xd360 Tại 12/6/2010 22:38

Phần mềm bản đồ địa chất khoáng sản-GeoMap

GeoMap       
http://www.harmonysoft.com.vn/images/stories/hopPM/geomap.pngPhần mềm bản đồ địa chất khoáng sản
Là công cụ chuyên dụng để lập bản đồ địa chất ba chiều và tính toán trữ lượng khoáng sản.
Môi trường: Phần mềm chạy trong môi trường AutoCAD 2005. Các tính năng chính:
[*]Nhập và vẽ các công trình (lỗ khoan, hào, giếng thăm dò), các địa hình, địa vật (đứt gãy, tuyến lộ vỉa, điểm lộ vỉa) lên bản đồ địa hình.[*]Vạch các tuyến thăm dò địa chất[*]Lập bảng thiết đồ lỗ khoan, lập mặt cắt địa chất.[*]Kết nối hai chiều giữa mặt cắt, mặt bằng và khối 3D của khoáng sản[*]Trợ giúp thành lập bình đồ: đứt gãy, trữ lượng các vỉa và lộ vỉa mức cao.[*]Tính toán trữ lượng, lập các bảng biểu tổng hợp.[*]Kết xuất dữ liệu cho phần mềm HsMo phục vụ trong công tác thiết kế. Một số giao diện cơ bản
http://www.harmonysoft.com.vn/images/stories/geomap/PMTP_GeoMap.jpghttp://www.harmonysoft.com.vn/images/stories/geomap/PMTP_GeoMap_1.jpg

Nguồn :harmonysoft.com.vn
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Phần mềm bản đồ địa chất khoáng sản-GeoMap