duyhien05 Tại 6/12/2017 18:52

[Hỏi] Nghiệm thu khảo sát có thẩm định, quyết định không?

Chào các bạn:
- Theo quy định hiện nay khi nghiệm thu khảo sát địa hình, địa chất có phải thẩm định, ra Quyết định phê duyệt không ? Văn bản nào quy định ? (Theo NĐ 32/2015 và TT 01/2017/TT-BXD chỉ quy định thẩm định, phê duyệt dự toán và nhiệm vụ khảo sát)
Các bạn giúp mình với (gửi cho mình: duyhien05@gmail.com)

duyhien05 Tại 7/12/2017 15:39

Nếu theo NĐ 46/2015:
- Điểm a, khoản 1, điều 16 " Chủ đầu tư .... thông báo chấp nhận nghiệm thu kêt quả khảo sát bằng văn bản .... "Nếu phù hợp với nhiệm vụ, phương án kỹ thuật, ....
- Khoản 2, điều 16 "Chủ đầu tư phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kêt quả khảo sát .... " Như vậy là không cần ban hành QĐ nghiệm thu kết quả !
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Hỏi] Nghiệm thu khảo sát có thẩm định, quyết định không?