Chia sẻ Kiến Thức nền gốc giúp giải quyết mọi công việc chuyên môn dễ dàng và đơn giản

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Anh Trần HòeBùi Quốc Hưng
Xem: 4819|Trả lời: 34
Thu gọn cột thông tin

(Thảo luận) Thi chứng chỉ đấu thầu 2

[Lấy địa chỉ]
daodu1993 Đăng lúc 17/11/2017 19:58 | Xem tất |Chế độ đọc

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
...........................................................................

Đánh giá

Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 3.0
Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 1
  Đăng lúc 26/12/2017 16:37
Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5
  Đăng lúc 2/12/2017 10:25
Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 3
  Đăng lúc 18/11/2017 08:07

Số người tham gia 6Thưởng +5 Thanked +10 Thu lại Lý do
gaconcuaanh + 2
lytri81 + 1
meomoctq1988 + 2 Mong chờ bài tiếp theo. Thanks!
chungtt82 + 2
rongcon200358 + 2 Thích bài này! Thanks!

Xem tất cả

Nằm trong bộ sư tập

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

hungtruu Đăng lúc 23/12/2017 05:29 | Xem tất
Câu 1 (10 điểm):
Theo các anh/chị đểcông tác lựa chọn nhà thầu bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quảkinh tế thì những người trực tiếp tham gia vào hoạt độngđấu thầu (lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định các khâu trongđấu thầu) cần phải đáp ứng các điều kiện nào?
Câu 2 (10 điểm):
Sờ Giao thông vậntải tỉnh X được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng công trình Y, trong đó cógói thầu tư vấn giám sát thi công công trình Y (gói thầuA). Trong số các nhà thầu tham dự thầu gói thầu A có Trung tâm z (là đơn vị sựnghiệp trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh X) do UBND tỉnh X quyết định thành lập.
Hỏi: Trung tâm z cóđược đánh giá là đáp ứng yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu khi thamdự thầu gói thầu A hay không?
Câu 3 (10 điểm):
Doanh nghiệp X (làdoanh nghiệp có 90% vốn góp của Nhà nước) tài trợ toàn bộ kinh phí cho UBND huyện Y để xây dựng trường tiểuhọc A tre địa bàn huyện Y. Trong phần kinh phí tái trợcó 25% là của Doanh nghiệp . là quyên góp từ cán bộ, nhânviên của Doanh nghiệp X.
Hỏi: Việc lựa chọnnhà thầu thực hiện gói thầu xây dựng trường tiểu học A nêutrên có thuộc phạm vi diều chỉnh của Luật đấu thầu hay không?
Câu 4 (10 điểm):
Nhà thầu A tham giađấu thầu gói thầu cung cấp thiết bị B. Giá dự thâu nêutrong dơn dự thầu là 40 tỷ dồng. Nhà thầu A có dính kèm thư giâm giá với mứcgiảm giá 10% giá dự thau, giá dự thầu sau giảm giá là 36 tỷ đồng. Tuy nhiêntrong quá trinh đánh ciá về tài chinh, thương mại, giá trị sai lệch thiêu củahô sơ dự thầu là 1 tỷ dồng.
Hỏi: Anh/chị hãyxác định tỷ lộ phẩn trăm của sai lệch thiếu của nhà thầu A nêu trên?

Câu 5( 10 diềm):
Hồ sơ mời thầu góithau xây lắp X tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước quy định:
Thờigian có hiệu lực củaa báo đảm dự thầu: ≥ 90 ngày, kế từ ngày cô thời diêm dóngthầu;
-Thời điểm đóng thầu: 09h00' ngày 01/8/2017;
- Thờiđiểm mở thầu: 10h00' ngày 01/8/2017.
Đên trước thời diêmđóng thầu có 06 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, thông tin ve thơi gian cỏ hiệu lựccủa các bào lành dự thầu đươc công khai tại lễ mỡ thầu lân lượt như sau:
1. Bảo lãnh dự thầucủa nhà thầu A: có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày 01/8/2017;
2. Bảo lãnh dự thầucủa nhà thầu B: có hiệu lực từ 9h00' ngày 01/8/2017 đến hết 24h00' ngày29/10/2017;
3. Bảo lãnh dự thầucủa nhà thầu C: có hiệu lực từ 9h00' ngày 01/8/2017 đến hết 9h00' ngày29/10/2017;
4. Bảo lãnh dự thầucủa nhà thầu D: có hiệu lực từ 8h00' ngày 01/8/2017 đến hết 17h00' ngày29/10/2017;
5. Bảo lãnh dự thầucủa nhà thầu E: có hiệu lực từ ngày 01/8/2017 đến hết  ngày 29/10/2017;
6. Bảo lãnh dự thầucủa nhà thầu F: có hiệu lực từ 10h00' ngày 01/8/2017 đến hết 24h00' ngày29/10/2017;
Hỏi: Hãy đánh giátính đáp ứng yêu cầu của HSMT về thời gian có hiệu lực đối với từng bảo lãnh dựthầu nêu trên.

Câu 6 (10 điểm):
Hồ sơ mời thầu cùagói thầu xây lẳp X quy định tiến độ thi công hạng mục A: 100 ngày, hạng mục B:50 ngày và tổng tiến độ thi công của gói thâu là 150 ngày kể từ ngày hợp đồngcó hiệu lực. Đơn dự thầu và biểu tiến độ thi công trong dê xuât về kỹ thuật cùanhà thầu Y chi nêu tiến dộ thực hiện thi công hạng mục A: 90 ngày, hạng mục B:50 ngày mà không ghi tông thời gian thi công cho cả gói thầu.
Hỏi: Đơn dự thầucủa nhà thầu Y có được đánh giá là hợp lệ về tiến độ thực hiện hợp dồng haykhông, tại sao?

Câu 7 (10 điềm)
Tổng công ty A làchủ đầu tư dự án X, trong đó có gói thầu xây lăp Y có giá gói thầu 4,5 tỷ đồng.Tổng công ty A dự kiến chi định thâu cho Công ty cổ phần B (là công ty con củaTổng công ty A, do Tổng công ty A góp 51% vốn) thực hiện gói thầu Y. Công ty cổphần B hiện có tổng sô lao động bình quân trong năm là 199 người và có tồngnguồn vốn 50 tỷ đông.
Hỏi: Hãy bình luậnvề việc Tồng công ty A chi định thầu cho Công ty B
thực hiện gói thầuY.
Câu 8 (10 điểm):
Nhà thầu liên danhX+Y+Z tham dự thầu gỏi thầu cung cấp dịch vụ tư vấn
dược tổ chức đấuthầu rộng rãi trong nước, phương pháp đánh giá là kêt hợp giữa kỳ thuật và giá.Trong đó:
Nhà thầu X và nhàthầu Y có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quỵển củaViệt Nam cấp; nhà thâu z là doanh nghiệp được thành lạp ngoải lành thồ Việt Namnhưng có văn phòng đại diện đặt tại Việt Nam (có giấy phép thành lập văn phòngđại diện cùa thương nhân nước ngoài tại Việt Nam cho phép hoạt động trong lĩnhvực phù hợp với gỏi thầu dang tổ chức lựa chọn nhà thầu). Tỷ lệ khối lượng đàmnhận trong liên danh quy định tại thỏa thuận liên danh là: nhà thầu X đảm nhận50%; nhà thầu Y đàm nhận 40%; nhà thấu Z đảm nhận 10%.
Sau khi đánh giá hồsơ dự thầu, bên mời thầu đã kiến nghị nhà thầu liên danh X+Y+Z trúng thâu donhà thau này có năng lực, kinh nghiệm, đề xuất kỷ thuật đáp ứng yêu cùa hô sơmời thầu; có điểm tồng họp cao nhất; có giá đề nghị trúng thau không vượt giágói thấu dược duyệt.
Hỏi: Việc bên mời thầu kiến nghị trúngthầu đối với nhà thầu liên danh X+Y+Z như nêu trêên có phù hợp với quy định củapháp luật đấu thầu hay không?

Câu 9 (10 điểm):
Trong hồ sơ mờithầu gói thầu xây lẩp Y tổ chúc lựa chọn nhà thầu năm 2017, tại mục yêu cẩu vềnăng lực, kinh nghiệm cỏ quy định:
Từ năm 2014 đếnn nay, nhà thầu phải đã hoànthành tối thiểu 03 hợp đồng thi công xây dựng công trình có tính chất và quy môtương tự gói thầu này với tư cách là nhà thầu chính, nhà thầu phụ hoặc thànhviên của liên danh; mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu 8 tỷ đồng
Còng ty A và côngty B cùng tham dự gói thầu này. Công ty B đã tùng là công ty con của công ty A(Công ty B thành lập ngày 06/01/2010). Tháng 01/2016, công ty A rút hoàn toànvốn ra khỏi Công ty B (từ đó Công ty B không còn là công ty con cùa công ty Avà hoàn toàn độc lập với công tv A).
Năm 2014, khi thamdự thầu gói thầu xây lắp công trình X, nhà thầu A đề xuât trong hô sơ dự thâu:Công ty B đàm nhận thực hiện 90% giá trị hợp đồng, Cộng ty A đàm nhận thực hiện10% giá trị hợp đồng. Sau khi trúng thầu, nhà thâu đã thực hiện theo đúng đềxuất trong hồ sơ dự thầu; giá trị hợp đồng là 10 tý đông. Công trình X đã đượcnghiệm thu bào đàm tiến dộ, chất lượng (công trinh này có tinh chât tương tựnhư Công trình Y).
Khi tham dự thầugói thầu Y, trong hồ sơ dự thầu cùa công ty A và công ty B đều kê khai mình đâthực hiện công trình X và đáp ứng về quy mô cùa hờp đông tương tự.
Hỏi: Trong trườnghợp này, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tư cùa nhà thâu A và nhà thầu Bđược xác định như thế nào?

Câu 10 (10 điểm):
Theo anh chị, khilập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thì cần lưu ý những nộidung gì để có thể lựa chọn được nhà thầu bảo đảm chất lượng, tiến độ và giá cảcạnh tranh.

Đánh giá

Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 1.0
Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 1
  Đăng lúc 26/12/2017 16:35

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tuphung.td Đăng lúc 20/11/2017 16:51 | Xem tất
Câu 4, đề 1.
Theo tiêu chuẩn đánh giáb) Đơn dự thầu hợp lệ là Có đơn dự thầu thuộc được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có). Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.
Trường hợp trên là do sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản mà không làm thay đổi nội dung chính của HSDT,  nên tổ chuyên gia cần làm rõ HSDT để tiếp tục đánh giá, chánh loại HSDT một cách đáng tiếc

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

rongcon200358 Đăng lúc 20/11/2017 08:43 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tuphung.td Đăng lúc 20/11/2017 16:24 | Xem tất
Câu 1, đề 1 theo điểm C, khoản 3 điều 40 nghị định 63

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tuphung.td Đăng lúc 20/11/2017 16:38 | Xem tất
Câu 2 đề 1. HSMT như thế là không hợp lý do tại TT03 biểu mẫu HSMT phần bên mời thầu có ghi chú phải ký tên, đóng dấu. Như vậy chỉ ký mà không đóng dấu là không hợp lệ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tuphung.td Đăng lúc 20/11/2017 16:43 | Xem tất
Câu 3 đề 1. Tiêu chí đánh giá như trên là vi phạm luật đấu thầu.
Tại khoản 2 điều 23 Nghị định 63 nêu "2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tiêu chuẩn xác định giá đánh giá (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá); xác định điểm giá và tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp (đối với trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá). Đối với gói thầu đã thực hiện sơ tuyển, trong hồ sơ mời thầu không cần quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu song cần yêu cầu nhà thầu cập nhật thông tin về năng lực của nhà thầu. Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng."
Như vậy tiêu chí trong HSMT đã nêu làm hạn chế các nhà thầu tham dự.

Đánh giá

Câu này kết luận của bạn ko phù hợp lắm. ở đây mình nghĩ là yêu cầu về năng lực hoạt động xd theo ND59.  Đăng lúc 21/11/2017 08:12

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

duyhoan0890 Đăng lúc 20/11/2017 23:41 | Xem tất
tuphung.td gửi lúc 20/11/2017 16:43
Câu 3 đề 1. Tiêu chí đánh giá như trên là vi phạm luật đấu thầu.
Tại khoản 2 điề ...

Tiêu chí này nên thêm cái dẫn chứng là:
* Tại Khoản 5, điều 3, Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành có nêu:
Khi lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp, tổ chức, cá nhân phải áp dụng Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư này và căn cứ vào quy mô, tính chất của từng gói thầu cụ thể để đưa ra các yêu cầu phù hợp trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Không được chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu về Chỉ dẫn nhà thầu và Điều kiện chung của hợp đồng; đối với các nội dung khác có thể chỉnh sửa cho phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu. Trường hợp có chỉnh sửa các quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu thì tổ chức, cá nhân thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bảo đảm việc chỉnh sửa đó là phù hợp, khoa học, chặt chẽ hơn so với quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu và không trái với quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu phải nêu rõ các nội dung chỉnh sửa so với quy định trong Mẫu hồ sơ mời thầu và lý do chỉnh sửa để chủ đầu tư xem xét, quyết định.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

duyhoan0890 Đăng lúc 21/11/2017 00:04 | Xem tất
tuphung.td gửi lúc 20/11/2017 16:51
Câu 4, đề 1.
Theo tiêu chuẩn đánh giáb) Đơn dự thầu hợp lệ là Có đơn dự thầu th ...

Theo mình thì nên đánh giá hết các HSDT của các nhà thầu tham dự thầu, nếu HSDT của liên danh A-B này đạt hết mọi tiêu chí đánh giá mà không có nhà thầu nào đạt được thì tổ chuyên gia nên xin tham gia ý kiến của CĐT để quyết định xử lý tình huống xem có nên đánh trượt liên danh A-B này vì lỗi này k?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| daodu1993 Đăng lúc 21/11/2017 10:18 | Xem tất
Các bác bớt chút thời gian tiếp tục thảo luận nha.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tuphung.td Đăng lúc 22/11/2017 08:55 | Xem tất
Câu 5 đề 1 mọi người cho ý kiến với vì mình chưa hiểu về cách tổ chức công ty mẹ và công ty con.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tuphung.td Đăng lúc 22/11/2017 09:00 | Xem tất
Câu 6 đề 1. Tổ chuyên gia hiệu chỉnh sai lệch như vây là không đúng.
Tại điều 17 Nghị định 63 về phạm vi hiệu chỉnh sai lệch đều không có nội dung hiệu chỉnh sai lệch về giá. Mặt khác nhà thầu đã làm rõ HSDT do còn lượng thép tồn kho nên quyết định chào giá thép cũ nhà thầu vẫn đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của HSMT. Trường hợp này Tổ chuyên gia cần phải đi xác minh tại kho của nhà thầu xem chất lượng, số lượng của lượng thép cũ của nhà thầu.

Đánh giá

thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT). Khi tham gia dự thầu, nhà thầu có quyền chào đơn giá đối với các hạng mục công việc trong gói thầu khác với giá dự toán. V   Đăng lúc 22/11/2017 09:39
Bổ sung: Theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013, giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói t   Đăng lúc 22/11/2017 09:38

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tuphung.td Đăng lúc 22/11/2017 09:03 | Xem tất
Câu 7 đề 1. Tại điểm C khoản 2 điều 17 của Nghị định 63 nêu
c) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu.
Như vậy tỷ lệ phần trăm sai lệch thiếu là = 1,5 tỷ/30 tỷ x100% = 5% giá dự thầu.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tuphung.td Đăng lúc 22/11/2017 09:23 | Xem tất
Câu 8 đề 1. Theo TT03 toàn bộ nội dung nhà thầu phải nộp để chứng minh tình hình tài chính là nằm trong các tiêu chí đánh giá về năng lực, kinh nghiệm.
Trong trường hợp này Bên mời thầu phải xử lý theo quy định Tại khoản 1 điều 16 Nghị định 63. Gửi công văn yêu cầu làm rõ, bổ sung báo cáo tài chính các năm 2014, 2015, 2016 để đánh giá HSDT.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tuphung.td Đăng lúc 22/11/2017 10:13 | Xem tất
Câu 9 đề 1 quá khoai. E chưa gặp bao giờ. Nhờ các cao thủ chỉ giáo.
Câu 10 đề 1. Tại phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã nêu: Đặc tính của toa xe khách chạy trên đường sắt quốc gia phải đồng bộ từ khâu thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp thiết bị, sản xuất, lắp ráp và kiển định chất lượng, an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường. Do đó chủ đầu tư dự kiến gói thầu là gói thầu hỗn hợp thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP). Việc chia dự án thành nhiều phần: cung cấp nội thất; cung cấp thiết bị vệ sinh; cung cấp phần võ toa xe là không hợp lý và không theo tiêu chí về sự đồng bộ của dự án.
Tại khoản 3 điều 33 Luật Đấu thầu cũng nêu: Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Đánh giá

Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 1.0
Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 1
  Đăng lúc 26/12/2017 16:37

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tuphung.td Đăng lúc 22/11/2017 15:25 | Xem tất
Câu 1 đề 2.
Theo mình chủ đầu tư mời nhà thầu Z đến nhận HSYC là sai so với quy định về áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp.
Tại khoản 2 điều 24 Luật Đấu thầu ghi:
2. Mua sắm trực tiếp được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó;
b) Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó;
c) Đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó;
d) Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng.
Như vậy việc áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp phải được giao cho nhà thầu đã trúng thầu gói thầu trước đó.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tuphung.td Đăng lúc 22/11/2017 15:40 | Xem tất
Câu 5, đề 2.
Công ty B tham gia đấu thầu rộng rãi gói thầu tư vấn giám sát thi công công trình X vi phạm quy định luật đấu thầu
Vì theo điểm b, khoản 2 điều 6 Luật Đấu thầu nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý  và độc lập về tài chính với các bên sau: Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó;

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

kxv212 Đăng lúc 1/12/2017 10:20 | Xem tất
tuphung.td gửi lúc 22/11/2017 15:40
Câu 5, đề 2.
Công ty B tham gia đấu thầu rộng rãi gói thầu tư vấn giám sát thi công  ...

Xác định giá đánh  giá gói thầu của 2 nhà thầu A và B:
Công thức xác định giá đánh  giá:GA =  44.000.000.000
GĐG = G ± ∆G + ∆ƯĐGB =  46.000.000.000
Trong đó:∆ƯĐB=    3.450.000.000
- G = (giá dự thầu ± giá trị  sửa lỗi ± giá trị hiệu chỉnh sai lệch) - giá trị giảm giá (nếu có);∆GA=    8.274.995.329
- ∆G là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng cho cả vòng đời  sử dụng của hàng hóa bao gồm:∆GB=    5.226.312.839
+ Chi phí vận hành, bảo dưỡng;

+ Chi phí lãi vay (nếu có);GĐGA =  52.274.995.329
+ Tiến độ;GĐGB  =  54.676.312.839
+ Chất lượng (hiệu suất, công  suất);
Xếp hạng
+ Xuất xứ;A                          1
+ Các yếu tố khác (nếu có).B                          2
∆ƯĐ là giá trị phải cộng thêm đối với đối tượng không được hưởng  ưu đãi theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 của Nghị định này.


Đánh giá

Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5.0
Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5
  Đăng lúc 5/12/2017 09:56

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tuphung.td Đăng lúc 6/12/2017 15:06 | Xem tất

Bạn có thể tính toán ra các số chi tiết từng chi phí giúp mình được không?
Cái này mình chưa hiểu mấy

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

loanth Đăng lúc 14/12/2017 17:26 | Xem tất
Khẩn nhờ các cao thủ giải chi tiết câu 9 đề 1 giúp đi ạ

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

hainguyenvu82 Đăng lúc 29/12/2017 08:58 | Xem tất
Mình đang sắp thi cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu, hình thức thi có được sử dụng tài liệu không các thánh???

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

PTQĐ Đăng lúc 4/1/2018 10:51 | Xem tất
Bác nào có thêm câu hỏi và đáp án nào nữa để tham khảo không ạ (cả trắc nghiệm và viết ạ)? Cơ quan chuẩn bị cho ae đi thi món này. Mà tham khảo trên mạng thì thấy tỉ lệ rớt ghê quá. Mà còn không có bộ đề thi như mấy cái chứng chỉ hành nghề kia. Thank các ace nhiều!

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tieutieunhi Đăng lúc 4/1/2018 14:17 | Xem tất
Sao em không đọc được bài viết của tác giả nhỉ?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

gaconcuaanh Đăng lúc 15/3/2018 21:18 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

tancauduong Đăng lúc 2/6/2018 16:28 | Xem tất
  Kính chào cả nhà,

  Thật là phiền lòng cho hệ thống pháp luật của chúng ta. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2018 chúng ta đã phải tốn không biết bao chi phí cho việc cấp CCHN trong hoạt động xây dựng và đấu thầu. Nhưng thôi, nhập gia phải tùy tục, muốn tồn tại thì phải hòa nhập. Nay gửi cho cả nhà một vài tài liệu về sát hạch cấp CCHN hoạt động đấu thầu.

Đề thi Sát hạch QLĐT.pdf (1.57 MB, Lượt tải về: 100)

Số người tham gia 2Thanked +2 Thu lại Lý do
tranvanky + 1 Thích bài này! Thanks!
CGCDL + 1 Bài hay. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 16/8/2022 22:20 , Processed in 0.168342 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.