XD360 KÍNH CHÚC CHO MỌI NHÀ VẠN SỰ AN LÀNH!

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Anh Trần HòeBùi Quốc Hưng
Xem: 6735|Trả lời: 5
Thu gọn cột thông tin

[Chuyên đề] Ai là người quyết định đầu tư

[Lấy địa chỉ]
thangkt87 Đăng lúc 7/7/2013 22:32 | Xem tất |Chế độ đọc

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
Hôm nay đi làm việc em gặp 1 tình huống thế này, các bác phán hộ em xem thế nào ạ :
* Theo quy định thì gói thầu xây lắp có tổng mức <=5 tỷ áp dụng hình thức chỉ định thầu :
* Công trình em làm là vốn ngân sách từ cấp cao hơn cấp xã hỗ trợ ( huyện or tỉnh or trung ương) - ( hỗ trợ khoảng 70% tổng mức).
* UBND huyện có quy định như sau ( em tìm hiểu nhưng chưa thấy văn bản nào của huyện đó quy định như thế này) :
- Công trình có tổng mức <= 3 tỷ - chủ tịch UBND xã là người quyết định đầu tư
- Công trình có tổng mức <= 5 tỷ và >3 tỷ - cấp huyện là người quyết định đầu tư
* Quy định này có đúng hay không các bác

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

lequyxd47 Đăng lúc 8/7/2013 09:41 | Xem tất

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

vonfam Đăng lúc 8/7/2013 10:39 | Xem tất
với phân cấp như thế nào thì tỉnh mới là đơn vị ra quyết định phân cấp. bạn nên tìm hiểu văn bản của UBND cấp tỉnh.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fubi Đăng lúc 8/7/2013 12:17 | Xem tất
vonfam gửi lúc 8/7/2013 10:39
với phân cấp như thế nào thì tỉnh mới là đơn vị ra quyết định phân cấp. bạn nên  ...

Đúng vậy.
1/ Tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ( sau đây viết tắt là Nghị định 12/CP) quy định thẩm quyền quyết định đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan cấp Bộ quyết định đầu tư các dự án nhóm A,B,C và được uỷ quyền hoặc phân cấp quyết định đầu tư các dự án nhóm A,B,C cho cơ quan cấp dưới trực tiếp.
2/ Tại điểm a khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư dự án đầu tư xây dựng. Theo đó Hội đồng quản trị quyết định các dự án đầu tư có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính của công ty được công bố tại quý gần nhất, nhưng không quá mức cao nhất của dự án nhóm B theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; mức phân cấp cho Hội đồng quản trị được ghi trong Điều lệ của công ty.

Vậy nên, nếu là vốn Ngân sách thì được cấp phát theo mức quy định quản lý về cho UBND cấp tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc Trung Ương) theo kế hoạch hàng năm. Từ đó, UBND Tỉnh mới cấp phát về cho các cấp trực thuộc. TỨc có nghĩa, Trung ương chỉ phân bổ quản lý đến cấp Tỉnh. Còn từ cấp Tỉnh phân bổ xuống là do địa phương tự quy định.

Do đó, việc phân cấp ai là Người quyết điịnh đầu tư đối với các dự án địa phương từ vốn nGân sách là do chính UBND cấp Tỉnh đó tự phân chia ủy quyền.

Đây là 1 ví dụ của Tỉnh An Giang:

Ngày 25/02/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 05/2013/QĐ-UBND Về việc phân cấp, uỷ quyền thực hiện quyết định đầu tư  và quy định về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang, tại điều 1 quyết định này quy định:
1. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là dự án) thuộc nhóm A, B, C trong phạm vi và khả năng cân đối ngân sách của địa phương sau khi thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp. Người quyết định đầu tư có trách nhiệm bố trí đủ vốn theo tiến độ thực hiện dự án; năm đầu tiên thực hiện dự án đảm bảo vốn bố trí tối thiểu bằng 15% đối với dự án nhóm A; 20% đối với dự án nhóm B; 35% đối với dự án nhóm C so với tổng vốn đầu tư được duyệt; dự án nhóm B phải hoàn thành trong 05 năm, dự án nhóm C phải hoàn thành trong 03 năm.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp quyết định đầu tư các dự án (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật) có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên như sau:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Châu Đốc có thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật) có tổng mức đầu tư không quá 07 (bảy) tỷ đồng.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện còn lại có thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật) có tổng mức đầu tư không quá 05 (năm) tỷ đồng.

c) Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư các dự án (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật) thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có tổng mức đầu tư không quá 07 (bảy) tỷ đồng .

d) Đối với các dự án sử dụng vốn thuộc ngân sách cấp huyện hỗ trợ: cho phép Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét điều kiện năng lực thực tế để phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư đối với các Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư tối đa không quá 500 triệu đồng (trừ chương trình xây dựng nông thôn mới có cơ chế riêng).

2. Trong quá trình triển khai dự án (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật), các chủ thể được phân cấp, ủy quyền nêu ở khoản 1 điều này tiếp tục thực hiện phê duyệt điều chỉnh quyết định đầu tư nếu việc điều chỉnh tổng mức đầu tư do xử lý kỹ thuật, điều chỉnh đơn giá theo quy định mà có tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh vượt hơn mức quy định đã được phân cấp, uỷ quyền; trừ trường hợp tăng quy mô phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Về thẩm định nguồn vốn:

Các chủ thể được phân cấp, ủy quyền nêu tại khoản 1 điều này phải tổ chức thực hiện việc thẩm định nguồn vốn theo đúng quy định trước khi phê duyệt quyết định đầu tư dự án (hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật).


www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| thangkt87 Đăng lúc 10/7/2013 07:12 | Xem tất
Cám ơn các bác nhiều, em sẽ tìm hiểu thêm, chúc các bác khỏe

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

ngocvan.nuce Đăng lúc 11/1/2019 08:27 | Xem tất
theo luật đầu tư công:
1. Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư:
a) Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc
hội quyết định chủ trương đầu tư;
b) Chương trình mục tiêu đã được Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư;
c) Chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
nước ngoài trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo và các chương trình, dự án
khác theo quy định của Chính phủ.
2. Người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, tổ chức khác:
a) Quyết định đầu tư dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách
nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng đầu tư
phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào
cân đối ngân sách nhà nước;
b) Quyết định đầu tư dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và
vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lý, trừ các
dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
c) Được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B,
nhóm C quy định tại điểm a và điểm b khoản này cho cơ quan cấp dưới trực tiếp.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
a) Quyết định đầu tư chương trình sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách địa
phương cấp tỉnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn trái phiếu chính
quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối
ngân sách địa phương cấp tỉnh, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương
để đầu tư;
b) Quyết định đầu tư dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C do cấp tỉnh quản lý, trừ
dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
c) Được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B,
nhóm C quy định tại điểm b khoản này cho cơ quan cấp dưới.
4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã:
a) Quyết định đầu tư chương trình sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân sách địa
phương cấp huyện, cấp xã, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào
cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân
dân cấp huyện, cấp xã quyết định;
b) Quyết định đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng toàn bộ vốn cân đối ngân
sách địa phương cấp huyện, cấp xã, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa
đưa vào cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã;
c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được phân cấp hoặc ủy quyền quyết
định đầu tư đối với các dự án quy định tại điểm b khoản này cho cơ quan cấp dưới
trực tiếp.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 18/5/2024 23:35 , Processed in 0.107710 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.