Chia sẻ Form mẫu- Sơ đồ- Quy trình xây dựng; - VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG XD VIỆT NAM CHUYÊN NGHIỆP

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Anh Trần HòeBùi Quốc HưngTrần Hải Nam - Bokingvan
Xem: 52795|Trả lời: 8
Thu gọn cột thông tin

Quy trình thủ tục chỉ định thầu mới nhất theo nghị định 85 hướng dẫn luật đấu th

  [Lấy địa chỉ]
huongcht Đăng lúc 6/6/2012 16:06 | Xem tất |Chế độ đọc

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
Tôi muốn biết thủ tục đê chỉ định thầu xây lắp đúng luật

Đánh giá

Muốn biết tối thiểu lịch sự cũng nên cảm ơn bạn nhé.  Đăng lúc 30/1/2013 20:17

Số người tham gia 1Uy Tín: +1 Thưởng +1 Thanked +1 Thu lại Lý do
phuongly + 1 + 1 + 1 Đồng tình. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

huynhbinh Đăng lúc 6/6/2012 16:13 | Xem tất
Theo Nghị định 85
Điều 41. Quy trình chỉ định thầu
1. Quy trình chỉ định thầu thông thường đối với một gói thầu, bao gồm:
a) Lập và phê duyệt hồ sơ yêu cầu
Hồ sơ yêu cầu do bên mời thầu lập không cần nêu tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp đối với gói thầu dịch vụ tư vấn; không cần nêu các yếu tố để xác định giá đánh giá đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế). Căn cứ quy mô, tính chất của từng gói thầu mà đưa ra yêu cầu cụ thể trong hồ sơ yêu cầu song cần bảo đảm có các nội dung sau đây:
- Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn: yêu cầu về tiêu chuẩn năng lực, số lượng chuyên gia; kinh nghiệm của nhà thầu; yêu cầu về nội dung, phạm vi và chất lượng công việc; yêu cầu về thời gian và địa điểm thực hiện; yêu cầu đề xuất về giá; yêu cầu về thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất, thời hạn hiệu lực hồ sơ đề xuất và các nội dung cần thiết khác;
- Đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, gói thầu lựa chọn tổng thầu (trừ tổng thầu thiết kế): yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực; yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng hàng hoá, phạm vi, khối lượng công việc, tiêu chuẩn và giải pháp kỹ thuật, chất lượng công việc, thời gian thực hiện; yêu cầu đề xuất về giá; yêu cầu về thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất, thời hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất và các nội dung cần thiết khác; không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu.
Việc đánh giá các yêu cầu về mặt kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chí “đạt”, “không đạt” và được thể hiện trong hồ sơ yêu cầu.
Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định một nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu được nhận hồ sơ yêu cầu.
b) Bên mời thầu phát hành hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu đã được chủ đầu tư xác định. Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất trên cơ sở hồ sơ yêu cầu, bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính, thương mại.
c) Đánh giá hồ sơ đề xuất và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu
Bên mời thầu tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu theo yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu. Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu có thể mời nhà thầu đến đàm phán, giải thích, làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thực hiện của hồ sơ yêu cầu;
Nhà thầu được đề nghị trúng chỉ định thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
- Có đủ năng lực và kinh nghiệm theo hồ sơ yêu cầu;
- Có đề xuất về kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá;
- Có giá đề nghị chỉ định thầu không vượt dự toán được duyệt cho gói thầu.
d) Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu
Trên cơ sở báo cáo kết quả chỉ định thầu và báo cáo thẩm định, chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
đ) Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng
Trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, bên mời thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu để chủ đầu tư ký kết hợp đồng.
2. Quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu tư vấn, mua sắm hàng hoá và xây lắp có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng được thực hiện theo trình tự sau đây:
a) Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc và giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho một nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng;        
b) Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để ký kết hợp đồng;
c) Sau khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu.
3. Đối với các gói thầu thuộc trường hợp sự cố bất khả kháng do thiên tai, địch họa, sự cố cần khắc phục ngay theo quy định tại điểm a khoản 1  Điều 20 của Luật Đấu thầu thì việc chỉ định thầu không phải thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chỉ định thầu, chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu trách nhiệm quản lý công trình, tài sản đó và nhà thầu phải tiến hành các thủ tục xác định khối lượng và giá trị công việc để hai bên ký kết hợp đồng làm cơ sở cho việc thực hiện và thanh toán.
4. Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư thì chủ đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án tiến hành việc lập và phê duyệt dự toán theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật sửa đổi, phê duyệt hồ sơ yêu cầu và kết quả chỉ định thầu.

Đánh giá

Rất hữu ích! Thanks!: 2.2 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5.0
Rất hữu ích! Thanks!: 4
Rất hữu ích! Thanks Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!  Đăng lúc 29/6/2013 08:52
Rất hữu ích! Thanks!: 0
  Đăng lúc 29/6/2013 08:51
Rất hữu ích! Thanks!: 0
  Đăng lúc 31/5/2013 10:09
Rất hữu ích! Thanks!: 5 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5
thanks anh..  Đăng lúc 26/5/2013 09:50

Số người tham gia 4Uy Tín: +14 Thưởng +14 Thanked +4 Thu lại Lý do
Anhdom62 + 3 + 3 + 1 Đồng tình. Cảm ơn!
taiga1985 + 3 + 3 + 1 Bài hay quá. Cảm ơn!
fubi + 5 + 5 + 1 Đồng tình. Thanks!
minhco08 + 3 + 3 + 1 Viết rất hay. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

ndchien304 Đăng lúc 6/6/2012 16:52 | Xem tất
Mình đưa cho bạn 1 số trường hợp hay ứng dụng CĐT nhé  (kỹ thì đọc Điều 41- NĐ 85 hoặc chờ anh Pubi viết sơ đồ tư duy)
I. Phân chia gói thầu:

  
STT
  

HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

   
1
      
  
Chỉ định thầu:
  

-     Dịch vụ Tư vấn ≤ 3 tỷ
  
-     Mua sắm hàng hóa ≤ 2 tỷ
  
-     Mua sắm tài sản để duy trì hoạt  động thường xuyên ≤ 100 triệu
  
-     Tổng thầu xây dựng (trừ thiết kế)  ≤ 5tỷ
  
-     Thời gian thực hiện hợp đồng không  quá 18 tháng trừ trường hợp bất khả kháng.
.............

Ghi chú: trong trường hợp giá gói thầu <= 500 triệu thì chỉ định thầu rút gọn

II. Trình tự chỉ định thầu:
(GHI CHÚ: Các giai đoạn dưới đây là sau khi bạn đã lập và được PD KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU)

1. Lập hồ sơ yêu cầu: dựa theo mẫu of Bộ KHĐT (TT 04/2010/TT-BKH)
2. Tìm hiểu và lập sách sách ngắn nhà thầu (để gửi thư mời)
3. Thông báo và phát hành hồ sơ YC: thông báo, cung cấp HSYC, tiếp nhận HSĐX
4. Mở thầu (nếu thích minh bạch, hầu như CĐT không làm)
5. Đánh giá HSĐX: Phiếu đánh giá từng giai đoạn --> Tờ trình PD và Quyết định lựa chọn nhà thầu
6. Thông báo Lựa chọn nhà thầu
7. Thương thảo HĐ: có biên bản thương thảo (ghi chú: nhiều nơi ko làm cái này, vốn NSNN --> thanh tra là bị bắt lỗi)
Nếu thương thảo với nhà thầu tốt nhất không đạt thì mời nhà thầu kế tiếp để thương thảo.
8. Tờ trình và QĐ PD kết quả CĐT
9. Ký hợp đồng

Đánh giá

Tuyệt vời! Cảm ơn!: 1.0 Hữu ích lắm! Thanks!: 0.0
Rất hữu ích! Thanks!: 2.5
Rất hữu ích! Thanks!: 0
Cảm ơn Rất hữu ích! Thanks!Kém  Đăng lúc 29/6/2013 09:01
Rất hữu ích! Thanks!: 5
  Đăng lúc 2/5/2013 16:56
Tuyệt vời! Cảm ơn!: 1 Hữu ích lắm! Thanks!: 0
  Đăng lúc 11/6/2012 00:01

Số người tham gia 6Uy Tín: +15 Thưởng +13 Thanked +6 Thu lại Lý do
tuanchun + 3 + 3 + 1 Bài hay quá. Cảm ơn!
taiga1985 + 3 + 3 + 1 Thanks!!
phdtrith + 3 + 1 Cảm ơn sự quan tâm của bạn nhiều!.
thanh.bm + 1 + 1 + 1 Đồng tình. Thanks!
fubi + 5 Rất hữu ích. Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

vantiendungkts Đăng lúc 12/10/2012 17:09 | Xem tất
anh fubi cho e hỏi thời điểm năm 2005 với dự án dưới 1 tỷ có cần chỉ định thầu tư vấn thiết kế, giám sát, thi công không? trong thẩm tra quyết toán XDCB nếu không có các quyết định chỉ định thầu đó thì phải xuất toán đúng không?

Đánh giá

xuất toán là khái niệm không có luật.  Đăng lúc 12/10/2012 19:59

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fubi Đăng lúc 12/10/2012 19:55 | Xem tất


Năm 2005, về đấu thầu chưa có Luật đấu thầu, chỉ có quy chế đấu thầu:

1. Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999: Quy chế Đấu thầu
2. Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu
3. Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2003 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu

Trong đó, tại Nghị định số 66 quy định rõ chỉ định thầu:


4. Điểm b, điểm c và điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị định 14/CP về trường chợp chỉ định thầu được sửa đổi, bổ sung như sau :
"b) Gói thầu có tính chất nghiên cứu thử nghiệm, bí mật quốc gia do người có thẩm quyền quyết định.
c) Gói thầu có giá trị dưới 1 tỷ đồng đối với mua sắm hàng hoá, xây lắp; dưới 500 triệu đồng đối với tư vấn.
Đối với các gói thầu được chỉ định thầu quy định tại điểm này thuộc dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho chủ dự án chịu trách nhiệm quyết định nhưng phải đảm bảo theo đúng Quy chế Đấu thầu.
Khi chỉ định thầu các gói thầu quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị  định 14/CP, người quyết định chỉ định thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

* Với câu bạn hỏi:
Lúc đó quên làm QĐ chỉ định thầu thì phải bị truy thu lại số tiền đã chi không = "xuất toán"?
* Thảo luận:
Theo điều 1 Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000:
- Chỉ định thầu là hình thức chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu để thương thảo hợp đồng.
- Trong trường hợp chỉ định thầu thì  phải xác định rõ 3 nội dung sau:
+ Lý do chỉ định thầu;
+ Kinh nghiệm và năng lực về mặt kỹ thuật, tài chính của nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu;
+ Giá trị và khối lượng đã được người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ cho chỉ định thầu (riêng gói thầu xây lắp phải có thiết kế và dự toán được duyệt theo quy định).
Trong trường hợp cần khắc phục ngay hậu quả thiên tai, địch hoạ, sự cố thì chủ dự án cần xác định khối lượng và giá trị tạm tính, sau đó phải lập đầy đủ hồ sơ, dự toán được trình duyệt theo quy định để làm cơ sở cho việc thanh quyết toán.

==> Như vậy:
1. Chỉ định thầu cần: Tờ trình xin chỉ định thầu nêu rõ 3 nội dung trên. Cấp phê duyệt chấp thuận: có thể ký duyệt trong chính văn bản trình, hoặc sẽ có QĐ riêng. Lúc đó (năm 2005) thủ tục hành chính trong đấu thầu còn chưa chặt chẽ như bây giờ nên chấp nhận được. Nhưng phải có chữ ký phê duyệt của cấp có thẩm quyền chỉ định thầu là được.
2. Nếu lỡ quên QĐ chỉ định thầu thì khẳng định:
Chỉ là thiếu thủ tục. Còn việc thi công, hay thực hiện công việc tư vấn nó vẫn xảy ra, vẫn có hợp đồng nên kiểm toán không thể cắt được. Mà chỉ kiểm điểm về quy trình thực hiện thiếu thủ tục mà thôi. Chỉ cắt khi KL công việc hay giá trị thanh toán bất hợp lý, không làm mà vẫn thanh toán, hoặc làm 1 mà thanh toán 10.

Số người tham gia 1Uy Tín: +3 Thưởng +3 Thanked +1 Thu lại Lý do
trannguyen668lc + 3 + 3 + 1 Đồng tình. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

huynhbinh Đăng lúc 21/5/2013 22:09 | Xem tất
nguyenbietqn gửi lúc 21/5/2013 21:54
toi co mot cong trinh tong gia tri bao gom ca chi phi quan ly, chi phi thiet ke, chi phi giam sat to ...

Theo điểm a, khoản 1, Điều 40 Nghị định 85/2009/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng thì trường hợp của anh được chỉ định thầu vì nằm trong hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp 4,9 tỷ đồng < 5 tỷ đồng;

Điều 40. Các trường hợp được chỉ định thầu vàđiều kiện áp dụng
"a) Gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 3tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 2 tỷ đồng, góithầu xây lắp, gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổngthầu thiết kế) có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư pháttriển quy định tại khoản 1 Điều 1 của Luật Đấu thầu, dự án cải tạo sửa chữa lớncủa doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 1 của Luật Đấu thầu".
3. Điều kiện áp dụng chỉ định thầu
Khi thực hiện chỉ định thầu phải đáp ứng đầy đủ cácđiều kiện sau đây:
a) Có quyết định đầu tư
b) Có kế hoạch đấu thầu được duyệt;
c) Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu. Không quy định nhà thầu ứng vốn để thực hiện gói thầu là điều kiện để chỉ định thầu;
d) Có dự toán được duyệt theo quy định;
đ) Có thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngày phêduyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng đảm bảo không quá 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày;
e) Có thời gian thực hiện hợp đồng không quá 18 tháng.
Thanks.

Đánh giá

Rất hữu ích! Thanks!: 5.0 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5.0
Rất hữu ích! Thanks!: 5 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5
rất hay..  Đăng lúc 26/5/2013 09:51

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

chinh_van8690 Đăng lúc 15/6/2013 10:12 | Xem tất
xin chào các bạn, mình bây giờ đang chấm thầu một công trình đường nhưng không biết khoảng cách thời gian của trình tự là như thế nào, các bạn co the giúp minh được khôngng

Đánh giá

Chịu khó download NĐ số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng về đọc bạn ạ.  Đăng lúc 18/6/2013 16:40

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

trieuphudhgtvt Đăng lúc 12/8/2015 23:16 | Xem tất
ndchien304 gửi lúc 6/6/2012 16:52
Mình đưa cho bạn 1 số trường hợp hay ứng dụng CĐT nhé  (kỹ thì đọc Điều 41- NĐ 85 ...

rat huu ich!cảm ơn bạn

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

trieuphudhgtvt Đăng lúc 12/8/2015 23:17 | Xem tất
ndchien304 gửi lúc 6/6/2012 16:52
Mình đưa cho bạn 1 số trường hợp hay ứng dụng CĐT nhé  (kỹ thì đọc Điều 41- NĐ 85 ...

cám ơn bạn rất nhiều!

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phòng tối|Phiên bản Mobile|Lưu trữ|Tìm bạn|Chia sẻ "Form mẫu- Sơ đồ- Quy trình xây dựng"  Phần mềm dự toán xây dựng excel - Hướng dẫn lập dự toán xây dựng - Phần mềm tư vấn giám sát - Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng

GMT+7, 27/4/2018 09:47 , Processed in 0.108051 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách