XD360 KÍNH CHÚC CHO MỌI NHÀ VẠN SỰ AN LÀNH!

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Anh Trần HòeBùi Quốc Hưng
Xem: 18440|Trả lời: 5
Thu gọn cột thông tin

[Hỏi] Áp dụng các loại hợp đồng nào?

[Lấy địa chỉ]
toicanexcel Đăng lúc 7/3/2019 10:15 | Xem tất |Chế độ đọc

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
Theo hình thức giá hợp đồng thì có các loại hợp đồng:
a) Hợp đồng trọn gói;
b) Hợp đồng theo đơn giá cố định;
c) Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;
d) Hợp đồng theo thời gian;
đ) Hợp đồng theo giá kết hợp.
Tôi xin hỏi: Trong trường hợp nào thì áp dụng các loại hợp đồng nêu trên.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

ngocvan.nuce Đăng lúc 8/3/2019 08:11 | Xem tất
Theo nghị định 37/NĐCP/2015:
5. Điều kiện áp dụng các loại giá hợp đồng xây dựng được quy định như sau:
a) Đối với hợp đồng trọn gói:
Giá hợp đồng trọn gói được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về khối lượng và đơn giá để thực hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng hoặc trong một số trường hợp chưa thể xác định được rõ khối lượng, đơn giá (như: Hợp đồng EC, EP, PC, EPC và hợp đồng chìa khóa trao tay) nhưng các bên tham gia hợp đồng có đủ năng lực kinh nghiệm để tính toán, xác định giá hợp đồng trọn gói.
Khi áp dụng giá hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình.
b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:
Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về đơn giá để thực hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng, nhưng chưa xác định được chính xác khối lượng công việc. Khi đó, đơn giá cho các công việc theo hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình. Khi đó, giá gói thầu, giá hợp đồng các bên phải dự tính trước chi phí dự phòng cho các yếu tố trượt giá và khối lượng.
c) Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: Được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng các bên tham gia hợp đồng chưa đủ điều kiện để xác định rõ về khối lượng, đơn giá và các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng. Khi đó, giá gói thầu, giá hợp đồng các bên phải dự tính trước chi phí dự phòng cho các yếu tố trượt giá và khối lượng.
d) Giá hợp đồng theo thời gian thường được áp dụng đối với một số hợp đồng xây dựng có công việc tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng. Hợp đồng tư vấn xây dựng được áp dụng tất cả các loại giá hợp đồng quy định trong Nghị định này.
TÓM LẠI:
1. ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH RÕ KHỐI LƯỢNG VÀ ĐƠN GIÁ THÌ DÙNG HĐ TRỌN GÓI;
2. ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH ĐC ĐƠN GIÁ CÒN KHỐI LƯỢNG CÓ THỂ TĂNG GIẢM (CHƯA ĐỦ CĂN CỨ XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC) THÌ ĐÙNG HĐ ĐƠN GIÁ CỐ ĐỊNH;
3. CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC ĐƠN GIÁ (THỜI GIAN DÀI) VÀ CHƯA CHÍNH XÁC ĐƯỢC KL (CÔNG TRÌNH THEO TUYẾN CÁC MẶT CẮT CÓ THỂ SAI KHÁC NHỎ SO THIẾT KẾ BAN ĐẦU) DÙNG HĐ ĐƠN GIÁ ĐIỀU CHỈNH;
4. HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THÌ THƯỜNG DÙNG HĐ THEO THỜI GIAN;
5. LOẠI HĐ THEO GIÁ KÝ KẾT MÌNH CHƯA NGHE THẤY KO BIẾT CÓ KHÁC GÌ HĐ TRỌN GÓI KO. NÊN MÌNH KO DÁM GIẢI THÍCH LOẠI ẤY.

Đánh giá

Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5.0
Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5
  Đăng lúc 12/3/2019 11:43
Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 5
  Đăng lúc 8/3/2019 11:38

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
toicanexcel + 1 Thật thú vị! Thanks!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Trả lời Hay 4 Dở 0

Dùng đạo cụ Báo cáo

seagull54 Đăng lúc 19/3/2019 20:30 | Xem tất
a) Hợp đồng trọn gói: là loại HĐ cơ bản, gói thầu quy mô nhỏ phải áp dụng hình thức này.
b) Hợp đồng theo đơn giá cố định: khi chưa xác định rõ khối lượng
c) Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: chưa xác định rõ đơn giá và khôi lượng
d) Hợp đồng theo thời gian: HĐ tư vấn
đ) Hợp đồng theo giá kết hợp: thường áp dụng với HĐ tư vấn và cả xây lắp

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

duyhien05 Đăng lúc 25/6/2019 10:53 | Xem tất
seagull54 gửi lúc 19/3/2019 20:30
a) Hợp đồng trọn gói: là loại HĐ cơ bản, gói thầu quy mô nhỏ phải áp dụng hình th ...

Tôi đang sọng thảo hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình = (Gxdtt + TBtt) tạm tính x % theo ĐM 79, nhưng băn khoăn về hình thức HĐ:
1. Nếu trọn gói thì khi cấp thẩm quyền phê duyệt giá trị tăng so với HĐ thì không được thanh toán (Thực tế mình mới gặp rồi: Ký HD là trọn gói, khi phê duyệt có giá trị cao hơn HĐ Kho bạc từ chối thanh toán giá trị cao hơn với lý do: Tại Tiết a, Điểm 3 và Tiết a, Điểm 5, Điều 15, Mục 3, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng quy định:
“3. Giá hợp đồng xây dựng có các hình thức sau:
a) Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”.
   “5. Điều kiện áp dụng các loại giá hợp đồng xây dựng được quy định như sau:
a.        Đối với hợp đồng trọn gói:
…Giá hợp đồng trọn gói được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng đã đủ điều kiện để xác định rõ về khối lượng và đơn giá để thực hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng hoặc trong một số trường hợp chưa thể xác định được rõ khối lượng, đơn giá (như: Hợp đồng EC, EP, PC, EPC và hợp đồng chìa khóa trao tay) nhưng các bên tham gia hợp đồng có đủ năng lực kinh nghiệm để tính toán, xác định giá hợp đồng trọn gói.
Khi áp dụng giá hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình.” Như vậy theo quy định trên, trường hợp hợp đồng ký kết theo hình thức trọn gói thì giá hợp đồng không thay đổi và không lập phụ lục hợp đồng điều chỉnh tăng chi phí (nếu giảm thì thanh toán theo giá trị giảm).
2. Còn hình thức tỷ lệ %, thì bãi bỏ rồi.
3. Theo đơn giá cố định không thực hiện được.
VẬY PHẢI LÀM SAO ?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 24/6/2024 14:49 , Processed in 0.128703 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.