linh117084 Tại 14/11/2014 20:52:42

Chung cư 12T Q.Bình Thạnh - TP.HCM


tandinhcachua Tại 2/4/2015 00:07:48

bạn có file thuyết minh tính toán thi công ko?! chi mình xin với

linh117084 Tại 14/11/2014 21:07:18

Bổ sung phần kết cấu móng và biện pháp thi công.
http://xaydung360.vn/thuvien/chung-cư-12t-q-bình-thạnh-tp-hcm-kc-mong-bptc--27629-1-1.html

linh117084 Tại 14/11/2014 21:05:13

Chung cư 12T Q.Bình Thạnh - TP.HCM (KC Móng+BPTC)


trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Chung cư 12T Q.Bình Thạnh - TP.HCM