XD360 KÍNH CHÚC CHO MỌI NHÀ VẠN SỰ AN LÀNH!

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Anh Trần HòeBùi Quốc Hưng
Xem: 1433|Trả lời: 9
Thu gọn cột thông tin

[Câu hỏi] test nền tảng cơ bản chung nghề QS và QLDA?

[Lấy địa chỉ]
fubi Đăng lúc 10/5/2020 01:30 | Xem tất |Chế độ đọc

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
NHỮNG CÂU HỎI TEST NỀN TẢNG CƠ BẢN CHUNG ĐỐI VỚI NGHỀ QS và CẢ QLDA?
------
Tác giả: Th.s K.s Nguyễn Phú Bình
-------

Nếu bạn trả lời và tự tin là đúng 100% (với câu bạn trả lời đươc) thì cấp độ NỀN TẢNG của bạn như sau (chưa phải cấp độ chuyên nghiệp, chuyên gia nhé ):
- <30%: cấp độ hạt giống
- 30- 50%: cấp độ mầm
- 50-70%: cấp độ chồi
- 70-80%: cấp độ lá
- 80-90%: cấp độ cành
- 90-100%: cấp độ phủ tán rộng cây hoàn chỉnh VỀ NỀN TẢNG MÀ THÔI.
----
Không có kiến thức NỀN vững chắc, các bạn đừng bao giờ MƠ TƯỞNG đến LÀM KHỎE – LƯƠNG CAO. Thiếu kiến thức NỀN, các bạn chỉ mãi là THỢ CÀY KỸ THUẬT cắm mặt vào công việc với mức lương thấp.
-----

Các bạn tự liên hệ và tự ngẫm mối liên hệ giữa các khối câu hỏi. Nó xâu chuỗi thành 1 chuỗi liên hoàn giống như các toa tàu hoặc các mắt xích của NGhề QS và cả QLDA.
----


Số người tham gia 7Thanked +28 Thu lại Lý do
Fukaka + 1 Thích bài này! Thanks!
nguyentung125 + 2 Rất chuyên nghiệp! Thanks!
bqhung2006 + 10 Rất chuyên nghiệp! Thanks!
huavancuong77 + 2 Rất chuyên nghiệp! Thanks!
baotxmtt + 1 Bài hay. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| fubi Đăng lúc 10/5/2020 01:36 | Xem tất
36Các hành vi bị nghiêm cấm trong  hoạt động xây dựng công trình? QS biết để làm gì?
37Yêu cầu đối với công trường xây  dựng theo Luật là gì? QS biết để làm gì?
38Chỉ dẫn kỹ thuật là gì? Nó nằm  trong hồ sơ nào của dự án?
39Tuổi thọ thiết kế là gì?
40Bản vẽ hoàn công là gì? Có khái  niệm hồ sơ hoàn công không? Nếu có nó là gì?
41Nhật ký thi công là gì? Lập bằng  máy tính được không? Hay bắt buộc viết bằng tay?
42Đánh giá hợp quy trong hoạt động  xây dựng là gì? Đánh giá hợp chuẩn trong hoạt động xây dựng gì? Ai thực hiện?  Chi phí ở đâu và ntn?
42***
43Trình tự quản lý chất lượng thi  công xây dựng? QS biết để làm gì?
44Nghiệm thu công việc XD gồm mấy  bước? Hồ sơ gồm những gì?
45CO, CQ là gì? Trình tự thủ tục  của 1 hồ sơ liên quan đến CO? Phân biệt thật giả đối với CO? Tác dụng để làm  gì? Thế nào là SHIF, giá FOB? Mua giá nào lợi hơn?
45***
46Điều kiện để đưa công trình,  hạng mục công trình vào sử dụng:
47Kiểm tra công tác nghiệm thu  công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
48Chi phí cho việc kiểm tra công  tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng
48***
49Hồ sơ hoàn thành công trình xây  dựng là gì và gồm những gì?

còn nữa...

Số người tham gia 2Thanked +3 Thu lại Lý do
hoangutck49 + 2 Rất chuyên nghiệp! Thanks!
uranus13 + 1 Thích bài này! Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Trả lời Hay 1 Dở 0

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| fubi Đăng lúc 10/5/2020 01:33 | Xem tất
1        Hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam bao gồm những gì?
2        Làm sao biết được văn bản nào bắt buộc với dự án vốn Nhà nước quản lý, dự án không thuộc vốn Nhà nước? Biết để mục đích gì?
3        Quy chuẩn Việt Nam là gì? Tiêu chuẩn Việt Nam là gì? Có bắt buộc với các dự án tại VN không?  Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn trong hoạt động đầu tư xây dựng? Biết để tác dụng gì với QS?
4        Thế nào là Vốn ngân sách nhà nước? Vốn nhà nước ngoài ngân sách? THế nào là nguồn vốn khác? Biết phân biệt nhằm mục đích gì cho công việc QS?

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
Có câu trả lời thì hay quá anh Fubi. Đúng là nhiều câu khó thất. Hihi  Đăng lúc 11/5/2020 17:15

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Trả lời Hay 1 Dở 0

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| fubi Đăng lúc 10/5/2020 01:33 | Xem tất
fubi gửi lúc 10/5/2020 01:33
1        Hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam bao gồm những gì?
2        Làm sao biết được văn ...
5Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi  đầu tư xây dựng là gì? Nội dung gồm những gì? Trường hợp nào áp dụng?
6Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu  tư xây dựng là gì? Nội dung gồm những gì? Trường hợp nào áp dụng?
7Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu  tư xây dựng là gì? Nội dung gồm những gì? Trường hợp nào áp dụng?
7***
8Quy hoạch xây dựng gồm các loại  nào? Sao QS cần phải biết?
9Trình tự lập, phê duyệt quy  hoạch xây dựng? Sao QS phải biết?
9***
10Dự án đầu tư xây dựng được phân  loại theo quy mô, tính chất, loại công trình xây dựng của dự án gồm dự án  nào? Tại sao QS cần biết để làm gì?
11Trình tự đầu tư xây dựng mấy  giai đoạn? Một dự án có nhiều dự án thành phần được không? Nếu có do ai quyết  định? QS biết để làm gì?
12Thẩm quyền thẩm định và Nội dung  thẩm định dự án đầu tư xây dựng? QS biết để làm gì?
13Thẩm quyền quyết định đầu tư xây  dựng? QS biết để làm gì?
14Trường hợp nào được điều chỉnh  dự án đầu tư đã phê duyệt? QS biết để làm gì?
15Có các hình thức tổ chức quản lý  dự án đầu tư xây dựng? QS biết để làm gì?
16Nội dung quản lý dự án đầu tư  xây dựng gồm những nội dung nào? QS biết để làm gì?
17Thẩm định là gì? Thẩm tra là gì?  Biết để có tác dụng gì với nghề QS?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| fubi Đăng lúc 10/5/2020 01:34 | Xem tất

18Các chủ thể trong dự án đầu tư  xây dựng gồm những ai? Chủ đầu tư là ai? Người quyết định đầu tư là ai? Biết  để có tác dụng gì với nghề QS?
19Nhà thầu trong hoạt động đầu tư  xây dựng gồm ai? Biết để có tác dụng gì với nghề QS?
20Tổng thầu xây dựng là gì? Nhà  thầu chính là gì? Nhà thầu phụ là gì? Biết để có tác dụng gì với nghề QS?
21Nhà thầu Liên danh là gì? Trong  xây dựng có nhà thầu liên doanh không? Biết để có tác dụng gì với nghề QS?
22Quyền và nghĩa vụ của các chủ  thể trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng: chủ đầu tư;  ban quản lý dự án; nhà thầu tư vấn lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng;  cơ quan, tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng; người quyết định đầu tư xây  dựng? QS biết để làm gì?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| fubi Đăng lúc 10/5/2020 01:35 | Xem tất
23Thi công xây dựng công trình là  gì? Có khái niệm "xây lắp" trong luật VN không? Biết để có tác dụng  gì với nghề QS?
24Thiết bị lắp đặt vào công trình  gồm: thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. Vậy thiết bị công trình là  gì? Thiết bị công nghệ là gì? Biết để có tác dụng gì với nghề QS?
25Thiết kế sơ bộ là gì? Thiết kế  cơ sở là gì? Thiết kế kỹ thuật là gì? Thiết kế bản vẽ thi công là gì? Do ai  lập? Có mấy loại bước thiết kế? Trường hợp nào áp dụng? Biết để có tác dụng  gì với nghề QS?
26Loại và cấp công trình xây dựng  là gì? Mục tiêu phân loại và cấp công trình để làm gì? Có mấy loại công  trình? Có mấy cấp công trình? Biết để có tác dụng gì với nghề QS?
27Cốt xây dựng là gì? Biết để có  tác dụng gì với nghề QS?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| fubi Đăng lúc 10/5/2020 01:36 | Xem tất

28Cơ quan quản lý nhà nước về xây  dựng tại VN gồm những ai? Biết họ để mục đích gì cho thực tế nghề QS?
29Cơ quan chuyên môn về xây dựng  gồm những ai? Biết họ để mục đích gì cho thực tế nghề QS?
30Cơ quan chuyên môn trực thuộc  người quyết định đầu tư là gì? Biết họ để mục đích gì cho thực tế nghề QS?
30***
31Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt  thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng?
32Thiết kế xây dựng đã được phê  duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp nào?
33Quyền, trách nhiệm của cơ quan,  tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng?
34Điều kiện khởi công xây dựng  công trình? QS biết để làm gì?
34***
35Bạn biết gì về điều kiện năng  lực hoạt động xây dựng đối với cá nhân và Tổ chức? Yêu cầu ra sao? Tại sao  phải biết?

Số người tham gia 1Thanked +2 Thu lại Lý do
thokysu + 2 Rất chuyên nghiệp! Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 1/3/2024 06:08 , Processed in 0.125344 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.