hai159 Tại 13/5/2015 09:15

[Hỏi]ĐM M, NC trong đơn giá chi tiết BT thương phẩm

Bên mình muốn xây dựng đơn giá chi tiết các loại (mác) bê tông thương phẩm nhưng không biết định mức Máy, NC tính như thế nào. Mong ACE chia sẻ

lyngockubi Tại 13/5/2015 09:49

Vận dụng định mức hao phí nhân công, máy theo định mức được công bố, rồi áp đơn giá theo công ty bạn làm.
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Hỏi]ĐM M, NC trong đơn giá chi tiết BT thương phẩm