tonnam Tại 19/10/2016 14:33

{Hỏi} Sau khi nhận được tiền đề bù bảo hiểm? sẽ xử lý ra sao?

Bên mình QLDA; dự án sau khi mưa lũ nhận được số tiền đền bù là 600tr chuyển vào tK của Ban QLDA. Như vậy, có cần ký hợp đồng hay lựa chọn nhà thầu để thực hiện khắc phục (bằng tiền bảo hiểm) k? hay cứ để nhà thầu đang thi công làm khắc phục bảo hiểm rồi cứ thế chuyển tiền cho nhà thầu? có phải phê duyệt lại BVTC phần khắc phục bảo hiểm ko? Các bước phải thực hiện như thế nào? cảm ơn!

masterdola92 Tại 20/10/2016 07:55

Nếu gói thầu đã thi công xong có thể lập gói thầu mới khắc phục hậu quả mưa lũ.
Nếu đang thi công dở dang bị thiệt hại, xử lý như xử lý hiện trường đối với các phần phát sinh ngoài hợp đồng, để quyết toán được phải duyệt BVTC

tonnam Tại 20/10/2016 14:45

masterdola92 gửi lúc 20/10/2016 07:55
Nếu gói thầu đã thi công xong có thể lập gói thầu mới khắc phục hậu quả mưa lũ.
N ...

xử lý như phát sinh ngoài hợp đồng? như vậy đồng nghĩa giao cho nhà thầu đang thi công để thi công khắc phục? nêu muốn chọn nhà thầu khắc để khắc phục có đúng k?

vuongxuanthuyen Tại 29/11/2016 13:59

Trả lời:
- Việc Công ty Bảo hiểm đền bù tiền bảo hiểm công trình đối với công trình xảy ra sự cố theo Hợp đồng đã ký giữa Chủ đầu tư và Công ty Bảo hiểm.
- Vấn đề bạn nêu ra là do mưa lũ, làm hủy hoại công trình. Như vậy số tiền trên sẽ do Ban QLDA của bạn tự quyết. Bạn có thể sử dụng số tiền đó để ký kết hợp đồng mới cho nhà thầu đã thi công để khắc phục sự cố do thiên tai.
- Trường hợp bất khả kháng do thời tiết mưa lũ, thì chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải bàn bạc xem xét cụ thể là đã thi công được khối lượng bao nhiêu %, giá được phê duyệt trúng thầu + tiền bảo hiểm có đủ để thực hiện hoàn thành lại công việc theo hợp đồng hay không?
- Nếu thấy đảm bảo khả năng thực hiện thì bạn sẽ làm thêm 1 phụ lục hợp đồng (bất khả kháng) được cộng thêm tiền bảo hiểm.
- Nếu vẫn không đủ để thực hiện thì phải xin cấp có thẩm quyền cấp thêm vốn để thực hiện gói thầu = khối lượng thiệt hại do mưa lũ gây ra.
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: {Hỏi} Sau khi nhận được tiền đề bù bảo hiểm? sẽ xử lý ra sao?