trinhutruong Tại 12/9/2014 16:55:58

[dwg] Đồ án Chung cư công nhân Tân Tạo (12 tầng)


nguyenlong2209 Tại 15/10/2015 15:38:52

bn ơi bản vẽ thiếu mất mặt bằng tầng hầm rồi. Bạn có thể gửi lên được không.
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [dwg] Đồ án Chung cư công nhân Tân Tạo (12 tầng)