buiconghieuksxd Tại 12/6/2012 04:45:40

Keangnam Landmak Tower

Tòa nhà cao nhất Việt Nam

arthurking Tại 17/6/2017 10:41:39

Tòa nhà này có áp dựng công nghệ/kỹ thuật Outrigger.
Bạn @buiconghieuksxd có thể chia sẻ thêm không.
Thanks
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Keangnam Landmak Tower