụ lục điều chỉnh HĐ.
Bạn cần nắm rõ và đừng nhầm lẫn giữa mấy giá trị: Giá gói thầu trong KH LCNT được duyệt, Giá dự toán gói thầu trước khi tổ chức LCNT, Giá dự toán gói thầu sau khi điều chỉnh thiết kế và dự toán và Giá trị trúng thầu

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

trungxd7 Đăng lúc 22/11/2018 08:59 | Xem tất
fogpinguin gửi lúc 30/10/2018 14:03
cho mình hỏi nếu dự toán giá trị phát sinh vượt dự toán gói thầu nhưng không làm  ...

Được phê duyệt bạn ạ, nhưng trong các cơ quan nhà nước, nhiều khi chủ đầu tư van chưa phải là chủ đầu tư, nó còn tuy phân cấp nhiệm vụ . Ví dụ bê mình xây dựng 1 trại giam với chủ đầu tư là ong trại giam đó, ký với ông đó. Nhưng thực ra ông chủ trại giam đó chỉ đứng ra ký và làm chủ đầu tư đại diện, tất cả các quyết định phê duyệt phát sinh đều phải trên tổng cục (là ông quản lý trên của ông trại giam).

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 18/5/2024 10:52 , Processed in 0.135225 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.