thuckinh Tại 5/6/2012 15:42:28

Dự Toán và Bản Vẽ Chung Cư (Nhà A)

Chung Cư Khu Đô Thị Dịch Vọng- Cầu Giấy- Hà Nội

thuckinh Tại 5/6/2012 16:21:11

Dự Toán và Bản Vẽ Chung Cư (Nhà E )

Chung Cư Khu Đô Thị Dịch Vọng- Cầu Giấy- Hà Nội

thuckinh Tại 5/6/2012 16:01:57

Dự Toán và Bản Vẽ Chung Cư (Nhà C)

Chung Cư Khu Đô Thị Dịch Vọng- Cầu Giấy- Hà Nội

thuckinh Tại 5/6/2012 15:59:57

Dự Toán và Bản Vẽ Chung Cư (Nhà B)

Chung Cư Khu Đô Thị Dịch Vọng- Cầu Giấy- Hà Nội ( Dự toán đầy đủ cả phần Hoàn thiện, phần Điện, nước...)

thuckinh Tại 5/6/2012 16:07:10

Dự Toán và Bản Vẽ Chung Cư (Nhà D )

Chung Cư Khu Đô Thị Dịch Vọng- Cầu Giấy- Hà Nội

HB123456 Tại 19/11/2012 00:48:18

thuckinh gửi lúc 5/6/2012 16:21 static/image/common/back.gif
Chung Cư Khu Đô Thị Dịch Vọng- Cầu Giấy- Hà Nội

Cho e hỏi sao file là nhà chung cu nhung bản vẽ là nhà phố tầng cao chỉ có 3 tầng
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Dự Toán và Bản Vẽ Chung Cư (Nhà A)