nhuhainguyen Tại 11/2/2014 11:31:28

File kiến trúc Ký túc Xá


dandung Tại 5/4/2014 17:16:05

ban có bãn vẽ kết cấu + hồ sơ mời thầu của công trình này ko
nếu có gữi dùm minh dc ko: !   votruongangroup@gmail.com
thank.

thanhthai1991 Tại 8/5/2014 10:07:51

anh có sơ đồ kết cấu và sơ đồ địa chất ko gửi dum e được không ? thanhthaioi1991gmail.com
ecảm ơn nhieu
nha!

?trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: File kiến trúc Ký túc Xá