XD360 KÍNH CHÚC CHO MỌI NHÀ VẠN SỰ AN LÀNH!

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Anh Trần HòeBùi Quốc Hưng
Xem: 142307|Trả lời: 220
Thu gọn cột thông tin

Toàn tập về cách tính Lương nhân công trong dự toán xây dựng

  [Lấy địa chỉ]
tatylic Đăng lúc 23/5/2011 11:31 | Xem tất |Chế độ đọc

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
Việc lập bảng đơn giá nhân công trong hoạt động xây lắp từ trước đến gần đây thì cũng không phải là một việc phức tạp. Tuy nhiên, từ khi một loạt các văn bản pháp luật cùng một khái niệm mới là “Lương tối thiểu vùng” ra đời thì đã tạo ra nhiều vấn đề rắc rối nảy sinh, mà cơ bản là trong việc tính các khoản phụ cấp theo lương, các khoản lương phụ, các khoản chi phí khoán trực tiếp cho người lao động…khi nào thì dùng lương tối thiểu vùng? khi nào thì dùng lương tối thiểu chung?


Đây là một vấn đề mà đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được giải quyết rõ ràng, có căn cứ pháp lý. Trong khi chờ đời văn bản hướng dẫn chính thức thì vấn đề này đã và đang gây nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn.
1. Có một bộ phận người làm dự toán thì ủng hộ cách tính là tất cả các khoản lương cấp bậc, phụ cấp theo lương, lương phụ, chi phí khoán trực tiếp cho người lao động đều tính dựa trên mức lương tối thiểu vùng. Theo họ thì lương tối thiểu chung chỉ để dùng đóng bảo hiểm, phí và các khoản phúc lợi xã hội khác. Cách tính này thì tường minh, nhất quán nhưng không có căn cứ pháp lý và vấp phải các vấn đề về câu từ (vấn đề giấy trắng mực đen) trong các văn bản pháp lý (Các văn bản hướng dẫn tính phụ cấp theo lương).

2. Một bộ phận thứ hai thì lại cho rằng cần phải tính toán dựa trên cả 2 mức lương tối thiểu chung và tối thiểu vùng. Cụ thể là: căn cứ vào giấy trắng mực đen, câu từ trong các văn bản hướng dẫn tính phụ cấp có ghi rõ ràng là tính theo mức lương tối thiểu chung. Vậy thì cứ cái phụ cấp nào có ghi rõ ràng như thế thì phải tính theo mức lương tối thiểu chung. Còn phụ cấp nào tính theo lương cơ bản/lương cấp bậc thì tính theo lương cấp bậc mà lương cấp bậc này được xây dựng dựa trên mức lương tối thiểu vùng. Cách tính này cũng hơi phức tạp nhưng có vẻ có lý (có căn cứ pháp lý-giấy trắng mực đen) tuy nhiên nó vẫn chưa phức tạp như cách tính thứ 3 sau đây.

3. Nhóm thứ 3 cũng cùng chung quan điểm với nhóm thứ 2 là phải tính dựa trên cả lương tối thiểu chung và lương tối thiểu vùng. Các khoản phụ cấp mà có hướng dẫn ghi rõ rành rành là tính theo lương tối thiểu chung thì phải tính theo lương tối thiểu chung. Còn các khoản phụ cấp mà ghi rõ là tính theo lương cơ bản hoặc lương cấp bậc thì phải phân tích mổ xẻ đã. Trước hết là phải xác định lương cơ bản mà các văn bản hướng dẫn tính phụ cấp ấy nó là lương gì? nó có phải là lương cấp bậc hay không? hay là khác?

Theo nhóm thứ 3 này thì tại vì lương cơ bản/lương cấp bậc đều tính dựa trên lương tối thiểu (chung hoặc vùng). Vậy thì với khoản phụ cấp nào được tính theo lương cấp bậc xây dựng từ lương tối thiểu chung? Với khoản phụ cấp nào được tính theo lương cấp bậc xây dựng trên lương tối thiểu vùng? Một bộ phận của nhóm này cho rằng các khoản phụ cấp mà văn bản hướng dẫn ghi là tính theo lương tối thiểu thì phải tính theo lương tối thiểu chung. Còn với các khoản ghi tính theo lương cơ bản, cụ thể là Các khoản lương phụ thì tính theo LTTC  x Hệ số cấp bậc, riêng với Các khoản chi phí khoán trực tiếp cho người lao động thì tính theo LTTV x Hệ số cấp bậc. Hiện tại, nhóm này vẫn chưa đưa ra căn cứ cụ thể để lý giải cách tính trên.

Sau thời gian nghiên cứu thêm: Cá nhân mình ủng hộ cách tính của nhóm thứ 2. Đơn giá xây dựng công trình của Hà Nội năm 2011 cũng được tính theo cách của nhóm thứ 2 này.
* LTTC: Lương tối thiểu chung
* LTTV: Lương tối thiểu vùng
Bảng Thống kê llương tối thiểu qua từng thời kỳ


  
STT
  
  
Số  Nghị định
  
  
Hiệu  lực
  
  
Mức  lương tối thiểu (1000 đồng)
  
  
Ghi  chú
  
  
Chung
  
  
Vùng  1
  
  
Vùng  2
  
  
Vùng  3
  
  
Vùng  4
  
  
A
  
  
Lao  động VN trong các doanh nghiệp trong nước (không có vốn đầu tư nước ngoài)
  
  
I
  
  26/1993/CP
  
  
1/4/1993
  
  
Hệ  thống thang bảng lương trước 1/10/2004
  
  
  
  06/CP năm 1997
  
  
1/1/1997
  
  
144
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  
  
  10/2000/NĐ-CP
  
  
1/1/2000
  
  
180
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  
  
  77/2000/NĐ-CP
  
  
15/12/2000
  
  
210
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  
  
  203/2004/NĐ-CP
  
  
1/10/2004
  
  
290
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  
II
  
  205/2004/NĐ-CP
  
  
1/10/2004
  
  
Hệ  thống thang lương, bảng lương hiện hành
  
  
  
  118/2005/NĐ-CP
  
  
1/10/2005
  
  
350
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  
  
  94/2006/NĐ-CP
  
  
1/10/2006
  
  
450
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  
  
  166/2007/NĐ-CP
  
  
1/1/2008
  
  
540
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  
  
  167/2007/NĐ-CP
  
  
1/1/2008
  
   
  
  
620
  
  
580
  
  
540
  
   
  
  Xem phụ lục
  
  
  
  110/2008/NĐ-CP
  
  
1/1/2009
  
   
  
  
800
  
  
740
  
  
690
  
  
650
  
  Xem phụ lục
  
  
  
  33/2009/NĐ-CP
  
  
21/05/2009
  
  
650
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  
  
  97/2009/NĐ-CP
  
  
1/1/2010
  
   
  
  
980
  
  
880
  
  
810
  
  
730
  
  Xem phụ lục
  
  
  
  28/2010/NĐ-CP
  
  
10/5/2010
  
  
730
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  
  
  108/2010/NĐ-CP
  
  
1/1/2011
  
   
  
  
1350
  
  
1200
  
  
1050
  
  
830
  
  Vùng 2,3,4 hiệu lực từ 01/7/2011
  
  
  
  22/2011/NĐ-CP
  
  
19/5/2011
  
  
830
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  
  
  70/2011/NĐ-CP
  
  
5/10/2011
  
   
  
  
2000
  
  
1780
  
  
1550
  
  
1400
  
   
  
  
  
  31/2012/NĐ-CP
  
  
1/6/2012
  
  
1050
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  
B
  
  
Lao  động VN trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, người nước ngoài tại VN
  
  
  
  03/2006/NĐ-CP
  
  
1/2/2006
  
   
  
  
870
  
  
790
  
  
710
  
   
  
  Xem phụ lục
  
  
  
  168/2007/NĐ-CP
  
  
1/1/2008
  
   
  
  
1000
  
  
900
  
  
800
  
   
  
  Xem phụ lục
  
  
  
  111/2008/NĐ-CP
  
  
1/1/2009
  
   
  
  
1200
  
  
1080
  
  
950
  
  
920
  
  Xem phụ lục
  
  
  
  98/2009/NĐ-CP
  
  
1/1/2010
  
   
  
  
1340
  
  
1190
  
  
1040
  
  
1000
  
  Xem phụ lục
  
  
  
  107/2010/NĐ-CP
  
  
1/1/2011
  
   
  
  
1550
  
  
1350
  
  
1170
  
  
1100
  
  Vùng 2,3,4 hiệu lực từ 01/7/2011
  
lenamtrieu.co

Đánh giá

Hữu ích lắm! Thanks!: 3.2 Tuyệt vời! Cảm ơn!: 2.5
Rất hữu ích! Thanks!: 3.3 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 0.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 4.8
Bài hay Cảm ơn anh rất nhiều !!  Đăng lúc 10/9/2016 09:28
Bài viết hay và rất có ích, chuyên nghiệp.thanks  Đăng lúc 11/8/2016 15:17
RẤT HAY VÀ BỔ ÍCH.THANKS  Đăng lúc 1/8/2016 14:21
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 1/10/2015 13:34
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 29/7/2015 16:25

Số người tham gia 69Uy Tín: +77 Thưởng +63 Thanked +86 Thu lại Lý do
theanh1195 + 1 Bài hay. Cảm ơn!
DUCKAWA + 1 Đồng tình. Cảm ơn!
kimvan + 1 Thích bài này! Thanks!
tranthanghuy + 1 Bài hay. Cảm ơn!
hoanghon1234 + 2 Bài hay. Cảm ơn!

Xem tất cả

Nằm trong bộ sư tập

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fubi Đăng lúc 21/10/2011 07:42 | Xem tất
Trả lời fubi Bài mới

Và đây là 1 minh chứng cho những gì đã phân tích ở trên:
- Các cơ quan nhà nước cũng buộc phải thay đổi tư duy tính lương nhân công theo mức lương cơ bản VÙNG. Nhiều địa phương hiện nay còn vẫn hiểu nhầm tính theo mức lương tối thiểu chung - Tuy nhiên các quyết định loại này không mang tính bắt buộc mà chỉ công bố để THAM KHẢO. Chúng ta thích thì dùng không thích thì thôi.

Nếu bạn là "Tư vấn yếu kém" làm theo người khác bảo thì dùng cái CÔNG BỐ THam KHẢO NÀY, Còn nếu là tư vấn chuyên nghiệp thì bạn bỏ nó sang 1 bên và quên nó đi. Tự tính nhanh hơn.

Vì đúng ra, theo tinh thần nghị định 112 và TT04, công bố của cơ quan quản lý địa phương phải là công bố số liệu thống kê giá vật liệu/nhân công/ca máy của thị trường thực tế chứ không phải tính trên giấy tờ như quyết định dưới đây. Nếu tính trên bàn giấy như vậy chúng ta chẳng cần chờ công bố vì chúng ta cũng tự tính được trong vòng 5 phút. Chúng ta cần số liệu thực tế của thị trường kia. Tại sao tư duy "cổ lỗ sỹ" lạc hậu từ thời bao cấp nó hằn sâu đến tư duy của chúng ta đến thế nhỉ!

Quyết định 4602/QDD-UBND thành phố Hà Nội V/v công bố hệ số điều chỉnh nhân công và máy thi công ngày 05 tháng 10 năm 2011

Đánh giá

Tuyệt vời! Cảm ơn!: 2.5 Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 4.5
Chúng ta đều biết vậy nhưng không ai kêu ca gì vì có lẽ vẫn đang lãi rất nhiều, dùng thực tế lương nhân công phải thuê còn cao hơn lương trong Dự toán. Vì sao? Bởi đ   Đăng lúc 24/10/2015 15:05
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 4
  Đăng lúc 1/10/2015 14:25
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 4/12/2014 07:36
Hay  Đăng lúc 9/4/2013 09:11
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5
  Đăng lúc 26/11/2012 15:21

Số người tham gia 7Uy Tín: +15 Thưởng +10 Thanked +9 Thu lại Lý do
linhhb + 2 Bài hay. Cảm ơn!
bebibum + 2 Thích bài này! Thanks!
kaluong1102 + 3 + 1 + 1 Bài hay quá. Cảm ơn!
ntv2008 + 3 + 1 Thật thú vị! Thanks!
jichun + 3 Đồng tình. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fubi Đăng lúc 30/9/2011 22:05 | Xem tất

Như tôi đã nêu:
- Việc tính dự toán là DỰ TRÙ TRƯỚC SỐ TIỀN CHỦ ĐẦU TƯ TRẢ CHO NHÀ THẦU Ở THÌ TƯƠNG LAI. Mà tương lai là nhà thầu sẽ chi thật theo giá thị trường. Ở đây là thuê và trả tiền công cho công nhân theo đúng giá trị trường. Mà giá thị trường là do cung cầu quyết định. Nó tăng hay giảm là tùy vào CUNG CẦU.  
==> Khẳng định: muốn tính dự toán chuẩn nhất (cho phần nhân công) là phải đoán được trong tương lai giá nhân công thị trường lúc thi công sẽ là bao nhiêu.

Nhưng khổ nỗi khi lập dự toán: đố ai đoán biết được giá nhân công sắp tới sẽ như thế nào. Trong khi đó, các nhà tư vấn lại không có số liệu thống kê giá nhân công và chỉ số giá nhân công ở thì quá khứ. Do đó k có số liệu để dự tính tương lai. Bởi vậy cho đến thời điểm này, để tính được giá nhân công đúng nghĩa thị trường như giá VLXD NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI.

Vậy là anh chị em XD chúng ta đành dựa vào cái phao duy nhất đó là dựa vào các quy định tính lương tối thiểu chung và lương tối thiểu vùng để tính ra đơn giá nhân công. Điều trớ trêu thay: là ai cũng biết rất rõ phương pháp tính này nó chẳng phản ánh đúng 1 kilogam nào về giá nhân công thực tế của thị trường. Nó chỉ đơn thuần là tính lương trên giấy. Như người ngồi đáy giếng mà vẽ được cả thế giới hiện tại vậy đó.
Tuy nhiên, cái tâm lý: dù gì cũng được tính theo quy định của nhà nước nên khỏi phải ai cãi nhau. Họ bám víu vào cái gọi là: nhà nước hướng dẫn vậy thì cứ tính. Phản ánh đúng hay k đúng giá nhân công thị trường thì MAC KE NO.

Do đó, chủ đề này chúng ta sẽ đi sâu vào phương pháp tính giá nhân công trong dự toán xây dựng như bạn tatylic đã nêu.

TRước hết hãy cập nhật thông tin:

Từ 1/10, lương tối thiểu vùng tăng lên 1,4 triệu đến 2 triệu đồng/tháng

6:14 PM, 22/08/2011
(Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/10/2011 đến hết ngày 31/12/2012 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 1.400.000 đến 2.000.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.


Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động (gọi chung là DN).

N
ghị định này quy định chung mức lương tối thiểu vùng đối với cả DN trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài.
Mức lương tối thiểu sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1/10 tới đây chia thành 4 vùng I, II, III, IV. Cụ thể như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/10/2011 - 31/12/2012Mức lương tối thiểu vùng đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay (theo Nghị định 107/2010/NĐ-CP)Mức lương tối thiểu vùng đối với DN trong nước hiện nay (theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP)
I2.000.000 đồng/tháng1.550.000 đồng/tháng1.350.000 đồng/tháng
II1.780.000 đồng/tháng1.350.000 đồng/tháng1.200.000 đồng/tháng
III1.550.000 đồng/tháng1.170.000 đồng/tháng1.050.000 đồng/tháng
IV1.400.000 đồng/tháng1.100.000 đồng/tháng830.000 đồng/tháng
Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 300.000 - 650.000 đồng/tháng.  Khuyến khích trả lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng Nghị định nêu rõ, mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để DN và người lao động thỏa thuận tiền lương trả cho người lao động. Mức lương này được dùng làm căn cứ để xây dựng các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác do DN xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy định.
Căn cứ mức lương tối thiểu vùng nói trên, DN điều chỉnh lại các mức lương trong thang lương, bảng lương do DN xây dựng và ban hành, tiền lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp với các thỏa thuận và quy định của pháp luật lao động.
Khuyến khích các DN trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng.
Cũng theo Nghị định này, mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do DN tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
Nhà nước khuyến khích DN tổ chức ăn giữa ca cho người lao động. Mức tiền ăn giữa ca do DN, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành công đoàn lâm thời và người lao động thỏa thuận, để bảo đảm chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động.

Tuấn Khang - chinhphu.vn

***************************************************************************
Ở CÁC BÀI VIẾT TIẾP THEO TÔI SẼ CHIA SẺ VỚI CÁC BẠN 1 CÁCH CÓ HỆ THỐNG VÀ THẤU ĐÁO VỀ TOÀN BỘ CÁCH TÍNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP "NGỒI PHÒNG LẠNH ÁP ĐẶT RA LƯƠNG CÔNG NHÂN" CỦA THỊ TRƯỜNG TRONG DỰ TOÁN XD.
Mời các bạn cùng tham gia thảo luận.

Đánh giá

Tuyệt vời! Cảm ơn!: 3.3 Hữu ích lắm! Thanks!: 5.0
Rất hữu ích! Thanks!: 4.2 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 1.5
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Từ ngày vào diễn đàn được các anh chi em chia sẻ mình càng thấy kiến thức mình còn quá hạn chế.  Đăng lúc 24/10/2015 15:01
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
Đọc được bài này em mới vỡ lẽ ra nhiều điều.  Đăng lúc 6/11/2014 13:28
Rất hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 6/6/2014 15:45
Rất hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 2/3/2014 16:28
Rất hữu ích! Thanks!: 3 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 0
  Đăng lúc 26/11/2013 09:57

Số người tham gia 22Uy Tín: +36 Thưởng +37 Thanked +22 Thu lại Lý do
memory021091 + 2 Thích bài này! Thanks!
buimanhhunghptl + 2 Thích bài này! Thanks!
tearvirgo + 1 Thích bài này! Thanks!
Dansha + 1 Mong chờ bài tiếp theo. Thanks!
nguyencau + 1 Đồng tình. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fubi Đăng lúc 23/5/2011 15:35 | Xem tất
Trả lời tatylic Bài mới

Để thảo luận cho vấn đề này, theo mình cần phân định rõ:
"Lương tối thiểu" áp dụng trong lĩnh vực xây dựng để làm gì?
Theo mình có mấy giai đoạn cơ bản chính:
1. Giai đoạn lập dự toán:
- Nói rõ: lập dự toán là việc tính TOÁN để Chủ đầu tư DỰ tính được trước số tiền sẽ phải bỏ ra để trả cho nhà thầu thực hiện trong tương lai. Việc dự tính được làm tại thời điểm hiện tại nhưng lại tính cho Thì tương lai.

- Trong dự toán chi phí xây dựng, có 3 chi phí cơ bản vật liệu-nhân công-Máy. Theo quy định mới, 3 chi phí này được tính trên cơ sở giá thị trường quyết định.
Tuy nhiên, anh em XD Việt Nam chưa thể nào thích ứng ngay được nên vẫn phải dựa vào công bố giá địa phương. Nhưng công bố giá địa phương lại quá chậm (3 tháng mowia ban hành 1 lần, nhanh thì 1 tháng) nên nhanh lỗi thời so với thực tế thị trường:
+ Hôm nay giá thép 12.000đ/kg thì ngày mai đã 18.000 đ/kg.
+ Giá nhân công (tiền trả 1 ngày công) hôm nay 150.000 đ/công, mấy hôm sau đã 180.000 đ/công.
+ Giá xăng hôm nay 12.000đ/l hôm sau 18.000 đ/l...
Sắp tới giá điện thả nổi thị trường thì cũng vậy. Nên giá ca máy cũng tăng thay đổi từng ngày.

Chung là như vậy. Trở về lại Nhân công:
+ Tính dự toán thì phải theo giá thị trường chứ. Kể cả nhân công. Sao nhà nước lại áp đặt giá nhân công được nhỉ. Mình đố CĐT hay nhà thầu nào đi thuê nhân công ở ngoài và nói: ông nhận giá nhân công đó không đúng với quy định nhà nước. Đố họ có làm không? Hay là họ bảo: thị trường trả tôi 200 ngàn/ngày công rồi. Ông không chịu tôi đi làm chỗ khác.
Nhưng khổ thay, thông tin thị trường chúng ta còn kém, chưa có các doanh nghiệp chuyên nghiệp về cung ứng nhân công nên giá cả thị trường nhân công biết đấy nhưng để lấy bằng chứng chứng minh cho số liệu đưa vào dự toán thì không ai làm được. Ai cũng sợ trách nhiệm, ai cũng sợ vặn vẹo hồ sơ không thông. Tâm lý muốn làm cho xong nên anh em ta mới dùng mức lương cơ bản để tính ra đơn giá nhân công. Tiếc thay cách làm này nó sai bét với tinh thần giá thị trường do cung cầu quyết định. Mà đã sai bét thì theo mình cái gì "Lương cơ bản địa phương" và "lương cơ bản chung" thì cũng như nhau, Tất nhiên là CĐT sẽ dùng cái nào giá trị lớn hơn để tính cho an toàn rồi.

Đánh giá

Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5.0 Hữu ích lắm! Thanks!: 5.0
Rất hữu ích! Thanks!: 2.5 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 2.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 13/10/2016 10:27
Em nghĩ giá nhân công theo văn bản nhà nước chỉ để tham khảo thôi.  Đăng lúc 24/10/2015 14:58
Chia sẻ của bác rất hay.  Đăng lúc 24/10/2015 14:56
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 1/10/2015 13:44
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 4/12/2014 07:29

Số người tham gia 32Uy Tín: +56 Thưởng +49 Thanked +33 Thu lại Lý do
anhloixh + 2 Bài hay. Cảm ơn!
fancy313 + 2
quyennhat + 1 Kinh nghiệm. Cảm ơn!
nhucdauqua + 1 Đồng tình. Cảm ơn!
buimanhhunghptl + 2 Thích bài này! Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

thanh.bm Đăng lúc 16/9/2012 20:55 | Xem tất
fubi gửi lúc 21/10/2011 07:42
Trả lời fubi Bài mới

Và đây là 1 minh chứng cho những gì đã phân tích ở trên:

Bổ sung thêm 1 căn cứ tính toán lương trong "Lập dự toán"
Theo Số: 1461/BXD-KTXD V/v: áp dụng tiền lương tối thiểu để lập dự toánxây dựng công trình; Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012

"Khi lập dự toáncông trình theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của BộXây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chủ đầutư vận dụng tiền lương tối thiểu theo vùng là phù hợp."

16-09-12 8-53-50 PM.jpg


Đánh giá

Hữu ích lắm! Thanks!: 5.0 Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 2.5
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 0
  Đăng lúc 16/3/2015 14:30
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 4/12/2014 07:38
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5
  Đăng lúc 9/11/2012 23:47
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5
  Đăng lúc 17/9/2012 08:14
Hữu ích lắm! Thanks!: 5
  Đăng lúc 16/9/2012 21:03

Số người tham gia 3Uy Tín: +6 Thưởng +3 Thanked +3 Thu lại Lý do
bebibum + 2 Thích bài này! Thanks!
davidle293 + 3
jichun + 3 + 3 + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fubi Đăng lúc 3/10/2011 16:38 | Xem tất
huynhbmt85 gửi lúc 3/10/2011 16:31
Em vẫn chưa hiểu, cách tính lương tối thiểu vùng, được thính như thế nào?
trước g ...

Thật ra giá nhân công công bố của các tỉnh thành hiện nay họ cũng tính từ trên giấy mà ra chứ không phải giá nhân công thực tế tại địa phương.

Họ tính như thế nào? Cơ bản giống y chang như bảng tính trên. Sau đó họ lấy kết quả rồi công bố.

Các bài sau sẽ lần lượt mô tả rõ về cách tính và các thông số trong đó.

Thân ái!

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 4.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 4
  Đăng lúc 1/10/2015 14:16

Số người tham gia 2Uy Tín: +4 Thưởng +4 Thanked +2 Thu lại Lý do
jichun + 3 + 3 + 1 Đồng tình. Thanks!
anhvo + 1 + 1 + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fubi Đăng lúc 3/10/2011 16:10 | Xem tất
Trả lời huynhbmt85 Bài mới

Trong khi chờ đợi trên thị trường xuất hiện 1 công ty tư vấn giá xây dựng chuyên nghiệp (họ thường xuyên thu thập và công bố giá nhân công thực tế tại các tỉnh thành trên cả nước) thì chẳng còn cách nào khác, khi lập dự toán để tránh cãi nhau anh em XD chúng ta chỉ có duy nhất 1 cách (cổ lỗ sỹ nặng thời bao cấp: bỏ qua quy luật cung cầu thị trường, tính giá trên giấy): dùng phương pháp tính lương công nhân theo hướng dẫn của Chính Phủ.
Vậy cách tính như thế nào?

Nhìn qua sản phẩm sau:

Bảng tính lương nhân công

Bảng tính lương nhân công


Hãy nhìn vào các ô bôi màu vàng, ta sẽ hỏi: các hệ số tra ở đâu? Và cách tính giá trị quy định ở đâu?

Trả lời được câu hỏi trên là ta sẽ hiểu rõ: "Lương tối thiểu vùng", "Lương tối thiểu chung" được tính vào đơn giá nhân công cụ thể như thế nào.
Hiện tại rất nhiều phần mềm dự toán bị "hiểu nhầm" chỗ này. Nên kết quả không chuẩn.
(Bài sau sẽ làm rõ các nội dung này)

Đánh giá

Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5.0 Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 1/10/2015 14:09
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 4/12/2014 07:31
hay  Đăng lúc 4/11/2012 11:49
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5
  Đăng lúc 9/3/2012 15:23
E xóa đi cho khỏi loãng Topic. Mà sao có sự sai khác vậy a? Chờ anh giải thích hehe  Đăng lúc 3/10/2011 20:15

Số người tham gia 10Uy Tín: +16 Thưởng +13 Thanked +12 Thu lại Lý do
Sharpeyes + 2 Thích bài này! Thanks!
buimanhhunghptl + 2
tearvirgo + 1 Thích bài này! Thanks!
tranvanhoan22 + 2 thanks
meomapdx87 + 3 đọc các bài của a fubi e thích a r.

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fubi Đăng lúc 21/6/2013 10:15 | Xem tất
vietphuong_gt06 gửi lúc 21/6/2013 00:54
"Tính lương trên giấy theo NN, mặc dù không đúng thực tế nhưng kinh nghiệm là Nhà  ...


1. NC Thực tế = KL hao phí NC thực tế x đơn giá NC thực tế

2. NC dự toán = KL hao phí NC định mức x  đơn giá NC dự toán

Ta có biến số: Đơn giá NC thực tế > đơn giá NC dự toán
Nhưng ngược lại: KL hao phí NC thực tế < nhiều lần KL hao phí NC định mức

==>NC dự toán > NC Thực tế .

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Định mức ngày trước xây dựng chắc gọi mới anh thợ làm ăn theo kiểu bao cấp nên hao phí lớn. ĐIều này lý giải vì sao giá xd Việt Nam lại cao hơn cả Mỹ  Đăng lúc 24/10/2015 15:22
Quá hay  Đăng lúc 24/10/2015 15:20
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 4/12/2014 07:42
@Mr3hon: KL Hao phí NC định mức => Lấy theo ĐM XDCB bộ ban hành hoặc tự xây dựng định mức.  Đăng lúc 20/8/2013 15:25
Chào anh Bình ! Trước khi hỏi thì em có dạo 2 vòng rồi nhưng vẫn không thấy ^^! Em hỏi ngu 1 chút ^^! là " KL hao phí NC định mức " cái này lấy ở đâu ra vậy anh @@   Đăng lúc 24/7/2013 15:54

Số người tham gia 7Uy Tín: +8 Thưởng +8 Thanked +9 Thu lại Lý do
memory021091 + 1 Kinh nghiệm. Cảm ơn!
bebibum + 2 Thích bài này! Thanks!
likecad2007 + 2
Kain + 1
mr3hon + 2

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

huynhbmt85 Đăng lúc 3/10/2011 11:59 | Xem tất
theo em , cần phải có một tổ chức khảo sát giá thực tế, có cách tính theo trượt giá và đưa ra giá sẽ tương đối chính xác.
nhưng cũng khá khó khăn, vì lập dự toán thì ở quá khứ còn thi công là tương lai, do đó dự báo giá đúng là bất khả thi. trừ khi có quy định, cơ chế, thỏa thuận nào đó về  ký hợp đồng và báo giá thi công theo tại thời điểm thi công.

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 4.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 4
  Đăng lúc 1/10/2015 14:09
em biết là có bù giá, nhưng còn tùy từng bộ, tập đoàn..ví dụ như tập đoàn điện lực thì vật tư vượt >15% mới được tính bù giá...  Đăng lúc 3/10/2011 12:53
Chính do sai lệch về giá giữa thời điểm ký HĐ và thời điểm thi công lên mới có bù giá   Đăng lúc 3/10/2011 12:11

Số người tham gia 2Uy Tín: +3 Thưởng +3 Thanked +3 Thu lại Lý do
fancy313 + 2
phamkhoa2282 + 3 + 3 + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fubi Đăng lúc 5/10/2011 14:51 | Xem tất
Trả lời huynhbmt85 Bài mới

Nhìn lại bảng tính Lương nhân công trong xây dựng như sau:
(bấm chuột vào hình tự động phóng to)


                               
Đăng nhập/Đăng ký mở rộng


Và dưới đây là hướng dẫn cách tính và tra hệ số:
(bấm chuột vào hình tự động phóng to)


QuyDinhCachTinhLuongNhanCongXD.png

Kết luận quan trọng:
1. Lương tính theo NN là phi thực tế: Vì bảng lương được tính dựa trên hệ số và mức lương tối thiểu trên giấy của Nhà nước, do đó nó không phản ánh đúng giá nhân công thị trường thực tế.
Nhưng trước mắt dùng tạm để đỡ cãi nhau khi thẩm tra phê duyệt.
2. "Lương tối thiểu vùng", "Lương tối thiểu chung" là 2 khái niệm rất tách bạch được quy định tại Bộ Luật lao động năm 1994. Tuy nhiên các năm trước (trước năm 2008) NN chỉ quy định duy nhất mức lương tối thiểu chung (chưa ban hành mức lương tối thiểu vùng) thì khi tính lương cơ bản người ta dựa vào: hệ số x Mức lương tối thiểu CHUNG.
- Nhưng các năm sau này (từ năm 2008 trở đi), khi đã ban hành mức lương tối thiểu chung cùng với mức lương tối thiểu vùng thì khi tính dự toán cần tính:  Lương cơ bản = hệ số x Mức lương tối thiểu VÙNG.
Các PM dự toán hiện nay vẫn tính theo cách cũ là không hiểu bản chất vấn đề. Các bạn nên lưu ý điều này.
2. Mách nhỏ:
- Tính lương trên giấy theo NN, mặc dù không đúng thực tế nhưng kinh nghiệm là Nhà thầu vẫn lời phần nhân công rất nhiều. Bởi định mức tính hao phí trên cơ sở mức hao phí nhân công bình quân. Giá trị gói thầu càng lớn độ lãi càng to.

Đánh giá

Tuyệt vời! Cảm ơn!: 3.0 Hữu ích lắm! Thanks!: 4.5
Rất hữu ích! Thanks!: 5.0 Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 4.5
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 4
  Đăng lúc 1/10/2015 14:21
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 4/12/2014 07:32
Cái sơ đồ trên thiếu cái Phụ cấp không ổn định nữa ạ  Đăng lúc 24/8/2014 15:48
Rất hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 2/3/2014 16:33
Anh em cho hỏi, tại sao ở đây ko phải là: Lương cơ bản = hệ số x Mức lương TỐI THIỂU vùng, mà là lương CƠ BẢN vùng ??? Cảm ơn anh em.  Đăng lúc 5/12/2012 15:32

Số người tham gia 23Uy Tín: +45 Thưởng +48 Thanked +26 Thu lại Lý do
DUCKAWA + 2 Chuyên nghiệp. Cảm ơn!
thinhvu303 + 2 Bài hay. Cảm ơn!
gabatosic + 1 Kinh nghiệm. Cảm ơn!
myvipok + 2 Bài hay. Cảm ơn!
bebibum + 2 Kinh nghiệm. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

TamMinhNguyen Đăng lúc 26/4/2012 16:06 | Xem tất
Em đang cái dự toán điều chỉnh nhân công nhu7g thằng chủ đầu tư nó lại lấy lương tối thiểu chung để tính knc mới chết!
Em phải làm thế nào cho nó tâm phục khẩu phục đây!


CE114-04 trong 26/4/2012 16:16 đã trả lời thêm:
Em đang copy rồi anh! Bài viết của anh rất cô đọng và súc tích!
Chúc anh sk thành đạt.

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 1/10/2015 14:27
In sơ đồ tư duy ở trên ra, tranh cãi luật mới với nó cho nó tâm phục khẩu phục.  Đăng lúc 26/4/2012 16:09

Số người tham gia 1Uy Tín: +3 Thưởng +3 Thanked +1 Thu lại Lý do
hunterxhunter + 3 + 3 + 1 Đồng tình. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

bichhanh Đăng lúc 25/5/2012 11:00 | Xem tất
anh ơi, hệ số ở cột vàng lấy đâu ra vậy anh.em đọc hết bài rui ma ko bit ở đâu ra cả


bichhanh trong 25/5/2012 11:06 đã trả lời thêm:
anh ơi,làm sao biết được dùng mấy % để tính phụ cấp trong nhiều số vậy anh.em đã đọc thông tư liên tịch rùi ma ko thấy nhắc đến a.

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 1/10/2015 14:37
Chịu khó đọc đi bạn. Còn muốn hỏi thì phải hỏi cụ thể. Hỏi chung chung thì chỉ biết trả lời chung cho bạn: hãy chịu khó đọc văn bản thật kỹ.  Đăng lúc 25/5/2012 11:14
Phàm đọc gì phải đọc kỹ. Đọc lướt mất thời gian mà chẳng có chữ nào vào đầu cả.  Đăng lúc 25/5/2012 11:08
Đã giải thích trong sơ đồ rồi, bạn không chịu đọc. Nghị định 205/2004/NĐ-CP 14/12/2004.  Đăng lúc 25/5/2012 11:07

Số người tham gia 2Uy Tín: +3 Thưởng +6 Thanked +2 Thu lại Lý do
taiga1985 + 3 + 1 Cảm ơn câu hỏi của bạn!
hunterxhunter + 3 + 3 + 1 Bài hay quá. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| tatylic Đăng lúc 6/7/2012 18:26 | Xem tất
Bảng Thống kê llương tối thiểu qua từng thời kỳ



STT
Số Nghị định
Hiệu lực
Mức lương tối thiểu (1000 đồng)
Ghi chú
Chung
Vùng 1
Vùng 2
Vùng 3
Vùng 4
A
Lao động VN trong các doanh nghiệp trong nước (không có vốn đầu tư nước ngoài)
I
26/1993/CP
1/4/1993
Hệ thống thang bảng lương trước 1/10/2004
06/CP năm 1997
1/1/1997
144





10/2000/NĐ-CP
1/1/2000
180





77/2000/NĐ-CP
15/12/2000
210





203/2004/NĐ-CP
1/10/2004
290





II
205/2004/NĐ-CP
1/10/2004
Hệ thống thang lương, bảng lương hiện hành
118/2005/NĐ-CP
1/10/2005
350





94/2006/NĐ-CP
1/10/2006
450





166/2007/NĐ-CP
1/1/2008
540





167/2007/NĐ-CP
1/1/2008

620
580
540

Xem phụ lục
110/2008/NĐ-CP
1/1/2009

800
740
690
650
Xem phụ lục
33/2009/NĐ-CP
21/05/2009
650





97/2009/NĐ-CP
1/1/2010

980
880
810
730
Xem phụ lục
28/2010/NĐ-CP
10/5/2010
730





108/2010/NĐ-CP
1/1/2011

1350
1200
1050
830
Vùng 2,3,4 hiệu lực từ 01/7/2011
22/2011/NĐ-CP
19/5/2011
830





70/2011/NĐ-CP
5/10/2011

2000
1780
1550
1400

31/2012/NĐ-CP
1/6/2012
1050





B
Lao động VN trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, người nước ngoài tại VN
03/2006/NĐ-CP
1/2/2006

870
790
710

Xem phụ lục
168/2007/NĐ-CP
1/1/2008

1000
900
800

Xem phụ lục
111/2008/NĐ-CP
1/1/2009

1200
1080
950
920
Xem phụ lục
98/2009/NĐ-CP
1/1/2010

1340
1190
1040
1000
Xem phụ lục
107/2010/NĐ-CP
1/1/2011

1550
1350
1170
1100
Vùng 2,3,4 hiệu lực từ 01/7/2011


Đánh giá

Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5.0 Hữu ích lắm! Thanks!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 4.5
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 4
  Đăng lúc 1/10/2015 14:39
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 4/12/2014 07:37
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5
  Đăng lúc 26/11/2012 15:46
Hữu ích lắm! Thanks!: 5
Thanks!  Đăng lúc 6/7/2012 22:43
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 5
  Đăng lúc 6/7/2012 21:58

Số người tham gia 6Uy Tín: +12 Thưởng +12 Thanked +7 Thu lại Lý do
bebibum + 2 Thật thú vị! Thanks!
taiga1985 + 2 + 3 + 1 Rất hữu ích. Thanks!
hunterxhunter + 3 + 3 + 1 Cảm ơn sự quan tâm của bạn nhiều!.
flashx + 2 + 2 + 1
huynhtrungha + 3 Viết rất hay. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

quoctrongihr Đăng lúc 29/7/2012 17:26 | Xem tất
bổ sung thêm ND 70 đối với lương tối thiểu vùng đi bạn, va lương tối thiểu chung 1050 bài viết sẽ hoàn thiện hơn, cảm ơn bạn, mong anh em chia sẻ thêm.

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 4.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 4
  Đăng lúc 1/10/2015 14:42
Cảm ơn bạn nhé, bài viết đã có NĐ 70 và NĐ 31 rồi.  Đăng lúc 29/7/2012 19:55

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

mommem7980 Đăng lúc 5/9/2012 10:36 | Xem tất
tuyệt vời và thông tin quá súc tích.
Cảm ơn anh fubi và tatylic. Chúc các anh sức khỏe và có nhiều đóng góp cho ae học hỏi.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

son06x1d Đăng lúc 19/10/2012 00:14 | Xem tất
Bài được son06x1d sửa lúc  19/10/2012 00:16

Em đang làm dự toán bổ sung cho một công trình có chổ này không hiểu nhờ anh chị gúp tý. Trong bảng lương lúc dự toán có tính Mức lương phụ cấp khu vực như sau PCKV = 0.2x0.316xLTTVx(HSL+KPCLD+HSLx(PCKOD+HSLP+CPK)) Có file đính kèm nhờ anh chị kiểm tra. Cho em hỏi hệ số 0.316 trên lấy ở đâu ra vậy?

BANG LUONG CT.xlsx

16.71 KB, Lượt tải về: 16119

Bang luong

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 1/10/2015 14:57
Bảng lương này bạn làm hay lấy ở đâu thê  Đăng lúc 19/10/2012 08:08

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

lungcivil Đăng lúc 1/11/2012 10:32 | Xem tất
Bài được thanh.bm sửa lúc  1/11/2012 12:59

"........2. "Lương tối thiểu vùng", "Lương tối thiểu chung" là 2 khái niệm rất tách bạch được quy định tại Bộ Luật lao động năm 1994. Tuy nhiên các năm trước (trước năm 2008) NN chỉ quy định duy nhất mức lương tối thiểu chung (chưa ban hành mức lương tối thiểu vùng) thì khi tính lương cơ bản người ta dựa vào: hệ số x Mức lương cơ bản CHUNG.
- Nhưng các năm sau này (từ năm 2008 trở đi), khi đã ban hành mức lương tối thiểu chung cùng với mức lương tối thiểu vùng thì khi tính dự toán cần tính:  Lương cơ bản = hệ số x Mức lương cơ bản VÙNG.
Các PM dự toán hiện nay vẫn tính theo cách cũ là không hiểu bản chất vấn đề. Các bạn nên lưu ý điều này...."

Rất mong anh Bình cho thêm ý kiến giải thích hai mức lương: MỨC LƯƠNG CƠ BẢN VÙNG và MỨC LƯƠNG CƠ BẢN CHUNG. Phải chăng có sự nhầm lẫn giữa "mức lương cơ bản vùng và mức lương tối thiểu vùng"; "Mức lương cơ bản chung và mức lương tối thiểu chung".Chân thành cảm ơn anh. Chúc anh có nhiều sức khỏe và diễn đàn ngày càng chất..



lungcivil trong 1/11/2012 10:42 đã trả lời thêm:
bạn xem lại câu hỏi của mình tí. Cám ơn ban.


lungcivil trong 1/11/2012 10:50 đã trả lời thêm:
Anh Bình nói:
"khi tính lương cơ bản người ta dựa vào: hệ số x Mức lương cơ bản CHUNG.
.....
Lương cơ bản = hệ số x Mức lương cơ bản VÙNG."
Mình hỏi:
Phải chăng có sự nhầm lẫn giữa "mức lương cơ bản vùng và mức lương tối thiểu vùng"; "Mức lương cơ bản chung và mức lương tối thiểu chung". Cám ơn bạn soixich_hp4!



lungcivil trong 1/11/2012 11:08 đã trả lời thêm:
Xuyên suốt bài viết mình có các cụm từ được giải thích và hiểu rõ ràng bao gồm: " mức lương tối thiểu chung", "mức lương tối thiểu vùng", "lương cơ bản". đến bài viết đó thì mình thấy xuất hiện thêm hai cụm từ là: "mức lương cơ bản vùng" và "mức lương cơ bản chung". Mình không hiểu nên hỏi hai cụm từ đó có phải là nhầm ko.


lungcivil trong 1/11/2012 11:20 đã trả lời thêm:
Mình cũng đang ăn lương 1.050.000 đây. Nhưng cái đó là lương tối thiểu chung chứ đâu phải là lương cơ bản chung. Cám ơn bạn đã góp ý.

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 1/10/2015 14:59
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 4/12/2014 07:39
Thanks! Cảm ơn những chia sẻ quý báu của anh  Đăng lúc 21/3/2013 15:10
Theo em nghĩ: Lương cơ bản chung = lương tối thiểu chung; Lương cơ bản vùng = Lương tối thiểu vùng. Ý bác thế nào?  Đăng lúc 27/1/2013 11:47
thì lương cơ bản chung = lương tối thiểu chung x hệ số lương. gọi thế cho dễ hiểu mà bạn.  Đăng lúc 1/11/2012 11:24

Số người tham gia 2Uy Tín: +3 Thưởng +3 Thanked +3 Thu lại Lý do
bebibum + 2 Thích bài này! Thanks!
yeuem91 + 3 + 3 + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

pham_xuanvinh Đăng lúc 23/12/2012 08:47 | Xem tất
fubi gửi lúc 23/5/2011 15:35
Trả lời tatylic Bài mới

Để thảo luận cho vấn đề này, theo mình cần phân định rõ:

vấn đê rât đúng, sâu sắc


pham_xuanvinh trong 23/12/2012 08:55 đã trả lời thêm:
Nếu bạn muốn tính mức tăng lương theo tương lai, thi mình có thể có ý kiến như sau. Quy trình tăng lương tối thiểu đến năm 2015 và 2020 đã có, và đã được Quốc hội thông qua, nếu mình nhớ không nhầm thi có tới 03 PA tăng lương. Và để tính rủi ro, khi thực hiện DA tăng chi phí do tăng lương bạn có thể dự vào đấy mà tính toán (CV2750/BLDTBXH - lộ trình tăng lương TTC và TTV đến năm 2015)

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 4.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 4
  Đăng lúc 1/10/2015 15:03

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

duongchongao Đăng lúc 28/1/2013 11:53 | Xem tất
Cho em hỏi:
trích văn bản: 01/2012/TTLT-BNV-BTC: Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
"Điều 1. Đối tượng áp dụng
9.Các đối tượng sau đây cũng thuộc phạm vi áp dụng
đ) Các đối tượng ký kết hợp đồng lao động đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang."
Như vậy thì những đối tượng áp dụng hệ số lương như Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì phải áp dụng mức lương tối thiểu chung. Vậy lương tối thiểu vùng quy định hệ số ở đâu?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

nguyenyen_62 Đăng lúc 1/2/2013 08:39 | Xem tất
cho e hỏi hệ số lương tính như thế nào hay lấy ở đâu?

Đánh giá

Rất tuyệt vời  Đăng lúc 4/3/2013 14:08
Phàm đã đọc nghiên cứu cái gì thì phải đọc cho kỹ. Đọc lướt sơ Sài tốn công mất thời gian vô ích. Lời khuyên chân thành cho bạn đấy.  Đăng lúc 1/2/2013 09:01
Chịu khó đọc lại sơ đồ tư duy đi bạn. Đã nêu rõ rồi.  Đăng lúc 1/2/2013 08:43

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

maihuytan Đăng lúc 8/3/2013 09:09 | Xem tất
Các Bác cho em hỏi một chút về phụ cấp khu vực: Theo thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT có viết " Phụ cấp khu vực được quy định  gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5;  0,7 và 1,0 so với mức lương tối thiểu chung; mức 1,0 chỉ áp dụng đối với những hải đảo đặc biệt khó khăn, gian khổ như quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hoà." Ở đây ngoài mức 1,0 ra thì các mức còn lại căn cứ vào đâu để lấy thế ạ?

Đánh giá

Rất hữu ích! Thanks!: 3.0 Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 0.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 0
  Đăng lúc 16/3/2015 14:31
Rất hữu ích! Thanks!: 3
  Đăng lúc 4/6/2014 11:01

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| tatylic Đăng lúc 9/3/2013 21:21 | Xem tất
maihuytan gửi lúc 8/3/2013 09:09
Các Bác cho em hỏi một chút về phụ cấp khu vực: Theo thông tư liên tịch số 11/2005/TTL ...

Bạn xem phần phụ lục của Thông tư liên tịch này nhé!

Link xem thử:

http://cema.gov.vn/images/pdf/TTLT11_2005.pdf

Số người tham gia 1Uy Tín: +1 Thưởng +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
maihuytan + 1 + 1 + 1 Cảm ơn bác!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

maihuytan Đăng lúc 11/3/2013 13:08 | Xem tất
Hệ số phụ cấp khu vực dựa vào các yếu tố địa lý, khí hậu... để xác định. Thông tư chỉ viết chung chung như vậy,ý em hỏi ở đây là đã có nghị định, hay thông tư nào quy định hệ số cụ thể cho từng địa bàn hành chính cụ thể chưa (giống như một bảng tra thực dụng)? và nếu chưa có thì cách xác định thế nào? hay là chỉ dựa vào kinh nghiệm của người làm và người duyệt dự toán!


maihuytan trong 11/3/2013 14:37 đã trả lời thêm:
Xin lỗi, em đọc đến phần các bên đã ký mà chưa đọc phần dưới, Cảm ơn anh fubi đã nhắc nhở.

Đánh giá

Link tải về ở ngay bài viết trước bài này của bạn đấy: do bạn tatylic viết. Bài số 21# .  Đăng lúc 11/3/2013 13:25
Hãy chịu khó đọc phụ lục bảng tra hệ số phụ cấp khu vực của thông tư Liên tịch 11/2005 đi bạn.  Đăng lúc 11/3/2013 13:24

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

zizpo_hetxang Đăng lúc 26/3/2013 21:00 | Xem tất
xin hỏi anh fubi và các anh em công thức tính lương nhân công theo nhà nước có quy định ở thông tư hay văn bản nào không. em tìm trong 04-2010 và nghi dinh 205.2004 không thấy quy định về cách tính lương nhân công. Cái bảng tính lương của anh fubi không biết quy định ở đâu. xin cảm ơn


zizpo_hetxang trong 26/3/2013 21:08 đã trả lời thêm:
em đã đọc rất nhiều lần mà không thấy cái em cần. Em muốn tìm cái quy định hay văn bản nói về cách tính lương nhân công theo nhà nước mà anh đã trình bày bằng dạng sơ đồ.

Đánh giá

chắc sách viết hàn lâm quá chứ j??? Bạn xem ví dụ đó có ngay  Đăng lúc 26/3/2013 23:49
cách tính lương nhân công theo nhà nước: là tập hợp các văn bản đã trình bày ở sơ đồ tư duy rồi đó.  Đăng lúc 26/3/2013 21:10
Bạn đọc kỹ lại từng bước bài giảng trong các sơ đồ tư duy phần tính giá nhân công đã giải đáp rồi. Câu bạn hỏi chứng tỏ bạn chưa đọc kỹ.  Đăng lúc 26/3/2013 21:02

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

meomeo101010 Đăng lúc 30/3/2013 02:46 | Xem tất
Chào các anh.....Cho em hỏi là tại sao Mức lương tối thiểu vùng đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài áp dụng lại thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định đối với DN ở việt nam ạ

Ví dụ 2000.000 so với 1550.000

Em nghĩ Tây thì trả lương cao hơn chứ hi hi hi

       

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| tatylic Đăng lúc 30/3/2013 15:16 | Xem tất
meomeo101010 gửi lúc 30/3/2013 02:46
Chào các anh.....Cho em hỏi là tại sao Mức lương tối thiểu vùng đối với DN có vốn đ ...

Nội dung bài trên chỉ thống kê các mức lương qua từng thời kỳ thôi. Bạn nên đọc từng nghĩ định để biết hiện tại mức lương tối thiểu vùng giữa Doanh nghiệp nước ngoài và Doanh nghiệp trong nước đã tiệm cận nhau và không còn quy định thành mức lương tối thiểu vùng của Doanh nghiệp nước ngoài và Doanh nghiệp trong nước nữa. Hiện tại nó như nhau và tối đa là 2.350.000 đồng/tháng.

Số người tham gia 1Uy Tín: +1 Thưởng +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
meomeo101010 + 1 + 1 + 1 Đồng tình. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

quoc1903 Đăng lúc 4/4/2013 09:17 | Xem tất
Nghị định 70 có ghi: "Điều 2. Mức lương tối thiểu vùng
Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 như sau:"
HỎI: sang năm 2013 lương tối thiểu bao nhiêu, lấy theo văn bản nào ?



quoc1903 trong 5/4/2013 11:01 đã trả lời thêm:
Lương lấy theo NĐ 103 ban hành 04/12/2012, có hiệu lực ngày 20/01/2013

103ND.doc

63 KB, Lượt tải về: 15305

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
hỏi Bộ đi :)))  Đăng lúc 16/3/2015 14:34
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 4/12/2014 07:40

Số người tham gia 3Uy Tín: +5 Thưởng +5 Thanked +4 Thu lại Lý do
bebibum + 2 Thích bài này! Thanks!
Kain + 2 + 2 + 1 Đồng tình. Cảm ơn!
heromath + 3 + 3 + 1 Bài hay quá. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

anhkaiser Đăng lúc 11/4/2013 14:35 | Xem tất
Vậy các bác cho em hỏi ngu 1 chút là tại sao biết lương tối thiểu chung và tối thiểu vùng không liên quan đến lương nhân công thực tế ngoài thị trường mà các nhà thầu vẫn làm và vẫn có lãi ạ

Đánh giá

Đơn giản bạn. Vì hao phí nhân công vẫn theo các Đinh mức cũ. Bạn kiểm tra xem chẳng hạn trát 1m2 tường thực tế mất bao nhiêu công và định mức cho bao nhiêu  Đăng lúc 24/10/2015 15:18
7500000 một tháng đấy, :)))) ước mơ của hơn 70% anh em kĩ sư  Đăng lúc 21/4/2013 19:01
Ban cứ tính thử nhân công ra thì bạn biết, nhân công bac 3.5/7 hiện nay là 243k/1 ngày, lương bạn cao bằng không:))))))?? ngoài ra định mức còn dôi ra nhiều  Đăng lúc 21/4/2013 19:00

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

vietphuong_gt06 Đăng lúc 21/6/2013 00:54 | Xem tất
fubi gửi lúc 5/10/2011 14:51
Trả lời huynhbmt85 Bài mới

Nhìn lại bảng tính Lương nhân công trong xây dựng như sau ...

"Tính lương trên giấy theo NN, mặc dù không đúng thực tế nhưng kinh nghiệm là Nhà thầu vẫn lời phần nhân công rất nhiều. Bởi định mức tính hao phí trên cơ sở mức hao phí nhân công bình quân. Giá trị gói thầu càng lớn độ lãi càng to."
Em chưa hiểu ở đây ak! Vì Nhà Thầu phải bán với giá rẻ hơn mà!

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

hoat2403 Đăng lúc 20/8/2013 14:55 | Xem tất
E là ng mới vào nghề nghe các bác chỉ dẫn rất cặn kẽ nhiều thông tư ,rất cảm ơn những chia sẻ quý báu của các bác. nhưng mà nhiều thông tư nghị định quyết định quá
E mong bác fubi hoặc các cao thủ có thể tổng hợp ,tinh giảm,rút gọn yếu tố cốt lõi lập thành Sơ đồ tư duy như bác fubi đã làm, e thấy rất dễ tìm tra và nghiên cứu
Chứ e chỉ đọc 1-2 cái thông tư NĐ là hoa hết cả mắt,chẳng nắm đc j. toàn ngôn ngữ bác học cao siêu
1 lần nữa xin trân trọng cảm ơn các bác

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 2.5
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 1/10/2015 15:04
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 0
  Đăng lúc 16/3/2015 14:37

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tam1979 Đăng lúc 2/11/2013 15:58 | Xem tất
Các bác thắc mắc, đặt vấn đề đều đúng cả nhưng theo tôi thế mới là cơ chế thị trường nhưng định nghĩa xã hội chủ nghĩa



tam1979 trong 2/11/2013 16:02 đã trả lời thêm:

Ở nước ta hiện nay chưa có các công ty cung cấp nhân công, do vậy khi lập dự toán sau khi nghị định 205 hết hiệu lực lại có phần khó khăn cho ai làm công tác CĐT vì biết lấy giá nhân công thế nào đây để áp trong lúc chưa có hướng dẫn và trong định mức có cần phải đề nhân công bậc mấy không nhỉ?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Kain Đăng lúc 9/1/2014 14:59 | Xem tất
Anh em giúp mình cái này với, mình không hiểu sâu về dự toán nên có chỗ này không dám khẳng định:

Mình thấy ở một công ty kia làm về công tác xây lắp trạm biến áp. Khi làm dự toán xây lắp một trạm biến áp ở Bình Dương (năm 2013) thì tính nhân công và MTC như sau:
Nhân công = Giá nhân công trong tập định mức  x  hệ số điều chỉnh
(Hệ số điều chỉnh nhân công = 1650000/650 = 2.538)
Máy thi công = Giá máy thi công trong định mức x 1.473

Cho mình hỏi cách tính hệ số điều chỉnh nhân công như vậy có đúng không? Và tính như thế nào để ra được con số 1.473? Mong các cao nhân chỉ điểm.


Kain trong 13/1/2014 09:07 đã trả lời thêm:
Hic! Không có cao thủ nào chỉ mình sao. Mình thấy bài hướng dẫn của bạn fubi rất chi tiết và khoa học, nhưng thực ra khi thấy người ta làm thì chỉ làm có bấy nhiêu thôi (như mình đã trình bày ở trên) nên thật sự có phần hoang mang là người ta làm vậy liệu có được không?

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 1/10/2015 15:06

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tungtvhd Đăng lúc 7/3/2014 09:54 | Xem tất
maihuytan gửi lúc 8/3/2013 09:09
Các Bác cho em hỏi một chút về phụ cấp khu vực: Theo thông tư liên tịch số 11/2005/TTL ...

Căn cứ vào phụ lục của cái Thông tư bạn vừa nhắc đến, đối với những tỉnh mới, các địa bàn (xã, huyện) được tách hoặc thành lập mới sau khi ban hành Thông tư này thì xem các đơn giá mới nhất của tỉnh.

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 5
  Đăng lúc 1/10/2015 15:07

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

hongphuc Đăng lúc 8/4/2014 20:49 | Xem tất
theo mình là phải tính cả lương tối thiểu chung và lương tối thiểu vùng thì mới có sức thuyết phục.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

phanngocda Đăng lúc 22/4/2014 15:33 | Xem tất
Trong sơ đồ của anh Fubi thì em đọc thấy phụ cấp lưu động có các mức phụ cấp là 0.6, 0.4, 0.2. nhưng không nói rõ tỉnh thành nào, địa điểm nào thì hưởng mức phụ cấp bao nhiêu. Ví dụ như với mức phụ cấp là 0.4 có câu: Mức 2, hệ số 0,4, áp dụng đối với những người làm việc trong các tổ, đội, có công trình ở miền núi và trung du. Vậy thử hỏi: miền núi trung du là gồm những tỉnh nào? có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định không? Cứ phải giấy trắng mực đen anh em ạ!


phanngocda trong 23/4/2014 22:20 đã trả lời thêm:
xin lỗi anh fubi, em nói không rõ! Về phần phụ cấp lưu động: Em đọc trong cả thông tư 05/2005 và cả nghị định205/2004 rồi thì không có phần em hỏi là phụ cấp mức 0.4 có nêu là công trình xây dựng ở vùng trung du miền núi thì được tính mức phụ cấp là 0.4. Nhưng khi em tìm vùng trung du miền núi là gồm những địa phương nào thì không thấy quy định nào cả. Vậy cho em hỏi là có phụ lục đi kèm với thông tư 05/2005 hay không, hay là có văn bản quy phạm pháp luật nào nói về điêu đó không?

Đánh giá

Đọc kỹ đi bạn ơi. Có ghi rõ trích dẫn văn bản rồi đấy (ngay trong sơ đồ)  Đăng lúc 22/4/2014 16:00

Số người tham gia 1Thanked +2 Thu lại Lý do
!quangdang + 2

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

buontatoi Đăng lúc 3/5/2014 13:20 | Xem tất
Trong sơ đồ của anh Fubi không thấy có phụ cấp không ổn định sản xuất ?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

huytk1 Đăng lúc 25/6/2014 03:30 | Xem tất
Xin hỏi anh thêm một điều nữa. :
Đây là file dự toán G8, trong phần chi phsi nhân công, có hệ số riêng nhân công xây lắp. Nó có phải là Knc trong thông tư 04/2010 ko vậy?
Tôi tính cái hệ số 1.434 = 2.7/2x1.062
trong đo 2.7 = lương vùng 1 năm 182/NDCP 2014, 2.0 là lương vùng 1 được sử dụng để lập DGXD HN2011.
Untitled.png

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Traique Đăng lúc 23/12/2014 11:40 | Xem tất
Sơ đồ tuy duy trên thiếu Phụ cấp không ổn định sản xuất.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

anhtuan04x2a Đăng lúc 5/1/2015 11:50 | Xem tất
Theo mình thì dùng lương tối thiểu vùng để tính chi phí nhân công, máy thi công là chuẩn, không cần quan tâm lương tối thiểu chung vì một số lí do sau:
- Phụ cấp khu vực (TT 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005) và phụ cấp lưu động (TT 05/2005/TT-LĐTBXH) ngày 05/01/2005) được tính theo % lương tối thiểu chung. Tuy nhiên vì thời điểm chưa có quy định về lương tối thiểu vùng.- Lương tối thiểu chung chhir áp dụng có các đơn vị hành chính sự nghiệp.
- Đã có một số văn bản hướng dẫn áp dụng lương tối thiểu vùng để tinh chi phí nhân công, ca máy (thông tư số 23 /2011/TT-BLĐTBXH       và CV số 1484/BXD-KTXD v/v góp ý dự thảo tờ trình thủ tướng v.v áp dụng mức lương tối thiểu để xác định chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình và  lập chỉ số giá xây dựng công trình)              

TT thoa thuan ap dung muc luong TT vung.doc

390.5 KB, Lượt tải về: 13202

VKT.TTTT-TT-23-2011-TT-BLDTBXH.doc

69 KB, Lượt tải về: 14144

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

kslangthang Đăng lúc 27/1/2015 09:49 | Xem tất
Theo như Dự thảo thì sắp tới khả năng lương ngày công sẽ thấp hơn so với hiện tại, mấy đơn vị thi công lo ký hợp đồng sớm đi là vừa

BXD_Thong_tu _HD_don_gia_NC.doc

262 KB, Lượt tải về: 13884

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
minhhacd + 1

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

levuong090 Đăng lúc 7/3/2015 22:02 | Xem tất
nghị định 205/2004/NĐ-CP đã được thay bằng Nghị định số 49/2013/NĐ-CP chưa mấy anh ? nghị định 205/2004/NĐ-CP đã  hết hiệu lực 1 phần có nghĩa là đang đợi 49/2013 thay thế phải không?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

minhhacd Đăng lúc 25/3/2015 15:00 | Xem tất
Đã có thông tư số 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Từ đây việc tính đơn giá nhân công chỉ bằng một công thức đơn giản, tránh được tranh cãi bấy lâu.

01-2015_TT-BXD_HuongDan XacDinh DonGia NhanCong.pdf

3.78 MB, Lượt tải về: 272

Giá: 2 điểmThưởng  [Danh sách mua]

2

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
lelinhxdcd + 1 Thực tiễn. Cám ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

lelinhxdcd Đăng lúc 22/10/2015 00:32 | Xem tất
1 con người tâm huyết, mở cánh cửa cho mọi hậu bối đi sau :)

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

thachau Đăng lúc 26/11/2015 17:02 | Xem tất
Giờ thêm nghị định này để tính lương nữa. Cái thông tư 01 chưa ngấm mà!

122.signed.pdf

603.06 KB, Lượt tải về: 10300

Nghị định 122/2015

Đánh giá

Cái này khác TT01/2015 mà! ko tính theo cái này!...?  Đăng lúc 26/11/2015 21:14

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

chum86 Đăng lúc 2/12/2015 19:32 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Thuy_Pham Đăng lúc 29/5/2016 15:52 | Xem tất
Add cho mình bản mềm với. phamthuy.neu196@gmail.com
Mình cảm ơn nhiều

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 11/6/2023 01:43 , Processed in 0.172830 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.