Chia sẻ Kiến Thức nền gốc giúp giải quyết mọi công việc chuyên môn dễ dàng và đơn giản

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Anh Trần HòeBùi Quốc Hưng
Xem: 4291|Trả lời: 11
Thu gọn cột thông tin

[Hỏi]: Tổ Chuyên gia có đươc hưởng chi phí đấu thầu

[Lấy địa chỉ]
duyhien05 Đăng lúc 27/7/2017 19:03 | Xem tất |Chế độ đọc

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x


Xin Hỏi:
Công trình sử dung vốn NSNN: Chi phí lập, thẩm định HSMT, đánh giá HSDT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu do Tổ chuyên gia của Chủ đầu tư thực hiện và tính chi phí theo tỷ lệ 0,1% và 0,05% giá gói thầu, theo NĐ 63 và đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Khi Tổ Chuyên gia thanh toán chi phí này thì Kho Bạc Nhà nước từ chối thanh toán với lý do: Các khoản thu này nhập vào các khoản thu của BQLDA, Tổ chuyên gia là thành viên của BQLDA và đã hưởng phụ cấp 50% mức lương hiện hưởng;; các viện dẫn như sau:
I. Theo TT 190/2015/TT-BTC Quy định quản lý, sử dụng chi phí trong quà trình lựa chọn nhà thầu .... Điều 4. Chi phí trong quá trình lựa chọn
1. Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời nhà thầu sơ tuyển.
2. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
3. Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển.
4. Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
5. Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển.
6. Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.
7. Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
II.  Theo TT 05/2014/TT-BTC, Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động QLDA của các chủ đầu tư ....
Điều 2. Các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án
Các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, BQLDA gồm có:
1. Các khoản thu từ chi phí quản lý dự án, chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư của các dự án được giao quản lý và thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Các khoản thu này tính vào chi phí đầu tư của các dự án tương ứng. Mức thu theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện hành.
2. Các khoản thu từ hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng cho các chủ đầu tư khác (nếu có) theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng. Các khoản thu này không tính vào chi phí đầu tư của các dự án được giao quản lý. Mức thu theo hợp đồng được ký kết, không trái với quy định của pháp luật.
3. Các khoản thu khác: Thu tiền bán hồ sơ mời thầu và các khoản thu hợp pháp khác (nếu có). Các khoản thu này không tính vào chi phí đầu tư của các dự án được giao quản lý. Mức thu cụ thể không trái với quy định của pháp luật.

               Như vậy xin hỏi Viện Kinh tế và Diễn đàn: Kho Bạc NN xử lý như nêu trên có phù hợp không ?!
Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 1.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 1
  Đăng lúc 28/7/2017 09:55

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fubi Đăng lúc 28/7/2017 11:38 | Xem tất
Kho Bạc trả lời chuẩn rồi bạn.

1. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là thuộc 1 mục công việc Quản lý dự án. Chi phí  thẩm định này thuộc chi phí QLDA.
2. Ban QLDA có trách nhiệm thực hiện công việc thẩm định kết quả. Cán Bộ thực hiện trong BQLDA đã được trả lương để thực hiện. Không có lý do gì lấy để hưởng riêng.
3. Chi phí BQLDA có 2 nguồn: nguồn chi và nguồn thu. Chi phí thẩm định được xem là nguồn thu.
Còn chi thì đã chi vào lương cho chuyên gia. Không có chuyện lấy riêng ra chi trả như bạn nói nữa.

Đánh giá

Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 1.0
Chia sẻ hay! Thanks bạn nhé!: 1
  Đăng lúc 28/7/2017 13:48

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Giaphuc5709 Đăng lúc 3/8/2017 10:16 | Xem tất
fubi gửi lúc 28/7/2017 11:38
Kho Bạc trả lời chuẩn rồi bạn.

1. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu là thuộc 1 m ...

A fubi nói rõ dùm:
1. Bạn trên hỏi chi phí lập, thẩm định HSMT, đánh giá HSDT và thẩm định KQLCNT, nhưng a fubi chỉ nói riêng chi phí thẩm định KQLCNT, giả sử lập, thẩm định HSMT, đánh giá HSDT  đều do người Ban QLDA của chủ đầu tư làm, thẩm định KQLCNT do phòng kinh tế hạ tầng huyện thẩm định thì 4 chi phí trên tính như thế nào?
2. Tôi đọc hoài 2 thông tư trên mà không thấy câu nào nói thẩm định KQLCNT là việc của ban QLDA.

Số người tham gia 1Thanked +1 Thu lại Lý do
duyhien05 + 1 Đồng tình. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fogpinguin Đăng lúc 3/8/2017 11:20 | Xem tất
Giaphuc5709 gửi lúc 3/8/2017 10:16
A fubi nói rõ dùm:
1. Bạn trên hỏi chi phí lập, thẩm định HSMT, đánh giá HSDT và th ...

đối với BQLDA các nguồn thu (quản lý, giám sát, đấu thầu, thẩm định gì gì đấy các loại) nhập về làm tổng thu. từ đó chi ra theo dự toán, quy chế chi tiêu nội bộ, chứ không phải thu vào nguồn nào lấy ra chi cho cá nhân theo nguồn nấy. cá nhân thuộc BQLDA thực hiện nhiệm vụ (bất kể nhiệm vụ gì chứ không riêng gì nhiệm vụ Tổ chuyên gia) thì đã chi theo quy chế lương, phụ cấp các loại chứ làm gì được chi riêng theo từng nguồn thu.
nếu phòng KTHT thẩm định thì chi phí cho thẩm định được chi trả cho Phòng KTHT (không phải cá nhân nhé, cá nhân là công chức chỉ thực hiện nhiệm vụ do phòng KTHT giao).

Đánh giá

việc thu vào, chi ra và quyết toán như thế nào là Chủ đầu tư, BQLDA thực hiện theo quy định về quản lý tài chính, chứ Tổ chuyên gia thì không có quyền đó  Đăng lúc 3/8/2017 15:37
mỗi đầu mục công việc đều có chi phí riêng theo định mức quy định, cụ thể trong dự toán.  Đăng lúc 3/8/2017 15:34
Mình hỏi quy định nào nói chi phí QLDA bao gồm cả chi phí đấu thầu, còn chi phí thẩm định KQLCNT lấy từ đâu, có phải trong chi phí QLDA không?  Đăng lúc 3/8/2017 13:39

Số người tham gia 1Thanked +2 Thu lại Lý do
Giaphuc5709 + 2 Đồng tình. Cảm ơn!

Xem tất cả

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

 Tác giả| duyhien05 Đăng lúc 4/8/2017 11:46 | Xem tất
Mình đồng ý với ý kiến của bạn Giaphuc5709: Quy định nào nói chi phí QLDA bao gồm cả chi phí đấu thầu. vì theo TT 05/2014/TT-BTC, khoản 3 ghi: Các khoản thu khác: Thu tiền bán hồ sơ mời thầu và các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).
Vậy khoản thu hợp pháp khác là khoản nào ? có quy định nào nói rõ các khoản thu từ chi phí lập, thẩm định, đánh giá HSMT do Chủ đầu tư thực hiện theo ND 63 không ?

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

fubi Đăng lúc 4/8/2017 11:55 | Xem tất
duyhien05 gửi lúc 4/8/2017 11:46
Mình đồng ý với ý kiến của bạn Giaphuc5709: Quy định nào nói chi phí QLDA bao gồm cả ...

Các bạn khoan hãy đọc các quy định lằng nhằng làm gì cho mệt đầu. Hãy mở trí để hiểu 1 cách đơn giản đời thường thế này:
- Bạn thuê 1 người chăm sóc cây cảnh cho bạn hàng ngày. Bạn trả lương cho ông ấy 1 tháng 15 triệu. Thế nhưng, khi bạn bán cây có thêm tiền, ông ấy bảo bạn hãy trích số tiền thu được từ bán cây ấy trả thêm cho ông ấy. Bạn có chịu trả không?
KHÔNG! Bởi lương 15 triệu là để ông ấy chịu trách nhiệm tưới cây rồi. Còn việc bán cây là tiền của bạn nhé, liên quan gì đến ông ấy mà đòi hưởng.

- Thành viên Ban QLDA đã được hưởng lương để làm tất cả các công việc liên quan đến trách nhiệm của BQLDA mà họ đã được phân công. Họ làm công việc và được hưởng lương đủ rồi. Nay Ban QLDA có thêm khoản thu nào đó, họ lại bảo hãy trích và trả thêm khoản tiền ấy cho tôi với. Theo bạn hợp lý không?
NOOOOOOOOOOOO! Giống như trường hợp ông tưới cây ở trên mà thôi.

Đó là cuộc sống. Quy định luật cũng vậy mà thôi.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

longriver28284 Đăng lúc 4/8/2017 14:32 | Xem tất
fubi gửi lúc 4/8/2017 11:55
Các bạn khoan hãy đọc các quy định lằng nhằng làm gì cho mệt đầu. Hãy mở trí đ ...

Kho bạc không cho thanh toán là đúng rồi như bác fubi nói!

Vấn đề là khoản chi phí  lập, thẩm định HSMT, đánh giá HSDT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu do BAN QLDA thực hiện (Tổ chuyên gia thuộc BQLDA trực tiếp thực hiện) nên được tính vào nguồn thu của Ban.
Ban chi như thế nào cho hợp lý là việc của Ban.
Vấn đề này nếu Ban có cơ chế thì Tổ chuyên gia vẫn lấy được tiền (hợp thức hóa thôi, chi tiền làm thêm giờ chẳng hạn)!

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 9/12/2023 21:25 , Processed in 0.132743 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.