Chia sẻ Kiến Thức nền gốc giúp giải quyết mọi công việc chuyên môn dễ dàng và đơn giản

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới

Xem tất cả

Điểm Thành viên Thời gian Lý do
Thanked +1 lần DUCKAWA 5/11/2018 15:40 Chuyên nghiệp. Cảm ơn!
Thanked +2 lần hv.cuong 15/11/2017 21:38 Mong chờ bài tiếp theo. Thanks!
Thanked +2 lần Thangxd94 15/7/2016 23:26 Bài hay. Cảm ơn!
Thanked +2 lần leha3011 21/4/2016 14:47 Mong chờ bài tiếp theo. Thanks!
Thanked +2 lần h.baonhat 18/5/2015 20:44 Đồng tình. Cảm ơn!
Thanked +1 lần giaro 7/7/2014 06:05 Bài hay quá. Cảm ơn!
Thanked +1 lần ozocuong 4/5/2014 11:27 Bài hay quá. Cảm ơn!
Thưởng +2 điểm ozocuong 4/5/2014 11:27 Bài hay quá. Cảm ơn!
Uy Tín: +2 điểm ozocuong 4/5/2014 11:27 Bài hay quá. Cảm ơn!
Thanked +1 lần luan09kx 19/3/2014 10:57 Tiếp tục gửi lên những video nữa a.
Thưởng +3 điểm luan09kx 19/3/2014 10:57 Tiếp tục gửi lên những video nữa a.
Uy Tín: +3 điểm luan09kx 19/3/2014 10:57 Tiếp tục gửi lên những video nữa a.
Thanked +1 lần nghia1988 26/2/2014 16:36
Thưởng +3 điểm nghia1988 26/2/2014 16:36
Uy Tín: +3 điểm nghia1988 26/2/2014 16:36
Thanked +1 lần anhvi202 25/9/2013 09:26 Quá hay..đã hỉu rõ hơn.Thanks a nh.
Thưởng +2 điểm anhvi202 25/9/2013 09:26 Quá hay..đã hỉu rõ hơn.Thanks a nh.
Uy Tín: +1 điểm anhvi202 25/9/2013 09:26 Quá hay..đã hỉu rõ hơn.Thanks a nh.
Thanked +1 lần ytclm0329 21/8/2013 17:30 Bài hay quá. Cảm ơn!
Thưởng +3 điểm ytclm0329 21/8/2013 17:30 Bài hay quá. Cảm ơn!
Uy Tín: +3 điểm ytclm0329 21/8/2013 17:30 Bài hay quá. Cảm ơn!
Thanked +1 lần manhtranxdqn 3/8/2013 20:34 Bài hay quá. Cảm ơn!
Thưởng +3 điểm manhtranxdqn 3/8/2013 20:34 Bài hay quá. Cảm ơn!
Uy Tín: +3 điểm manhtranxdqn 3/8/2013 20:34 Bài hay quá. Cảm ơn!
Thanked +1 lần hangnt87 1/8/2013 11:29 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
Thưởng +1 điểm hangnt87 1/8/2013 11:29 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
Uy Tín: +1 điểm hangnt87 1/8/2013 11:29 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
Thanked +1 lần thien_ktxd51 25/6/2013 09:29
Thưởng +3 điểm thien_ktxd51 25/6/2013 09:29
Uy Tín: +3 điểm thien_ktxd51 25/6/2013 09:29
Thanked +1 lần levantai 19/6/2013 22:51 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
Thưởng +3 điểm levantai 19/6/2013 22:51 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
Uy Tín: +3 điểm levantai 19/6/2013 22:51 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
Thanked +1 lần Vinh.KC 4/6/2013 20:27 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
Thưởng +3 điểm Vinh.KC 4/6/2013 20:27 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
Uy Tín: +3 điểm Vinh.KC 4/6/2013 20:27 Rất kinh nghiệm. Cảm ơn!
Thanked +1 lần hock2ct 6/5/2013 15:38
Thưởng +3 điểm hock2ct 6/5/2013 15:38
Uy Tín: +3 điểm hock2ct 6/5/2013 15:38
Thanked +1 lần chavi06 12/4/2013 15:15 Bài hay quá. Cảm ơn!
Thưởng +3 điểm chavi06 12/4/2013 15:15 Bài hay quá. Cảm ơn!
Uy Tín: +3 điểm chavi06 12/4/2013 15:15 Bài hay quá. Cảm ơn!
Thanked +1 lần fangtaoha 4/4/2013 19:49 Bài hay quá. Cảm ơn!
Thưởng +3 điểm fangtaoha 4/4/2013 19:49 Bài hay quá. Cảm ơn!
Uy Tín: +3 điểm fangtaoha 4/4/2013 19:49 Bài hay quá. Cảm ơn!
Thanked +1 lần dung0009 3/4/2013 01:24
Thưởng +3 điểm dung0009 3/4/2013 01:24
Uy Tín: +2 điểm dung0009 3/4/2013 01:24
Thanked +1 lần quansuthoi 14/3/2013 11:43 Bài hay quá. Cảm ơn!
Thưởng +1 điểm quansuthoi 14/3/2013 11:43 Bài hay quá. Cảm ơn!
Uy Tín: +1 điểm quansuthoi 14/3/2013 11:43 Bài hay quá. Cảm ơn!
Thanked +1 lần cuongbeo_nd 8/3/2013 14:47
Thưởng +3 điểm cuongbeo_nd 8/3/2013 14:47
Uy Tín: +3 điểm cuongbeo_nd 8/3/2013 14:47
Thanked +1 lần akatos 7/3/2013 02:43
Thưởng +3 điểm akatos 7/3/2013 02:43
Uy Tín: +3 điểm akatos 7/3/2013 02:43
Thanked +1 lần thanh3dpro 29/1/2013 08:50 cảm ơn anh rất nhiều, bài giảng c.
Thưởng +3 điểm thanh3dpro 29/1/2013 08:50 cảm ơn anh rất nhiều, bài giảng c.
Uy Tín: +2 điểm thanh3dpro 29/1/2013 08:50 cảm ơn anh rất nhiều, bài giảng c.
Thanked +1 lần tranthongrtc5 27/11/2012 14:58 Viết rất hay. Thanks!
Thưởng +3 điểm tranthongrtc5 27/11/2012 14:58 Viết rất hay. Thanks!
Uy Tín: +3 điểm tranthongrtc5 27/11/2012 14:58 Viết rất hay. Thanks!
Thanked +1 lần phanky1987 14/11/2012 14:20 Bài hay quá. Thanks!
Thưởng +3 điểm phanky1987 14/11/2012 14:20 Bài hay quá. Thanks!
Uy Tín: +3 điểm phanky1987 14/11/2012 14:20 Bài hay quá. Thanks!
Thanked +1 lần anhtuanxda 24/10/2012 01:00 Bài hay quá. Thanks!
Thưởng +3 điểm anhtuanxda 24/10/2012 01:00 Bài hay quá. Thanks!
Uy Tín: +3 điểm anhtuanxda 24/10/2012 01:00 Bài hay quá. Thanks!
Thanked +1 lần kykhon 8/10/2012 09:47 Bài hay quá. Thanks!
Thưởng +3 điểm kykhon 8/10/2012 09:47 Bài hay quá. Thanks!
Uy Tín: +3 điểm kykhon 8/10/2012 09:47 Bài hay quá. Thanks!
Thưởng +3 điểm ductoan1406 4/10/2012 22:57 Bài hay quá. Thanks!
Thanked +1 lần tranghuyen510 22/9/2012 06:24 Bài hay quá. Thanks!
Thưởng +3 điểm tranghuyen510 22/9/2012 06:24 Bài hay quá. Thanks!
Uy Tín: +3 điểm tranghuyen510 22/9/2012 06:24 Bài hay quá. Thanks!
Uy Tín: +2 điểm bt39 19/9/2012 16:28 Viết rất hay. Thanks!
Thanked +1 lần truong300886 5/9/2012 17:54
Thưởng +2 điểm truong300886 5/9/2012 17:54
Uy Tín: +2 điểm truong300886 5/9/2012 17:54
Thanked +1 lần minhxdvinh 5/9/2012 10:27 Viết rất hay. Thanks!
Thưởng +2 điểm minhxdvinh 5/9/2012 10:27 Viết rất hay. Thanks!
Uy Tín: +1 điểm minhxdvinh 5/9/2012 10:27 Viết rất hay. Thanks!
Thanked +1 lần trongvuong17 4/9/2012 10:44 Bài hay quá. Thanks!
Thưởng +2 điểm trongvuong17 4/9/2012 10:44 Bài hay quá. Thanks!
Uy Tín: +1 điểm trongvuong17 4/9/2012 10:44 Bài hay quá. Thanks!
Thanked +1 lần laterit82 4/9/2012 10:35 Chuẩn không cần chỉnh. Thanks!
Thưởng +3 điểm laterit82 4/9/2012 10:35 Chuẩn không cần chỉnh. Thanks!
Uy Tín: +3 điểm laterit82 4/9/2012 10:35 Chuẩn không cần chỉnh. Thanks!
Thanked +1 lần lockaka86 31/8/2012 10:51 Mong chờ bài tiếp theo. Thanks!
Thưởng +1 điểm lockaka86 31/8/2012 10:51 Mong chờ bài tiếp theo. Thanks!
Uy Tín: +1 điểm lockaka86 31/8/2012 10:51 Mong chờ bài tiếp theo. Thanks!
Thanked +1 lần tuannv106 26/8/2012 03:07 Bài hay quá. Thanks!
Thưởng +3 điểm tuannv106 26/8/2012 03:07 Bài hay quá. Thanks!
Uy Tín: +3 điểm tuannv106 26/8/2012 03:07 Bài hay quá. Thanks!
Thanked +1 lần lexus37 22/8/2012 09:13 Viết rất hay. Thanks!
Thưởng +3 điểm lexus37 22/8/2012 09:13 Viết rất hay. Thanks!
Uy Tín: +3 điểm lexus37 22/8/2012 09:13 Viết rất hay. Thanks!
Thanked +1 lần cetuananh 16/8/2012 09:26
Thưởng +1 điểm cetuananh 16/8/2012 09:26
Uy Tín: +3 điểm cetuananh 16/8/2012 09:26
Thanked +1 lần tranqt 2/8/2012 14:39 Rất hữu ích. Thanks!
Thưởng +2 điểm tranqt 2/8/2012 14:39 Rất hữu ích. Thanks!
Uy Tín: +2 điểm tranqt 2/8/2012 14:39 Rất hữu ích. Thanks!
Thanked +1 lần hpdv6203tx 29/7/2012 20:28 bài video của A. Bình thật sự dễ h.
Thưởng +3 điểm hpdv6203tx 29/7/2012 20:28 bài video của A. Bình thật sự dễ h.
Uy Tín: +3 điểm hpdv6203tx 29/7/2012 20:28 bài video của A. Bình thật sự dễ h.
Thanked +1 lần demcodonvangem 26/7/2012 10:38 Viết rất hay. Thanks!
Thưởng +3 điểm demcodonvangem 26/7/2012 10:38 Viết rất hay. Thanks!
Uy Tín: +3 điểm demcodonvangem 26/7/2012 10:38 Viết rất hay. Thanks!
Thanked +1 lần diemhang 17/7/2012 09:30 Viết rất hay. Thanks!
Thưởng +3 điểm diemhang 17/7/2012 09:30 Viết rất hay. Thanks!
Uy Tín: +3 điểm diemhang 17/7/2012 09:30 Viết rất hay. Thanks!
Thanked +1 lần M@trixs 17/7/2012 08:56 Bài hay quá. Thanks!
Thưởng +3 điểm M@trixs 17/7/2012 08:56 Bài hay quá. Thanks!
Uy Tín: +3 điểm M@trixs 17/7/2012 08:56 Bài hay quá. Thanks!
Thanked +1 lần zizpo_hetxang 17/7/2012 08:12 mong phần video 3 của anh
Thưởng +3 điểm zizpo_hetxang 17/7/2012 08:12 mong phần video 3 của anh
Uy Tín: +3 điểm zizpo_hetxang 17/7/2012 08:12 mong phần video 3 của anh
Thanked +1 lần boy91lovely 13/7/2012 11:34 Viết rất hay. Thanks!
Thưởng +1 điểm boy91lovely 13/7/2012 11:34 Viết rất hay. Thanks!
Uy Tín: +1 điểm boy91lovely 13/7/2012 11:34 Viết rất hay. Thanks!
Uy Tín: +2 điểm eeeeee 12/7/2012 16:56
Thanked +1 lần muathu0888 12/7/2012 15:56
Thưởng +3 điểm muathu0888 12/7/2012 15:56
Uy Tín: +3 điểm muathu0888 12/7/2012 15:56
Tổng số: Thanked +49 lần    Thưởng +104 điểm    Uy Tín: +102 điểm  

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 25/9/2023 20:13 , Processed in 0.064934 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.