xaydung Tại 3/6/2010 09:29

Phần mềm khảo sát KSVN 5.0


Là công cụ trợ giúp hiệu quả cho công tác biên tập bản đồ địa hình các khu quy hoạch, các công trình giao thông, các công trình thuỷ lợi, khai thác vật liệu, khai thác khoáng sản... Phần mềm chạy trên nền Windows XP, Windows Vista, từ CAD 2004... đến 2009.


Dữ liệu đầu vào đa dạng                                                                                          
http://www.tdttech.com.vn/Portals/0/TDT/3.0_1.gif
[*]Chuyển đổi và chuẩn hóa các định dạng tệp dữ liệu từ các loại máy toàn đạc điện tử (Topcon, Nikon, Leica, Sokia set). Nhập sổ đo cho máy quang cơ. [*]Thiết lập tham chiếu cho các trạm đo. Biên tập tách trạm máy, sửa đổi, cập nhật dữ liệu trên bản vẽ.[*]Bình sai lưới mặt bằng và lưới độ cao. [*]Nhập dữ liệu tuyến với các mã địa vật, các công trình trên tuyến được đưa trực tiếp lên bản vẽ. [*]Tự động xuất điểm lên bình đồ, chèn nối địa vật tự động theo mã.

Mô hình địa hình 3D động                                                                                       
http://www.tdttech.com.vn/Portals/0/TDT/3._2.gif
[*]Xây dựng mô hình địa hình số 3D với nhiều tùy chọn cho phép thể hiện chính xác mọi dạng bề mặt địa hình. [*]Tự động xác định đường bao địa hình tốt nhất. Hiệu chỉnh mô hình địa hình số dễ dàng và hiệu quả với tính năng cập nhập động: Lật cạnh, chèn nối địa hình, thêm hố, đường bao địa hình. [*]Đánh giá điểm dị thường địa hình (Lọc tam giác dải, điểm dị cao độ,…) [*]Vẽ đường mũi tên hướng dốc, phủ màu địa hình theo độ dốc.[*]Vẽ đường đồng mức làm trơn và cập nhập tự động. [*]Tô màu đường đồng mức theo độ cao.

http://www.tdttech.com.vn/Portals/0/TDT/3.0_3.gif
Khảo sát tuyến [*]Vạch tuyến khảo sát trên bình đồ hoặc từ tệp số liệu. Bố trí đường cong tròn, cong chuyển tiếp, cong quay đầu và đường cong trùng tang. [*]Trắc dọc, trắc ngang tự nhiên thể hiện đầy đủ các điểm giao cắt địa hình, tự động phát sinh điểm thưa và xóa điểm thẳng hàng. [*]Trắc dọc, trắc ngang được tự động cập nhập khi có sự thay đổi địa hình và vị trí bình đồ tuyến. [*]Phân trang in bình tuyến, trắc dọc. [*]Xuất dữ liệu tuyến cho phần mềm thiết kế đường bộ Road, thiết kế kênh KVN.

http://www.tdttech.com.vn/Portals/0/TDT/3.0_4.gif

Hoàn thiện bình đồ
http://www.tdttech.com.vn/Portals/0/TDT/30_5.gif
[*]Bộ thư viện địa vật, đường, vùng theo tiêu chuẩn Việt Nam. Dễ dàng bổ sung cập nhật theo yêu cầu riêng của từng đơn vị khi cần thiết. [*]Rải taluy tự động. [*]Tự động rải lưới tọa độ, phân trang in ấn, trích lục bản đồ.
http://www.tdttech.com.vn/Trangch%E1%BB%A7/VN_Detail/tabid/66/CatId/38/Default.aspx

dodacbando.com Tại 27/11/2015 04:26

Cái này ai xài chưa

songmath Tại 6/6/2016 19:33

em da bi lừa các bác ạ. cũ chuối trừ 97đ
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Phần mềm khảo sát KSVN 5.0